2016-2017

 دەرچوانى ساڵی 2016 - 2017
1 دابان كامران غريب حسن نێر میکانیک 2016-2017  
2 دارا جيهان بەخش محمد نێر میکانیک 2016-2017  
3 بريار عبدالرحيم مصطفى حمەرەش نێر میکانیک 2016-2017  
4 سۆما امید حمە حسن مێ میکانیک 2016-2017  
5 احمد طاهر عبدالقادر تۆفیق نێر میکانیک 2016-2017  
6 گوڵباخ رسول عبدالله‌ مصطفی مێ میکانیک 2016-2017  
7 اسامه‌ محمد اسماعیل محمود نێر میکانیک 2016-2017  
8 پاڤێڵ شیروان حمە قادر نێر میکانیک 2016-2017  
9 فه‌رمان محمد حسن شریف نێر میکانیک 2016-2017  
10 ئاکام محمد عبدالرحمن اسماعیل نێر میکانیک 2016-2017  
11 معتصم عدنان محمد اسماعیل نێر میکانیک 2016-2017  
12 شیلان غفور حمه‌ سعید فرج مێ میکانیک 2016-2017  
13 به‌فرین عوسمان لطیف جلال مێ میکانیک 2016-2017  
14 کاژوان کاوه‌ حسام الدین اسماعیل مێ میکانیک 2016-2017  
15 محمد صابر اسماعیل عبدالله‌ نێر میکانیک 2016-2017  
16 محمد عبدالله‌ اولفت مصطفی  نێر میکانیک 2016-2017  
17 سه‌رده‌شت محمد ابراهیم احمد نێر میکانیک 2016-2017  
18 ره‌وه‌ند رزگار مصطفی قادر نێر میکانیک 2016-2017  
19 ئامانج ئه‌کره‌م حمه‌ علی عبدالله‌ نێر میکانیک 2016-2017  
20 رێباز فرج فتاح امین نێر میکانیک 2016-2017  
21 یادگار عبدالله‌ مجید خورشید نێر میکانیک 2016-2017  
22 پێشره‌و محمد رسول حسێن  نێر میکانیک 2016-2017  
23 به‌رهه‌م طاهر احمد رحیم نێر میکانیک 2016-2017  
24 رێباز عبدالله‌ داود احمد  نێر میکانیک 2016-2017  
25 دڵشاد احمد حمه‌ سعید حسێن نێر میکانیک 2016-2017  
26 سۆزیار فریق احمد شاسوار مێ میکانیک 2016-2017  
27 ئاسۆ ڕزگار جلال حسین نێر میکانیک 2016-2017  
28 هاودین ئومێد سعید علی نێر میکانیک 2016-2017  
29 پێشه‌وا جمال فائق عبدالکریم نێر میکانیک 2016-2017  
30 به‌هار مصطفى برايم وسو مێ میکانیک 2016-2017  
31 پشتیوان خدر اسماعیل محمد نێر میکانیک 2016-2017  
32 کازیوە نصرالدین محمد امین مێ میکانیک 2016-2017  
33 پاشا رزگار محمد ميرزا نێر میکانیک 2016-2017  
34 رەوەند ناجى عبدالمجيد كريم نێر میکانیک 2016-2017  
35 سةرهةنگ اكرم حسن اورحيم نێر میکانیک 2016-2017  
 
1   ئارام صالح عوالحسن عوالقادر   نێر تەندروستی کۆمەڵ 2016-2017  
2   ئارێس جمال محمد رحيم   نێر تەندروستی کۆمەڵ 2016-2017  
3   هێڤار طيب عمر محمد   مێ تەندروستی کۆمەڵ 2016-2017  
4   زریان زاهیر حسێن حسن   مێ تەندروستی کۆمەڵ 2016-2017  
5   سمیه‌ علی کریم محمد   مێ تەندروستی کۆمەڵ 2016-2017  
6   هاوکار علی مصطفی رعیم   نێر تەندروستی کۆمەڵ 2016-2017  
7   راژان کاروان احمد رسول   مێ تەندروستی کۆمەڵ 2016-2017  
8   هدی حسن کریم رشید   مێ تەندروستی کۆمەڵ 2016-2017  
9   په‌خشان عبدالله حاجی مصطفی   مێ تەندروستی کۆمەڵ 2016-2017  
10   به‌هار عبدالرحیم عبدالقادر احمد   مێ تەندروستی کۆمەڵ 2016-2017  
11   به‌هره‌ عبدالله‌ محمد حمه‌   مێ تەندروستی کۆمەڵ 2016-2017  
12   ژیار لقمان مصطفی سعید   نێر تەندروستی کۆمەڵ 2016-2017  
13   ڕۆشنا ستار خضر قادر   مێ تەندروستی کۆمەڵ 2016-2017  
14   هاوکار فاتح محمد محمود   نێر تەندروستی کۆمەڵ 2016-2017  
15   ئارام محمد رشید عبدالرحمن   نێر تەندروستی کۆمەڵ 2016-2017  
16   دیاری محمد جلال زۆراب    نێر تەندروستی کۆمەڵ 2016-2017  
17   ئه‌ژین طارق اسماعیل علی   مێ تەندروستی کۆمەڵ 2016-2017  
18   ئه‌ژین فائق امین احمد   مێ تەندروستی کۆمەڵ 2016-2017  
19   سومه‌یه‌ علی غفور سعدی   مێ تەندروستی کۆمەڵ 2016-2017  
20   شێنێ احمد محمود هیدایه‌ت   مێ تەندروستی کۆمەڵ 2016-2017  
21   ئاریان نورالدین صالح رضا   نێر تەندروستی کۆمەڵ 2016-2017  
22   هاوکار اسماعیل ره‌زا سعید   نێر تەندروستی کۆمەڵ 2016-2017  
23   شه‌هێن جمال حمه‌ صالح کریم   مێ تەندروستی کۆمەڵ 2016-2017  
24   ئاسوده‌ محمد احمد محمود   مێ تەندروستی کۆمەڵ 2016-2017  
25   ئاوێزان رضا عبدالله‌ احمد   مێ تەندروستی کۆمەڵ 2016-2017  
26   ده‌ریا کاوه‌ احمد عبدالقادر   مێ تەندروستی کۆمەڵ 2016-2017  
27   شێواز ئاسۆ صابر طاهر   مێ تەندروستی کۆمەڵ 2016-2017  
28   ساوێن کمال جبار عزیز   مێ تەندروستی کۆمەڵ 2016-2017  
29   ابراهیم حسن حمه‌ صالح    نێر تەندروستی کۆمەڵ 2016-2017  
30   بشری اقبال لطیف احمد   مێ تەندروستی کۆمەڵ 2016-2017  
31   لانه‌ رجب قادر حمه‌ امین   مێ تەندروستی کۆمەڵ 2016-2017  
32   فلاح کمال سعدالله‌ عبدالله‌   نێر تەندروستی کۆمەڵ 2016-2017  
33   سارا جلال کریم صالح   مێ تەندروستی کۆمەڵ 2016-2017  
34   زانیار خلیل ابراهیم عبدالقادر   نێر تەندروستی کۆمەڵ 2016-2017  
35   حمزه‌ محمد احمد مصطفی   نێر تەندروستی کۆمەڵ 2016-2017  
36   دیمه‌ن محمد رحیم علی   مێ تەندروستی کۆمەڵ 2016-2017  
37   سه‌رمه‌ند عدنان محمود اسماعیل   نێر تەندروستی کۆمەڵ 2016-2017  
38   دونیا نه‌ژاد احمد فتاح احمد    مێ تەندروستی کۆمەڵ 2016-2017  
39   شانیا اکرم تۆفیق صالح   مێ تەندروستی کۆمەڵ 2016-2017  
40   یادگار ره‌حمان کریم احمد   نێر تەندروستی کۆمەڵ 2016-2017  
41   شه‌نگ ادریس شمال   مێ تەندروستی کۆمەڵ 2016-2017  
42   دیمه‌ن خدر محمود خضر    مێ تەندروستی کۆمەڵ 2016-2017  
43   ئاڤان جبار جلال امین   مێ تەندروستی کۆمەڵ 2016-2017  
44   توانا محمد احمد محمد   نێر تەندروستی کۆمەڵ 2016-2017  
45   ئاشتی شوکت صالح علی   مێ تەندروستی کۆمەڵ 2016-2017  
46   شاجوان عبدالحمید سعید   مێ تەندروستی کۆمەڵ 2016-2017  
47   ڕه‌یان رزگار رشید سعید   مێ تەندروستی کۆمەڵ 2016-2017  
48   سۆزان محمد امین معروف   مێ تەندروستی کۆمەڵ 2016-2017  
49   نیشتمان بکر عمر حمه‌ کریم   مێ تەندروستی کۆمەڵ 2016-2017  
50   ڕێناس صلاح الدین رشید   مێ تەندروستی کۆمەڵ 2016-2017  
51   ڕەوەند صلاح الدین رشید   نێر تەندروستی کۆمەڵ 2016-2017  
52   باخان حمە صالح امین   مێ تەندروستی کۆمەڵ 2016-2017  
53   خەرمان عبداللە محمد مصطفی   مێ تەندروستی کۆمەڵ 2016-2017  
54   سیلان قاسم کریم   مێ تەندروستی کۆمەڵ 2016-2017  
55   ئامیز ئاکۆ محمد امین   مێ تەندروستی کۆمەڵ 2016-2017  
56   ڕەهێڵ طارق یوسف حمە امین   نێر تەندروستی کۆمەڵ 2016-2017  
 
