2011-2012

ساڵى دەرچووانى 2011-2012
1 بژار رحمن عثمان نێر ئەندازيارى گەياندن  2011-2012
2 ئەڤين رئووف همزە  مێ ئەندازيارى گەياندن  2011-2012
3 هۆزان نهاد محمد نێر ئەندازيارى گەياندن  2011-2012
4 عزام خالد حمە تۆفيق نێر ئەندازيارى گەياندن  2011-2012
5 بژوێن طه علی وەيس نێر ئەندازيارى گەياندن  2011-2012
6 سيڤەر سۆران صديق نێر ئەندازيارى گەياندن  2011-2012
7 خۆشی اسماعيل احمد مێ ئەندازيارى گەياندن  2011-2012
8 شيماء حيدر نوری مێ ئەندازيارى گەياندن  2011-2012
9 زريان رفيق سعيد نێر ئەندازيارى گەياندن  2011-2012
10 فرهاد موحسن محمود نێر ئەندازيارى گەياندن  2011-2012
11 بەرهەم سفر عمر نێر ئەندازيارى گەياندن  2011-2012
12 يادگار احمد حسن نێر ئەندازيارى گەياندن  2011-2012
13 دانا ئامانج نجيب نێر ئەندازيارى گەياندن  2011-2012
14 هاژە رەزا عبداللە مێ ئەندازيارى گەياندن  2011-2012
15 ژوان شۆڕش رفيق مێ ئەندازيارى گەياندن  2011-2012
16 ئالان محمد امين نێر ئەندازيارى گەياندن  2011-2012
17 مريەم مشتاق طالب مێ ئەندازيارى گەياندن  2011-2012
18 محمد حكيم عبداللە نێر ئەندازيارى گەياندن  2011-2012
19 سارا بەختيار ڕەسوڵ مێ ئەندازيارى گەياندن  2011-2012
20 ئاژين ئاراس خدر مێ ئەندازيارى گەياندن  2011-2012
21 توانا پشتيوان صديق نێر ئەندازيارى گەياندن  2011-2012
22 ڕزگار فرج عبداللە نێر ئەندازيارى گەياندن  2011-2012
23 لانياو عباس عارف مێ ئەندازيارى گەياندن  2011-2012
24 تاژان بەختيار عبداللە مێ ئەندازيارى گەياندن  2011-2012
25 هەردی حسێن ڕۆستەم نێر ئەندازيارى گەياندن  2011-2012
26 بەهرە عوسمان اسماعيل مێ ئەندازيارى گەياندن  2011-2012
27 هێشوو كاوە قادر مێ ئەندازيارى گەياندن  2011-2012
28 ئومێد اسعد قاسم نێر ئەندازيارى گەياندن  2011-2012
29 ڕێكان نەوزاد قادر نێر ئەندازيارى گەياندن  2011-2012
30 خەرمان سامی قادر مێ ئەندازيارى گەياندن  2011-2012
31 شيماء عبداللە سعيد مێ ئەندازيارى گەياندن  2011-2012
32 صنعان سەردار ستار نێر ئەندازيارى گەياندن  2011-2012
33 شادمان حمە صاڵح نێر ئەندازيارى گەياندن  2011-2012
34 سۆما صلاح ستار مێ ئەندازيارى گەياندن  2011-2012
35 بێلان باپير بەكر مێ ئەندازيارى گەياندن  2011-2012
36 ڕۆژ ئامانج نجيب نێر ئەندازيارى گەياندن  2011-2012
37 ژين نيازی بكر مێ ئەندازيارى گەياندن  2011-2012
38 غياس يحيى محمد نێر ئەندازيارى گەياندن  2011-2012
39 لانە علی شەريف مێ ئەندازيارى گەياندن  2011-2012
40 احمد شمس الدين حفظ اللە نێر ئەندازيارى گەياندن  2011-2012
41 هيوا محمد عارف نێر ئەندازيارى گەياندن  2011-2012
42 هةظالَ طه حمة طاهر نێر ئەندازيارى گەياندن  2011-2012
43 ميران عبدالحميد محمد نوري نێر ئەندازيارى گەياندن  2011-2012
44 ئلهام عبدالرحمن محمد مێ ئەندازيارى گەياندن  2011-2012
45 لاوكۆ هيوا صديق نێر ئەندازيارى گەياندن  2011-2012
46 دەرباز محمد محمود نێر ئەندازيارى گەياندن  2011-2012
