2018-2019


ژ        ناوی سیانی                                ڕەگەز              بەش                                        ساڵ                       خوول

1 بەهەشت ابراهیم محمد احمد مێ پیشەسازى خۆراک 2018-2019 خولى یەکەم
2 دونیا محمد ظاهر عابد مێ پیشەسازى خۆراک 2018-2019 خولى یەکەم
3 ئاڵا على عبدالله شریف مێ پیشەسازى خۆراک 2018-2019 خولى یەکەم
4 ریان جزا رشید محمد مێ پیشەسازى خۆراک 2018-2019 خولى یەکەم
5 تریفە محمد احمد محمود مێ پیشەسازى خۆراک 2018-2019 خولى یەکەم
6 شەونم حمە سعید فرج حمە رحیم مێ پیشەسازى خۆراک 2018-2019 خولى یەکەم
7 سارا کامل حمە على صاڵح مێ پیشەسازى خۆراک 2018-2019 خولى یەکەم
8 کەوسەر جمال رشید سعید مێ پیشەسازى خۆراک 2018-2019 خولى یەکەم
9 ژیلوان ئازاد حمە فرج محمد نێر پیشەسازى خۆراک 2018-2019 خولى یەکەم
10 شەهدە جعفر ظاهر احمد مێ پیشەسازى خۆراک 2018-2019 خولى یەکەم
11 شادان جلال على مصطفى مێ پیشەسازى خۆراک 2018-2019 خولى یەکەم
12 شنۆ شێرکۆ صابر کریم مێ پیشەسازى خۆراک 2018-2019 خولى یەکەم
13 هێشو کریم محمد صابر مێ پیشەسازى خۆراک 2018-2019 خولى یەکەم
14 دەروو محمد جزا حمە امین حسن مێ پیشەسازى خۆراک 2018-2019 خولى یەکەم
15 فیردەوس مهدى شمس الدین  مێ پیشەسازى خۆراک 2018-2019 خولى یەکەم
16 سکاڵا خلیل محمد احمد مێ پیشەسازى خۆراک 2018-2019 خولى یەکەم
17 ڕێزان على تۆفیق محمود مێ پیشەسازى خۆراک 2018-2019 خولى یەکەم
18 سکاڵا جبار مصطفى امین  مێ پیشەسازى خۆراک 2018-2019 خولى یەکەم
19 دیلان کریم عبدالله کریم مێ پیشەسازى خۆراک 2018-2019 خولى یەکەم
20 هاجر على احمد محمود مێ پیشەسازى خۆراک 2018-2019 خولى یەکەم
21 هاژە رفیق طاهر محمود مێ پیشەسازى خۆراک 2018-2019 خولى یەکەم
22 میلاد جلال احمد صاڵح نێر پیشەسازى خۆراک 2018-2019 خولى یەکەم
23 دیلمان عثمان احمد حمە نێر پیشەسازى خۆراک 2018-2019 خولى یەکەم
24 ڕوخۆش حسن حسێن صۆفى مێ پیشەسازى خۆراک 2018-2019 خولى یەکەم
25 دێرین صلاح عبدالله مصطفى مێ پیشەسازى خۆراک 2018-2019 خولى یەکەم
26 بۆکان غازى مصطفى خالد مێ پیشەسازى خۆراک 2018-2019 خولى یەکەم
27 ڕیناس رمضان عبدالله کریم  مێ پیشەسازى خۆراک 2018-2019 خولى یەکەم
28 شەیدا بایز پیرۆت بایز مێ پیشەسازى خۆراک 2018-2019 خولى یەکەم
29 ڕێکاف حمە حسن عبدالله نێر پیشەسازى خۆراک 2018-2019 خولى یەکەم
30 بهاء الدین عثمان حسن فتاح نێر پیشەسازى خۆراک 2018-2019 خولى یەکەم
31 کوێستان محمد حسن رسول  مێ پیشەسازى خۆراک 2018-2019 خولى یەکەم
32 ڕۆشنا عبدالرحمان خدر محمود مێ پیشەسازى خۆراک 2018-2019 خولى یەکەم
33 دانیە نەوزاد کریم  مێ پیشەسازى خۆراک 2018-2019 خولى یەکەم
34 شاناز عزیز محمد امین على مێ پیشەسازى خۆراک 2018-2019 خولى یەکەم
35 سنا محمود عزیز باهۆمەر  مێ پیشەسازى خۆراک 2018-2019 خولى یەکەم