1   سارا لطیف علی احمد    مێ ژمێریاری 2016-2017  
2   بڕوا محمد قطب الدین محمد    نێر ژمێریاری 2016-2017  
3   دانيار ابوبكر صالح اورحمان    نێر ژمێریاری 2016-2017  
4   ڕۆشنا جمال عبدالقادر عبدالکریم    مێ ژمێریاری 2016-2017  
5   ناسکه‌ محمد نصرالله‌ کریم   مێ ژمێریاری 2016-2017  
6   ڕێژین جمال عبدالله‌ صالح    مێ ژمێریاری 2016-2017  
7   گۆران هادی عبدالله‌ نصرالله‌    نێر ژمێریاری 2016-2017  
8   ئامانج عمر رحیم حمه‌ امین    نێر ژمێریاری 2016-2017  
9   شنیار ابراهیم ڕشید احمد    مێ ژمێریاری 2016-2017  
10   سۆما حمه‌ امین عزیز علی   مێ ژمێریاری 2016-2017  
11   لیزان دڵشاد عبدالکریم محمود   مێ ژمێریاری 2016-2017  
12   شێنێ مجید بابکر مصطفی    مێ ژمێریاری 2016-2017  
13   ایمان بشارا‌ت حمه‌ امین کاکه‌ برا   مێ ژمێریاری 2016-2017  
14   بشری نوزاد علی فرج    مێ ژمێریاری 2016-2017  
15   مریه‌م نوزاد حمه‌ حمه‌ امین    مێ ژمێریاری 2016-2017  
16   محمد احمد مصطفی صاڵح   نێر ژمێریاری 2016-2017  
17   یسری ابراهیم عبدالله‌ کریم    مێ ژمێریاری 2016-2017  
18   شاهد صابر عبدالله‌ علی    نێر ژمێریاری 2016-2017  
19   دێنێ محمد رؤوف تۆفیق    مێ ژمێریاری 2016-2017  
20   به‌همه‌ن محمد کریم محمد   نێر ژمێریاری 2016-2017  
21   کۆژین محمود محمد امین فتاح    مێ ژمێریاری 2016-2017  
22   شێنێ محمد امین شریف حسین    مێ ژمێریاری 2016-2017  
23   سروشت ڕێبوار حمه‌ امین احمد    نێر ژمێریاری 2016-2017  
24   به‌یان جلال محمو‌د محمد    مێ ژمێریاری 2016-2017  
25   سۆلین عثمان محمد حسن    مێ ژمێریاری 2016-2017  
26   زریان حسێن محمد علی    مێ ژمێریاری 2016-2017  
27   ساوێن جلال علی عبدالکریم    مێ ژمێریاری 2016-2017  
28   شانیا ستار ابوبکر مراد   مێ ژمێریاری 2016-2017  
29   یاسین محمد ابراهیم محمد   نێر ژمێریاری 2016-2017  
30   شاخه‌وان محمد احمد کریم    نێر ژمێریاری 2016-2017  
31   عماد حمه‌ طالب رووف    نێر ژمێریاری 2016-2017  
32   فاطمه‌ حمه‌ امین حمه‌ کریم حسێن    مێ ژمێریاری 2016-2017  
33   هێدی قاسم محمود مارف   نێر ژمێریاری 2016-2017  
34   تارا تۆفیق حمه‌ محی الدین   مێ ژمێریاری 2016-2017  
35   ریژوان سه‌ردار قادر عبدالله‌   نێر ژمێریاری 2016-2017  
36   ڕه‌وا جلال علی حسن   نێر ژمێریاری 2016-2017  
37   ده‌شنێ رحیم ده‌روێش محمد    مێ ژمێریاری 2016-2017  
38   ڕزگار عبدالله‌ مجید خورشید    نێر ژمێریاری 2016-2017  
39   شارۆ یاسین حسن محمد    نێر ژمێریاری 2016-2017  
40   شاکار جبار سلیم مصطفی    مێ ژمێریاری 2016-2017  
41   مهره‌بان ظاهر فرج حسین   مێ ژمێریاری 2016-2017  
42   شه‌نگه‌ محمد مصطفی احمد   مێ ژمێریاری 2016-2017  
43   له‌نیا نیاز قادر محمد    مێ ژمێریاری 2016-2017  
44   میران سلام علی کریم    نێر ژمێریاری 2016-2017  
45   زنار نه‌ژاد احمد صالح    مێ ژمێریاری 2016-2017  
46   هه‌ژیر عبدالامیر نوری احمد    نێر ژمێریاری 2016-2017  
47   ئاکام احمد فتاح محمود   نێر ژمێریاری 2016-2017  
48   شاپور محمد عبدالله‌ صالح    نێر ژمێریاری 2016-2017  
49   شانیا بکر محمد شریف    مێ ژمێریاری 2016-2017  
50   چنار به‌رزان عثمان نوری   مێ ژمێریاری 2016-2017  
51   شانۆ محمد حمه‌ شریف   مێ ژمێریاری 2016-2017  
52   ئامانج اسعد کریم    نێر ژمێریاری 2016-2017  
53   یاد محمد محمد صالح احمد   نێر ژمێریاری 2016-2017  
54   لازیان ابوبکر قادر محمد   مێ ژمێریاری 2016-2017  
55   سامان نورالدین غفور عبدالله‌   نێر ژمێریاری 2016-2017  
56   خالد محمود عارف شریف   نێر ژمێریاری 2016-2017  
57   محمد جلال عبدالله‌ محمد   نێر ژمێریاری 2016-2017  
58   شیلان حسن احمد عزیز   مێ ژمێریاری 2016-2017  
59   حسیبه‌ محمد رؤوف کریم   مێ ژمێریاری 2016-2017  
60   ڕێبوار محمد سعید حمه‌   نێر ژمێریاری 2016-2017  
61   شێنێ رؤوف حمه‌ امین حسن    مێ ژمێریاری 2016-2017  
62   چیمه‌ن رمضان حسین عارف   مێ ژمێریاری 2016-2017  
63   جوتیار رشید خدر سعید   نێر ژمێریاری 2016-2017  
64   ڕاوێژ عمر محمد مصطفی   نێر ژمێریاری 2016-2017  
65   کوردۆ یونس بهاءالدین حمه‌ شریف   نێر ژمێریاری 2016-2017  
66   ڤانیا طالیم حمه‌ فرج   مێ ژمێریاری 2016-2017  
67   شه‌هێن ئازاد احمد   مێ ژمێریاری 2016-2017  
68   شاهۆ غفور صالح اسماعیل   نێر ژمێریاری 2016-2017  
69   ڕۆژین ئازاد محمد حسن    مێ ژمێریاری 2016-2017  
70   ئاشتی طاهر احمد محمد   مێ ژمێریاری 2016-2017  
71   په‌رژین نوزاد محمد صالح   مێ ژمێریاری 2016-2017  
72   ته‌رزه‌ جبار علی   مێ ژمێریاری 2016-2017  
73   کاڵێ احمد ووسو   مێ ژمێریاری 2016-2017  
74   ته‌رزه‌ ادریس عبدالکریم   مێ ژمێریاری 2016-2017  
75   مژگان هێرش خزر   مێ ژمێریاری 2016-2017  
76   هاوژین غفور قادر   مێ ژمێریاری 2016-2017  
77   بێستون صالح روستم محمدامین    نێر ژمێریاری 2016-2017  
78   شنیا میرزا کوێخا عمر صالح   مێ ژمێریاری 2016-2017  
79   به‌رێز حسن محمد فه‌ره‌ج   نێر ژمێریاری 2016-2017  
80   ساوێن محمد رسوڵ عبدالله‌   مێ ژمێریاری 2016-2017  
81   دیمه‌ن عدنان عبدالله‌ سیده‌   مێ ژمێریاری 2016-2017  
82   ئاڤان شریف عزیز محمد   مێ ژمێریاری 2016-2017  
83   دیدار ئارام عبدالله‌ محمود   مێ ژمێریاری 2016-2017  
84   سیڤان عمر احمد عبدالله‌    مێ ژمێریاری 2016-2017  
85   به‌یان عثمان حسین   مێ ژمێریاری 2016-2017  
86   هه‌رێز کامه‌ران عبدالله‌ امین   نێر ژمێریاری 2016-2017  
87   ئه‌رده‌ڵان ابوبکر محمد قادر   مێ ژمێریاری 2016-2017  
88   شنۆ علی حسن محمد    نێر ژمێریاری 2016-2017  
89   هه‌ڤاڵ کامیل حسین عبدالرحمن    مێ ژمێریاری 2016-2017  
90   کوێستان بابکر حمه‌ حسن   نێر ژمێریاری 2016-2017  
91   هۆشیار ئازاد عاصی رشید    مێ ژمێریاری 2016-2017  
92   ئاوێزه‌ مهدی فارس معروف   مێ ژمێریاری 2016-2017  
93   شارا واحد خدر  اسماعیل   نێر ژمێریاری 2016-2017  
94   ڕه‌وه‌ز ولی محمد قادر   مێ ژمێریاری 2016-2017  
95   کۆژیر  فاضل عبدالله‌ رضا   مێ ژمێریاری 2016-2017  
96   شاناز عثمان محمود محمد   مێ ژمێریاری 2016-2017  
97   ڕێژین فائق تۆفیق محمد   مێ ژمێریاری 2016-2017  
98   ڕێژین ابراهیم احمد رسول   نێر ژمێریاری 2016-2017  
99   دانیار ڕزگار عثمان عمر   مێ ژمێریاری 2016-2017  
##   مژده‌ فواد عارف خمیس   مێ ژمێریاری 2016-2017  
##   بۆکان محمد رشید   مێ ژمێریاری 2016-2017  
##   لۆنا ابوبکر حمه‌ فرج   مێ ژمێریاری 2016-2017  
##   دلڤین محمود صمد قادر   مێ ژمێریاری 2016-2017  
##   شانیا عثمان عبدالله‌ محمود   مێ ژمێریاری 2016-2017  
##   ساریه‌ کریم رحیم وهاب   نێر ژمێریاری 2016-2017  
##   بیلال ابوبکر غفار حمه‌ صاڵح   مێ ژمێریاری 2016-2017  
##   بێریڤان یحیی ڕشید علی   مێ ژمێریاری 2016-2017  
##   ڕێناس عثمان محمود محمد   نێر ژمێریاری 2016-2017  
##   صباح محمد صاڵح شریف   مێ ژمێریاری 2016-2017  
##   ماریا عدنان جلال حسن   مێ ژمێریاری 2016-2017  
##   بێرون حسین علی محمد   نێر ژمێریاری 2016-2017  
##   سرود جڵال حمه‌ غریب محمد   مێ ژمێریاری 2016-2017  
##   سمیه‌ عبدالکریم حمه‌ رشید محمود   مێ ژمێریاری 2016-2017  
##   سۆما تۆفیق هیدایه‌ت حارس   مێ ژمێریاری 2016-2017  
##   سارا سالار عبدالقادر همزه‌   مێ ژمێریاری 2016-2017  
 
1   فرهاد عزيز رشيد محمد   نێر تیشک 2016-2017  
2   ڕێناس رجب عبدالرحمن علی     مێ تیشک 2016-2017  
3   بێستون عمر صالح رحمن    نێر تیشک 2016-2017  
4   ئارمان دڵشاد عارف صالح     نێر تیشک 2016-2017  
5   به‌رهه‌م حسن کریم حمه‌ امین    نێر تیشک 2016-2017  
6   سۆما حسین صالح ویس    مێ تیشک 2016-2017  
7   دڵپاک ابراهیم رشید عثمان    مێ تیشک 2016-2017  
8   سۆما فریدون محمد نامق    مێ تیشک 2016-2017  
9   له‌رێ طاهر محمود احمد    مێ تیشک 2016-2017  
10   سه‌رکه‌وت لوقمان عبدالله‌    نێر تیشک 2016-2017  
11   دالیا عادل سعید صالح    مێ تیشک 2016-2017  
12   هه‌ژان طاهر خالد علی    مێ تیشک 2016-2017  
13   عمر قادر کریم سعید    نێر تیشک 2016-2017  
14   شکار سه‌روه‌ر جمال احمد    نێر تیشک 2016-2017  
15   ئاریان لطیف احمد سمین    نێر تیشک 2016-2017  
16   دیلان صدیق رضا صدیق    نێر تیشک 2016-2017  
17   ڕێژوان نجم الدین قادر علی    نێر تیشک 2016-2017  
18   ئالان نجم عبدالرحمن سعید    نێر تیشک 2016-2017  
19   شێنێ سالار احمد ملاوتمان    مێ تیشک 2016-2017  
20   گه‌شتیارحسن فقی حسین    نێر تیشک 2016-2017  
21   اخلاص خلیل مصطفی محمود   مێ تیشک 2016-2017  
22   سۆما حسین علی محمد    مێ تیشک 2016-2017  
23   شنیار سردار عمر علی    مێ تیشک 2016-2017  
24   علی حسین عبدالله‌ حمه‌ امین    نێر تیشک 2016-2017  
25   عبدالله‌ احمد عبدالله‌ محمد    نێر تیشک 2016-2017  
26   ڕاز نجم الدین کریم کنجه‌    نێر تیشک 2016-2017  
27   کارزان طارق محمد عزیز     نێر تیشک 2016-2017  
28   سه‌رژین علی رسوڵ محمد    مێ تیشک 2016-2017  
29   ژوان ارسلان عبدالله‌ عبدالرحمن    مێ تیشک 2016-2017  
30   چالاک نوری حمه‌ ڕشید احمد    نێر تیشک 2016-2017  
31   ئامانج حیدر عزیز محمد    نێر تیشک 2016-2017  
32   بریار محمد احمد حمه‌ امین   نێر تیشک 2016-2017  
33   به‌رهه‌م بهاءالدین شریف قادر   نێر تیشک 2016-2017  
34   شکار عبدالرحمن عزیز احمد   نێر تیشک 2016-2017  
35   سومه‌ییه‌ رسول صالح عثمان   مێ تیشک 2016-2017  
36   ساره‌ محمود محمد محمود   مێ تیشک 2016-2017  
37   سازگار حکیم محمود کریم   مێ تیشک 2016-2017  
38   جیهاد خلیل محمد حسن      نێر تیشک 2016-2017  
39   سازان علی کریم احمد   مێ تیشک 2016-2017  
40   هێشوو غریب جلال سعید    مێ تیشک 2016-2017  
41   فرمێسک نوزاد حمه‌ عارف    مێ تیشک 2016-2017  
42   سورێن کمال قادر محمد    مێ تیشک 2016-2017  
43   پەرێز موحسین امین عزیز   مێ تیشک 2016-2017  
44   خه‌نده‌ تۆفیق کاکه‌    مێ تیشک 2016-2017  
45   شکار طه‌ قادر حاجی    نێر تیشک 2016-2017  
46   هدیه‌ جمال رحمان محمد    مێ تیشک 2016-2017  
47   سازان جمال محمد صالح   مێ تیشک 2016-2017  
48   محمد احمد محمود محمد   نێر تیشک 2016-2017  
49   ئه‌رکان کریم عارف   نێر تیشک 2016-2017  
 
