2017-2018

دەرچووانى ساڵى  2017 - 2018 
ژ ناوى سیانى ڕەگەز بەش ساڵى دەرچون تێبینی
1 احمد عزالدین فیض الله‌ فتح الله‌ نێر پ.ت. سلێمانی کاره‌با 2017-2018
2 ارسلان احمد محمدخدر نێر پ.ت. سلێمانی کاره‌با 2017-2018
3 بروا کمال کریم محمد نێر پ.ت. سلێمانی کاره‌با 2017-2018
4 به‌نان مختار محمد مێ پ.ت. سلێمانی کاره‌با 2017-2018
5 به‌یان فاتح نامق رشید مێ پ.ت. سلێمانی کاره‌با 2017-2018
6 بیلال محمد رضا فرج نێر پ.ت. سلێمانی کاره‌با 2017-2018
7 پێشڕه‌و صلاح جلیل احمد نێر پ.ت. سلێمانی کاره‌با 2017-2018
8 ترێ سه‌ردار حمه‌ احمد مێ پ.ت. سلێمانی کاره‌با 2017-2018
9 خه‌نده‌ عثمان فقی محمد  مێ پ.ت. سلێمانی کاره‌با 2017-2018
10 دڵگیر بابکر محمد امین سعدی مێ پ.ت. سلێمانی کاره‌با 2017-2018
11 ده‌شنێ ستار محمود مێ پ.ت. سلێمانی کاره‌با 2017-2018
12 ديلان احمد سعيد نێر پ.ت. سلێمانی کاره‌با 2017-2018
13 راستی کمال محمد صالح نێر پ.ت. سلێمانی کاره‌با 2017-2018
14 ره‌وا جمال محمد فایه‌ق نێر پ.ت. سلێمانی کاره‌با 2017-2018
15 ره‌وه‌ند عمر محمد خضر نێر پ.ت. سلێمانی کاره‌با 2017-2018
16 ريزان صديق محمد مێ پ.ت. سلێمانی کاره‌با 2017-2018
17 ڕۆژان علی محمد صالح مێ پ.ت. سلێمانی کاره‌با 2017-2018
18 ڕێبه‌ند عزیز عبدالرحمن نێر پ.ت. سلێمانی کاره‌با 2017-2018
19 زریان عزیز عبدالله‌ باوه‌مراد مێ پ.ت. سلێمانی کاره‌با 2017-2018
20 ژاڵه‌ خالد عزیز علی مێ پ.ت. سلێمانی کاره‌با 2017-2018
21 سمیه‌ علی محمدحسین مێ پ.ت. سلێمانی کاره‌با 2017-2018
22 سمیه‌ علی محمدخورشید مێ پ.ت. سلێمانی کاره‌با 2017-2018
23 سه‌ربه‌ست کمال عزیز نێر پ.ت. سلێمانی کاره‌با 2017-2018
24 سێوکان جلال محمد خالح مێ پ.ت. سلێمانی کاره‌با 2017-2018
25 سیڤانه‌ محمود عبدالکریم مێ پ.ت. سلێمانی کاره‌با 2017-2018
26 شاهۆ سلام عرب نێر پ.ت. سلێمانی کاره‌با 2017-2018
27 شناس عبدالواحید صالح عبدالله‌ مێ پ.ت. سلێمانی کاره‌با 2017-2018
28 شنه‌ عبدالرزاق محمد مێ پ.ت. سلێمانی کاره‌با 2017-2018
29 شوان جمال کریم محمد نێر پ.ت. سلێمانی کاره‌با 2017-2018
30 عاشور قادر کریم مصطفی نێر پ.ت. سلێمانی کاره‌با 2017-2018
31 کاروان لطیف محمود روستم نێر پ.ت. سلێمانی کاره‌با 2017-2018
32 که‌یوان جلال قادر نێر پ.ت. سلێمانی کاره‌با 2017-2018
33 گۆنا محمود فرج حمه‌ امین مێ پ.ت. سلێمانی کاره‌با 2017-2018
34 گەیلان بایر عثمان سلیمان نێر پ.ت. سلێمانی کاره‌با 2017-2018
35 له‌نیا عباس عبدالله‌ حسن مێ پ.ت. سلێمانی کاره‌با 2017-2018
36 محمد جعفر حمه‌ احمد نێر پ.ت. سلێمانی کاره‌با 2017-2018
37 محمد طاهر احمد حمه‌ امین نێر پ.ت. سلێمانی کاره‌با 2017-2018
38 محمد علی کریم علی نێر پ.ت. سلێمانی کاره‌با 2017-2018
39 مروان احسان امین نادر نێر پ.ت. سلێمانی کاره‌با 2017-2018
40 مه‌ریوان صباح اسماعیل ابراهیم نێر پ.ت. سلێمانی کاره‌با 2017-2018
41 ناسکه‌ انور نوری کریم مێ پ.ت. سلێمانی کاره‌با 2017-2018
42 نه‌ژاد محمودصالح نێر پ.ت. سلێمانی کاره‌با 2017-2018
43 نێرگز قاسم قادر عمر مێ پ.ت. سلێمانی کاره‌با 2017-2018
44 هاوکار محمد وسو عبداللە نێر پ.ت. سلێمانی کاره‌با 2017-2018
45 هه‌ڵ که‌وت فائق صالح نێر پ.ت. سلێمانی کاره‌با 2017-2018
46 هه‌ندرێن جلیل نادر عبدول نێر پ.ت. سلێمانی کاره‌با 2017-2018
47 هێڤار طارق حمه‌ کریم مێ پ.ت. سلێمانی کاره‌با 2017-2018
48 هیوا ابوبکر ابراهیم نێر پ.ت. سلێمانی کاره‌با 2017-2018
49 ئاراس حمه‌ علی ده‌روێش احمد نێر پ.ت. سلێمانی کاره‌با 2017-2018
50 ئاشنا محمد عبدالله‌ مێ پ.ت. سلێمانی کاره‌با 2017-2018
51 ئه‌رمه‌ن جمال علی عبدالقادر مێ پ.ت. سلێمانی کاره‌با 2017-2018
52 ئه‌ڤین شفیق شریف مێ پ.ت. سلێمانی کاره‌با 2017-2018
 
1 سه‌نگین احمد اسماعیل رسول مێ پ.ت. سلێمانی ته‌ندروستی کۆمه‌ڵ  2017-2018
2 احمد سلێمان هۆمر سلێمان  نێر پ.ت. سلێمانی ته‌ندروستی کۆمه‌ڵ  2017-2018
3 یوسف جلال محمد احمد نێر پ.ت. سلێمانی ته‌ندروستی کۆمه‌ڵ  2017-2018
4 محمد سعید عبدالله‌ عزیز نێر پ.ت. سلێمانی ته‌ندروستی کۆمه‌ڵ  2017-2018
5 مهدی حسین مینە خدر نێر پ.ت. سلێمانی ته‌ندروستی کۆمه‌ڵ  2017-2018
6 به‌رهه‌م لقمان ایوب  مێ پ.ت. سلێمانی ته‌ندروستی کۆمه‌ڵ  2017-2018
7 کاروان بکر محمد محمود  نێر پ.ت. سلێمانی ته‌ندروستی کۆمه‌ڵ  2017-2018
8 شنیار عطا علی احمد مێ پ.ت. سلێمانی ته‌ندروستی کۆمه‌ڵ  2017-2018
9 شەهێن حیدر علی قادر مێ پ.ت. سلێمانی ته‌ندروستی کۆمه‌ڵ  2017-2018
10 سارا کمال مجید عزیز مێ پ.ت. سلێمانی ته‌ندروستی کۆمه‌ڵ  2017-2018
11 سەناریا کاروان محمود عزیز مێ پ.ت. سلێمانی ته‌ندروستی کۆمه‌ڵ  2017-2018
12 دەریا نا‌ظم کاکە حمە رسول مێ پ.ت. سلێمانی ته‌ندروستی کۆمه‌ڵ  2017-2018
13 مژدە مولود حمە حسین مێ پ.ت. سلێمانی ته‌ندروستی کۆمه‌ڵ  2017-2018
14 پەیام محمد محمد امین کریم مێ پ.ت. سلێمانی ته‌ندروستی کۆمه‌ڵ  2017-2018
15 پەیام اسوەد خورشید حمد  مێ پ.ت. سلێمانی ته‌ندروستی کۆمه‌ڵ  2017-2018
16 ایمان انور حسین احمد مێ پ.ت. سلێمانی ته‌ندروستی کۆمه‌ڵ  2017-2018
17 نەورۆز محمد محمد سعید مێ پ.ت. سلێمانی ته‌ندروستی کۆمه‌ڵ  2017-2018
18 دەریا دلێر جمال رشید مێ پ.ت. سلێمانی ته‌ندروستی کۆمه‌ڵ  2017-2018
19 ڕێناس محمد احمد سعید مێ پ.ت. سلێمانی ته‌ندروستی کۆمه‌ڵ  2017-2018
20 نڤار طە زهدی کاکە ڕەش مێ پ.ت. سلێمانی ته‌ندروستی کۆمه‌ڵ  2017-2018
21 کاڵێ احمد صالح مێ پ.ت. سلێمانی ته‌ندروستی کۆمه‌ڵ  2017-2018
22 شۆخ ڕزگار محمد تۆفیق علی مێ پ.ت. سلێمانی ته‌ندروستی کۆمه‌ڵ  2017-2018
23 ئاشنا کریم حسن رسول مێ پ.ت. سلێمانی ته‌ندروستی کۆمه‌ڵ  2017-2018
24 ئاسودە عوسمان صالح عوسمان  مێ پ.ت. سلێمانی ته‌ندروستی کۆمه‌ڵ  2017-2018
25 ئەژین جلیل محمد مارف مێ پ.ت. سلێمانی ته‌ندروستی کۆمه‌ڵ  2017-2018
26 ئالان فائق حمە ڕەشید مێ پ.ت. سلێمانی ته‌ندروستی کۆمه‌ڵ  2017-2018
27 دیدار اسماعیل وسوو محمد مێ پ.ت. سلێمانی ته‌ندروستی کۆمه‌ڵ  2017-2018
28 سناء سلام محمد احمد مێ پ.ت. سلێمانی ته‌ندروستی کۆمه‌ڵ  2017-2018
29 دێنی طە محمد سلیمان مێ پ.ت. سلێمانی ته‌ندروستی کۆمه‌ڵ  2017-2018
30 شنیار صفر مهدی رضا مێ پ.ت. سلێمانی ته‌ندروستی کۆمه‌ڵ  2017-2018
31 سارا تۆفیق حمە محی الدین مێ پ.ت. سلێمانی ته‌ندروستی کۆمه‌ڵ  2017-2018
32 بەنان ابوبکر حسین مێ پ.ت. سلێمانی ته‌ندروستی کۆمه‌ڵ  2017-2018
33 ریان کارزان محمد امحد مێ پ.ت. سلێمانی ته‌ندروستی کۆمه‌ڵ  2017-2018
34 لانە محمد کریم رسول مێ پ.ت. سلێمانی ته‌ندروستی کۆمه‌ڵ  2017-2018
35 هانا عطا قادر عبدالرحمان مێ پ.ت. سلێمانی ته‌ندروستی کۆمه‌ڵ  2017-2018
36 هودا احمد محمود علی مێ پ.ت. سلێمانی ته‌ندروستی کۆمه‌ڵ  2017-2018
37 خەندە حسین محمود حسن مێ پ.ت. سلێمانی ته‌ندروستی کۆمه‌ڵ  2017-2018
38 شاناز کریم حمە رشید حسن مێ پ.ت. سلێمانی ته‌ندروستی کۆمه‌ڵ  2017-2018
39 سەهەند عومەر حسین نێر پ.ت. سلێمانی ته‌ندروستی کۆمه‌ڵ  2017-2018
40 خدر احمد محمد مارف نێر پ.ت. سلێمانی ته‌ندروستی کۆمه‌ڵ  2017-2018
41 ادهەم حسن فتاح امین نێر پ.ت. سلێمانی ته‌ندروستی کۆمه‌ڵ  2017-2018
42 بەمۆ  حسین سعید حمە رشید نێر پ.ت. سلێمانی ته‌ندروستی کۆمه‌ڵ  2017-2018
43 هونەر عمر بابکر حمە امین نێر پ.ت. سلێمانی ته‌ندروستی کۆمه‌ڵ  2017-2018
44 هاوبیر ظاهر کاکە ڕەش حمە امین نێر پ.ت. سلێمانی ته‌ندروستی کۆمه‌ڵ  2017-2018
45 ڕێناس حمە عزیز عبداللە مێ پ.ت. سلێمانی ته‌ندروستی کۆمه‌ڵ  2017-2018
46 اخلاص یاسر محمود مێ پ.ت. سلێمانی ته‌ندروستی کۆمه‌ڵ  2017-2018
47 سروشت جبار محمود  مێ پ.ت. سلێمانی ته‌ندروستی کۆمه‌ڵ  2017-2018
48 شنیار جمال عبداللە  مێ پ.ت. سلێمانی ته‌ندروستی کۆمه‌ڵ  2017-2018
49 کاڵێ جلال عبداللە مێ پ.ت. سلێمانی ته‌ندروستی کۆمه‌ڵ  2017-2018
50 شنیار جمال کریم صالح مێ پ.ت. سلێمانی ته‌ندروستی کۆمه‌ڵ  2017-2018
51 دیانا طاهر حمە علی مێ پ.ت. سلێمانی ته‌ندروستی کۆمه‌ڵ  2017-2018
52 فاروخ احمد محمد احمد نێر پ.ت. سلێمانی ته‌ندروستی کۆمه‌ڵ  2017-2018
53 شاڵاو رووف مجید نێر پ.ت. سلێمانی ته‌ندروستی کۆمه‌ڵ  2017-2018
54 نەمام محمد اسماعیل مصطفی مێ پ.ت. سلێمانی ته‌ندروستی کۆمه‌ڵ  2017-2018
 
