2012-2013

 دەرچوانى ساڵی 2012 - 2013
1 ئارام محمد علی   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی 2013 - 2012  
2 سیڤان سه‌لام تۆفیق   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی 2013 - 2012  
3 باخان کمال علی   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی 2013 - 2012  
4 به‌ختیار احمد حمه‌   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی 2013 - 2012  
5 به‌رزی واحد امین   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی 2013 - 2012  
6 به‌مۆ احمد فتاح   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی 2013 - 2012  
7 بروا سالار احمد   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی 2013 - 2012  
8 بێریڤان کمال قادر   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی 2013 - 2012  
9 تاڤگه‌ عبدالقادر عبدالکریم   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی 2013 - 2012  
10 پێشه‌وا فایق امین   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی 2013 - 2012  
11 داستان کمال محمد   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی 2013 - 2012  
12 ده‌ریا هه‌مزه‌ محمد   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی 2013 - 2012  
13 دێبه‌ر حمه‌ شریف عبدالقادر   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی 2013 - 2012  
14 ژاڵه‌ شهاب عوسمان   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی 2013 - 2012  
15 ژیار جمال محمد   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی 2013 - 2012  
16 رازاو عبدالله‌ احمد   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی 2013 - 2012  
17 سۆلاڤ حامد محمد   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی 2013 - 2012  
18 سحر خلیل قادر   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی 2013 - 2012  
19 سحر محمد صالح   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی 2013 - 2012  
20 سومه‌یه‌ صلاح کریم   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی 2013 - 2012  
21 شادیه‌ جلیل احمد   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی 2013 - 2012  
22 شارا حمه‌ خان عزیز   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی 2013 - 2012  
23 صابیر عبدالله‌ خدر   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی 2013 - 2012  
24 چاوان حسام الدین محی الدین   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی 2013 - 2012  
25 گۆران زیاد سمایل   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی 2013 - 2012  
26 عبیر ماجد رحیم   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی 2013 - 2012  
27 فرح بهیج ریاچ   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی 2013 - 2012  
28 کاژین صلاح حمه‌ صالح   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی 2013 - 2012  
29 که‌نار انور سعید   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی 2013 - 2012  
30 که‌یوان جلال خدر   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی 2013 - 2012  
31 لاوێن به‌نده‌ر فاروق   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی 2013 - 2012  
32 محمد رسول محمد   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی 2013 - 2012  
33 نادیه‌ محمد عبدالقادر   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی 2013 - 2012  
34 نه‌شمیل حمه‌  رشید   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی 2013 - 2012  
35 نێرگز سلێمان وسو   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی 2013 - 2012  
36 هه‌رێم عبدالرحمن قادر   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی 2013 - 2012  
37 هێڤی محمد فایق   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی 2013 - 2012  
38 هێمن صابر حمه‌ صالح   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی 2013 - 2012  
 
1 ئارمان ئازاد محمد   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی/ ئێواران 2013 - 2012  
2 ئەفا ئەکرەم علی   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی/ ئێواران 2013 - 2012  
3 ئەڵوەن محمد علی   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی/ ئێواران 2013 - 2012  
4 ئاکۆ جمیل مجید   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی/ ئێواران 2013 - 2012  
5 بنار ابوبکر احمد   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی/ ئێواران 2013 - 2012  
6 دیدار فائق حمە   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی/ ئێواران 2013 - 2012  
7 دێکان یاسین احمد   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی/ ئێواران 2013 - 2012  
8 راز هۆشیار هادی   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی/ ئێواران 2013 - 2012  
9 رانیە حسین شاکر   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی/ ئێواران 2013 - 2012  
10 رسول تالب حمەتوفیق   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی/ ئێواران 2013 - 2012  
11 زانا توفیق حسن   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی/ ئێواران 2013 - 2012  
12 سۆران جلیل محمود   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی/ ئێواران 2013 - 2012  
13 سۆما محمد احمد   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی/ ئێواران 2013 - 2012  
14 سروە صدیق احمد   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی/ ئێواران 2013 - 2012  
15 سۆزان تاهر قادر   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی/ ئێواران 2013 - 2012  
16 سمکۆ صابر شریف   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی/ ئێواران 2013 - 2012  
17 شۆخان عزیز حمە   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی/ ئێواران 2013 - 2012  
18 شاخەوان حامد کوخە   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی/ ئێواران 2013 - 2012  
19 شامیر کمال حمەصالح   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی/ ئێواران 2013 - 2012  
20 شاگوڵ اکرەم محمد   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی/ ئێواران 2013 - 2012  
21 چالاک نصرالدین حمە   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی/ ئێواران 2013 - 2012  
22 چرۆ عبدالله ابراهیم   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی/ ئێواران 2013 - 2012  
23 چنار محمد رشید   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی/ ئێواران 2013 - 2012  
24 ڤالیا کریم عبدالله   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی/ ئێواران 2013 - 2012  
25 ڤێنا بکر عبدالله   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی/ ئێواران 2013 - 2012  
26 علی صباح عبدالمجید   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی/ ئێواران 2013 - 2012  
27 فێنک سیروان جمال   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی/ ئێواران 2013 - 2012  
28 کاروان نظام سیدە   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی/ ئێواران 2013 - 2012  
29 ماردین طه محمد   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی/ ئێواران 2013 - 2012  
30 محمد بابافرج عبدالرحمن   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی/ ئێواران 2013 - 2012  
31 مەزهەر کریم احمد   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی/ ئێواران 2013 - 2012  
32 منیرە محمد عبدالله   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی/ ئێواران 2013 - 2012  
33 نەبەز کمال نوری   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی/ ئێواران 2013 - 2012  
34 هێشوو فائق حمەرزا   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی/ ئێواران 2013 - 2012  
35 یاسین محمد احمد   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی/ ئێواران 2013 - 2012  
36 لانە مجید کریم   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی/ ئێواران 2013 - 2012  
37 باکۆ عبدالقادر حمزە   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی/ ئێواران 2013 - 2012  
38 رێکار هادی کریم   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی/ ئێواران 2013 - 2012  
39 دێبەر حسین رشید   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی/ ئێواران 2013 - 2012  
 
1 ئارام عبدالرحمن حمە   راگەیاندن/ تەلەفزیۆن/ ئێواران 2013 - 2012  
2 ئاکار موعتەسم محمد   راگەیاندن/ تەلەفزیۆن/ ئێواران 2013 - 2012  
3 ئاوات عزیز احمد   راگەیاندن/ تەلەفزیۆن/ ئێواران 2013 - 2012  
4 باخان شورش رسول   راگەیاندن/ تەلەفزیۆن/ ئێواران 2013 - 2012  
5 بارزان ابوبکر سعید   راگەیاندن/ تەلەفزیۆن/ ئێواران 2013 - 2012  
6 بەختیار حسین نوری   راگەیاندن/ تەلەفزیۆن/ ئێواران 2013 - 2012  
7 بەرزان محمود عبدالله   راگەیاندن/ تەلەفزیۆن/ ئێواران 2013 - 2012  
8 پشتیوان ابابکر فرجة   راگەیاندن/ تەلەفزیۆن/ ئێواران 2013 - 2012  
9 دیلمان فایق رسول   راگەیاندن/ تەلەفزیۆن/ ئێواران 2013 - 2012  
10 ژیار سالار رەزا   راگەیاندن/ تەلەفزیۆن/ ئێواران 2013 - 2012  
11 رەنگین مستەفا محمد   راگەیاندن/ تەلەفزیۆن/ ئێواران 2013 - 2012  
12 سونیا علی رسول   راگەیاندن/ تەلەفزیۆن/ ئێواران 2013 - 2012  
13 ساکار عمر احمد   راگەیاندن/ تەلەفزیۆن/ ئێواران 2013 - 2012  
14 سەربەست جیهاد صدیق   راگەیاندن/ تەلەفزیۆن/ ئێواران 2013 - 2012  
15 سەربەست حمە حسین   راگەیاندن/ تەلەفزیۆن/ ئێواران 2013 - 2012  
16 شەهێن صابر رحیم   راگەیاندن/ تەلەفزیۆن/ ئێواران 2013 - 2012  
17 شەیدا غفور مجید   راگەیاندن/ تەلەفزیۆن/ ئێواران 2013 - 2012  
18 شەیما قادر کاکەمحمد   راگەیاندن/ تەلەفزیۆن/ ئێواران 2013 - 2012  
19 شێنێ حمەصالح حمەامین   راگەیاندن/ تەلەفزیۆن/ ئێواران 2013 - 2012  
20 شێواز هادی عبدالله   راگەیاندن/ تەلەفزیۆن/ ئێواران 2013 - 2012  
21 چێنەر عبدالله عبدالرحمن   راگەیاندن/ تەلەفزیۆن/ ئێواران 2013 - 2012  
22 گلێنە صابر رسول   راگەیاندن/ تەلەفزیۆن/ ئێواران 2013 - 2012  
23 عبدالقادر خلیل محمد   راگەیاندن/ تەلەفزیۆن/ ئێواران 2013 - 2012  
24 فاتح محمد سميع   راگەیاندن/ تەلەفزیۆن/ ئێواران 2013 - 2012  
25 فاروق فارس حمەامین   راگەیاندن/ تەلەفزیۆن/ ئێواران 2013 - 2012  
26 محمد محمود عبدالله   راگەیاندن/ تەلەفزیۆن/ ئێواران 2013 - 2012  
27 مستەفا عمر سعید   راگەیاندن/ تەلەفزیۆن/ ئێواران 2013 - 2012  
28 هاژە حمە رٶوف   راگەیاندن/ تەلەفزیۆن/ ئێواران 2013 - 2012  
29 هەنار عبدالله حسن   راگەیاندن/ تەلەفزیۆن/ ئێواران 2013 - 2012  
 
1 ئارمان ناصح كامل عارف   تەندروستی و کۆمەڵ 2013 - 2012  
2 ئاريز علي حاجي احمد   تەندروستی و کۆمەڵ 2013 - 2012  
3 ئازاد سمايل حمد خدر   تەندروستی و کۆمەڵ 2013 - 2012  
4 ئالان عباس غريب لاوة   تەندروستی و کۆمەڵ 2013 - 2012  
5 ئةفين عمر حمة فرج محمد   تەندروستی و کۆمەڵ 2013 - 2012  
6 ابراهيم ابوبكر محمود   تەندروستی و کۆمەڵ 2013 - 2012  
7 اسوة قادر درويش حمة سعيد   تەندروستی و کۆمەڵ 2013 - 2012  
8 الا مجيد حمة سعيد محمد   تەندروستی و کۆمەڵ 2013 - 2012  
9 باوان عزيز محمد محمود   تەندروستی و کۆمەڵ 2013 - 2012  
10 بةرهةم محمد وسمان عثمان   تەندروستی و کۆمەڵ 2013 - 2012  
11 بةناز حسن احمد اسماعيل   تەندروستی و کۆمەڵ 2013 - 2012  
12 بةناز حسين كريم براخاس   تەندروستی و کۆمەڵ 2013 - 2012  
13 بةيمان احمد مصطفى عيسى   تەندروستی و کۆمەڵ 2013 - 2012  
14 بةيمان اسعد نبي خضر   تەندروستی و کۆمەڵ 2013 - 2012  
15 بةيمان عرفان محمود خوا مراد   تەندروستی و کۆمەڵ 2013 - 2012  
16 بروا اسكندر حمد كريم   تەندروستی و کۆمەڵ 2013 - 2012  
17 بشرى اسماعيل محمد عبدالمحمد   تەندروستی و کۆمەڵ 2013 - 2012  
18 بيريفان سلام محي الدين فرج   تەندروستی و کۆمەڵ 2013 - 2012  
19 جاوان عثمان رحيم   تەندروستی و کۆمەڵ 2013 - 2012  
20 جبار احمد رسول حسن   تەندروستی و کۆمەڵ 2013 - 2012  
21 جنار مصطفى محمد ممند   تەندروستی و کۆمەڵ 2013 - 2012  
22 دةرون كريم محمد حمة علي   تەندروستی و کۆمەڵ 2013 - 2012  
23 دلشاد جلال فرج كريم   تەندروستی و کۆمەڵ 2013 - 2012  
24 ديمةن محمد يوسف محمد   تەندروستی و کۆمەڵ 2013 - 2012  
25 ريبين عبدالكريم قادر رسول   تەندروستی و کۆمەڵ 2013 - 2012  
26 زالة سالار حمة سعيد حمة رةزا   تەندروستی و کۆمەڵ 2013 - 2012  
27 زانيار حسين محمود محمد   تەندروستی و کۆمەڵ 2013 - 2012  
28 سارا مجيد حمة لاو علي   تەندروستی و کۆمەڵ 2013 - 2012  
29 ساكار محمد علي حمة احمد   تەندروستی و کۆمەڵ 2013 - 2012  
30 سامان عبدالله حمة صالح قادر   تەندروستی و کۆمەڵ 2013 - 2012  
31 سروةر محمد قادر رسول خونجة   تەندروستی و کۆمەڵ 2013 - 2012  
32 سولاف بابير محمود بيروت   تەندروستی و کۆمەڵ 2013 - 2012  
33 شادية محمد رحمن سعدون   تەندروستی و کۆمەڵ 2013 - 2012  
34 شاناز محمد وسو ابراهيم   تەندروستی و کۆمەڵ 2013 - 2012  
35 شمال عبدالله محمود محمد امين   تەندروستی و کۆمەڵ 2013 - 2012  
36 كةلاويز محمد امين ابراهيم   تەندروستی و کۆمەڵ 2013 - 2012  
37 كوران ظاهر محمد احمد   تەندروستی و کۆمەڵ 2013 - 2012  
38 كوران محمود عثمان احمد مارف   تەندروستی و کۆمەڵ 2013 - 2012  
39 ماجد نظام رضا محمد   تەندروستی و کۆمەڵ 2013 - 2012  
40 محمد اسماعيل حسن   تەندروستی و کۆمەڵ 2013 - 2012  
41 مزدة صديق رحيم سعيد   تەندروستی و کۆمەڵ 2013 - 2012  
42 نزيرة علي حمد نبي   تەندروستی و کۆمەڵ 2013 - 2012  
43 هاوبةش محمد غالي عبدالله   تەندروستی و کۆمەڵ 2013 - 2012  
44 هاوكار فارس عبدالكريم حمة علي   تەندروستی و کۆمەڵ 2013 - 2012  
45 هةريم علي صالح محمد امين   تەندروستی و کۆمەڵ 2013 - 2012  
46 هةزار قانع ابراهيم يارة   تەندروستی و کۆمەڵ 2013 - 2012  
47 هدى اسماعيل حمة امين احمد   تەندروستی و کۆمەڵ 2013 - 2012  
48 يةريفان جمال حمة صالح   تەندروستی و کۆمەڵ 2013 - 2012  
 
1 ئاکۆ احمد عبدالله‌   تیشک 2013 - 2012  
2 باخان صالح مجید   تیشک 2013 - 2012  
3 بێریڤان خالد ابراهیم   تیشک 2013 - 2012  
4 خه‌نده‌ جمال مجید   تیشک 2013 - 2012  
5 ده‌رون حسین علی   تیشک 2013 - 2012  
6 ده‌شتی مصطفی محمد امین   تیشک 2013 - 2012  
7 رسول احمد قادر   تیشک 2013 - 2012  
8 سه‌رکه‌وت صباح محمد   تیشک 2013 - 2012  
9 سکاڵا فتح الله‌ عبدالله‌   تیشک 2013 - 2012  
10 سۆران کاکه‌ لاس عثمان   تیشک 2013 - 2012  
11 سیامه‌ند خدر قادر   تیشک 2013 - 2012  
12 سه‌رباز محمد عزیز   تیشک 2013 - 2012  
13 شاڵاو صالح احمد   تیشک 2013 - 2012  
14 شه‌یدا فه‌رهاد علی   تیشک 2013 - 2012  
15 شێرکۆ نجم عبدالله‌   تیشک 2013 - 2012  
16 محمد عبدالقادر رشید   تیشک 2013 - 2012  
17 فرمان محمود عزیز   تیشک 2013 - 2012  
18 کارۆخ عبدالله‌ حاجی   تیشک 2013 - 2012  
19 که‌ژاڵ صالح سعید   تیشک 2013 - 2012  
20 گۆڤان حمه‌ صالح محمد   تیشک 2013 - 2012  
21 لاڤین جیهانبه‌خش محمد   تیشک 2013 - 2012  
22 مهدی حسین حسن   تیشک 2013 - 2012  
23 نیان محمود طاهر   تیشک 2013 - 2012  
24 نیسان لقمان کاکه‌ وه‌یس   تیشک 2013 - 2012  
25 نیروان سلام توفیق   تیشک 2013 - 2012  
26 نیشتمان لطیف محمد   تیشک 2013 - 2012  
27 هاوژین نوزاد صالح   تیشک 2013 - 2012  
28 هاوسه‌ر رفعت باقی   تیشک 2013 - 2012  
 
