2018-2019

ساڵى دەرچووانى 2018-2019

ژ        ناوی سیانی                        ڕەگەز               بەش                                     ساڵ                            خوول


1 سلوان عمر ذنون  نێر بەرهەمهێنان وکانزاکان ٢٠١٨-٢٠١٩ خوولی یەکەم
2 شەن یاسین عیزەت محێدین  مێ بەرهەمهێنان وکانزاکان ٢٠١٨-٢٠١٩ خوولی یەکەم
3 سەرکۆ یاسین محمد ئەمین  نێر بەرهەمهێنان وکانزاکان ٢٠١٨-٢٠١٩ خوولی یەکەم
4 هێرۆ حەیدەر على  مێ بەرهەمهێنان وکانزاکان ٢٠١٨-٢٠١٩ خوولی یەکەم
5 زانیار کەمال کەریم  نێر بەرهەمهێنان وکانزاکان ٢٠١٨-٢٠١٩ خوولی یەکەم
6 لەنیا عومەر على  مێ بەرهەمهێنان وکانزاکان ٢٠١٨-٢٠١٩ خوولی یەکەم
7 چنار خسرەو خالید مێ بەرهەمهێنان وکانزاکان ٢٠١٨-٢٠١٩ خوولی یەکەم
8 پاوان محمد ئەحمد  مێ بەرهەمهێنان وکانزاکان ٢٠١٨-٢٠١٩ خوولی یەکەم
9 پرژە سەربەست توفیق قادر مێ بەرهەمهێنان وکانزاکان ٢٠١٨-٢٠١٩ خوولی یەکەم
10 بوار رێبوار مستەفا  نێر بەرهەمهێنان وکانزاکان ٢٠١٨-٢٠١٩ خوولی یەکەم
11 محمد تۆفیق فتاح  نێر بەرهەمهێنان وکانزاکان ٢٠١٨-٢٠١٩ خوولی یەکەم
12 خێڵان عثمان احمد  مێ بەرهەمهێنان وکانزاکان ٢٠١٨-٢٠١٩ خوولی یەکەم
13 هاوکار غفور حەمە سعید  نێر بەرهەمهێنان وکانزاکان ٢٠١٨-٢٠١٩ خوولی یەکەم
14 رێباز عثمان حسين  نێر بەرهەمهێنان وکانزاکان ٢٠١٨-٢٠١٩ خوولی یەکەم
15 نارین هەڵکەوت محمد مێ بەرهەمهێنان وکانزاکان ٢٠١٨-٢٠١٩ خوولی یەکەم
16 ئارام علی عارف فتاح نێر بەرهەمهێنان وکانزاکان ٢٠١٨-٢٠١٩ خوولی یەکەم
17 بنار هیوا سعید مێ بەرهەمهێنان وکانزاکان ٢٠١٨-٢٠١٩ خوولی یەکەم
18 چەپک ئاوات حمەصالح مێ بەرهەمهێنان وکانزاکان ٢٠١٨-٢٠١٩ خوولی یەکەم
19 لینا عزیز حسن مولان  مێ بەرهەمهێنان وکانزاکان ٢٠١٨-٢٠١٩ خوولی یەکەم
20 اميد كامل عبداللە محمد نێر بەرهەمهێنان وکانزاکان ٢٠١٨-٢٠١٩ خوولی یەکەم
21 ڕبین ئەمین هادى نێر بەرهەمهێنان وکانزاکان ٢٠١٨-٢٠١٩ خوولی یەکەم
22 رزگار احمد محمد نێر بەرهەمهێنان وکانزاکان ٢٠١٨-٢٠١٩ خوولی یەکەم
23 چرۆ على قادر  مێ بەرهەمهێنان وکانزاکان ٢٠١٨-٢٠١٩ خوولی یەکەم
24 ژیار على عثمان عمر نێر بەرهەمهێنان وکانزاکان ٢٠١٨-٢٠١٩ خوولی یەکەم
25 سەرتیپ رەشید محەمەد نێر بەرهەمهێنان وکانزاکان ٢٠١٨-٢٠١٩ خوولی یەکەم
26 ارام غفور رحیم خەلیف کریم نێر بەرهەمهێنان وکانزاکان ٢٠١٨-٢٠١٩ خوولی یەکەم
27 روناک فارس محی الدین مێ بەرهەمهێنان وکانزاکان ٢٠١٨-٢٠١٩ خوولی یەکەم