36 هاوڕێ ئازاد غفور حسن  نێر پیشەسازى خۆراک 2018-2019 خولى یەکەم
37 زێڕین صابر شێخە رسول مێ پیشەسازى خۆراک 2018-2019 خولى یەکەم
38 ڕۆشنا هۆشیار حمە رشید  مێ پیشەسازى خۆراک 2018-2019 خولى یەکەم
39 دەشتى جوهر عزیز مصطفى نێر پیشەسازى خۆراک 2018-2019 خولى یەکەم
40 شیلان طه رشید عمر مێ پیشەسازى خۆراک 2018-2019 خولى یەکەم
41 زامۆ سەرباز عبدالرحمن نێر پیشەسازى خۆراک 2018-2019 خولى یەکەم
42 هەڵۆ محمد محمود ابراهیم نێر پیشەسازى خۆراک 2018-2019 خولى یەکەم
43 نەورۆز دڵشاد جمال عبدالله مێ پیشەسازى خۆراک 2018-2019 خولى دووەم
44 پەریخان غالب قادر حمە صاڵح مێ پیشەسازى خۆراک 2018-2019 خولى دووەم
45 پەروەر صاڵح عمر اسعد مێ پیشەسازى خۆراک 2018-2019 خولى دووەم
46 خێڵان على مجید عبدالله مێ پیشەسازى خۆراک 2018-2019 خولى دووەم
47 سهام محمد عبدالله عبدالقادر مێ پیشەسازى خۆراک 2018-2019 خولى دووەم
48 کاشان عثمان على غفور مێ پیشەسازى خۆراک 2018-2019 خولى دووەم
49 سانا حمە رحیم حمە على مێ پیشەسازى خۆراک 2018-2019 خولى دووەم
50 سۆما ابو بکر محمود رمضان  مێ پیشەسازى خۆراک 2018-2019 خولى دووەم
51 نەواز رسول الیاس حسن  مێ پیشەسازى خۆراک 2018-2019 خولى دووەم
52 شەم جهانگیر عثمان حمە شریف مێ پیشەسازى خۆراک 2018-2019 خولى دووەم
53 سارە عادل محمد على مێ پیشەسازى خۆراک 2018-2019 خولى دووەم
54 پاداشت ادریس عزیز  مێ پیشەسازى خۆراک 2018-2019 خولى دووەم
55 سۆما جمال عبدالله حسێن  مێ پیشەسازى خۆراک 2018-2019 خولى دووەم
56 سارا جبار محمد حسن  مێ پیشەسازى خۆراک 2018-2019 خولى دووەم
57 ایمان زرار جلال رشید مێ پیشەسازى خۆراک 2018-2019 خولى دووەم
58 بەنان رحمان رشید حمید مێ پیشەسازى خۆراک 2018-2019 خولى دووەم
59 پەیام محمد عبدالقادر احمد  مێ پیشەسازى خۆراک 2018-2019 خولى دووەم
60 شەهێن على حمە مراد قادر مێ پیشەسازى خۆراک 2018-2019 خولى دووەم
61 سارا بکر احمد حمە سور مێ پیشەسازى خۆراک 2018-2019 خولى دووەم
62 ڕاستگۆ جمال محمد  نێر پیشەسازى خۆراک 2018-2019 خولى دووەم
63 سارا نورى عثمان عمر  مێ پیشەسازى خۆراک 2018-2019 خولى دووەم
64 پاوان حمد پیرۆت بایز مێ پیشەسازى خۆراک 2018-2019 خولى دووەم
65 دەریا عثمان حسن احمد مێ پیشەسازى خۆراک 2018-2019 خولى دووەم
66 ڕۆژان بەختیار فایق عبدالقادر  مێ پیشەسازى خۆراک 2018-2019 خولى دووەم
67 دانا عثمان خدر رسول نێر پیشەسازى خۆراک 2018-2019 خولى دووەم
68 سەرهەنگ ابراهیم عزیز عبدالله  نێر پیشەسازى خۆراک 2018-2019 خولى دووەم
69 سازگار رسول سان احمد  مێ پیشەسازى خۆراک 2018-2019 خولى دووەم
70 بەرهەم نامق احمد مصطفى نێر پیشەسازى خۆراک 2018-2019 خولى دووەم
71 ئالان صلاح احمد روستم نێر پیشەسازى خۆراک 2018-2019 خولى دووەم