1 ئاراس عثمان فيض الله فتح الله   سڕکردن 2013 - 2012  
2 ئاسو عثمان محمد حسين   سڕکردن 2013 - 2012  
3 ئاوارة عمر صالح امين   سڕکردن 2013 - 2012  
4 ئةفين فاروق عبدالله قادر   سڕکردن 2013 - 2012  
5 بةنان قادر نجي محبيب الله   سڕکردن 2013 - 2012  
6 بةهيز حسين محمد عبدالله   سڕکردن 2013 - 2012  
7 بيشةوا حمد عبدالقادر محمد   سڕکردن 2013 - 2012  
8 خةلات رزكار عارف كريم   سڕکردن 2013 - 2012  
9 دلباك عزيز كريم حمة رضا   سڕکردن 2013 - 2012  
10 ديلان لقمان عثمان صالح   سڕکردن 2013 - 2012  
11 ريناس عادل عبدالله مجيد   سڕکردن 2013 - 2012  
12 زانا محمد خضر كاكة مين   سڕکردن 2013 - 2012  
13 زينو محمد غريب قادر   سڕکردن 2013 - 2012  
14 ساكار صالح صالح محمود   سڕکردن 2013 - 2012  
15 ساكار عثمان علي عزيز   سڕکردن 2013 - 2012  
16 سامان صابر حسن مامند   سڕکردن 2013 - 2012  
17 ساوين حاجي محمد رسول   سڕکردن 2013 - 2012  
18 ساوين سليمان حمة شريف   سڕکردن 2013 - 2012  
19 سنور روؤف محي الدين محمد   سڕکردن 2013 - 2012  
20 شاجوان محمد مجيد رحيم   سڕکردن 2013 - 2012  
21 شورش قازي عزيز احمد   سڕکردن 2013 - 2012  
22 فرامو شازاد عثمان خضر   سڕکردن 2013 - 2012  
23 كوردستان ابراهيم فتاح خضر   سڕکردن 2013 - 2012  
24 كوسرةت جعفر احمد محمود   سڕکردن 2013 - 2012  
25 محمد احسان شامل كامل   سڕکردن 2013 - 2012  
26 مريوان واحد محمد عزيز   سڕکردن 2013 - 2012  
27 نوزاد محمد احمد حسن   سڕکردن 2013 - 2012  
28 هةردي سعيد بايز رسول   سڕکردن 2013 - 2012  
29 هةكاري حسين علي سليمان   سڕکردن 2013 - 2012  
 
1 ئاشتی عبدالله صالح    ژنان و مناڵ بوون 2013 - 2012  
2 ئه‌ژین عمر عبدالله    ژنان و مناڵ بوون 2013 - 2012  
3 أوناز مجید احمد    ژنان و مناڵ بوون 2013 - 2012  
4 باخان احمد محمد    ژنان و مناڵ بوون 2013 - 2012  
5 به‌هره‌ حسن محمد    ژنان و مناڵ بوون 2013 - 2012  
6 بژوێن رؤوف حمه‌    ژنان و مناڵ بوون 2013 - 2012  
7 بنار جلال قادر    ژنان و مناڵ بوون 2013 - 2012  
8 بێلان عمر نبی    ژنان و مناڵ بوون 2013 - 2012  
9 تارا احمد صالح    ژنان و مناڵ بوون 2013 - 2012  
10 تاڤگه‌ عمر رحیم    ژنان و مناڵ بوون 2013 - 2012  
11 په‌رێز عبدالله صالح    ژنان و مناڵ بوون 2013 - 2012  
12 په‌یام لطیف سلێمان    ژنان و مناڵ بوون 2013 - 2012  
13 خه‌رمان بهاءالدین عزیز    ژنان و مناڵ بوون 2013 - 2012  
14 خدیجه‌ خالد عوسمان    ژنان و مناڵ بوون 2013 - 2012  
15 ده‌رون محمود عزیز    ژنان و مناڵ بوون 2013 - 2012  
16 دڵخواز عمر فرخه‌    ژنان و مناڵ بوون 2013 - 2012  
17 دڵنیا باقی توفیق    ژنان و مناڵ بوون 2013 - 2012  
18 دینا عبدالقادر عبدالکریم    ژنان و مناڵ بوون 2013 - 2012  
19 ژاکاو حسێن خدر    ژنان و مناڵ بوون 2013 - 2012  
20 ژیان حسین عبدالله    ژنان و مناڵ بوون 2013 - 2012  
21 ژینۆ عزیز حمه ‌سعید    ژنان و مناڵ بوون 2013 - 2012  
22 رۆژان عوسمان محمد‌أمین    ژنان و مناڵ بوون 2013 - 2012  
23 رزیه‌ محمود حمه‌    ژنان و مناڵ بوون 2013 - 2012  
24 رژین عبدالله فتح الله    ژنان و مناڵ بوون 2013 - 2012  
25 زریان عزیز خدر    ژنان و مناڵ بوون 2013 - 2012  
26 سۆما محمد عبدالله    ژنان و مناڵ بوون 2013 - 2012  
27 سازان عزیز محمد    ژنان و مناڵ بوون 2013 - 2012  
28 ساکار طالب محمد    ژنان و مناڵ بوون 2013 - 2012  
29 سه‌رگوڵ لطیف قادر    ژنان و مناڵ بوون 2013 - 2012  
30 سه‌یران ملا قادر    ژنان و مناڵ بوون 2013 - 2012  
31 سروه‌ محمد محمد    ژنان و مناڵ بوون 2013 - 2012  
32 شادان محمود صالح    ژنان و مناڵ بوون 2013 - 2012  
33 شادی فتاح حمه‌ أمین    ژنان و مناڵ بوون 2013 - 2012  
34 شه‌هێن حامید أسماعیل    ژنان و مناڵ بوون 2013 - 2012  
35 شه‌هلا عمر محمد    ژنان و مناڵ بوون 2013 - 2012  
36 شیرین علی ملامامر    ژنان و مناڵ بوون 2013 - 2012  
37 چوڤین عمر قادر    ژنان و مناڵ بوون 2013 - 2012  
38 چاوان طاهر محمود    ژنان و مناڵ بوون 2013 - 2012  
39 چنار أکرم قادر    ژنان و مناڵ بوون 2013 - 2012  
40 چیا رۆستم صالح    ژنان و مناڵ بوون 2013 - 2012  
41 گونا احمد صدیق    ژنان و مناڵ بوون 2013 - 2012  
42 گونا عثمان حسێن    ژنان و مناڵ بوون 2013 - 2012  
43 گوڵشه‌ن کمال حمه‌ أمین    ژنان و مناڵ بوون 2013 - 2012  
44 کنیر حمد احمد    ژنان و مناڵ بوون 2013 - 2012  
45 کوێستان احمد مصطفی    ژنان و مناڵ بوون 2013 - 2012  
46 کوێستان عبدالله رسول    ژنان و مناڵ بوون 2013 - 2012  
47 لاوین احمد عبدالرحمان    ژنان و مناڵ بوون 2013 - 2012  
48 مژده‌ حمه‌  صالح    ژنان و مناڵ بوون 2013 - 2012  
49 مژده‌ مصطفی عبدالقادر    ژنان و مناڵ بوون 2013 - 2012  
50 مریم محمد صالح    ژنان و مناڵ بوون 2013 - 2012  
51 هاوژین علی مارف    ژنان و مناڵ بوون 2013 - 2012  
52 هه‌وار صدیق حامد    ژنان و مناڵ بوون 2013 - 2012  
53 هدی عزیز محمد    ژنان و مناڵ بوون 2013 - 2012  
54 هێشو نه‌وزاد صالح    ژنان و مناڵ بوون 2013 - 2012  
 
1 ئاراس محمد حمه‌قادر   پەرستاری 2013 - 2012  
2 ئاسکه‌ عزیز صالح   پەرستاری 2013 - 2012  
3 ئاڤان عثمان محمد   پەرستاری 2013 - 2012  
4 ئاکام محمد احمد   پەرستاری 2013 - 2012  
5 ئالا عمر عبدالله‌   پەرستاری 2013 - 2012  
6 ئامانج عمر قادر   پەرستاری 2013 - 2012  
7 ئاوێسه‌ر فریدون علی   پەرستاری 2013 - 2012  
8 ئه‌ژین بکر عمر   پەرستاری 2013 - 2012  
9 ادیبه‌ فائق عمر   پەرستاری 2013 - 2012  
10 اسماعیل محمد اورحیم   پەرستاری 2013 - 2012  
11 اسمر خالد رحیم   پەرستاری 2013 - 2012  
12 ایوب مصطفی حسین    پەرستاری 2013 - 2012  
13 ایوب نوری اوالمحمد   پەرستاری 2013 - 2012  
14 باخان عثمان محمود   پەرستاری 2013 - 2012  
15 به‌ناز علی حسین   پەرستاری 2013 - 2012  
16 به‌هار ره‌فیق نجم   پەرستاری 2013 - 2012  
17 به‌هره‌ رسول ابراهیم   پەرستاری 2013 - 2012  
18 به‌یان علی حبیب   پەرستاری 2013 - 2012  
19 بصیره‌ خلیل مه‌ردان   پەرستاری 2013 - 2012  
20 بلیسه‌ رزگار جلال   پەرستاری 2013 - 2012  
21 بنار طلعت قادر   پەرستاری 2013 - 2012  
22 بیخال رشید خورشید   پەرستاری 2013 - 2012  
23 بیژان حمه‌شریف بابکر   پەرستاری 2013 - 2012  
24 بیژان محمد عبدالله‌   پەرستاری 2013 - 2012  
25 بێساران کامه‌ران محمد   پەرستاری 2013 - 2012  
26 تارا غریب احمد   پەرستاری 2013 - 2012  
27 تاڤان عمر محمد    پەرستاری 2013 - 2012  
28 توبا جمال محمد   پەرستاری 2013 - 2012  
29 پاداشت محمود مصطفی   پەرستاری 2013 - 2012  
30 په‌یام حسن حمه‌امین   پەرستاری 2013 - 2012  
31 په‌یام هادی طالب   پەرستاری 2013 - 2012  
32 خه‌نده‌ توفیق صادق   پەرستاری 2013 - 2012  
33 خیال عادل محمد   پەرستاری 2013 - 2012  
34 خێلان عثمان حسن   پەرستاری 2013 - 2012  
35 دابان سالار شریف   پەرستاری 2013 - 2012  
36 داریان سه‌رهه‌نگ ابراهیم   پەرستاری 2013 - 2012  
37 داستان محمود قادر   پەرستاری 2013 - 2012  
38 ده‌ریا عبدالله حمه‌ سوور   پەرستاری 2013 - 2012  
39 ده‌شنی شوکت عبدالله‌   پەرستاری 2013 - 2012  
40 دڵنیا حسین فتاح   پەرستاری 2013 - 2012  
41 دڵنیا صالح رسول   پەرستاری 2013 - 2012  
42 دڵنیا کریم نادر   پەرستاری 2013 - 2012  
43 دیمه‌ن رؤوف فرج   پەرستاری 2013 - 2012  
44 ژینو فتاح حمه‌ توفیق   پەرستاری 2013 - 2012  
45 ڕۆژان صدیق محمدامین   پەرستاری 2013 - 2012  
46 رۆژگار محمد رحیم   پەرستاری 2013 - 2012  
47 ڕابه‌ر خدر مصطفی   پەرستاری 2013 - 2012  
48 ڕاژان ڕزگار محمد   پەرستاری 2013 - 2012  
49 رازاو مصطفی عبدالله‌   پەرستاری 2013 - 2012  
50 ره‌نگین عبدالله شیخه‌   پەرستاری 2013 - 2012  
51 ره‌وه‌ز احمد خدر   پەرستاری 2013 - 2012  
52 رۆژان عبدالله مجید   پەرستاری 2013 - 2012  
53 رووبار محمد مولود   پەرستاری 2013 - 2012  
54 رێباز احمد محمود   پەرستاری 2013 - 2012  
55 رێژین محمد عزیز   پەرستاری 2013 - 2012  
56 زریان نجم الدین محمد   پەرستاری 2013 - 2012  
57 سۆنیا عبدالله احمد   پەرستاری 2013 - 2012  
58 سازان جبار کریم   پەرستاری 2013 - 2012  
59 سازان رسول محمد   پەرستاری 2013 - 2012  
60 سازگار کریم صالح   پەرستاری 2013 - 2012  
61 ساکار قادر محمود   پەرستاری 2013 - 2012  
62 سعاد حسن غفور   پەرستاری 2013 - 2012  
63 سلمی سلیمان حمد   پەرستاری 2013 - 2012  
64 سناء به‌رزان محمد   پەرستاری 2013 - 2012  
65 سنور صدیق مناف   پەرستاری 2013 - 2012  
66 سۆما محمد رسول   پەرستاری 2013 - 2012  
67 سیروان علی صالح   پەرستاری 2013 - 2012  
68 شادان عبدالله مجید   پەرستاری 2013 - 2012  
69 شارا احمد کریم   پەرستاری 2013 - 2012  
70 شارا عزیز حمه‌ صالح   پەرستاری 2013 - 2012  
71 شارا فارس مجید   پەرستاری 2013 - 2012  
72 شه‌پول علی محمد   پەرستاری 2013 - 2012  
73 شه‌ونم امید عزیز   پەرستاری 2013 - 2012  
74 شه‌یدا خدر عمر   پەرستاری 2013 - 2012  
75 شمال عارف کاکه‌ مین   پەرستاری 2013 - 2012  
76 شناوه‌ کمال عزیز   پەرستاری 2013 - 2012  
77 شهلا عبدالله خوارحم   پەرستاری 2013 - 2012  
78 شوگار زرار حسن   پەرستاری 2013 - 2012  
79 شیلان مجید محمد   پەرستاری 2013 - 2012  
80 شێوه‌ عبدالرحمن عثمان   پەرستاری 2013 - 2012  
81 صمد رسول مصطفی   پەرستاری 2013 - 2012  
82 گه‌ژان جلال علی   پەرستاری 2013 - 2012  
83 گه‌لاوێژ احمد قوربانی   پەرستاری 2013 - 2012  
84 قانع خضر احمد   پەرستاری 2013 - 2012  
85 کاروان لطیف عبدالرحمن   پەرستاری 2013 - 2012  
86 کانیاو ناصح حسن   پەرستاری 2013 - 2012  
87 کاوه‌ علی حسین   پەرستاری 2013 - 2012  
88 کیوان علی حمه‌صالح   پەرستاری 2013 - 2012  
89 کوردستان عطا صالح   پەرستاری 2013 - 2012  
90 کوسره‌ت ابراهیم سلیم   پەرستاری 2013 - 2012  
91 لاڤین ابراهیم قادر   پەرستاری 2013 - 2012  
92 لیلی احمد رشید   پەرستاری 2013 - 2012  
93 مه‌ریوان عمر فائق   پەرستاری 2013 - 2012  
94 محمد احمد محمد   پەرستاری 2013 - 2012  
95 محمد صالح فرخ   پەرستاری 2013 - 2012  
96 محمد علی احمد   پەرستاری 2013 - 2012  
97 مژده‌ طه‌ عزیز   پەرستاری 2013 - 2012  
98 مریم خدر رسول   پەرستاری 2013 - 2012  
99 مهدی محمد علی   پەرستاری 2013 - 2012  
## مهره‌بان صالح قادر   پەرستاری 2013 - 2012  
## مهناز خالد مصطفی   پەرستاری 2013 - 2012  
## ناسکه‌ رسول حسن   پەرستاری 2013 - 2012  
## نوزاد عامر جمعه‌   پەرستاری 2013 - 2012  
## هاوژین محمد عبدالکریم   پەرستاری 2013 - 2012  
## هه‌ڤال انور رسول   پەرستاری 2013 - 2012  
## هه‌ورین ستار محمود   پەرستاری 2013 - 2012  
## هوزان باقی محمد   پەرستاری 2013 - 2012  
## هیرۆ مریوان رحیم   پەرستاری 2013 - 2012  
## هێشو شوکت محمود   پەرستاری 2013 - 2012  
## هیوا مصطفی احمد   پەرستاری 2013 - 2012  
## وریا کریم حمه‌رشید   پەرستاری 2013 - 2012  
## ولید هادی صالح   پەرستاری 2013 - 2012  
 