1 دياری قارەمان علی نيَر پەرستاری 2016-2017  
2 ئاڤان كمال محمد مىَ پەرستاری 2016-2017  
3 ديمەن طە عبدالكريم مىَ پەرستاری 2016-2017  
4 فرياد كمال رشيد نيَر پەرستاری 2016-2017  
5 ڕۆشنا محمد حمد مىَ پەرستاری 2016-2017  
6 فەرمان رووف محمد نيَر پەرستاری 2016-2017  
7 سۆزان عبدالله عمر مىَ پەرستاری 2016-2017  
8 زرینگ عبدالرزاق رشيد مىَ پەرستاری 2016-2017  
9 سازان عبدالله تؤفيق مىَ پەرستاری 2016-2017  
10 خليل حسن احمد نيَر پەرستاری 2016-2017  
11 سارا امير قادر مىَ پەرستاری 2016-2017  
12 شۆخان كمال على مىَ پەرستاری 2016-2017  
13 سوركێو جمال عبدالرحمن نيَر پەرستاری 2016-2017  
14 ئاسۆ اسماعيل حمە امين نيَر پەرستاری 2016-2017  
15 فوئاد عمر حسين نيَر پەرستاری 2016-2017  
16 رزگار عبدالكريم حمە امين نيَر پەرستاری 2016-2017  
17 محمد رمضان عبدالله امين نيَر پەرستاری 2016-2017  
18 هەنار عمر حمە صالح مىَ پەرستاری 2016-2017  
19 زياد طارق كريم نيَر پەرستاری 2016-2017  
20 ناودار جميل حمە غريب نيَر پەرستاری 2016-2017  
21 اسماعيل سليمان عبدالرحمن نيَر پەرستاری 2016-2017  
22 زانا يادگار على نيَر پەرستاری 2016-2017  
23 محمد فوئاد محمود نيَر پەرستاری 2016-2017  
24 تەها محمد عثمان نيَر پەرستاری 2016-2017  
25 ڕێبوار علا الدین وجە الدین نيَر پەرستاری 2016-2017  
26 هدى حبيب حمە فارس مىَ پەرستاری 2016-2017  
27 ژيار محمود محمود مىَ پەرستاری 2016-2017  
28 سلێمان جمال محمود نيَر پەرستاری 2016-2017  
29 ديارى جزا نجيب نيَر پەرستاری 2016-2017  
30 محمد تۆفيق فتاح نيَر پەرستاری 2016-2017  
31 ڕەوەند كاوە باپير نيَر پەرستاری 2016-2017  
32 سنور اكرم فائق مىَ پەرستاری 2016-2017  
33 شەنگە صبور عبدالستار مىَ پەرستاری 2016-2017  
34 بڕوا عطا عمر نيَر پەرستاری 2016-2017  
35 رِازاو عثمان صابر مىَ پەرستاری 2016-2017  
36 رمضان محمد كريم نيَر پەرستاری 2016-2017  
37 چنور محمد كريم مىَ پەرستاری 2016-2017  
38 ئارام عادل عبدالعزيز نيَر پەرستاری 2016-2017  
39 گۆڤەند حسن حمە فرج مىَ پەرستاری 2016-2017  
40 شڤان محمد محمد نيَر پەرستاری 2016-2017  
41 نەخشين احمد حمە امين مىَ پەرستاری 2016-2017  
42 دەشنێ سالار احمد مىَ پەرستاری 2016-2017  
43 ڕێژوان محمد حسن نيَر پەرستاری 2016-2017  
44 شەيما محمد قادر  مىَ پەرستاری 2016-2017  
45 هاوناز عارف فتاح مىَ پەرستاری 2016-2017  
46 سارا حسن شكر  مىَ پەرستاری 2016-2017  
47 توانا ميكائيل محمد نيَر پەرستاری 2016-2017  
48 ڕاميار محمد محمود نيَر پەرستاری 2016-2017  
49 كاڵێ جمال اسماعيل مىَ پەرستاری 2016-2017  
50 يشار طارق صابر نيَر پەرستاری 2016-2017  
51 كەيوان قارەمان عبد الكريم نيَر پەرستاری 2016-2017  
52 سێوە محمد صالح مىَ پەرستاری 2016-2017  
53 زيانۆ شوان عبدالكريم عبدالله نيَر پەرستاری 2016-2017  
54 دياري حمە امين على نيَر پەرستاری 2016-2017  
55 شادمان عزيز عبدالله كريم نيَر پەرستاری 2016-2017  
56 دابان كمال احمد حمە نيَر پەرستاری 2016-2017  
57 ڕێبەند محمد صالح محمد نيَر پەرستاری 2016-2017  
58 شیراز فاروق فائق أحمد مىَ پەرستاری 2016-2017  
59 سنور لطیف عزیز  نيَر پەرستاری 2016-2017  
60 انور فاضل حسین نيَر پەرستاری 2016-2017  
61 دڵشاد کمال حسین رسول نيَر پەرستاری 2016-2017  
62 ڕێبین أکرم عثمان کریم نيَر پەرستاری 2016-2017  
63 محمد حسین محمود نيَر پەرستاری 2016-2017  
64 ژیر پیرۆت عبدالله‌ محمود نيَر پەرستاری 2016-2017  
65 محمد عبدالرحمن کریم نيَر پەرستاری 2016-2017  
66 به‌هه‌ست دارا عبدالله‌ سعید نيَر پەرستاری 2016-2017  
67 سمیه‌احمد محمد مىَ پەرستاری 2016-2017  
68 محمد علی سعید نيَر پەرستاری 2016-2017  
69 زریان ستار احمد محمود نيَر پەرستاری 2016-2017  
70 هه‌ڤاڵ باوه‌ شێخ کاکه‌ عبدالرحمن نيَر پەرستاری 2016-2017  
71 بڕوا محمود عبدالله‌ نيَر پەرستاری 2016-2017  
72 هاوناز عثمان شریف قادر مىَ پەرستاری 2016-2017  
73 ڕێکار احمد رؤوف عزیز نيَر پەرستاری 2016-2017  
74 بیلال حسێن قادر محمد  نيَر پەرستاری 2016-2017  
75 هیوا سعید محمد امین نيَر پەرستاری 2016-2017  
76 توانا ابوبکر صاڵح مسته‌فا نيَر پەرستاری 2016-2017  
77 ساوێن جیهان مسته‌فا مىَ پەرستاری 2016-2017  
78 په‌یام طه‌ حه‌وێز مىَ پەرستاری 2016-2017  
79 میران یاسین فرج نيَر پەرستاری 2016-2017  
80 ته‌رزه‌ حمه‌امین علی مىَ پەرستاری 2016-2017  
81 بێستون یاسین شریف نيَر پەرستاری 2016-2017  
82 ڕێبوار ڕه‌حیم کریم ڕه‌حیم نيَر پەرستاری 2016-2017  
83 ئاڤان جمیل اورحیم ده‌روێش مىَ پەرستاری 2016-2017  
84 سۆزان کاروان حمه‌ فارس مىَ پەرستاری 2016-2017  
85 ڕێبەند محمد صالح محمد نيَر پەرستاری 2016-2017  
86 توانا ابوبکر صاڵح مسته‌فا نيَر پەرستاری 2016-2017  
 
1   سوميە على عزيز مىَ شیکاری نەخۆشیەکان 2016-2017  
2 كاڵێ كامەران لطيف مىَ شیکاری نەخۆشیەکان 2016-2017  
3 شەزان شێرزاد عبدالباقى مىَ شیکاری نەخۆشیەکان 2016-2017  
4 شيراز جزا حمة امين مىَ شیکاری نەخۆشیەکان 2016-2017  
5 باوان ڕێبوار عبدالله نيَر شیکاری نەخۆشیەکان 2016-2017  
6 بەرزى محمد سليم  مىَ شیکاری نەخۆشیەکان 2016-2017  
7 فێنك محمد كريم مىَ شیکاری نەخۆشیەکان 2016-2017  
8 بەهرە محمد محمد امين مىَ شیکاری نەخۆشیەکان 2016-2017  
9 سۆلهان مصطفى احمد مىَ شیکاری نەخۆشیەکان 2016-2017  
10 ئەڤين فاروق فارس مىَ شیکاری نەخۆشیەکان 2016-2017  
11 چاوان جمال غفور  مىَ شیکاری نەخۆشیەکان 2016-2017  
12 كليڤان نجات عزيز مىَ شیکاری نەخۆشیەکان 2016-2017  
13 نەبەز عبدالباقى رسول نيَر شیکاری نەخۆشیەکان 2016-2017  
14 پەيام ابراهيم محمود مىَ شیکاری نەخۆشیەکان 2016-2017  
15 گۆران فايق عثمان نيَر شیکاری نەخۆشیەکان 2016-2017  
16 ڕەوا على حسين نيَر شیکاری نەخۆشیەکان 2016-2017  
17 ايە كمال سعيد مىَ شیکاری نەخۆشیەکان 2016-2017  
18 دەريا نامق غريب مىَ شیکاری نەخۆشیەکان 2016-2017  
19 بةسۆز نجات حمە غريب مىَ شیکاری نەخۆشیەکان 2016-2017  
20 بەڵێن اسماعيل كريم نيَر شیکاری نەخۆشیەکان 2016-2017  
21 بيلال كريم عبدول نيَر شیکاری نەخۆشیەکان 2016-2017  
22 هونەر رشيد محمد نيَر شیکاری نەخۆشیەکان 2016-2017  
23 هانا احمد حمە رشيد مىَ شیکاری نەخۆشیەکان 2016-2017  
24 سۆزان ياسين محمد مىَ شیکاری نەخۆشیەکان 2016-2017  
25 لاڤە عبدالكريم عبدالله مىَ شیکاری نەخۆشیەکان 2016-2017  
26 نێرگز تۆفيق على مىَ شیکاری نەخۆشیەکان 2016-2017  
27 اسامە طاهر عبدالقادر نيَر شیکاری نەخۆشیەکان 2016-2017  
28 زەيتون اسماعيل على مىَ شیکاری نەخۆشیەکان 2016-2017  
29 سۆنيا كمال قادر مىَ شیکاری نەخۆشیەکان 2016-2017  
30 زريان محمد رۆستەم مىَ شیکاری نەخۆشیەکان 2016-2017  
31 كۆسرەت عبدالله فتاح نيَر شیکاری نەخۆشیەکان 2016-2017  
32 رڕێژين جلال محمد مىَ شیکاری نەخۆشیەکان 2016-2017  
33 دڵخواز حمە سعيد احمد مىَ شیکاری نەخۆشیەکان 2016-2017  
34 گوڵان ڕزگار صادق مىَ شیکاری نەخۆشیەکان 2016-2017  
35 پەیام بكر احمد مىَ شیکاری نەخۆشیەکان 2016-2017  
36 ئەوین رووف رۆستەم مىَ شیکاری نەخۆشیەکان 2016-2017  
37 هاژە عيرفان حسين مىَ شیکاری نەخۆشیەکان 2016-2017  
38 كاروان كاميل فتاح نيَر شیکاری نەخۆشیەکان 2016-2017  
39 سورەيا ئاوات لطيف نيَر شیکاری نەخۆشیەکان 2016-2017  
40 ڕۆژە فرهاد عبدالله مىَ شیکاری نەخۆشیەکان 2016-2017  
41 لۆنا نەوزاد عبدالله مىَ شیکاری نەخۆشیەکان 2016-2017  
42 ڕێبين عثمان قادر نيَر شیکاری نەخۆشیەکان 2016-2017  
43 مەروا سەردار خالد مىَ شیکاری نەخۆشیەکان 2016-2017  
44 هاوژين محمد عبدالله مىَ شیکاری نەخۆشیەکان 2016-2017  
45 ڕێناس محمد على مىَ شیکاری نەخۆشیەکان 2016-2017  
46 شەيما سلام حامد مىَ شیکاری نەخۆشیەکان 2016-2017  
47 هەرێز بابە شێخ غفور مىَ شیکاری نەخۆشیەکان 2016-2017  
48 ميران قادر حسن نيَر شیکاری نەخۆشیەکان 2016-2017  
49 ڕێژين لقمان قادر مىَ شیکاری نەخۆشیەکان 2016-2017  
50 پرژە محمد غريب مىَ شیکاری نەخۆشیەکان 2016-2017  
51 پەيام عمر رضا مىَ شیکاری نەخۆشیەکان 2016-2017  
52 كانياو نعمان محمد مىَ شیکاری نەخۆشیەکان 2016-2017  
53 بەهرۆز ياسين على نيَر شیکاری نەخۆشیەکان 2016-2017  
54 دانا محمد امين نيَر شیکاری نەخۆشیەکان 2016-2017  
55 ئەوين طاهر رشيد مىَ شیکاری نەخۆشیەکان 2016-2017  
56 سومەيا طارق كريم رسول مىَ شیکاری نەخۆشیەکان 2016-2017  
57 هاوژين عطا احمد نيَر شیکاری نەخۆشیەکان 2016-2017  
58 هۆزان كمال جنيد مىَ شیکاری نەخۆشیەکان 2016-2017  
59 شيراز علي محمد امين مىَ شیکاری نەخۆشیەکان 2016-2017  
60 كۆرش جبار علي نيَر شیکاری نەخۆشیەکان 2016-2017  
61 هانا عمر صالح محمود مىَ شیکاری نەخۆشیەکان 2016-2017  
62 موسى محمد صابر علي نيَر شیکاری نەخۆشیەکان 2016-2017  
63 شنگە شاكر محمود قادر  مىَ شیکاری نەخۆشیەکان 2016-2017  
64 رضوان حمە على سعيد نيَر شیکاری نەخۆشیەکان 2016-2017  
65 هۆزان محمد أبراهيم مىَ شیکاری نەخۆشیەکان 2016-2017  
66 چاوان سليم احمد مىَ شیکاری نەخۆشیەکان 2016-2017  
67 ‌‌‌‌هیدایه‌ت طیب حمه‌ رسول نيَر شیکاری نەخۆشیەکان 2016-2017  
68 دانه‌ر کمال حمه‌ حسین نيَر شیکاری نەخۆشیەکان 2016-2017  
69 هانا انور جمال رؤوف مىَ شیکاری نەخۆشیەکان 2016-2017  
70 چاوان علی محمود مێ شیکاری نەخۆشیەکان 2016-2017  
71 زریان عمر ابراهیم مێ شیکاری نەخۆشیەکان 2016-2017  
72 باخان طه‌ عبدالرحمن مێ شیکاری نەخۆشیەکان 2016-2017  
73 کورده‌وان بورهان خالد نيَر شیکاری نەخۆشیەکان 2016-2017  
74 سه‌حه‌ر هادی مصطفی مێ شیکاری نەخۆشیەکان 2016-2017  
75 کۆسان محمد عثمان  نيَر شیکاری نەخۆشیەکان 2016-2017  
76 چێنه‌ر جمال حمه‌ کریم نيَر شیکاری نەخۆشیەکان 2016-2017  
77 رشید ابراهیم رشید نيَر شیکاری نەخۆشیەکان 2016-2017  
78 کۆژین محمد خالد  نيَر شیکاری نەخۆشیەکان 2016-2017  
79 اژوان سلام عبدالله‌ مصطفی نيَر شیکاری نەخۆشیەکان 2016-2017  
80 زینب اکرم عمر مێ شیکاری نەخۆشیەکان 2016-2017  
81 چاوان لطیف محمد مێ شیکاری نەخۆشیەکان 2016-2017  
82 دارکۆ جمال عبدالمطلیب نيَر شیکاری نەخۆشیەکان 2016-2017  
83 ڕابه‌ر عثمان وه‌هاب نيَر شیکاری نەخۆشیەکان 2016-2017  
84 ئاریان جبار رشید نيَر شیکاری نەخۆشیەکان 2016-2017  
 