72 تابلۆ ابراهیم احمد محمد مێ پیشەسازى خۆراک 2018-2019 خولى دووەم
73 زریان جبار کریم محمود مێ پیشەسازى خۆراک 2018-2019 خولى دووەم
74 سورەیا عطا محمد حمە رشید مێ پیشەسازى خۆراک 2018-2019 خولى دووەم
75 داستان ابو بکر عبدالله محمد نێر پیشەسازى خۆراک 2018-2019 خولى دووەم
76 هێمن کریم على خضر  نێر پیشەسازى خۆراک 2018-2019 خولى دووەم
77 شنیار اسعد محمد  مێ پیشەسازى خۆراک 2018-2019 خولى دووەم
78 سەناریا ابو بکر احمد رشید مێ پیشەسازى خۆراک 2018-2019 خولى دووەم
79 گوڵان حمد امین عبدالله عباس مێ پیشەسازى خۆراک 2018-2019 خولى دووەم
80 ڕێباز جمعە ابراهیم على نێر پیشەسازى خۆراک 2018-2019 خولى دووەم
81 شێنێ محمد على محمد مێ پیشەسازى خۆراک 2018-2019 خولى دووەم
82 چنار مینە على قادر مێ پیشەسازى خۆراک 2018-2019 خولى دووەم
83 پاڵە فاتح عمر معروف نێر پیشەسازى خۆراک 2018-2019 خولى دووەم
84 ڕۆژین فەرەیدون ابو بکر عبدالمحمد مێ پیشەسازى خۆراک 2018-2019 خولى دووەم
85 بەختیار احمد على همزە نێر پیشەسازى خۆراک 2018-2019 خولى دووەم
86 شاگوڵ فتاح رشید احمد مێ پیشەسازى خۆراک 2018-2019 خولى دووەم
87 ڕۆشنا جمال احمد محمد مێ پیشەسازى خۆراک 2018-2019 خولى دووەم
88 ڕێکەوت خطیب رشید کریم نێر پیشەسازى خۆراک 2018-2019 خولى دووەم
89 ڕۆژە لقمان صاڵح رسول مێ پیشەسازى خۆراک 2018-2019 خولى دووەم
90 شانیا محمد محمود ابراهیم مێ پیشەسازى خۆراک 2018-2019 خولى دووەم
91 مهرەبان حسن محمد امین حمە مێ پیشەسازى خۆراک 2018-2019 خولى دووەم
92 زەندیان احمد مصطفى احمد مێ پیشەسازى خۆراک 2018-2019 خولى دووەم
93 شڤان هۆشیار حمە صدیق محمود نێر پیشەسازى خۆراک 2018-2019 خولى دووەم
94 دانیار اسماعیل قادر کریم  نێر پیشەسازى خۆراک 2018-2019 خولى دووەم
95 بهاء الدین حمە صدیق عبدالعزیز نێر پیشەسازى خۆراک 2018-2019 خولى دووەم
96 سندوس عثمان احمد محمد مێ پیشەسازى خۆراک 2018-2019 خولى دووەم
97 لاڤان حسن بکر حمد مێ پیشەسازى خۆراک 2018-2019 خولى دووەم
98 ڕەنگین تۆفیق عزیز جوامێر مێ پیشەسازى خۆراک 2018-2019 خولى دووەم
99 کارزان محمد مجید مراد نێر پیشەسازى خۆراک 2018-2019 خولى دووەم
100 سنور ڕؤوف شریف فرج مێ پیشەسازى خۆراک 2018-2019 خولى دووەم
101 پەخشان رحیم على مارف مێ پیشەسازى خۆراک 2018-2019 خولى دووەم
102 پشتیوان لقمان نورى رسول نێر پیشەسازى خۆراک 2018-2019 خولى دووەم
103 حیدەر عبدالکریم اسماعیل على  نێر پیشەسازى خۆراک 2018-2019 خولى دووەم
104 ڤیان خالد مصطفى محمد مێ پیشەسازى خۆراک 2018-2019 خولى دووەم
105 ژیلا براهیم امین عبدالرزاق مێ پیشەسازى خۆراک 2018-2019 خولى دووەم
106 کاروان تۆفیق حمە فرج نێر پیشەسازى خۆراک 2018-2019 خولى دووەم
ژ        ناوی سیانی                                ڕەگەز              بەش                                        ساڵ                       خوول

 
