2018-2019

ژ ناوى سیانى ڕەگەز بەش ساڵی دەرچوون 
١ ئاڵێ ئازاد عثمان صالح مێ 2018-2019 یەکەم
٢ ئەژدەر كاوە روستم محمد نێر 2018-2019 یەکەم
٣ ئارى جمال حسن حسین نێر 2018-2019 یەکەم
٤ ديارى مهدى عارف محمد نێر 2018-2019 یەکەم
٥ پەرێز احمد صابر روستم مێ 2018-2019 یەکەم
٦ باخان فاروق فلامەرز برزو مێ 2018-2019 یەکەم
٧ ئاسۆ حسن صابر كاكه‌برا نێر 2018-2019 یەکەم
٨ گەشبین حمە سعيد حمەعلی محمد مێ 2018-2019 یەکەم
٩ سارا طه حسين رضا مێ 2018-2019 یەکەم
١٠ زانا عبداللە بابیر  خدر نێر 2018-2019 یەکەم
١١ سناء صالح على محمد مێ 2018-2019 یەکەم
١٢ سينا واحد مولود صالح مێ 2018-2019 یەکەم
١٣ ڕۆژگار عثمان محمد رسول مێ 2018-2019 یەکەم
١٤ ڕاژان جلال بكر احمد مێ 2018-2019 یەکەم
١٥ هه‌ردی طاهر رضا شریف  نێر 2018-2019 یەکەم
١٦ ئارام جلال احمد كريم نێر 2018-2019 یەکەم
١٧ خەڵات عارف كاكە مير دارا مێ 2018-2019 یەکەم
١٨ سارا والى قادر دەرویش مێ 2018-2019 یەکەم
١٩ خه‌ڵات حمه‌ غریب كریم حمه‌ نێر 2018-2019 یەکەم
٢٠ شاليا عادل محمد عزیز مێ 2018-2019 یەکەم
٢١ لاڤە جلال حمە صالح سليمان مێ 2018-2019 یەکەم
٢٢ وشیار ابراهیم عبداللە حسن نێر 2018-2019 یەکەم
٢٣ باخان محمد حمە امين حمه‌ سعيد  مێ 2018-2019 یەکەم
٢٤ هەوار على عبدالله قاسم مێ 2018-2019 یەکەم
٢٥ شادى عثمان فرج خوامراد مێ 2018-2019 یەکەم
٢٦ دڵنيا عمر محمدامین محمد   مێ 2018-2019 یەکەم
٢٧ مالیک عبداللە حمە رۆستم نێر 2018-2019 یەکەم
٢٨ شێنێ عثمان محمود على مێ 2018-2019 یەکەم
٢٩ هیرۆ سمیر جبار كاكه‌ عبدالله مێ 2018-2019 یەکەم
٣٠ ڕیان محمد عبدالله رحیم نێر 2018-2019 یەکەم
٣١ چیا محمد احمد مێ 2018-2019 یەکەم
32 رؤيا حسين فرج حمه‌ امین مێ 2018-2019 یەکەم
33 شەنگە عثمان عبدالرحمن محمد مێ 2018-2019 یەکەم
٣٤ کارمەند عزيز محمد عبدالله نێر 2018-2019 یەکەم
٣٥ زريان والى امين حمه‌لاو مێ 2018-2019 یەکەم
٣٦ تەرزە ابراهيم توفيق محمدامین مێ 2018-2019 یەکەم
٣٧ سایه‌ حسن محمود مێ 2018-2019 دووه‌م
٣٨ به‌ڕێز جمال سیده‌ مێ 2018-2019 دووه‌م
٣٩ ڕه‌یان جلال محمود مێ 2018-2019 دووه‌م
٤٠ بابان اسماعیل محمد نێر 2018-2019 دووه‌م
٤١ فاطمه‌ خورشید رمضان مێ 2018-2019 دووه‌م
٤٢ بيشوان جزا محمد نێر 2018-2019 دووه‌م
ژ ناوى سیانى ڕەگەز ساڵی دەرچوون  خولی دەرچون
١ ڕۆژان بهاء الدین عبدالله مجید مێ 2018-2019 یەکەم
٢ کانى هیوا جمال درویش مێ 2018-2019 یەکەم
٣ احمد فتحی احمد خلف نێر 2018-2019 یەکەم
٤ بەهرە مجید محمد احمد مێ 2018-2019 یەکەم
٥ شانیار طه احمد محمد مێ 2018-2019 یەکەم
٦ یادگار عزیز عبدالله كریم نێر 2018-2019 یەکەم
٧ دێنێ صابر عبدالله احمد مێ 2018-2019 یەکەم
٨ دیانا رفیق پیرۆت حمه‌امین مێ 2018-2019 یەکەم
٩ گۆنا نجم الدین حسن سلیمان مێ 2018-2019 یەکەم
١٠ ئامانج یاس کریم محمدامین نێر 2018-2019 یەکەم
١١ تارا جمال عبدالقادر عزیز مێ 2018-2019 یەکەم
١٢ توانا قادر محمد فارس نێر 2018-2019 یەکەم
١٣ عبدالباسط خورشید محمد نێر 2018-2019 یەکەم