1 ئاشنا خدر محمود   چارەسەرى سروشتی 2013 - 2012  
2 ئاشنا رحیم احمد   چارەسەرى سروشتی 2013 - 2012  
3 نیشتیمان ابوبکر احمد   چارەسەرى سروشتی 2013 - 2012  
4 هه‌ردی جلال محمود   چارەسەرى سروشتی 2013 - 2012  
5 بێریڤان صالح قادر   چارەسەرى سروشتی 2013 - 2012  
6 دابان شیرزاد حمه‌غریب   چارەسەرى سروشتی 2013 - 2012  
7 دێنی حمه‌علی حمه‌حیده‌ر   چارەسەرى سروشتی 2013 - 2012  
8 رۆژبین علی عمر   چارەسەرى سروشتی 2013 - 2012  
9 رۆشنا  مصطفی علی   چارەسەرى سروشتی 2013 - 2012  
10 ریژا سالار علی   چارەسەرى سروشتی 2013 - 2012  
11 رێزاة محمود صالح   چارەسەرى سروشتی 2013 - 2012  
12 زانیار عبدالله احمد   چارەسەرى سروشتی 2013 - 2012  
13 هێرۆ عبدالرحمان سعید   چارەسەرى سروشتی 2013 - 2012  
14 سنور کاوه‌ محمد   چارەسەرى سروشتی 2013 - 2012  
15 سوریا رحمان محمود   چارەسەرى سروشتی 2013 - 2012  
16 شۆخان عثمان محمود   چارەسەرى سروشتی 2013 - 2012  
17 شاناو بکر فرج   چارەسەرى سروشتی 2013 - 2012  
18 شڤان خالد جمال   چارەسەرى سروشتی 2013 - 2012  
19 شوان أمانج عبدالله   چارەسەرى سروشتی 2013 - 2012  
20 ڤانیا أنور حیده‌ر   چارەسەرى سروشتی 2013 - 2012  
21 کانی جمال محمود   چارەسەرى سروشتی 2013 - 2012  
22 کانیاو طیب عبدالله   چارەسەرى سروشتی 2013 - 2012  
23 کوسار عطار اسماعیل   چارەسەرى سروشتی 2013 - 2012  
24 ناسک  عبدالله حمه‌فرج   چارەسەرى سروشتی 2013 - 2012  
 
1 ئارةزو اركان حمة علي   دەرمانسازی 2013 - 2012  
2 ئاري علي سعيد عارف   دەرمانسازی 2013 - 2012  
3 ئاسو خالد حسن صالح   دەرمانسازی 2013 - 2012  
4 اركان ابراهيم عثمان محمد   دەرمانسازی 2013 - 2012  
5 بةرزان كمال محمد احمد   دەرمانسازی 2013 - 2012  
6 بةرهةم سرتيب محمد   دەرمانسازی 2013 - 2012  
7 بةفرين قادرعبدالله اسماعيل   دەرمانسازی 2013 - 2012  
8 بةهرة حسين عبدالله محمود   دەرمانسازی 2013 - 2012  
9 بةهمن غفور مجيد   دەرمانسازی 2013 - 2012  
10 بةيوةند محمد خضر سليمان   دەرمانسازی 2013 - 2012  
11 بختيار ابراهيم مردان احمد   دەرمانسازی 2013 - 2012  
12 بروا حمة غريب كريم كاكة ويس   دەرمانسازی 2013 - 2012  
13 بريار رزكار عبدالله محمد   دەرمانسازی 2013 - 2012  
14 بيرون جزاء علي احمد   دەرمانسازی 2013 - 2012  
15 بيستون بكر حمة عزيز   دەرمانسازی 2013 - 2012  
16 بينايي حيدر حمة امين رشيد   دەرمانسازی 2013 - 2012  
17 جنار رؤوف محمد حسين   دەرمانسازی 2013 - 2012  
18 جومان حسين سعيد حمة رشيد   دەرمانسازی 2013 - 2012  
19 دنيا صديق عبدالله صالح   دەرمانسازی 2013 - 2012  
20 ديدار عثمان يونس حمة صالح   دەرمانسازی 2013 - 2012  
21 ديدار عمر قادر محمد   دەرمانسازی 2013 - 2012  
22 راكان بهاء الدين كريم شيخ جعفر   دەرمانسازی 2013 - 2012  
23 رةوا محمد حمة كريم حمة صالح   دەرمانسازی 2013 - 2012  
24 رةوةند سلام محمد محمود   دەرمانسازی 2013 - 2012  
25 ريباز رحيم عبدالله محمد   دەرمانسازی 2013 - 2012  
26 ريبةر عمر عبدالقادر حسين   دەرمانسازی 2013 - 2012  
27 ريبين عبيد صديق   دەرمانسازی 2013 - 2012  
28 سارا هيوا حمه امين مصطفى   دەرمانسازی 2013 - 2012  
29 سارى خالد عبدالقادر   دەرمانسازی 2013 - 2012  
30 سةردةشت عزيز عبدالرحمان   دەرمانسازی 2013 - 2012  
31 سةرهنك صابر احمد عبدالرحمن   دەرمانسازی 2013 - 2012  
32 سهام توفيق حسن سليم   دەرمانسازی 2013 - 2012  
33 سوران سعد عبدالرحمن   دەرمانسازی 2013 - 2012  
34 سوما دارا كريم شريف   دەرمانسازی 2013 - 2012  
35 شاناز طاهر شريف قادر   دەرمانسازی 2013 - 2012  
36 شةهين صابر عبدالله سعيد   دەرمانسازی 2013 - 2012  
37 شكار خالد رسول ابراهيم   دەرمانسازی 2013 - 2012  
38 شنو عبدالله محمد احمد   دەرمانسازی 2013 - 2012  
39 شوخان اسماعيل علي عبدالله   دەرمانسازی 2013 - 2012  
40 شوخان توفيق محمد حسن   دەرمانسازی 2013 - 2012  
41 شيرزاد حسن حمة سعيد حمة صالح   دەرمانسازی 2013 - 2012  
42 شينا اسعد صالح عزيز   دەرمانسازی 2013 - 2012  
43 شيني دارا حمة رشيد عارف   دەرمانسازی 2013 - 2012  
44 صفوان احمد عزيز سعيد   دەرمانسازی 2013 - 2012  
45 عثمان ابوبكر عثمان بابكر   دەرمانسازی 2013 - 2012  
46 فةرهةنك جزاء محمد سعيد   دەرمانسازی 2013 - 2012  
47 كابان ناظم محمد غريب   دەرمانسازی 2013 - 2012  
48 كارزان صمد عمر بايز   دەرمانسازی 2013 - 2012  
49 كارزان نزير غفار عبدالرحمن   دەرمانسازی 2013 - 2012  
50 كوجةر محمد حمة رشيد سعيد   دەرمانسازی 2013 - 2012  
51 لاولاو جمال احمد محمود   دەرمانسازی 2013 - 2012  
52 لاوين اسوس مصطفي محمد   دەرمانسازی 2013 - 2012  
53 ليزان حسين خدر حسين   دەرمانسازی 2013 - 2012  
54 محمد عباس خواكرم فيض الله   دەرمانسازی 2013 - 2012  
55 محمد وسو احمد حمة   دەرمانسازی 2013 - 2012  
56 مروان كمال احمد عبدالكريم   دەرمانسازی 2013 - 2012  
57 مريم خالد خليل مجيد   دەرمانسازی 2013 - 2012  
58 نةريمان احمد فتاح علي   دەرمانسازی 2013 - 2012  
59 نزار خالد عمر حمة عزيز   دەرمانسازی 2013 - 2012  
60 نزار عمر علي شريف   دەرمانسازی 2013 - 2012  
61 نزيرة حمة سعيد حمة صالح   دەرمانسازی 2013 - 2012  
62 هاوتا عبدالله احمد بيروت   دەرمانسازی 2013 - 2012  
63 هاوري جمال رشيد   دەرمانسازی 2013 - 2012  
64 هاوسةر جمال رؤوف احمد   دەرمانسازی 2013 - 2012  
65 هةردي خالد عزيز حمة طالب   دەرمانسازی 2013 - 2012  
66 هةلالة شريف صديق محمد امين   دەرمانسازی 2013 - 2012  
67 هةلو عبدالواحد حسين عبدالله   دەرمانسازی 2013 - 2012  
68 هةنار عبدالستار محمد صالح   دەرمانسازی 2013 - 2012  
69 هةورامان سعيد حمة رةشيد   دەرمانسازی 2013 - 2012  
70 همداد رسول عبدالله شيخة   دەرمانسازی 2013 - 2012  
71 هيشوو لطيف عبدالله احمد   دەرمانسازی 2013 - 2012  
72 هيمن كريم محمود حسين   دەرمانسازی 2013 - 2012  
73 گةشين حسين محمد فرج   دەرمانسازی 2013 - 2012  
 
1 ئاره‌زوو فرید حمه‌ حسن   شیکاری نەخۆشیەکان 2013 - 2012  
2 ئاری  احمد رشید   شیکاری نەخۆشیەکان 2013 - 2012  
3 ئه‌ڤین عزالدین کریم   شیکاری نەخۆشیەکان 2013 - 2012  
4 هێشو حسێن کریم   شیکاری نەخۆشیەکان 2013 - 2012  
5 اسماعیل احمد اسماعیل   شیکاری نەخۆشیەکان 2013 - 2012  
6 به‌ناز محمد حسین   شیکاری نەخۆشیەکان 2013 - 2012  
7 به‌هرۆز بایز شێخ طه‌   شیکاری نەخۆشیەکان 2013 - 2012  
8 نیان عادل کریم   شیکاری نەخۆشیەکان 2013 - 2012  
9 بهار خدر احمد   شیکاری نەخۆشیەکان 2013 - 2012  
10 په‌رێز نوزاد حمه‌علی   شیکاری نەخۆشیەکان 2013 - 2012  
11 په‌نا محمد احمد   شیکاری نەخۆشیەکان 2013 - 2012  
12 حسن رسول بابکر   شیکاری نەخۆشیەکان 2013 - 2012  
13 ده‌ریا طه‌ رحیم   شیکاری نەخۆشیەکان 2013 - 2012  
14 دیار علی رضا   شیکاری نەخۆشیەکان 2013 - 2012  
15 دیاری حمه‌ سعید علی   شیکاری نەخۆشیەکان 2013 - 2012  
16 دیدار بکر علی   شیکاری نەخۆشیەکان 2013 - 2012  
17 دیدار سیروان عبدالله‌   شیکاری نەخۆشیەکان 2013 - 2012  
18 ڕۆژان احمد کریم الله‌   شیکاری نەخۆشیەکان 2013 - 2012  
19 ڕۆژان طه‌ عبدالله‌   شیکاری نەخۆشیەکان 2013 - 2012  
20 نێرگز وسمان سعید   شیکاری نەخۆشیەکان 2013 - 2012  
21 ڕه‌نگین محمد بابکر   شیکاری نەخۆشیەکان 2013 - 2012  
22 ریباز رحمن حسن   شیکاری نەخۆشیەکان 2013 - 2012  
23 سه‌نگه‌ر فاضل فریق   شیکاری نەخۆشیەکان 2013 - 2012  
24 سروه‌ محمد کریم   شیکاری نەخۆشیەکان 2013 - 2012  
25 سیروان حوێز حمد   شیکاری نەخۆشیەکان 2013 - 2012  
26 شۆخان جمال غریب   شیکاری نەخۆشیەکان 2013 - 2012  
27 شاجوان عادل محمد   شیکاری نەخۆشیەکان 2013 - 2012  
28 شادان خورشید غفور   شیکاری نەخۆشیەکان 2013 - 2012  
29 شاڵاو نه‌وزاد محمد   شیکاری نەخۆشیەکان 2013 - 2012  
30 شه‌یما علی عبدالرحمان   شیکاری نەخۆشیەکان 2013 - 2012  
31 شهرام بهاالدین محمد   شیکاری نەخۆشیەکان 2013 - 2012  
32 شیراز صدیق محمود   شیکاری نەخۆشیەکان 2013 - 2012  
33 چۆمان بختیار قادر   شیکاری نەخۆشیەکان 2013 - 2012  
34 عمر حمد وسو   شیکاری نەخۆشیەکان 2013 - 2012  
35 هونه‌ر احمد محمد   شیکاری نەخۆشیەکان 2013 - 2012  
36 کارزان محمود حسن   شیکاری نەخۆشیەکان 2013 - 2012  
37 کواژین فخرالدین عبدالرحمن   شیکاری نەخۆشیەکان 2013 - 2012  
38 کوێستان مصطفی ولایت   شیکاری نەخۆشیەکان 2013 - 2012  
39 محمد علی خضر   شیکاری نەخۆشیەکان 2013 - 2012  
 
1 ئاڤان کامل کریم   پاراستنی ددان 2013 - 2012  
2 احلام علی عبدالقادر   پاراستنی ددان 2013 - 2012  
3 ایمان کریم محمد   پاراستنی ددان 2013 - 2012  
4 بێریڤان سیروان محمد   پاراستنی ددان 2013 - 2012  
5 بێریڤان محمد جزا   پاراستنی ددان 2013 - 2012  
6 جوانه‌ طارق حسین   پاراستنی ددان 2013 - 2012  
7 خه‌نده‌ احمد حمه‌امین   پاراستنی ددان 2013 - 2012  
8 خه‌یاڵ مصطفی محمود   پاراستنی ددان 2013 - 2012  
9 دڵنیا محمد محمود   پاراستنی ددان 2013 - 2012  
10 ڕوخۆش حسین عبدالقادر   پاراستنی ددان 2013 - 2012  
11 زانا اسماعیل ابوبکر   پاراستنی ددان 2013 - 2012  
12 زریان مغدید اسماعیل   پاراستنی ددان 2013 - 2012  
13 سارا محمد علی   پاراستنی ددان 2013 - 2012  
14 سه‌ربه‌ست علی حاجی    پاراستنی ددان 2013 - 2012  
15 شادان ابوبکر علی   پاراستنی ددان 2013 - 2012  
16 شه‌هین عثمان فرج   پاراستنی ددان 2013 - 2012  
17 شیڤان کمال اسماعیل   پاراستنی ددان 2013 - 2012  
18 شێنێ صلاح علی   پاراستنی ددان 2013 - 2012  
19 گوران محمد حمه‌امین   پاراستنی ددان 2013 - 2012  
20 عزیز خالد عزیز   پاراستنی ددان 2013 - 2012  
21 فرهاد سلیم صالح   پاراستنی ددان 2013 - 2012  
22 کانیاو حمه‌علی توفیق   پاراستنی ددان 2013 - 2012  
23 کوژین یاسین فرج   پاراستنی ددان 2013 - 2012  
24 هه‌ردی حسن حمه‌سور   پاراستنی ددان 2013 - 2012  
25 هشام محمد جاسم   پاراستنی ددان 2013 - 2012  
 
1 ئاسۆ حسین قادر   راگەیاندن/ تەلەفزیۆن 2013 - 2012  
2 ئاسۆ علی نجم الدین   راگەیاندن/ تەلەفزیۆن 2013 - 2012  
3 ئایار صابر الی ویس   راگەیاندن/ تەلەفزیۆن 2013 - 2012  
4 باخان تیفور احمد   راگەیاندن/ تەلەفزیۆن 2013 - 2012  
5 به‌شدار محمد غریب   راگەیاندن/ تەلەفزیۆن 2013 - 2012  
6 بریار کازم حمه‌ امین   راگەیاندن/ تەلەفزیۆن 2013 - 2012  
7 په‌ری حمه‌ علی عبدالله‌   راگەیاندن/ تەلەفزیۆن 2013 - 2012  
8 دانا عمر عبدالکریم   راگەیاندن/ تەلەفزیۆن 2013 - 2012  
9 دڵشاد محمود فتح الله‌   راگەیاندن/ تەلەفزیۆن 2013 - 2012  
10 دلێر محمد احمد   راگەیاندن/ تەلەفزیۆن 2013 - 2012  
11 دیدار جلال عبدالرحمن   راگەیاندن/ تەلەفزیۆن 2013 - 2012  
12 دێکان محمد فرج   راگەیاندن/ تەلەفزیۆن 2013 - 2012  
13 دیلان کازم محمد   راگەیاندن/ تەلەفزیۆن 2013 - 2012  
14 رۆزان ستار ره‌زا   راگەیاندن/ تەلەفزیۆن 2013 - 2012  
15 ره‌نج ئازاد رشید   راگەیاندن/ تەلەفزیۆن 2013 - 2012  
16 ره‌وه‌ز فتاح حمه‌   راگەیاندن/ تەلەفزیۆن 2013 - 2012  
17 زه‌رده‌شت مولود ره‌ئوف   راگەیاندن/ تەلەفزیۆن 2013 - 2012  
18 سۆران احمد صالح   راگەیاندن/ تەلەفزیۆن 2013 - 2012  
19 سارا ابوبکر علی   راگەیاندن/ تەلەفزیۆن 2013 - 2012  
20 سامان فایق فتاح   راگەیاندن/ تەلەفزیۆن 2013 - 2012  
21 سه‌رچین صالح رووبیتان   راگەیاندن/ تەلەفزیۆن 2013 - 2012  
22 سه‌نگه‌ر علی عبدالله‌   راگەیاندن/ تەلەفزیۆن 2013 - 2012  
23 سیڤان کریم محمد   راگەیاندن/ تەلەفزیۆن 2013 - 2012  
24 شۆخان نامیق علی   راگەیاندن/ تەلەفزیۆن 2013 - 2012  
25 شاڵاو ره‌زا غفور   راگەیاندن/ تەلەفزیۆن 2013 - 2012  
26 شه‌هین ئاوات علی   راگەیاندن/ تەلەفزیۆن 2013 - 2012  
27 شیرین احمد مرزه‌   راگەیاندن/ تەلەفزیۆن 2013 - 2012  
28 شیما معروف نجم   راگەیاندن/ تەلەفزیۆن 2013 - 2012  
29 هیلان ئاوات مجید   راگەیاندن/ تەلەفزیۆن 2013 - 2012  
30 کمال محمد سعید   راگەیاندن/ تەلەفزیۆن 2013 - 2012  
31 مهابات اکرم حمه‌   راگەیاندن/ تەلەفزیۆن 2013 - 2012  
32 نزار خضر حسێن   راگەیاندن/ تەلەفزیۆن 2013 - 2012  
33 هاوژین تاهیر حمه‌ امین   راگەیاندن/ تەلەفزیۆن 2013 - 2012  
34 هاورێ توفیق محمد   راگەیاندن/ تەلەفزیۆن 2013 - 2012  
35 هاوسه‌ر حمه‌ صالح کریم   راگەیاندن/ تەلەفزیۆن 2013 - 2012  
36 هاوسه‌ر عبدالله‌ سلێمان   راگەیاندن/ تەلەفزیۆن 2013 - 2012  
37 هبه‌ احمد موراد   راگەیاندن/ تەلەفزیۆن 2013 - 2012  
38 هه‌وری ئاوات محمود   راگەیاندن/ تەلەفزیۆن 2013 - 2012  
39 هێرۆ احمد شریف   راگەیاندن/ تەلەفزیۆن 2013 - 2012  
40 هێرش انور رشید   راگەیاندن/ تەلەفزیۆن 2013 - 2012  
 