1 توانا لائق حمە مراد امین نێر باخدارى 2018-2019 خولى یەکەم
2 نسار جمیل کریم  مێ باخدارى 2018-2019 خولى یەکەم
3 سیما عبدالکریم محمد احمد مێ باخدارى 2018-2019 خولى یەکەم
4 کارمەند احمد عزیز داود نێر باخدارى 2018-2019 خولى یەکەم
5 کاروان حسیب على عزیز نێر باخدارى 2018-2019 خولى یەکەم
6 ئامینە على حسن حسێن مێ باخدارى 2018-2019 خولى یەکەم
7 گەشبین یاسین عبدالقادر مێ باخدارى 2018-2019 خولى یەکەم
8 هدیە صلاح سعید محمد مێ باخدارى 2018-2019 خولى یەکەم
9 ڕەیان عبدالجبار حسێن  مێ باخدارى 2018-2019 خولى یەکەم
10 ساریا خالد حسن محمد مێ باخدارى 2018-2019 خولى یەکەم
11 سارا عوسمان رحیم حمە سعید مێ باخدارى 2018-2019 خولى یەکەم
12 سحر نامق صدیق فرج مێ باخدارى 2018-2019 خولى یەکەم
13 بەخشی مصطفى احمد محى الدین مێ باخدارى 2018-2019 خولى یەکەم
14 هێشو محمد احمد امین مێ باخدارى 2018-2019 خولى یەکەم
15 دیانا مجید محمود مێ باخدارى 2018-2019 خولى یەکەم
16 شنۆ قادر حمە صاڵح  مێ باخدارى 2018-2019 خولى یەکەم
17 سامرەند محمد خضر مراد مێ باخدارى 2018-2019 خولى یەکەم
18 هێشوو هیدایت فارس مێ باخدارى 2018-2019 خولى یەکەم
19 کامیار یحیى محمد سعید نێر باخدارى 2018-2019 خولى یەکەم
20 دەریا عزت حسێن محمد مێ باخدارى 2018-2019 خولى یەکەم
21 چاوان فواد امین خسرەو  مێ باخدارى 2018-2019 خولى یەکەم
22 ئاکام محمد حسن مصطفى نێر باخدارى 2018-2019 خولى یەکەم
23 مژدە کریم عثمان محمد سعید مێ باخدارى 2018-2019 خولى یەکەم
24 پەیام اکرم تۆفیق احمد مێ باخدارى 2018-2019 خولى یەکەم
25 نوسیبە شریف سعید محمد مێ باخدارى 2018-2019 خولى یەکەم
26 ئەڤین عزت حمەصاڵح اسماعیل مێ باخدارى 2018-2019 خولى یەکەم
27 چاوان حسن على محمد مێ باخدارى 2018-2019 خولى یەکەم
28 دێکان ڕزگار رشید مجید مێ باخدارى 2018-2019 خولى یەکەم
29 دەشنێ کەمال على محمود مێ باخدارى 2018-2019 خولى یەکەم
30 شیما سلام محمد عبداللە مێ باخدارى 2018-2019 خولى یەکەم
31 شادیە محمود محمد على مێ باخدارى 2018-2019 خولى دووەم
32 خێڵان فتح الله فقى على عبدالله  مێ باخدارى 2018-2019 خولى دووەم
33 شەیدا هیدایت عمر عبدالله مێ باخدارى 2018-2019 خولى دووەم
34 ئیڤان ڕزگار عزیز قادر مێ باخدارى 2018-2019 خولى دووەم
35 شێنێ ناصر حمە نظام  مێ باخدارى 2018-2019 خولى دووەم
36 تاژان حمە امین حمە رحیم صاڵح مێ باخدارى 2018-2019 خولى دووەم
37 شەنگە محمد تۆفیق باقى مێ باخدارى 2018-2019 خولى دووەم
38 ادهم فریح نصر الله حبیب نێر باخدارى 2018-2019 خولى دووەم
39 گۆنا محمد ڕؤوف عبدالرحمان  مێ باخدارى 2018-2019 خولى دووەم
40 جمال حمە سعید حسن نێر باخدارى 2018-2019 خولى دووەم
41 چاوان محمد فرج فتاح مێ باخدارى 2018-2019 خولى دووەم