1 سۆران على حسن فارس نێر پ.ت. سلێمانی میکانیك 2017-2018
2 به‌همه‌ن حسين سعيد كريم نێر پ.ت. سلێمانی میکانیك 2017-2018
3 ئاوێزان سعید قادر محمد مێ پ.ت. سلێمانی میکانیك 2017-2018
4 هه‌نار صالح حمه‌ کریم مێ پ.ت. سلێمانی میکانیك 2017-2018
5 شانۆ کمال حمه‌ فتح الله‌ مێ پ.ت. سلێمانی میکانیك 2017-2018
6 پشتیوان نوری غفور حسن نێر پ.ت. سلێمانی میکانیك 2017-2018
7 توانا محمد صابر مصطفی  نێر پ.ت. سلێمانی میکانیك 2017-2018
8 عبدالقادر غنی عبدالقادر محمد امین نێر پ.ت. سلێمانی میکانیك 2017-2018
9 ئارام محمود احمد کریم نێر پ.ت. سلێمانی میکانیك 2017-2018
10 شعیب حیدر مصطفی رسول نێر پ.ت. سلێمانی میکانیك 2017-2018
11 دانیار عین الدین طالب  نێر پ.ت. سلێمانی میکانیك 2017-2018
12 قادر كرم حسين عبدالله نێر پ.ت. سلێمانی میکانیك 2017-2018
13 هاوده‌نگ ره‌مه‌زان محمد حسن نێر پ.ت. سلێمانی میکانیك 2017-2018
14 سلام مجيد كريم خواكرم نێر پ.ت. سلێمانی میکانیك 2017-2018
15 به‌ندێر بهاالدين عبدالله نێر پ.ت. سلێمانی میکانیك 2017-2018
16 رابه‌ر محمد احمد علی نێر پ.ت. سلێمانی میکانیك 2017-2018
17 دانا محمود کریم  نێر پ.ت. سلێمانی میکانیك 2017-2018
18 شڤان عبدالکریم حمه‌ طاهر نێر پ.ت. سلێمانی میکانیك 2017-2018
19 عمر شکر عبداللە حسین نێر پ.ت. سلێمانی میکانیك 2017-2018
20 دۆستی خدر حسن احمد نێر پ.ت. سلێمانی میکانیك 2017-2018
21 سایان مەریوان محمد سعید  مێ پ.ت. سلێمانی میکانیك 2017-2018
22 فەرمان کریم قادر سعید  نێر پ.ت. سلێمانی میکانیك 2017-2018
23 شوانە احمد حسین سمین  نێر پ.ت. سلێمانی میکانیك 2017-2018
24 محمد فارس محی الدین  نێر پ.ت. سلێمانی میکانیك 2017-2018
25 شادمان فاضل محمد محمد نێر پ.ت. سلێمانی میکانیك 2017-2018
26 دێرین هیدایەت علی محمد نێر پ.ت. سلێمانی میکانیك 2017-2018
27 بەڕێز رووف اورحمان مصطفی نێر پ.ت. سلێمانی میکانیك 2017-2018
28 احمد محمد عبدالقادر شفیع نێر پ.ت. سلێمانی میکانیك 2017-2018
29 سۆنیا کوردۆ محمود مصطفی مێ پ.ت. سلێمانی میکانیك 2017-2018
30 خەرمان جاسم صابر فرج  مێ پ.ت. سلێمانی میکانیك 2017-2018
31 لاوان فلاح صالح علی نێر پ.ت. سلێمانی میکانیك 2017-2018
32 ڕەوا محمد رەزا مستەفا نێر پ.ت. سلێمانی میکانیك 2017-2018
33 ڕاوێژ شوان شریف کریم نێر پ.ت. سلێمانی میکانیك 2017-2018
34 سارا طارق حمە رشید قادر مێ پ.ت. سلێمانی میکانیك 2017-2018
35 سەرخێڵ فریاد حمە فرج صالح نێر پ.ت. سلێمانی میکانیك 2017-2018
36 محمد حمە علی محمود احمد نێر پ.ت. سلێمانی میکانیك 2017-2018
37 شاسوار عبداللە سلێمان نێر پ.ت. سلێمانی میکانیك 2017-2018
38 دیاری فەرەیدون محمد سعید نێر پ.ت. سلێمانی میکانیك 2017-2018
39 شێنێ ناصر فرج مێ پ.ت. سلێمانی میکانیك 2017-2018
 
1 پۆشیا هێرش محمد غفور مێ پ.ت. سلێمانی په‌رستاری 2017-2018
2 کیژان ڕه‌ئوف علی کریم مێ پ.ت. سلێمانی په‌رستاری 2017-2018
3 که‌ژین اکرم عبدالله‌ حسین مێ پ.ت. سلێمانی په‌رستاری 2017-2018
4 چیا جبار عمر ابراهیم مێ پ.ت. سلێمانی په‌رستاری 2017-2018
5 لاڤین علی رسول خدر مێ پ.ت. سلێمانی په‌رستاری 2017-2018
6 ‌‌هوشیار والی علی محمود نێر پ.ت. سلێمانی په‌رستاری 2017-2018
7 زریان نجیب خالد کریم مێ پ.ت. سلێمانی په‌رستاری 2017-2018
8 شه‌ونم کاکه‌ رشید کامل مێ پ.ت. سلێمانی په‌رستاری 2017-2018
9 تابان عبدالکریم محمد حسن مێ پ.ت. سلێمانی په‌رستاری 2017-2018
10 امیر ستار رشید کریم نێر پ.ت. سلێمانی په‌رستاری 2017-2018
11 ئاسۆز محمد فتح الله‌ حسین مێ پ.ت. سلێمانی په‌رستاری 2017-2018
12 کاشمه‌ عثمان علی عبدالکریم مێ پ.ت. سلێمانی په‌رستاری 2017-2018
13 شیڤان عمر محمود محمد مێ پ.ت. سلێمانی په‌رستاری 2017-2018
14 هێدی خالد محمد بیرۆت نێر پ.ت. سلێمانی په‌رستاری 2017-2018
15 ژوان اسعد حمه‌ کریم مێ پ.ت. سلێمانی په‌رستاری 2017-2018
16 ئیمان علی محمد محمود مێ پ.ت. سلێمانی په‌رستاری 2017-2018
17 توبا یاسین علی فقی محمد مێ پ.ت. سلێمانی په‌رستاری 2017-2018
18 شیماء مجید عزیز مجید مێ پ.ت. سلێمانی په‌رستاری 2017-2018
19 ساکار طاهر عزیز احمد مێ پ.ت. سلێمانی په‌رستاری 2017-2018
20 محمد شهاب احمد صاڵح نێر پ.ت. سلێمانی په‌رستاری 2017-2018
21 ڕه‌هند ارسلان حسین حمه‌ رشید نێر پ.ت. سلێمانی په‌رستاری 2017-2018
22 ئه‌ڤین أبراهیم حسن محمود مێ پ.ت. سلێمانی په‌رستاری 2017-2018
23 شه‌وبۆ عطا محمود محمد مێ پ.ت. سلێمانی په‌رستاری 2017-2018
24 سنور خالد قادر عبدالله‌ مێ پ.ت. سلێمانی په‌رستاری 2017-2018
25 هؤطر عمر فتاح نێر پ.ت. سلێمانی په‌رستاری 2017-2018
26 هۆزان خالد طه‌ احمس مێ پ.ت. سلێمانی په‌رستاری 2017-2018
27 هدی ماجد عبدالله‌ محمد مێ پ.ت. سلێمانی په‌رستاری 2017-2018
28 ئه‌ژین میرزا حمه‌ سعید مێ پ.ت. سلێمانی په‌رستاری 2017-2018
29 مژده‌ کاوه‌ عزیز رشید مێ پ.ت. سلێمانی په‌رستاری 2017-2018
30 إسرا طه‌ حسن محی الدین مێ پ.ت. سلێمانی په‌رستاری 2017-2018
31 کازیوه‌ حسن فتاح قادر مێ پ.ت. سلێمانی په‌رستاری 2017-2018
32 رۆشنا رشید محمد علی مێ پ.ت. سلێمانی په‌رستاری 2017-2018
33 دیار بکر محمود کاکی نێر پ.ت. سلێمانی په‌رستاری 2017-2018
34 دیده‌ن لقمان عثمان صاڵح مێ پ.ت. سلێمانی په‌رستاری 2017-2018
35 زریان رحیم محمود حمه‌ کریم مێ پ.ت. سلێمانی په‌رستاری 2017-2018
36 په‌یمان أحمد قادر رسول مێ پ.ت. سلێمانی په‌رستاری 2017-2018
37 ڕێکان علی صاڵح أحمد مێ پ.ت. سلێمانی په‌رستاری 2017-2018
38 سازگار ڕزگار صاڵح أحمد مێ پ.ت. سلێمانی په‌رستاری 2017-2018
39 کامه‌ران طه‌ محمد أحمد نێر پ.ت. سلێمانی په‌رستاری 2017-2018
40 ڕاز ڕزگار عبدالفتاح کریم مێ پ.ت. سلێمانی په‌رستاری 2017-2018
41 عبدالرحمن کاکه‌ زیاد عبدالرحمن نێر پ.ت. سلێمانی په‌رستاری 2017-2018
42 حسن سلێمان اولا احمد نێر پ.ت. سلێمانی په‌رستاری 2017-2018
43 ثناء علی أمین مصطفی مێ پ.ت. سلێمانی په‌رستاری 2017-2018
44 شه‌یما قادر خالد محمود مێ پ.ت. سلێمانی په‌رستاری 2017-2018
45 هاوڕاز ابوبکر احمد عزیز مێ پ.ت. سلێمانی په‌رستاری 2017-2018
46 ئه‌وین سه‌لام محمد حمه‌ صاڵح مێ پ.ت. سلێمانی په‌رستاری 2017-2018
47 ئاشنا عمر علی ڕۆسته‌م مێ پ.ت. سلێمانی په‌رستاری 2017-2018
48 شه‌هێن عبدالله‌ مصطفی مێ پ.ت. سلێمانی په‌رستاری 2017-2018
49 لاڤه‌ محمد عبدالرحمن مێ پ.ت. سلێمانی په‌رستاری 2017-2018
50 سیروان طاهر محمد احمد نێر پ.ت. سلێمانی په‌رستاری 2017-2018
51 هێڤار عبدالله‌ محمد أحمد مێ پ.ت. سلێمانی په‌رستاری 2017-2018
52 ڕۆشنا عمر رسول محمود مێ پ.ت. سلێمانی په‌رستاری 2017-2018
53 دیاری رؤوف سعید کریم نێر پ.ت. سلێمانی په‌رستاری 2017-2018
54 ئالان عادل عمر محمدامین نێر پ.ت. سلێمانی په‌رستاری 2017-2018
55 پشتیوان بکر عبدلله‌ سعید نێر پ.ت. سلێمانی په‌رستاری 2017-2018
56 بشری لطیف تۆفیق محمد مێ پ.ت. سلێمانی په‌رستاری 2017-2018
57 ئاسۆ ابراهیم فرج صاڵح نێر پ.ت. سلێمانی په‌رستاری 2017-2018
58 سیامند عولا حسین محمود نێر پ.ت. سلێمانی په‌رستاری 2017-2018
59 هونه‌ر عبدلله‌ محمد رشید نێر پ.ت. سلێمانی په‌رستاری 2017-2018
60 ڕه‌وه‌ند مصطفی کریم نێر پ.ت. سلێمانی په‌رستاری 2017-2018
61 شیماءعثمان محمد عزیز مێ پ.ت. سلێمانی په‌رستاری 2017-2018
62 گوڵاڵه‌ عمر علی مێ پ.ت. سلێمانی په‌رستاری 2017-2018
63 ئاسیا علی محمد نوری مێ پ.ت. سلێمانی په‌رستاری 2017-2018
64 زه‌هرا زبیر عزیز مێ پ.ت. سلێمانی په‌رستاری 2017-2018
65 دابان طارق غریب زۆراب نێر پ.ت. سلێمانی په‌رستاری 2017-2018
66 سیڤان صالح عبدالقادر نێر پ.ت. سلێمانی په‌رستاری 2017-2018
67 رۆشنا روستم عوسمان مێ پ.ت. سلێمانی په‌رستاری 2017-2018
68 به‌ڵێن طه‌ محمد سعید نێر پ.ت. سلێمانی په‌رستاری 2017-2018
69 ماریا فارووق امین احمد مێ پ.ت. سلێمانی په‌رستاری 2017-2018
70 علی ثامر محمد احمد نێر پ.ت. سلێمانی په‌رستاری 2017-2018
71 گه‌شتیار ابوبکر صالح فه‌ره‌ج نێر پ.ت. سلێمانی په‌رستاری 2017-2018
72 لاڤه‌ دڵشاد نورالدین عبدالرحمن مێ پ.ت. سلێمانی په‌رستاری 2017-2018
73 باران رزگار حسین مێ پ.ت. سلێمانی په‌رستاری 2017-2018
74 محمد سروه‌ر قادر نێر پ.ت. سلێمانی په‌رستاری 2017-2018
75 لانه‌ جمال محمد علی مێ پ.ت. سلێمانی په‌رستاری 2017-2018
76 ماریا سعدون حمه‌ کریم مێ پ.ت. سلێمانی په‌رستاری 2017-2018
77 ئاڵا عثمان علی  مێ پ.ت. سلێمانی په‌رستاری 2017-2018
78 سورکێو عثمان مجید  نێر پ.ت. سلێمانی په‌رستاری 2017-2018
79 محمد غازی محمود نێر پ.ت. سلێمانی په‌رستاری 2017-2018
80 سیڤان محمد محمد صالح مێ پ.ت. سلێمانی په‌رستاری 2017-2018
81 دێنێ یوسف عثمان مێ پ.ت. سلێمانی په‌رستاری 2017-2018
82 سه‌ربه‌ست حیده‌ر  سوره‌ عبدول نێر پ.ت. سلێمانی په‌رستاری 2017-2018
83 یادگار قانع ابراهیم یاره‌ نێر پ.ت. سلێمانی په‌رستاری 2017-2018
84 شوان حسین سعید نێر پ.ت. سلێمانی په‌رستاری 2017-2018
85 بروا ایوب محمود  نێر پ.ت. سلێمانی په‌رستاری 2017-2018
86 دیه‌ن کامران علی مێ پ.ت. سلێمانی په‌رستاری 2017-2018
87 به‌ناز سلام محمود رضا مێ پ.ت. سلێمانی په‌رستاری 2017-2018
88 بشری امید رضا مێ پ.ت. سلێمانی په‌رستاری 2017-2018
89 دیار محمد محمودس کاکی نێر پ.ت. سلێمانی په‌رستاری 2017-2018
90 هدی حمه‌ رشید قادر  مێ پ.ت. سلێمانی په‌رستاری 2017-2018
91 سۆزان عمر علی مێ پ.ت. سلێمانی په‌رستاری 2017-2018
92 پێشه‌وا ابوبکر صدیق عبدالقادر نێر پ.ت. سلێمانی په‌رستاری 2017-2018
93 رِيَباز ابراهيم محمد  نێر پ.ت. سلێمانی په‌رستاری 2017-2018
94 لۆزان انور محمود امین مێ پ.ت. سلێمانی په‌رستاری 2017-2018
95 شاناز  لقمان عبدالله مصطفی مێ پ.ت. سلێمانی په‌رستاری 2017-2018
96 ڕۆژان علی محی الدین مێ پ.ت. سلێمانی په‌رستاری 2017-2018
97 شاناز غریب قادر مێ پ.ت. سلێمانی په‌رستاری 2017-2018
98 شاگوڵ امین هادی محمد مێ پ.ت. سلێمانی په‌رستاری 2017-2018
 