1 ارام محمد قوربانی   تقنية صيانة الحاسبات  2013 - 2012  
2 ئارام مصطفی حمه‌   تقنية صيانة الحاسبات  2013 - 2012  
3 احمد قیس عبدالرحیم   تقنية صيانة الحاسبات  2013 - 2012  
4 ئاڵا حسین عبدالقادر   تقنية صيانة الحاسبات  2013 - 2012  
5 ئاویزان شکور مجید   تقنية صيانة الحاسبات  2013 - 2012  
6 ئه‌رده‌ڵان قادر عزیز   تقنية صيانة الحاسبات  2013 - 2012  
7 امیره‌ عثمان احمد   تقنية صيانة الحاسبات  2013 - 2012  
8 به‌یداغ عمر علی   تقنية صيانة الحاسبات  2013 - 2012  
9 باخان احمد عبدالقادر   تقنية صيانة الحاسبات  2013 - 2012  
10 بژار لقمان احمد   تقنية صيانة الحاسبات  2013 - 2012  
11 بهار احمد عبدالله‌   تقنية صيانة الحاسبات  2013 - 2012  
12 بهرۆز محمد امین عبدالله‌   تقنية صيانة الحاسبات  2013 - 2012  
13 په‌رژین احمد  حسن   تقنية صيانة الحاسبات  2013 - 2012  
14 په‌روین عثمان حمه‌ رضا   تقنية صيانة الحاسبات  2013 - 2012  
15 داستان محمد عزیز   تقنية صيانة الحاسبات  2013 - 2012  
16 دانا نهاد مصطفی   تقنية صيانة الحاسبات  2013 - 2012  
17 داهات یوسف محمد نوری   تقنية صيانة الحاسبات  2013 - 2012  
18 ده‌شنێ حسین ره‌شید   تقنية صيانة الحاسبات  2013 - 2012  
19 دیبه‌ر عمر احمد   تقنية صيانة الحاسبات  2013 - 2012  
20 ژین نبیل لطیف   تقنية صيانة الحاسبات  2013 - 2012  
21 ڕۆزا سلیم محمد   تقنية صيانة الحاسبات  2013 - 2012  
22 ڕازاو جمال اسماعیل   تقنية صيانة الحاسبات  2013 - 2012  
23 سه‌رکۆ یاسین حاجی   تقنية صيانة الحاسبات  2013 - 2012  
24 شاگوڵ محمد قادر   تقنية صيانة الحاسبات  2013 - 2012  
25 شاکار رسول عبدالله‌   تقنية صيانة الحاسبات  2013 - 2012  
26 شه‌هلا خسره‌و حمه‌ کریم   تقنية صيانة الحاسبات  2013 - 2012  
27 شوان عمر مجید   تقنية صيانة الحاسبات  2013 - 2012  
28 شیکار اسعد صابر   تقنية صيانة الحاسبات  2013 - 2012  
29 چۆڤین نجم الدین محمود   تقنية صيانة الحاسبات  2013 - 2012  
30 چۆپی  غازی مجید   تقنية صيانة الحاسبات  2013 - 2012  
31 هێڤی رمضان حمه‌ صالح   تقنية صيانة الحاسبات  2013 - 2012  
32 گۆران غه‌ریب صابر   تقنية صيانة الحاسبات  2013 - 2012  
33 گه‌وهه‌ر که‌ریم حمه‌ صالح   تقنية صيانة الحاسبات  2013 - 2012  
34 گوڵاڵه‌ سه‌ردار عبدالله‌   تقنية صيانة الحاسبات  2013 - 2012  
35 کۆچه‌ر محمد قادر   تقنية صيانة الحاسبات  2013 - 2012  
36 کاروان حسین حمد   تقنية صيانة الحاسبات  2013 - 2012  
37 کاشان واحد محمود   تقنية صيانة الحاسبات  2013 - 2012  
38 کانی محمد رضا   تقنية صيانة الحاسبات  2013 - 2012  
39 که‌نار ره‌فیق محمود   تقنية صيانة الحاسبات  2013 - 2012  
40 که‌یوان محمد سلیم   تقنية صيانة الحاسبات  2013 - 2012  
41 کوردستان خدر احمد   تقنية صيانة الحاسبات  2013 - 2012  
42 مه‌شخه‌ڵ زرار ابراهیم   تقنية صيانة الحاسبات  2013 - 2012  
43 محمد رسول حمد   تقنية صيانة الحاسبات  2013 - 2012  
44 نیگار محمد حسن   تقنية صيانة الحاسبات  2013 - 2012  
45 هاوکار عثمان حسن   تقنية صيانة الحاسبات  2013 - 2012  
46 هه‌رێز سه‌لام محمد   تقنية صيانة الحاسبات  2013 - 2012  
47 هه‌رێم حمه‌ شریف عبدالله‌   تقنية صيانة الحاسبات  2013 - 2012  
 
1 ئارام محمود عبدالله حسين   کارەبا 2013 - 2012  
2 ئافان محمد صابر مصطفى   کارەبا 2013 - 2012  
3 احمد عبدالسلام ذياب وهيب   کارەبا 2013 - 2012  
4 ارةزو عزيز احمد عزيز   کارەبا 2013 - 2012  
5 اريز اسو انور برزو   کارەبا 2013 - 2012  
6 اكو جلال ابراهيم محمود   کارەبا 2013 - 2012  
7 اواز رسول رحيم صالح   کارەبا 2013 - 2012  
8 بةريز ياسين حمة علي   کارەبا 2013 - 2012  
9 بةسوز كمال احمد فتاح   کارەبا 2013 - 2012  
10 بةهروز طاهر عبدالرحمن   کارەبا 2013 - 2012  
11 بةيمان بةختيار حسن مينة   کارەبا 2013 - 2012  
12 برزة سردار احمد صالح   کارەبا 2013 - 2012  
13 بشرى عبدالله حمة علي حمة فتاح   کارەبا 2013 - 2012  
14 بنار عابد حميد حسن   کارەبا 2013 - 2012  
15 تافكة محمد ابراهيم احمد   کارەبا 2013 - 2012  
16 جرا حمة غالي محمد نادر   کارەبا 2013 - 2012  
17 جرو غريب بيروت فقى   کارەبا 2013 - 2012  
18 جرو محمود رسول حمة امين   کارەبا 2013 - 2012  
19 جنار نريمان برزو سعيد   کارەبا 2013 - 2012  
20 حسن لطيف حسن رضا   کارەبا 2013 - 2012  
21 حسين احمد ملا ناصر   کارەبا 2013 - 2012  
22 خانزاد علي رسول    کارەبا 2013 - 2012  
23 خةندة علي احمد صالح   کارەبا 2013 - 2012  
24 خوشي سلام احمد حسن   کارەبا 2013 - 2012  
25 خيلان عبدالله حسين احمد   کارەبا 2013 - 2012  
26 داستان احمد بابير عمر   کارەبا 2013 - 2012  
27 دةشنى كاملا حمد وهاب   کارەبا 2013 - 2012  
28 ديرين بهاءالدين محي الدين   کارەبا 2013 - 2012  
29 ديكان ازاد مجيد فرج   کارەبا 2013 - 2012  
30 رازان خالد عبدالرحمن احمد   کارەبا 2013 - 2012  
31 رازاو حمة سعيد صالح مصطفى   کارەبا 2013 - 2012  
32 رافيار سةربةست طاهر ابراهيم   کارەبا 2013 - 2012  
33 رةكةز رفيق توفيق احمد   کارەبا 2013 - 2012  
34 روبا سعيد رسول قادري   کارەبا 2013 - 2012  
35 روشنا محمد علي احمد   کارەبا 2013 - 2012  
36 ريبوار عباس عزيز رحيم   کارەبا 2013 - 2012  
37 ريبوار عبيد محمود عبدالله   کارەبا 2013 - 2012  
38 ريبين ياسين حمة حمة سعيد   کارەبا 2013 - 2012  
39 ريفان ئاوات حكمت عزيز   کارەبا 2013 - 2012  
40 ريواز فيصل عمر عزيز   کارەبا 2013 - 2012  
41 زالة عبدالرحمن حمة امين اسماعيل   کارەبا 2013 - 2012  
42 زةنكين جلال فرج اسماعيل   کارەبا 2013 - 2012  
43 زريان محمد سمين احمد   کارەبا 2013 - 2012  
44 زكريا ابراهيم محمد معروف   کارەبا 2013 - 2012  
45 زلفان محمد عبدالرحمن علي   کارەبا 2013 - 2012  
46 زيان ابوبكر حسين حمة   کارەبا 2013 - 2012  
47 زينو سةردار عبدالله احمد   کارەبا 2013 - 2012  
48 زينو صباح محمد سعيد   کارەبا 2013 - 2012  
49 ساجدة جبار محمد نصرالله   کارەبا 2013 - 2012  
50 سازكار محمد وسو قادر   کارەبا 2013 - 2012  
51 سامان محمد حاجي خدر   کارەبا 2013 - 2012  
52 سةركةوت خوا رةحم حمة امين احمد   کارەبا 2013 - 2012  
53 سعيد مجيد سعيد احمد   کارەبا 2013 - 2012  
54 سوزان عابد محمد   کارەبا 2013 - 2012  
55 سيران عمر سعيد مارف   کارەبا 2013 - 2012  
56 شادان عثمان علي حسين   کارەبا 2013 - 2012  
57 شاهان لطيف حسن نادر   کارەبا 2013 - 2012  
58 شةبول ابوبكر قادر محمد   کارەبا 2013 - 2012  
59 شهاب احمد قادر عزيز   کارەبا 2013 - 2012  
60 شينى عبدالرحمن حمة صالح عبدالرحمن   کارەبا 2013 - 2012  
61 شينى هاورى عمر محمد   کارەبا 2013 - 2012  
62 طارق محمد ناوخاس محمود   کارەبا 2013 - 2012  
63 عصري عمر حمة امين عزيز   کارەبا 2013 - 2012  
64 كازوان قارةمان حمة رشيد محمود   کارەبا 2013 - 2012  
65 كامةران شريف محمد خدر   کارەبا 2013 - 2012  
66 كةزان ابراهيم فاتح   کارەبا 2013 - 2012  
67 كةشاو عمر علي محمد   کارەبا 2013 - 2012  
68 كوران صالح مجيد حسن   کارەبا 2013 - 2012  
69 كوسرةت محمد عبدالرحمن علي   کارەبا 2013 - 2012  
70 كولالة عبدالحميد محمد رسول   کارەبا 2013 - 2012  
71 كولشةن قادر حسين رسول   کارەبا 2013 - 2012  
72 كونا دلشاد مجيد حمة امين   کارەبا 2013 - 2012  
73 مةزن محمد صالح حمة سعيد صالح   کارەبا 2013 - 2012  
74 محمد احمد برايم   کارەبا 2013 - 2012  
75 محمد عباس محمد خضر   کارەبا 2013 - 2012  
76 محمد عمر محمد حسن   کارەبا 2013 - 2012  
77 محمد كمال احمد عزيز   کارەبا 2013 - 2012  
78 محمود حمة امين خضر   کارەبا 2013 - 2012  
79 مريم علي اسماعيل علي   کارەبا 2013 - 2012  
80 نةدار نعمان كمال احمد   کارەبا 2013 - 2012  
81 نهلا محمد محمود عزيز   کارەبا 2013 - 2012  
82 نيان محمد رسول احمد   کارەبا 2013 - 2012  
83 نيريمان ابوبكر حسين صالح   کارەبا 2013 - 2012  
84 هادى محمود محمد محمود   کارەبا 2013 - 2012  
85 هازة محمد رسول عزيز   کارەبا 2013 - 2012  
86 هاورى صلاح الدين كاكة خان كاكة ولا   کارەبا 2013 - 2012  
87 هاورى عمر احمد فتاح   کارەبا 2013 - 2012  
88 هاوزين ابراهيم خضر ابراهيم   کارەبا 2013 - 2012  
89 هاوكار ابراهيم احمد عارف   کارەبا 2013 - 2012  
90 هاوكار عمر عبدالقادر عبدالله   کارەبا 2013 - 2012  
91 هةردي فاتح محمد ميرزا   کارەبا 2013 - 2012  
92 هةريم طاهر احمد صالح   کارەبا 2013 - 2012  
93 هةفين احمد حمة مصطفى   کارەبا 2013 - 2012  
94 هةلويست محمد عبدالله محمد   کارەبا 2013 - 2012  
95 هةنا محمود محمد امين   کارەبا 2013 - 2012  
96 هةوار ممند محمد عباس   کارەبا 2013 - 2012  
97 هونةر كامةران نوري عزيز   کارەبا 2013 - 2012  
98 هيرو عبدالحميد احمد فقى علي   کارەبا 2013 - 2012  
99 هيمن طاهر احمد فقى محمد   کارەبا 2013 - 2012  
## هيمن نورالدين محمد امين   کارەبا 2013 - 2012  
## ورا حسن صالح   کارەبا 2013 - 2012  
## ياد رزكار حمة علي حسين   کارەبا 2013 - 2012  
 
