2018-2019


  ژ        ناوی سیانی                    ڕەگەز                   بەش                         ساڵ                        خوول    

 

1 کاروان صالح احمد نێر تەکنیکی دارایى و ژمێریارى 2018-2019 خولی یەکەم
2 هێشوو سروت اسماعیل مێ تەکنیکی دارایى و ژمێریارى 2018-2019 خولی یەکەم
3 ژوان علی عمر مێ تەکنیکی دارایى و ژمێریارى 2018-2019 خولی یەکەم
4 بێشوار عباس عمر نێر تەکنیکی دارایى و ژمێریارى 2018-2019 خولی یەکەم
5 تۆڵە جوهر لطیف نێر تەکنیکی دارایى و ژمێریارى 2018-2019 خولی یەکەم
6 فرقان کمال مصطفی نێر تەکنیکی دارایى و ژمێریارى 2018-2019 خولی یەکەم
7 ژینۆ عزالدین محمد مێ تەکنیکی دارایى و ژمێریارى 2018-2019 خولی یەکەم
8 کوردستان نوزاد اسعد مێ تەکنیکی دارایى و ژمێریارى 2018-2019 خولی یەکەم
9 دارا اسماعیل احمد نێر تەکنیکی دارایى و ژمێریارى 2018-2019 خولی یەکەم
10 شکار جلال محمود نێر تەکنیکی دارایى و ژمێریارى 2018-2019 خولی یەکەم
11 لاڤە محمد عزیز مێ تەکنیکی دارایى و ژمێریارى 2018-2019 خولی یەکەم
12 کەژین طە علی سلیمان مێ تەکنیکی دارایى و ژمێریارى 2018-2019 خولی یەکەم
13 لەنجە محمد محمد صالح مێ تەکنیکی دارایى و ژمێریارى 2018-2019 خولی یەکەم
14 ساکار خالد محمود مێ تەکنیکی دارایى و ژمێریارى 2018-2019 خولی یەکەم
15 ئاوارە محمد صابر نێر تەکنیکی دارایى و ژمێریارى 2018-2019 خولی یەکەم
16 ڕویدا رافع عبداللە مێ تەکنیکی دارایى و ژمێریارى 2018-2019 خولی یەکەم
17 چیا کمال حمەسعید مێ تەکنیکی دارایى و ژمێریارى 2018-2019 خولی یەکەم
18 ڕاستی وریا محمد ملامحمد نێر تەکنیکی دارایى و ژمێریارى 2018-2019 خولی یەکەم
19 زەهراء شمس الدین عبداللە مێ تەکنیکی دارایى و ژمێریارى 2018-2019 خولی یەکەم
20 درەخشان عمر حمد مێ تەکنیکی دارایى و ژمێریارى 2018-2019 خولی یەکەم
21 ڕێنوار حسین عمر حسن نێر تەکنیکی دارایى و ژمێریارى 2018-2019 خولی یەکەم
22 نازناز فواد حسین مێ تەکنیکی دارایى و ژمێریارى 2018-2019 خولی یەکەم
23 پەیام ئازاد محمد امین مێ تەکنیکی دارایى و ژمێریارى 2018-2019 خولی یەکەم
24 پشتیوان جلال علی نێر تەکنیکی دارایى و ژمێریارى 2018-2019 خولی یەکەم
25 ڕاز عبدالکریم جلال محمد مێ تەکنیکی دارایى و ژمێریارى 2018-2019 خولی یەکەم
26 ڕەیان عجیب مصطفی مێ تەکنیکی دارایى و ژمێریارى 2018-2019 خولی یەکەم
27 سۆزیار سوارە نوری مێ تەکنیکی دارایى و ژمێریارى 2018-2019 خولی یەکەم
28 فریشتە خالد کاکەمحمد مێ تەکنیکی دارایى و ژمێریارى 2018-2019 خولی یەکەم
29 فریشتە عبدالرحمن احمد مێ تەکنیکی دارایى و ژمێریارى 2018-2019 خولی یەکەم
30 کۆژین عبدالجبار سلیمان نێر تەکنیکی دارایى و ژمێریارى 2018-2019 خولی یەکەم
31 عماد ابراهیم عبدالرحمن نێر تەکنیکی دارایى و ژمێریارى 2018-2019 خولی یەکەم
32 ایمان یوسف محمد علی مێ تەکنیکی دارایى و ژمێریارى 2018-2019 خولی یەکەم
33 لاژە جمال جلال عبدالرحمن مێ تەکنیکی دارایى و ژمێریارى 2018-2019 خولی یەکەم
34 ڕاگوێز رووف توفیق صالح نێر تەکنیکی دارایى و ژمێریارى 2018-2019 خولی یەکەم
35 علی حسن رشید نێر تەکنیکی دارایى و ژمێریارى 2018-2019 خولی یەکەم
36 دەروون جبار محمد نێر تەکنیکی دارایى و ژمێریارى 2018-2019 خولی یەکەم
37 هدی سەروەر حسن شریف مێ تەکنیکی دارایى و ژمێریارى 2018-2019 خولی یەکەم
38 هێنێ واحد کامل مێ تەکنیکی دارایى و ژمێریارى 2018-2019 خولی یەکەم
39 بڕیار جبار ستار سلمان نێر تەکنیکی دارایى و ژمێریارى 2018-2019 خولی یەکەم
40 سمیە اکرم علی عبدالرحمن مێ تەکنیکی دارایى و ژمێریارى 2018-2019 خولی دووەم
41 هێمن مجید عبداللح فتح اللە نێر تەکنیکی دارایى و ژمێریارى 2018-2019 خولی دووەم
42 سۆما طارق مولود محمد مێ تەکنیکی دارایى و ژمێریارى 2018-2019 خولی دووەم
43 ئەرسەلان خدر همزە عبداللە نێر تەکنیکی دارایى و ژمێریارى 2018-2019 خولی دووەم
44 باڤێ دڵساد عمر مصطفی نێر تەکنیکی دارایى و ژمێریارى 2018-2019 خولی دووەم
45 علی شاهۆ واحد حمە رووف نێر تەکنیکی دارایى و ژمێریارى 2018-2019 خولی دووەم
46 طە حسن رسول نێر تەکنیکی دارایى و ژمێریارى 2018-2019 خولی دووەم
47 ڕەوەند عبدالرحمن حسن نێر تەکنیکی دارایى و ژمێریارى 2018-2019 خولی دووەم
 