1 سیما ئامانج احمد مصطفی  مێ پ.ت. سلێمانی شیکاری نه‌خۆشییه‌کان 2017-2018
2 هه‌نار بکر نامق حسن مێ پ.ت. سلێمانی شیکاری نه‌خۆشییه‌کان 2017-2018
3 کیژان عثمان صدیق صاڵح مێ پ.ت. سلێمانی شیکاری نه‌خۆشییه‌کان 2017-2018
4 طولاَن محمد مصطفى مێ پ.ت. سلێمانی شیکاری نه‌خۆشییه‌کان 2017-2018
5 شاجوان خلیل محمد رسول           مێ پ.ت. سلێمانی شیکاری نه‌خۆشییه‌کان 2017-2018
6 اسیا غفور محمد فرج مێ پ.ت. سلێمانی شیکاری نه‌خۆشییه‌کان 2017-2018
7 شاجوان سلام سه‌ردار حمید مێ پ.ت. سلێمانی شیکاری نه‌خۆشییه‌کان 2017-2018
8 خه‌ڵات کاوه‌ علی مولود مێ پ.ت. سلێمانی شیکاری نه‌خۆشییه‌کان 2017-2018
9 ئاڤان نادر شه‌ریف جلال مێ پ.ت. سلێمانی شیکاری نه‌خۆشییه‌کان 2017-2018
10 اڤین احمد سعید کریم مێ پ.ت. سلێمانی شیکاری نه‌خۆشییه‌کان 2017-2018
11 دادوه‌ر خالد جلال عثمان مێ پ.ت. سلێمانی شیکاری نه‌خۆشییه‌کان 2017-2018
12  اسراء انور محمد ره‌زا مێ پ.ت. سلێمانی شیکاری نه‌خۆشییه‌کان 2017-2018
13 الاء قادر محمد صالح مێ پ.ت. سلێمانی شیکاری نه‌خۆشییه‌کان 2017-2018
14 سه‌نا حسین صمد علی مێ پ.ت. سلێمانی شیکاری نه‌خۆشییه‌کان 2017-2018
15 سه‌یوان احمد رمضان صاڵح نێر پ.ت. سلێمانی شیکاری نه‌خۆشییه‌کان 2017-2018
16 شاگوڵ که ریم محمود عزیز مێ پ.ت. سلێمانی شیکاری نه‌خۆشییه‌کان 2017-2018
17 سمیه‌ محمد رشید قادر مێ پ.ت. سلێمانی شیکاری نه‌خۆشییه‌کان 2017-2018
18 ساکار حسن عبدالله‌کریم مێ پ.ت. سلێمانی شیکاری نه‌خۆشییه‌کان 2017-2018
19 سۆران انور حسین صاڵح نێر پ.ت. سلێمانی شیکاری نه‌خۆشییه‌کان 2017-2018
20 دابان علی فتاح محمد نێر پ.ت. سلێمانی شیکاری نه‌خۆشییه‌کان 2017-2018
21 له‌نیا سه‌روه‌ر محمد رشید مێ پ.ت. سلێمانی شیکاری نه‌خۆشییه‌کان 2017-2018
22 هونه‌ر عمر احمد فرج نێر پ.ت. سلێمانی شیکاری نه‌خۆشییه‌کان 2017-2018
23 هاوبه‌ش حسن کریم محمد نێر پ.ت. سلێمانی شیکاری نه‌خۆشییه‌کان 2017-2018
24 هه‌ردی یوسف کریم جمیل نێر پ.ت. سلێمانی شیکاری نه‌خۆشییه‌کان 2017-2018
25 ئه‌وین یونس حسین سعید مێ پ.ت. سلێمانی شیکاری نه‌خۆشییه‌کان 2017-2018
26 سروشت فاروق عبدالله‌ حمه‌علی مێ پ.ت. سلێمانی شیکاری نه‌خۆشییه‌کان 2017-2018
27 ڕه‌وشت محمد شریف رحیم مێ پ.ت. سلێمانی شیکاری نه‌خۆشییه‌کان 2017-2018
28 حوراء رشید حسین  مێ پ.ت. سلێمانی شیکاری نه‌خۆشییه‌کان 2017-2018
29 نهی عثمان کریم قادر مێ پ.ت. سلێمانی شیکاری نه‌خۆشییه‌کان 2017-2018
30 شادان شۆڕش لطیف مێ پ.ت. سلێمانی شیکاری نه‌خۆشییه‌کان 2017-2018
31 ده‌روون جلال عمر فتاح مێ پ.ت. سلێمانی شیکاری نه‌خۆشییه‌کان 2017-2018
32 ڕاز جلال احمد صاڵح مێ پ.ت. سلێمانی شیکاری نه‌خۆشییه‌کان 2017-2018
33 ایه‌ یوسف احمد علی داد مێ پ.ت. سلێمانی شیکاری نه‌خۆشییه‌کان 2017-2018
34 داستان محمد عبدالله‌ سمین مێ پ.ت. سلێمانی شیکاری نه‌خۆشییه‌کان 2017-2018
35 بنار حسن حمه‌ علی خضر مێ پ.ت. سلێمانی شیکاری نه‌خۆشییه‌کان 2017-2018
36 شه‌نگ ڕزگار بکر معروف مێ پ.ت. سلێمانی شیکاری نه‌خۆشییه‌کان 2017-2018
37 چاوان سیامند محمود عبدلله‌ مێ پ.ت. سلێمانی شیکاری نه‌خۆشییه‌کان 2017-2018
38 چراخان مصطفی عارف محمد مێ پ.ت. سلێمانی شیکاری نه‌خۆشییه‌کان 2017-2018
39 خه‌یاڵ هیوا محمد علی مێ پ.ت. سلێمانی شیکاری نه‌خۆشییه‌کان 2017-2018
40 ڕازاو سلیم محمد علی مێ پ.ت. سلێمانی شیکاری نه‌خۆشییه‌کان 2017-2018
41 دشنا عباس ده‌روێش قادر مێ پ.ت. سلێمانی شیکاری نه‌خۆشییه‌کان 2017-2018
42 ابراهیم اکرم محمد صبیح حمزه‌ نێر پ.ت. سلێمانی شیکاری نه‌خۆشییه‌کان 2017-2018
43 خه‌نده‌ خالد عزیز رسول مێ پ.ت. سلێمانی شیکاری نه‌خۆشییه‌کان 2017-2018
44 سیما صاڵح محمد امین مێ پ.ت. سلێمانی شیکاری نه‌خۆشییه‌کان 2017-2018
45 زریان عثمان محمد نامق مێ پ.ت. سلێمانی شیکاری نه‌خۆشییه‌کان 2017-2018
46 هێڤی نسرالدین حسین مێ پ.ت. سلێمانی شیکاری نه‌خۆشییه‌کان 2017-2018
47 سروه‌ رفیق فتاح عمر مێ پ.ت. سلێمانی شیکاری نه‌خۆشییه‌کان 2017-2018
48 ژوان صدیق محمد امین مێ پ.ت. سلێمانی شیکاری نه‌خۆشییه‌کان 2017-2018
49 چاوان جلال حسن باوه‌ مێ پ.ت. سلێمانی شیکاری نه‌خۆشییه‌کان 2017-2018
50 شاگوڵ ابوبکر صاڵح رسوڵ مێ پ.ت. سلێمانی شیکاری نه‌خۆشییه‌کان 2017-2018
51 ڕاز احمد کریم فتاح مێ پ.ت. سلێمانی شیکاری نه‌خۆشییه‌کان 2017-2018
52 خێڵان مصطفی سعید عارف مێ پ.ت. سلێمانی شیکاری نه‌خۆشییه‌کان 2017-2018
53 سه‌نا ناصر احمد غفور مێ پ.ت. سلێمانی شیکاری نه‌خۆشییه‌کان 2017-2018
54 چێنه‌ر ڕه‌حیم محمد صاڵح نێر پ.ت. سلێمانی شیکاری نه‌خۆشییه‌کان 2017-2018
55 ابراهیم خلیل خلف محمد نێر پ.ت. سلێمانی شیکاری نه‌خۆشییه‌کان 2017-2018
56 به‌رهه‌م حسین حمه‌ فتاح نێر پ.ت. سلێمانی شیکاری نه‌خۆشییه‌کان 2017-2018
57 محمد هیوا نوری قادر نێر پ.ت. سلێمانی شیکاری نه‌خۆشییه‌کان 2017-2018
58 احمد اسماعیل حمه‌ کریم قاره‌مان نێر پ.ت. سلێمانی شیکاری نه‌خۆشییه‌کان 2017-2018
59 ڕێکار فائق صابر محمد نێر پ.ت. سلێمانی شیکاری نه‌خۆشییه‌کان 2017-2018
60 الاء هه‌ڵو کریم ولی مێ پ.ت. سلێمانی شیکاری نه‌خۆشییه‌کان 2017-2018
61 ڕه‌وه‌ز خالد أحمد محمد نێر پ.ت. سلێمانی شیکاری نه‌خۆشییه‌کان 2017-2018
62 سیامه‌ند فاضل عبدالله‌ نێر پ.ت. سلێمانی شیکاری نه‌خۆشییه‌کان 2017-2018
63 هۆزان عبدالله محمد کریم مێ پ.ت. سلێمانی شیکاری نه‌خۆشییه‌کان 2017-2018
64 ژیان دارا محمود حمه‌ باش مێ پ.ت. سلێمانی شیکاری نه‌خۆشییه‌کان 2017-2018
65 هه‌نسك توفیق صدیق مێ پ.ت. سلێمانی شیکاری نه‌خۆشییه‌کان 2017-2018
66 زانا توفیق جعفر رشید نێر پ.ت. سلێمانی شیکاری نه‌خۆشییه‌کان 2017-2018
67 هه‌ژان علی محمد حسن مێ پ.ت. سلێمانی شیکاری نه‌خۆشییه‌کان 2017-2018
68 شه‌هین حسن شریف رشید مێ پ.ت. سلێمانی شیکاری نه‌خۆشییه‌کان 2017-2018
69 هوشمه‌ند فائق عبدالله صالح نێر پ.ت. سلێمانی شیکاری نه‌خۆشییه‌کان 2017-2018
70 ساکار جزا فتاح محمد  مێ پ.ت. سلێمانی شیکاری نه‌خۆشییه‌کان 2017-2018
71 نوسیبه‌ حمزه‌ خلیفه‌ مێ پ.ت. سلێمانی شیکاری نه‌خۆشییه‌کان 2017-2018
72 مژده‌ عبدالله حاتم مێ پ.ت. سلێمانی شیکاری نه‌خۆشییه‌کان 2017-2018
73 رێکار حسین علی قادر نێر پ.ت. سلێمانی شیکاری نه‌خۆشییه‌کان 2017-2018
74 سارا احمد محمد محمود مێ پ.ت. سلێمانی شیکاری نه‌خۆشییه‌کان 2017-2018
75 احمد سه‌ردار احمد خضر نێر پ.ت. سلێمانی شیکاری نه‌خۆشییه‌کان 2017-2018
76 سيڤان خسرةو كاكى مێ پ.ت. سلێمانی شیکاری نه‌خۆشییه‌کان 2017-2018
77 دانا محمد حسن نێر پ.ت. سلێمانی شیکاری نه‌خۆشییه‌کان 2017-2018
 
1 سۆزان رسول اسماعیل محمد مێ پ.ت. سلێمانی تیشك 2017-2018
2 سایه‌ کامران عثمان حسن  مێ پ.ت. سلێمانی تیشك 2017-2018
3 رۆزی رزگار علی حمه‌ صاڵح مێ پ.ت. سلێمانی تیشك 2017-2018
4 احمد مسعود عمر صابر نێر پ.ت. سلێمانی تیشك 2017-2018
5 هه‌ژان مصطفی رشید مصطفی مێ پ.ت. سلێمانی تیشك 2017-2018
6 فاطمه‌ بختیار عمر علی مێ پ.ت. سلێمانی تیشك 2017-2018
7 کۆژین کمال محمد سعید مێ پ.ت. سلێمانی تیشك 2017-2018
8 اسیا محمد حمه‌ کریم حسین مێ پ.ت. سلێمانی تیشك 2017-2018
9 نه‌به‌رد اورحمن حمه‌ فرج نێر پ.ت. سلێمانی تیشك 2017-2018
10 اڤین طالب ابوبکر احمد مێ پ.ت. سلێمانی تیشك 2017-2018
11 شادان عبدالله‌ برزو حمه‌ امین مێ پ.ت. سلێمانی تیشك 2017-2018
12 دنیا نوری صاڵح محمد مێ پ.ت. سلێمانی تیشك 2017-2018
13 ڕۆژ انور محمود رسول نێر پ.ت. سلێمانی تیشك 2017-2018
14 سوزده‌ر نعمت حمه‌ احمد مێ پ.ت. سلێمانی تیشك 2017-2018
15 الهام غفور حمه‌ علی مێ پ.ت. سلێمانی تیشك 2017-2018
16 مارین احمد فتاح صۆفی محمد مێ پ.ت. سلێمانی تیشك 2017-2018
17 خه‌ڵات نعمان زۆراب عارف مێ پ.ت. سلێمانی تیشك 2017-2018
18 سازگار محمد عبدالله‌ بارام مێ پ.ت. سلێمانی تیشك 2017-2018
19 ته‌رزه‌ عارف محمد شاسوار مێ پ.ت. سلێمانی تیشك 2017-2018
20 ژیندا صلاح رشید محمد مێ پ.ت. سلێمانی تیشك 2017-2018
21 لیلا صابر  سعید رمضان  مێ پ.ت. سلێمانی تیشك 2017-2018
22 سۆلاڤ حامد مصطفی عبدالحامد مێ پ.ت. سلێمانی تیشك 2017-2018
23 ئه‌ریوان خالد حمه‌ ڕشید حمه‌ نێر پ.ت. سلێمانی تیشك 2017-2018
24 دیاری عزیز احمد صاڵح نێر پ.ت. سلێمانی تیشك 2017-2018
25 محمد حسین حسن حسین نێر پ.ت. سلێمانی تیشك 2017-2018
26 شیما محمود محمد صاڵح مێ پ.ت. سلێمانی تیشك 2017-2018
27 چرا هیدایه‌ت عمر عبدالله‌ مێ پ.ت. سلێمانی تیشك 2017-2018
28 کاشما اسعد عبدالقادر حمه‌ سعید مێ پ.ت. سلێمانی تیشك 2017-2018
29 دلڤین کمال عزیز سعید مێ پ.ت. سلێمانی تیشك 2017-2018
30 اسماعیل جوامێر حمه‌ صاڵح قادر نێر پ.ت. سلێمانی تیشك 2017-2018
31 ڕێباز برهان حمید کریم نێر پ.ت. سلێمانی تیشك 2017-2018
32 یوسف خالد احمد عول نێر پ.ت. سلێمانی تیشك 2017-2018
33 الهام جمال جلال حمه‌امین مێ پ.ت. سلێمانی تیشك 2017-2018
34 ڕێناس علی محمود احمد مێ پ.ت. سلێمانی تیشك 2017-2018
35 گۆنا محمد عثمان محمد مێ پ.ت. سلێمانی تیشك 2017-2018
36 هه‌ڵاڵه‌ عمر  علی صاڵح مێ پ.ت. سلێمانی تیشك 2017-2018
37 لاڤه‌ عمر احمد غفور مێ پ.ت. سلێمانی تیشك 2017-2018
38 هاوکار همزه‌ خدر کریم  نێر پ.ت. سلێمانی تیشك 2017-2018
39 مه‌به‌ست محمد صابر محمود نێر پ.ت. سلێمانی تیشك 2017-2018
40 محمد دارا محمد علی  نێر پ.ت. سلێمانی تیشك 2017-2018
41 علی نوری امین محمد نێر پ.ت. سلێمانی تیشك 2017-2018
42 باکۆ فواد عزیز عمر نێر پ.ت. سلێمانی تیشك 2017-2018
43 عبداللە عبدالقادر علی محمد نێر پ.ت. سلێمانی تیشك 2017-2018
           