1 سەرهەنگ محمودمحمد ميرزا نێر سرکردن 2016-2017  
2 بەرهەم محمود فتح اللة حمە ڕەزا نێر سرکردن 2016-2017  
3 هاوكار عطا قادر محمد نێر سرکردن 2016-2017  
4 بەنان عبدول شوكت مێ سرکردن 2016-2017  
5 هيمداد محمد وسو صؤفى احمد نێر سرکردن 2016-2017  
6 شنۆ خالد تۆفیق قادر  مێ سرکردن 2016-2017  
7 سورکێو یاسین حمه‌ فرج  نێر سرکردن 2016-2017  
8 ماریا رزگار محمد مولود مێ سرکردن 2016-2017  
9 دلێر کاکه‌مین محمد سعید نێر سرکردن 2016-2017  
10 گه‌شتیار جمال رسول عبدالله‌ نێر سرکردن 2016-2017  
11 ساوێن جلال عثمان بایز مێ سرکردن 2016-2017  
12 سۆران صالح کریم مارف نێر سرکردن 2016-2017  
13 جوامێر نصرالدین عمر محمد  نێر سرکردن 2016-2017  
14 ئارام علی سعید فره‌ج نێر سرکردن 2016-2017  
15 ئاسوده‌ عبدول احمد حمه‌  مێ سرکردن 2016-2017  
16 هێرش بابا رسول مصطفی مارف نێر سرکردن 2016-2017  
17 هه‌ردی خالید عبدالرحمن صالح  نێر سرکردن 2016-2017  
18 ته‌حسین حسین محمد محمود نێر سرکردن 2016-2017  
19 فه‌رمان عثمان حسن عبدالله‌ نێر سرکردن 2016-2017  
20 ئاوات عبدالله‌ احمدحمه‌امین  نێر سرکردن 2016-2017  
21 ایران دارا عظم رحمان  مێ سرکردن 2016-2017  
22 هه‌ڵمه‌ت علی شکور  نێر سرکردن 2016-2017  
23 ناوز به‌همه‌ن وه‌لی عباس نێر سرکردن 2016-2017  
24 شه‌نگه‌ بارزان ابراهیم رشید مێ سرکردن 2016-2017  
25 مصعب مؤیدخلیل ابراهیم  نێر سرکردن 2016-2017  
26 هیور همزه‌ علی فقی حسن  نێر سرکردن 2016-2017  
27 دلۆڤان لطیف محمد جمعه‌  نێر سرکردن 2016-2017  
28 هه‌ڵۆ سعید حمدامین شریف نێر سرکردن 2016-2017  
29 سرمد لوقمان فیض الله‌ حمادی نێر سرکردن 2016-2017  
30 محمد جلال احمد حوێز نێر سرکردن 2016-2017  
31 داود فتاح غازی کاک امین نێر سرکردن 2016-2017  
32 شنیار رحیم عبدالله‌ فرج مێ سرکردن 2016-2017  
33 محمد عوسمان عزیز رشید نێر سرکردن 2016-2017  
34 میران عبدالحامد فره‌ج احمد نێر سرکردن 2016-2017  
35 هه‌ژیر ئازاد حمه‌ امین کاکه‌ برا نێر سرکردن 2016-2017  
36 سیڤان یوسف محمد عبدالقادر مێ سرکردن 2016-2017  
37 محمد مصطفی محمد حسود نێر سرکردن 2016-2017  
38 ژیلان فهمی کانبی کریم  مێ سرکردن 2016-2017  
39 ئاسۆ جمال جلال عبدالرحمن نێر سرکردن 2016-2017  
40 گۆڤه‌ند عباس نجیب امین نێر سرکردن 2016-2017  
41 ئه‌رکان حمه‌علی محمود رحیم نێر سرکردن 2016-2017  
42 سه‌رکار سه‌رکه‌وت حسن صالح نێر سرکردن 2016-2017  
43 به‌رزی حاتم قادر مولود  نێر سرکردن 2016-2017  
44 جهاد شینا اسماعیل  نێر سرکردن 2016-2017  
45 امین علی حسین احمد  نێر سرکردن 2016-2017  
46 عزیز محمد عزیز عبدالله‌  نێر سرکردن 2016-2017  
47 شوکت مصطفی عبدالله‌ حسن  نێر سرکردن 2016-2017  
48 بێگه‌رد کریم قادر احمد  مێ سرکردن 2016-2017  
49 ره‌شوان فتاح عبدالله‌ حمه‌ علی  نێر سرکردن 2016-2017  
50 ئالان نجاد محمد قادر  نێر سرکردن 2016-2017  
51 خۆشه‌ویست جمیل علی نامق نێر سرکردن 2016-2017  
52 ئاکار عبدالله‌ قادر حیدر  نێر سرکردن 2016-2017  
53 ئالا عاصی عمر حمدامین  مێ سرکردن 2016-2017  
54 عبدالله‌ عبدالرحمن عبدالله‌ احمد نێر سرکردن 2016-2017  
55 طلحه‌ ادریس خضر برا  نێر سرکردن 2016-2017  
56 ئازاد ولی شێخه‌ ولی عبدالرحمن  نێر سرکردن 2016-2017  
57 محمد صابر فرج سلێمان  نێر سرکردن 2016-2017  
58 هاونازعبدالله‌ احمد عزیز  مێ سرکردن 2016-2017  
59 گه‌شبین جمال محمد عبدالله‌  مێ سرکردن 2016-2017  
60 محمود احمد عبدالکریم کاکه‌  نێر سرکردن 2016-2017  
61 بلال ئاوات حمه‌ امین عبدالله‌  نێر سرکردن 2016-2017  
62 شاد محمد محمود علی  نێر سرکردن 2016-2017  
63 هێمن فرهاد حسین حمه‌ امین  نێر سرکردن 2016-2017  
64 نیگا حسن عابد محمد مێ سرکردن 2016-2017  
65 فریشته‌ صالح محمدڕشید مێ سرکردن 2016-2017  
66 ئازیز غفور حمه‌ فرج احمد  مێ سرکردن 2016-2017  
67 سه‌رکه‌وت محمد عبدالله‌ حمه‌ مراد  نێر سرکردن 2016-2017  
68 شکار علی امین عبدالرحمن  نێر سرکردن 2016-2017  
69 ڕه‌وا لطیف عزیز محمد  نێر سرکردن 2016-2017  
70 دیاری نورالدین مجیداسماعیل  نێر سرکردن 2016-2017  
71 هدیه یاسین‌ عبدالله ‌فتاح  مێ سرکردن 2016-2017  
72 طالب رحیم سعید محمد نێر سرکردن 2016-2017  
73 اکبر باقی صابر احمد نێر سرکردن 2016-2017  
74 هێدی تحسین حمه‌ غریب حمه‌علی نێر سرکردن 2016-2017  
75 هاوژین ابراهیم حمه‌امین رضا نێر سرکردن 2016-2017  
76 بادینان حسن محمدمولود نێر سرکردن 2016-2017  
77 کاڵێ خالد محمد سعید حسن مێ سرکردن 2016-2017  
78 رمضان جلال رحیم نێر سرکردن 2016-2017  
79 ڕێبه‌ر فه رهاد محمد نێر سرکردن 2016-2017  
80 سه‌رهه‌نگ عبدالله‌ سعید صابر نێر سرکردن 2016-2017  
81 دانا رؤوف عارف رحیم نێر سرکردن 2016-2017  
82 ئاراس حسین محمد علی نێر سرکردن 2016-2017  
83 محمد عبدالله‌ خلیفه‌ علی نێر سرکردن 2016-2017  
84 بلال عمر مجید عبدالله‌ نێر سرکردن 2016-2017  
85 زمناکۆ عمر احمد محی الدین نێر سرکردن 2016-2017  
86 زانیار خالد صدیق نامق نێر سرکردن 2016-2017  
87 ئاسیا ابوبکر علی نجم الدین مێ سرکردن 2016-2017  
88 دنیا عزیز نوری رحیم مێ سرکردن 2016-2017  
89 پیرۆز عبدالله‌ علیاری مێ سرکردن 2016-2017  
90 امینه‌ عبدالله‌ اسماعیل محمود مێ سرکردن 2016-2017  
91 په‌نهان کامل عثمان رسول مێ سرکردن 2016-2017  
 
