2014-2015


لیستى دەرچووانى بەشى ئەندازیارى گەیاندن-خولى یەکەم , بۆ ساڵى خوێندنى 2014-2015

ز ناوى سيانى  بەش ئاست
1 بەيار ابراهيم عبداللە حمە ئەندازيارى گەياندن  زؤر باش
2 شەنگە معروف محمد ميرزا ئەندازيارى گەياندن  باش
3 دەلوە عمر كريم حمە مراد ئەندازيارى گەياندن  باش
4 سؤنيا محمد سعيد سليم  ئەندازيارى گەياندن  باش
5 چراخان عبداللە احمد رسول ئەندازيارى گەياندن  باش
6 محمد ناجح محمد قادر  ئەندازيارى گەياندن  باش
7 رازاو جليل محسن رچا ئەندازيارى گەياندن  ناوەند
8 چؤظان محمد محمد امين ئەندازيارى گەياندن  ناوەند
9 سؤزان احمد حمە  ئەندازيارى گەياندن  ناوەند
10 محمد عمر محمود   ئەندازيارى گەياندن  ناوەند
11 زانا محمد رمچان صالح ئەندازيارى گەياندن  ناوەند
12 سەنگەر جمال عبداللە  ئەندازيارى گەياندن  ناوەند
13 ناز خالد عمر على   ئەندازيارى گەياندن  ناوەند
14 دلَنيا مهدى محمود محمد ئەندازيارى گەياندن  ناوەند
15 چاوان تؤفيق احمد  ئەندازيارى گەياندن  ناوەند
16 هيَذا هيوا محمد ئەندازيارى گەياندن  ناوەند
17 رِەنگين قادر رِؤستم   ئەندازيارى گەياندن  ناوەند
18 ئەريوان حسين عزيز عبدالرحمن ئەندازيارى گەياندن  ناوەند
19 شيَنىَ كاروان عبد الرحمن رسول ئەندازيارى گەياندن  ناوەند
20 دەروون شاهؤ عمر على  ئەندازيارى گەياندن  ناوەند
21 ئەوين شيروان لگيف ئەندازيارى گەياندن  ناوەند
22 ديَكان محمد غريب رحمان  ئەندازيارى گەياندن  ناوەند
23 عبداللە عمر توفيق امين  ئەندازيارى گەياندن  ناوەند
24 كؤذين ثيَشرەو رؤوف مجيد  ئەندازيارى گەياندن  ناوەند
25 لەنجە عزيز عبدالقادر ئەندازيارى گەياندن  ناوەند
26 ديدار محمد صادق عبدالقادر  ئەندازيارى گەياندن  ثەسند
27 رِؤژين بهاءالدين عبدالرحمن  ئەندازيارى گەياندن  ثەسند
28 ديارى بەرهەم محمد سعيد  ئەندازيارى گەياندن  ثەسند
29 سؤزان احمد رسول ثيرؤت ئەندازيارى گەياندن  ثەسند
30 سؤزان وهابى احمد  ئەندازيارى گەياندن  ثەسند
31 بەختيار فاتح سعيد ئەندازيارى گەياندن  ثەسند

ریزبەندیدەرچووانى بەشى ئەندازیارى گەیاندن-خولى دووەم, بۆ ساڵى خوێندنى 2014-2015
ز ناوى سيانى  بەش ئاست
1 شاڵاو جباررسول رشید ئەندازيارى گەياندن  پەسەند
2 سنوراحمد عبدالکریم ئەندازيارى گەياندن  پەسەند
3 هاوکار ئاسۆنوری ئەندازيارى گەياندن  پەسەند
4 ڕێناس  رضارؤوف عارف ئەندازيارى گەياندن  پەسەند
5 ڕەوامحمد مصطفى أمین ئەندازيارى گەياندن  پەسەند
6 دیمەن محمد محمود ئەندازيارى گەياندن  پەسەند
7 هانا احمد کریم ئەندازيارى گەياندن  پەسەند
8 هەڤاڵ محمد ئازاد حسین ئەندازيارى گەياندن  پەسەند
9 ئارێز عبدالکریم علی ئەندازيارى گەياندن  پەسەند
10 ڕاوێژ احمد علی ئەندازيارى گەياندن  پەسەند

ریزبەندی دەرچوانی بەشی ئەندازیاری بەرهەمهێنان وکانزاکان-خولى یەکەم بۆ ساڵی خوێندنى 2014 -2015

ذ ناوى خويَندكار بەش ئاست
1 سەرهەنگ عبدالله  اسماعيل  بەرهەم هيَنان و كانزاكان زوَر باش
2 اراس ادم موسى بەرهەم هيَنان و كانزاكان زوَر باش
3 ريكەوت عمر كريم حمە مراد  بەرهەم هيَنان و كانزاكان باش
4 شنگار سەروەت سليَمان عثمان  بەرهەم هيَنان و كانزاكان باش
5 هيرؤ احمد قادر محمد  بەرهەم هيَنان و كانزاكان باش
6 مهاباد عبدالقادر عبدالرحمن  بەرهەم هيَنان و كانزاكان ناوەند
7 رابەر مصطفى حسن رەشيد  بەرهەم هيَنان و كانزاكان ناوەند
8 هێرؤ بهاءالدين عبدالله مجيد بەرهەم هيَنان و كانزاكان ناوەند
9 ئالان كريم على احمد  بەرهەم هيَنان و كانزاكان ناوەند
10 سؤكار على فتح الله فرج  بەرهەم هيَنان و كانزاكان ناوەند
11 ثيمان اشرف حمە احمد  بەرهەم هيَنان و كانزاكان ناوەند
12 شاد نەبەز عمر  بەرهەم هيَنان و كانزاكان ناوەند
13 سرمد كنعان حميد  بەرهەم هيَنان و كانزاكان ناوەند
14 فردوس حيدر عبدالمحمد محمد  بەرهەم هيَنان و كانزاكان ناوەند
15 هؤشيار حميد محمد امين محمود  بەرهەم هيَنان و كانزاكان ناوەند
16 بەيار جميل عبدالله گيب ** بەرهەم هيَنان و كانزاكان ناوەند
17 محمد حميد على احمد  بەرهەم هيَنان و كانزاكان ناوەند
18 دابان غفور محمد حسين  بەرهەم هيَنان و كانزاكان پەسەند
ریزبەندی دەرچوانی بەشی ئەندازیاری بەرهەمهێنان وکانزاکان-خولى دووەم بۆ ساڵی خوێندنى 2014 -2015

