2016-2017

تە کنیکی میدیا (2016-2017)
ژمارەی خوێندکاران (43) خوێندکار
زنجیرە ناوی سیانی کۆنمرەی خوێندکار ئاست رەگەز خولی دەرجوون تێبینی
1 زانکۆ احمد محمد 88.4982 زۆرباش نێر خولی یەکەم
2 یونس حمد محمد 88.3416 زۆرباش نێر خولی یەکەم
3 دانا عمر صآڵح 88.6726 زۆرباش نێر خولی یەکەم
4 ئۆرال ابوبکر حسین 86.0921 زۆرباش نێر خولی یەکەم
5 کامەران جمال مردان 83.8285 زۆرباش نێر خولی یەکەم
6 سیروان ڕشید کریم 83.4684 زۆرباش نێر خولی یەکەم
7 توانا مصطفی ڕشید 83.3760 زۆرباش نێر خولی یەکەم
8 زانا تۆفیق حسن 82.5259 زۆرباش نێر خولی یەکەم
9 اکۆ مجید علی 82.3690 زۆرباش نێر خولی یەکەم
10 عمر کریم شریف 79.9214 باش نێر خولی یەکەم
11 هاژە هیوا عبدالقادر 79.3757 باش مێ خولی یەکەم
12 شارا مصطفی ڕشید 77.8875 باش مێ خولی یەکەم
13 رۆزا عبداللە صدیق 76.9847 باش مێ خولی یەکەم
14 دیار عبدالستار تۆفیق 76.7893 باش نێر خولی یەکەم
15 هێمن محی الدین رحیم 75.8123 باش نێر خولی یەکەم
16 ژینۆ محمد سعید 74.2441 باش مێ خولی یەکەم
17 یاسین محمد احمد 73.1177 باش نێر خولی یەکەم
18 خەبات نەوزاد عثمان 72.7399 باش نێر خولی یەکەم
19 محمد سرکوت حمە صاڵح 72.5820 باش نێر خولی یەکەم
20 شاخی خبات حسیب 71.9175 باش نێر خولی یەکەم
21 چالاک نصرالدین حمە شریف 71.7427 باش نێر خولی یەکەم
22 محمد رضا احمد 71.7083 باش نێر خولی یەکەم
23 ژینەر محمد کریم 71.0848 باش مێ خولی یەکەم
24 راز هۆشیار هادی 70.1860 باش مێ خولی یەکەم
25 توانا سعید محمد 69.9565 ناوەند نێر خولی یەکەم
26 شادیە شۆرش کاکە میر 69.7992 ناوەند مێ خولی یەکەم
27 تریفە صابر کریم 68.9847 ناوەند مێ خولی یەکەم
28 اکام کمال محمود 67.8133 ناوەند نێر خولی یەکەم
29 بیلال نریمان امین 67.4942 ناوەند نێر خولی یەکەم
30 زریان طیب فتاح 66.6356 ناوەند مێ خولی یەکەم
31 دییە سامان شوکت 66.6031 ناوەند مێ خولی یەکەم
32 هلکت ابراهیم عمر 66.3584 ناوەند نێر خولی یەکەم
33 جوان غریب ابراهیم 66.1182 ناوەند مێ خولی یەکەم
34 هێشو تۆفیق سلیم 65.7750 ناوەند مێ خولی یەکەم
35 دانەر جمال عبداللە 65.3087 ناوەند نێر خولی یەکەم
36 شیلان خالد امین 64.5766 ناوەند مێ خولی یەکەم
37 عدنان کمال علی 64.2886 ناوەند نێر خولی یەکەم
38 هەردی حسن حسین 63.8740 ناوەند نێر خولی یەکەم
39 محمد فریق علی 62.4839 ناوەند نێر خولی یەکەم
40 کۆرەک مامەند حمێز 62.2651 ناوەند نێر خولی یەکەم
41 رێژنە کامل عبدالرحمن 61.7695 ناوەند مێ خولی یەکەم
42 بابان ضاهر سلێمان 60.2222 ناوەند نێر خولی یەکەم
43 نێرگز حمە ڕشید حسن 59.6692 پەسەند مێ خولی یەکەم

تەکنیکی کارگێری (2016-2017)
ژمارەی خوێندکاران (54) خوێندکار
زنجیرە ناوی سیانی خوێندکار تێکڕای هەرجوار ساڵ ئاست ره گەز خوولی دەرجوون
