2019-2020

دەرچووانى ساڵى  2019 - 2020 

ژ ناوى سیانى ڕەگەز کۆلێژ بەش خولی دەرچون
1 چنور برهان شریف مصطفی        مێ کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕی/بەیانیان          کاڕگێڕی خولی یەکەم
2 ڕۆژگار محمد عبداللا        مێ کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕی/بەیانیان          کاڕگێڕی خولی یەکەم
3 لیزان ادریس عبدالقادر صاڵح        مێ کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕی/بەیانیان          کاڕگێڕی خولی یەکەم
4 ئاوات سرحد علی احمد        نێر کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕی/بەیانیان          کاڕگێڕی خولی یەکەم
5 رنا کاوە عبدالجبار        مێ کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕی/بەیانیان          کاڕگێڕی خولی یەکەم
6 هێشوو جمال جمیل احمد        مێ کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕی/بەیانیان          کاڕگێڕی خولی یەکەم
7 لەنجە فاروق حسین محی الدین        مێ کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕی/بەیانیان          کاڕگێڕی خولی یەکەم
8 سۆما فاضل عزیز        مێ کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕی/بەیانیان          کاڕگێڕی خولی یەکەم
9 سیروان حسن محمد احمد        نێر کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕی/بەیانیان          کاڕگێڕی خولی یەکەم
10 محمد طارق قادر عبداللە         نێر کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕی/بەیانیان          کاڕگێڕی خولی یەکەم
11 کاشا محمد خدرخلیل        مێ کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕی/بەیانیان          کاڕگێڕی خولی یەکەم
12 میران انور شریف کریم        نێر کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕی/بەیانیان          کاڕگێڕی خولی یەکەم
13 الفا یوسف محمد        مێ کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕی/بەیانیان          کاڕگێڕی خولی یەکەم
14 ماریا کۆیار مسعود جمال        مێ کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕی/بەیانیان          کاڕگێڕی خولی یەکەم
15 شێنێ ابوبکر حمە سعید محمود        مێ کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕی/بەیانیان          کاڕگێڕی خولی یەکەم
16 لانۆس بارزان حەمە غریب        مێ کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕی/بەیانیان          کاڕگێڕی خولی یەکەم
17 شەیما  فایەق محمد شاسوار        مێ کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕی/بەیانیان          کاڕگێڕی خولی یەکەم
18 شەیما سەردار قادر        مێ کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕی/بەیانیان          کاڕگێڕی خولی یەکەم
19 توانا سالار حمە امین احمد        نێر کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕی/بەیانیان          کاڕگێڕی خولی یەکەم
20 فاطمە کریم محمد        مێ کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕی/بەیانیان          کاڕگێڕی خولی یەکەم
21 شەنگە علی شریف محمود        مێ کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕی/بەیانیان          کاڕگێڕی خولی یەکەم
22 ئاراس ئازاد حمە غریب        نێر کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕی/بەیانیان          کاڕگێڕی خولی یەکەم
23 داود بهاالدین علی مجید        نێر کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕی/بەیانیان          کاڕگێڕی خولی یەکەم
24 هێمن هادی محمد مولود        نێر کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕی/بەیانیان          کاڕگێڕی خولی یەکەم
25 دارەوان صادق سعید سعدون        نێر کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕی/بەیانیان          کاڕگێڕی خولی یەکەم
26 ابوبکر حمد شینکە حمد        نێر کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕی/بەیانیان          کاڕگێڕی خولی یەکەم
27 شێنێ حسن عثمان اسماعیل        مێ کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕی/بەیانیان          کاڕگێڕی خولی یەکەم
28 الا، صباح محمد        مێ کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕی/بەیانیان          کاڕگێڕی خولی یەکەم
29 احمد محمد محمود عمر         نێر کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕی/بەیانیان          کاڕگێڕی خولی یەکەم
30 سیڤان ازاد مجید        مێ کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕی/بەیانیان          کاڕگێڕی خولی یەکەم
31 نزار بکر صاڵح سعید         نێر کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕی/بەیانیان          کاڕگێڕی خولی یەکەم
32 ئاواز اسماعیل عثمان عبداللە        مێ کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕی/بەیانیان          کاڕگێڕی خولی یەکەم
33 محمد طلال قادر        نێر کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕی/بەیانیان          کاڕگێڕی خولی یەکەم
34 سوهام شریف رسول اسماعیل        مێ کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕی/بەیانیان          کاڕگێڕی خولی یەکەم
35 کیژان ازاد ناضم حیات        مێ کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕی/بەیانیان          کاڕگێڕی خولی یەکەم
36 محمد عبدالرحمن محمد        نێر کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕی/بەیانیان          کاڕگێڕی خولی یەکەم
37 احمد بها، الدین نوری احمد        نێر کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕی/بەیانیان          کاڕگێڕی خولی یەکەم
38 ڕێباز ئازاد حمە غریب        نێر کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕی/بەیانیان          کاڕگێڕی خولی یەکەم