ذ ناوى خويَندكار بەش ئاست
1 عبدالمجید معروف هودو بەرهەم هيَنان و كانزاكان باش
2 ڕاز یاسین سلیم صالح بەرهەم هيَنان و كانزاكان ناوەند
3 داراجمال کریم بەرهەم هيَنان و كانزاكان ناوەند
4 عبدالله اسماعیل عبدالله بەرهەم هيَنان و كانزاكان ناوەند
5 پەیام عثمان محمد بەرهەم هيَنان و كانزاكان ناوەند
6 دەشنێ بەکرحمە رشید بەرهەم هيَنان و كانزاكان ناوەند
7 ووریا احمد بکر رسول بەرهەم هيَنان و كانزاكان ناوەند
8 شاخەوان اکرم احمد امین بەرهەم هيَنان و كانزاكان ناوەند
9 لازۆ ئاراس ابراهیم قادر بەرهەم هيَنان و كانزاكان ناوەند
10 خونچە اردشیر علی شهاب بەرهەم هيَنان و كانزاكان ناوەند
11 ئازاد عبدالقادر عبدالرحمن بەرهەم هيَنان و كانزاكان ناوەند
12 هەکار عمر حمە رشید بەرهەم هيَنان و كانزاكان ناوەند
13 دەشنێ علی حمە فرج بەرهەم هيَنان و كانزاكان ناوەند
14 فارووق فائق حارس حمە بەرهەم هيَنان و كانزاكان ناوەند
15 محمد عبدالله فارس بەرهەم هيَنان و كانزاكان پەسەند
16 دەروو احمد مصطفى بەرهەم هيَنان و كانزاكان پەسەند
17 شاجوان اسماعیل ابراهیم عبدالله بەرهەم هيَنان و كانزاكان پەسەند
18 ئەژی کمال احمد قادر بەرهەم هيَنان و كانزاكان پەسەند
19 هەورامان مصطفی قادرحمە عزیز بەرهەم هيَنان و كانزاكان پەسەند
20 ڕۆشنا عبدالرحمن قادر بەرهەم هيَنان و كانزاكان پەسەند
21 ئەرکان احمد محمود بەرهەم هيَنان و كانزاكان پەسەند
22 ئاوارە لطیف عمر بەرهەم هيَنان و كانزاكان پەسەند


ریزبەندی دەرچوانی   بەشی ئەندازیاری  پلانسازی شار  بۆ ساڵی خوێندنى 2014 -2015

ژ ناوی خوێندکار بەش ئاست
1 سۆز جمال فتاح                                 ئەندازیاری پلانسازی شار زۆر باش
2 تارا درویش حمە رسول ئەندازیاری پلانسازی شار زۆر باش
3 ئاری ئیبراهیم حسن ئەندازیاری پلانسازی شار باش
4 شۆخان انور محمود ئەندازیاری پلانسازی شار باش
5 چیا کاوە علاءالدین ئەندازیاری پلانسازی شار باش
6 شاناز عمر عبداللە                             ئەندازیاری پلانسازی شار باش
7 ئاران هێمن پیرۆت ئەندازیاری پلانسازی شار باش
8 سەروەر غفور فتاح ئەندازیاری پلانسازی شار باش
9 محمد سلیمان حسین ئەندازیاری پلانسازی شار باش
10 ڕێبەر هیوا ابراهیم ئەندازیاری پلانسازی شار ناوەند
11 شانیا فاضل حمە امین ئەندازیاری پلانسازی شار ناوەند
12 سۆنیا خسرەو محمد  ئەندازیاری پلانسازی شار ناوەند
13 لاوک ئاوات حمە فرج  ئەندازیاری پلانسازی شار ناوەند
14 تەرزە عبداللە محمود کریم ئەندازیاری پلانسازی شار ناوەند
15  هاوتا رحیم رحمان  ئەندازیاری پلانسازی شار ناوەند
16 پەیام معروف رؤوف ئەندازیاری پلانسازی شار ناوەند
17  تەلار عباس محمود محمد ئەندازیاری پلانسازی شار ناوەند
18 سەروەر عبداللە حسن ئەندازیاری پلانسازی شار ناوەند
19 سروشت رؤوف نامق ئەندازیاری پلانسازی شار ناوەند
20 بەهەست محمد حسن ئەندازیاری پلانسازی شار ناوەند
21 توانا رسول فتاح ئەندازیاری پلانسازی شار ناوەند
22 سەردەشت کریم احمد ئەندازیاری پلانسازی شار ناوەند
Comments