1 نیگار عبدالقادر شکور 92.8629 باڵا مێ خولی یەکەم
2 نریمان ڕفیق حمە 92.5109 باڵا نێر خولی یەکەم
3 ژووان فائق خدر حمە حسین 92.3012 باڵا مێ خولی یەکەم
4 رێبین عبداڵلە حمەتۆفیق 92.0727 باڵا نێر خولی یەکەم
5 صنوبر شریف محمد 91.0851 باڵا مێ خولی یەکەم
6 پشتیوان عثمان حمەامین 89.4966 زۆرباشە نێر خولی یەکەم
7 گوڵاڵە علی مولود 88.9030 زۆرباشە مێ خولی یەکەم
8 شیلان قادر مصطفی 87.0751 زۆرباشە مێ خولی یەکەم
9 عبید ڕسوڵ محمد 87.0391 زۆرباشە نێر خولی یەکەم
10 محمد پیرۆت عبداللە 84.5905 زۆرباشە نێر خولی یەکەم
11 ڕێبین عمر محمد 83.5428 زۆرباشە نێر خولی یەکەم
12 هێمن هادی حمە خورشید 83.2296 زۆرباشە نێر خولی یەکەم
13 دێنێ کمال حمەشریف 82.9322 زۆرباشە مێ خولی یەکەم
14 لاڤین محمدیاراحمد 82.0242 زۆرباشە مێ خولی یەکەم
15 شاهۆعزیز محمود 81.9606 زۆرباشە نێر خولی یەکەم
16 جاوان جمال محمد 80.9579 زۆرباشە مێ خولی یەکەم
17 ژیلە احمد محمد صاڵح 79.4926 باشە مێ خولی یەکەم
18 ڕێناس کمال محمد 79.4331 باشە مێ خولی یەکەم
19 سەردار علی حسن 78.9598 باشە نێر خولی یەکەم
20 شاکار نەوشیروان عبداللە 78.7886 باشە نێر خولی یەکەم
21 بینای فٶاد غفور 77.8396 باشە مێ خولی یەکەم
22 بێریڤان محمد محمد صاڵح 77.0499 باشە مێ خولی یەکەم
23 لەدوور ئازاد سوارە عبداللە 77.0400 باشە مێ خولی یەکەم
24 ئاشتی تحسین عبداللە 76.7662 باشە نێر خولی یەکەم
25 شارابکراحمد معروف 76.5406 باشە مێ خولی یەکەم
26 ڕێباز ڕشید عبدالکریم 75.4716 باشە نێر خولی یەکەم
27 محمد شریف احمد شریف 72.2808 باشە نێر خولی یەکەم
28 شآرۆشاهۆ معطصم 74.7023 باشە نێر خولی یەکەم
29 ئارناس ئاراز خلیل 74.5882 باشە نێر خولی یەکەم
30 ساکار نچیب ڕشید 73.8206 باشە مێ خولی یەکەم
31 وەرزێر محمد علی 70.8960 باشە نێر خولی یەکەم
32 ڤینا عمرعبداللە قادر 70.4881 باشە مێ خولی یەکەم
33 نەوار جمال صاڵع عوسمان 68.3188 ناوەند مێ خولی یەکەم
34 پشدر خضرعباس 68.2516 ناوەند نێر خولی یەکەم
35 کاشما فرهادمحمود 66.6318 ناوەند مێ خولی یەکەم
36 ڕێژووان عوسمان احمد نادر 64.5454 ناوەند مێ خولی یەکەم
37 علی حسین علی حسین 64.2450 ناوەند نێر خولی یەکەم
38 بڵەسەن بێستون مصطفی 63.8841 ناوەند نێر خولی یەکەم
39 عبداللە اسماعیل حارس مجرووم 63.2109 ناوەند نێر خولی یەکەم
40 اشرف ابوبکر علی عزیز 62.4773 ناوەند نێر خولی یەکەم
41 دانا ابراهیم احمدتاتە 61.0220 ناوەند نێر خولی یەکەم
42 ئاکام ابراهیم عبداللە ابراهیم 60.6227 ناوەند نێر خولی یەکەم
43 زانا حارس وسوو احمد 78.0620 باشە نێر خوولی دووەم
44 چاوان ابوبکر حمە فرج 72.7290 باشە مێ خوولی دووەم
45 سەیران عبداللە محمود 72.4980 باشە مێ خوولی دووەم