1 ئارةزو حمة كريم فرج قادر   میکانیک 2013 - 2012  
2 باخان فارس محمود حمة   میکانیک 2013 - 2012  
3 بةرزين سردار عمر سعيد   میکانیک 2013 - 2012  
4 بةيام حسين لطيف فرج   میکانیک 2013 - 2012  
5 بةيوةند علي محمد علي   میکانیک 2013 - 2012  
6 بختيار فائق عبدالمحمد محمود   میکانیک 2013 - 2012  
7 برشنك خورشيد عزالدين محمد   میکانیک 2013 - 2012  
8 بروين علي حسن مصطفى   میکانیک 2013 - 2012  
9 بري سعيد توفيق احمد   میکانیک 2013 - 2012  
10 بريار طه صابر محمود   میکانیک 2013 - 2012  
11 بشرى يوسف حمد امين مجيد   میکانیک 2013 - 2012  
12 بيشنك خالد ميكائل جبرائيل   میکانیک 2013 - 2012  
13 بيكةرد قادر حمة اسماعيل   میکانیک 2013 - 2012  
14 تابان بهاءالدين جلال محمد   میکانیک 2013 - 2012  
15 تارا حسن بايز حسن   میکانیک 2013 - 2012  
16 تةرزة ازاد قادر امين   میکانیک 2013 - 2012  
17 جاوان حمة رشيد قادر   میکانیک 2013 - 2012  
18 خوشي طه نادر محمد   میکانیک 2013 - 2012  
19 ديبةر محمد لطيف رشيد   میکانیک 2013 - 2012  
20 ديرين طاهر كريم رسول   میکانیک 2013 - 2012  
21 رابةر انور جمال توفيق   میکانیک 2013 - 2012  
22 راستي رسول درويش قادر   میکانیک 2013 - 2012  
23 رةوا احمد حمة حمة امين   میکانیک 2013 - 2012  
24 ريبوار حسين محمد امين   میکانیک 2013 - 2012  
25 ريزين سعدون محمود اسماعيل   میکانیک 2013 - 2012  
26 زريان جمال محمد غفور   میکانیک 2013 - 2012  
27 زينو محمد احمد شاسوار   میکانیک 2013 - 2012  
28 سارا احمد شاسوار قادر   میکانیک 2013 - 2012  
29 سامان كمال فائق عارف   میکانیک 2013 - 2012  
30 ساية رؤوف امين محمد   میکانیک 2013 - 2012  
31 سةربست عمر رحيم محمد   میکانیک 2013 - 2012  
32 سردار محمد حسن   میکانیک 2013 - 2012  
33 سوارة ابراهيم جلال محمد   میکانیک 2013 - 2012  
34 سولين احمد محمد امين   میکانیک 2013 - 2012  
35 سولين جمال محمد امين محمد   میکانیک 2013 - 2012  
36 شاخوان كامل سيدة امين   میکانیک 2013 - 2012  
37 شادان فائق محمد شريف   میکانیک 2013 - 2012  
38 شايي شورش فاتح حميد   میکانیک 2013 - 2012  
39 شةمال حسن احمد حارث   میکانیک 2013 - 2012  
40 شةيدا فرهاد رحمان نصرالله   میکانیک 2013 - 2012  
41 شرام ياسين امين عزيز   میکانیک 2013 - 2012  
42 شنو فاروق حمة صالح حسن   میکانیک 2013 - 2012  
43 شنو لطيف محمد امين   میکانیک 2013 - 2012  
44 شني ازاد سعيد محمد علي   میکانیک 2013 - 2012  
45 شيوا برزان محمد سعيد محمد سعيد   میکانیک 2013 - 2012  
46 طه ابراهيم محمد امين   میکانیک 2013 - 2012  
47 كارزان عبدول فرج   میکانیک 2013 - 2012  
48 كاشان جلال محمد رشيد عزيز   میکانیک 2013 - 2012  
49 كاوينا ياسين عبدالرحمن محمد   میکانیک 2013 - 2012  
50 كةزين جمال احمد محمد   میکانیک 2013 - 2012  
51 كةشاوة محمود محمد على   میکانیک 2013 - 2012  
52 كورةو عبدالله عارف قادر   میکانیک 2013 - 2012  
53 كوردستان حمة جزا حمة صديق سعدون   میکانیک 2013 - 2012  
54 كوردو ظاهر سلام صالح   میکانیک 2013 - 2012  
55 محمد محمود كريم محمود   میکانیک 2013 - 2012  
56 مهدي علي محمد حسين مهدي   میکانیک 2013 - 2012  
57 هاوكار جبار حمة مجيد   میکانیک 2013 - 2012  
58 هةريز حسين حمة كريم   میکانیک 2013 - 2012  
59 هةزير محمد عبدالله احمد   میکانیک 2013 - 2012  
60 هدى مارف حمة حمة كريم   میکانیک 2013 - 2012  
61 هردي شيركو نصرالدين رمضان   میکانیک 2013 - 2012  
62 هونةر بختيار حسين شريف   میکانیک 2013 - 2012  
63 هيران محمود فتاح رسول   میکانیک 2013 - 2012  
64 هيزوان كمال توفيق عبدالله   میکانیک 2013 - 2012  
65 هيمن حمة سعيد حمة امين صالح   میکانیک 2013 - 2012  
66 هيوا سليمان حمة امين عزيز   میکانیک 2013 - 2012  
67 وزيرة دارا عبدالرحمن قادر   میکانیک 2013 - 2012  
 
1 ئاواز صدیق تۆفیق   وێنە ئەندازە 2013 - 2012  
2 بانو قادر کریم   وێنە ئەندازە 2013 - 2012  
3 باوان عثمان محمد امین   وێنە ئەندازە 2013 - 2012  
4 به‌رهه‌م حسین احمد   وێنە ئەندازە 2013 - 2012  
5 بینایی یاسین محمد   وێنە ئەندازە 2013 - 2012  
6 تاژان کمال احمد   وێنە ئەندازە 2013 - 2012  
7 پرژه‌ ناصح فاتح   وێنە ئەندازە 2013 - 2012  
8 دنیا میدیا عثمان   وێنە ئەندازە 2013 - 2012  
9 ژینۆ وسمان سعید   وێنە ئەندازە 2013 - 2012  
10 رۆشنا احمد رشید   وێنە ئەندازە 2013 - 2012  
11 ریڤان احمد محی الدین   وێنە ئەندازە 2013 - 2012  
12 سامان حسین  غفور   وێنە ئەندازە 2013 - 2012  
13 شایی جمال احمد   وێنە ئەندازە 2013 - 2012  
14 شیاو سه‌ردار علی   وێنە ئەندازە 2013 - 2012  
15 چۆڤین جزا حسن   وێنە ئەندازە 2013 - 2012  
16 چیا احمد حسین   وێنە ئەندازە 2013 - 2012  
17 گوران علی ابراهیم   وێنە ئەندازە 2013 - 2012  
18 گوڵان صلاح نوری   وێنە ئەندازە 2013 - 2012  
19 کاروان فارس مجید   وێنە ئەندازە 2013 - 2012  
20 ماریا محمد حمه‌ امین   وێنە ئەندازە 2013 - 2012  
21 هاوناز هادی محمد   وێنە ئەندازە 2013 - 2012  
22 هاین ئالان محمد   وێنە ئەندازە 2013 - 2012  
23 هه‌ڵمه‌ت نوری حمه‌ سعید   وێنە ئەندازە 2013 - 2012  
24 هیمن ابوبکر احمد   وێنە ئەندازە 2013 - 2012  
25 باخان عبدالرحمن محمد   وێنە ئەندازە 2013 - 2012  
26 باخان عمر قادر   وێنە ئەندازە 2013 - 2012  
27 بهمن محمد علی حمه‌   وێنە ئەندازە 2013 - 2012  
28 بیرون جمیل کاکه‌ حمه‌   وێنە ئەندازە 2013 - 2012  
29 پاوان محمد محمود   وێنە ئەندازە 2013 - 2012  
30 خه‌نده‌ جلال حمه‌ کریم   وێنە ئەندازە 2013 - 2012  
31 دڵنیا رسول احمد   وێنە ئەندازە 2013 - 2012  
32 رێباز مارف احمد شل   وێنە ئەندازە 2013 - 2012  
33 ساره‌ عمر بابکر   وێنە ئەندازە 2013 - 2012  
34 سنور محمود علی   وێنە ئەندازە 2013 - 2012  
35 سۆزان محمد تۆفیق   وێنە ئەندازە 2013 - 2012  
36 سیڤان نوری کریم   وێنە ئەندازە 2013 - 2012  
37 شاناز فائق توفیق   وێنە ئەندازە 2013 - 2012  
38 شایان جمال صالح   وێنە ئەندازە 2013 - 2012  
39 شیلان علی حسن   وێنە ئەندازە 2013 - 2012  
40 چاوان کمال عبدالله‌   وێنە ئەندازە 2013 - 2012  
41 عادل ابراهیم خواکرم   وێنە ئەندازە 2013 - 2012  
42 فریشته‌ غفور حمه‌ رشید   وێنە ئەندازە 2013 - 2012  
43 کوردستان عبدول عبدالله‌   وێنە ئەندازە 2013 - 2012  
44 کیهان بایر عثمان   وێنە ئەندازە 2013 - 2012  
45 هیما مصطفی احمد   وێنە ئەندازە 2013 - 2012  
46 نیاز خالد رشید   وێنە ئەندازە 2013 - 2012  
47 هاوکار نادر رشید   وێنە ئەندازە 2013 - 2012  
 
1 ئارام جمال عبدالله سليمان   روپێوى 2013 - 2012  
2 ئاريز خالد عبدالله سعيد   روپێوى 2013 - 2012  
3 ئالان قادر كريم روستم   روپێوى 2013 - 2012  
4 ئامانج نبي حسن نبي   روپێوى 2013 - 2012  
5 ئاوات سعيد صابر احمد   روپێوى 2013 - 2012  
6 ئاوارة بكر عبدالله نادر   روپێوى 2013 - 2012  
7 ئةريفان محمد حسن فرج   روپێوى 2013 - 2012  
8 ئوميد احمد وسو حسن   روپێوى 2013 - 2012  
9 ئيسلام عمر احمد قادر   روپێوى 2013 - 2012  
10 اسو شكر ولي لطيف   روپێوى 2013 - 2012  
11 بابان علي عمر فقى محمد   روپێوى 2013 - 2012  
12 بارزان محمود حمد محمود   روپێوى 2013 - 2012  
13 باشكو علي ابوبكر مصطفى   روپێوى 2013 - 2012  
14 بةختةوةر نوزاد توفيق محمد   روپێوى 2013 - 2012  
15 بةرزين عبدالله كريم محمود   روپێوى 2013 - 2012  
16 بةرهةم عبدالله علي حمة بور   روپێوى 2013 - 2012  
17 بةرهةم محمد طيب محمد   روپێوى 2013 - 2012  
18 بةهرة هيوا كريم مجيد   روپێوى 2013 - 2012  
19 بختيار عبدالله شريف محمد   روپێوى 2013 - 2012  
20 بروا عبدالله احمد عزيز   روپێوى 2013 - 2012  
21 بشكو واحد عبدالله حمد   روپێوى 2013 - 2012  
22 بلند عبدالكريم عبدالله محمد امين   روپێوى 2013 - 2012  
23 توانا احمد ابراهيم اسماعيل   روپێوى 2013 - 2012  
24 توانا عمر حسين ممند   روپێوى 2013 - 2012  
25 جوتيار جميل محمد امين   روپێوى 2013 - 2012  
26 جوتيار حسين علي قادر   روپێوى 2013 - 2012  
27 جيا جمال حمة صالح حسن   روپێوى 2013 - 2012  
28 حليمة محمد طالب عبدالله   روپێوى 2013 - 2012  
29 خةندان نجم الدين صديق اسماعيل   روپێوى 2013 - 2012  
30 دابان اغا جان هاشم   روپێوى 2013 - 2012  
31 داسيار عثمان عبدالله كريم   روپێوى 2013 - 2012  
32 دانا جلال فتح الله احمد   روپێوى 2013 - 2012  
33 دانا علي سعيد محمد   روپێوى 2013 - 2012  
34 دانا والي علي كريم   روپێوى 2013 - 2012  
35 دانةر فتح الله عبدالله   روپێوى 2013 - 2012  
36 دلاران حمة صالح علي   روپێوى 2013 - 2012  
37 ديار عبدالله محمد صالح   روپێوى 2013 - 2012  
38 ديرين لطيف صالح علي   روپێوى 2013 - 2012  
39 راويز رزكار عبدالله محمد   روپێوى 2013 - 2012  
40 روزة سردار سامي فتاح   روپێوى 2013 - 2012  
41 روشنا رؤوف علي محمد امين   روپێوى 2013 - 2012  
42 ريباز صديق صالح وسو   روپێوى 2013 - 2012  
43 ريباز عبدول خاليد ميرزا كريم   روپێوى 2013 - 2012  
44 ريبوار عباس محمود رسول   روپێوى 2013 - 2012  
45 ريبين جميل احمد حمة    روپێوى 2013 - 2012  
46 ريبين همزة همزة بايز   روپێوى 2013 - 2012  
47 زةردةشت كريم محمد امين   روپێوى 2013 - 2012  
48 سامان عمر محمد خوا مراد   روپێوى 2013 - 2012  
49 ساوين خدر قادر شيخة   روپێوى 2013 - 2012  
50 ستار سعيد احمد محمد   روپێوى 2013 - 2012  
51 سةركان طه علي معروف   روپێوى 2013 - 2012  
52 سناء فرج جليل محمد   روپێوى 2013 - 2012  
53 شاسوار عثمان يونس حمة صالح   روپێوى 2013 - 2012  
54 شةمال عمر عبدالله سعيد   روپێوى 2013 - 2012  
55 شةوبو جلال محمد امين قادر   روپێوى 2013 - 2012  
56 عباس جاسم صابر مصطفى   روپێوى 2013 - 2012  
57 علي محمد بيروت محمد   روپێوى 2013 - 2012  
58 عمر حسين علي عمر   روپێوى 2013 - 2012  
59 عمر مير عزيز   روپێوى 2013 - 2012  
60 فةرمان رشيد محمد رحيم   روپێوى 2013 - 2012  
61 فريدون عبدالرحيم عبدالله امين   روپێوى 2013 - 2012  
62 فخرالدين اسماعيل كريم مصطفي   روپێوى 2013 - 2012  
63 قارةمان علي حمة بور شامحمد   روپێوى 2013 - 2012  
64 كارزان ابراهيم وتمان عبدالله   روپێوى 2013 - 2012  
65 كارزان رفعت محمد صالح   روپێوى 2013 - 2012  
66 كارمةند كمال محمد رسول   روپێوى 2013 - 2012  
67 كاروان عثمان رشيد كريم   روپێوى 2013 - 2012  
68 كاروان علي فتاح حمة حسين   روپێوى 2013 - 2012  
69 كامةران برايم وسو خدر   روپێوى 2013 - 2012  
70 كةيوان محمد حسين صالح   روپێوى 2013 - 2012  
71 كوجةر يوسف صالح عبدالله   روپێوى 2013 - 2012  
72 كوردو كاوة حسن احمد   روپێوى 2013 - 2012  
73 كوزان حمد كاكه    روپێوى 2013 - 2012  
74 كوفار محمد عبداله احمد   روپێوى 2013 - 2012  
75 لانة صدرالدين احمد فرج   روپێوى 2013 - 2012  
76 محسن حسن رسول حمد   روپێوى 2013 - 2012  
77 محمد ابوبكر حسن محمد   روپێوى 2013 - 2012  
78 محمد حسن عزيز احمد   روپێوى 2013 - 2012  
79 محمد فائق كريم عزيز   روپێوى 2013 - 2012  
80 محمد محمود عبدالله رسول   روپێوى 2013 - 2012  
81 محمد مير ويس محمد مولود   روپێوى 2013 - 2012  
82 مريوان علي عمر   روپێوى 2013 - 2012  
83 ميران علي عبدالله علي   روپێوى 2013 - 2012  
84 هاوبير عثمان محمود سليم   روپێوى 2013 - 2012  
85 هاودةنك محمد عبدالله علي   روپێوى 2013 - 2012  
86 هاورى روؤف فتاح احمد   روپێوى 2013 - 2012  
87 هاوكار احمد عبدالرحمن احمد   روپێوى 2013 - 2012  
88 هاوكار عباس شريف عارف   روپێوى 2013 - 2012  
89 هاوكار عبدالله ابوبكر عبدالله   روپێوى 2013 - 2012  
90 هةريم ابراهيم عمر قادر   روپێوى 2013 - 2012  
91 هةريم مجيد رضا حمة لاو   روپێوى 2013 - 2012  
92 هوشیار عمر رسول   روپێوى 2013 - 2012  
93 هيمن خدر بايز خدر   روپێوى 2013 - 2012  
94 هيمن عمر عبدالله علي   روپێوى 2013 - 2012  
95 هيوا فلاح صالح علي   روپێوى 2013 - 2012  
96 يوسف علي محمود قادر   روپێوى 2013 - 2012  
 