28 فەرید حمە رەوف  نێر بەرهەمهێنان وکانزاکان ٢٠١٨-٢٠١٩ خوولی یەکەم
29 بەهار ابراهیم حمەصالح  مێ بەرهەمهێنان وکانزاکان ٢٠١٨-٢٠١٩ خوولی یەکەم
30 سامى سعید عثمان  نێر بەرهەمهێنان وکانزاکان ٢٠١٨-٢٠١٩ خوولی دووەم
31 كۆژين محمود حمدامين خضر نێر بەرهەمهێنان وکانزاکان ٢٠١٨-٢٠١٩ خوولی دووەم
32 مەڵۆ ئازاد قادر محمد مێ بەرهەمهێنان وکانزاکان ٢٠١٨-٢٠١٩ خوولی دووەم
33 شابانو شيرزاد محمد احمد مێ بەرهەمهێنان وکانزاکان ٢٠١٨-٢٠١٩ خوولی دووەم
34 تاڤگە حمەرحیم سەلام  مێ بەرهەمهێنان وکانزاکان ٢٠١٨-٢٠١٩ خوولی دووەم
35 ئاكار اكرم شمس الدين نێر بەرهەمهێنان وکانزاکان ٢٠١٨-٢٠١٩ خوولی دووەم
36 احمد مجید کریم  نێر بەرهەمهێنان وکانزاکان ٢٠١٨-٢٠١٩ خوولی دووەم
37 سیروان عثمان حسن نێر بەرهەمهێنان وکانزاکان ٢٠١٨-٢٠١٩ خوولی دووەم
38 رێنوار عبدواللە محمد امین مێ بەرهەمهێنان وکانزاکان ٢٠١٨-٢٠١٩ خوولی دووەم
39 ڕسوڵ کاوە عبدولوەهاب  نێر بەرهەمهێنان وکانزاکان ٢٠١٨-٢٠١٩ خوولی دووەم
40 وارڤین رسول عزیز مێ بەرهەمهێنان وکانزاکان ٢٠١٨-٢٠١٩ خوولی دووەم
 
ژ        ناوی سیانی                        ڕەگەز               بەش                                     ساڵ                            خوول


1 ڕابەر عزیز مجید عزیز نێر پلانسازی شار  ٢٠١٨-٢٠١٩ خولی یەکەم
2 شیماء مصطفی حمە قوربانى مێ پلانسازی شار  ٢٠١٨-٢٠١٩ خولی یەکەم
3 احسان قطب الدین حسن علی  نێر پلانسازی شار  ٢٠١٨-٢٠١٩ خولی یەکەم
4 أیە لیث فاضل گیطان مێ پلانسازی شار  ٢٠١٨-٢٠١٩ خولی یەکەم
5 دەوەند رزگار ابراهیم خضر نێر پلانسازی شار  ٢٠١٨-٢٠١٩ خولی یەکەم
6 گۆڤان اسماعیل حمەصالح محمود مێ پلانسازی شار  ٢٠١٨-٢٠١٩ خولی یەکەم
7 شاتو وشیار حمەسعید عبدالرحمن مێ پلانسازی شار  ٢٠١٨-٢٠١٩ خولی یەکەم
8 محمد ئارى محمد توفیق نێر پلانسازی شار  ٢٠١٨-٢٠١٩ خولی یەکەم
9 باوان جمال اسماعیل کریم نێر پلانسازی شار  ٢٠١٨-٢٠١٩ خولی یەکەم
10 نیگا محمد احمد عبدالله مێ پلانسازی شار  ٢٠١٨-٢٠١٩ خولی یەکەم
11 نورا غسان وفیق کریم مێ پلانسازی شار  ٢٠١٨-٢٠١٩ خولی یەکەم
12 شناو حسین عزیز سعید مێ پلانسازی شار  ٢٠١٨-٢٠١٩ خولی یەکەم
13 دانیار لقمان عبدالقادر محمد نێر پلانسازی شار  ٢٠١٨-٢٠١٩ خولی یەکەم
14 شەنگە ضاهر جلیل مصطفی مێ پلانسازی شار  ٢٠١٨-٢٠١٩ خولی یەکەم
15 بەختەوەر نوزاد توفیق محمد نێر پلانسازی شار  ٢٠١٨-٢٠١٩ خولی یەکەم