١٤ دابان فائق محمد نیر 2018-2019 یەکەم
١٥ تارا على رسول ابراهیم مێ 2018-2019 یەکەم
١٦ سیما عارف رؤوف حمه‌ مێ 2018-2019 یەکەم
١٧ چرۆ ابراهیم روستم مێ 2018-2019 یەکەم
١٨ تاژان على عبدالله عزیز مێ 2018-2019 یەکەم
١٩ لەنیا کمال هادی محمد مێ 2018-2019 یەکەم
٢٠ نیگار انور رمضان حمه‌امین مێ 2018-2019 یەکەم
٢١ ڕێبەر نامق صالح محمد نێر 2018-2019 یەکەم
٢٢ سۆزان غریب عبدالله رحیم   مێ 2018-2019 یەکەم
٢٣ لاڤین حمەجزا حمە امین مێ 2018-2019 یەکەم
٢٤ رێباز فریدون عبدالرحمن نێر 2018-2019 یەکەم
٢٥ رۆژین رسول مصطفى صالح مێ 2018-2019 یەکەم
٢٦ ڕەیان یاسین سعید عبدالله‌ مێ 2018-2019 یەکەم
٢٧ ڕەوەند جزاء قادر توفیق نێر 2018-2019 یەکەم
٢٨ ڕۆشنا وادى أحمد بارام مێ 2018-2019 یەکەم
٢٩ شانیا نوری نامق توفیق مێ 2018-2019 یەکەم
٣٠ سەیوان عرفان  علی شریف نێر 2018-2019 یەکەم
٣١ راوێژ عثمان احمد صالح نێر 2018-2019 یەکەم
32 ڕەیان محمد احمد پیرۆت مێ 2018-2019 یەکەم
33 هەورین محمد سعید حسن  مێ 2018-2019 یەکەم
٣٤ محمد احمد محمد كریم  مێ 2018-2019 یەکەم
٣٥ چۆمان صالح کاکل مێ 2018-2019 یەکەم
٣٦ چاوان خلیل نوری مێ 2018-2019 یەکەم
٣٧ ئاسان سامان احمد محمود نێر 2018-2019 یەکەم
٣٨ شاکار صلاح الدین محمود علی نێر 2018-2019 یەکەم
٣٩ محمد خدر حەوێز بابكر نێر 2018-2019 یەکەم
٤٠ پاداشت نجم الدین محمد مێ 2018-2019 یەکەم
٤١ شیدا غفور احمد خلیفه‌ مێ 2018-2019 یەکەم
٤٢ کۆژیر مصطفى عبدالله  نێر 2018-2019 یەکەم
٤٣ شاجوان نجاة محمود عزیز مێ 2018-2019 یەکەم
٤٤ دیاری جمعه محمد علی مێ 2018-2019 یەکەم
٤٥ هاوناز جمعە حسین طاهر مێ 2018-2019 یەکەم
٤٦ ئاواز عبدالرحمن محمد رحيم مێ 2018-2019 یەکەم
٤٧ هێمن مجید محمد كاكه‌خان نێر 2018-2019 یەکەم
٤٨ کەنار ئازاد محمد فالح مێ 2018-2019 یەکەم
٤٩ شلێر عثمان رؤوف محمد مێ 2018-2019 یەکەم
٥٠ بەهێز عبدالکریم  حمه رحیم نێر 2018-2019 یەکەم
٥١ رێبەر عبدالرحیم حمەامین نێر 2018-2019 یەکەم
٥٢ هیوا عبدالله علی خورشید نێر 2018-2019 یەکەم
٥٣ چاوان برهان عبدالله احمد مێ 2018-2019 یەکەم
٥٤ کۆژین عزیز بایز صابر نێر 2018-2019 یەکەم
٥٥ هاوکار عباس خدر  صالح    نێر 2018-2019 یەکەم
٥٦ کیژێ رزگار عبدالله علی مێ 2018-2019 یەکەم
٥٧ شاجوان عبدالله شریف صالح مێ 2018-2019 یەکەم
٥٨ ڤێنا محمد عزیز محمد مێ 2018-2019 یەکەم
٥٩ عبدالله سالار عبدالله محمد نێر 2018-2019 یەکەم
٦٠ أفنان عدنان عبدالله محمد مێ 2018-2019 یەکەم
٦١ لێنا على کاکلان حمه‌سور مێ 2018-2019 یەکەم
٦٢ محمد اسماعیل غفور حسن نێر 2018-2019 یەکەم
٦٣ دانا جلال حمەامین حمه‌ شريف نێر 2018-2019 دووه‌م
٦٤ محمد کمال کریم محمد نێر 2018-2019 دووه‌م
٦٥ محمد قادر احمد  نێر 2018-2019 دووه‌م
٦٦ تارا عثمان صالح  مێ 2018-2019 دووه‌م
٦٧ ژیار جبار عبدول   نێر 2018-2019 دووه‌م
٦٨ مهربان عثمان مصطفى  مێ 2018-2019 دووه‌م
٦٩ شێنێ بێباک مدحت  مێ 2018-2019 دووه‌م
٧٠ احمد رفیق رفعت عبور  نێر 2018-2019 دووه‌م
٧١ هاوکار عبدالله محمد  نێر 2018-2019 دووه‌م
Comments