39 ئاریان هدایەت رحیم کریم        مێ کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕی/بەیانیان          کاڕگێڕی خولی یەکەم
40 ئاسیا حبیب مجید سعید        مێ کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕی/بەیانیان          کاڕگێڕی خولی یەکەم
41 دڵنیا ابراهیم حمە قادر        مێ کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕی/بەیانیان          کاڕگێڕی خولی یەکەم
42 خەیاڵ ئامیر عبدالرحمن        مێ کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕی/بەیانیان          کاڕگێڕی خولی یەکەم
43 ئاریان کاوە قادر مصطفی        مێ کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕی/بەیانیان          کاڕگێڕی خولی یەکەم
44 شنیار سلام فتاح عزیز        مێ کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕی/بەیانیان          کاڕگێڕی خولی یەکەم
45 پاڤێڵ بختیار جلال        نێر کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕی/بەیانیان          کاڕگێڕی خولی یەکەم
46 دڵنیا صاڵح عمر دروێش        مێ کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕی/بەیانیان          کاڕگێڕی خولی یەکەم
47 علی قیس رضا        نێر کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕی/بەیانیان          کاڕگێڕی خولی یەکەم
48 ایمان محمد رۆستەم محمد امین        مێ کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕی/بەیانیان          کاڕگێڕی خولی یەکەم


ژ ناوى سیانى ڕەگەز کۆلێژ بەش خولی دەرچون
1 زهراء نزمی قاسم       مێ کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕى/ئێواران  کارگێڕى خولی یەکەم
2 امل اسماعیل محمد       مێ کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕى/ئێواران  کارگێڕى خولی یەکەم
3 احمد جلال فائق        نێر کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕى/ئێواران  کارگێڕى خولی یەکەم
4 گوڤەند نەوزاد سابر       نێر کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕى/ئێواران  کارگێڕى خولی یەکەم
5 هدی ازاد سلمان       مێ کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕى/ئێواران  کارگێڕى خولی یەکەم
6 بە هار احمد سعید       مێ کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕى/ئێواران  کارگێڕى خولی یەکەم
7 شادان صدیق نجیب       مێ کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕى/ئێواران  کارگێڕى خولی یەکەم
8 بیلال کمال حمه قادر       نێر کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕى/ئێواران  کارگێڕى خولی یەکەم
9 ئارام اسماعیل عزیز       نێر کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕى/ئێواران  کارگێڕى خولی یەکەم
10 هۆگر فەریدون الماس       نێر کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕى/ئێواران  کارگێڕى خولی یەکەم
11 سۆلین خەسرەو فائق       مێ کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕى/ئێواران  کارگێڕى خولی یەکەم
12 محمد کامل حسین       نێر کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕى/ئێواران  کارگێڕى خولی یەکەم
13 ئەژین نجات نوری       مێ کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕى/ئێواران  کارگێڕى خولی یەکەم
14 دانا رضا علی        نێر کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕى/ئێواران  کارگێڕى خولی یەکەم
15 ڕازاو ستار عبداللە      مێ کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕى/ئێواران  کارگێڕى خولی یەکەم
16 هەڵمەت کمال رشید       نێر کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕى/ئێواران  کارگێڕى خولی یەکەم
17 هاوناز عمر عبداللە       مێ کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕى/ئێواران  کارگێڕى خولی یەکەم
18 بەرهەم عباس حسین       نێر کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕى/ئێواران  کارگێڕى خولی یەکەم
19 خەزان محمد ڕەحمان       مێ کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕى/ئێواران  کارگێڕى خولی یەکەم
20 هەرێم امین عبدالقادر       نێر کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕى/ئێواران  کارگێڕى خولی یەکەم
21 امیر قادر علی       نێر کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕى/ئێواران  کارگێڕى خولی یەکەم
22 شاڵاو محمد حسین       نێر کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕى/ئێواران  کارگێڕى خولی یەکەم
23 مژدە لطیف محمد       مێ کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕى/ئێواران  کارگێڕى خولی یەکەم
24 ئ       نێر کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕى/ئێواران  کارگێڕى خولی یەکەم
25 هانا محمد امین       مێ کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕى/ئێواران  کارگێڕى خولی یەکەم
26 لاڤین عمڤ حمە علی       مێ کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕى/ئێواران  کارگێڕى خولی یەکەم
27 هۆزان خلیل شفیع       مێ کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕى/ئێواران  کارگێڕى خولی یەکەم
28 ڤیان صلاح الدین امین       مێ کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕى/ئێواران  کارگێڕى خولی یەکەم
29 ڕە،شت محمد جزا       نێر کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕى/ئێواران  کارگێڕى خولی یەکەم
30 پێشەنگ پێشڕەو عثمان       نێر کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕى/ئێواران  کارگێڕى خولی یەکەم
31 ئەڤین تۆفتق عثمان       مێ کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕى/ئێواران  کارگێڕى خولی یەکەم
