2009-2010

ساڵى دەرچووانى 2009-2010
1 خێڵان جبار محمود مێ ئەندازيارى گەياندن  2009-2010
 
1 سەميرە طيب رشيد مێ ئەندازيارى پلانسازى شار 2009-2010
2 ياسين علی كاكە نێر ئەندازيارى پلانسازى شار 2009-2010
3 سان كامەران خالد نێر ئەندازيارى پلانسازى شار 2009-2010
4 مروە بختيار رسوڵ مێ ئەندازيارى پلانسازى شار 2009-2010
5 بەهرە صلاح كەريم مێ ئەندازيارى پلانسازى شار 2009-2010
6 تاڤان محمد نوری مێ ئەندازيارى پلانسازى شار 2009-2010
7 ساوێن علی محمد مێ ئەندازيارى پلانسازى شار 2009-2010
8 ڕۆزا عبدالطيف رەزا مێ ئەندازيارى پلانسازى شار 2009-2010
9 ڕێژە ئازاد رسوڵ مێ ئەندازيارى پلانسازى شار 2009-2010
10 هانا محمود طاهر مێ ئەندازيارى پلانسازى شار 2009-2010
11 سعد مغديد عبداللە نێر ئەندازيارى پلانسازى شار 2009-2010
12 ئەژين فەريدون عمر نێر ئەندازيارى پلانسازى شار 2009-2010
13 فيصل منصور حسێن نێر ئەندازيارى پلانسازى شار 2009-2010
14 لاڤە چالاك رفيق مێ ئەندازيارى پلانسازى شار 2009-2010
15 ئاونگ قادر احمد مێ ئەندازيارى پلانسازى شار 2009-2010
16 سيڤەر مصطفى رسوڵ نێر ئەندازيارى پلانسازى شار 2009-2010
17 دابان جمال جلال نێر ئەندازيارى پلانسازى شار 2009-2010
18 شاسوار مهدی طاهر نێر ئەندازيارى پلانسازى شار 2009-2010
19 چێنەر نجم عبداللە نێر ئەندازيارى پلانسازى شار 2009-2010
20 صلاح فائق مردان نێر ئەندازيارى پلانسازى شار 2009-2010
21 سازان عدنان خيراللە مێ ئەندازيارى پلانسازى شار 2009-2010
22 ئارام صلاح محمد نێر ئەندازيارى پلانسازى شار 2009-2010
23 هێمن شەوكەت عمر نێر ئەندازيارى پلانسازى شار 2009-2010
24 درەخشان ئومێد مەمەند مێ ئەندازيارى پلانسازى شار 2009-2010
25 شێركۆ فقى مصطفى نێر ئەندازيارى پلانسازى شار 2009-2010
26 هەڵگورد محمد نجم نێر ئەندازيارى پلانسازى شار 2009-2010
27 هێرش قادر حسن نێر ئەندازيارى پلانسازى شار 2009-2010
28 امداد عمر عبدالكريم نێر ئەندازيارى پلانسازى شار 2009-2010
29 عمر حسيب رسوڵ نێر ئەندازيارى پلانسازى شار 2009-2010
30 عدنان محمد خان نێر ئەندازيارى پلانسازى شار 2009-2010
31 زرنگ كاك ئەمين مولود نێر ئەندازيارى پلانسازى شار 2009-2010
32 كاروان حميد مجيد نێر ئەندازيارى پلانسازى شار 2009-2010
33 ئاريان نوزاد قادر نێر ئەندازيارى پلانسازى شار 2009-2010
34 چاوان عوسمان محمد مێ ئەندازيارى پلانسازى شار 2009-2010
35 هێرۆ علی قادر مێ ئەندازيارى پلانسازى شار 2009-2010
36 كاوان طاليب فاتح نێر ئەندازيارى پلانسازى شار 2009-2010
37 احمد سەرتيپ احمد نێر ئەندازيارى پلانسازى شار 2009-2010
38 ژيار عبدالجبار عبدالعزيز نێر ئەندازيارى پلانسازى شار 2009-2010
39 ئەنجام غفور ڕەزا نێر ئەندازيارى پلانسازى شار 2009-2010
40 پاشا فاضيل كەريم نێر ئەندازيارى پلانسازى شار 2009-2010
Comments