1 ئالان سلام عثمان کریم نێر پ.ت. سلێمانی ژمێریاری 2017-2018
2 محمد عبدالله‌ محمد بارام نێر پ.ت. سلێمانی ژمێریاری 2017-2018
3 ئارام کمال علی محمود نێر پ.ت. سلێمانی ژمێریاری 2017-2018
4 ژیر فه‌ره‌یدون صابر صاڵح نێر پ.ت. سلێمانی ژمێریاری 2017-2018
5 هاجر عباس حمه‌ خان کاکه‌ خان مێ پ.ت. سلێمانی ژمێریاری 2017-2018
6 سه‌ربه‌ست طه‌ مولود عثمان نێر پ.ت. سلێمانی ژمێریاری 2017-2018
7 باخان به‌رزان عبدالرحمن علی مێ پ.ت. سلێمانی ژمێریاری 2017-2018
8 سۆما ابراهیم احمد محمد کریم مێ پ.ت. سلێمانی ژمێریاری 2017-2018
9 ئاری عوسمان  علی احمد نێر پ.ت. سلێمانی ژمێریاری 2017-2018
10 هاوبه‌ش عزیز عبدالله‌احمد  نێر پ.ت. سلێمانی ژمێریاری 2017-2018
11 سنا عمر روبتن محمد مێ پ.ت. سلێمانی ژمێریاری 2017-2018
12 به‌رزان جوهر ڕشید قادر نێر پ.ت. سلێمانی ژمێریاری 2017-2018
13 هاوناز محمود حمه‌ کریم احمد مێ پ.ت. سلێمانی ژمێریاری 2017-2018
14 سندس نجم الدین عبدالله‌ حامد مێ پ.ت. سلێمانی ژمێریاری 2017-2018
15 به‌مۆ محمد امین محمود عزیز نێر پ.ت. سلێمانی ژمێریاری 2017-2018
16 الاء هیوا عثمان رشید مێ پ.ت. سلێمانی ژمێریاری 2017-2018
17 پشتیوان احمد حمه‌ صاڵح محمد نێر پ.ت. سلێمانی ژمێریاری 2017-2018
18 فێنک محمد محمد کریم محمد مێ پ.ت. سلێمانی ژمێریاری 2017-2018
19 لاڤین ڕزگار مجید سعید  ‌(پاراڵێڵ) 1ملیۆن واصڵ مێ پ.ت. سلێمانی ژمێریاری 2017-2018
20 به‌یان  حمه‌ علی احمد فرج مێ پ.ت. سلێمانی ژمێریاری 2017-2018
21 به‌هره‌ عارف احمد سعید مێ پ.ت. سلێمانی ژمێریاری 2017-2018
22 لانه‌ سلام سعید علی مێ پ.ت. سلێمانی ژمێریاری 2017-2018
23 هانا بختیار کریم رحیم مێ پ.ت. سلێمانی ژمێریاری 2017-2018
24 ڕاز خالد  احمد حسین مێ پ.ت. سلێمانی ژمێریاری 2017-2018
25 سۆنیا طه‌ رحیم محمد مێ پ.ت. سلێمانی ژمێریاری 2017-2018
26 ئاسۆ فریق محمود محمد نێر پ.ت. سلێمانی ژمێریاری 2017-2018
27 نه‌وزاد جلال محمد اسماعیل نێر پ.ت. سلێمانی ژمێریاری 2017-2018
28 ڤیان حمه‌ نجیم تۆفیق فرج مێ پ.ت. سلێمانی ژمێریاری 2017-2018
29 به‌ناز مصطفی خدر علی مێ پ.ت. سلێمانی ژمێریاری 2017-2018
30 جیهاد صدیق  عبداالله‌ رۆسته‌م نێر پ.ت. سلێمانی ژمێریاری 2017-2018
31 زانا جبار احمد اسماعیل نێر پ.ت. سلێمانی ژمێریاری 2017-2018
32 گوڵاڵه‌  نوری کریم فیض الله‌ مێ پ.ت. سلێمانی ژمێریاری 2017-2018
33 به‌هره‌ بکر عبدالله‌ محمد مێ پ.ت. سلێمانی ژمێریاری 2017-2018
34 یوسف ملا رسول پیرۆت نێر پ.ت. سلێمانی ژمێریاری 2017-2018
35 گه‌شبین دانا عبدالله‌ عبدالمحمد مێ پ.ت. سلێمانی ژمێریاری 2017-2018
36 هاوژین جمال جلال محمود مێ پ.ت. سلێمانی ژمێریاری 2017-2018
37 ڤانیا دلسۆز محمود کاکه‌ڕه‌ش مێ پ.ت. سلێمانی ژمێریاری 2017-2018
38 بشری محمد رحیم مێ پ.ت. سلێمانی ژمێریاری 2017-2018
39 سیڤه‌ر نه‌ریمان کمال حمه‌ ڕه‌ش مێ پ.ت. سلێمانی ژمێریاری 2017-2018
40 هدی ئاوات حمه‌ فرج مێ پ.ت. سلێمانی ژمێریاری 2017-2018
41 کاوان حامد قادر احمد نێر پ.ت. سلێمانی ژمێریاری 2017-2018
42 شه‌یدا محمود صاڵح حمه‌ امین مێ پ.ت. سلێمانی ژمێریاری 2017-2018
43 گوڵاڵه‌ اشرف حسین حسن  مێ پ.ت. سلێمانی ژمێریاری 2017-2018
44 هۆشیار ئاوات قادر شریف  نێر پ.ت. سلێمانی ژمێریاری 2017-2018
45 سارا رجب حمه‌ امین سلێمان مێ پ.ت. سلێمانی ژمێریاری 2017-2018
46 مریم فارس علی محمد مێ پ.ت. سلێمانی ژمێریاری 2017-2018
47 شاگول ابراهیم احمد رشید مێ پ.ت. سلێمانی ژمێریاری 2017-2018
48 ده‌شنێ لطیف عبدالفتاح کریم مێ پ.ت. سلێمانی ژمێریاری 2017-2018
49 تێشوو دلێر محی الدین رشید مێ پ.ت. سلێمانی ژمێریاری 2017-2018
50 داستان امیرمام اغا سعید مێ پ.ت. سلێمانی ژمێریاری 2017-2018
51 نه‌شمیل احمد صابر احمد مێ پ.ت. سلێمانی ژمێریاری 2017-2018
52 لانه‌ فائق صابر رشید مێ پ.ت. سلێمانی ژمێریاری 2017-2018
53 ئازیز علی رضا محمد مێ پ.ت. سلێمانی ژمێریاری 2017-2018
54 فردوس ولی حسن محمد علی مێ پ.ت. سلێمانی ژمێریاری 2017-2018
55 میران کامران محمد احمد نێر پ.ت. سلێمانی ژمێریاری 2017-2018
56 سیما ماجد محمد امین فتح الله‌ مێ پ.ت. سلێمانی ژمێریاری 2017-2018
57 سیما اسماعیل تۆفیق محمد مێ پ.ت. سلێمانی ژمێریاری 2017-2018
58 محمد رحمان یوسف رحمان نێر پ.ت. سلێمانی ژمێریاری 2017-2018
59 دیلمان محمد شریف محمد نێر پ.ت. سلێمانی ژمێریاری 2017-2018
60 سۆران دارا قادر سلێمان نێر پ.ت. سلێمانی ژمێریاری 2017-2018
61 هه‌ڵمه‌ت نجات صاڵح عبدالقادر نێر پ.ت. سلێمانی ژمێریاری 2017-2018
62 ژیکاڵ محمد عبدالرحمن محمد مێ پ.ت. سلێمانی ژمێریاری 2017-2018
63 شاجوان محمد عبدالله‌ محمود مێ پ.ت. سلێمانی ژمێریاری 2017-2018
64 ژوان فرج قادر نصرالله‌ مێ پ.ت. سلێمانی ژمێریاری 2017-2018
65 هێرۆ صاڵح عمر محمد مێ پ.ت. سلێمانی ژمێریاری 2017-2018
66 شه‌نیا جبار محمد احمد مێ پ.ت. سلێمانی ژمێریاری 2017-2018
67 هاوبه‌ش سواره‌ حمه‌امین سعید نێر پ.ت. سلێمانی ژمێریاری 2017-2018
68 ڕێبین ئه‌مین محمد قادر نێر پ.ت. سلێمانی ژمێریاری 2017-2018
69 کانی کامران عبدالله‌ کریم مێ پ.ت. سلێمانی ژمێریاری 2017-2018
70 سروشت کامل نجیب عبدالله‌ مێ پ.ت. سلێمانی ژمێریاری 2017-2018
71 که‌یوان عثمان صاڵح معروف نێر پ.ت. سلێمانی ژمێریاری 2017-2018
72 خه‌رمان اسعد مجید رشید مێ پ.ت. سلێمانی ژمێریاری 2017-2018
73 سۆکار یاسین ئه‌مین احمد مێ پ.ت. سلێمانی ژمێریاری 2017-2018
74 ڕێژوان جزا ابوبکر سعید نێر پ.ت. سلێمانی ژمێریاری 2017-2018
75 کۆڤان رۆسته‌م حمه‌ علی نێر پ.ت. سلێمانی ژمێریاری 2017-2018
76 شادیار ئومێد عمر محمد نێر پ.ت. سلێمانی ژمێریاری 2017-2018
77 سه‌فه‌ر عبدالرحمن محمد عثمان نێر پ.ت. سلێمانی ژمێریاری 2017-2018
78 ئاشنا ابوبکر قادر صاڵح  مێ پ.ت. سلێمانی ژمێریاری 2017-2018
79 تاڤگه‌ فریدون عمر مێ پ.ت. سلێمانی ژمێریاری 2017-2018
80 کیژان صاڵح عبدالکریم کریم مێ پ.ت. سلێمانی ژمێریاری 2017-2018
81 پاداشت صاڵح خدر صاڵح عزیز مێ پ.ت. سلێمانی ژمێریاری 2017-2018
82 تاڤگه‌ طالب امین محمد مێ پ.ت. سلێمانی ژمێریاری 2017-2018
83 جوان عثمان مجید علی مێ پ.ت. سلێمانی ژمێریاری 2017-2018
84 داره‌وان حمه‌ مرد محمد نێر پ.ت. سلێمانی ژمێریاری 2017-2018
85 هێڤی خلیل صدیق عبداللە مێ پ.ت. سلێمانی ژمێریاری 2017-2018
86 لانە فرمان حکیم غفور مێ پ.ت. سلێمانی ژمێریاری 2017-2018
87 تارا ممتاز یوسف الهویدی مێ پ.ت. سلێمانی ژمێریاری 2017-2018
88 هەردی فائق محمد ملا صاڵح نێر پ.ت. سلێمانی ژمێریاری 2017-2018
89 کاوه‌ محمد کریم فتاح نێر پ.ت. سلێمانی ژمێریاری 2017-2018
90 نیهایه‌ت  علی حمه‌ رشید قادر مێ پ.ت. سلێمانی ژمێریاری 2017-2018
91 ئه‌ڤین نجیب مصطفی مێ پ.ت. سلێمانی ژمێریاری 2017-2018
92 محمد قاسم محمود علی  نێر پ.ت. سلێمانی ژمێریاری 2017-2018
93 ساوێن عمران عبدالله‌ احمد مێ پ.ت. سلێمانی ژمێریاری 2017-2018
94 محمد شهاب احمد سلێمان نێر پ.ت. سلێمانی ژمێریاری 2017-2018
95 هاژه‌ طاهر احمد فتح الله‌  مێ پ.ت. سلێمانی ژمێریاری 2017-2018
96 هونه‌ر غریب فرج احمد نێر پ.ت. سلێمانی ژمێریاری 2017-2018
97 شیدا احمد محمدامین مێ پ.ت. سلێمانی ژمێریاری 2017-2018
           
1 به‌هێز محمود قادر نێر پ.ت. سلێمانی سڕکردن 2017-2018
2 کیژان کامیل محمد مێ پ.ت. سلێمانی سڕکردن 2017-2018
3 احمد جمیل محمد قادر نێر پ.ت. سلێمانی سڕکردن 2017-2018
4 رووبار صالح صوفی عزیز مێ پ.ت. سلێمانی سڕکردن 2017-2018
5 ماهر عمر احمد محمود نێر پ.ت. سلێمانی سڕکردن 2017-2018
6 احمد یوسف مراد نێر پ.ت. سلێمانی سڕکردن 2017-2018
7 عمر اسماعیل احمد براخاص نێر پ.ت. سلێمانی سڕکردن 2017-2018
8 شنیار طیب حمه‌کریم مێ پ.ت. سلێمانی سڕکردن 2017-2018
9 ژووان بهاالدین محمد حسین مێ پ.ت. سلێمانی سڕکردن 2017-2018
10 ئاسیا فریق علی درویش مێ پ.ت. سلێمانی سڕکردن 2017-2018
11 دژوار عاصی حمه‌خورشید نێر پ.ت. سلێمانی سڕکردن 2017-2018
12 هێلین خالید حمه‌خورشید عزیز مێ پ.ت. سلێمانی سڕکردن 2017-2018
13 لوڤه‌ر انور محمد نێر پ.ت. سلێمانی سڕکردن 2017-2018
14 کامل محمد صوفی عارف فرج نێر پ.ت. سلێمانی سڕکردن 2017-2018
15 سه‌یوان حمه‌صالح فرج نێر پ.ت. سلێمانی سڕکردن 2017-2018
16 زانا ابراهیم حمه‌سعید احمد نێر پ.ت. سلێمانی سڕکردن 2017-2018
17 میرشاد مجید صالح سلیم نێر پ.ت. سلێمانی سڕکردن 2017-2018
18 ژیلو ستار حمید کریم مێ پ.ت. سلێمانی سڕکردن 2017-2018
19 سۆنیا ضاهر طاهر مجید مێ پ.ت. سلێمانی سڕکردن 2017-2018
20 ریان عثمان عبدالرحمن مجید مێ پ.ت. سلێمانی سڕکردن 2017-2018
21 به‌سۆز بختیار عبدالقادر صابر مێ پ.ت. سلێمانی سڕکردن 2017-2018
22 محمد رفیق کریم احمد نێر پ.ت. سلێمانی سڕکردن 2017-2018
23 سه‌ربه‌ست جبار احمد عزیز نێر پ.ت. سلێمانی سڕکردن 2017-2018
24 ژیان لطیف علی شریف مێ پ.ت. سلێمانی سڕکردن 2017-2018
25 نریمان محمد صالح نێر پ.ت. سلێمانی سڕکردن 2017-2018
26 ته‌رزه‌ ابوبکر حلی قادر مێ پ.ت. سلێمانی سڕکردن 2017-2018
27 نه‌وژین صالح توفیق عبدالرحیم مێ پ.ت. سلێمانی سڕکردن 2017-2018
28 رێباز غریب محمود رشید نێر پ.ت. سلێمانی سڕکردن 2017-2018
29 لانه‌ لطیف فتاح حسین مێ پ.ت. سلێمانی سڕکردن 2017-2018
30 کوثر جبار جلال احمد مێ پ.ت. سلێمانی سڕکردن 2017-2018
31 ره‌یان عثمان حمه‌مصطفی مێ پ.ت. سلێمانی سڕکردن 2017-2018
32 سه‌رچڵ سرتیپ محمد امین نێر پ.ت. سلێمانی سڕکردن 2017-2018
33 احمد علی حسین خلیفه‌ محمد نێر پ.ت. سلێمانی سڕکردن 2017-2018
34 اسماء عزالدین محمد فرج مێ پ.ت. سلێمانی سڕکردن 2017-2018
35 ئه‌ڤین محمود عبدالرحمن حمد مێ پ.ت. سلێمانی سڕکردن 2017-2018
36 فه‌رمان سرحد عمر امین نێر پ.ت. سلێمانی سڕکردن 2017-2018
37 بوشرا عادل عبدالعزیز محمد مێ پ.ت. سلێمانی سڕکردن 2017-2018
38 درون سالار حمید عزیز نێر پ.ت. سلێمانی سڕکردن 2017-2018
39 عبدالله‌ ابوبکر صدیق محمد نێر پ.ت. سلێمانی سڕکردن 2017-2018
40 هاژه‌ کریم محمد احمد مێ پ.ت. سلێمانی سڕکردن 2017-2018
41 په‌رژین لطیف رحیم صالح مێ پ.ت. سلێمانی سڕکردن 2017-2018
42 نیگا اسماعیل حمه‌صالح حمه‌ مێ پ.ت. سلێمانی سڕکردن 2017-2018
43 به‌شدار نجم عبدالله‌ نادر نێر پ.ت. سلێمانی سڕکردن 2017-2018
44 ارمن عزیز حسن کاکه‌ویس مێ پ.ت. سلێمانی سڕکردن 2017-2018
45 سه‌رچڵ جلال صالح محمود نێر پ.ت. سلێمانی سڕکردن 2017-2018
46 سۆزیار جلال محمد احمد مێ پ.ت. سلێمانی سڕکردن 2017-2018
47 سیامند حسن علی ناوخاس نێر پ.ت. سلێمانی سڕکردن 2017-2018
48 خنده‌ خالد حسن عبدول مێ پ.ت. سلێمانی سڕکردن 2017-2018
49 میران لقمان عزت نصرالله‌ نێر پ.ت. سلێمانی سڕکردن 2017-2018
50 بلال علی محمد امین نێر پ.ت. سلێمانی سڕکردن 2017-2018
51 سه‌رمه‌ند عبدالرحمن علی محمود نێر پ.ت. سلێمانی سڕکردن 2017-2018
52 رێکار انور احمد قادر نێر پ.ت. سلێمانی سڕکردن 2017-2018
53 سارا عمر حمه‌ احمد مێ پ.ت. سلێمانی سڕکردن 2017-2018
54 میران فاضل امین نێر پ.ت. سلێمانی سڕکردن 2017-2018
55 فه‌رهاد حامد حسین محمد نێر پ.ت. سلێمانی سڕکردن 2017-2018
56 شنۆ صالح عزیز سعدون مێ پ.ت. سلێمانی سڕکردن 2017-2018
57 موسی یوسف رحیم نێر پ.ت. سلێمانی سڕکردن 2017-2018
58 علی محمود محمد فتاح نێر پ.ت. سلێمانی سڕکردن 2017-2018
59 یوسف محمد احمداسماعیل  نێر پ.ت. سلێمانی سڕکردن 2017-2018
 