47 سارا علی فرج مێ ئەندازيارى گەياندن  2011-2012
48 شەماڵ جمال سعيد نێر ئەندازيارى گەياندن  2011-2012
49 هاوكار حمە امين نێر ئەندازيارى گەياندن  2011-2012
50 ديار جمال رەئووف نێر ئەندازيارى گەياندن  2011-2012
51 زانا احمد رحمان نێر ئەندازيارى گەياندن  2011-2012
52 سارا سيروان مصطفى مێ ئەندازيارى گەياندن  2011-2012
53 محمد ديدار ابراهيم نێر ئەندازيارى گەياندن  2011-2012
54 نەسرەوت اسماعيل رشيد نێر ئەندازيارى گەياندن  2011-2012
55 چۆمان محمد جمال نێر ئەندازيارى گەياندن  2011-2012
 
1 شاڵاو سيروان عارف نێر ئەندازيارى پلانسازى شار 2011-2012
2 ئاڤان علی محمد مێ ئەندازيارى پلانسازى شار 2011-2012
3 كارزان سليم اسماعيل نێر ئەندازيارى پلانسازى شار 2011-2012
4 دڵنيا امين محمد مێ ئەندازيارى پلانسازى شار 2011-2012
5 مريم عدنان محمد مێ ئەندازيارى پلانسازى شار 2011-2012
6 خەنان جمال محمد مێ ئەندازيارى پلانسازى شار 2011-2012
7 يوسف يحيى عبداللە نێر ئەندازيارى پلانسازى شار 2011-2012
8 هەرێم سەردار تۆفيق نێر ئەندازيارى پلانسازى شار 2011-2012
9 نجم الدين حسێن محمد نێر ئەندازيارى پلانسازى شار 2011-2012
10 هاوژين محێ الدين عبدالرحمن نێر ئەندازيارى پلانسازى شار 2011-2012
11 شكار فەرهاد حمەكەريم نێر ئەندازيارى پلانسازى شار 2011-2012
12 كاروان عثمان داود نێر ئەندازيارى پلانسازى شار 2011-2012
13 ياد ئاوات عبدالقادر نێر ئەندازيارى پلانسازى شار 2011-2012
14 چاوان محمد حاجی مێ ئەندازيارى پلانسازى شار 2011-2012
15 برەڤان فيصل عبدالجبار نێر ئەندازيارى پلانسازى شار 2011-2012
16 كامەران نامق حسن نێر ئەندازيارى پلانسازى شار 2011-2012
17 ژاڵە سعيد عارف مێ ئەندازيارى پلانسازى شار 2011-2012
18 ئارام احمد كريم نێر ئەندازيارى پلانسازى شار 2011-2012
19 ليندا خمرو يوخنا مێ ئەندازيارى پلانسازى شار 2011-2012
20 ڕازاو ياسين حمەصاڵح مێ ئەندازيارى پلانسازى شار 2011-2012
21 چيا اسعد محمود نێر ئەندازيارى پلانسازى شار 2011-2012
22 ڕێزان ناظم محمد مێ ئەندازيارى پلانسازى شار 2011-2012
23 كارزان محمود حسن نێر ئەندازيارى پلانسازى شار 2011-2012
24 ليلى صاڵح محمد مێ ئەندازيارى پلانسازى شار 2011-2012
25 ڕێژين محمود عزيز مێ ئەندازيارى پلانسازى شار 2011-2012
26 ڕزگار محمد رشيد نێر ئەندازيارى پلانسازى شار 2011-2012
27 چۆمان فاضل عثمان نێر ئەندازيارى پلانسازى شار 2011-2012
28 ژيان محمد ولی علی مێ ئەندازيارى پلانسازى شار 2011-2012
29 گوڵاڵە علی سعيد مێ ئەندازيارى پلانسازى شار 2011-2012
30 وڵيان عبداللە عبدالرحمن مێ ئەندازيارى پلانسازى شار 2011-2012
31 سەرباز محمد مەمەند نێر ئەندازيارى پلانسازى شار 2011-2012
32 ڕێكەوت رسوڵ حسن نێر ئەندازيارى پلانسازى شار 2011-2012
33 سۆما فوئاد محمد مێ ئەندازيارى پلانسازى شار 2011-2012
34 شادان احمد محمد مێ ئەندازيارى پلانسازى شار 2011-2012
35 فردۆس حسن علی مێ ئەندازيارى پلانسازى شار 2011-2012