1 مهدی عبداللە مصطفی نێر تەکنیکى میدیا 2018-2019 خولی یەکەم
2 عثمان محمد سعید نێر تەکنیکى میدیا 2018-2019 خولی یەکەم
3 فەرهەنگ احمد عزیز نێر تەکنیکى میدیا 2018-2019 خولی یەکەم
4 گۆران زیاد سمایل نێر تەکنیکى میدیا 2018-2019 خولی یەکەم
5 بەختیار احمد حمەحسین نێر تەکنیکى میدیا 2018-2019 خولی یەکەم
6 ئازیز حسن رشید مێ تەکنیکى میدیا 2018-2019 خولی یەکەم
7 شنۆ لەتیف نووری مێ تەکنیکى میدیا 2018-2019 خولی یەکەم
8 بادینان نجم الدین ابراهیم نێر تەکنیکى میدیا 2018-2019 خولی یەکەم
9 شاڵاو ئەبوبەکر عبداللە نێر تەکنیکى میدیا 2018-2019 خولی یەکەم
10 مەستان طە حمەامین مێ تەکنیکى میدیا 2018-2019 خولی یەکەم
11 حسب فلاح حسن قادر نێر تەکنیکى میدیا 2018-2019 خولی یەکەم
12 شارا محمد عبداللە قادر مێ تەکنیکى میدیا 2018-2019 خولی یەکەم
13 سحر عمر وسمان مێ تەکنیکى میدیا 2018-2019 خولی یەکەم
14 شاجوان کامەران حسن مێ تەکنیکى میدیا 2018-2019 خولی یەکەم
15 ئاری عمر رحیم نێر تەکنیکى میدیا 2018-2019 خولی یەکەم
16 دیدەن هادی نووری مێ تەکنیکى میدیا 2018-2019 خولی یەکەم
17 نەبەرد خلیل محمد نێر تەکنیکى میدیا 2018-2019 خولی یەکەم
18 سێوە ابراهیم علی محمود مێ تەکنیکى میدیا 2018-2019 خولی یەکەم
19 میران صلاح یونس رشید نێر تەکنیکى میدیا 2018-2019 خولی یەکەم
20 سەروەر شوان فتاح کریم نێر تەکنیکى میدیا 2018-2019 خولی یەکەم
21 لاڤە دڵشاد فائق مێ تەکنیکى میدیا 2018-2019 خولی یەکەم
22 هاولاز جمال عبداللە مێ تەکنیکى میدیا 2018-2019 خولی یەکەم
23 شاهێن نصرالدین حمە سلیم مێ تەکنیکى میدیا 2018-2019 خولی یەکەم
24 سورکێو سلمان رمضان نێر تەکنیکى میدیا 2018-2019 خولی یەکەم
25 سەربەست انور خوارحم نێر تەکنیکى میدیا 2018-2019 خولی یەکەم
26 علی عثمان علی اسماعیل نێر تەکنیکى میدیا 2018-2019 خولی یەکەم
27 هاوکار ڕحمان کریم نێر تەکنیکى میدیا 2018-2019 خولی یەکەم
28 زانیار لطیف ابوبکر نێر تەکنیکى میدیا 2018-2019 خولی یەکەم
29 کۆژین عبدالکریم حمەتۆفیق نێر تەکنیکى میدیا 2018-2019 خولی یەکەم
30 ڕۆکان ڤمال حمە مولود نێر تەکنیکى میدیا 2018-2019 خولی یەکەم
 