1 شاد جبار صالح عارف نێر پ.ت. سلێمانی کارگێری کار 2017-2018
2 هه‌ورامان لطیف حسن محمد نێر پ.ت. سلێمانی کارگێری کار 2017-2018
3 شێوه‌ ستار احمد خدر مێ پ.ت. سلێمانی کارگێری کار 2017-2018
4 شادان محمد عبدالله‌ محمدامین مێ پ.ت. سلێمانی کارگێری کار 2017-2018
5 هێمن جزا سعید صالح نێر پ.ت. سلێمانی کارگێری کار 2017-2018
6 هەرمێ سلمان کریم محمد مێ پ.ت. سلێمانی کارگێری کار 2017-2018
7 گوڵزار عوسمان حمه‌کریم مێ پ.ت. سلێمانی کارگێری کار 2017-2018
8 نگین رفیق صالح حمه‌ مێ پ.ت. سلێمانی کارگێری کار 2017-2018
9 بێساران ابراهیم سعید نێر پ.ت. سلێمانی کارگێری کار 2017-2018
10 سه‌ریاز عطا نامق سحید نێر پ.ت. سلێمانی کارگێری کار 2017-2018
11 فیرده‌وس مهدی جافر حمه‌عزیز مێ پ.ت. سلێمانی کارگێری کار 2017-2018
12 ئاری هیدایه‌ت سیدگول فرج نێر پ.ت. سلێمانی کارگێری کار 2017-2018
13 سارا احمد درویش وادی مێ پ.ت. سلێمانی کارگێری کار 2017-2018
14 دیرین احمد فتاح حمه‌ مێ پ.ت. سلێمانی کارگێری کار 2017-2018
15 شنۆ نوزاد احمد خورشید مێ پ.ت. سلێمانی کارگێری کار 2017-2018
16 ڕێباز سرحد حمه‌ناو خاص نێر پ.ت. سلێمانی کارگێری کار 2017-2018
17 هۆزان رؤوف احمد جوهر نێر پ.ت. سلێمانی کارگێری کار 2017-2018
18 شێنێ نوزاد نوری معروف مێ پ.ت. سلێمانی کارگێری کار 2017-2018
19 ماریا رزگار حسێن قادر مێ پ.ت. سلێمانی کارگێری کار 2017-2018
20 میوان رزگار رشید عزیز مێ پ.ت. سلێمانی کارگێری کار 2017-2018
21 شێنێ عمر عوسمان حمه‌شریف مێ پ.ت. سلێمانی کارگێری کار 2017-2018
22 فرمێسك علی اسماعیل حمه‌احمد مێ پ.ت. سلێمانی کارگێری کار 2017-2018
23 جیهان ابراهیم مینا احمد مێ پ.ت. سلێمانی کارگێری کار 2017-2018
24 شیلان محمود سلێمان عبدالله‌ مێ پ.ت. سلێمانی کارگێری کار 2017-2018
25 یوسف بایز عبدالله‌ سلیم نێر پ.ت. سلێمانی کارگێری کار 2017-2018
26 دڵپاک عثمان رسول محمود مێ پ.ت. سلێمانی کارگێری کار 2017-2018
27 فیرده‌وس راوێژ حسین حمه‌امین مێ پ.ت. سلێمانی کارگێری کار 2017-2018
28 سحر علی حسین کریم مێ پ.ت. سلێمانی کارگێری کار 2017-2018
29 سۆزیار جوهر غفار حمه‌سعید مێ پ.ت. سلێمانی کارگێری کار 2017-2018
30 په‌یوه‌ست جلال غریب قادر مێ پ.ت. سلێمانی کارگێری کار 2017-2018
31 ئاڵێ عثمان حمه‌صالح صوفی مێ پ.ت. سلێمانی کارگێری کار 2017-2018
32 تابان علی عمر محمد مێ پ.ت. سلێمانی کارگێری کار 2017-2018
33 شنیار احمد عبدالرحمن محمد مێ پ.ت. سلێمانی کارگێری کار 2017-2018
34 شانیا سعید حسن نادر مێ پ.ت. سلێمانی کارگێری کار 2017-2018
35 ڕاژان کامران محمد احمد مێ پ.ت. سلێمانی کارگێری کار 2017-2018
36 شێنێ احمد عزیز مێ پ.ت. سلێمانی کارگێری کار 2017-2018
37 ئاشتی کامیل عبدالله‌ رشید مێ پ.ت. سلێمانی کارگێری کار 2017-2018
38 حلیمه‌ محمد جونت بامر مێ پ.ت. سلێمانی کارگێری کار 2017-2018
39 کارمه‌ند احمد محمد شریف نێر پ.ت. سلێمانی کارگێری کار 2017-2018
40 هێمن عمر عزه‌ت مجید نێر پ.ت. سلێمانی کارگێری کار 2017-2018
41 رێباز حمه‌امین علی عبدالله‌ نێر پ.ت. سلێمانی کارگێری کار 2017-2018
42 هاوڕێ عبدالرحمن حمه‌امین نێر پ.ت. سلێمانی کارگێری کار 2017-2018
43 هه‌رێم کامران ره‌فیق عبدالله‌ نێر پ.ت. سلێمانی کارگێری کار 2017-2018
44 سرگوڵ شێرزاد احمد حمید مێ پ.ت. سلێمانی کارگێری کار 2017-2018
45 نه‌خشین جمال عبدالکریم مێ پ.ت. سلێمانی کارگێری کار 2017-2018
46 هه‌رێز علی شریف وسمان مێ پ.ت. سلێمانی کارگێری کار 2017-2018
47 تاڤگه‌ تارق فریق محمود مێ پ.ت. سلێمانی کارگێری کار 2017-2018
48 ساوێن صلاح محمد محمود مێ پ.ت. سلێمانی کارگێری کار 2017-2018
49 کاوان جوهر حمه‌شریف نێر پ.ت. سلێمانی کارگێری کار 2017-2018
50 صباح سلیمان شریف عزیز نێر پ.ت. سلێمانی کارگێری کار 2017-2018
51 سروشت حامد عبدالله‌ قادر مێ پ.ت. سلێمانی کارگێری کار 2017-2018
52 عبدالرحمن اشتی محمد صوفی نێر پ.ت. سلێمانی کارگێری کار 2017-2018
53 وشیار محمد رشید حمه‌صالح نێر پ.ت. سلێمانی کارگێری کار 2017-2018
54 شنروێ سوران فائق احمد مێ پ.ت. سلێمانی کارگێری کار 2017-2018
55 ده‌شتی شێرزاد ماجد سعید نێر پ.ت. سلێمانی کارگێری کار 2017-2018
56 دیاری عثمان مجید امین نێر پ.ت. سلێمانی کارگێری کار 2017-2018
57 ئه‌ریڤان دارا احمد عارف مێ پ.ت. سلێمانی کارگێری کار 2017-2018
58 چاوان کریم احمد عبدالله‌ مێ پ.ت. سلێمانی کارگێری کار 2017-2018
59 سازان مهدی کاکه‌برا رضا مێ پ.ت. سلێمانی کارگێری کار 2017-2018
60 شیراز نریمان توفیق محمد نێر پ.ت. سلێمانی کارگێری کار 2017-2018
61 چیا قانع جلال شریف مێ پ.ت. سلێمانی کارگێری کار 2017-2018
62 ڤانیا سلیم عبدالله‌ اسماعیل مێ پ.ت. سلێمانی کارگێری کار 2017-2018
63 ژینۆ اکرام حسن مێ پ.ت. سلێمانی کارگێری کار 2017-2018
64 هاوناز جمال محمد امین مێ پ.ت. سلێمانی کارگێری کار 2017-2018
65 ڕه‌وشت عبدالله‌ رضا احمد مێ پ.ت. سلێمانی کارگێری کار 2017-2018
66 سندس محمد علی سعید مێ پ.ت. سلێمانی کارگێری کار 2017-2018
67 بابان رفیق محمد صالح نێر پ.ت. سلێمانی کارگێری کار 2017-2018
68 سۆزیار داود عبدالله‌ کریم مێ پ.ت. سلێمانی کارگێری کار 2017-2018
69 ژینۆ فارس حسن حمه‌مراد مێ پ.ت. سلێمانی کارگێری کار 2017-2018
70 رۆزا عبدالله‌ محمود احمد محمود مێ پ.ت. سلێمانی کارگێری کار 2017-2018
71 گۆڤار سیامه‌ند ابوبکر رحیم مێ پ.ت. سلێمانی کارگێری کار 2017-2018
72 عدنان فوزی یوسف توما نێر پ.ت. سلێمانی کارگێری کار 2017-2018
73 شیماء رشید علی محمد مێ پ.ت. سلێمانی کارگێری کار 2017-2018
74 نباء جلال غفور محمد مێ پ.ت. سلێمانی کارگێری کار 2017-2018
75 ئارام احمد اسماعیل عبدالرحمن نێر پ.ت. سلێمانی کارگێری کار 2017-2018
76 سامان احمد کدرون صالح نێر پ.ت. سلێمانی کارگێری کار 2017-2018
77 شیروان رؤوف عبدالله‌ محمد نێر پ.ت. سلێمانی کارگێری کار 2017-2018
78 فه‌رمان رحیم شریف محمد نێر پ.ت. سلێمانی کارگێری کار 2017-2018
79 ژین نجم الدین مصطفی مێ پ.ت. سلێمانی کارگێری کار 2017-2018
80 چیا طه‌ غریب احمد مێ پ.ت. سلێمانی کارگێری کار 2017-2018
81 نزار عثمان محمد مێ پ.ت. سلێمانی کارگێری کار 2017-2018
82 پشتیوان رحیم حسین نێر پ.ت. سلێمانی کارگێری کار 2017-2018
83 ژیان عزیز محمد مێ پ.ت. سلێمانی کارگێری کار 2017-2018
84 به‌هار محمد محمود عبدالرحمن مێ پ.ت. سلێمانی کارگێری کار 2017-2018
85 چۆڤین ئاودێر حمه‌ صالح مێ پ.ت. سلێمانی کارگێری کار 2017-2018
86 محمد ابوبکر محمد نێر پ.ت. سلێمانی کارگێری کار 2017-2018
87 هه‌رێم رؤوف عبدالله‌ نێر پ.ت. سلێمانی کارگێری کار 2017-2018
88 زاگرۆس محمود خدر مێ پ.ت. سلێمانی کارگێری کار 2017-2018
89 گۆران محمود محمد امین نێر پ.ت. سلێمانی کارگێری کار 2017-2018
90 فیردوس فایق محمود مێ پ.ت. سلێمانی کارگێری کار 2017-2018
91 هێمن حسین وه‌لی عبدالله‌ نێر پ.ت. سلێمانی کارگێری کار 2017-2018
92 زاگرۆس جمال عبدول رحمان نێر پ.ت. سلێمانی کارگێری کار 2017-2018
93 لانه‌ انور کریم مێ پ.ت. سلێمانی کارگێری کار 2017-2018
94 محمد حسن رحیم غفور نێر پ.ت. سلێمانی کارگێری کار 2017-2018
95 خه‌ڵات جمال علی رسول مێ پ.ت. سلێمانی کارگێری کار 2017-2018
96 دێرین عزیز عبدالله‌ مێ پ.ت. سلێمانی کارگێری کار 2017-2018
97 به‌رهه‌م احمد نصرالدین نێر پ.ت. سلێمانی کارگێری کار 2017-2018
98 تاژان عبدالله‌ فتاح مێ پ.ت. سلێمانی کارگێری کار 2017-2018
99 ایمان علی حسین مێ پ.ت. سلێمانی کارگێری کار 2017-2018
## سیڤان حمید قادر مێ پ.ت. سلێمانی کارگێری کار 2017-2018
## شنۆ مجید سعید مێ پ.ت. سلێمانی کارگێری کار 2017-2018
## لینا عثمان علی عبدول مێ پ.ت. سلێمانی کارگێری کار 2017-2018
## ڕێباز عثمان محمود نێر پ.ت. سلێمانی کارگێری کار 2017-2018
## بانو کمال سعید مێ پ.ت. سلێمانی کارگێری کار 2017-2018
## سنور علی محمد احمد مێ پ.ت. سلێمانی کارگێری کار 2017-2018
## سۆما ابراهیم محمد مێ پ.ت. سلێمانی کارگێری کار 2017-2018
## ده‌شنێ غفور کریم مێ پ.ت. سلێمانی کارگێری کار 2017-2018
## تارا عمر محمد مێ پ.ت. سلێمانی کارگێری کار 2017-2018
## ئاشنا کاکی محمود رشید مێ پ.ت. سلێمانی کارگێری کار 2017-2018
## لاڤه‌ عطا عثمان محمود مێ پ.ت. سلێمانی کارگێری کار 2017-2018
## تابان حسیب محمد مێ پ.ت. سلێمانی کارگێری کار 2017-2018
## شهلا صالح علی مێ پ.ت. سلێمانی کارگێری کار 2017-2018
## نیان طه‌ حمه‌عزیز مێ پ.ت. سلێمانی کارگێری کار 2017-2018
## تاژان جزا عمر عبدالله‌ مێ پ.ت. سلێمانی کارگێری کار 2017-2018
## سۆزیار عبدالله‌ ابوبکر مێ پ.ت. سلێمانی کارگێری کار 2017-2018
## کۆژین یاسین عبدالله‌ نێر پ.ت. سلێمانی کارگێری کار 2017-2018
## صهیب فائق محمد نێر پ.ت. سلێمانی کارگێری کار 2017-2018
## شوان محمود احمد بابکر  نێر پ.ت. سلێمانی کارگێری کار 2017-2018
## ڕه‌وه‌ند خالیدحمه‌ ڕشید مولود  نێر پ.ت. سلێمانی کارگێری کار 2017-2018
## ئاريان طيب حميد فتاح  نێر پ.ت. سلێمانی کارگێری کار 2017-2018
## ده‌شته‌وان محمد على حسن  نێر پ.ت. سلێمانی کارگێری کار 2017-2018
## چرۆ نامیق مولود رسول مێ پ.ت. سلێمانی کارگێری کار 2017-2018
## په‌روه‌ر امین احمد علی  مێ پ.ت. سلێمانی کارگێری کار 2017-2018
## هێڤار عبدالله‌ مصطفی کریم  نێر پ.ت. سلێمانی کارگێری کار 2017-2018
## محمد عمر ابوبکر  نێر پ.ت. سلێمانی کارگێری کار 2017-2018
## دیلمان سامان محمد عزیز نێر پ.ت. سلێمانی کارگێری کار 2017-2018
## سواره‌ عطا فرج یوسف  نێر پ.ت. سلێمانی کارگێری کار 2017-2018
## شه‌یدا کامران حسن فتاح  مێ پ.ت. سلێمانی کارگێری کار 2017-2018
## هانا طه عمر محمود  نێر پ.ت. سلێمانی کارگێری کار 2017-2018
## سۆزان حسین احمد نور مێ پ.ت. سلێمانی کارگێری کار 2017-2018
## ڕوپاک علی درویش عزیز مێ پ.ت. سلێمانی کارگێری کار 2017-2018
## سامان مجید ابراهیم علی  نێر پ.ت. سلێمانی کارگێری کار 2017-2018
## هاوژین جلال سعید نێر پ.ت. سلێمانی کارگێری کار 2017-2018
## هاوڕێ عمر عثمان نێر پ.ت. سلێمانی کارگێری کار 2017-2018
## کوردستان مجید علی عبدالله‌ مێ پ.ت. سلێمانی کارگێری کار 2017-2018
## هۆشمه‌ند مولود عارف صالح نێر پ.ت. سلێمانی کارگێری کار 2017-2018
## طالبان اسعد عزیز محمد نێر پ.ت. سلێمانی کارگێری کار 2017-2018
## زانا رضا ابوبکر محمد نێر پ.ت. سلێمانی کارگێری کار 2017-2018
## سه‌لار عمر علی عزیز نێر پ.ت. سلێمانی کارگێری کار 2017-2018
 