36 ساوان عزت حسن مێ ئەندازيارى پلانسازى شار 2011-2012
37 دەوەن جاسم محمد نێر ئەندازيارى پلانسازى شار 2011-2012
38 زانا محمد قادر نێر ئەندازيارى پلانسازى شار 2011-2012
39 هێمن محمود علی نێر ئەندازيارى پلانسازى شار 2011-2012
40 ئەڵوەند عبداللە قادر نێر ئەندازيارى پلانسازى شار 2011-2012
41 سەفين محمد حسن نێر ئەندازيارى پلانسازى شار 2011-2012
42 چنار صابر كەريم مێ ئەندازيارى پلانسازى شار 2011-2012
43 نسار نامق كرم مێ ئەندازيارى پلانسازى شار 2011-2012
44 دەرباز خدر عوسمان نێر ئەندازيارى پلانسازى شار 2011-2012
45 هەوراز فارس حمە نێر ئەندازيارى پلانسازى شار 2011-2012
46 شەوبۆ بەهرۆز احمد مێ ئەندازيارى پلانسازى شار 2011-2012
47 ژيار صديق عوسمان نێر ئەندازيارى پلانسازى شار 2011-2012
48 هۆنيا شەفيق محمد مێ ئەندازيارى پلانسازى شار 2011-2012
49 ديدار لطيف احمد مێ ئەندازيارى پلانسازى شار 2011-2012
50 كارمەند عمر محمد نێر ئەندازيارى پلانسازى شار 2011-2012
51 ديار ابراهيم مەتۆ نێر ئەندازيارى پلانسازى شار 2011-2012
52 دەشنێ عمر صاڵح مێ ئەندازيارى پلانسازى شار 2011-2012
53 هێڤي عمر محمد مێ ئەندازيارى پلانسازى شار 2011-2012
54 كارمەند طاليب مصطفى نێر ئەندازيارى پلانسازى شار 2011-2012
55 دڵشاد جمال حمەرشيد نێر ئەندازيارى پلانسازى شار 2011-2012
56 كارزان جلال خدر نێر ئەندازيارى پلانسازى شار 2011-2012
57 شێرۆ علی احمد نێر ئەندازيارى پلانسازى شار 2011-2012
58 ڕاوچی ڕەشۆ حمد نێر ئەندازيارى پلانسازى شار 2011-2012
59 ڕەهێل خالد محمد صديق نێر ئەندازيارى پلانسازى شار 2011-2012
60 كاروان واحد احمد نێر ئەندازيارى پلانسازى شار 2011-2012
 
1 شادd بكmر محمد مێ ئەندازيارى بەرهەم هێنان وكانزاكان  2011-2012
2 محمود حكمەت حسن محمد نێر ئەندازيارى بەرهەم هێنان وكانزاكان  2011-2012
3 محمد حكمەت حسن محمد نێر ئەندازيارى بەرهەم هێنان وكانزاكان  2011-2012
4 ڕێكەوت سەركەوت احمد نێر ئەندازيارى بەرهەم هێنان وكانزاكان  2011-2012
5 كوێستان كمال قادر محمد مێ ئەندازيارى بەرهەم هێنان وكانزاكان  2011-2012
6 شڤان كەريم محمود احمد نێر ئەندازيارى بەرهەم هێنان وكانزاكان  2011-2012
7 ظاهير زانا سيدگل فرج نێر ئەندازيارى بەرهەم هێنان وكانزاكان  2011-2012
8 نور نايف مصطفى محمد مێ ئەندازيارى بەرهەم هێنان وكانزاكان  2011-2012
9 هاوبەش عوسمان عبدالقادر حمە نێر ئەندازيارى بەرهەم هێنان وكانزاكان  2011-2012
10 ئاريان ئەنوەر علی احمد نێر ئەندازيارى بەرهەم هێنان وكانزاكان  2011-2012
11 سەرگڵ عبدالرحمن ياور مێ ئەندازيارى بەرهەم هێنان وكانزاكان  2011-2012
12 محمد ڕەسوڵ محمد يعقوب نێر ئەندازيارى بەرهەم هێنان وكانزاكان  2011-2012
13 ڕيڤان مصطفى كەريم مێ ئەندازيارى بەرهەم هێنان وكانزاكان  2011-2012
14 دنيا عدنان غڵام مێ ئەندازيارى بەرهەم هێنان وكانزاكان  2011-2012
15 شاديە بابەكر ڕەسوڵ مێ ئەندازيارى بەرهەم هێنان وكانزاكان  2011-2012