32 ئامانج ابراهم رووف       نێر کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕى/ئێواران  کارگێڕى خولی یەکەم
33 چنور محمد امین عارف       مێ کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕى/ئێواران  کارگێڕى خولی یەکەم
34 زانا عبدالکریم محمود       نێر کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕى/ئێواران  کارگێڕى خولی یەکەم
35 چیا جلال صاڵح       مێ کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕى/ئێواران  کارگێڕى خولی یەکەم
36 بڵند صاڵح نجم        نێر کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕى/ئێواران  کارگێڕى خولی یەکەم
37 ڕێبوار غفور حسن       نێر کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕى/ئێواران  کارگێڕى خولی یەکەم
38 میران ڕزگار محمود       نێر کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕى/ئێواران  کارگێڕى خولی یەکەم
39 هاوناز حسن کریم       مێ کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕى/ئێواران  کارگێڕى خولی یەکەم
40 تارا خالد محمود       مێ کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕى/ئێواران  کارگێڕى خولی یەکەم
41 صلاح صالح عزیز       نێر کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕى/ئێواران  کارگێڕى خولی یەکەم
42 سامان محمد محمد امین       نێر کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕى/ئێواران  کارگێڕى خولی یەکەم
43 سەرتیپ هیدایەت علی امین       نێر کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕى/ئێواران  کارگێڕى خولی یەکەم
44 دیلمان بها؛ الدین       نێر کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕى/ئێواران  کارگێڕى خولی یەکەم
45 هێڤار عبداللە محمود       مێ کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕى/ئێواران  کارگێڕى خولی یەکەم
46 ڕەوەز کمال شاکر       نێر کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕى/ئێواران  کارگێڕى خولی یەکەم
47 ڕێبوار زاهیر محمد       نێر کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕى/ئێواران  کارگێڕى خولی یەکەم
48 بڕوا ڕفیق تۆفیق       نێر کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕى/ئێواران  کارگێڕى خولی یەکەم
49 میدیا عادل باوە میر       مێ کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕى/ئێواران  کارگێڕى خولی یەکەم
50 ڕێبین عمر محمود       نێر کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕى/ئێواران  کارگێڕى خولی یەکەم
51 بڕوا قادر احمد       نير کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕى/ئێواران  کارگێڕى خولی دووەم


ژ ناوى سیانى ڕەگەز کۆلێژ بەش خولی دەرچون
1 ژوان احمد سعید           مێ کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕى/ئێواران                   میدیا  
2 دڵبەند مستەفا رحیم علی          نێر کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕى/ئێواران                   میدیا  
3 محمد رووف قادر محمد          نێر کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕى/ئێواران                   میدیا  
4 هەردی احمد کاکە عبد اللە          نێر کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕى/ئێواران                   میدیا  
5 کاروان علی یاروەیس محمد          نێر کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕى/ئێواران                   میدیا  
6 تۆفیق علی اسماعیل          نێر کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕى/ئێواران                   میدیا  
7 سارا ابوبکر  علی           مێ کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕى/ئێواران                   میدیا  
8 ئالان عبداللە عبدالرحمان          نێر کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕى/ئێواران                   میدیا  
9 لەنجە ابراهیم محمود مولود           مێ کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕى/ئێواران                   میدیا  
10 کامەران حمەکریم سبحان          نێر کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕى/ئێواران                   میدیا  
11 دڵشاد محمود فتح اللە احمد          نێر کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕى/ئێواران                   میدیا  
12 ڕێباز دارا محمد          نێر کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕى/ئێواران                   میدیا  
13 لانۆ رێبوار محمد میرزا           مێ کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕى/ئێواران                   میدیا  
14 جلال عثمان علی          نێر کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕى/ئێواران                   میدیا  
15 احمد اسماعیل محمد مستەفا          نێر کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕى/ئێواران                   میدیا  
16 شوانە مصطفی عبداللە          نێر کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕى/ئێواران                   میدیا  
17 هیوا عبدالکریم عبدالرحمان          نێر کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕى/ئێواران                   میدیا  
18 چرپە ناری ابوبکر حمەمراد           مێ کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕى/ئێواران                   میدیا  
19 هێمن حمەتاڵ امین          نێر کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕى/ئێواران                   میدیا  
20 تاژان محمد رشید مەمند           مێ کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕى/ئێواران                   میدیا  
