2008-2009

ساڵى دەرچووانى 2008-2009
1 فرياد جلال محمود نێر ئەندازیارى مکانیک/ لکاندن 2008-2009
2 بنار ابراهيم عمر مێ ئەندازیارى مکانیک/ لکاندن 2008-2009
3 هاوكار جلال محمد نێر ئەندازیارى مکانیک/ لکاندن 2008-2009
4 بەرهەم محمد حمە رشيد نێر ئەندازیارى مکانیک/ لکاندن 2008-2009
5 بەرزان طالب مصطفى نێر ئەندازیارى مکانیک/ لکاندن 2008-2009
6 دانا خسرەو محمد نێر ئەندازیارى مکانیک/ لکاندن 2008-2009
7 ديلان سەروەر محمد مێ ئەندازیارى مکانیک/ لکاندن 2008-2009
8 شوان رفيق رشيد نێر ئەندازیارى مکانیک/ لکاندن 2008-2009
9 شكريە حمە اورحمان مێ ئەندازیارى مکانیک/ لکاندن 2008-2009
10 شڤان اسماعيل عبداللە نێر ئەندازیارى مکانیک/ لکاندن 2008-2009
11 عوسمان رحيم محمد نێر ئەندازیارى مکانیک/ لکاندن 2008-2009
12 ڕێبين عمر ابراهيم نێر ئەندازیارى مکانیک/ لکاندن 2008-2009
13 تەلار مصطفى فارس مێ ئەندازیارى مکانیک/ لکاندن 2008-2009
14 ئەردەڵان عزت طاهر نێر ئەندازیارى مکانیک/ لکاندن 2008-2009
15 سەربەست عزيز مصطفى نێر ئەندازیارى مکانیک/ لکاندن 2008-2009
16 ئاسۆ احمد حسێن نێر ئەندازیارى مکانیک/ لکاندن 2008-2009
17 بژوان عباس سعيد نێر ئەندازیارى مکانیک/ لکاندن 2008-2009
18 پەری ابوبكر محمد مێ ئەندازیارى مکانیک/ لکاندن 2008-2009
19 ڕەهێڵ احمد فتاح نێر ئەندازیارى مکانیک/ لکاندن 2008-2009
20 هۆزان پۆڵا عبدالرحمن مێ ئەندازیارى مکانیک/ لکاندن 2008-2009
21 ياسين عبداللە علی نێر ئەندازیارى مکانیک/ لکاندن 2008-2009
22 هۆگر عمر سعيد نێر ئەندازیارى مکانیک/ لکاندن 2008-2009
23 زەمين عوسمان علی نێر ئەندازیارى مکانیک/ لکاندن 2008-2009
24 دەوەن عباس رمضان نێر ئەندازیارى مکانیک/ لکاندن 2008-2009
25 كرمانج محێ الدين نێر ئەندازیارى مکانیک/ لکاندن 2008-2009
26 سۆران حميد صاڵح نێر ئەندازیارى مکانیک/ لکاندن 2008-2009
27 شنۆ محمود عبداللە مێ ئەندازیارى مکانیک/ لکاندن 2008-2009
28 ڕاوێژ رسوڵ حسن نێر ئەندازیارى مکانیک/ لکاندن 2008-2009
29 داستان جمال جلال نێر ئەندازیارى مکانیک/ لکاندن 2008-2009
30 كەڤی كاروان كمال مێ ئەندازیارى مکانیک/ لکاندن 2008-2009
31 هاودەنگ مهدی شەريف نێر ئەندازیارى مکانیک/ لکاندن 2008-2009
32 ئومێد حسن احمد نێر ئەندازیارى مکانیک/ لکاندن 2008-2009
33 كاڵێ ساماڵ جلال مێ ئەندازیارى مکانیک/ لکاندن 2008-2009
34 كاوە علی احمد نێر ئەندازیارى مکانیک/ لکاندن 2008-2009
35 سۆزان رسوڵ عزيز مێ ئەندازیارى مکانیک/ لکاندن 2008-2009
36 سۆما محمد حسن حمە مێ ئەندازیارى مکانیک/ لکاندن 2008-2009
37 محمد دڵشاد حمە خورشيد نێر ئەندازیارى مکانیک/ لکاندن 2008-2009
38 كەنار جومرد مصطفى مێ ئەندازیارى مکانیک/ لکاندن 2008-2009
39 تۆژەر شاهۆ محمدئەامين نێر ئەندازیارى مکانیک/ لکاندن 2008-2009
40 سەروەر محمد علی نێر ئەندازیارى مکانیک/ لکاندن 2008-2009
41 غازى بهاءالدين محمد نێر ئەندازیارى مکانیک/ لکاندن 2008-2009
42 ئاكۆ غازی فريق نێر ئەندازیارى مکانیک/ لکاندن 2008-2009
 