16 باخان محمد علی عبدالقادر مێ ئەندازيارى بەرهەم هێنان وكانزاكان  2011-2012
17 ئايە حسێن علی عبدالحسێن مێ ئەندازيارى بەرهەم هێنان وكانزاكان  2011-2012
18 بەسۆز جمال حاجی كەريم مێ ئەندازيارى بەرهەم هێنان وكانزاكان  2011-2012
19 ڕەوا عوسمان علی حمەكەريم نێر ئەندازيارى بەرهەم هێنان وكانزاكان  2011-2012
20 سروين صباح كاكۆ خضر مێ ئەندازيارى بەرهەم هێنان وكانزاكان  2011-2012
21 كامەران محمد فقى نێر ئەندازيارى بەرهەم هێنان وكانزاكان  2011-2012
22 ئەردەڵان فرياد خليل محمد نێر ئەندازيارى بەرهەم هێنان وكانزاكان  2011-2012
23 بريسكە سۆلاڤ محمد مێ ئەندازيارى بەرهەم هێنان وكانزاكان  2011-2012
24 علی صاڵح فارس علی خان نێر ئەندازيارى بەرهەم هێنان وكانزاكان  2011-2012
25 دانا ستار حمەفائق عبداللە نێر ئەندازيارى بەرهەم هێنان وكانزاكان  2011-2012
26 شڤان محمد ظاهر نێر ئەندازيارى بەرهەم هێنان وكانزاكان  2011-2012
27 ميسم باسل حقی مێ ئەندازيارى بەرهەم هێنان وكانزاكان  2011-2012
28 ڕێژين اكرم عارف سلێمان مێ ئەندازيارى بەرهەم هێنان وكانزاكان  2011-2012
29 هەستيار ابوبكر حسن قادر نێر ئەندازيارى بەرهەم هێنان وكانزاكان  2011-2012
30 همزە على فرج نێر ئەندازيارى بەرهەم هێنان وكانزاكان  2011-2012
31 شڤان محمد شريف محمد نێر ئەندازيارى بەرهەم هێنان وكانزاكان  2011-2012
32 مژدە ابراهيم فقى صاڵح مێ ئەندازيارى بەرهەم هێنان وكانزاكان  2011-2012
33 زانا رحمان صاڵح محمد نێر ئەندازيارى بەرهەم هێنان وكانزاكان  2011-2012
34 داستان طالب عبدالوهاب حويز نێر ئەندازيارى بەرهەم هێنان وكانزاكان  2011-2012
35 دنيا احمد صاحب مێ ئەندازيارى بەرهەم هێنان وكانزاكان  2011-2012
36 سازگار محمد امين محمد مێ ئەندازيارى بەرهەم هێنان وكانزاكان  2011-2012
37 نيگا برهان احمد عبدالكريم مێ ئەندازيارى بەرهەم هێنان وكانزاكان  2011-2012
38 عبدالمناف عبدالعزيز محمد نێر ئەندازيارى بەرهەم هێنان وكانزاكان  2011-2012
39 ڕەجدەر لطيف عوسمان نێر ئەندازيارى بەرهەم هێنان وكانزاكان  2011-2012
40 نەبات محمد معروف علی مێ ئەندازيارى بەرهەم هێنان وكانزاكان  2011-2012
41 محمد شهاب باقر محمود نێر ئەندازيارى بەرهەم هێنان وكانزاكان  2011-2012
42 محمد حسن عبداللە نێر ئەندازيارى بەرهەم هێنان وكانزاكان  2011-2012
43 ئامينە علی قادر مێ ئەندازيارى بەرهەم هێنان وكانزاكان  2011-2012
44 محمد حمە علی كەريم ئەمين نێر ئەندازيارى بەرهەم هێنان وكانزاكان  2011-2012
45 احمدئەفراسياو احمد نێر ئەندازيارى بەرهەم هێنان وكانزاكان  2011-2012
46 ديار احمد كەريم نێر ئەندازيارى بەرهەم هێنان وكانزاكان  2011-2012
47 ئەميرە مصطفى رشيد حمەكريم مێ ئەندازيارى بەرهەم هێنان وكانزاكان  2011-2012
48 سيڤا عبدالواحد حمەئەمين مێ ئەندازيارى بەرهەم هێنان وكانزاكان  2011-2012
49 محمد جبار قادر فرج نێر ئەندازيارى بەرهەم هێنان وكانزاكان  2011-2012
Comments