1 ئارژەنگ داود عارف محمد  نێر  کارگێری کار 2016-2017  
2 بەرهەم مجيد محمود رسول  نێر  کارگێری کار 2016-2017  
3 ڕوخسار فتاح نبى شيخە  مێ  کارگێری کار 2016-2017  
4 هەورى غفور رسول سليمان مێ  کارگێری کار 2016-2017  
5 شيروان محمود محمد فرج  نێر  کارگێری کار 2016-2017  
6 محمد مولود صالح تاماس  نێر  کارگێری کار 2016-2017  
7 هەرێم بەمو احمد حسن نێر  کارگێری کار 2016-2017  
8 كاثرين فرج قادر مارف  مێ  کارگێری کار 2016-2017  
9 كارزان محمود قادر فرج نێر  کارگێری کار 2016-2017  
10 ئامانج جزا عمر حسین  نێر  کارگێری کار 2016-2017  
11 فێنك محمد احمد محمد مێ  کارگێری کار 2016-2017  
12 په‌ریخان صلاح الدین رؤوف بگ مێ  کارگێری کار 2016-2017  
13 کامل احمد کریم عبدالکریم  نێر  کارگێری کار 2016-2017  
14 چرۆ صالح محمد صالح  مێ  کارگێری کار 2016-2017  
15 ڕۆژگار سعید حسن  مێ  کارگێری کار 2016-2017  
16 دیده‌ن قادر عبدالله‌ صالح  مێ  کارگێری کار 2016-2017  
17 خه‌ڵات حسین رشید ابراهیم  مێ  کارگێری کار 2016-2017  
18 سه‌نگه‌ر محمدمحمود محمد نێر  کارگێری کار 2016-2017  
19 ئه‌ڤین عزیز مولود عزیز  مێ  کارگێری کار 2016-2017  
20 تاڤگه‌کامیل ابوبکر حمه‌ امین  مێ  کارگێری کار 2016-2017  
21 نزا احمد محمد عبدالرحمن  مێ  کارگێری کار 2016-2017  
22 تاڤان رضا حسن احمد  مێ  کارگێری کار 2016-2017  
23 هادی عزیز حسن شریف  نێر  کارگێری کار 2016-2017  
24 گه‌شین دانا محمد رضا  مێ  کارگێری کار 2016-2017  
25 سه‌نگین حسن احمد حمه‌ امین  مێ  کارگێری کار 2016-2017  
26 هاوژین صالح حسین صالح  مێ  کارگێری کار 2016-2017  
27 دڵشاد محمد نادرکریم  نێر  کارگێری کار 2016-2017  
28 رێناز جلال صالح ره‌ش سعید مێ  کارگێری کار 2016-2017  
29 هیوا محمد عارف حمه‌امین  نێر  کارگێری کار 2016-2017  
30 لاوچاك جزا حامدکریم  نێر  کارگێری کار 2016-2017  
31 ئه‌ڤین صالح محمود احمد  مێ  کارگێری کار 2016-2017  
32 ده‌رسیم اسماعیل عبدالله‌ خوارحم  مێ  کارگێری کار 2016-2017  
33 به‌ڵێن حمه‌ کریم صالح عبدالله‌ نێر  کارگێری کار 2016-2017  
34 محمد عثمان محمد عزیز  نێر  کارگێری کار 2016-2017  
35 شێوه‌ غفور احمد غفور  مێ  کارگێری کار 2016-2017  
36 شه‌یماء علوان عبدالله‌ لطیف  مێ  کارگێری کار 2016-2017  
37 لاڤین نجم الدین حمه‌ فرج عبدالله‌  مێ  کارگێری کار 2016-2017  
38 شه‌ماڵ محمد سعید محمود  نێر  کارگێری کار 2016-2017  
39 جوانه‌ محمود حسن همزه‌ مێ  کارگێری کار 2016-2017  
40 دیدار مصطفی یاسین عثمان  نێر  کارگێری کار 2016-2017  
41 ماکوان عمر محمد حمه‌ صالح  نێر  کارگێری کار 2016-2017  
42 دابان غفور عیسی  نێر  کارگێری کار 2016-2017  
43 ئه‌یوب کریم حمه‌ حسین  نێر  کارگێری کار 2016-2017  
44 ساکار والی محمود فرج  مێ  کارگێری کار 2016-2017  
45 خه‌رمان سعید غریب فرج  مێ  کارگێری کار 2016-2017  
46 هدی ابراهیم مصطفی محمد  مێ  کارگێری کار 2016-2017  
47 هه‌ناو ازاد یوسف محمد  مێ  کارگێری کار 2016-2017  
48 هاوڕێ رحمان احمد صالح  نێر  کارگێری کار 2016-2017  
49 احمد بهاء الدین احمد فتح الله‌  نێر  کارگێری کار 2016-2017  
50 سالینا ڕزگار مصطفی فرج مێ  کارگێری کار 2016-2017  
51 رۆمان عمر حسین محمد مێ  کارگێری کار 2016-2017  
52 زانیار جبار محمود عارف  نێر  کارگێری کار 2016-2017  
53 دێرین به‌ختیار نصرالدین  مێ  کارگێری کار 2016-2017  
54 دانا احمد حمه‌ ڕشید حمه‌شریف  نێر  کارگێری کار 2016-2017  
55 ڕزگار برهان کاکه‌سور صالح نێر  کارگێری کار 2016-2017  
56 شنیا جمال علی محمد مێ  کارگێری کار 2016-2017  
57 کاشان نوزاد محمد رشید  مێ  کارگێری کار 2016-2017  
58 دیدار ابوبکر سوره‌ عبدول مێ  کارگێری کار 2016-2017  
59 نیاز عمر عبدالله‌ کریم مێ  کارگێری کار 2016-2017  
60 سهام سردار محمدکریم  مێ  کارگێری کار 2016-2017  
61 مژده‌ عثمان صالح احمد  مێ  کارگێری کار 2016-2017  
62 شێنێ رحیم حمه‌ امین شریف  مێ  کارگێری کار 2016-2017  
63 ڕه‌وه‌ند غریب حمه‌کریم صالح  نێر  کارگێری کار 2016-2017  
64 ڕۆزا حمه‌ جزا حمه‌ سعید مێ  کارگێری کار 2016-2017  
65 ئاورنگ عبدالله‌امین بابا مێ  کارگێری کار 2016-2017  
66 فه‌رهاد خدر حمد عبدالله‌ نێر  کارگێری کار 2016-2017  
67 ڕاژان عادل مجید خالد مێ  کارگێری کار 2016-2017  
68 ڕێبه‌ر عبدالله‌ ابوبکر محمود نێر  کارگێری کار 2016-2017  
69 هاوناز ابوبکر احمدامین  مێ  کارگێری کار 2016-2017  
70 دالیا حسن موسی محمود  مێ  کارگێری کار 2016-2017  
71 پێشه‌وا علی نوری کریم  نێر  کارگێری کار 2016-2017  
72 ژوان جمال حسین محمد  مێ  کارگێری کار 2016-2017  
73 سارا یاسین محمد نادر  مێ  کارگێری کار 2016-2017  
74 چیمه‌ن صالح محمود احمد  مێ  کارگێری کار 2016-2017  
75 چیا عمر علی حمه‌ امین مێ  کارگێری کار 2016-2017  
76 نزار علی محمد علی نێر  کارگێری کار 2016-2017  
77 دارۆ حسین قادر محمد نێر  کارگێری کار 2016-2017  
78 ژیان قادر محمد امین مێ  کارگێری کار 2016-2017  
79 هه‌رێم سعید مجید سعید نێر  کارگێری کار 2016-2017  
80 به‌سۆز محمد امین رشید مێ  کارگێری کار 2016-2017  
81 پشکۆ جلال حسین قادر نێر  کارگێری کار 2016-2017  
82 چێنه‌ر خسرو خالد عزیز نێر  کارگێری کار 2016-2017  
83 هاوڕێ کازم حمه‌علی یونس نێر  کارگێری کار 2016-2017  
84 شیراز جمیل کاکه‌حمه‌ سعید مێ  کارگێری کار 2016-2017  
85 هیوا عبدالله‌ روستم عبدالله‌ نێر  کارگێری کار 2016-2017  
86 رامیار عبدالرحمن سعید حمه‌کریم نێر  کارگێری کار 2016-2017  
87 هه‌ڵاڵه‌ عزیز عزت مێ  کارگێری کار 2016-2017  
88 چاودێر باهیر حسن احمد نێر  کارگێری کار 2016-2017  
89 هێرش کریم محمد امین نێر  کارگێری کار 2016-2017  
90 تاڤان جلال عارف عزیز مێ  کارگێری کار 2016-2017  
91 محمد نجم الدین احمد نێر  کارگێری کار 2016-2017  
92 تابان عثمان شریف مێ  کارگێری کار 2016-2017  
93 سیما حمید حمه‌ ممند مێ  کارگێری کار 2016-2017  
94 که‌ژاڵ جبار قادر عبدالرحمن  مێ  کارگێری کار 2016-2017  
95 فاطمه‌ علی قادر ابراهیم مێ  کارگێری کار 2016-2017  
96 یادگار عمر حمه‌ عزیز نێر  کارگێری کار 2016-2017  
97 مژده‌ عبدالله‌ محمد عبدالله‌ نێر  کارگێری کار 2016-2017  
98 به‌ناز وریا عمر محمود مێ  کارگێری کار 2016-2017  
99 داستان جعفر عمر نێر  کارگێری کار 2016-2017  
## سه‌روه‌ت سه‌ردار نصرالله‌ فتاح نێر  کارگێری کار 2016-2017  
## احمد مه‌ریوان احمد نێر  کارگێری کار 2016-2017  
## سازان صلاح الدین فتح الله‌ مێ  کارگێری کار 2016-2017  
## بلال محمد عبدالله‌ نێر  کارگێری کار 2016-2017  
## به‌ختیار خالید صالح احمد نێر  کارگێری کار 2016-2017  
## شاڵاو سلام محمد نێر  کارگێری کار 2016-2017  
## دیاری محمد بابکر صالح نێر  کارگێری کار 2016-2017  
## ژیروان محمود صالح نێر  کارگێری کار 2016-2017  
## نازه‌نین فارس سعید مێ  کارگێری کار 2016-2017  
## هۆزان انور خالد محمود مێ  کارگێری کار 2016-2017  
## بریار محمود علی نێر  کارگێری کار 2016-2017  
## توران مقداد عبدالکریم مێ  کارگێری کار 2016-2017  
## شانێڵ ئازاد قادر محمود نێر  کارگێری کار 2016-2017  
## په‌یام کامران علی احمد مێ  کارگێری کار 2016-2017  
## ڕۆشنا بهرۆز محمد مێ  کارگێری کار 2016-2017  
## داریان خسرو نوری گورون نێر  کارگێری کار 2016-2017  
## چۆپی قادر رحیم مێ  کارگێری کار 2016-2017  
## کۆسرت علی صالح نێر  کارگێری کار 2016-2017  
## ساکار رزگار محمد مێ  کارگێری کار 2016-2017  
## خه‌ڵات لطیف حسین مێ  کارگێری کار 2016-2017  
## شڤان علی عبدالله‌ نێر  کارگێری کار 2016-2017  
## له‌نجه‌ کریم عبدالله‌ مێ  کارگێری کار 2016-2017  
## بنار حسن بابکر مێ  کارگێری کار 2016-2017  
## جیهاد نصرالدین جلال محمد نێر  کارگێری کار 2016-2017  
## ڕۆشنا سالار یار احمد مێ  کارگێری کار 2016-2017  
## شه‌یدا عبدالمجید بابه‌ شیخ مێ  کارگێری کار 2016-2017  
 
1 محمد فتاح محمد نێر  رووپێوی 2016-2017  
2 هاوڕێ تۆفيق حسين نێر  رووپێوی 2016-2017  
3 حميد سعيد صالح نێر  رووپێوی 2016-2017  
4 ايوب عبدالرحمن عبدالله نێر  رووپێوی 2016-2017  
5 شاجوان سالار فتاح مێ  رووپێوی 2016-2017  
6 ڕەوەند خليل جمال نێر  رووپێوی 2016-2017  
7 ميران تۆفيق صادق نێر  رووپێوی 2016-2017  
8 لارا شةماڵ انور محمد مێ رووپێوی 2016-2017  
9 پەیوەند كمال محمود نێر  رووپێوی 2016-2017  
10 سەرخێڵَ سالار ابوبكر نێر  رووپێوی 2016-2017  
11 توانا صالح محمد نێر  رووپێوی 2016-2017  
12 شميران عثمان محمد نێر  رووپێوی 2016-2017  
13 محمد والى احمد نێر  رووپێوی 2016-2017  
14 جێگير عمر احمد نێر  رووپێوی 2016-2017  
15 سامان حسن غفور على نێر  رووپێوی 2016-2017  
16 دەشتى يوسف حمە نێر  رووپێوی 2016-2017  
17 محمد قادر حسين نێر  رووپێوی 2016-2017  
18 ژيار سرياس جبار نێر  رووپێوی 2016-2017  
19 محمد جمعە قادر نێر  رووپێوی 2016-2017  
20 ديارى على عبدالله نێر  رووپێوی 2016-2017  
21 شناوى حاجى عبدالله يوسف مێ رووپێوی 2016-2017  
22 بابان كامل محمد نێر  رووپێوی 2016-2017  
23 ابراهيم خدر سوركان نێر  رووپێوی 2016-2017  
24 خۆشەويست لطيف حمە حسين مێ رووپێوی 2016-2017  
25 دابان انور عبدالله نێر  رووپێوی 2016-2017  
26 يوسف عبدالله احمد نێر  رووپێوی 2016-2017  
27 دانەر عثمان صديق نێر  رووپێوی 2016-2017  
28 هێمن حمد امين رشيد نێر  رووپێوی 2016-2017  
29 ديارى بابا طاهر رظا نێر  رووپێوی 2016-2017  
30 هۆگر طارق محمود نێر  رووپێوی 2016-2017  
31 بەڕێز بورهان على نێر  رووپێوی 2016-2017  
32 ميران عطا عبدالله نێر  رووپێوی 2016-2017  
33 بەرزان محمد امين محمد نێر  رووپێوی 2016-2017  
34 ايوب عادل مجيد نێر  رووپێوی 2016-2017  
35 كارمەند الله محمد امين نێر  رووپێوی 2016-2017  
36 ديار طه حمود مولود نێر  رووپێوی 2016-2017  
37 دارا تۆفيق محمود نێر  رووپێوی 2016-2017  
38 ئاگرين هۆشيار قادر نێر  رووپێوی 2016-2017  
39 گوڵستان جلال صالح نێر  رووپێوی 2016-2017  
40 دابان عثمان مجيد نێر  رووپێوی 2016-2017  
41 دەرون نامق عبدالله مێ رووپێوی 2016-2017  
42 شانيا كمال محمد مێ رووپێوی 2016-2017  
43 هارون وهاب محمد امين نێر  رووپێوی 2016-2017  
44 محمد ناصح صالح نێر  رووپێوی 2016-2017  
45 ڕێبين محمد حسين نێر  رووپێوی 2016-2017  
46 ڕەوەند رسول رحيم نێر  رووپێوی 2016-2017  
47 گوڵان خالد محمد عبدالله مێ رووپێوی 2016-2017  
48 امیر عبدالله‌ امین محمد نێر  رووپێوی 2016-2017  
49 هاوکار حکیم صالح نێر  رووپێوی 2016-2017  
50 به‌همه‌ن قاره‌مان عمر نێر  رووپێوی 2016-2017  
51 نه‌وژین فاروق عبدالله‌ مێ رووپێوی 2016-2017  
52 اسیه‌ فیصل سعید مێ رووپێوی 2016-2017  
53 ڕێژین سواره‌ ابراهیم مێ رووپێوی 2016-2017  
54 رابه‌ند باقی عزیز نێر  رووپێوی 2016-2017  
55 ئیڤان نه‌وزاد حمه‌ احمد مێ رووپێوی 2016-2017  
 