21 جبار عبداللە اورحمن          نێر کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕى/ئێواران                   میدیا  
22 عبدالقادر خلیل محمد          نێر کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕى/ئێواران                   میدیا  
23 کاروان حمەقادرکەریم          نێر کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕى/ئێواران                   میدیا  
24 زیرەک عبدالرحمان عزیز          نێر کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕى/ئێواران                   میدیا  
25 هەژار محمد قادر          نێر کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕى/ئێواران                   میدیا  
26 ئاوات عمر ابراهیم          نێر کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕى/ئێواران                   میدیا  
27 ئاوێزە حسن محمود رشید           مێ کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕى/ئێواران                   میدیا  
28 سیروان حمە کریم صاڵح           نێر کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕى/ئێواران                   میدیا  
29 ئارام محمد محمود محمد          نێر کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕى/ئێواران                   میدیا  
30 احمد عبدالرحمن کریم          نێر کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕى/ئێواران                   میدیا  
31 اشتی هیدایەت علی           مێ کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕى/ئێواران                   میدیا  
32 زیاد جبار محمد          نێر کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕى/ئێواران                   میدیا  
33 شاڵاو طالب عبدالرحمن کریم          نێر کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕى/ئێواران                   میدیا  
34 بێستون رضا کریم رشید          نێر کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕى/ئێواران                   میدیا  
35 کۆژین کریم عبداللە حمە          نێر کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕى/ئێواران                   میدیا  
36 احمد هیوا احمد          نێر کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕى/ئێواران                   میدیا  
37 شکار عبداللە رحمان          نێر کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕى/ئێواران                   میدیا  
38 دیار عباس محمود          نێر کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕى/ئێواران                   میدیا  
39 هەرێم محمد محمد امین قادر          نێر کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕى/ئێواران                   میدیا  
40 ابوبکر جبار سلێمان          نێر کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕى/ئێواران                   میدیا  
41 مەشخەڵ صاڵح احمد          نێر کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕى/ئێواران                   میدیا  
42 سەردار حسێن قادر          نێر کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕى/ئێواران                   میدیا  
43 هۆشەنگ رزگار بکر          نێر کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕى/ئێواران                   میدیا  
44 شکار حمە امین فرج محمد          نێر کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕى/ئێواران                   میدیا  
45 هێشو کاوە محمود اسماعیل           مێ کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕى/ئێواران                   میدیا


 
ژ ناوى سیانى ڕەگەز کۆلێژ بەش خولی دەرچون
1 سنور عثمان فتاح قادر          مێ کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕی/بەیانیان                   میدیا  
2 سەربەست حمە حسێن فتح اللە         نێر کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕی/بەیانیان                   میدیا  
3 چنور محمد خدر          مێ کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕی/بەیانیان                   میدیا  
4 هاوناز شەوکەت عبد اللە محی الدین          مێ کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕی/بەیانیان                   میدیا  
5 بێستان لقمان بایز همزە          مێ کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕی/بەیانیان                   میدیا  
6 سەردار اسماعیل خورشید خدر         نێر کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕی/بەیانیان                   میدیا  
7 موسا عمر حامد عبدالقادر         نێر کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕی/بەیانیان                   میدیا  
8 بێستون محمد عبداللە فرج         نێر کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕی/بەیانیان                   میدیا  
9 هەورامان هاشم احمد         نێر کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕی/بەیانیان                   میدیا  
10 دانیار محمد احمد کریم         نێر کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕی/بەیانیان                   میدیا  
11 ڕێبوار صابر احمد         نێر کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕی/بەیانیان                   میدیا  
12 غمبار طیب علی محمد         نێر کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕی/بەیانیان                   میدیا  
13 ڤالیا کریم عبداللە احمد          مێ کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕی/بەیانیان                   میدیا  
14 محمد علی عثمان محمود         نێر کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕی/بەیانیان                   میدیا  