42 ئەریڤان رحیم رضا حمە وەلى نێر باخدارى 2018-2019 خولى دووەم
43 ایە عبدالستار قاسم حسن مێ باخدارى 2018-2019 خولى دووەم
44 شاگوڵ عمر حسێن نظر مێ باخدارى 2018-2019 خولى دووەم
45 هوگر نەوزاد اسماعیل وەیس نێر باخدارى 2018-2019 خولى دووەم
46 شەهین طاهیر حمە صالح عبدالقادر مێ باخدارى 2018-2019 خولى دووەم
47 محمد رسول عبدالله  نێر باخدارى 2018-2019 خولى دووەم
48 ڕوناک عبدالله داود احمد مێ باخدارى 2018-2019 خولى دووەم
49 سارە اسماعیل خانەوک روستەم مێ باخدارى 2018-2019 خولى دووەم
50 چنار جعفر محمد صالح مێ باخدارى 2018-2019 خولى دووەم
51 هارون نزار محمود سعید نێر باخدارى 2018-2019 خولى دووەم
ژ        ناوی سیانی                                ڕەگەز              بەش                                        ساڵ                       خوول 

1 سۆما طالب عبدالکریم محمد مێ بەرووبوومى کێڵگەیى 2018-2019 خولى یەکەم
2 ئاوێز جلال کریم قادر مێ بەرووبوومى کێڵگەیى 2018-2019 خولى یەکەم
3 خەلات عمر عزیز حمە شریف مێ بەرووبوومى کێڵگەیى 2018-2019 خولى یەکەم
4 شەیدا رحیم حسێن سلام مێ بەرووبوومى کێڵگەیى 2018-2019 خولى یەکەم
5 دیدار قیصر ایناخ سعید نێر بەرووبوومى کێڵگەیى 2018-2019 خولى یەکەم
6 دەرون نجم الدین محمد رشید مێ بەرووبوومى کێڵگەیى 2018-2019 خولى یەکەم
7 سۆلین سۆران محمد امین مێ بەرووبوومى کێڵگەیى 2018-2019 خولى یەکەم
8 شادیە سالار سعید حمە عزیز مێ بەرووبوومى کێڵگەیى 2018-2019 خولى یەکەم
9 ڕوخسار محمد عبداکریم رحمان مێ بەرووبوومى کێڵگەیى 2018-2019 خولى یەکەم
10 کەنار غریب ناجى مراد مێ بەرووبوومى کێڵگەیى 2018-2019 خولى یەکەم
11 ئاسیا دیارى محمد محمد  مێ بەرووبوومى کێڵگەیى 2018-2019 خولى یەکەم
12 شیلان صلاح حمە صاڵح مصطفى مێ بەرووبوومى کێڵگەیى 2018-2019 خولى یەکەم
13 جوان عوسمان حسێن عبدالله مێ بەرووبوومى کێڵگەیى 2018-2019 خولى یەکەم
14 شاڵاو رسول عبدالله حمد نێر بەرووبوومى کێڵگەیى 2018-2019 خولى یەکەم
15 شادى مەریوان حسن مێ بەرووبوومى کێڵگەیى 2018-2019 خولى یەکەم
16 شەنگە هادى وەسمان ابوبکر مێ بەرووبوومى کێڵگەیى 2018-2019 خولى یەکەم
17 زیلان ئاسۆ کمال محمد مێ بەرووبوومى کێڵگەیى 2018-2019 خولى یەکەم
18 کوردستان صلاح احمد مێ بەرووبوومى کێڵگەیى 2018-2019 خولى یەکەم
19 دەشنێ حسن تۆفیق عزیز مێ بەرووبوومى کێڵگەیى 2018-2019 خولى یەکەم
20 سۆزیار عبدالله على احمد مێ بەرووبوومى کێڵگەیى 2018-2019 خولى یەکەم
21 ئەڤین عمر حمە سمین مێ بەرووبوومى کێڵگەیى 2018-2019 خولى یەکەم
22 مهرەبان عبدالله تۆفیق مجید مێ بەرووبوومى کێڵگەیى 2018-2019 خولى یەکەم
23 لەنیا عمر عبدالله رحیم مێ بەرووبوومى کێڵگەیى 2018-2019 خولى یەکەم
24 فاطمە قادر محمد احمد مێ بەرووبوومى کێڵگەیى 2018-2019 خولى یەکەم
25 تاژین جبار محمد جبار  مێ بەرووبوومى کێڵگەیى 2018-2019 خولى یەکەم