1 ئاريان حسين احمد فيض الله   ئامار و زانیاری 2013 - 2012  
2 ئاوارة عبدالله محمد غفور   ئامار و زانیاری 2013 - 2012  
3 ئاواز محمد عبدالله محمد   ئامار و زانیاری 2013 - 2012  
4 ئاويزة نوري محمد امين صالح   ئامار و زانیاری 2013 - 2012  
5 ئةفين عبدالكريم محمد قادر   ئامار و زانیاری 2013 - 2012  
6 ئةفين عثمان مجيد قادر   ئامار و زانیاری 2013 - 2012  
7 ارةزو حميد مجيد كريم   ئامار و زانیاری 2013 - 2012  
8 اشتي هيوا حمة صالح محمد   ئامار و زانیاری 2013 - 2012  
9 اوميد عسكر مير كريم    ئامار و زانیاری 2013 - 2012  
10 ايمان ارسلان اسماعيل عبدالله   ئامار و زانیاری 2013 - 2012  
11 بةروش محمد رضا مصطفى   ئامار و زانیاری 2013 - 2012  
12 بةلين حمد امين عبدالرحمن حسين   ئامار و زانیاری 2013 - 2012  
13 بشرى عبدالله صديق قادر   ئامار و زانیاری 2013 - 2012  
14 بيريفان اسماعيل مصطفى بيروت   ئامار و زانیاری 2013 - 2012  
15 جاوان جمال صالح توفيق   ئامار و زانیاری 2013 - 2012  
16 جنار فریق قادر احمد   ئامار و زانیاری 2013 - 2012  
17 خةرمان كريم محمود محمد   ئامار و زانیاری 2013 - 2012  
18 خلات محمود عبدالكريم صالح   ئامار و زانیاری 2013 - 2012  
19 دةريا بيستون احمد محمد   ئامار و زانیاری 2013 - 2012  
20 دلكير حامد مجيد شمس الدين   ئامار و زانیاری 2013 - 2012  
21 دياري حمة امين عزيز محمد   ئامار و زانیاری 2013 - 2012  
22 ديرين حمة امين عزيز محمد   ئامار و زانیاری 2013 - 2012  
23 رنا عبدالقادر ابوبكر مصطفى   ئامار و زانیاری 2013 - 2012  
24 روزان ناصح احمد صالح   ئامار و زانیاری 2013 - 2012  
25 روزكار كمال علي نجم   ئامار و زانیاری 2013 - 2012  
26 ريزين فؤاد اسماعيل   ئامار و زانیاری 2013 - 2012  
27 زاكاو احمد عبدالله حسن   ئامار و زانیاری 2013 - 2012  
28 زينو حكمت محمد محمود   ئامار و زانیاری 2013 - 2012  
29 سازكار عزت رشيد محمد   ئامار و زانیاری 2013 - 2012  
30 سافو طارق علاء الدين محمد   ئامار و زانیاری 2013 - 2012  
31 شاديا حمد رشيد عبدالرحمن   ئامار و زانیاری 2013 - 2012  
32 شكار روؤف علي حسن   ئامار و زانیاری 2013 - 2012  
33 شوخان خالد محمد رسول   ئامار و زانیاری 2013 - 2012  
34 شوخان عبدالرحمن عبدالله صالح   ئامار و زانیاری 2013 - 2012  
35 علي حسن معروف محمود   ئامار و زانیاری 2013 - 2012  
36 فرو سامان عمر عبدالله   ئامار و زانیاری 2013 - 2012  
37 فيروان عمر عبدالله كورون   ئامار و زانیاری 2013 - 2012  
38 كانياو ماجد صالح قادر   ئامار و زانیاری 2013 - 2012  
39 كشتياد كمال احمد فتاح   ئامار و زانیاری 2013 - 2012  
40 كلينة فريح عبدالرحمن محمود   ئامار و زانیاری 2013 - 2012  
41 كوجةر حبيب محمد حبيب   ئامار و زانیاری 2013 - 2012  
42 كوجر علي وادي حارس   ئامار و زانیاری 2013 - 2012  
43 كولان ئاوات محمود كريم   ئامار و زانیاری 2013 - 2012  
44 لاوين كمال محمد رشيد   ئامار و زانیاری 2013 - 2012  
45 لينا بختيار قادر فرج   ئامار و زانیاری 2013 - 2012  
46 محمد يحيى احمد محمد   ئامار و زانیاری 2013 - 2012  
47 نشميل عبدالله كريم اسماعيل   ئامار و زانیاری 2013 - 2012  
48 هازة شيركو كريم فرج   ئامار و زانیاری 2013 - 2012  
49 هةردي احمد مجيد احمد   ئامار و زانیاری 2013 - 2012  
50 هةوار حسين رشيد خدر   ئامار و زانیاری 2013 - 2012  
51 هةوار ناصر بكر محمود   ئامار و زانیاری 2013 - 2012  
52 هيرو عثمان حمة صالح محمد   ئامار و زانیاری 2013 - 2012  
53 هيرو عمر احمد ابراهيم   ئامار و زانیاری 2013 - 2012  
54 هيرو فاروق محمد احمد   ئامار و زانیاری 2013 - 2012  
55 هيشو علي حسين محمد امين   ئامار و زانیاری 2013 - 2012  
56 هيمن كمال محمود احمد   ئامار و زانیاری 2013 - 2012  
57 هيوا بكر محمد علي كاكة خان   ئامار و زانیاری 2013 - 2012  
58 ويسورة عبدالحكيم حمة مراد احمد   ئامار و زانیاری 2013 - 2012  
 
1 ئارام اسماعيل كريم محمد   ژمێریاری 2013 - 2012  
2 ئاريفان ازاد همزة مارف   ژمێریاری 2013 - 2012  
3 ئاسيا سعيد توفيق احمد   ژمێریاری 2013 - 2012  
4 ئاشتي عزيز احمد فارس   ژمێریاری 2013 - 2012  
5 ئاشتي مصطفى محمد صادق   ژمێریاری 2013 - 2012  
6 ئافان سعيد مصطفى عزيز   ژمێریاری 2013 - 2012  
7 ئالا جلال حمة سعيد امير خان   ژمێریاری 2013 - 2012  
8 ئالان سردار محمد اسعد   ژمێریاری 2013 - 2012  
9 ئاوارة علي حمة رشيد احمد   ژمێریاری 2013 - 2012  
10 ئاوارة فرج فتاح فتح الله   ژمێریاری 2013 - 2012  
11 ئةفين طه محمد محمد   ژمێریاری 2013 - 2012  
12 ئةلوةن نوري عباس احمد   ژمێریاری 2013 - 2012  
13 احمد طلال صلاح محمد   ژمێریاری 2013 - 2012  
14 احمد عبدالباسط احمد مصطفى   ژمێریاری 2013 - 2012  
15 ادريس عبدالله رسول عزيز   ژمێریاری 2013 - 2012  
16 اريان احمد فريق محمد   ژمێریاری 2013 - 2012  
17 الهام والي احمد محمد   ژمێریاری 2013 - 2012  
18 الياس جزا احمد حيدر   ژمێریاری 2013 - 2012  
19 اميد عبدالله علي احمد   ژمێریاری 2013 - 2012  
20 اميرة سردار توفيق محمد   ژمێریاری 2013 - 2012  
21 ايوب علي فرج محمد   ژمێریاری 2013 - 2012  
22 باخان احمد محمد   ژمێریاری 2013 - 2012  
23 بازيان جليل كريم قادر   ژمێریاری 2013 - 2012  
24 بةختيار عمر بابكر علي   ژمێریاری 2013 - 2012  
25 بةريز عمر حمة رشيد حمة سعيد   ژمێریاری 2013 - 2012  
26 بةناز حامد محمود محمد   ژمێریاری 2013 - 2012  
27 بريار حسن عبدالله حسن   ژمێریاری 2013 - 2012  
28 بشتيوان علي حمة امين قادر   ژمێریاری 2013 - 2012  
29 بليسة عمر عبدالرحمن اسماعيل   ژمێریاری 2013 - 2012  
30 بنار جزا عبدالرحمن احمد   ژمێریاری 2013 - 2012  
31 بنار قادر صديق عارف   ژمێریاری 2013 - 2012  
32 بيزوان هيمن احمد جلال   ژمێریاری 2013 - 2012  
33 بيساراني بهمن سالار برزو   ژمێریاری 2013 - 2012  
34 بيشةوا جمال احمد عبدالقادر   ژمێریاری 2013 - 2012  
35 بيشةوا عمر قادر مجيد   ژمێریاری 2013 - 2012  
36 بيكرد علي قادر حمة نادر   ژمێریاری 2013 - 2012  
37 تازان سعدي عمر   ژمێریاری 2013 - 2012  
38 تافان احمد ابوبكر حسن   ژمێریاری 2013 - 2012  
39 تافكة علي عبدالله صالح   ژمێریاری 2013 - 2012  
40 تافكة محمد احمد محمد   ژمێریاری 2013 - 2012  
41 توانا توفيق حسين   ژمێریاری 2013 - 2012  
42 جاوان دياري حسن عمر   ژمێریاری 2013 - 2012  
43 جنور حسن محمد امين فتاح   ژمێریاری 2013 - 2012  
44 جيا محمد حمة امين فقى عبدالله   ژمێریاری 2013 - 2012  
45 جينةر علي سعيد مارف   ژمێریاری 2013 - 2012  
46 جينةر محمد سعيد احمد   ژمێریاری 2013 - 2012  
47 خيلان صالح عبدالله   ژمێریاری 2013 - 2012  
48 داستان لقمان حمة امين احمد   ژمێریاری 2013 - 2012  
49 دانيار ستار فريق رشيد   ژمێریاری 2013 - 2012  
50 دةشنى شمال مجيد رحمان   ژمێریاری 2013 - 2012  
51 دلشاد حسين خليفة مصطفى   ژمێریاری 2013 - 2012  
52 ديار محمد عمر رسول   ژمێریاری 2013 - 2012  
53 ديكان يوسف محمد كريم   ژمێریاری 2013 - 2012  
54 ديلمان ابراهيم حسين سليمان   ژمێریاری 2013 - 2012  
55 راكويز جبار احمد عبدالرحمن   ژمێریاری 2013 - 2012  
56 رةو نةبةز حسين حمة لطيف   ژمێریاری 2013 - 2012  
57 رزكار عزالدين معروف صالح    ژمێریاری 2013 - 2012  
58 روخوش لطيف عبدالله محمود   ژمێریاری 2013 - 2012  
59 روزكار غفور حمة رشيد وادي   ژمێریاری 2013 - 2012  
60 روزكار ياسين محمود علي   ژمێریاری 2013 - 2012  
61 ريباز عثمان مصطفى رشيد   ژمێریاری 2013 - 2012  
62 ريباز قادر حمة امين احمد   ژمێریاری 2013 - 2012  
63 ريبةر علي محي الدين محمود   ژمێریاری 2013 - 2012  
64 ريبةر فاضل محمود شريف   ژمێریاری 2013 - 2012  
65 ريبوار صالح حمد امين عبدالله   ژمێریاری 2013 - 2012  
66 ريزان يحيى عبدالله يحيى   ژمێریاری 2013 - 2012  
67 ريزين محمود صالح حمة سور   ژمێریاری 2013 - 2012  
68 ريكةوت عثمان كريم فرج   ژمێریاری 2013 - 2012  
69 زنكين ابوبكر علي   ژمێریاری 2013 - 2012  
70 زيلوان احمد سليم محمد   ژمێریاری 2013 - 2012  
71 زينو محمد مصطفى احمد   ژمێریاری 2013 - 2012  
72 سارا ناصح محي الدين سليمان   ژمێریاری 2013 - 2012  
73 سانا محمد احمد محمود   ژمێریاری 2013 - 2012  
74 سةربةست صفوالله توفيق شريف   ژمێریاری 2013 - 2012  
75 سةروةر عمر فتاح رحيم   ژمێریاری 2013 - 2012  
76 سةيوان لطيف علي حسن   ژمێریاری 2013 - 2012  
77 سناء كمال احمد صالح   ژمێریاری 2013 - 2012  
78 سيروان كمال حمة امين صالح   ژمێریاری 2013 - 2012  
79 شاباز مقداد عزت محمد امين   ژمێریاری 2013 - 2012  
80 شادان علي صالح حميد   ژمێریاری 2013 - 2012  
81 شادي صالح عبدالله صالح   ژمێریاری 2013 - 2012  
82 شادي عثمان حسين حمة حسن   ژمێریاری 2013 - 2012  
83 شازادة علاء الدين عول سعيد   ژمێریاری 2013 - 2012  
84 شةنكة حسين عبدالقادر   ژمێریاری 2013 - 2012  
85 شةهلا احمد صالح احمد   ژمێریاری 2013 - 2012  
86 شةهين حمة جزا قاضي حسن   ژمێریاری 2013 - 2012  
87 شةهين علي كريم ويسف   ژمێریاری 2013 - 2012  
88 شةونم فريدون عبدول امين   ژمێریاری 2013 - 2012  
89 شناو لطيف حمة احمد   ژمێریاری 2013 - 2012  
90 شنو اكرم محمد صالح   ژمێریاری 2013 - 2012  
91 شنيار صباح عبدالله حمة عزيز   ژمێریاری 2013 - 2012  
92 شوانة محمد حمة صالح   ژمێریاری 2013 - 2012  
93 شوخان خدر عبدالله   ژمێریاری 2013 - 2012  
94 شوخان محمد قادر صالح   ژمێریاری 2013 - 2012  
95 شيراز هدايت عبدالله احمد   ژمێریاری 2013 - 2012  
96 شيرزاد عثمان سلام صالح   ژمێریاری 2013 - 2012  
97 شيلان علي رشيد محمد   ژمێریاری 2013 - 2012  
98 شيلان مصطفى صالح   ژمێریاری 2013 - 2012  
99 شيلان همزة رسول محمد   ژمێریاری 2013 - 2012  
## شينى جمال عبدالله محمود   ژمێریاری 2013 - 2012  
## عيسى اولكريم درويش احمد مصطفى   ژمێریاری 2013 - 2012  
## فاطمة رسول فتاح مارف   ژمێریاری 2013 - 2012  
## فرح حسين محمد عبدالله   ژمێریاری 2013 - 2012  
## فيان ابوبكر محمود حمد   ژمێریاری 2013 - 2012  
## فينك قادر عارف توفيق   ژمێریاری 2013 - 2012  
## قاسم عثمان عبدالله محمد   ژمێریاری 2013 - 2012  
## كارمةند عمر عزيز محمد امين   ژمێریاری 2013 - 2012  
## كازان فتاح سعيد حسين   ژمێریاری 2013 - 2012  
## كانياو توفيق محمد سور عبدالرحمن   ژمێریاری 2013 - 2012  
## كةنير صابر رسول   ژمێریاری 2013 - 2012  
## كةيوان فائق ابوبكر سيد حمة لاو   ژمێریاری 2013 - 2012  
## كوجةر عبدالله اسماعيل خضر   ژمێریاری 2013 - 2012  
## كولالة ابوبكر محمود حمد   ژمێریاری 2013 - 2012  
## كولالة قادر رشيد قادر   ژمێریاری 2013 - 2012  
## كويستان قادر عبدالله بيروت   ژمێریاری 2013 - 2012  
## كيزان اوميد احمد فارس   ژمێریاری 2013 - 2012  
## كيومال لقمان كاك امين   ژمێریاری 2013 - 2012  
## لانة كمال محمد صديق   ژمێریاری 2013 - 2012  
## لايةن لطيف نوري نجم الدين   ژمێریاری 2013 - 2012  
## لةنجة طه عثمان حسن   ژمێریاری 2013 - 2012  
## لقمان رشيد مولود فتاح   ژمێریاری 2013 - 2012  
## مارية ئاوات احمد قاضي   ژمێریاری 2013 - 2012  
## محمد جمال رحيم احمد   ژمێریاری 2013 - 2012  
## محمد عمر سعيد قادر   ژمێریاری 2013 - 2012  
## مسعود نريمان حيدر عزيز   ژمێریاری 2013 - 2012  
## مهدي جليل عبدالله رحمان   ژمێریاری 2013 - 2012  
## نارين فرج محمد امين   ژمێریاری 2013 - 2012  
## نامو ثريان علي شريف   ژمێریاری 2013 - 2012  
## نةبةرد عبدالرحمن رحيم محمد   ژمێریاری 2013 - 2012  
## نسار كريم عبدالله محمد   ژمێریاری 2013 - 2012  
## نعمت خدر عمر خضر   ژمێریاری 2013 - 2012  
## نورالدين محمد علي عبدالقادر   ژمێریاری 2013 - 2012  
## نيجيزةوان محمود حمةخان محمود   ژمێریاری 2013 - 2012  
## هاجر حمة غريب فتاح قادر   ژمێریاری 2013 - 2012  
## هاوبير علي توفيق حمة رشيد   ژمێریاری 2013 - 2012  
## هاورى علي حسن علي   ژمێریاری 2013 - 2012  
## هةردي دلشاد محمود احمد   ژمێریاری 2013 - 2012  
## هةريم محمد صالح محمد   ژمێریاری 2013 - 2012  
## هةزار فاضل عزيز رسول   ژمێریاری 2013 - 2012  
## هةلالة قادر رشيد قادر   ژمێریاری 2013 - 2012  
## هةنكاو كمال قادر علي   ژمێریاری 2013 - 2012  
## هةورامان جمال محمود محمد   ژمێریاری 2013 - 2012  
## هةيان عثمان علي رضا   ژمێریاری 2013 - 2012  
## هناء جمال عبدالرحمن علي   ژمێریاری 2013 - 2012  
## هنار اسماعيل حسين علي   ژمێریاری 2013 - 2012  
## هوزان سيروان محمد كويخاعزيز   ژمێریاری 2013 - 2012  
## هيان جمال احمد محمد   ژمێریاری 2013 - 2012  
## هيرو كريم حمة خدر   ژمێریاری 2013 - 2012  
## هيرو مولود احمد حمة مراد   ژمێریاری 2013 - 2012  
## هيفي عبدالوهاب قادر كويخا رضا   ژمێریاری 2013 - 2012  
## هيفي عثمان حمة حسين حمة صالح   ژمێریاری 2013 - 2012  
## هيمن ابراهيم وستا كريم علي   ژمێریاری 2013 - 2012  
## هيمن عزيز مصطفى صالح   ژمێریاری 2013 - 2012  
## يعقوب حسين محمد برايم   ژمێریاری 2013 - 2012  
 
