2015-2016


ریزبەندى دەرچووانى بەشى ئەندازیارى گەیاندن-خولى یەکەم , بۆ ساڵى خوێندنى 2015-2016

ژ ناوی خوێندکار بەش ئاست
1 ڕاوێژ غریب شریف حسین  ئەندازیاری گەیاندن  زۆرباشە
2 ئومێد دیاری محمد عثمان  ئەندازیاری گەیاندن  باشە
3 ئاسۆ نجم الدین خسرو مصطفى  ئەندازیاری گەیاندن  باشە
4 خەلات عمر احمد  ئەندازیاری گەیاندن  باشە
5 تەرزە بەختیار عمر  ئەندازیاری گەیاندن  باشە
6 سیڤان فائق محمد رضا  ئەندازیاری گەیاندن  باشە
7 لاڤین هوشیار عمر عبد اللە ئەندازیاری گەیاندن  باشە
8 دارا رحیم عبداللە  ئەندازیاری گەیاندن  ناوەند
9 ڕاز حمە فرج  ئەندازیاری گەیاندن  ناوەند
10 شنۆ مولود امین  ئەندازیاری گەیاندن  ناوەند
11 میهرەبان ڕزگار عبداللە حسن  ئەندازیاری گەیاندن  ناوەند
12 سۆزان عبدالواحد صابر ئەندازیاری گەیاندن  ناوەند
13 میهربان حسن حسین احمد ئەندازیاری گەیاندن  ناوەند
14 رامان علی عبداللە محمد  ئەندازیاری گەیاندن  ناوەند
15 سەرچڵ حمە شریف عبدالقادر  ئەندازیاری گەیاندن  ناوەند
16 بابان عبداللە محمد احمد  ئەندازیاری گەیاندن  ناوەند
17 حکیم تۆفیق صالح محمد  ئەندازیاری گەیاندن  ناوەند
18 ئاریان بهادین عمر معروف  ئەندازیاری گەیاندن  ناوەند
19 محمد حسن تۆفیق امین  ئەندازیاری گەیاندن  ناوەند
20 ڕەنگین کمال فرج  ئەندازیاری گەیاندن  ناوەند
21 سانا ئاراس محمد  ئەندازیاری گەیاندن  ناوەند
22 زینب اکرم محمد صبیح ئەندازیاری گەیاندن  ناوەند
23 نیان حمە صالح حمە علی  ئەندازیاری گەیاندن  ناوەند
24 رەوەند عبداللە ڕەشید کریم ئەندازیاری گەیاندن  ناوەند
25 نزار علی حمە صالح سلیم  ئەندازیاری گەیاندن  ناوەند
26 زەردەشت حسین مصطفى  ئەندازیاری گەیاندن  ناوەند
27 رۆزا جزا حمە علی  ئەندازیاری گەیاندن  ناوەند
28 بەڵین لطیف محمد  ئەندازیاری گەیاندن  پەسەند
29 حمە شوان فەرهاد  ئەندازیاری گەیاندن  پەسەند
30 احمد یاسین عبداللە  ئەندازیاری گەیاندن  پەسەند
31 محمد رؤوف حمە امین  ئەندازیاری گەیاندن  پەسەند

ریزبەندیدەرچووانى بەشى ئەندازیارى گەیاندن-خولى دووەم, بۆ ساڵى خوێندنى 2015-2016
ژ ناوی خوێندکار بەش ئاست
1 ئاڤەند نەوزاد عبدالله حمید ئەندازیاری گەیاندن  پەسەند
2 چراخان رحمان خدر خدر احمد ئەندازیاری گەیاندن  پەسەند
3 شەرمن عبدالقادر صابر فرج ئەندازیاری گەیاندن  پەسەند
4 شێوە رسول احمد ئەندازیاری گەیاندن  پەسەند
5 ڕێباز حمەامین انور ئەندازیاری گەیاندن  پەسەند
6 شیماء ابراهیم حمەڕەش ئەندازیاری گەیاندن  پەسەند
7 احمد صلاح الدین فتاح ئەندازیاری گەیاندن  پەسەند
8 شێنێ زەردەشت  ئەندازیاری گەیاندن  پەسەند
9 ئالان نهاد اسماعیل  ئەندازیاری گەیاندن  پەسەند
10 ئالان بکر اسماعیل ئەندازیاری گەیاندن پەسەند

