2012-2013

دەرچوانى ساڵى  2012 - 2013 
1 به‌هره‌ رزگار عبدالله‌ مێ تەندروستی و کۆمەڵ 2013 - 2012
2 عماد عبدالله‌ حمه‌ نێر تەندروستی و کۆمەڵ 2013 - 2012
3 ره‌مه‌ند محمد حاجی نێر تەندروستی و کۆمەڵ 2013 - 2012
4 ژین ارسلان احمد مێ تەندروستی و کۆمەڵ 2013 - 2012
5 شادیه‌ سعید خضر مێ تەندروستی و کۆمەڵ 2013 - 2012
6 ئاهه‌نگ خدر احمد مێ تەندروستی و کۆمەڵ 2013 - 2012
7 نارین اسماعیل حمه‌ امین مێ تەندروستی و کۆمەڵ 2013 - 2012
8 هاوسه‌ر قادر احمد نێر تەندروستی و کۆمەڵ 2013 - 2012
9 سنور جزا احمد مێ تەندروستی و کۆمەڵ 2013 - 2012
10 محمود مولود علی نێر تەندروستی و کۆمەڵ 2013 - 2012
11 جیلان قادر محمد مێ تەندروستی و کۆمەڵ 2013 - 2012
12 ئاراز محمدامین حسن نێر تەندروستی و کۆمەڵ 2013 - 2012
13 دانا احمد خضر نێر تەندروستی و کۆمەڵ 2013 - 2012
14 مه‌ریوان محمود حسن نێر تەندروستی و کۆمەڵ 2013 - 2012
15 دڵپاک گوڵاوی محمود مێ تەندروستی و کۆمەڵ 2013 - 2012
16 هه‌دیه‌ سلێمان مولود مێ تەندروستی و کۆمەڵ 2013 - 2012
17 ژیان احمد عبدالله‌ مێ تەندروستی و کۆمەڵ 2013 - 2012
18 ئه‌ڤین عثمان رسو مێ تەندروستی و کۆمەڵ 2013 - 2012
19 رحمان حسن رسول نێر تەندروستی و کۆمەڵ 2013 - 2012
20 مژده‌ جلال حمید مێ تەندروستی و کۆمەڵ 2013 - 2012
21 په‌رێز رمصان حسین مێ تەندروستی و کۆمەڵ 2013 - 2012
22 نه‌مام عمر محمد مێ تەندروستی و کۆمەڵ 2013 - 2012
23 فه‌ریده‌ حاجی عمر مێ تەندروستی و کۆمەڵ 2013 - 2012
24 بێستون عبدالرحمن قادر  نێر تەندروستی و کۆمەڵ 2013 - 2012
25 قادر ابراهیم عبدالله‌ نێر تەندروستی و کۆمەڵ 2013 - 2012
26 له‌رێ کمال عبدالحکیم مێ تەندروستی و کۆمەڵ 2013 - 2012
27 ئاڵتون علی احمد مێ تەندروستی و کۆمەڵ 2013 - 2012
28 هه‌ردین محمد احمد مێ تەندروستی و کۆمەڵ 2013 - 2012
29 سیامه‌ند حاجی حولا نێر تەندروستی و کۆمەڵ 2013 - 2012
30 محمد رسول عبدالله‌ نێر تەندروستی و کۆمەڵ 2013 - 2012
31 سفین طه‌ رحمن نێر تەندروستی و کۆمەڵ 2013 - 2012
32 راوێژ محمد رسول مێ تەندروستی و کۆمەڵ 2013 - 2012
33 هێدی احمد حسن نێر تەندروستی و کۆمەڵ 2013 - 2012
34 رێبوار عوبێد عبدالله‌ نێر تەندروستی و کۆمەڵ 2013 - 2012
35 ره‌نج سعید احمد نێر تەندروستی و کۆمەڵ 2013 - 2012
Comments