1 زریان لطیف محمد مێ پ.ت. سلێمانی ژنان و مناڵبوون 2017-2018
2 شه‌هلا جبار عزیز مێ پ.ت. سلێمانی ژنان و مناڵبوون 2017-2018
3 سوسن سعید عبدالکریم مێ پ.ت. سلێمانی ژنان و مناڵبوون 2017-2018
4 زریان کریم عبدالعزیز مێ پ.ت. سلێمانی ژنان و مناڵبوون 2017-2018
5 ژیلیا هه‌ڵکه‌وت قادر مێ پ.ت. سلێمانی ژنان و مناڵبوون 2017-2018
6 سۆما عبدالله‌ رووف مێ پ.ت. سلێمانی ژنان و مناڵبوون 2017-2018
7 هێڤین حامد حمه‌ خدر مێ پ.ت. سلێمانی ژنان و مناڵبوون 2017-2018
8 لانه‌ اکبر صالح مێ پ.ت. سلێمانی ژنان و مناڵبوون 2017-2018
9 ده‌ریا کمال کاک عبدالله‌ مێ پ.ت. سلێمانی ژنان و مناڵبوون 2017-2018
10 ژیان به‌ختیار حمه‌ حسن مێ پ.ت. سلێمانی ژنان و مناڵبوون 2017-2018
11 اسماء رۆسته‌م خورشید مێ پ.ت. سلێمانی ژنان و مناڵبوون 2017-2018
12 سۆز حسن مجید مێ پ.ت. سلێمانی ژنان و مناڵبوون 2017-2018
13 هه‌ڵاڵه‌ صابر رحمان مێ پ.ت. سلێمانی ژنان و مناڵبوون 2017-2018
14 سۆما جمعه‌ عبدالله‌ مێ پ.ت. سلێمانی ژنان و مناڵبوون 2017-2018
15 هاوناز طارق عثمان مێ پ.ت. سلێمانی ژنان و مناڵبوون 2017-2018
16 شاگوڵ کمال علی مێ پ.ت. سلێمانی ژنان و مناڵبوون 2017-2018
17 خه‌نده‌ کریم سعید مێ پ.ت. سلێمانی ژنان و مناڵبوون 2017-2018
18 سۆنیا سلام محمد مێ پ.ت. سلێمانی ژنان و مناڵبوون 2017-2018
19 په‌یام عزیز شوکت مێ پ.ت. سلێمانی ژنان و مناڵبوون 2017-2018
20 دیانه‌ عبدالله‌ صالح مێ پ.ت. سلێمانی ژنان و مناڵبوون 2017-2018
21 شؤخ جمال امین مێ پ.ت. سلێمانی ژنان و مناڵبوون 2017-2018
22 به‌یان محمد حمه‌ حسن مێ پ.ت. سلێمانی ژنان و مناڵبوون 2017-2018
23 هه‌نسک محمد عثمان مێ پ.ت. سلێمانی ژنان و مناڵبوون 2017-2018
24 لانه‌ ابوبکر صدیق مێ پ.ت. سلێمانی ژنان و مناڵبوون 2017-2018
25 ئاڵا حسن حسین مێ پ.ت. سلێمانی ژنان و مناڵبوون 2017-2018
26 ساکار محمد احمد مێ پ.ت. سلێمانی ژنان و مناڵبوون 2017-2018
27 لیلان محمد حاجی مێ پ.ت. سلێمانی ژنان و مناڵبوون 2017-2018
28 ساکار رووف شریف مێ پ.ت. سلێمانی ژنان و مناڵبوون 2017-2018
29 گه‌شبین سه‌ردار رشید مێ پ.ت. سلێمانی ژنان و مناڵبوون 2017-2018
30 سمیه‌ محمد اسماعیل مێ پ.ت. سلێمانی ژنان و مناڵبوون 2017-2018
31 امل اسماعیل حسن مێ پ.ت. سلێمانی ژنان و مناڵبوون 2017-2018
32 هێڤین احمدصالح مێ پ.ت. سلێمانی ژنان و مناڵبوون 2017-2018
33 دڵنیا عزیز عبدالله‌ مێ پ.ت. سلێمانی ژنان و مناڵبوون 2017-2018
34 سۆزی طه‌ محمد مێ پ.ت. سلێمانی ژنان و مناڵبوون 2017-2018
35 سیڤان رجب حمه‌ امین مێ پ.ت. سلێمانی ژنان و مناڵبوون 2017-2018
36 شنیار صالح رووف مێ پ.ت. سلێمانی ژنان و مناڵبوون 2017-2018
37 هێشوو یاسین حمه‌ سعید مێ پ.ت. سلێمانی ژنان و مناڵبوون 2017-2018
38 ایمان محمد رشید مێ پ.ت. سلێمانی ژنان و مناڵبوون 2017-2018
39 له‌نیا نعمان عبدالله‌ مێ پ.ت. سلێمانی ژنان و مناڵبوون 2017-2018
40 نجیبه‌ عمر عثمان مێ پ.ت. سلێمانی ژنان و مناڵبوون 2017-2018
41 نیگار اکرم محمود مێ پ.ت. سلێمانی ژنان و مناڵبوون 2017-2018
42 شێنه‌ سه‌رکه‌وت عبدالله‌ مێ پ.ت. سلێمانی ژنان و مناڵبوون 2017-2018
43 هیشوو عزیز غفور مێ پ.ت. سلێمانی ژنان و مناڵبوون 2017-2018
44 ماریا لطیف رفعت مێ پ.ت. سلێمانی ژنان و مناڵبوون 2017-2018
45 شیفاء سلام احمد مێ پ.ت. سلێمانی ژنان و مناڵبوون 2017-2018
46 سکاڵا جمال جلال مێ پ.ت. سلێمانی ژنان و مناڵبوون 2017-2018
47 ئاڵ محمد احمد مێ پ.ت. سلێمانی ژنان و مناڵبوون 2017-2018
48 دێکان یادگار علی مێ پ.ت. سلێمانی ژنان و مناڵبوون 2017-2018
49 ساکار هادی محمد مێ پ.ت. سلێمانی ژنان و مناڵبوون 2017-2018
50 باخان حسین احمد مێ پ.ت. سلێمانی ژنان و مناڵبوون 2017-2018
51 هه‌نار عثمان علی مێ پ.ت. سلێمانی ژنان و مناڵبوون 2017-2018
52 لانه‌ لطیف کریم  مێ پ.ت. سلێمانی ژنان و مناڵبوون 2017-2018
53 له‌نیا محمد حکیم  مێ پ.ت. سلێمانی ژنان و مناڵبوون 2017-2018
54 ئه‌وین عبدالرحمن عبدالله‌ مێ پ.ت. سلێمانی ژنان و مناڵبوون 2017-2018
55 کلثوم حامد قادر مێ پ.ت. سلێمانی ژنان و مناڵبوون 2017-2018
56 ريَناس حسين حمة رشيد مێ پ.ت. سلێمانی ژنان و مناڵبوون 2017-2018
 
1 جێگر جمال رشید نێر پ.ت. سلێمانی رووپێوی 2017-2018
2 سۆنیا حسن رسول مێ پ.ت. سلێمانی رووپێوی 2017-2018
3 محمد احمد عبدالقادر نێر پ.ت. سلێمانی رووپێوی 2017-2018
4 په‌یوه‌ست حسن محمود مێ پ.ت. سلێمانی رووپێوی 2017-2018
5 سۆما ارسلان غالی مێ پ.ت. سلێمانی رووپێوی 2017-2018
6 فه‌رمان عبدالله‌ احمد نێر پ.ت. سلێمانی رووپێوی 2017-2018
7 شنیار حسن احمد مێ پ.ت. سلێمانی رووپێوی 2017-2018
8 ره‌هیڵ عبدول حمه‌ علی نێر پ.ت. سلێمانی رووپێوی 2017-2018
9 شکار مشیر حسین نێر پ.ت. سلێمانی رووپێوی 2017-2018
10 هاوژین مضطفی عبدالله‌ نێر پ.ت. سلێمانی رووپێوی 2017-2018
11 ژیوار خالد قادر نێر پ.ت. سلێمانی رووپێوی 2017-2018
12 هیوا سعید حمه‌ رشید نێر پ.ت. سلێمانی رووپێوی 2017-2018
13 زانیار محمد امین سعید نێر پ.ت. سلێمانی رووپێوی 2017-2018
14 لاوێن سامان عبدالصمد نێر پ.ت. سلێمانی رووپێوی 2017-2018
15 شاجوان تۆفیق محمد مێ پ.ت. سلێمانی رووپێوی 2017-2018
16 هه‌ڵوێست عثمان احمد مێ پ.ت. سلێمانی رووپێوی 2017-2018
17 له‌نیا حسن خدر مێ پ.ت. سلێمانی رووپێوی 2017-2018
18 هاوناز بکر حمه‌ رضا مێ پ.ت. سلێمانی رووپێوی 2017-2018
19 تابان لقمان حسین مێ پ.ت. سلێمانی رووپێوی 2017-2018
20 گه‌شبین مسعود رووف مێ پ.ت. سلێمانی رووپێوی 2017-2018
21 شادمان ابوبکر حسین نێر پ.ت. سلێمانی رووپێوی 2017-2018
22 رسول علی علی نێر پ.ت. سلێمانی رووپێوی 2017-2018
23 شێنێ سرحد علی مێ پ.ت. سلێمانی رووپێوی 2017-2018
24 محمد جوهر حمه‌ امین نێر پ.ت. سلێمانی رووپێوی 2017-2018
25 جوانه‌ محمد اسماعیل مێ پ.ت. سلێمانی رووپێوی 2017-2018
26 مسلم رووف احمد نێر پ.ت. سلێمانی رووپێوی 2017-2018
27 محمد طارق قادر نێر پ.ت. سلێمانی رووپێوی 2017-2018
28 سامره‌ند ئاوات بابکر مێ پ.ت. سلێمانی رووپێوی 2017-2018
29 لانه‌ فاضل محمد مێ پ.ت. سلێمانی رووپێوی 2017-2018
30 ڕامیار حسن صوفی نێر پ.ت. سلێمانی رووپێوی 2017-2018
31 سه‌رکۆ سعید کریم نێر پ.ت. سلێمانی رووپێوی 2017-2018
32 سۆران حاکم محمد نێر پ.ت. سلێمانی رووپێوی 2017-2018
33 ایوب علی حسین نێر پ.ت. سلێمانی رووپێوی 2017-2018
34 گه‌رمیان سعید محمد امین نێر پ.ت. سلێمانی رووپێوی 2017-2018
35 چاوان انور ابوبکر مێ پ.ت. سلێمانی رووپێوی 2017-2018
36 سۆزی عثمان سلیم مێ پ.ت. سلێمانی رووپێوی 2017-2018
37 به‌ختیار لقمان رشید نێر پ.ت. سلێمانی رووپێوی 2017-2018
38 بینه‌ر مهدی صدیق نێر پ.ت. سلێمانی رووپێوی 2017-2018
39 عبدالرحمان حمد حسن نێر پ.ت. سلێمانی رووپێوی 2017-2018
40 نامۆ محمد عبدالرزاق نێر پ.ت. سلێمانی رووپێوی 2017-2018
41 کانی کامه‌ران محمد مێ پ.ت. سلێمانی رووپێوی 2017-2018
42 دیدار مغدید محمد نێر پ.ت. سلێمانی رووپێوی 2017-2018
43 گه‌یلان عبدالله‌ احمد نێر پ.ت. سلێمانی رووپێوی 2017-2018
44 بابان ابراهیم وتمان نێر پ.ت. سلێمانی رووپێوی 2017-2018
45 ترێ عثمان حمه‌ صالح مێ پ.ت. سلێمانی رووپێوی 2017-2018
46 شێنێ بارام احمد مێ پ.ت. سلێمانی رووپێوی 2017-2018
47 سه‌فین کامران بابکر  نێر پ.ت. سلێمانی رووپێوی 2017-2018
48 به‌ختیار حمه‌ علی نێر پ.ت. سلێمانی رووپێوی 2017-2018
49 مه‌روه‌ حمه‌ فرج حمه‌ غریب مێ پ.ت. سلێمانی رووپێوی 2017-2018
50 ئاسۆ حسن عبدالله‌ نێر پ.ت. سلێمانی رووپێوی 2017-2018
51 دةريا ئازاد احمد مێ پ.ت. سلێمانی رووپێوی 2017-2018
52 سۆزان رزگار فتاح مێ پ.ت. سلێمانی رووپێوی 2017-2018
53 کوردۆ تۆفیق مجید نێر پ.ت. سلێمانی رووپێوی 2017-2018
 