15 خەیریە حمە رشید احمد امین          مێ کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕی/بەیانیان                   میدیا  
16 هاوکار هیوا محمد         نێر کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕی/بەیانیان                   میدیا  
17 خەڵات حمە صاڵح محمد عبد اللە          مێ کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕی/بەیانیان                   میدیا  
18 شاخەوان علی دەروێش تالیب         نێر کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕی/بەیانیان                   میدیا  
19 پێشەوا فائق امین         نێر کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕی/بەیانیان                   میدیا  
20 امداد عبداللە محمد         نێر کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕی/بەیانیان                   میدیا  
21 نما حامد رەسول ئەحمەد          مێ کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕی/بەیانیان                   میدیا  
22 هەوار ابراهیم محمود امین          مێ کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕی/بەیانیان                   میدیا  
23 کانیاو انور امین فرج          مێ کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕی/بەیانیان                   میدیا  
24 چالاک زادە محمود         نێر کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕی/بەیانیان                   میدیا  
25 هاوناز عزالدین محمود محمد          مێ کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕی/بەیانیان                   میدیا  
26 ژیان حمید علی حاجی          مێ کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕی/بەیانیان                   میدیا  
27 بەختیار بهاالدین بابا رسول حسن         نێر کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕی/بەیانیان                   میدیا  
28 ئارام عبد الرحمن محمد سلیم         نێر کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕی/بەیانیان                   میدیا  
29 شێوە عبداللە علی عارف          مێ کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕی/بەیانیان                   میدیا  
30 چالاک دڵشاد خضر         نێر کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕی/بەیانیان                   میدیا  
31 لەنیا ئایار صابر الی ویس          مێ کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕی/بەیانیان                   میدیا  
32 کیژان محمد احمد محمود          مێ کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕی/بەیانیان                   میدیا  
33 سانا وادی فائیق          مێ کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕی/بەیانیان                   میدیا  
34 الهام خالد صاڵح رشید          مێ کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕی/بەیانیان                   میدیا  
35 شەیما محمد سعید          مێ کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕی/بەیانیان                   میدیا  
36 چاوان عبدالواحد حمە صاڵح           مێ کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕی/بەیانیان                   میدیا  
37 محمد دژوار لطیف حامد         نێر کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕی/بەیانیان                   میدیا  
38 عزیز خدر حمد         نێر کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕی/بەیانیان                   میدیا  
39 ابراهیم غفور محمد ڕضا حسێن         نێر کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕی/بەیانیان                   میدیا  
40 شەنگە علی عمر          مێ کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕی/بەیانیان                   میدیا  
41 محمد نامق رۆستم         نێر کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕی/بەیانیان                   میدیا  
42 ئیمان حمە رووف          مێ کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕی/بەیانیان                   میدیا  
ژ ناوى سیانى ڕەگەز کۆلێژ بەش خولی دەرچون
1 شێنێ سلام ابراهیم              مێ کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕی/بەیانیان     پەیوەندیە گشتییەکان  
2 شنیار عباس عارف فتاح              مێ کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕی/بەیانیان     پەیوەندیە گشتییەکان  
3 شنیار محمود فتاح سلیم              مێ کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕی/بەیانیان     پەیوەندیە گشتییەکان  
4 ئارنگ نوشیروان مجید              مێ کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕی/بەیانیان     پەیوەندیە گشتییەکان  
5 زانیار حمە علی کاکە برا              مێ کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕی/بەیانیان     پەیوەندیە گشتییەکان  
6 مەستان محمد عبدالکریم              مێ کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕی/بەیانیان     پەیوەندیە گشتییەکان  
7 هدی تارق احمد              مێ کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕی/بەیانیان     پەیوەندیە گشتییەکان  
8 هەست هەڤاڵ محمد              مێ کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕی/بەیانیان     پەیوەندیە گشتییەکان  
9 بینایی ستار احمد              مێ کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕی/بەیانیان     پەیوەندیە گشتییەکان  
10 ئایە یوسف احمد              مێ کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕی/بەیانیان     پەیوەندیە گشتییەکان  