1 دێکان غریب کریم مێ تەکنیکى کارگێڕى 2018-2019 خولی یەکەم
2 چاوان برزان جمیل مێ تەکنیکى کارگێڕى 2018-2019 خولی یەکەم
3 سۆزیار  جمال محمد مێ تەکنیکى کارگێڕى 2018-2019 خولی یەکەم
4 سیروان لطیف حسن نێر تەکنیکى کارگێڕى 2018-2019 خولی یەکەم
5 تابلۆ فاضل محمود مێ تەکنیکى کارگێڕى 2018-2019 خولی یەکەم
6 لانە سامی علی مێ تەکنیکى کارگێڕى 2018-2019 خولی یەکەم
7 لیمۆ غفور حمە مجید مێ تەکنیکى کارگێڕى 2018-2019 خولی یەکەم
8 صباح محمد عبدللە نێر تەکنیکى کارگێڕى 2018-2019 خولی یەکەم
9 هیوا سیروان غفور نێر تەکنیکى کارگێڕى 2018-2019 خولی یەکەم
10 دەهەند احمد محمد نێر تەکنیکى کارگێڕى 2018-2019 خولی یەکەم
11 کاژاو علی مجید مێ تەکنیکى کارگێڕى 2018-2019 خولی یەکەم
12 تارا عباس فاضل مێ تەکنیکى کارگێڕى 2018-2019 خولی یەکەم
13 ڕەنگین عبداللە احمد مێ تەکنیکى کارگێڕى 2018-2019 خولی یەکەم
14 سیما ئاسۆ لەتیف مێ تەکنیکى کارگێڕى 2018-2019 خولی یەکەم
15 هێڤی سالار عبداللە مێ تەکنیکى کارگێڕى 2018-2019 خولی یەکەم
16 لانە صلاح الدین نجم الدین مێ تەکنیکى کارگێڕى 2018-2019 خولی یەکەم
17 هەرێم عثمان حەمەکریم نێر تەکنیکى کارگێڕى 2018-2019 خولی یەکەم
18 محمد وریا کریم نێر تەکنیکى کارگێڕى 2018-2019 خولی یەکەم
19 نیگا یونس حسێن مێ تەکنیکى کارگێڕى 2018-2019 خولی یەکەم
20 ئیمان عثمان عبدالرحمن مێ تەکنیکى کارگێڕى 2018-2019 خولی یەکەم
21 کانی کمال مصطفی مێ تەکنیکى کارگێڕى 2018-2019 خولی یەکەم
22 بەناز شکور سعید مێ تەکنیکى کارگێڕى 2018-2019 خولی یەکەم
23 شێرزاد جمال حمەفەرەج نێر تەکنیکى کارگێڕى 2018-2019 خولی یەکەم
24 هاوتا لقمان صالح مێ تەکنیکى کارگێڕى 2018-2019 خولی یەکەم
25 تانیا مضفر صدیق مێ تەکنیکى کارگێڕى 2018-2019 خولی یەکەم
26 ڕێبین حیدر حسن نێر تەکنیکى کارگێڕى 2018-2019 خولی یەکەم
27 ڕێبین علی مارف نێر تەکنیکى کارگێڕى 2018-2019 خولی یەکەم
28 ڕێکان محمد امین سوارە نێر تەکنیکى کارگێڕى 2018-2019 خولی یەکەم
29 ڕەندۆ عبدول صدیق نێر تەکنیکى کارگێڕى 2018-2019 خولی یەکەم
30 پەری محمد احمد مێ تەکنیکى کارگێڕى 2018-2019 خولی یەکەم
31 ئاگا پشتیوان عبدالوهاب نێر تەکنیکى کارگێڕى 2018-2019 خولی یەکەم
32 کەیوان احمد روستم نێر تەکنیکى کارگێڕى 2018-2019 خولی یەکەم
33 پێشەنگ بەختیار محمد علی نێر تەکنیکى کارگێڕى 2018-2019 خولی یەکەم
34 سامان جمال صالح عبدالرحمن نێر تەکنیکى کارگێڕى 2018-2019 خولی یەکەم
35 فەرمان بورهان رشید نێر تەکنیکى کارگێڕى 2018-2019 خولی یەکەم
36 سیاکۆ صدیق محمد رشید نێر تەکنیکى کارگێڕى 2018-2019 خولی یەکەم
37 باڤیل توفیق محمد نێر تەکنیکى کارگێڕى 2018-2019 خولی یەکەم
38 سیروان علی احمد نێر تەکنیکى کارگێڕى 2018-2019 خولی یەکەم
39 گەشبین یاسین کریم مێ تەکنیکى کارگێڕى 2018-2019 خولی دووەم
40 هەڤاڵ غفور حمەرشید نێر تەکنیکى کارگێڕى 2018-2019 خولی دووەم
41 محمد حسین حمد حسن نێر تەکنیکى کارگێڕى 2018-2019 خولی دووەم
42 هونەر ڕشید قادر نێر تەکنیکى کارگێڕى 2018-2019 خولی دووەم
Comments