2015-2016

ریزبەندى دەرچووانى بەشى داتابەیس , بۆ ساڵى خوێندنى 2015-2016

ز ناوى سیانى ڕه‌گه‌ز به‌ش ساڵى ده‌رچوون
1 شایى عثمان حمه‌ ڕه‌زا مێ Database 2016-2015
2 ڕێبه‌ر دارا محمد اسماعیل نێر Database 2016-2015
3 ڕه‌زا توفیق محمد قادر نێر Database 2016-2015
4 دانا صدیق عبدالله عبدالرحمن نێر Database 2016-2015
5 الاء مهند صلاح عبدالوهاب مێ Database 2016-2015
6 كاروان رشید محمد احمد نێر Database 2016-2015
7 شيماء سه‌روه‌ر محمد ده‌روێش صالح مێ Database 2016-2015
8 ڕۆزا ڕزگار قادر محمود مێ Database 2016-2015
9 میر جوامێر كمال قادر نێر Database 2016-2015
10 عدنان رحمن خلیل رسول نێر Database 2016-2015
11 امین اسعد واحد محمد نێر Database 2016-2015
12 سمكۆ قائق فاتح أسماعیل نێر Database 2016-2015
ریزبەندى دەرچووانى بەشى تەکنەلۆجیاى زانیارى, بۆ ساڵى خوێندنى 2015-2016

ز ناوى سیانى ڕه‌گه‌ز به‌ش ساڵى ده‌رچوون
1 محمد مصطفى احمد بارام نێر IT 2016-2015
2 صباح روبیتن محمود كاكی نێر IT 2016-2015
3 ئارام حمه‌ سعید محمد حسن نێر IT 2016-2015
4 هاوژین حسین رحیم سعید نێر IT 2016-2015
5 دلۆڤان به‌ختیار محمد كریم صۆفى نێر IT 2016-2015
6 ساره عمر سلیم عمر مێ IT 2016-2015
7 توانا محمد احمد كریم نێر IT 2016-2015
8 ئازاد ابراهیم شعبان شێخۆ نێر IT 2016-2015
9 مولود فریق محمود محمد نێر IT 2016-2015
10 سه‌ركۆ هاوڕێ محمد ڕه‌زا نێر IT 2016-2015
11 كاوان عثمان مصطفی فتح  الله نێر IT 2016-2015
12 ئاسۆ سیف الدین علی عبدالله نێر IT 2016-2015
13 ده‌شنێ محمد حسین مولود مێ IT 2016-2015
14 هاوكار دلیر احمد محمد نێر IT 2016-2015
ریزبەندى دەرچووانى بەشى تۆر, بۆ ساڵى خوێندنى 2015-2016

ز ناوى سیانى ڕه‌گه‌ز به‌ش ساڵى ده‌رچوون
1 جمال عثمان على محمد نێر Network 2016-2015
2 خنساء ابوبكر محمد امين مێ Network 2016-2015
3 عطا صابر احمد حمه‌ صالح نێر Network 2016-2015
4 سۆزان كامران حمه‌ كاكه‌ مێ Network 2016-2015
5 محمد ئاراس جمال صالح نێر Network 2016-2015
6 ده‌روون رؤوف محمود احمد مێ Network 2016-2015
7 مزهر عبدالقادر محمد نێر Network 2016-2015
8 ڕێژه‌ن ستار عمر على نێر Network 2016-2015
9 نیگا طه حمه‌ صالح عزیز مێ Network 2016-2015

Comments