11 زەمزەم محی الدین عارف              مێ کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕی/بەیانیان     پەیوەندیە گشتییەکان  
12 ماریا علی محمود کریم              مێ کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕی/بەیانیان     پەیوەندیە گشتییەکان  
13 ئەژین حسێن فرج              مێ کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕی/بەیانیان     پەیوەندیە گشتییەکان  
14 لینا محسن بابا علی              مێ کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕی/بەیانیان     پەیوەندیە گشتییەکان  
15 شەنگار رووف حمە              مێ کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕی/بەیانیان     پەیوەندیە گشتییەکان  
16 شێنێ نوشیروان محمد              مێ کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕی/بەیانیان     پەیوەندیە گشتییەکان  
17 احمد محمد حسن              نێر کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕی/بەیانیان     پەیوەندیە گشتییەکان  
18 ئایات غازی محمد              مێ کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕی/بەیانیان     پەیوەندیە گشتییەکان  
19 بڵند عبدالکریم محمد              نێر کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕی/بەیانیان     پەیوەندیە گشتییەکان  
20 ڕۆشنا ابراهیم نجیب              مێ کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕی/بەیانیان     پەیوەندیە گشتییەکان  
21 ژیر ئومێد علی              نێر کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕی/بەیانیان     پەیوەندیە گشتییەکان  
22 رەنجۆ رووف حمە              نێر کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕی/بەیانیان     پەیوەندیە گشتییەکان


 
ژ ناوى سیانى ڕەگەز کۆلێژ بەش خولی دەرچون
1
کەژاڵ جبار جلال
         مێ
کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕی/بەیانیان
        دارایی و ژمێریاری
خولی یەکەم
2
کۆژین زیاد حمە رضا
       نێر
کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕی/بەیانیان
        دارایی و ژمێریاری
خولی یەکەم
3
چنار عمر فرج
         مێ
کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕی/بەیانیان
        دارایی و ژمێریاری
خولی یەکەم
4
سێوە لطیف احمد
         مێ
کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕی/بەیانیان
        دارایی و ژمێریاری
خولی یەکەم
5
ئەوین غریب عبدالرزاق
         مێ
کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕی/بەیانیان
        دارایی و ژمێریاری
خولی یەکەم
6
بنار نضام انور
         مێ
کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕی/بەیانیان
        دارایی و ژمێریاری
خولی یەکەم
7
بیان برهان علی
         مێ
کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕی/بەیانیان
        دارایی و ژمێریاری
خولی یەکەم
8
خەندە اومید سەلیم
         مێ
کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕی/بەیانیان
        دارایی و ژمێریاری
خولی یەکەم
9
لانو اردلان قادر
         مێ
کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕی/بەیانیان
        دارایی و ژمێریاری
خولی یەکەم
10
ڕێباز نجیم عبد اللە
       نێر
کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕی/بەیانیان
        دارایی و ژمێریاری
خولی یەکەم
11
ابوبکر محمود امین
       نێر
کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕی/بەیانیان
        دارایی و ژمێریاری
خولی یەکەم
12
شەهێن حسێن محمود
         مێ
کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕی/بەیانیان
        دارایی و ژمێریاری
خولی یەکەم
13
فرمێسک فرج احمد
         مێ
کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕی/بەیانیان
        دارایی و ژمێریاری
خولی یەکەم
14
ڕێبازجعفر قادر
       نێر
کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕی/بەیانیان
        دارایی و ژمێریاری
خولی یەکەم
15
هاوبەش شریف حسێن
       نێر
کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕی/بەیانیان
        دارایی و ژمێریاری
خولی یەکەم
16
عبدالرحمن حکیم صاڵح
       نێر
کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕی/بەیانیان
        دارایی و ژمێریاری
خولی یەکەم
17
ناودار محمد ستار
       نێر
کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕی/بەیانیان
        دارایی و ژمێریاری
خولی یەکەم
18
هەژار هێرش غریب
       نێر
کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕی/بەیانیان
        دارایی و ژمێریاری
خولی یەکەم
19
هەڵوێست صلاح عوڵا
       نێر
کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕی/بەیانیان
        دارایی و ژمێریاری
خولی یەکەم
20
لەنجە عبدالسلام عزیز
         مێ
کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕی/بەیانیان
        دارایی و ژمێریاری
خولی یەکەم
21
ڕاستی خلیل حمە
       نێر
کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕی/بەیانیان
        دارایی و ژمێریاری
خولی یەکەم
22
سۆما سعید  نوری
         مێ
کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕی/بەیانیان
        دارایی و ژمێریاری
خولی یەکەم
23
ڤانێست محمود محمد
         مێ
کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕی/بەیانیان
        دارایی و ژمێریاری
خولی یەکەم
24
ساڤان کاروان محمد
         مێ
کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕی/بەیانیان
        دارایی و ژمێریاری
خولی یەکەم
25
سۆزیار کامیل محمد
         مێ
کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕی/بەیانیان