1 تةرزة عبدالرحمن فارس مصطفى مێ پ.ت. سلێمانی الکترون 2017-2018
2 راز بيستون طورون عارف مێ پ.ت. سلێمانی الکترون 2017-2018
3 سوَنيا مجيد حسن مارف مێ پ.ت. سلێمانی الکترون 2017-2018
4 سؤما جمعة محمود مێ پ.ت. سلێمانی الکترون 2017-2018
5 شادمان يونس محمد كاكة رِةش نێر پ.ت. سلێمانی الکترون 2017-2018
6 شاهو ابراهيم اسماعيل  نێر پ.ت. سلێمانی الکترون 2017-2018
7 شةنطة عوسمان سليم مێ پ.ت. سلێمانی الکترون 2017-2018
8 مسعود عثمان كريم نێر پ.ت. سلێمانی الکترون 2017-2018
9 ضومان كاوة صالح  نێر پ.ت. سلێمانی الکترون 2017-2018
10 ضيا ئازاد بايز نێر پ.ت. سلێمانی الکترون 2017-2018
11 طاهر حسن حمة امين  نێر پ.ت. سلێمانی الکترون 2017-2018
12 عثمان حسن خدر  نێر پ.ت. سلێمانی الکترون 2017-2018
13 كاشما كاوة مامة عثمان مێ پ.ت. سلێمانی الکترون 2017-2018
14 كةيوان مصطفى عبدالمجيد نێر پ.ت. سلێمانی الکترون 2017-2018
15 محمد عبدالوهاب عمر عبدالله نێر پ.ت. سلێمانی الکترون 2017-2018
16 محمد مجيد اسعد رضا نێر پ.ت. سلێمانی الکترون 2017-2018
17 هاوكار عبدالرحمن محمد صالح نێر پ.ت. سلێمانی الکترون 2017-2018
18 ئاكوَ محمد امين عثمان نێر پ.ت. سلێمانی الکترون 2017-2018
19 ئةردةلان ابوبكر توفيق نێر پ.ت. سلێمانی الکترون 2017-2018
20 احمد بورهان مصطفى رسول نێر پ.ت. سلێمانی الکترون 2017-2018
21 اسو مريوان محمد كاكة ولا نێر پ.ت. سلێمانی الکترون 2017-2018
22 بلال عمر حسن  نێر پ.ت. سلێمانی الکترون 2017-2018
23 بهاء الدين نصر الدين نوري نێر پ.ت. سلێمانی الکترون 2017-2018
24 بيخال حسين شريف رشيد مێ پ.ت. سلێمانی الکترون 2017-2018
25 تارا دلشاد محمد احمد مێ پ.ت. سلێمانی الکترون 2017-2018
26 تافكة عبداللة روستم رَضا مێ پ.ت. سلێمانی الکترون 2017-2018
27 تروسكة اراز عزالدين مێ پ.ت. سلێمانی الکترون 2017-2018
28 ثةيمان رحيم شيخة امين مێ پ.ت. سلێمانی الکترون 2017-2018
29 جراخان عثمان محمود مصطفى  مێ پ.ت. سلێمانی الکترون 2017-2018
30 جيا بيلال حبيب مێ پ.ت. سلێمانی الکترون 2017-2018
31 جينةر محمود كمال عبدالله نێر پ.ت. سلێمانی الکترون 2017-2018
32 خونجةكول حميد حسين محمد مێ پ.ت. سلێمانی الکترون 2017-2018
33 دانيا عمر محمد عزيز احمد مێ پ.ت. سلێمانی الکترون 2017-2018
34 ديرين مجيد محمد على  مێ پ.ت. سلێمانی الکترون 2017-2018
35 ريبةر احمد علي عبدالله نێر پ.ت. سلێمانی الکترون 2017-2018
36 ريبةر كمال رفيق توفيق نێر پ.ت. سلێمانی الکترون 2017-2018
37 ريبةر يونس كريم رحيم  نێر پ.ت. سلێمانی الکترون 2017-2018
38 ريبين احمد علي نێر پ.ت. سلێمانی الکترون 2017-2018
39 ريناس قادر فرج مێ پ.ت. سلێمانی الکترون 2017-2018
40 زانيار توفيق حسين محمود نێر پ.ت. سلێمانی الکترون 2017-2018
41 زريان مختار محمد مێ پ.ت. سلێمانی الکترون 2017-2018
42 ساكار غفار حمة رشيد مێ پ.ت. سلێمانی الکترون 2017-2018
43 سةروةر عثمان كريم خوا مراد نێر پ.ت. سلێمانی الکترون 2017-2018
44 سةيوان لطيف رضا نێر پ.ت. سلێمانی الکترون 2017-2018
45 سروشت قاسم خورشيد مێ پ.ت. سلێمانی الکترون 2017-2018
46 سوزيار ابو بكر علي مێ پ.ت. سلێمانی الکترون 2017-2018
47 سوزيار عثمان محمد على مێ پ.ت. سلێمانی الکترون 2017-2018
48 سيفان قادر سعيد مێ پ.ت. سلێمانی الکترون 2017-2018
49 شاجوان زاهر عمر مێ پ.ت. سلێمانی الکترون 2017-2018
50 شاجوان سالار امين محمد مێ پ.ت. سلێمانی الکترون 2017-2018
51 شادان مهدي محمد مێ پ.ت. سلێمانی الکترون 2017-2018
52 شةهلا رؤوف حمة حسن مێ پ.ت. سلێمانی الکترون 2017-2018
53 شنيار توفيق علي فتاح مێ پ.ت. سلێمانی الکترون 2017-2018
54 شيلان عبدالصمد عبدالله حارس مێ پ.ت. سلێمانی الکترون 2017-2018
55 كاردؤ حةتم محمد نێر پ.ت. سلێمانی الکترون 2017-2018
56 عبدالقادر اسماعيل رسول نێر پ.ت. سلێمانی الکترون 2017-2018
57 عثمان سليمان حمد سليمان نێر پ.ت. سلێمانی الکترون 2017-2018
58 فةرزانة عارف حسن عبداللة مێ پ.ت. سلێمانی الکترون 2017-2018
59 كاشان محمود حمد محمود مێ پ.ت. سلێمانی الکترون 2017-2018
60 شيما ولى عبدالكريم مێ پ.ت. سلێمانی الکترون 2017-2018
61 ديريفان عمر محمد حمة صالح  مێ پ.ت. سلێمانی الکترون 2017-2018
62 خةلات مجيد عزيز حمة  مێ پ.ت. سلێمانی الکترون 2017-2018
63 كةزال رحمان نجم الدين احمد مێ پ.ت. سلێمانی الکترون 2017-2018
64 كريم احمد سليم نێر پ.ت. سلێمانی الکترون 2017-2018
65 لافة عطا مصطفى قاسم  مێ پ.ت. سلێمانی الکترون 2017-2018
66 لانة علي احمد شريف مێ پ.ت. سلێمانی الکترون 2017-2018
67 ماريا ئازاد شريف مێ پ.ت. سلێمانی الکترون 2017-2018
68 مريم شهاب احمد محمد مێ پ.ت. سلێمانی الکترون 2017-2018
69 هةلالة جمال حسين مجيد مێ پ.ت. سلێمانی الکترون 2017-2018
70 هةلو ناظم كريم رشيد نێر پ.ت. سلێمانی الکترون 2017-2018
71 هوشمن فائق عبدالرحيم سيف الله نێر پ.ت. سلێمانی الکترون 2017-2018
72 هوكر جلال محمد فرج نێر پ.ت. سلێمانی الکترون 2017-2018
73 هيرش هادي عبدالله نێر پ.ت. سلێمانی الکترون 2017-2018
74 ئاريان محمد سعيد اسماعيل  نێر پ.ت. سلێمانی الکترون 2017-2018
75 ئاشنا ئازاد نوري صديق مێ پ.ت. سلێمانی الکترون 2017-2018
76 ئةفين محي الدين محمد عمر مێ پ.ت. سلێمانی الکترون 2017-2018
77 ئةمير جلال احمد حمة سورجي نێر پ.ت. سلێمانی الکترون 2017-2018
 
1 احمد غازی عبدالحمید نێر پ.ت. سلێمانی په‌رستاری ددان 2017-2018
2 محمد علی نوری نێر پ.ت. سلێمانی په‌رستاری ددان 2017-2018
3 طهران فائق مجید سلێمان مێ پ.ت. سلێمانی په‌رستاری ددان 2017-2018
4 زیران محمد علی مێ پ.ت. سلێمانی په‌رستاری ددان 2017-2018
5 سومییه‌عبدالله‌ ابراهیم مێ پ.ت. سلێمانی په‌رستاری ددان 2017-2018
6 به‌هێز محمود امین قادر نێر پ.ت. سلێمانی په‌رستاری ددان 2017-2018
7 شاجوان مصطفی فارس مێ پ.ت. سلێمانی په‌رستاری ددان 2017-2018
8 ده‌شنێ عارف امین علی مێ پ.ت. سلێمانی په‌رستاری ددان 2017-2018
9 باخچه‌ عمر محمد مێ پ.ت. سلێمانی په‌رستاری ددان 2017-2018
10 فه‌رهاد محمد عبدالله‌ ملا نێر پ.ت. سلێمانی په‌رستاری ددان 2017-2018
11 ایمان خالد قادر عبدالله‌ مێ پ.ت. سلێمانی په‌رستاری ددان 2017-2018
12 گۆڤار اسعد توفیق مێ پ.ت. سلێمانی په‌رستاری ددان 2017-2018
13 لانه‌ کاکه‌ برا احمد محمد مێ پ.ت. سلێمانی په‌رستاری ددان 2017-2018
14 خه‌نده‌ حسن حمه‌ امین مێ پ.ت. سلێمانی په‌رستاری ددان 2017-2018
15 شادیه‌ دارا احمد ولی مێ پ.ت. سلێمانی په‌رستاری ددان 2017-2018
16 حمزه‌ نوشیروان احمد محمد نێر پ.ت. سلێمانی په‌رستاری ددان 2017-2018
17 نه‌شمیل بایز وسمان مێ پ.ت. سلێمانی په‌رستاری ددان 2017-2018
18 ئارام ابوبکر محی الدین کریم نێر پ.ت. سلێمانی په‌رستاری ددان 2017-2018
19 ئاشنا عمر عزیز سعید نێر پ.ت. سلێمانی په‌رستاری ددان 2017-2018
20 شیماء سواره‌ محمد امین مێ پ.ت. سلێمانی په‌رستاری ددان 2017-2018
21 ئه‌یوب احمد حسین ویسی نێر پ.ت. سلێمانی په‌رستاری ددان 2017-2018
22 محمد احمد سعید کاکه‌ خاس نێر پ.ت. سلێمانی په‌رستاری ددان 2017-2018
23 شێواز جلال رشید حمه‌ ویس مێ پ.ت. سلێمانی په‌رستاری ددان 2017-2018
24 ژینۆ عمر محمود عزیز مێ پ.ت. سلێمانی په‌رستاری ددان 2017-2018
25 محمد سلێمان سلام خلیفه‌ نێر پ.ت. سلێمانی په‌رستاری ددان 2017-2018
26 ترێ ادریس فتاح کریم مێ پ.ت. سلێمانی په‌رستاری ددان 2017-2018
27 اسماء رمضان عثمان صابر مێ پ.ت. سلێمانی په‌رستاری ددان 2017-2018
28 ڕه‌ندی حسین عبدالکریم حسین نێر پ.ت. سلێمانی په‌رستاری ددان 2017-2018
29 ئوسامه‌ عبدالله‌ احمد عبدالله‌ نێر پ.ت. سلێمانی په‌رستاری ددان 2017-2018
30 شنیار یاسین حسین فرج مێ پ.ت. سلێمانی په‌رستاری ددان 2017-2018
31 نووا کامران عمر احمد مێ پ.ت. سلێمانی په‌رستاری ددان 2017-2018
32 ایمان نه‌وزاد محمد مێ پ.ت. سلێمانی په‌رستاری ددان 2017-2018
33 هێشوو اسماعیل رسول محمود مێ پ.ت. سلێمانی په‌رستاری ددان 2017-2018
34 لاڤه‌ محمد محمود محمد مێ پ.ت. سلێمانی په‌رستاری ددان 2017-2018
35 پرژە محمد جزا علی مێ پ.ت. سلێمانی په‌رستاری ددان 2017-2018
36 عمر مصطفي غفور مێ پ.ت. سلێمانی په‌رستاری ددان 2017-2018
37 شيَركؤ قاصي كاكة احمد نێر پ.ت. سلێمانی په‌رستاری ددان 2017-2018
38 احمد محمود محمد نێر پ.ت. سلێمانی په‌رستاری ددان 2017-2018
39 شنيار ياسين عصام الدين مێ پ.ت. سلێمانی په‌رستاری ددان 2017-2018
 
1 اسماْ  محمد محمد صالح مێ پ.ت. سلێمانی ته‌لارسازی 2017-2018
2 تريفة ولى محمد رحمن  مێ پ.ت. سلێمانی ته‌لارسازی 2017-2018
3 جرو على عباس رسول  مێ پ.ت. سلێمانی ته‌لارسازی 2017-2018
4 جوان محمود رووف حمة رةشيد  مێ پ.ت. سلێمانی ته‌لارسازی 2017-2018
5 دةرون احمد فتاح حمة مێ پ.ت. سلێمانی ته‌لارسازی 2017-2018
6 رابةر علي رسول حمة  نێر پ.ت. سلێمانی ته‌لارسازی 2017-2018
7 رةيان عمر عبدالرحمن مجيد مێ پ.ت. سلێمانی ته‌لارسازی 2017-2018
8 روزا اكرم احمد عزيز مێ پ.ت. سلێمانی ته‌لارسازی 2017-2018
9 روشنا محمد امين محمد مێ پ.ت. سلێمانی ته‌لارسازی 2017-2018
10 سةميرة محمود فتاح محمد مێ پ.ت. سلێمانی ته‌لارسازی 2017-2018
11 سوزان احمد ميكائيل فقى مێ پ.ت. سلێمانی ته‌لارسازی 2017-2018
12 سوزدار على صالح محمد مێ پ.ت. سلێمانی ته‌لارسازی 2017-2018
13 شاد عادل محمد حمة صالح نێر پ.ت. سلێمانی ته‌لارسازی 2017-2018
14 شاكول سةردار عبدالكريم مجيد مێ پ.ت. سلێمانی ته‌لارسازی 2017-2018
15 شةوبو محمد شريف مێ پ.ت. سلێمانی ته‌لارسازی 2017-2018
16 شينى عبداللة محمود مێ پ.ت. سلێمانی ته‌لارسازی 2017-2018
17 كاني محمد سليمان امين مێ پ.ت. سلێمانی ته‌لارسازی 2017-2018
18 كلثوم ارسلان محمد سعيد مێ پ.ت. سلێمانی ته‌لارسازی 2017-2018
19 لافان على عزيز مارف مێ پ.ت. سلێمانی ته‌لارسازی 2017-2018
20 هةنا سعيد عمر محمد مێ پ.ت. سلێمانی ته‌لارسازی 2017-2018
21 هيمن سعيد حمة صالح  نێر پ.ت. سلێمانی ته‌لارسازی 2017-2018
22 هيمن مصطفى رشيد مصطفى نێر پ.ت. سلێمانی ته‌لارسازی 2017-2018
23 ئاونك خدر بيروت مێ پ.ت. سلێمانی ته‌لارسازی 2017-2018
24 اريفان علي قادر خليفة رحيم نێر پ.ت. سلێمانی ته‌لارسازی 2017-2018
25 باخان علي احمد علي مێ پ.ت. سلێمانی ته‌لارسازی 2017-2018
26 جينةر حاتم عمر علي نێر پ.ت. سلێمانی ته‌لارسازی 2017-2018
27 خةندة عمر محمد صالح مێ پ.ت. سلێمانی ته‌لارسازی 2017-2018
28 سةركول محمد عثمان محمد مێ پ.ت. سلێمانی ته‌لارسازی 2017-2018
29 سوزيار جمال محمد احمد مێ پ.ت. سلێمانی ته‌لارسازی 2017-2018
30 شاز ياسين مصطفى قادر  مێ پ.ت. سلێمانی ته‌لارسازی 2017-2018
31 عمر سليم احمد صالح نێر پ.ت. سلێمانی ته‌لارسازی 2017-2018
32 فةراموش حاجى خدر علي مێ پ.ت. سلێمانی ته‌لارسازی 2017-2018
33 فضيلة ابراهيم كريم عبدالله مێ پ.ت. سلێمانی ته‌لارسازی 2017-2018
34 لافة احمد ابراهيم قادر وةلى مێ پ.ت. سلێمانی ته‌لارسازی 2017-2018
35 مزدة محمد امين عبداللة مێ پ.ت. سلێمانی ته‌لارسازی 2017-2018
36 هيفين حمد بايز حمد مێ پ.ت. سلێمانی ته‌لارسازی 2017-2018
37 يوسف احمد خدر حسن  نێر پ.ت. سلێمانی ته‌لارسازی 2017-2018
38 ئارام عزيز نجم حمة مراد نێر پ.ت. سلێمانی ته‌لارسازی 2017-2018
39 زانا عمر صابر نێر پ.ت. سلێمانی ته‌لارسازی 2017-2018
40 نه‌خشین رحمن عارف مێ پ.ت. سلێمانی ته‌لارسازی 2017-2018
41 جێژوان کاوه‌ جه‌مال نێر پ.ت. سلێمانی ته‌لارسازی 2017-2018
 