1 افين رزكار فاتح زةينل   کارگێڕی کار 2013 - 2012  
2 اميرة عمر عبدالله سعيد   کارگێڕی کار 2013 - 2012  
3 ئاراس محمد عبدالله حمة صالح   کارگێڕی کار 2013 - 2012  
4 ئازاد حمة شريف حمة يوسف خواكرم   کارگێڕی کار 2013 - 2012  
5 ئاودير حمد رسول عبدالله   کارگێڕی کار 2013 - 2012  
6 ئةسرين خالد احمد مصطفى   کارگێڕی کار 2013 - 2012  
7 ئاميدي شريف رضا صالح   کارگێڕی کار 2013 - 2012  
8 ئاكار عثمان محمد عبدالله   کارگێڕی کار 2013 - 2012  
9 ئةزين سليمان فقي اسماعيل   کارگێڕی کار 2013 - 2012  
10 ئافيستا محمد غفور امين   کارگێڕی کار 2013 - 2012  
11 ئةلوةند سعيد شكور عبدالله   کارگێڕی کار 2013 - 2012  
12 ئالا ادهم كريم اسماعيل   کارگێڕی کار 2013 - 2012  
13 ئةفين جلال حسين احمد   کارگێڕی کار 2013 - 2012  
14 باخان محمد رحيم محمود   کارگێڕی کار 2013 - 2012  
15 بةسوز بةيمان ابراهيم عمر   کارگێڕی کار 2013 - 2012  
16 بابان سوران عمر سليمان   کارگێڕی کار 2013 - 2012  
17 بةرزان خالد مصطفى محمد علي   کارگێڕی کار 2013 - 2012  
18 بةيان علي عبدالله ناوخان   کارگێڕی کار 2013 - 2012  
19 بةهار عبدالله حمة رشيد محمود   کارگێڕی کار 2013 - 2012  
20 بنار سلام قادر حكيم   کارگێڕی کار 2013 - 2012  
21 بيمان يوسف خدر وسو   کارگێڕی کار 2013 - 2012  
22 توانا شوان قادر حمة صالح   کارگێڕی کار 2013 - 2012  
23 تولة عبدالله محمود حمة صالح   کارگێڕی کار 2013 - 2012  
24 تافكة صديق محمود امين   کارگێڕی کار 2013 - 2012  
25 تافكة عثمان امين صالح   کارگێڕی کار 2013 - 2012  
26 تافكة لطيف نصرالله قادر   کارگێڕی کار 2013 - 2012  
27 جنور حسن احمد محمود   کارگێڕی کار 2013 - 2012  
28 جرو عمر كاكة رةش   کارگێڕی کار 2013 - 2012  
29 جيا محمد صالح محمد   کارگێڕی کار 2013 - 2012  
30 جرو عثمان خدر مصطفى   کارگێڕی کار 2013 - 2012  
31 خوزكة نجيب محمد ويس   کارگێڕی کار 2013 - 2012  
32 خةيال ابراهيم محمد رحيم   کارگێڕی کار 2013 - 2012  
33 دةشنى رحيم امين مصطفى   کارگێڕی کار 2013 - 2012  
34 دلسوز اسماعيل محمود   کارگێڕی کار 2013 - 2012  
35 ديةن فرهاد فتاح   کارگێڕی کار 2013 - 2012  
36 دلخواز حسين كريم مراد خان   کارگێڕی کار 2013 - 2012  
37 رةهيل عبدالرحمن احمد مارف   کارگێڕی کار 2013 - 2012  
38 رزكار عطا حسين محمود   کارگێڕی کار 2013 - 2012  
39 روبار غفور محمد امين   کارگێڕی کار 2013 - 2012  
40 سارة كريم عبدالفتاح كريم   کارگێڕی کار 2013 - 2012  
41 سروة احمد حمة قادر   کارگێڕی کار 2013 - 2012  
42 سوزان جمال احمد اسماعيل   کارگێڕی کار 2013 - 2012  
43 سوما غريب حسين خواكرم   کارگێڕی کار 2013 - 2012  
44 شكار رزكار كويخا فتاح مصطفى   کارگێڕی کار 2013 - 2012  
45 شفان هادي علي قادر   کارگێڕی کار 2013 - 2012  
46 شاناز رةشيد محمود حسين   کارگێڕی کار 2013 - 2012  
47 شفان ريبوار غفور محمود   کارگێڕی کار 2013 - 2012  
48 شاكول علي محي الدين صمد   کارگێڕی کار 2013 - 2012  
49 شةنكة جزا رسول رسول   کارگێڕی کار 2013 - 2012  
50 شيلان فلاح صالح علي   کارگێڕی کار 2013 - 2012  
51 فريشتة رشيد فتاح فتح الله   کارگێڕی کار 2013 - 2012  
52 ليزان علي ابراهيم علي   کارگێڕی کار 2013 - 2012  
53 لانة حسين حمة احمد   کارگێڕی کار 2013 - 2012  
54 لةنجة علي محي الدين سعيد   کارگێڕی کار 2013 - 2012  
55 كاروخ لطيف حسين احمد   کارگێڕی کار 2013 - 2012  
56 كارزان جمال محمد قادر   کارگێڕی کار 2013 - 2012  
57 كاروان ادم عثمان   کارگێڕی کار 2013 - 2012  
58 كةيوان قادر محمود محمد   کارگێڕی کار 2013 - 2012  
59 كولستان رشيد كامل فرج   کارگێڕی کار 2013 - 2012  
60 كولان على جبار ابراهيم   کارگێڕی کار 2013 - 2012  
61 محمد مصطفى احمد عبدالله   کارگێڕی کار 2013 - 2012  
62 نةريمان عمر كريم حسين   کارگێڕی کار 2013 - 2012  
63 نجم الدين عثمان حمة امين رحمان   کارگێڕی کار 2013 - 2012  
64 ناسكة عمر احمد رحيم   کارگێڕی کار 2013 - 2012  
65 ناز جلال نوري غفور   کارگێڕی کار 2013 - 2012  
66 ووشيار بختيار محمود كريم   کارگێڕی کار 2013 - 2012  
67 هيام احمد مولود    کارگێڕی کار 2013 - 2012  
68 هاوناز احمد حمة عمر   کارگێڕی کار 2013 - 2012  
69 هازة صديق محمود احمد   کارگێڕی کار 2013 - 2012  
70 هاوكار غريب محي الدين محمد   کارگێڕی کار 2013 - 2012  
71 هاوكار عزيز محمد صالح   کارگێڕی کار 2013 - 2012  
72 هدى واحد هومر سليمان   کارگێڕی کار 2013 - 2012  
73 هيشو صالح احمد رسول   کارگێڕی کار 2013 - 2012  
74 هيرو ابراهي مدرويش غريب   کارگێڕی کار 2013 - 2012  
75 هوزان سلام عزيز عبدالله   کارگێڕی کار 2013 - 2012  
76 هدى بكر قادر ابراهيم   کارگێڕی کار 2013 - 2012  
77 هةردي عبدالقادر ابوبكر حسن   کارگێڕی کار 2013 - 2012  
78 هايدة محمد احمد علي   کارگێڕی کار 2013 - 2012  
 
1 بێخاڵ کریم  کاکەبرا   کتێبخانە و زانیاری/ ئێواران 2013 - 2012  
2 رەوا کریم  رسول   کتێبخانە و زانیاری/ ئێواران 2013 - 2012  
3 رێبوار برزان عبدالله   کتێبخانە و زانیاری/ ئێواران 2013 - 2012  
4 هەژیر محمد رضا   کتێبخانە و زانیاری/ ئێواران 2013 - 2012  
5 هۆگر عبدالستار اسماعیل   کتێبخانە و زانیاری/ ئێواران 2013 - 2012  
6 هێمن خالق کریم   کتێبخانە و زانیاری/ ئێواران 2013 - 2012  
7 نێچیر قادر مارف امین   کتێبخانە و زانیاری/ ئێواران 2013 - 2012  
 
1 ئارام علی احمد   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
2 ئارام محی الدین محمد   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
3 ئاری فائق علی   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
4 ئاریان محمد علی   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
5 ئارەزو حسن مصطفی   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
6 ئازیز عابد علی   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
7 ئازیز سەرکەوت سعید   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
8 ئاسکۆل احمد عبدالله   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
9 ئاسۆ جلال حمەصالح   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
10 ئاشتی صدیق عبدول   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
11 ئاکۆ لطیف محمد   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
12 ئاوات مجید محمد   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
13 ئاوات جزا کریم   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
14 ئاوارە احمد رحیم   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
15 ئاواز حسین جلال   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
16 ئاڤان احمد کریم   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
17 ئاڤان جلال رشید   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
18 ئاڵا حمەصالح حمد   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
19 ئومێد احمد محمود   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
20 ئومێد مصطفی سعید   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
21 ئەڤین ئازاد محمد   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
22 ئەڤین کاکەرضا محمود   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
23 ئەیوب عبدالکریم حمە   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
24 ئەیوب حمەامین شریف   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
25 امیر طه جلال   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
26 باخان لطیف فارس   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
27 باوەر ئاسۆز حسن   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
28 بریار صالح رشید   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
29 بریار محمود روستم   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
30 بریار عبدالرحمن احمد   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
31 بریار عبدالرحمن محمد   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
32 بژار حسن فرج   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
33 بشری اسماعیل سعید   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
34 بلال عبدالکریم ابوبکر   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
35 بنار عبدالله رشید   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
36 بیریڤان برزان علی   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
37 بەختیار محمود حسن   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
38 بەختیار محمد دەروێش   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
39 بەدریە محمد سعید   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
40 بەرزان رسول ابراهیم   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
41 بەرهەم انور محمد   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
42 بەرهەم منصور مارف   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
43 بەرهەم طاهر حمەامین   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
44 بەفرین ابراهیم نصرالله   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
45 بەناز سعدی محمد   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
46 بەهار یاسین حمەکریم   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
47 بەهار محمد امین   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
48 بەهرە محمد اسعد   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
49 بەهمەن محمد امین   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
50 بەیان بورهان علی   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
51 پشتیوان واحد حمەامین   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
52 پشتیوان علی روغزاو   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
53 پشتیوان صابر محمد   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
54 پشکۆ خالد حسین   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
55 پشکۆ حمید محمد   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
56 پەژارە اکرەم محمد   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
57 پەیمان عبدالله محمد   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
58 پەیوەند عبدالله سعید   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
59 تروسکە محمد امین   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
60 توانا عثمان کریم   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
61 توانا سالم رسول   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
62 تێبین ئازاد عثمان   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
63 جمال کمال محمد   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
64 جوانە حسین احمد   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
65 چرۆ جمال حمەلاو   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
66 چرۆ فتاح قادر   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
67 چۆمان محمد عبدالله   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
68 چیا کمال حمەسعید   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
69 چیا علی حسین   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
70 خلیل حمەصالح حمەشریف   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
71 خوشناو اسماعیل غفور   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
72 خەنده احمد رشید   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
73 خەندە محمد سعید   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
74 خەندە حمەرشید حمەسعید   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
75 خەندە عزیز محمد   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
76 خەڵات صدیق رشید   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
77 دابان احمد محمد   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
78 دابان عثمان حسن   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
79 داریان عثمان علی   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
80 داستان کمال احمد   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
81 دالیا وەهاب امین   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
82 دانا حسن قادر   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
83 درەخشان عمر حمد   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
84 دڵخۆش حمەرضا صالح   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
85 دیلمان مصطفی محمد   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
86 دیلمان عبدالرحمن حمەامین   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
87 دەرون جبار صالح   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
88 دەریا محمود حمە   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
89 دەوەن قادر احمد   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
90 راز شوانە اسماعیل   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
91 راز علی بابارسول   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
92 رازاو علی حمەامین   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
93 روخۆش حسین حمەخان   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
94 روناز لطیف سعید   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
95 رۆژگار عبدالله حمەامین   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
96 رۆژگار عبدالله قادر   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
97 رۆژگار صباح حمەفرج   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
98 رۆژە هیوا حسین   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
99 رۆشنا ناصح واحد   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
## ریزان شریف مولود   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
## ریناس جمال احمد   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
## رێبەر جمیل عبدالله   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
## رێزان حسن حسین   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
## رێژنە فتاح  علی   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
## رێژین عبدالقادر علی   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
## رێکار ابراهیم حسین   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
## رێکار صالح احمد   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
## رەوەز هێمن محمد   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
## رەوەند حسن حمەامین   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
## زانا امین فتاح   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
## زانیار ابوبکر رشید   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
## زریان علی سعید   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
## زریان احمد شریف   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
## ژوان انور محمود   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
## ژیان مردان مجید   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
## سارا حسین فارس   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
## سارا عثمان علی   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
## سارا طارق طه   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
## سارە عباس علی   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
## سازگار پیرۆت رسول   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
## ساکار حمد رسول   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
## ساکار ابراهیم مصطفی   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
## سامان حسین محمد   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
## سامان احمد حسن    ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
## سامان نورالدین کمال   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
## سروت عثمان حمەصالح   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
## سروە محمد صالح   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
## سلام رٶوف محمود   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
## سلوان برهان اسماعیل   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
## سمکۆ علی کریم   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
## سمیرە احمد محمد   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
## سنور عثمان صابر   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
## سنور جزا محمد   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
## سنور حمەسعید صالح   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
## سنور عبدالله محمد   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
## سنور محمد عبدالله   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
## سنور حامد توفیق   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
## سنور علی مردان   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
## سوران علی عبدالله   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
## سوما ابراهیم رسول   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
## سوما رفیق فتاح   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
## سۆزان عبدالله خدر   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
## سۆما ابراهیم محمد   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
## سیامند رشید صالح   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
## سیڤان رحیم محمود   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
## سەرباز سلام محمود   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
## سەربەست جمعە ابوبکر   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
## سەنگەر عماد کریم   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
## شاد جمال شوکر   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
## شادان خالد فلاح   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
## شادان سیف الدین محمد   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
## شادان حامد احمد   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
## شارەبان صالح زاهیر   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
## شاگوڵ توفیق احمد   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
## شاهۆ توفیق مدحت   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
## شاڵاو حسین صالح   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
## شعلە علی حمە   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
## شلێر حسن دەروێش   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
## شنۆ علی عمر   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
## شنۆ محمد عبدالرحمن   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
## شهلا محمد صالح   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
## شوانە عبدالله علی   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
## شۆخان هادی جلال   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
## شۆخان عزیز کاکەخان   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
## شۆخان حمە اسماعیل   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
## شۆخان حمەامین محمد   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
## شۆخان محمد احمد   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
## شۆخان حامد عبدالله   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
## شۆخان صدیق حسن   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
## شیراز خدر عبدالله   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
## شیروان مصطفی حسن   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
## شیلان عمر قادر   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
## شیلان قادر صالح   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
## شێنێ محمد مجید   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
## شەرمین علی عزیز   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
## شەنگ محمود فتاح   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
## شەهێن خالد خضر   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
## شەهێن محمود طه   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
## شەوبۆ غفور کریم   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
## شەونم محمود احمد   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
## شەونم قادر حسن   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
## شەیدا حسین احمد   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
## شەیدا ناصر حمەامین   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
## شەیماء خطاب عبدالقادر   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
## شەیماء فکرەت احمد   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
## عبدالله عمر محمود   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
## عمر کریم رسول   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
## عمر احمد علی   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
## فریدە شریف عبدالمحمد   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
## قارەمان فهمی برزو   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
## قانعە حسین عبدالرحمن   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
## کاژان قادر محی الدین   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
## کاشما هەڵکەوت رفیق   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
## کۆبین محمود محمد   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
## کۆچەر حسن حمەرحیم   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
## کۆچەر شریف عبدالله   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
## کۆرەو عزیز چراغ افندی   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
## کۆژین بەختیار محمد   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
## کۆڤان سەرکەوت علی   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
## کەوسەر کاکەلاو معروف   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
## کەیوان طیب احمد   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
## گوران محمود حمید   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
## گوڵاڵە جبار محمود   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
## گۆران علی محمد   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
## گۆران محمد صالح   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
## گۆران عبدالله رحیم   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
## لاڤین صالح سعید   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
## لەنیا سعید عبدالله   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
## محمد شکری توفیق   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
## محمد طاهر فارس   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
## محمد عابد عبدالواحد   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
## محمد قادر احمد   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
## محمد عبدول عزیز   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
## مریوان طه سلێمان   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
## مژدە کمال محمد   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
## میران عبدالواحد علی   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
## میران نوزاد مصطفی   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
## مەشخەڵ رحیم طالب   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
## ناز ئاشتی علی   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
## نازەنین محمود احمد   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
## نازەنین عبدالله فرج   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
## ناسک علی محمد   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
## نزار مضفر صدیق   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
## نشتمان رزگار توفیق   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
## نیاز احمد صالح   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
## نیاز بکر احمد   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
## نیاز عزیز عباس   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
## نیگا ابوبکر صالح   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
## نەژاد غریب عبدالله   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
## نەشمیل محمد حسن   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
## نەهرۆ علی حمەامین   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
## نەورۆز جوامێر عبدالله   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
## هاژە طه صالح   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
## هاشم حمەامین محمود   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
## هاوراز اکرم میرزا   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
## هاوژین کریم حسن    ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
## هاوژین طه صالح   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
## هاوکار صلاح عبدالله   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
## هاوکار کمال رشید   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
## هاوکار ئاکۆ محمود   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
## هاوناز محمود شریف   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
## هدی سالم محمد   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
## هوزان عمر وه سمان   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
## هونەر عبدالسلام احمد   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
## هێرش فریق شریف   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
## هێرش جبار حمەصالح   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
## هێرش بابا علی   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
## هێرۆ محمد علی   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
## هێرۆ عمر کریم   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
## هێشو باقی حمە   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
## هێشو جمال محمد   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
## هێشوو محمد همزە   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
## هێمن احمد حمە   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
## هێمن عبدالله عزیز   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
## هێمن احمد امین   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
## هێمن عثمان ابوبکر   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
## هێمن عزیز محمد   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
## هێمن محمد ابراهیم   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
## هەردی کاوە قادر   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
## هەردی عبدالله محمد   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
## هەردی ابراهیم عبدالرحمن   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
## هەردی قادر صالح   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
## هەردی عبدالخالق احمد   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
## هەرێم عبدالله سعید   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
## هەرێم خالید احمد   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
## هەرێم  ناصح محمد   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
## هەژار عمر سلێمان   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
## هەژان ناصر محمد   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
## هەوار حسن محمد   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
## هەوار عبدالله محمد   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
## ڤیان محمود غفور   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
## ڤیان محمد حسن   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
## یاد صباح عبدالرحمن   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
## یادگار حسن سلیم   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
## یاسین حیدەر فتاح   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
## یعقوب عمر صابر   ژمێریاری/ ئێواران 2013 - 2012  
 