        دارایی و ژمێریاری
خولی یەکەم
26
میران کمال ابراهیم
       نێر
کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕی/بەیانیان
        دارایی و ژمێریاری
خولی یەکەم
27
دانا ابوبکر علی
       نێر
کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕی/بەیانیان
        دارایی و ژمێریاری
خولی یەکەم
28
لانە کامران محی الدین
         مێ
کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕی/بەیانیان
        دارایی و ژمێریاری
خولی یەکەم
29
لەنیا عمر رحیم
         مێ
کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕی/بەیانیان
        دارایی و ژمێریاری
خولی یەکەم
30
شوانە وسو ابراهیم
       نێر
کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕی/بەیانیان
        دارایی و ژمێریاری
خولی یەکەم
31
هاوار مصطفی حمد امین
       نێر
کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕی/بەیانیان
        دارایی و ژمێریاری
خولی یەکەم
32
کەژاڵ عثمان عمر
         مێ
کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕی/بەیانیان
        دارایی و ژمێریاری
خولی یەکەم
33
نهی زاهیر علی 
         مێ
کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕی/بەیانیان
        دارایی و ژمێریاری
خولی یەکەم
34
چاوان برزو فریدون
         مێ
کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕی/بەیانیان
        دارایی و ژمێریاری
خولی یەکەم
35
زانا هەڵکەوت احمد
       نێر
کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕی/بەیانیان
        دارایی و ژمێریاری
خولی یەکەم
36
سمیە جمیل کریم
         مێ
کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕی/بەیانیان
        دارایی و ژمێریاری
خولی یەکەم
37
کاشما صلاح الدین قادر
         مێ
کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕی/بەیانیان
        دارایی و ژمێریاری
خولی یەکەم
38
هەڤاڵ علی حسێن
       نێر
کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕی/بەیانیان
        دارایی و ژمێریاری
خولی یەکەم
39
چاوان طە عبدالقادر
         مێ
کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕی/بەیانیان
        دارایی و ژمێریاری
خولی یەکەم
40
ڕاستگۆ سالار ستار
       نێر
کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕی/بەیانیان
        دارایی و ژمێریاری
خولی یەکەم
41
چاوان کمال عزیز
         مێ
کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕی/بەیانیان
        دارایی و ژمێریاری
خولی یەکەم
42
ڕێزان لطیف کریم
         مێ
کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕی/بەیانیان
        دارایی و ژمێریاری
خولی یەکەم
43
هیران ستار حیدر
         مێ
کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕی/بەیانیان
        دارایی و ژمێریاری
خولی یەکەم
44
گەشبین احمد حمە ڕەش
         مێ
کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕی/بەیانیان
        دارایی و ژمێریاری
خولی یەکەم
45
لانە عبد اللە محمد
         مێ
کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕی/بەیانیان
        دارایی و ژمێریاری
خولی یەکەم
46
ئاری حامد محمد
       نێر
کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕی/بەیانیان
        دارایی و ژمێریاری
خولی یەکەم
47
دانیار ئارام عثمان
       نێر
کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕی/بەیانیان
        دارایی و ژمێریاری
خولی یەکەم
48
دیدار ناصر مجید
         مێ
کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕی/بەیانیان
        دارایی و ژمێریاری
خولی یەکەم
49
پەیمان عثمان عارف
         مێ
کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕی/بەیانیان
        دارایی و ژمێریاری
خولی یەکەم
50
محمد قادر محمود
       نێر
کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕی/بەیانیان
        دارایی و ژمێریاری
خولی یەکەم
51
لاژە حاجی حمە رسول
         مێ
کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕی/بەیانیان
        دارایی و ژمێریاری
خولی یەکەم
52
محمد خالد صاڵح
       نێر
کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕی/بەیانیان
        دارایی و ژمێریاری
خولی یەکەم
53
لینا دارا جلال
         مێ
کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕی/بەیانیان
        دارایی و ژمێریاری
خولی یەکەم
54
ڕەوەز کامل محمد
       نێر
کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕی/بەیانیان
        دارایی و ژمێریاری
خولی یەکەم
55
ڕابەر جلال حمە شریف
       نێر
کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕی/بەیانیان
        دارایی و ژمێریاری
خولی یەکەم
56
مسلم مجید حمە مراد
       نێر
کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕی/بەیانیان
        دارایی و ژمێریاری
خولی یەکەم
57
چۆمان اکرم حمە رشید
       نێر
کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕی/بەیانیان
        دارایی و ژمێریاری
خولی یەکەم
58
ڕاوێژ کریم رسول
       نێر
کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕی/بەیانیان
        دارایی و ژمێریاری
خولی یەکەم
59
ئارام عثمان علی
       نێر
کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕی/بەیانیان
        دارایی و ژمێریاری
خولی یەکەم
ژ
ناوى سیانى
ڕەگەز
کۆلێژ
بەش
خولی دەرچون
1
خالد احمد قادر
      نير
کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕی/ئێواران
 دارایی و ژمێریاری
خولی یەکەم
2
سازان عثمان رشید
     مێ
کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕی/ئێواران
 دارایی و ژمێریاری
خولی یەکەم
3
ڕێکەوت سعید محمد