26 ڕاژان عمر احمد محمد مێ بەرووبوومى کێڵگەیى 2018-2019 خولى یەکەم
27 بێخاڵ حمە صاڵح حمە امین احمد مێ بەرووبوومى کێڵگەیى 2018-2019 خولى یەکەم
28 هانا ئارام حمە حسێن مێ بەرووبوومى کێڵگەیى 2018-2019 خولى یەکەم
29 هاوبیر یاسین فتاح محمود نێر بەرووبوومى کێڵگەیى 2018-2019 خولى یەکەم
30 اسما فایق حسن على مێ بەرووبوومى کێڵگەیى 2018-2019 خولى یەکەم
31 سێوان کمال محمد صاڵح  مێ بەرووبوومى کێڵگەیى 2018-2019 خولى یەکەم
32 ئاواز اکرام عبدالکریم رحیم مێ بەرووبوومى کێڵگەیى 2018-2019 خولى یەکەم
33 خنساء حمە ڕؤوف مصطفى مێ بەرووبوومى کێڵگەیى 2018-2019 خولى یەکەم
34 دیانا شێرکۆ مجید مێ بەرووبوومى کێڵگەیى 2018-2019 خولى یەکەم
35 وریا عبدالرحیم عبدالرحمان عبدالله نێر بەرووبوومى کێڵگەیى 2018-2019 خولى یەکەم
36 بشرى احمد حمە صاڵح کریم مێ بەرووبوومى کێڵگەیى 2018-2019 خولى دووەم
37 بەنان فاتح مصطفى رحیم مێ بەرووبوومى کێڵگەیى 2018-2019 خولى دووەم
38 سروین ابراهیم محمد عبدالله مێ بەرووبوومى کێڵگەیى 2018-2019 خولى دووەم
39 ئارەزوو ظاهر انوەر احمد مێ بەرووبوومى کێڵگەیى 2018-2019 خولى دووەم
40 ڕەنگین جلال على فرج مێ بەرووبوومى کێڵگەیى 2018-2019 خولى دووەم
41 دڵسۆز اکرم عبدالله حمە رحیم مێ بەرووبوومى کێڵگەیى 2018-2019 خولى دووەم
42 ڕەوشت صاڵح قادر محمد  مێ بەرووبوومى کێڵگەیى 2018-2019 خولى دووەم
43 سروە عبدالله قادر عزیز مێ بەرووبوومى کێڵگەیى 2018-2019 خولى دووەم
44 تریفە انوەر حمە فرج مێ بەرووبوومى کێڵگەیى 2018-2019 خولى دووەم
45 محمد عبدالرحمن رمضان عوڵا نێر بەرووبوومى کێڵگەیى 2018-2019 خولى دووەم
46 ئەڤین بهاءالدین محمود قادر مێ بەرووبوومى کێڵگەیى 2018-2019 خولى دووەم
47 سارا باقى عبدالله محمد  مێ بەرووبوومى کێڵگەیى 2018-2019 خولى دووەم
48 بەناز عباس محمد مێ بەرووبوومى کێڵگەیى 2018-2019 خولى دووەم
49 بێریڤان احمد امین صاڵح مێ بەرووبوومى کێڵگەیى 2018-2019 خولى دووەم
50 جوان نصرالدین صدیق مصطفى مێ بەرووبوومى کێڵگەیى 2018-2019 خولى دووەم
51 مەرزیە یاسین حسێن کریم مێ بەرووبوومى کێڵگەیى 2018-2019 خولى دووەم
52 عیماد نجم الدین قطب الدین على نێر بەرووبوومى کێڵگەیى 2018-2019 خولى دووەم
53 شانۆ مجید صاڵح عبدالله مێ بەرووبوومى کێڵگەیى 2018-2019 خولى دووەم
54 بەنان حسن عزیز محمد مێ بەرووبوومى کێڵگەیى 2018-2019 خولى دووەم
55 دێکان نەوزاد کریم محمود مێ بەرووبوومى کێڵگەیى 2018-2019 خولى دووەم
56 داستان محمد عبدالله خضر مێ بەرووبوومى کێڵگەیى 2018-2019 خولى دووەم
57 ئیمان غازى محمد فرج مێ بەرووبوومى کێڵگەیى 2018-2019 خولى دووەم
58 شارا حمە على محمود مێ بەرووبوومى کێڵگەیى 2018-2019 خولى دووەم
59 باڤێ محمد صابر محى الدین مێ بەرووبوومى کێڵگەیى 2018-2019 خولى دووەم
Comments