1 ئارام عمر  محمد   کارگێڕی کار/ ئێواران 2013 - 2012  
2 ئاسۆ عزالدین قادر    کارگێڕی کار/ ئێواران 2013 - 2012  
3 ئاسۆس احمد مصطفی   کارگێڕی کار/ ئێواران 2013 - 2012  
4 ئاگر ئاسۆ علی   کارگێڕی کار/ ئێواران 2013 - 2012  
5 ئالان رحمان لطیف   کارگێڕی کار/ ئێواران 2013 - 2012  
6 ئالان عبدالکریم محمد   کارگێڕی کار/ ئێواران 2013 - 2012  
7 ئامانج اسماعیل محمود   کارگێڕی کار/ ئێواران 2013 - 2012  
8 ئاوارە حسن علی   کارگێڕی کار/ ئێواران 2013 - 2012  
9 ئەرخەوان عثمان کاکە رەش   کارگێڕی کار/ ئێواران 2013 - 2012  
10 ئەڤین اكرەم احمد   کارگێڕی کار/ ئێواران 2013 - 2012  
11 ئیڤان بورهان هادی   کارگێڕی کار/ ئێواران 2013 - 2012  
12 امانج رفیق مدحت کاکە   کارگێڕی کار/ ئێواران 2013 - 2012  
13 امید غریب قادر    کارگێڕی کار/ ئێواران 2013 - 2012  
14 ایران حمە رسول کریم   کارگێڕی کار/ ئێواران 2013 - 2012  
15 ایوب جبار نصرالدین   کارگێڕی کار/ ئێواران 2013 - 2012  
16 ایوب صالح حمەعلی   کارگێڕی کار/ ئێواران 2013 - 2012  
17 باخان رحمان خدر   کارگێڕی کار/ ئێواران 2013 - 2012  
18 بەسوز رشاد حسن   کارگێڕی کار/ ئێواران 2013 - 2012  
19 بەهار حمەعزیز عبدالله   کارگێڕی کار/ ئێواران 2013 - 2012  
20 بەیان رحیم عبدالله   کارگێڕی کار/ ئێواران 2013 - 2012  
21 بروا شمال جلال   کارگێڕی کار/ ئێواران 2013 - 2012  
22 بنار حسن حسین   کارگێڕی کار/ ئێواران 2013 - 2012  
23 بێریڤان ادریس کریم   کارگێڕی کار/ ئێواران 2013 - 2012  
24 بیریڤان رزگار سلیم   کارگێڕی کار/ ئێواران 2013 - 2012  
25 تابلۆ بورهان حمە   کارگێڕی کار/ ئێواران 2013 - 2012  
26 تەلار ستار رسول   کارگێڕی کار/ ئێواران 2013 - 2012  
27 توانا جلیل محمد   کارگێڕی کار/ ئێواران 2013 - 2012  
28 توانا مصطفی سلیم   کارگێڕی کار/ ئێواران 2013 - 2012  
29 پەژار علی حسین   کارگێڕی کار/ ئێواران 2013 - 2012  
30 پەروەر خالد غفور   کارگێڕی کار/ ئێواران 2013 - 2012  
31 پەرێز جلال علی    کارگێڕی کار/ ئێواران 2013 - 2012  
32 پشتیوان عمر  خطاب   کارگێڕی کار/ ئێواران 2013 - 2012  
33 ثيَشرةو محمد احمد   کارگێڕی کار/ ئێواران 2013 - 2012  
34 پێشکار نجم الدین یوسف   کارگێڕی کار/ ئێواران 2013 - 2012  
35 پیمان عثمان حمەرشید   کارگێڕی کار/ ئێواران 2013 - 2012  
36 حریر قادر صالح   کارگێڕی کار/ ئێواران 2013 - 2012  
37 خەندە طیب حمەغریب   کارگێڕی کار/ ئێواران 2013 - 2012  
38 خوشی کامران حسن فقی   کارگێڕی کار/ ئێواران 2013 - 2012  
39 دابان سیروان نجم   کارگێڕی کار/ ئێواران 2013 - 2012  
40 دابان صلاح صدیق   کارگێڕی کار/ ئێواران 2013 - 2012  
41 دابان وهاب حمە   کارگێڕی کار/ ئێواران 2013 - 2012  
42 دالیا جلال احمد   کارگێڕی کار/ ئێواران 2013 - 2012  
43 دانا عمر  حمە صالح   کارگێڕی کار/ ئێواران 2013 - 2012  
44 دەرون عمر  قادر    کارگێڕی کار/ ئێواران 2013 - 2012  
45 دەشتی طالب فتاح   کارگێڕی کار/ ئێواران 2013 - 2012  
46 دەشتی عمر  ابراهیم   کارگێڕی کار/ ئێواران 2013 - 2012  
47 دەشنێ صدیق سعید   کارگێڕی کار/ ئێواران 2013 - 2012  
48 دەوەن  محمد احمد   کارگێڕی کار/ ئێواران 2013 - 2012  
49 دڵخواز محمد ابراهیم   کارگێڕی کار/ ئێواران 2013 - 2012  
50 دڵشاد مصطفی نوری   کارگێڕی کار/ ئێواران 2013 - 2012  
51 دونیا ابوبکر نعمە   کارگێڕی کار/ ئێواران 2013 - 2012  
52 دیدەن عثمان محمد   کارگێڕی کار/ ئێواران 2013 - 2012  
53 دیلان علی احمد   کارگێڕی کار/ ئێواران 2013 - 2012  
54 ژاڵە حمەصالح محمود   کارگێڕی کار/ ئێواران 2013 - 2012  
55 ژوان علی احمد   کارگێڕی کار/ ئێواران 2013 - 2012  
56 ژیلوان علی عبدالله   کارگێڕی کار/ ئێواران 2013 - 2012  
57 ژین ابراهیم بابا   کارگێڕی کار/ ئێواران 2013 - 2012  
58 رۆژان لطیف محمود   کارگێڕی کار/ ئێواران 2013 - 2012  
59 رۆژ جوهەر طاهر   کارگێڕی کار/ ئێواران 2013 - 2012  
60 روقیا بکر شریف   کارگێڕی کار/ ئێواران 2013 - 2012  
61 ریباز صابر حمە غریب   کارگێڕی کار/ ئێواران 2013 - 2012  
62 رێباز صالح سعید   کارگێڕی کار/ ئێواران 2013 - 2012  
63 رێبوار عبدالخالق صالح   کارگێڕی کار/ ئێواران 2013 - 2012  
64 زبیدە سمیر عبدالله   کارگێڕی کار/ ئێواران 2013 - 2012  
65 زرنگ احمد عزیز   کارگێڕی کار/ ئێواران 2013 - 2012  
66 زولفە محمد محمود   کارگێڕی کار/ ئێواران 2013 - 2012  
67 زیاد طارق محمد   کارگێڕی کار/ ئێواران 2013 - 2012  
68 سابات محمد حسن   کارگێڕی کار/ ئێواران 2013 - 2012  
69 سارا پشتیوان رحیم   کارگێڕی کار/ ئێواران 2013 - 2012  
70 سامان عزەت احمد   کارگێڕی کار/ ئێواران 2013 - 2012  
71 سەرکار کاکەعلی محمد   کارگێڕی کار/ ئێواران 2013 - 2012  
72 سرتیپ جلال عبدالقادر   کارگێڕی کار/ ئێواران 2013 - 2012  
73 سروەر عطا عبدالکریم   کارگێڕی کار/ ئێواران 2013 - 2012  
74 سروشت علی مصطفی   کارگێڕی کار/ ئێواران 2013 - 2012  
75 سوزان مجید محمد   کارگێڕی کار/ ئێواران 2013 - 2012  
76 سوما بێستون احمد   کارگێڕی کار/ ئێواران 2013 - 2012  
77 سونیا بارام قادر    کارگێڕی کار/ ئێواران 2013 - 2012  
78 سیڤان ابوبکر کریم   کارگێڕی کار/ ئێواران 2013 - 2012  
79 شاباز کریم  صالح   کارگێڕی کار/ ئێواران 2013 - 2012  
80 شادان علی احمد   کارگێڕی کار/ ئێواران 2013 - 2012  
81 شادیە محمود کویخا   کارگێڕی کار/ ئێواران 2013 - 2012  
82 شاگوڵ بورهان عبدالقادر   کارگێڕی کار/ ئێواران 2013 - 2012  
83 شاگوڵ جلال عبدول   کارگێڕی کار/ ئێواران 2013 - 2012  
84 شەهلا فائق صابر   کارگێڕی کار/ ئێواران 2013 - 2012  
85 شەیدا فتاح حسین   کارگێڕی کار/ ئێواران 2013 - 2012  
86 شنو عثمان حسن   کارگێڕی کار/ ئێواران 2013 - 2012  
87 شنو عمر  احمد   کارگێڕی کار/ ئێواران 2013 - 2012  
88 شهاب نوری صابر   کارگێڕی کار/ ئێواران 2013 - 2012  
89 شهلا علی خضر   کارگێڕی کار/ ئێواران 2013 - 2012  
90 شەهین بکر علی   کارگێڕی کار/ ئێواران 2013 - 2012  
91 شوان جلال دروێش   کارگێڕی کار/ ئێواران 2013 - 2012  
92 شوخان جمال عزیز   کارگێڕی کار/ ئێواران 2013 - 2012  
93 شێرکۆ رفیق عزیز   کارگێڕی کار/ ئێواران 2013 - 2012  
94 چاوان عبدالله محمد   کارگێڕی کار/ ئێواران 2013 - 2012  
95 چاوان عمر  هادی   کارگێڕی کار/ ئێواران 2013 - 2012  
96 چاوان کاوە قادر    کارگێڕی کار/ ئێواران 2013 - 2012  
97 جراخان عزیز شاه   کارگێڕی کار/ ئێواران 2013 - 2012  
98 چرۆ حمە امین علی   کارگێڕی کار/ ئێواران 2013 - 2012  
99 چرۆ طیب حمەرسول   کارگێڕی کار/ ئێواران 2013 - 2012  
## چرۆ عمر  رشید   کارگێڕی کار/ ئێواران 2013 - 2012  
## چنار  فاضل رحیم   کارگێڕی کار/ ئێواران 2013 - 2012  
## چۆپی جزا امین   کارگێڕی کار/ ئێواران 2013 - 2012  
## چۆپی علی محی الدین   کارگێڕی کار/ ئێواران 2013 - 2012  
## چیا سالار عبدالله   کارگێڕی کار/ ئێواران 2013 - 2012  
## چیا محمد فرج   کارگێڕی کار/ ئێواران 2013 - 2012  
## چیمەن علی رضا   کارگێڕی کار/ ئێواران 2013 - 2012  
## چیناز انور عمر   کارگێڕی کار/ ئێواران 2013 - 2012  
## گوران هادی سعید   کارگێڕی کار/ ئێواران 2013 - 2012  
## گوڤار جبار ستار   کارگێڕی کار/ ئێواران 2013 - 2012  
## ڤیان حمە رشید   کارگێڕی کار/ ئێواران 2013 - 2012  
## ڤێنا فریق قادر    کارگێڕی کار/ ئێواران 2013 - 2012  
## عائشە محمد  حمەمراد   کارگێڕی کار/ ئێواران 2013 - 2012  
## عثمان والی مولود   کارگێڕی کار/ ئێواران 2013 - 2012  
## عمر احمد قادر    کارگێڕی کار/ ئێواران 2013 - 2012  
## عمر لطیف علی   کارگێڕی کار/ ئێواران 2013 - 2012  
## فەرماندە یوسف حمەفرج   کارگێڕی کار/ ئێواران 2013 - 2012  
## فرمێسک صابر محمد   کارگێڕی کار/ ئێواران 2013 - 2012  
## فرمێسک عثمان رحیم   کارگێڕی کار/ ئێواران 2013 - 2012  
## فریاد محمد فرج   کارگێڕی کار/ ئێواران 2013 - 2012  
## فریشتە محمود رشید   کارگێڕی کار/ ئێواران 2013 - 2012  
## فیدل رفعت محمد   کارگێڕی کار/ ئێواران 2013 - 2012  
## کارزان حمە صالح حمە سعید   کارگێڕی کار/ ئێواران 2013 - 2012  
## کارزان سردار حسن   کارگێڕی کار/ ئێواران 2013 - 2012  
## کارزان سعید حسن   کارگێڕی کار/ ئێواران 2013 - 2012  
## کاشمە انور عبدالرحمن   کارگێڕی کار/ ئێواران 2013 - 2012  
## کاوان حمەصالح حمەرشید   کارگێڕی کار/ ئێواران 2013 - 2012  
## کمال سلیم شریف   کارگێڕی کار/ ئێواران 2013 - 2012  
## کوژین ئاوات امین   کارگێڕی کار/ ئێواران 2013 - 2012  
## کوژین کمال قادر    کارگێڕی کار/ ئێواران 2013 - 2012  
## کوسار عبدالله شریف   کارگێڕی کار/ ئێواران 2013 - 2012  
## کوسار عبدالله فرج   کارگێڕی کار/ ئێواران 2013 - 2012  
## کوێستان محمد ابراهیم   کارگێڕی کار/ ئێواران 2013 - 2012  
## لانە نەبەز طاهر   کارگێڕی کار/ ئێواران 2013 - 2012  
## مێژوەرد رفیق صالح   کارگێڕی کار/ ئێواران 2013 - 2012  
## میران کاکر رەش عبداللە   کارگێڕی کار/ ئێواران 2013 - 2012  
## نازەنین ابراهیم عطابک   کارگێڕی کار/ ئێواران 2013 - 2012  
## ناکام محمود احمد   کارگێڕی کار/ ئێواران 2013 - 2012  
## نەبەز عمر  رسول   کارگێڕی کار/ ئێواران 2013 - 2012  
## نەرمین اسماعیل احمد   کارگێڕی کار/ ئێواران 2013 - 2012  
## نەرمین علی فرج   کارگێڕی کار/ ئێواران 2013 - 2012  
## نەریمان شوان حمە   کارگێڕی کار/ ئێواران 2013 - 2012  
## نەواس انور داود   کارگێڕی کار/ ئێواران 2013 - 2012  
## نیان محـمدجزا حمەامین   کارگێڕی کار/ ئێواران 2013 - 2012  
## نیسان محمد علی   کارگێڕی کار/ ئێواران 2013 - 2012  
## نیهایە احمد حسین   کارگێڕی کار/ ئێواران 2013 - 2012  
## هاوبەش علی سعید   کارگێڕی کار/ ئێواران 2013 - 2012  
## هاوتا بکر محمد   کارگێڕی کار/ ئێواران 2013 - 2012  
## هەژان عمر  محـمد   کارگێڕی کار/ ئێواران 2013 - 2012  
## هەرێم محمد فرج   کارگێڕی کار/ ئێواران 2013 - 2012  
## هەڵاڵە تحسین عبدالکریم   کارگێڕی کار/ ئێواران 2013 - 2012  
## هەوار علی احمد   کارگێڕی کار/ ئێواران 2013 - 2012  
## هوزان جزا عزیز   کارگێڕی کار/ ئێواران 2013 - 2012  
## هونەر کاکی محمود   کارگێڕی کار/ ئێواران 2013 - 2012  
## هیرۆ مصطفی قادر    کارگێڕی کار/ ئێواران 2013 - 2012  
## هێشو احمد علی   کارگێڕی کار/ ئێواران 2013 - 2012  
## هێمن حسن محمود   کارگێڕی کار/ ئێواران 2013 - 2012  
## هێمن محمود کریم   کارگێڕی کار/ ئێواران 2013 - 2012  
## هیوا علی عبدالله   کارگێڕی کار/ ئێواران 2013 - 2012  
## یادگار عمر  صالح   کارگێڕی کار/ ئێواران 2013 - 2012  
## یوسف فرهاد عبدالقادر   کارگێڕی کار/ ئێواران 2013 - 2012  
## دیار  سردار مجید   کارگێڕی کار/ ئێواران 2013 - 2012  
## هەژان سامان مولود   کارگێڕی کار/ ئێواران 2013 - 2012  
Comments