16 محمد عمر طیفور سعید نێر پلانسازی شار  ٢٠١٨-٢٠١٩ خولی یەکەم
17 ڕێژوان هوشیار محمد قادر نێر پلانسازی شار  ٢٠١٨-٢٠١٩ خولی یەکەم
18 ئازەر قادر سعید رشید نێر پلانسازی شار  ٢٠١٨-٢٠١٩ خولی یەکەم
19 ژاڵا عبید رحیم احمد مێ پلانسازی شار  ٢٠١٨-٢٠١٩ خولی یەکەم
20 گوڵستان مقداد مصطفی قادر مێ پلانسازی شار  ٢٠١٨-٢٠١٩ خولی یەکەم
21 سەنا صدیق عزیز بهاء الدین مێ پلانسازی شار  ٢٠١٨-٢٠١٩ خولی یەکەم
22 سارا شورش حسن عمر مێ پلانسازی شار  ٢٠١٨-٢٠١٩ خولی یەکەم
23 علاء الدین حسین على  نێر پلانسازی شار  ٢٠١٨-٢٠١٩ خولی یەکەم
24 میران وهاب طه رضا نێر پلانسازی شار  ٢٠١٨-٢٠١٩ خولی یەکەم
25 سامى محمد یعقوب دارا نێر پلانسازی شار  ٢٠١٨-٢٠١٩ خولی یەکەم
26 دیانا نوشیروان محمد حمەرحیم مێ پلانسازی شار  ٢٠١٨-٢٠١٩ خولی یەکەم
27 ئومێد سلیمان مجروم ابراهیم نێر پلانسازی شار  ٢٠١٨-٢٠١٩ خولی یەکەم
28 یەرژینیا خالد حمەعلی مصطفی مێ پلانسازی شار  ٢٠١٨-٢٠١٩ خولی یەکەم
29 هاوبیر عثمان محمودسلیم نێر پلانسازی شار  ٢٠١٨-٢٠١٩ خولی یەکەم
30 سۆزى رەفیق فریق حاتم مێ پلانسازی شار  ٢٠١٨-٢٠١٩ خولی یەکەم
31 سالار حاجى علی محمد  نێر پلانسازی شار  ٢٠١٨-٢٠١٩ خولی یەکەم
32 ساڤان ئوميد محمد رسول مێ پلانسازی شار  ٢٠١٨-٢٠١٩ خولی یەکەم
33 ژیلە زیاد جبار محمد مێ پلانسازی شار  ٢٠١٨-٢٠١٩ خولی یەکەم
34 هەندرین کاوە عبدالقادر  نێر پلانسازی شار  ٢٠١٨-٢٠١٩ خولی یەکەم
35 باخان دلشاد لطیف سعید مێ پلانسازی شار  ٢٠١٨-٢٠١٩ خولی یەکەم
36 بەرهەم ابراهیم سمین امین نێر پلانسازی شار  ٢٠١٨-٢٠١٩ خولی یەکەم
37 شیاو عزالدین محمد امین مێ پلانسازی شار  ٢٠١٨-٢٠١٩ خولی یەکەم
38 شنە جزا علي حمە امين مێ پلانسازی شار  ٢٠١٨-٢٠١٩ خولی یەکەم
39 دیارى عزیز حسین نێر پلانسازی شار  ٢٠١٨-٢٠١٩ خولی یەکەم
40 هۆشمەند عبدالله صدیق حمدامین نێر پلانسازی شار  ٢٠١٨-٢٠١٩ خولی یەکەم
41 لانە أرى عبدالله بایز مێ پلانسازی شار  ٢٠١٨-٢٠١٩ خولی یەکەم
42 خطاب سیدگوڵ حسن ستار نێر پلانسازی شار  ٢٠١٨-٢٠١٩ خولی دووەم
43 بەڵین طه علی حسن نێر پلانسازی شار  ٢٠١٨-٢٠١٩ خولی دووەم
44 پەرێز جلال علي شريف مێ پلانسازی شار  ٢٠١٨-٢٠١٩ خولی دووەم
45 سنورحسن حسین محمد مێ پلانسازی شار  ٢٠١٨-٢٠١٩ خولی دووەم
46 سعد یاسین سلیمان محمد نێر پلانسازی شار  ٢٠١٨-٢٠١٩ خولی دووەم
47 مهڤان محمد رمضان احمد نێر پلانسازی شار  ٢٠١٨-٢٠١٩ خولی دووەم
48 راشد سعيد فرج نادر نێر پلانسازی شار  ٢٠١٨-٢٠١٩ خولی دووەم