ریزبەندی دەرچوانی بەشی ئەندازیاری بەرهەمهێنان وکانزاکان-خولى یەکەم بۆ ساڵی خوێندنى 2015 -2016
ژ ناوی خوێندکار بەش ئاست
1 دارەوان عطا عبدالرحمن صالح ئەندازیاری بەرهەمهێنان وکانزاکان زۆر باش
2 دنیا یوسف رحیم عارف ئەندازیاری بەرهەمهێنان وکانزاکان باش
3 خیڵان عمر علی فارس  ئەندازیاری بەرهەمهێنان وکانزاکان باش
4 اڤین احمد عبداللة محمد                         ئەندازیاری بەرهەمهێنان وکانزاکان باش
5 ئاریان طە حامد محمد                          ئەندازیاری بەرهەمهێنان وکانزاکان باش
6 احسان جبار خماس  ئەندازیاری بەرهەمهێنان وکانزاکان ناوەند
7 ژیلە عثمان امین احمد  ئەندازیاری بەرهەمهێنان وکانزاکان ناوەند
8 لانە بیان رسول رحیم   ئەندازیاری بەرهەمهێنان وکانزاکان ناوەند
9 رەز فاضل تۆفیق عارف  ئەندازیاری بەرهەمهێنان وکانزاکان ناوەند
10 گۆڤند اکرم احمد قادر ئەندازیاری بەرهەمهێنان وکانزاکان ناوەند
11 کۆژین وجدین عبدالرحمن  ئەندازیاری بەرهەمهێنان وکانزاکان ناوەند
12 ئارام عمر صدیق رحمن  ئەندازیاری بەرهەمهێنان وکانزاکان ناوەند
13 لانە فلاح فتح اللة فقی احمد  ئەندازیاری بەرهەمهێنان وکانزاکان ناوەند
14 تێبین فریدون عبد اللە  ئەندازیاری بەرهەمهێنان وکانزاکان ناوەند
15 عمر کامەران ابراهیم عبدالرحمن  ئەندازیاری بەرهەمهێنان وکانزاکان ناوەند
16 ئالان احسان صفالدین محمود ئەندازیاری بەرهەمهێنان وکانزاکان ناوەند
17 هەژار علی حمە تۆفیق حمە صالح  ئەندازیاری بەرهەمهێنان وکانزاکان ناوەند
18 هەریم نوزاد نوری محمد  ئەندازیاری بەرهەمهێنان وکانزاکان ناوەند
19 هونەر محمد طاهر محمد علی  ئەندازیاری بەرهەمهێنان وکانزاکان ناوەند
20 هەردی کمال علی احمد علی  ئەندازیاری بەرهەمهێنان وکانزاکان پەسەند
21 نەبەز مولود علی حسن  ئەندازیاری بەرهەمهێنان وکانزاکان پەسەند
22 لانیا مەهدی صالح کریم  ئەندازیاری بەرهەمهێنان وکانزاکان پەسەند
23 کۆژین طالب علی عبدالرحمن  ئەندازیاری بەرهەمهێنان وکانزاکان پەسەند
24 چرۆ بلال عبدول احمد  ئەندازیاری بەرهەمهێنان وکانزاکان پەسەند
25 زریان عثمان علی معروف  ئەندازیاری بەرهەمهێنان وکانزاکان پەسەند
26 بەفرین مصطفى محمد سعید ئەندازیاری بەرهەمهێنان وکانزاکان پەسەند
27 ژیر اسماعیل حاجی رسول احمد  ئەندازیاری بەرهەمهێنان وکانزاکان پەسەند
28 دیلان خالد محمد عزیز ئەندازیاری بەرهەمهێنان وکانزاکان پەسەند


ریزبەندی دەرچوانی بەشی ئەندازیاری بەرهەمهێنان وکانزاکان-خولى دووەم بۆ ساڵی خوێندنى 2015 -2016
ژ ناوی خوێندکار بەش ئاست
1 ژیار عبدالله تۆفیق ئەندازیاری بەرهەمهێنان وکانزاکان ناوەند
2 سەنگەر انوەر عمر مجید ( م ) ئەندازیاری بەرهەمهێنان وکانزاکان ناوەند
3 دارا جعفر حسین محمد امین ئەندازیاری بەرهەمهێنان وکانزاکان پەسەند
4 سەربەست نورى حسن ** ئەندازیاری بەرهەمهێنان وکانزاکان پەسەند
5 دیار جمال عبدالقادر عبدالکریم ئەندازیاری بەرهەمهێنان وکانزاکان پەسەند
6 دیارى والى حمە امین ئەندازیاری بەرهەمهێنان وکانزاکان پەسەند
7 ڕوبار قادر رشید محمد امین ئەندازیاری بەرهەمهێنان وکانزاکان پەسەند
8 محمد على احمد حمە رحیم ئەندازیاری بەرهەمهێنان وکانزاکان پەسەند
9 لیزان بەختیار عمر عثمان ** ئەندازیاری بەرهەمهێنان وکانزاکان پەسەند
10 ڕوەز عمر محمود ابراهیم ** ئەندازیاری بەرهەمهێنان وکانزاکان پەسەند
11 بشیر غریب زۆراب حمەکریم ** ئەندازیاری بەرهەمهێنان وکانزاکان پەسەند
12 بشیر باقى تۆفیق حمە کریم ** ئەندازیاری بەرهەمهێنان وکانزاکان پەسەند
13 سەفین سرحد محمود محمد ** ئەندازیاری بەرهەمهێنان وکانزاکان پەسەند
14 زانا کریم عارف عبدالرحمن ** ئەندازیاری بەرهەمهێنان وکانزاکان پەسەند
15 گەیلان سامان رشید  ئەندازیاری بەرهەمهێنان وکانزاکان پەسەند
16 ئامانج حمە نورى عبدالله  ئەندازیاری بەرهەمهێنان وکانزاکان پەسەند