1 ديمەن قادر احمد مێ ژنان و مناڵبوون 2016-2017  
2 زريان عبداللە حمد مێ ژنان و مناڵبوون 2016-2017  
3 هاوناز حسن قادر مێ ژنان و مناڵبوون 2016-2017  
4 شەنگە احمد كريم مێ ژنان و مناڵبوون 2016-2017  
5 شێنێ بەرزان ستار مێ ژنان و مناڵبوون 2016-2017  
6 شەوبۆ عبدالرحمن عبدالرحمن مێ ژنان و مناڵبوون 2016-2017  
7 حليمە علي احمد مێ ژنان و مناڵبوون 2016-2017  
8 هديە صلاح جعفر مێ ژنان و مناڵبوون 2016-2017  
9 چاوان سەردار عبدالرحمن مێ ژنان و مناڵبوون 2016-2017  
10 زێرین قادر صالح مێ ژنان و مناڵبوون 2016-2017  
11 اخلاص طارق غالب مێ ژنان و مناڵبوون 2016-2017  
12 گەشبین باير تقي مێ ژنان و مناڵبوون 2016-2017  
13 ديانا دارا حسين  مێ ژنان و مناڵبوون 2016-2017  
14 داستان عثمان محمد مێ ژنان و مناڵبوون 2016-2017  
15 ڕاژان دلێر كمال مێ ژنان و مناڵبوون 2016-2017  
16 دنيا غفور محمود مێ ژنان و مناڵبوون 2016-2017  
17 بەسۆز عبدالقادر مێ ژنان و مناڵبوون 2016-2017  
18 رێزان قادر علي مێ ژنان و مناڵبوون 2016-2017  
19 نهي محمد علي مێ ژنان و مناڵبوون 2016-2017  
20 مەستور غفور كريم مێ ژنان و مناڵبوون 2016-2017  
21 شنروێ احمد غفور مێ ژنان و مناڵبوون 2016-2017  
22 ئەميرە ابوبكر عبداللە مێ ژنان و مناڵبوون 2016-2017  
23 شارا شێرکۆ علي مێ ژنان و مناڵبوون 2016-2017  
24 لاڤە بكر درويش مێ ژنان و مناڵبوون 2016-2017  
25 شاجوان خسرو عزيز مێ ژنان و مناڵبوون 2016-2017  
26 داليا حسين حمد احمد مێ ژنان و مناڵبوون 2016-2017  
27 شنيار قادر احمد مێ ژنان و مناڵبوون 2016-2017  
28 هدی كمال علي مێ ژنان و مناڵبوون 2016-2017  
29 سۆما عمر احمد مێ ژنان و مناڵبوون 2016-2017  
30 بيناي عثمان عبداللە مێ ژنان و مناڵبوون 2016-2017  
31 سيما كامل لطيف  مێ ژنان و مناڵبوون 2016-2017  
32 چۆڤین رسول محمد مێ ژنان و مناڵبوون 2016-2017  
33 سوميە حمد صالح  مێ ژنان و مناڵبوون 2016-2017  
34 خاطرە قادر حمە رحيم مێ ژنان و مناڵبوون 2016-2017  
35 ارەزو صابر محمد مێ ژنان و مناڵبوون 2016-2017  
36 ديدار عمر حمە رشيد مێ ژنان و مناڵبوون 2016-2017  
37 سولاف سردار احمد مێ ژنان و مناڵبوون 2016-2017  
38 شابان جمال صالح مێ ژنان و مناڵبوون 2016-2017  
39 پەروين لقمان عبدالرحمن مێ ژنان و مناڵبوون 2016-2017  
40  شاناز عبداللە ابراهيم مێ ژنان و مناڵبوون 2016-2017  
41 كەشان اكرم احمد مێ ژنان و مناڵبوون 2016-2017  
42 ئەژین حمە امين مجيد مێ ژنان و مناڵبوون 2016-2017  
43 دەريا فاخر صادق مێ ژنان و مناڵبوون 2016-2017  
44 شەهێن جلال حسن  مێ ژنان و مناڵبوون 2016-2017  
45 زريان جمال روستەم مێ ژنان و مناڵبوون 2016-2017  
46 بێخال انور حسين مێ ژنان و مناڵبوون 2016-2017  
47 دێرين جبار محمد مێ ژنان و مناڵبوون 2016-2017  
48 سنا محمد صالح مێ ژنان و مناڵبوون 2016-2017  
49 شيلان اسعد عبداللە مێ ژنان و مناڵبوون 2016-2017  
50 لەنيا حاجي محمد خدر مێ ژنان و مناڵبوون 2016-2017  
51 بێستان صديق سعيد مێ ژنان و مناڵبوون 2016-2017  
52 سۆما رحمن عزەت مێ ژنان و مناڵبوون 2016-2017  
53 تابان جەزا عمر مێ ژنان و مناڵبوون 2016-2017  
54 ڕێناس صابر توفيق مێ ژنان و مناڵبوون 2016-2017  
55 خەرمان زائد محمد مێ ژنان و مناڵبوون 2016-2017  
56 چنار ئازاد بارام مێ ژنان و مناڵبوون 2016-2017  
57 لەنجە كمال اورحمان مێ ژنان و مناڵبوون 2016-2017  
58 شارا صالح محمد مێ ژنان و مناڵبوون 2016-2017  
59 گۆڤار احمد علي مێ ژنان و مناڵبوون 2016-2017  
60 بنار جلال احمد مێ ژنان و مناڵبوون 2016-2017  
61 هةرزاڵ طە عثمان محمد مێ ژنان و مناڵبوون 2016-2017  
62 تەرزە محمود احمد مێ ژنان و مناڵبوون 2016-2017  
63 ژاليا عمر حمة فتاح مێ ژنان و مناڵبوون 2016-2017  
64 صفیه‌ جبار محمد مێ ژنان و مناڵبوون 2016-2017  
 
1 الهام عبدالله ميرزا محمد مىَ الکترۆنیک 2016-2017  
2 بانوان مصطفى علي مىَ الکترۆنیک 2016-2017  
3 بەلين عادل طاهر  نيَر الکترۆنیک 2016-2017  
4 بشرى علي محمد مىَ الکترۆنیک 2016-2017  
5 بنار جلال ابراهيم خورشيد مىَ الکترۆنیک 2016-2017  
6 بۆكان طالم عوالكريم مىَ الکترۆنیک 2016-2017  
7 بينايی محمد احمد مىَ الکترۆنیک 2016-2017  
8 بينەر عمر طاهر نيَر الکترۆنیک 2016-2017  
9 تاڤگە كمال احمد مىَ الکترۆنیک 2016-2017  
10 پاداشت عثمان محمد نيَر الکترۆنیک 2016-2017  
11 پەرژين بهاْالدين محمود مىَ الکترۆنیک 2016-2017  
12 جوانە كمال محمد مىَ الکترۆنیک 2016-2017  
13 خۆشى عثمان حسين محمد مىَ الکترۆنیک 2016-2017  
14 دلسوز محمد حمە امين مىَ الکترۆنیک 2016-2017  
15 دياري نامق رشيد نيَر الکترۆنیک 2016-2017  
16 ديرين عزيز حسن مىَ الکترۆنیک 2016-2017  
17 ژوان محمد مناف مىَ الکترۆنیک 2016-2017  
18 ژيار عثمان كريم نيَر الکترۆنیک 2016-2017  
19 ڕۆشنا محمد سعيد محمد مىَ الکترۆنیک 2016-2017  
20 راسا رزگار قادر محمود نيَر الکترۆنیک 2016-2017  
21 رۆشنا عزيز مجيد مىَ الکترۆنیک 2016-2017  
22 ريكان جلال قادر  نيَر الکترۆنیک 2016-2017  
23 زريان صالح علي مىَ الکترۆنیک 2016-2017  
24 زريان كامران رسول مىَ الکترۆنیک 2016-2017  
25 سەروەر محمد سلمان  نيَر الکترۆنیک 2016-2017  
26 سەرياس كامەران محمد نيَر الکترۆنیک 2016-2017  
27 سويلە ناصيح جوهر  مىَ الکترۆنیک 2016-2017  
28 سۆز وەريا علي مىَ الکترۆنیک 2016-2017  
29 سۆما كمال محمد امين مىَ الکترۆنیک 2016-2017  
30 سيڤەر نەريمان محمود محمد مىَ الکترۆنیک 2016-2017  
31 شادان احمد سليمان مىَ الکترۆنیک 2016-2017  
32 شازاد احمد قادر  نيَر الکترۆنیک 2016-2017  
33 شاناز عبدالكريم قادر درويش مىَ الکترۆنیک 2016-2017  
34 شەرمن حامد مصطفى مىَ الکترۆنیک 2016-2017  
35 شينێ على عبدالقادر  مىَ الکترۆنیک 2016-2017  
36 چاوان عبدالله ابراهيم مىَ الکترۆنیک 2016-2017  
37 چرۆ مختار جمال مولود مىَ الکترۆنیک 2016-2017  
38 چۆڤان جوامير نجم الدين  مىَ الکترۆنیک 2016-2017  
39 گەرميان عمر غفور  نيَر الکترۆنیک 2016-2017  
40 گوڵاڵە عثمان احمد  مىَ الکترۆنیک 2016-2017  
41 عبدالقادر خدر اسماعيل نيَر الکترۆنیک 2016-2017  
42 كارزان كامەران علي  نيَر الکترۆنیک 2016-2017  
43 كاشما نەوروز محمد مىَ الکترۆنیک 2016-2017  
44 كالي سالار حسن احمد مىَ الکترۆنیک 2016-2017  
45 كوژين دارا طالب مىَ الکترۆنیک 2016-2017  
46 لافيا ئازاد جلال  مىَ الکترۆنیک 2016-2017  
47 لقمان فائق محمود نيَر الکترۆنیک 2016-2017  
48 ليزان سوران علي مىَ الکترۆنیک 2016-2017  
49 محمد شاباز عبدالعزيز بابة طورون نيَر الکترۆنیک 2016-2017  
50 محمد عثمان محمد نيَر الکترۆنیک 2016-2017  
51 محمد علي عبدالله عزيز نيَر الکترۆنیک 2016-2017  
52 نالى محمد قادر امين  نيَر الکترۆنیک 2016-2017  
53 نبات حمد محمود حمد نيَر الکترۆنیک 2016-2017  
54 نڤين مصطفى متحت مىَ الکترۆنیک 2016-2017  
55 نوسيبە محمد علي مىَ الکترۆنیک 2016-2017  
56 هەنار كاكى حسن كاك عبداللە مىَ الکترۆنیک 2016-2017  
57 هدى حبيب سعيد مىَ الکترۆنیک 2016-2017  
58 ياسمين سمير محمد مىَ الکترۆنیک 2016-2017  
59 ياسين علي حمە صالح نيَر الکترۆنیک 2016-2017  
60 ئاسۆ جميل قادر  نيَر الکترۆنیک 2016-2017  
61 ئاسيا فتاح صالح مىَ الکترۆنیک 2016-2017  
 