49 كاڵێ نەوروز طاهر مێ پلانسازی شار  ٢٠١٨-٢٠١٩ خولی دووەم
50 داسيار عثمان عبداللە نێر پلانسازی شار  ٢٠١٨-٢٠١٩ خولی دووەم
51 هيرش محمد حسين محمد نێر پلانسازی شار  ٢٠١٨-٢٠١٩ خولی دووەم
52 شةنكار محمد خدر عباس نێر پلانسازی شار  ٢٠١٨-٢٠١٩ خولی دووەم
53 هیمن امین فتاح رشید نێر پلانسازی شار  ٢٠١٨-٢٠١٩ خولی دووەم
54 هۆزان احمد عبداللە قادر مێ پلانسازی شار  ٢٠١٨-٢٠١٩ خولی دووەم
 
ژ        ناوی سیانی                        ڕەگەز               بەش                                     ساڵ                            خوول


1 کۆژین فائق حمە طاهر مێ ئەندازیاری گەیاندن  ٢٠١٨-٢٠١٩ خولی یەکەم
2 محمد مصطفى شریف سعید نێر ئەندازیاری گەیاندن  ٢٠١٨-٢٠١٩ خولی یەکەم
3 سۆما عبداللە حمە سعید مێ ئەندازیاری گەیاندن  ٢٠١٨-٢٠١٩ خولی یەکەم
4 میهربان عثمان محمد مجید مێ ئەندازیاری گەیاندن  ٢٠١٨-٢٠١٩ خولی یەکەم
5 گەشبین رشید عزت علی  مێ ئەندازیاری گەیاندن  ٢٠١٨-٢٠١٩ خولی یەکەم
6 هێڤار ئاوات عزیز احمد  نێر ئەندازیاری گەیاندن  ٢٠١٨-٢٠١٩ خولی یەکەم
7 شاجوان ادریس کمال عزیز مێ ئەندازیاری گەیاندن  ٢٠١٨-٢٠١٩ خولی یەکەم
8 محمد عبد الرحمن محمد  نێر ئەندازیاری گەیاندن  ٢٠١٨-٢٠١٩ خولی یەکەم
9 پەیڤین کاوە صدیق محمد مێ ئەندازیاری گەیاندن  ٢٠١٨-٢٠١٩ خولی یەکەم
10 ئارا عمر سعید عارف مێ ئەندازیاری گەیاندن  ٢٠١٨-٢٠١٩ خولی یەکەم
11 سارا رحیم حسین علی  مێ ئەندازیاری گەیاندن  ٢٠١٨-٢٠١٩ خولی یەکەم
12 ئاكؤ قادر اسماعيل نێر ئەندازیاری گەیاندن  ٢٠١٨-٢٠١٩ خولی یەکەم
13 سەرخێڵ صلاح عبداللە کاکەاولا نێر ئەندازیاری گەیاندن  ٢٠١٨-٢٠١٩ خولی یەکەم
14 یوسرا خسرەو رحمان محمد مێ ئەندازیاری گەیاندن  ٢٠١٨-٢٠١٩ خولی یەکەم
15 رەنو عطا علی حمە عزیز مێ ئەندازیاری گەیاندن  ٢٠١٨-٢٠١٩ خولی یەکەم
16 زانا حمد قادر حارس  نێر ئەندازیاری گەیاندن  ٢٠١٨-٢٠١٩ خولی یەکەم
17 کاروان سردار شمس اللە  نێر ئەندازیاری گەیاندن  ٢٠١٨-٢٠١٩ خولی یەکەم
18 هێرۆ شیرزاد محمد صالح  مێ ئەندازیاری گەیاندن  ٢٠١٨-٢٠١٩ خولی یەکەم
19 ئاراس مجید محمد  نێر ئەندازیاری گەیاندن  ٢٠١٨-٢٠١٩ خولی یەکەم
20 سۆنیا کمال محمد عارف  مێ ئەندازیاری گەیاندن  ٢٠١٨-٢٠١٩ خولی یەکەم
21 هیران فاتح عبدالمجید مێ ئەندازیاری گەیاندن  ٢٠١٨-٢٠١٩ خولی یەکەم
22 شاگوڵ نەژاد رحيم محمد مێ ئەندازیاری گەیاندن  ٢٠١٨-٢٠١٩ خولی یەکەم