ریزبەندی دەرچوانی   بەشی ئەندازیاری  پلانسازی شار  بۆ ساڵی خوێندنى 2015 -2016 خوولى یەکەم
ژناوی خوێندکاربەشئاست
1 سۆز جمال فتاح                                 ئەندازیاری پلانسازی شار زۆر باش
2 تارا درویش حمە رسول ئەندازیاری پلانسازی شار زۆر باش
3 ئاری ئیبراهیم حسن ئەندازیاری پلانسازی شار باش
4 شۆخان انور محمود ئەندازیاری پلانسازی شار باش
5 چیا کاوە علاءالدین ئەندازیاری پلانسازی شار باش
6 شاناز عمر عبداللە                             ئەندازیاری پلانسازی شار باش
7 ئاران هێمن پیرۆت ئەندازیاری پلانسازی شار باش
8 سەروەر غفور فتاح ئەندازیاری پلانسازی شار باش
9 محمد سلیمان حسین ئەندازیاری پلانسازی شار باش
10 ڕێبەر هیوا ابراهیم ئەندازیاری پلانسازی شار ناوەند
11 شانیا فاضل حمە امین ئەندازیاری پلانسازی شار ناوەند
12 سۆنیا خسرەو محمد  ئەندازیاری پلانسازی شار ناوەند
13 لاوک ئاوات حمە فرج  ئەندازیاری پلانسازی شار ناوەند
14 تەرزە عبداللە محمود کریم ئەندازیاری پلانسازی شار ناوەند
15  هاوتا رحیم رحمان  ئەندازیاری پلانسازی شار ناوەند
16 پەیام معروف رؤوف ئەندازیاری پلانسازی شار ناوەند
17  تەلار عباس محمود محمد ئەندازیاری پلانسازی شار ناوەند
18 سەروەر عبداللە حسن ئەندازیاری پلانسازی شار ناوەند
19 سروشت رؤوف نامق ئەندازیاری پلانسازی شار ناوەند
20 بەهەست محمد حسن ئەندازیاری پلانسازی شار ناوەند
21 توانا رسول فتاح ئەندازیاری پلانسازی شار ناوەند
22 سەردەشت کریم احمد ئەندازیاری پلانسازی شار ناوەند

ریزبەندی دەرچوانی   بەشی ئەندازیاری  پلانسازی شار  بۆ ساڵی خوێندنى 2015 -2016 خوولى دووەم

ژ ناوی خوێندکار بەش ئاست
1 خەندە عثمان کریم ئەندازیاری پلانسازی شار ناوەند
2 کامەران مصطفی خضر ئەندازیاری پلانسازی شار ناوەند
3 نیدا نورى جمیل  ئەندازیاری پلانسازی شار ناوەند
4 شاخەوان احمد عبدالرحمن ئەندازیاری پلانسازی شار ناوەند
5 عائشە على محمد  ئەندازیاری پلانسازی شار ناوەند
6 مروە علاء عباس  ئەندازیاری پلانسازی شار ناوەند
7 هێمن عمر محمد  ئەندازیاری پلانسازی شار ناوەند
8 دیاکۆ برهان مصطفی صالح ئەندازیاری پلانسازی شار ناوەند
9 پەیمان حسین محمود ئەندازیاری پلانسازی شار ناوەند
10 سروە محمد عثمان  ئەندازیاری پلانسازی شار ناوەند
11 شەنگە حمەطاهر علی  ئەندازیاری پلانسازی شار ناوەند
12 سەروەت صالح حسن  ئەندازیاری پلانسازی شار پەسەند
13 هەژار جلال مجید ئەندازیاری پلانسازی شار پەسەند
14 کەژان محمد احمد  ئەندازیاری پلانسازی شار پەسەند
15 هاوناز کاوە حمەامین ئەندازیاری پلانسازی شار پەسەند
16 تاژان نامق تۆفیق صالح ئەندازیاری پلانسازی شار پەسەند
17 فردوس دارا مهدى  ئەندازیاری پلانسازی شار پەسەند
18 شادیە تۆفیق فرج ئەندازیاری پلانسازی شار پەسەند
19 ئاسودە محمد عمرمحمود  ئەندازیاری پلانسازی شار پەسەند
20 ئارام جلال محمد امین  ئەندازیاری پلانسازی شار پەسەند
21 هونەر مهدى اکرم  ئەندازیاری پلانسازی شار پەسەند
22 ڕێژین عثمان رشید کریم ئەندازیاری پلانسازی شار پەسەند
Comments