1 افين انوەر محمد ميَ وێنەی ئەندازەی 2016-2017  
2 الند بدران الله كرم نيَر وێنەی ئەندازەی 2016-2017  
3 باكۆ محمد صالَح محمد نيَر وێنەی ئەندازەی 2016-2017  
4 باهۆز صديق قادر احمد نيَر وێنەی ئەندازەی 2016-2017  
5 بەريز محمد عبدالله نيَر وێنەی ئەندازەی 2016-2017  
6 بەهار عثمان محمد ميَ وێنەی ئەندازەی 2016-2017  
7 تاڤان عمر حميد ميَ وێنەی ئەندازەی 2016-2017  
8 توانا صابر محمد حسين نيَر وێنەی ئەندازەی 2016-2017  
9 پەريز مصطفى احمد نيَر وێنەی ئەندازەی 2016-2017  
10 حكيم حمەسور مصطفى نيَر وێنەی ئەندازەی 2016-2017  
11 خەزان محمود عول محمد ميَ وێنەی ئەندازەی 2016-2017  
12 خەندە صابر محمد ميَ وێنەی ئەندازەی 2016-2017  
13 دڵگەش ابراهيم قادر ميَ وێنەی ئەندازەی 2016-2017  
14 ديە سيامند حميد ميَ وێنەی ئەندازەی 2016-2017  
15 ژوان جمال محمد ميَ وێنەی ئەندازەی 2016-2017  
16 ژيلوان عزت قمرمحمد ميَ وێنەی ئەندازەی 2016-2017  
17 ريباز سديق علي نيَر وێنەی ئەندازەی 2016-2017  
18 زانيار خليل محمد احمد نيَر وێنەی ئەندازەی 2016-2017  
19 زةنوير خالد كريم  ميَ وێنەی ئەندازەی 2016-2017  
20 زمناكۆ توفيق مدحت نيَر وێنەی ئەندازەی 2016-2017  
21 سەركار محمد محمد امين نيَر وێنەی ئەندازەی 2016-2017  
22 سەيران صالح فتاح ميَ وێنەی ئەندازەی 2016-2017  
23 سميە جمال فتاح ميَ وێنەی ئەندازەی 2016-2017  
24 سنا بةرزان حمە نجيب ميَ وێنەی ئەندازەی 2016-2017  
25 سنور  ياسين محمد ميَ وێنەی ئەندازەی 2016-2017  
26 سۆز سيروان حمە رةشيد ميَ وێنەی ئەندازەی 2016-2017  
27 سۆنيا حمە شريف عبدالقادر ميَ وێنەی ئەندازەی 2016-2017  
28 سيامەند حمە كريم محمد امين نيَر وێنەی ئەندازەی 2016-2017  
29 شاجوان نوري طيب علي ميَ وێنەی ئەندازەی 2016-2017  
30 شاگول فرحان عبدالكريم ميَ وێنەی ئەندازەی 2016-2017  
31 شێوە سيروان صابر ميَ وێنەی ئەندازەی 2016-2017  
32 شيما محمد حمە غريب علي ميَ وێنەی ئەندازەی 2016-2017  
33 گوڵان حمە علي حمە عزيز ميَ وێنەی ئەندازەی 2016-2017  
34 عبدالله شريف حمە امين نيَر وێنەی ئەندازەی 2016-2017  
35 فەرهاد محمود حسن نيَر وێنەی ئەندازەی 2016-2017  
36 كوژين عمر محمد نيَر وێنەی ئەندازەی 2016-2017  
37 كيوان عثمان فتاح نيَر وێنەی ئەندازەی 2016-2017  
38 لاڤان علي احمد ميَ وێنەی ئەندازەی 2016-2017  
39 مەريوان شريف مولود نيَر وێنەی ئەندازەی 2016-2017  
40 محمد عبداللە صالح خدر نيَر وێنەی ئەندازەی 2016-2017  
41 محمد كامل عزيز نيَر وێنەی ئەندازەی 2016-2017  
42 مير جمال امين بك نيَر وێنەی ئەندازەی 2016-2017  
43 ميران عطا محمد نيَر وێنەی ئەندازەی 2016-2017  
44 ناژۆ هيدايەت عبدالله ميَ وێنەی ئەندازەی 2016-2017  
45 هاوژير سالار احمد نيَر وێنەی ئەندازەی 2016-2017  
46 هاوكار صالح احمد نيَر وێنەی ئەندازەی 2016-2017  
47 هەريز محمد رحيم مينە ميَ وێنەی ئەندازەی 2016-2017  
48 هدى ئازاد مستةفا ميَ وێنەی ئەندازەی 2016-2017  
49 هۆزان سيروان عبدالرحمن توفيق ميَ وێنەی ئەندازەی 2016-2017  
50 هۆشيار مصطفى محمد نيَر وێنەی ئەندازەی 2016-2017  
51 هيشوو طاهر مارف وةسمان ميَ وێنەی ئەندازەی 2016-2017  
52 هيڤی مجيد احمد ميَ وێنەی ئەندازەی 2016-2017  
53 ئارام عمر اسماعيل نيَر وێنەی ئەندازەی 2016-2017  
54 ئاريز عبدالغفار عبداللە نيَر وێنەی ئەندازەی 2016-2017  
55 ئاسيا قادر محمود ميَ وێنەی ئەندازەی 2016-2017  
56 ئاڤان سيروان محمد ميَ وێنەی ئەندازەی 2016-2017  
57 ئاكام خدر جعفر نيَر وێنەی ئەندازەی 2016-2017  
58 ئاكۆ سامان رەفيق نيَر وێنەی ئەندازەی 2016-2017  
 
1 رێباز اسماعیل شریف نیر ئامارو زانیاری 2016-2017  
2 ڕەوەز رٶوف رضا احمد مێ ئامارو زانیاری 2016-2017  
3 لاڤین حسێن محمد فرج مێ ئامارو زانیاری 2016-2017  
4 شنیار رەفیق محمود محمد مێ ئامارو زانیاری 2016-2017  
5 لیلی بهاءالدین قادر محمد مێ ئامارو زانیاری 2016-2017  
6 آسیا احسان صالح معروف مێ ئامارو زانیاری 2016-2017  
7 هێمن طە عبدالله محمود نیر ئامارو زانیاری 2016-2017  
8 ئەژین جبار مردان فتاح مێ ئامارو زانیاری 2016-2017  
9 نەشوان رەمزی صدیق جعفر نیر ئامارو زانیاری 2016-2017  
10 سەربەست جمال محمد قادر نیر ئامارو زانیاری 2016-2017  
11 کۆژین کامل فرج مردان نیر ئامارو زانیاری 2016-2017  
12 شادی طاهر سعید محمود مێ ئامارو زانیاری 2016-2017  
13 لاوێن مریوان جلال عبدالرحمن مێ ئامارو زانیاری 2016-2017  
14 لەنیا جلال احمد صالح مێ ئامارو زانیاری 2016-2017  
15 تانیا سروت حمە صالح حاجی مێ ئامارو زانیاری 2016-2017  
16 ماریا بەختیار علی سعید مێ ئامارو زانیاری 2016-2017  
17 دنیا بکر محمد کریم  مێ ئامارو زانیاری 2016-2017  
18 روبار کریم عثمان احمد مێ ئامارو زانیاری 2016-2017  
19 سانا عمر محمد قادر مێ ئامارو زانیاری 2016-2017  
20 پەنا خدر اسماعیل احمد مێ ئامارو زانیاری 2016-2017  
21 سۆنیا کاوە سعید محمد مێ ئامارو زانیاری 2016-2017  
22 ساکار مهدی حمە علی دروێش مێ ئامارو زانیاری 2016-2017  
23 باوەر کامل عارف امین نیر ئامارو زانیاری 2016-2017  
24 لاوك ڕزگار عبدالله حسن نیر ئامارو زانیاری 2016-2017  
25 هاوناز عمر علی معروف مێ ئامارو زانیاری 2016-2017  
26 ئاڤار نجم الدین عمر حسن  نیر ئامارو زانیاری 2016-2017  
27 چراخان محمد صالح حسین مێ ئامارو زانیاری 2016-2017  
28 بابان هیوا جمال دروێش نیر ئامارو زانیاری 2016-2017  
29 یاسین عطا حسین احمد نیر ئامارو زانیاری 2016-2017  
30 رۆشنا جبار احمد اسماعیل  مێ ئامارو زانیاری 2016-2017  
31 مەروان کریم محمد محمود  نیر ئامارو زانیاری 2016-2017  
32 محمد نورالدین حسن حسێن نیر ئامارو زانیاری 2016-2017  
33 دانا عبداللە محمد سلێمان نیر ئامارو زانیاری 2016-2017  
34 کیژان نەوزاد حمە امین مێ ئامارو زانیاری 2016-2017  
35 ڕازە رشید احمد بارام مێ ئامارو زانیاری 2016-2017  
36 ڕێباز شاباز محمد قادر نیر ئامارو زانیاری 2016-2017  
37 چیمەن عوسمان محمد سلێمان  مێ ئامارو زانیاری 2016-2017  
38 کەنار عوسمان محمد حمە امین مێ ئامارو زانیاری 2016-2017  
39 ئەرکان محمد فتاح محمد نیر ئامارو زانیاری 2016-2017  
40 سایە حمید صدیق صالح مێ ئامارو زانیاری 2016-2017  
41 شنیار عمر قادر صالح مێ ئامارو زانیاری 2016-2017  
42 دەرون محمد سعید رحیم مێ ئامارو زانیاری 2016-2017  
43 کەنار محمد صابر عزیز مێ ئامارو زانیاری 2016-2017  
44 هاوژین احمد توفیق رحیم مێ ئامارو زانیاری 2016-2017  
45 باخان مجید محمود محمد مێ ئامارو زانیاری 2016-2017  
46 ئەڤین محمد حسن مێ ئامارو زانیاری 2016-2017  
47 ساکار رفیق صالح حمە رشید مێ ئامارو زانیاری 2016-2017  
48 زیتون داود خلیل حمە صالح مێ ئامارو زانیاری 2016-2017  
49 بڕیار عمر محمد امین علی نیر ئامارو زانیاری 2016-2017  
50 هاوکار محمود احمد نیر ئامارو زانیاری 2016-2017  
51 نڤار هوشیار حسین حسن نیر ئامارو زانیاری 2016-2017  
52 پێشرەو رفیق صدیق نیر ئامارو زانیاری 2016-2017  
53 جوانی حمید محمد شریف مێ ئامارو زانیاری 2016-2017  
54 ژیوار  هیوا حمە کریم نیر ئامارو زانیاری 2016-2017  
55 شوان محمد خواکرم عبدالله نیر ئامارو زانیاری 2016-2017  
56 ژاکاو مسعود علی حمە سوور مێ ئامارو زانیاری 2016-2017  
57 زریان قادر فاتح وه‌یسی مێ ئامارو زانیاری 2016-2017  
58 هونه‌ر مجید رضا حمه‌ لاو نیر ئامارو زانیاری 2016-2017  
59 احمد عبدالسلام عبدالغفور یحی نیر ئامارو زانیاری 2016-2017  
60 ڕاوێژ عثمان احمدقادر نیر ئامارو زانیاری 2016-2017  
 