      نير
کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕی/ئێواران
 دارایی و ژمێریاری
خولی یەکەم
4
چنور محمد احمد
     مێ
کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕی/ئێواران
 دارایی و ژمێریاری
خولی یەکەم
5
ئاسۆ جبار امین
      نير
کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕی/ئێواران
 دارایی و ژمێریاری
خولی یەکەم
6
هێمن محمد صاڵح
      نير
کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕی/ئێواران
 دارایی و ژمێریاری
خولی یەکەم
7
ئاریان فتحی شریف
     مێ
کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕی/ئێواران
 دارایی و ژمێریاری
خولی یەکەم
8
ئارام حسن حامد
      نير
کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕی/ئێواران
 دارایی و ژمێریاری
خولی یەکەم
9
شنیار وهاب عبد الفتاح
     مێ
کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕی/ئێواران
 دارایی و ژمێریاری
خولی یەکەم
10
شیلان عبداللە عمر
     مێ
کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕی/ئێواران
 دارایی و ژمێریاری
خولی یەکەم
11
زیاد عبید کریم فرج
      نير
کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕی/ئێواران
 دارایی و ژمێریاری
خولی یەکەم
12
ڕێژان کریم غفور
     مێ
کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕی/ئێواران
 دارایی و ژمێریاری
خولی یەکەم
13
شیروان نامق علی
      نير
کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕی/ئێواران
 دارایی و ژمێریاری
خولی یەکەم
14
ڕێبوار عثمان فتح اللە
      نير
کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕی/ئێواران
 دارایی و ژمێریاری
خولی یەکەم
15
میدیا حمید محمد
     مێ
کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕی/ئێواران
 دارایی و ژمێریاری
خولی یەکەم
16
دانا عثمان حسام الدین
      نير
کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕی/ئێواران
 دارایی و ژمێریاری
خولی یەکەم
17
هانا جمال محمد
     مێ
کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕی/ئێواران
 دارایی و ژمێریاری
خولی یەکەم
18
محمد سعید رسول
      نير
کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕی/ئێواران
 دارایی و ژمێریاری
خولی یەکەم
19
مهابات حاتم عبداللە
     مێ
کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕی/ئێواران
 دارایی و ژمێریاری
خولی یەکەم
20
ژیار احمد عبدول
      نير
کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕی/ئێواران
 دارایی و ژمێریاری
خولی یەکەم
21
سۆما جمال جلال
     مێ
کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕی/ئێواران
 دارایی و ژمێریاری
خولی یەکەم
22
کەژین ابو بکر احمد
     مێ
کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕی/ئێواران
 دارایی و ژمێریاری
خولی یەکەم
23
دانا لطیف محمد
      نير
کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕی/ئێواران
 دارایی و ژمێریاری
خولی یەکەم
24
چاوان محمد صفر
     مێ
کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕی/ئێواران
 دارایی و ژمێریاری
خولی یەکەم
25
بەهەست محسین احمد
     مێ
کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕی/ئێواران
 دارایی و ژمێریاری
خولی یەکەم
26
بیکۆڤا عبداللە حسین
     مێ
کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕی/ئێواران
 دارایی و ژمێریاری
خولی یەکەم
27
امیرە عبدالکریم علی
     مێ
کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕی/ئێواران
 دارایی و ژمێریاری
خولی یەکەم
28
شانیا کەمال صاڵح
     مێ
کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕی/ئێواران
 دارایی و ژمێریاری
خولی یەکەم
29
عثمان رشید سعید
      نير
کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕی/ئێواران
 دارایی و ژمێریاری
خولی یەکەم
30
دانا محمد میرزا
      نير
کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕی/ئێواران
 دارایی و ژمێریاری
خولی یەکەم
31
ڕەهێڵ نجم الدین عبد اللە
      نير
کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕی/ئێواران
 دارایی و ژمێریاری
خولی یەکەم
32
امیر حسن فتاح
      نير
کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕی/ئێواران
 دارایی و ژمێریاری
خولی یەکەم
33
ڕێژوان ڕێبوار کریم
      نير
کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕی/ئێواران
 دارایی و ژمێریاری
خولی یەکەم
34
عمر محمد احمد
      نير
کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕی/ئێواران
 دارایی و ژمێریاری
خولی یەکەم
35
جلال امین احمد
      نير
کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕی/ئێواران
 دارایی و ژمێریاری
خولی یەکەم
36
ئاوات محمد مجید
      نير
کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕی/ئێواران
 دارایی و ژمێریاری
خولی یەکەم
37
بەڵێن سالار ڕەشید
      نير
کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕی/ئێواران
 دارایی و ژمێریاری
خولی یەکەم
38
اڤین عبدالرحمن محی الدین
     مێ
کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕی/ئێواران
 دارایی و ژمێریاری
خولی یەکەم
39
نعمە اورحمان علی
     مێ
کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕی/ئێواران
 دارایی و ژمێریاری
خولی یەکەم
40
احمد محمد مصطفی
      نير
کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕی/ئێواران
 دارایی و ژمێریاری
خولی یەکەم
41
کوردستان محمد عبدالوهاب
     مێ
کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕی/ئێواران
 دارایی و ژمێریاری
خولی یەکەم
42
چۆمان محمد رەسول
      نير
کۆلێجى تەکنیکی کارگێڕی/ئێواران
 دارایی و ژمێریاری
خولی یەکەم
Comments