1 هێمن اسماعيل عزيز نێر ئەندازيارى گەياندن  2008-2009
2 هۆيار جبار محمد نێر ئەندازيارى گەياندن  2008-2009
3 زۆزگ حسن كەريم نێر ئەندازيارى گەياندن  2008-2009
4 شيماء محمد سعيد مێ ئەندازيارى گەياندن  2008-2009
5 سەروەت علی احمد نێر ئەندازيارى گەياندن  2008-2009
6 سعاد عبدالرحمن محمد مێ ئەندازيارى گەياندن  2008-2009
7 شادان حسن احمد مێ ئەندازيارى گەياندن  2008-2009
8 چنار عبدالجبار رشيد مێ ئەندازيارى گەياندن  2008-2009
9 ئاراز ابراهيم عبدالقادر نێر ئەندازيارى گەياندن  2008-2009
10 شۆڕش احمد رشيد نێر ئەندازيارى گەياندن  2008-2009
11 ڕێبين حمەرشيد حمەئەمين نێر ئەندازيارى گەياندن  2008-2009
12 هەوار بێستون احمد نێر ئەندازيارى گەياندن  2008-2009
13 شۆڕش كەريم احمد نێر ئەندازيارى گەياندن  2008-2009
14 گەيلان عبداللە فارس نێر ئەندازيارى گەياندن  2008-2009
15 سايە شيروان ابراهيم مێ ئەندازيارى گەياندن  2008-2009
16 ئەڤين فەريدون عمر مێ ئەندازيارى گەياندن  2008-2009
17 پێشەوا عمر قادر نێر ئەندازيارى گەياندن  2008-2009
18 هۆشيار نوری قادر نێر ئەندازيارى گەياندن  2008-2009
19 ڕێباز سلام محمد نێر ئەندازيارى گەياندن  2008-2009
20 محمد سابت صاڵح نێر ئەندازيارى گەياندن  2008-2009
21 سەيران ئازاد حسێن مێ ئەندازيارى گەياندن  2008-2009
22 كەژ علی حسێن مێ ئەندازيارى گەياندن  2008-2009
23 ڕێباز طاهر حمەخان نێر ئەندازيارى گەياندن  2008-2009
24 هێشوو غريب محمد مێ ئەندازيارى گەياندن  2008-2009
25 محمد عبداللە علی مێ ئەندازيارى گەياندن  2008-2009
 
1 صلاح عابد حبيب اللە نێر ئەندازيارى پلانسازى شار 2008-2009
2 عباس رضا رمضان نێر ئەندازيارى پلانسازى شار 2008-2009
3 ليزان كمال عوسمان مێ ئەندازيارى پلانسازى شار 2008-2009
4 هاوڕێ محمد كەريم نێر ئەندازيارى پلانسازى شار 2008-2009
5 لەنجە تحسين كەريم مێ ئەندازيارى پلانسازى شار 2008-2009
6 كەنار مهدی ئەكرم مێ ئەندازيارى پلانسازى شار 2008-2009
7 دەشتی علی عارف نێر ئەندازيارى پلانسازى شار 2008-2009
8 كاروان سامی غريب نێر ئەندازيارى پلانسازى شار 2008-2009
9 بەڵێن محمد صاڵح نێر ئەندازيارى پلانسازى شار 2008-2009
10 ژيار جيهان محمد نێر ئەندازيارى پلانسازى شار 2008-2009
11 لينا محمد علی مێ ئەندازيارى پلانسازى شار 2008-2009
12 شكار مجيد ابراهيم مێ ئەندازيارى پلانسازى شار 2008-2009
13 ڕەوەز سوارە محمد نێر ئەندازيارى پلانسازى شار 2008-2009
14 شەن رشيد كەريم مێ ئەندازيارى پلانسازى شار 2008-2009
15 هەر ێم عبداللە سلێمان نێر ئەندازيارى پلانسازى شار 2008-2009
16 ژيلە نوزاد رفعت مێ ئەندازيارى پلانسازى شار 2008-2009
17 سالار مەمەند عارف نێر ئەندازيارى پلانسازى شار 2008-2009
18 هاوار سعدی علی نێر ئەندازيارى پلانسازى شار 2008-2009
19 هەردی صدقی محمد نێر ئەندازيارى پلانسازى شار 2008-2009
20 دانا صابر سلێمان نێر ئەندازيارى پلانسازى شار 2008-2009
21 دەماوەند نەوزاد طيب نێر ئەندازيارى پلانسازى شار 2008-2009
22 ڕۆزا عزيز حسێن مێ ئەندازيارى پلانسازى شار 2008-2009
23 احمد يونس صادق نێر ئەندازيارى پلانسازى شار 2008-2009
24 دلاوەر مجيد سعيد نێر ئەندازيارى پلانسازى شار 2008-2009
25 نەوژين مصطفى حمە نێر ئەندازيارى پلانسازى شار 2008-2009
26 بێستون محمد محمد ئەمين نێر ئەندازيارى پلانسازى شار 2008-2009
27 فرياد عاصی فرحان نێر ئەندازيارى پلانسازى شار 2008-2009
28 هەرێم علی احمد نێر ئەندازيارى پلانسازى شار 2008-2009
Comments