1 شادان مصطفی فقێ محمد مێ پ.ت. سلێمانی ده‌رمانسازی 2017-2018
2 نةوروز عزيز حمةنجم رسول مێ پ.ت. سلێمانی ده‌رمانسازی 2017-2018
3 امين نوري قادر نێر پ.ت. سلێمانی ده‌رمانسازی 2017-2018
4 ئةزي كاروان عبدالرحمن حمةامين نێر پ.ت. سلێمانی ده‌رمانسازی 2017-2018
5 روبةند على محمود مێ پ.ت. سلێمانی ده‌رمانسازی 2017-2018
6 باكو عثمان كريم نێر پ.ت. سلێمانی ده‌رمانسازی 2017-2018
7 جرو عزت محمد مێ پ.ت. سلێمانی ده‌رمانسازی 2017-2018
8 مةروان كنعان عارف نێر پ.ت. سلێمانی ده‌رمانسازی 2017-2018
9 تارا محمود حسن مێ پ.ت. سلێمانی ده‌رمانسازی 2017-2018
10 هةورامان رمضان عبداللة نێر پ.ت. سلێمانی ده‌رمانسازی 2017-2018
11 ايوب عثمان محمود نێر پ.ت. سلێمانی ده‌رمانسازی 2017-2018
12 هدي صالح غفار مێ پ.ت. سلێمانی ده‌رمانسازی 2017-2018
13 كةوسةر نوري علي مێ پ.ت. سلێمانی ده‌رمانسازی 2017-2018
14 ئامانج فائق عمر نێر پ.ت. سلێمانی ده‌رمانسازی 2017-2018
15 مريةم رسول صالح  مێ پ.ت. سلێمانی ده‌رمانسازی 2017-2018
16 حةنان كريم اورحمان مێ پ.ت. سلێمانی ده‌رمانسازی 2017-2018
17 ابراهيم حسيب محمد نێر پ.ت. سلێمانی ده‌رمانسازی 2017-2018
18 كةشبين قادر محمد مێ پ.ت. سلێمانی ده‌رمانسازی 2017-2018
19 كةنار احمد شريف مێ پ.ت. سلێمانی ده‌رمانسازی 2017-2018
20 سونياسلام حمةمراد مێ پ.ت. سلێمانی ده‌رمانسازی 2017-2018
21 هاوكار فتاح شريف نێر پ.ت. سلێمانی ده‌رمانسازی 2017-2018
22 هيجران علي مارف نێر پ.ت. سلێمانی ده‌رمانسازی 2017-2018
23 تريفة حميد حمةامين  مێ پ.ت. سلێمانی ده‌رمانسازی 2017-2018
24 بةيان عدنان محمود مێ پ.ت. سلێمانی ده‌رمانسازی 2017-2018
25 دلكير صالح صالح مێ پ.ت. سلێمانی ده‌رمانسازی 2017-2018
26 رؤزان علي محمود مێ پ.ت. سلێمانی ده‌رمانسازی 2017-2018
27 دابان ضاهر طاهر مێ پ.ت. سلێمانی ده‌رمانسازی 2017-2018
28 رؤز محمد رحمان مێ پ.ت. سلێمانی ده‌رمانسازی 2017-2018
29 سيفةر حسين حمةاحمد مێ پ.ت. سلێمانی ده‌رمانسازی 2017-2018
30 نةخشين ابراهيم احمد مێ پ.ت. سلێمانی ده‌رمانسازی 2017-2018
31 رؤشن عثمان جبار مێ پ.ت. سلێمانی ده‌رمانسازی 2017-2018
32 داليا عبداللة صابر مێ پ.ت. سلێمانی ده‌رمانسازی 2017-2018
33 تةرزة عبدالكريم علي مێ پ.ت. سلێمانی ده‌رمانسازی 2017-2018
34 اسماء عمر حسن مێ پ.ت. سلێمانی ده‌رمانسازی 2017-2018
35 ياد هاوري علاءالدين نێر پ.ت. سلێمانی ده‌رمانسازی 2017-2018
36 فرحان كريم فتاح نێر پ.ت. سلێمانی ده‌رمانسازی 2017-2018
37 ميران صلاح عزيز نێر پ.ت. سلێمانی ده‌رمانسازی 2017-2018
38 سامان حبيب رؤستم نێر پ.ت. سلێمانی ده‌رمانسازی 2017-2018
39 الهام احمد محمود مێ پ.ت. سلێمانی ده‌رمانسازی 2017-2018
40 سازان عثمان كريم مێ پ.ت. سلێمانی ده‌رمانسازی 2017-2018
41 محمدحسن عبدالقادر نێر پ.ت. سلێمانی ده‌رمانسازی 2017-2018
42 دةشني فةرهاد فخرالدين مێ پ.ت. سلێمانی ده‌رمانسازی 2017-2018
43 بةناز صباح احمد مێ پ.ت. سلێمانی ده‌رمانسازی 2017-2018
44 ياسين سعيد مصطفي نێر پ.ت. سلێمانی ده‌رمانسازی 2017-2018
45 احمد محمد احمد نێر پ.ت. سلێمانی ده‌رمانسازی 2017-2018
46 شيني امين محمد مێ پ.ت. سلێمانی ده‌رمانسازی 2017-2018
47 كاني عمر احمد مێ پ.ت. سلێمانی ده‌رمانسازی 2017-2018
48 بةختةوةر احمد محمد مێ پ.ت. سلێمانی ده‌رمانسازی 2017-2018
49 ميران جمال رسول نێر پ.ت. سلێمانی ده‌رمانسازی 2017-2018
50 سروة محمد عثمان مێ پ.ت. سلێمانی ده‌رمانسازی 2017-2018
51 حمز ازاد كريم نێر پ.ت. سلێمانی ده‌رمانسازی 2017-2018
52 فاطمة عمر حمة مێ پ.ت. سلێمانی ده‌رمانسازی 2017-2018
53 زاكاو طاهر فارس مێ پ.ت. سلێمانی ده‌رمانسازی 2017-2018
54 روشنا كاميل صالح مێ پ.ت. سلێمانی ده‌رمانسازی 2017-2018
55 ئارةزوو اكرم حمةكريم مێ پ.ت. سلێمانی ده‌رمانسازی 2017-2018
56 دانيار غفور حمةسعيد نێر پ.ت. سلێمانی ده‌رمانسازی 2017-2018
57 بةنان حسن نامق مێ پ.ت. سلێمانی ده‌رمانسازی 2017-2018
58 ريبةر سليم صالح نێر پ.ت. سلێمانی ده‌رمانسازی 2017-2018
59 شاجوان جزا رشيد مێ پ.ت. سلێمانی ده‌رمانسازی 2017-2018
60 شوانة اسماعيل احمد نێر پ.ت. سلێمانی ده‌رمانسازی 2017-2018
61 نيكا نةريمان حمةكريم مێ پ.ت. سلێمانی ده‌رمانسازی 2017-2018
62 شالاو عمر حمةامين نێر پ.ت. سلێمانی ده‌رمانسازی 2017-2018
63 روزطار عبدالعزيز غاوض مێ پ.ت. سلێمانی ده‌رمانسازی 2017-2018
64 روزطار محمد كريم مێ پ.ت. سلێمانی ده‌رمانسازی 2017-2018
65 محمد ناصح شريف نێر پ.ت. سلێمانی ده‌رمانسازی 2017-2018
66 سوزان نامق احمد مێ پ.ت. سلێمانی ده‌رمانسازی 2017-2018
67 محمد اكرم عابد نێر پ.ت. سلێمانی ده‌رمانسازی 2017-2018
68 شةرمن عمر علي مێ پ.ت. سلێمانی ده‌رمانسازی 2017-2018
69 رةيان حيدر خانة عزيز مێ پ.ت. سلێمانی ده‌رمانسازی 2017-2018
70 محمد حمة علي حمةصالح نێر پ.ت. سلێمانی ده‌رمانسازی 2017-2018
71 بةرهةم حسين رحيم نێر پ.ت. سلێمانی ده‌رمانسازی 2017-2018
72 كورةو عزيز علي نێر پ.ت. سلێمانی ده‌رمانسازی 2017-2018
73 كارزان عمر علي نێر پ.ت. سلێمانی ده‌رمانسازی 2017-2018
74 بةرهةم عبدول احمد نێر پ.ت. سلێمانی ده‌رمانسازی 2017-2018
75 ئاسودة رزكار ابراهيم مێ پ.ت. سلێمانی ده‌رمانسازی 2017-2018
76 باوان طة ابراهيم نێر پ.ت. سلێمانی ده‌رمانسازی 2017-2018
77 ئاريا عبدالحميد خلو مێ پ.ت. سلێمانی ده‌رمانسازی 2017-2018
78 راستي انوركةريم  نێر پ.ت. سلێمانی ده‌رمانسازی 2017-2018
79 گه‌شبين ريبوار عثمان مێ پ.ت. سلێمانی ده‌رمانسازی 2017-2018
80 لةري محمد عزيز مێ پ.ت. سلێمانی ده‌رمانسازی 2017-2018
81 كوجةر احمد محمد نێر پ.ت. سلێمانی ده‌رمانسازی 2017-2018
82 شاجوان عطا علي مێ پ.ت. سلێمانی ده‌رمانسازی 2017-2018
83 دةريا محمد محمود مێ پ.ت. سلێمانی ده‌رمانسازی 2017-2018
84 احمد محمد صديق نێر پ.ت. سلێمانی ده‌رمانسازی 2017-2018
85 سوهةيب عمر مجيد نێر پ.ت. سلێمانی ده‌رمانسازی 2017-2018
86 ميران عمر احمد نێر پ.ت. سلێمانی ده‌رمانسازی 2017-2018
87 خندة ريبوار قادر مێ پ.ت. سلێمانی ده‌رمانسازی 2017-2018
88 علاء دڵشاد علی رشید نێر پ.ت. سلێمانی ده‌رمانسازی 2017-2018
89 شه‌نگه‌ مصطفی کریم مێ پ.ت. سلێمانی ده‌رمانسازی 2017-2018
90 کۆژین نجم الدین عمر نێر پ.ت. سلێمانی ده‌رمانسازی 2017-2018
91 شاجوان عطا علي مێ پ.ت. سلێمانی ده‌رمانسازی 2017-2018
92 ئازێز احمد رضا رۆسته‌م نێر پ.ت. سلێمانی ده‌رمانسازی 2017-2018
 
1 فريشتة محمود سعيد مێ پ.ت. سلێمانی راگه‌یاندن 2017-2018
2 بيخال عبدالقادر رشيد مێ پ.ت. سلێمانی راگه‌یاندن 2017-2018
3 هيفي عثمان شريف مێ پ.ت. سلێمانی راگه‌یاندن 2017-2018
4 شةنطين محمد كريم مێ پ.ت. سلێمانی راگه‌یاندن 2017-2018
5 شاهؤ احمد محمد نێر پ.ت. سلێمانی راگه‌یاندن 2017-2018
6 هيفي عةويزاحمد مێ پ.ت. سلێمانی راگه‌یاندن 2017-2018
7 مريةم محمود محمد مێ پ.ت. سلێمانی راگه‌یاندن 2017-2018
8 سوميا سليمان خدر مێ پ.ت. سلێمانی راگه‌یاندن 2017-2018
9 رابةر محمد قطب الدين نێر پ.ت. سلێمانی راگه‌یاندن 2017-2018
10 هدي هاشم حمةامين مێ پ.ت. سلێمانی راگه‌یاندن 2017-2018
11 جاوان عثمان محمد مێ پ.ت. سلێمانی راگه‌یاندن 2017-2018
12 زانيار خليل محمد امين نێر پ.ت. سلێمانی راگه‌یاندن 2017-2018
13 بيريفان واحد حمد مێ پ.ت. سلێمانی راگه‌یاندن 2017-2018
14 سةروين انور عمر مێ پ.ت. سلێمانی راگه‌یاندن 2017-2018
15 رؤزين علي صالح مێ پ.ت. سلێمانی راگه‌یاندن 2017-2018
16 ريبين محمدحمةامين نێر پ.ت. سلێمانی راگه‌یاندن 2017-2018
17 يسري محمد محمود مێ پ.ت. سلێمانی راگه‌یاندن 2017-2018
18 سناريا بهجت وهبي مێ پ.ت. سلێمانی راگه‌یاندن 2017-2018
19 ابراهيم خليل محمد نێر پ.ت. سلێمانی راگه‌یاندن 2017-2018
20 باخجة حسين حمةامين مێ پ.ت. سلێمانی راگه‌یاندن 2017-2018
21 سوما امير عبداللة مێ پ.ت. سلێمانی راگه‌یاندن 2017-2018
22 سؤزان عبداللة محمود مێ پ.ت. سلێمانی راگه‌یاندن 2017-2018
23 سةروةر لايق نوري نێر پ.ت. سلێمانی راگه‌یاندن 2017-2018
24 كؤزار حكيم علي مێ پ.ت. سلێمانی راگه‌یاندن 2017-2018
25 ريبوار صالح سعيد نێر پ.ت. سلێمانی راگه‌یاندن 2017-2018
26 ئالا كامل علي مێ پ.ت. سلێمانی راگه‌یاندن 2017-2018
27 داليا اسماعيل حسين مێ پ.ت. سلێمانی راگه‌یاندن 2017-2018
28 كلبة يعقوب عبدالقادر مێ پ.ت. سلێمانی راگه‌یاندن 2017-2018
29 شادي رضاعلي  مێ پ.ت. سلێمانی راگه‌یاندن 2017-2018
30 اسماعيل علي حمةقادر نێر پ.ت. سلێمانی راگه‌یاندن 2017-2018
31 بيناي قادر كريم مێ پ.ت. سلێمانی راگه‌یاندن 2017-2018
32 بروشة جزا حمدي مێ پ.ت. سلێمانی راگه‌یاندن 2017-2018
33 بلند عبدالكريم عبداللة نێر پ.ت. سلێمانی راگه‌یاندن 2017-2018
34 جهاد غالب محمود نێر پ.ت. سلێمانی راگه‌یاندن 2017-2018
35  رةوةند هادي روستم نێر پ.ت. سلێمانی راگه‌یاندن 2017-2018
36 سامان نوزادحمة نێر پ.ت. سلێمانی راگه‌یاندن 2017-2018
37 حكيم حمد احمد نێر پ.ت. سلێمانی راگه‌یاندن 2017-2018
38 سةربةست اسعد احمد نێر پ.ت. سلێمانی راگه‌یاندن 2017-2018
39 لافين قادر صالح مێ پ.ت. سلێمانی راگه‌یاندن 2017-2018
40 تافان سةركةوت رضا مێ پ.ت. سلێمانی راگه‌یاندن 2017-2018
41 ئاري طورون محمد صالح نێر پ.ت. سلێمانی راگه‌یاندن 2017-2018
42 كةنار اشرف سيدطة مێ پ.ت. سلێمانی راگه‌یاندن 2017-2018
43 بنازة غازي احمد كريم مێ پ.ت. سلێمانی راگه‌یاندن 2017-2018
Comments