23 بهمن عبداللە بارام عبدالرحمن نێر ئەندازیاری گەیاندن  ٢٠١٨-٢٠١٩ خولی یەکەم
24 نێرگز عبداللە قادر احمد  مێ ئەندازیاری گەیاندن  ٢٠١٨-٢٠١٩ خولی یەکەم
25 شيما حكمت حسين عزيز مێ ئەندازیاری گەیاندن  ٢٠١٨-٢٠١٩ خولی یەکەم
26 ئیمان کمال محمد امین  مێ ئەندازیاری گەیاندن  ٢٠١٨-٢٠١٩ خولی دووەم
27 ترێ دیاری محمد حسین  مێ ئەندازیاری گەیاندن  ٢٠١٨-٢٠١٩ خولی دووەم
28 بروا عبدالرحمن محمد  نێر ئەندازیاری گەیاندن  ٢٠١٨-٢٠١٩ خولی دووەم
29 لانە مەریوان رؤوف مصطفى مێ ئەندازیاری گەیاندن  ٢٠١٨-٢٠١٩ خولی دووەم
30 حیات عبدالرحمن علی فتاح مێ ئەندازیاری گەیاندن  ٢٠١٨-٢٠١٩ خولی دووەم
31 هێڤی صباح حمە صالح مصطفى  مێ ئەندازیاری گەیاندن  ٢٠١٨-٢٠١٩ خولی دووەم
32 علی محمد حسین   نێر ئەندازیاری گەیاندن  ٢٠١٨-٢٠١٩ خولی دووەم
33 رێز حسن احمد صالح نێر ئەندازیاری گەیاندن  ٢٠١٨-٢٠١٩ خولی دووەم
34 ژیر جمال حمە سعید نێر ئەندازیاری گەیاندن  ٢٠١٨-٢٠١٩ خولی دووەم
35 سانا حمە شريف نجم عبد الله مێ ئەندازیاری گەیاندن  ٢٠١٨-٢٠١٩ خولی دووەم
36 دەروون کاوە حسین علی  نێر ئەندازیاری گەیاندن  ٢٠١٨-٢٠١٩ خولی دووەم
37 سالار صديق حسن نادر  نێر ئەندازیاری گەیاندن  ٢٠١٨-٢٠١٩ خولی دووەم
38 دانەر کمال محمود احمد  نێر ئەندازیاری گەیاندن  ٢٠١٨-٢٠١٩ خولی دووەم
39 زریان صلاح احمد محمد  مێ ئەندازیاری گەیاندن  ٢٠١٨-٢٠١٩ خولی دووەم
40 هەڵويست احمد امين رشيد نێر ئەندازیاری گەیاندن  ٢٠١٨-٢٠١٩ خولی دووەم
41 زانا محمود تؤفيق ميران نێر ئەندازیاری گەیاندن  ٢٠١٨-٢٠١٩ خولی دووەم
42 سامان محمد حسين نێر ئەندازیاری گەیاندن  ٢٠١٨-٢٠١٩ خولی دووەم
43 حيدر احمد عيسى ميرولي نێر ئەندازیاری گەیاندن  ٢٠١٨-٢٠١٩ خولی دووەم
44 چاوان ابراهيم حسين سليمان مێ ئەندازیاری گەیاندن  ٢٠١٨-٢٠١٩ خولی دووەم
45 هاوناز احمد صالح فرج مێ ئەندازیاری گەیاندن  ٢٠١٨-٢٠١٩ خولی دووەم
46 بنان لطيف عبداللە حمەامين مێ ئەندازیاری گەیاندن  ٢٠١٨-٢٠١٩ خولی دووەم
47 محمد علی حمەتۆفیق حمەصالح نێر ئەندازیاری گەیاندن  ٢٠١٨-٢٠١٩ خولی دووەم
48 ابراهيم احمد ابراهيم محمد امين نێر ئەندازیاری گەیاندن  ٢٠١٨-٢٠١٩ خولی دووەم
49 زانيار حسن حمە صالح عزيز نێر ئەندازیاری گەیاندن  ٢٠١٨-٢٠١٩ خولی دووەم
50 لاوك جمال رسول احمد  نێر ئەندازیاری گەیاندن  ٢٠١٨-٢٠١٩ خولی دووەم
51 شانيا سليم عبداللە اسماعيل  مێ ئەندازیاری گەیاندن  ٢٠١٨-٢٠١٩ خولی دووەم
Comments