46 شۆخان سوارە عثمان 69.1510 ناوەند مێ خوولی دووەم
47 کەوسەرمحمد رحیم 68.2240 ناوەند مێ خوولی دووەم
48 بڕیار قادر صاڵح 65.9530 ناوەند نێر خوولی دووەم
49 عمر صاڵح طە 65.6160 ناوەند نێر خوولی دووەم
50 تریفە محمد عزیز 64.9230 ناوەند مێ خوولی دووەم
51 رزگار صاڵح احمد محمد 63.8260 ناوەند نێر خوولی دووەم
52 خالد حسن محمد 62.5540 ناوەند نێر خوولی دووەم
53 کێوان فاضل محمد 61.2720 ناوەند نێر خوولی دووەم
54 عماد شهاب محمود 59.3740 پەسەند نێر خوولی دووەم

تەکنیکی دارایی و ژمێریاری (2016-2017)
ژمارەی خوێندکاران (36) خوێندکار
زنجیرە ناوی سیانی خوێندکار تێکڕای کۆنمرە ئاست رەگەز خولی دەرجوون
1 شاخەوان سعید صاڵح 93.7416 باڵا نێر خولی یەکەم
2 ساوێن قادر محمود 92.9597 باڵا مێ خولی یەکەم
3 فریدون نزار کریم 92.3661 باڵا نێر خولی یەکەم
4 ابوبکر عثمان محمد 91.4440 باڵا نێر خولی یەکەم
5 هناء مصطفی فتاح 89.7144 زۆرباش مێ خولی یەکەم
6 ڕێکار جبار سعید 88.3479 زۆرباش نێر خولی یەکەم
7 پێشرەو مولود احمد 87.7728 زۆرباش نێر خولی یەکەم
8 سیامەند عمر احمد 87.6319 زۆرباش نێر خولی یەکەم
9 هێمن عبدالقادر عبداللە 86.7178 زۆرباش نێر خولی یەکەم
10 چۆڤین محمد احمد 83.7214 زۆرباش مێ خولی یەکەم
11 ئە رسەلان خوارحم فارس 82.9879 زۆرباش نێر خولی یەکەم
12 سازگار رووف یار احمد 82.3220 زۆرباش مێ خولی یەکەم
13 شیراز خسرەو تۆفیق 79.3792 باش مێ خولی یەکەم
14 شێنێ محمد صدیق 78.9061 باش مێ خولی یەکەم
15 هۆزان ئاکۆ حسین 78.8074 باش مێ خولی یەکەم
16 سروین نجیب علی محمود 78.7001 باش مێ خولی یەکەم
17 ئاشتی فتاح فارس 78.6162 باش مێ خولی یەکەم
18 نیاز امین مصطفی 78.2932 باش مێ خولی یەکەم
19 پاڤێل علاءالدین مصطفی 77.9733 باش نێر خولی یەکەم
20 دڵنیا دڵشاد سعید 77.0481 باش مێ خولی یەکەم
21 نیگار کریم احمد 76.3100 باش مێ خولی یەکەم
22 سلیڤان محمد احمد 75.7768 باش مێ خولی یەکەم
23 هاوژین نریمان عــلی 74.7281 باش مێ خولی یەکەم
24 چرۆ رفعت حمدی 74.0051 باش مێ خولی یەکەم
25 خەڵات محمد شریف 73.6921 باش مێ خولی یەکەم
26 لۆڤان فلاح عــمر 73.4822 باش مێ خولی یەکەم
27 شادیە حسین قادر 73.2916 باش مێ خولی یەکەم
28 دیاری علی محمود 73.0860 باش نێر خولی یەکەم
29 محمد عبدالرحمن کاکە 72.9167 باش نێر خولی یەکەم
30 بەشدار احمد عبدالرحمن 68.6057 ناوەند نێر خولی یەکەم
31 دانا عمر صدیق رحمن 68.0861 ناوەند نێر خولی یەکەم
32 شلێر ابوبکر حسین 67.5833 ناوەند مێ خولی یەکەم
33 هێرۆ احمد قادر 66.9624 ناوەند مێ خولی یەکەم
34 کیژان صاڵح حسین 66.7949 ناوەند مێ خولی یەکەم
35 بنار ابراهیم مجید 62.9438 ناوەند مێ خولی یەکەم
36 ئارێز برهان شفیق 56.5912 پەسەند مێ خولی یەکەم
Comments