1 هێڤار كاروان جلال نێر کارەبا 2016-2017  
2 شه‌هێن حمه‌ صالح محمود مێ کارەبا 2016-2017  
3 عثمان حمد امين نبی نێر کارەبا 2016-2017  
4 محمد شيروان رحيم نێر کارەبا 2016-2017  
5 زانست فائق عبدالله‌ نێر کارەبا 2016-2017  
6 شارۆ به‌رزان حمه‌ يوسف نێر کارەبا 2016-2017  
7 باوان شوان عمر نێر کارەبا 2016-2017  
8 دڵگه‌ش فريق محمد مێ کارەبا 2016-2017  
9 هاوبەش ره‌فيق هيدايه‌ت نێر کارەبا 2016-2017  
10 هۆشيار عمر محمد نێر کارەبا 2016-2017  
11 ریڤان عبدالله‌ سعيد مێ کارەبا 2016-2017  
12 سناء قادر فرج مێ کارەبا 2016-2017  
13 شێنيێ حمه‌ سعيد حسن مێ کارەبا 2016-2017  
14 شوان انور عبدالله‌ مێ کارەبا 2016-2017  
15 جوان يونس احمد مێ کارەبا 2016-2017  
16 لانه‌ جمال حمه‌ سعيد مێ کارەبا 2016-2017  
17 زريان محمد احمد مێ کارەبا 2016-2017  
18 سه‌رخێل عطا ناميق نێر کارەبا 2016-2017  
19 نيگا يحي باقی مێ کارەبا 2016-2017  
20 مصطفى عبدالله‌ عبدالرحمن نێر کارەبا 2016-2017  
21 شلێر علي عمر مێ کارەبا 2016-2017  
22 ڕاوێژ محمد ابراهيم نێر کارەبا 2016-2017  
23 ڕيناس علی حسين مێ کارەبا 2016-2017  
24 سه‌رچل نصرالدين احمد نێر کارەبا 2016-2017  
25 هاوكار حمه‌ طالب حمه‌ عزيز نێر کارەبا 2016-2017  
26 ئه‌ڤين بكر محمد مێ کارەبا 2016-2017  
27 زريان علی فره‌ج مێ کارەبا 2016-2017  
28 خنساْء ابراهيم احمد مێ کارەبا 2016-2017  
29 هاوبه‌ش به‌ختيار محي الدين نێر کارەبا 2016-2017  
30 زريان صالح كاكل محمود مێ کارەبا 2016-2017  
31 جوانه‌ غفور محمد مێ کارەبا 2016-2017  
32 هه‌ڵوێست كمال محمد نێر کارەبا 2016-2017  
33 سيڤه‌ر روسته‌م حمة امين مێ کارەبا 2016-2017  
34 په‌روا حامد رسول مێ کارەبا 2016-2017  
35 ده‌ماوه‌ند عمر مارف مێ کارەبا 2016-2017  
36 شاكار شێركۆ محمد نێر کارەبا 2016-2017  
37 شفاء عبدالقادر فرج مێ کارەبا 2016-2017  
38 ژير سالار حمه‌ رشيد نێر کارەبا 2016-2017  
39 ڕێبين طه‌ علی  نێر کارەبا 2016-2017  
40 كه‌يوان خالد محمد نێر کارەبا 2016-2017  
41 ديدار بكر سعيد مێ کارەبا 2016-2017  
42 سيروان حمد امين اسماعيل نێر کارەبا 2016-2017  
43  ديار تحسين حمه‌ رحيم نێر کارەبا 2016-2017  
44 بڕيار طالب حمه‌ امين نێر کارەبا 2016-2017  
45 محمد جلال محمد خورشيد نێر کارەبا 2016-2017  
46 شێركوغفور حسن قادر نێر کارەبا 2016-2017  
47 باخان علاء الدين صالح توفيق  مێ کارەبا 2016-2017  
48 زينب عمر حمه‌ شريف مێ کارەبا 2016-2017  
49 باوان سوران احمد حمه‌ رِه‌ش  نێر کارەبا 2016-2017  
50 رێژين غازی فاضل عزيز مێ کارەبا 2016-2017  
51 دلنيا خليل محمد مێ کارەبا 2016-2017  
52 لاوێن محمود فتاح مێ کارەبا 2016-2017  
53 سوزان خسرو حسین حسن مێ کارەبا 2016-2017  
54 په‌یام عمر عزیز حمه‌ سعید مێ کارەبا 2016-2017  
55 سه‌رهه‌نگ احمد حمه‌ فائق نێر کارەبا 2016-2017  
56 پاڤێڵ شیرکو احمد مجید نێر کارەبا 2016-2017  
57 زانا قادر محمد فارس  نێر کارەبا 2016-2017  
 
1 زانيار عادل عبداللة  نێر دەرمانسازی 2016-2017  
2 محمد عمر محمد امين  نێر دەرمانسازی 2016-2017  
3 ديارى كمال لطيف فقى محمود نێر دەرمانسازی 2016-2017  
4 شنيار باهر غريب  مێ دەرمانسازی 2016-2017  
5 طةشبين تؤفيق عارف حمة صالح  مێ دەرمانسازی 2016-2017  
6 هؤزان محمد كريم  مێ دەرمانسازی 2016-2017  
7 ريَبين فريق  عثمان  نێر دەرمانسازی 2016-2017  
8 بريار حميد احمد حسين  نێر دەرمانسازی 2016-2017  
9 ساكار نوزاد فاتح عبدالقادر مێ دەرمانسازی 2016-2017  
10 كةذين ئاوات مصطغى سعيد  مێ دەرمانسازی 2016-2017  
11 ذيان برهان  فارس  مێ دەرمانسازی 2016-2017  
12 ساريَذ عبداللة اسماعيل ابراهيم  مێ دەرمانسازی 2016-2017  
13 ديار كريم حمة عزيز  نێر دەرمانسازی 2016-2017  
14 هةلالَة معروف عثمان عارف مێ دەرمانسازی 2016-2017  
15 ئازاد احمد  رسولَ  نێر دەرمانسازی 2016-2017  
16 هيَشوو محمد عبداللة عمر مێ دەرمانسازی 2016-2017  
17 شيَنيَ ياسين حسن مێ دەرمانسازی 2016-2017  
18 لةنيا محمد احمد عبدالقادر  مێ دەرمانسازی 2016-2017  
19 ماردين فتاح محمد امين  مێ دەرمانسازی 2016-2017  
20 شنيار شوكت محمود محمد  مێ دەرمانسازی 2016-2017  
21 ثةيام عةتا حمة صديق حسن  مێ دەرمانسازی 2016-2017  
22 كانياو صباح فاضل مێ دەرمانسازی 2016-2017  
23 باخان عطا محمد قادر  مێ دەرمانسازی 2016-2017  
24 ثروشة محمد رحيم محمد  مێ دەرمانسازی 2016-2017  
25 ضؤظان عثمان محمد سعيد  مێ دەرمانسازی 2016-2017  
26 شالاو عزالدين محمد  نێر دەرمانسازی 2016-2017  
27 شريهان جوهر محمد شريف  مێ دەرمانسازی 2016-2017  
28 رؤزا ناصح عبداللة رسول  مێ دەرمانسازی 2016-2017  
29 شيروان رحيم امين على  نێر دەرمانسازی 2016-2017  
30 شيبا ئازاد جواميَر شريف مێ دەرمانسازی 2016-2017  
31 هةلكةوت عمر صوفى نێر دەرمانسازی 2016-2017  
32 محمد ابراهيم محمد  نێر دەرمانسازی 2016-2017  
33 هيَظى حسن قادر  مێ دەرمانسازی 2016-2017  
34 شادى شريف حسين مێ دەرمانسازی 2016-2017  
35 روخسار صديق محمود  مێ دەرمانسازی 2016-2017  
36 ثةرواز على سعيد  مێ دەرمانسازی 2016-2017  
37 هةوار مهدى حمة صالح  مێ دەرمانسازی 2016-2017  
38 دية لقمان قادر حمة  مێ دەرمانسازی 2016-2017  
39 ئاورينط ئةيوب سعيد  مێ دەرمانسازی 2016-2017  
40 سةنطين صالح عبداللة  مێ دەرمانسازی 2016-2017  
41 سةيوان روًوفعبداللة فرج  نێر دەرمانسازی 2016-2017  
42 بةلَيَن عبدالقادر حمة حمة سعيد نێر دەرمانسازی 2016-2017  
43 سؤران عبداللة احمد  نێر دەرمانسازی 2016-2017  
44 محمد عمر حسيَن عبداللة  نێر دەرمانسازی 2016-2017  
45 زريان غفور محمد حسين نێر دەرمانسازی 2016-2017  
46 لاظة حمة صالحامين  مێ دەرمانسازی 2016-2017  
47 بةيان عوسمان  حسن مارف مێ دەرمانسازی 2016-2017  
48 محمد جمال احمد مصطفى نێر دەرمانسازی 2016-2017  
49 ئاورينط محمد عبداللة  مێ دەرمانسازی 2016-2017  
50 هيَدى محمد قادر غفور نێر دەرمانسازی 2016-2017  
51 هةذير ادريس عثمان محمد  مێ دەرمانسازی 2016-2017  
52 ثةروين محمد عمر سعيد مێ دەرمانسازی 2016-2017  
53 سونيا ادريس محمد صالح  مێ دەرمانسازی 2016-2017  
54 يوسف فاروق حمة صالح احمد نێر دەرمانسازی 2016-2017  
55 مةبةست غالب عبدالكريم  نێر دەرمانسازی 2016-2017  
56 شيروان علي كاكة وةيس صابر نێر دەرمانسازی 2016-2017  
57 تاذان رفيق صديق محمد احمد  مێ دەرمانسازی 2016-2017  
58 شاباز محمد حسين  نێر دەرمانسازی 2016-2017  
59 ثةيان خليل علي  مێ دەرمانسازی 2016-2017  
60 ئاريَز احمد رضا نێر دەرمانسازی 2016-2017  
61 ئاوشار انور محمد  مێ دەرمانسازی 2016-2017  
62 ضرؤ قادر رسول خدر  مێ دەرمانسازی 2016-2017  
63 هيوا خدر سليَمان  نێر دەرمانسازی 2016-2017  
64 محمد عمر جلال كريم  نێر دەرمانسازی 2016-2017  
65 محمد نبي حسن نبى  نێر دەرمانسازی 2016-2017  
66 منصور طالب حمة رضا عبداللة نێر دەرمانسازی 2016-2017  
67 سؤما شةمالَ عثمان  مێ دەرمانسازی 2016-2017  
68 هؤزان ئارام احمد  مێ دەرمانسازی 2016-2017  
69 حمزة امين عبداللة  نێر دەرمانسازی 2016-2017  
70 ميران زكريا كريم  نێر دەرمانسازی 2016-2017  
71 ئارؤس ئارام غريب  نێر دەرمانسازی 2016-2017  
72 شاد روستم حمة شريف  نێر دەرمانسازی 2016-2017  
73 ضاوان يوسف محمد حمة كريم  مێ دەرمانسازی 2016-2017  
74 دةشتي على محمد نێر دەرمانسازی 2016-2017  
75 بةلَيَن نامق على حسن  نێر دەرمانسازی 2016-2017  
76 هيران كامةران حميد عبداللة  مێ دەرمانسازی 2016-2017  
77 ئاكام مجيد عبداللة  نێر دەرمانسازی 2016-2017  
78 دارؤ جمال رسول سليَمان  نێر دەرمانسازی 2016-2017  
79 جمعة محمد حسين نێر دەرمانسازی 2016-2017  
80 بابان محمد محمد صالح نێر دەرمانسازی 2016-2017  
81 سؤما ئوميَد محمود مێ دەرمانسازی 2016-2017  
82 مصطفى مجيد مصطفى نێر دەرمانسازی 2016-2017  
83 كؤذين نجم الدين  نێر دەرمانسازی 2016-2017  
84 لاظين فاضل على احمد  مێ دەرمانسازی 2016-2017  
85 زانيار عمر سليم فتاح  نێر دەرمانسازی 2016-2017  
86 محمد احمد محمد  نێر دەرمانسازی 2016-2017  
87 ضؤمان فلاح صابر  نێر دەرمانسازی 2016-2017  
88 ديلمان محمد رحيم اسماعيل  نێر دەرمانسازی 2016-2017  
89 شةنطة مصطفى  مێ دەرمانسازی 2016-2017  
90 ئالا حسين فرحان اسماعيل  مێ دەرمانسازی 2016-2017  
91 ثيَشرةو اسماعيل ابراهيم محمد  نێر دەرمانسازی 2016-2017  
92 جوانى جمال قادر صالح  مێ دەرمانسازی 2016-2017  
93 ذيلوان عزيز تؤفيق عزيز نێر دەرمانسازی 2016-2017  
94 كارزان شمال محمد احمد  نێر دەرمانسازی 2016-2017  
95 هادى صالح عبداللة  نێر دەرمانسازی 2016-2017  
96 بةرهةم محمد احمد محمد  نێر دەرمانسازی 2016-2017  
97 طة محمد عثمان محمود نێر دەرمانسازی 2016-2017  
98 لاظة جزا محمد صالح  مێ دەرمانسازی 2016-2017  
99 علاْ  دلشاد على رشيد  نێر دەرمانسازی 2016-2017  
## عطا سعيد محمود  نێر دەرمانسازی 2016-2017  
## رێژوان علی شریف احمد نێر دەرمانسازی 2016-2017  
## خەڵات اکرەم حمە امین مێ دەرمانسازی 2016-2017  
## وەرزێر کمال محمود سعید نێر دەرمانسازی 2016-2017  
## سۆما شهاب صالح مێ دەرمانسازی 2016-2017  
 
1 مەریوان جبار محمد نێر راگەیاندن 2016-2017  
2 دنیا ئامانج حمەرەحیم مێ راگەیاندن 2016-2017  
3 محمد فاضل احمد نێر راگەیاندن 2016-2017  
4 دیلان عطا عمر نێر راگەیاندن 2016-2017  
5 رەنگین اسماعیل محمد مێ راگەیاندن 2016-2017  
6 سەرخێل نورەدین حمە نجم نێر راگەیاندن 2016-2017  
7 وەریا محمد صالح نێر راگەیاندن 2016-2017  
8 هەرێم تۆفیق عبدالصمد نێر راگەیاندن 2016-2017  
9 نێچیروان رفیق عبدالله نێر راگەیاندن 2016-2017  
10 ادهم امین کریم نێر راگەیاندن 2016-2017  
Comments