2013-2014

دەرچوانى ساڵى  2013 - 2014 
1 ولید حمدان مجید نێر تەندروستی و کۆمەڵ 2014 - 2013
2 فریاد حسین حسن  نێر تەندروستی و کۆمەڵ 2014 - 2013
3 هه‌وار عثمان سعید مێ تەندروستی و کۆمەڵ 2014 - 2013
4 خالد علی حمه‌ صالح نێر تەندروستی و کۆمەڵ 2014 - 2013
5 ئه‌رده‌لان حسن شێخه‌ نێر تەندروستی و کۆمەڵ 2014 - 2013
6 نه‌ورۆز فارس کریم مێ تەندروستی و کۆمەڵ 2014 - 2013
7 سارا عمر حسن مێ تەندروستی و کۆمەڵ 2014 - 2013
8 هاوژین عبدالله‌ شریف مێ تەندروستی و کۆمەڵ 2014 - 2013
9 ئومێد کمال عبدالقادر نێر تەندروستی و کۆمەڵ 2014 - 2013
10 کۆژین عثمان عمر مێ تەندروستی و کۆمەڵ 2014 - 2013
11 وه‌ته‌ن رسول عبدالله‌ نێر تەندروستی و کۆمەڵ 2014 - 2013
12 سه‌رمه‌ست جلیل محسن  نێر تەندروستی و کۆمەڵ 2014 - 2013
13 ساکار خلیل محمد مێ تەندروستی و کۆمەڵ 2014 - 2013
14 یادگار صدیق رحیم  نێر تەندروستی و کۆمەڵ 2014 - 2013
15 هاژه‌ کریم عارف مێ تەندروستی و کۆمەڵ 2014 - 2013
16 باخان عثمان محمد مێ تەندروستی و کۆمەڵ 2014 - 2013
17 دلیمان دڵشاد رسول نێر تەندروستی و کۆمەڵ 2014 - 2013
18 هاوکار مجید حمه‌سور نێر تەندروستی و کۆمەڵ 2014 - 2013
19 کۆژین سلێمان علی مێ تەندروستی و کۆمەڵ 2014 - 2013
20 فرمێسک حسێن حسن مێ تەندروستی و کۆمەڵ 2014 - 2013
21 حسن سلێمان حسن نێر تەندروستی و کۆمەڵ 2014 - 2013
22 غه‌مگین جبار علی مێ تەندروستی و کۆمەڵ 2014 - 2013
23 هێمن کامه‌ران صابر نێر تەندروستی و کۆمەڵ 2014 - 2013
24 شه‌یدا حسن وادی مێ تەندروستی و کۆمەڵ 2014 - 2013
25 سیروان عبدالله‌ حسین نێر تەندروستی و کۆمەڵ 2014 - 2013
26 شیلان اکرم حمه‌ کریم مێ تەندروستی و کۆمەڵ 2014 - 2013
27 سه‌روه‌ر عمر عبدالرحمن نێر تەندروستی و کۆمەڵ 2014 - 2013
28 شه‌یدا محمد حسن مێ تەندروستی و کۆمەڵ 2014 - 2013
29 گۆران حسین محمود نێر تەندروستی و کۆمەڵ 2014 - 2013
30 شوان محمدامین جاسم نێر تەندروستی و کۆمەڵ 2014 - 2013
31 سۆران محمد عبدالقادر نێر تەندروستی و کۆمەڵ 2014 - 2013
32 کاروان عبدالقادر حمه‌صالح نێر تەندروستی و کۆمەڵ 2014 - 2013
33 نیاز اکرم علی مێ تەندروستی و کۆمەڵ 2014 - 2013
34 هاوکار محمد حمد نێر تەندروستی و کۆمەڵ 2014 - 2013
35 رێکه‌ت یاسین صدیق نێر تەندروستی و کۆمەڵ 2014 - 2013
36 پێشه‌وا کمال احمد نێر تەندروستی و کۆمەڵ 2014 - 2013
37 په‌یام اسماعیل رسول مێ تەندروستی و کۆمەڵ 2014 - 2013
38 فریاد حسن مصطفی نێر تەندروستی و کۆمەڵ 2014 - 2013
39 دیاب علی ابراهیم نێر تەندروستی و کۆمەڵ 2014 - 2013
40 سیروان خضر عبدالله‌ نێر تەندروستی و کۆمەڵ 2014 - 2013
41 هه‌ڵاڵه‌ سلام کریم مێ تەندروستی و کۆمەڵ 2014 - 2013
42 ئاشنا عبدالله‌ رحمان مێ تەندروستی و کۆمەڵ 2014 - 2013
43 محید عثمان رسول نێر تەندروستی و کۆمەڵ 2014 - 2013
44 چیای سلام حمید نێر تەندروستی و کۆمەڵ 2014 - 2013
45 خونچه‌ کاوه‌ حمه‌ صالح مێ تەندروستی و کۆمەڵ 2014 - 2013
46 هۆشیار محمد حمد نێر تەندروستی و کۆمەڵ 2014 - 2013
47 عبدالله‌ رسول عبدالله‌ نێر تەندروستی و کۆمەڵ 2014 - 2013
48 کاوان سالار حمه‌سعید نێر تەندروستی و کۆمەڵ 2014 - 2013
Comments