2007-2008

 دەرچوانى ساڵی 2007 - 2008
1 ئاراس اسماعيل صالح   تقنية صيانة الاجهزة الالكترونية 2008 - 2007  
2 ئاري عبدالله احمد عبدالله   تقنية صيانة الاجهزة الالكترونية 2008 - 2007  
3 ئاريان كمال عبدالله   تقنية صيانة الاجهزة الالكترونية 2008 - 2007  
4 ئاشتي ابوبكر عبدالله   تقنية صيانة الاجهزة الالكترونية 2008 - 2007  
5 ئاشنا حمة امين محمود   تقنية صيانة الاجهزة الالكترونية 2008 - 2007  
6 اسماء محمد امين ملا كريم   تقنية صيانة الاجهزة الالكترونية 2008 - 2007  
7 بةختيار فاتح سعيد كريم   تقنية صيانة الاجهزة الالكترونية 2008 - 2007  
8 بةرهةم كمال نوري   تقنية صيانة الاجهزة الالكترونية 2008 - 2007  
9 بريار نزار عثمان حمة رةش   تقنية صيانة الاجهزة الالكترونية 2008 - 2007  
10 تارا كمال عبدالله امين   تقنية صيانة الاجهزة الالكترونية 2008 - 2007  
11 جومان قادر حسن   تقنية صيانة الاجهزة الالكترونية 2008 - 2007  
12 خةندة عمر احمد   تقنية صيانة الاجهزة الالكترونية 2008 - 2007  
13 دانا محمد مصطفى   تقنية صيانة الاجهزة الالكترونية 2008 - 2007  
14 ديارى محمد امين   تقنية صيانة الاجهزة الالكترونية 2008 - 2007  
15 ديدةن كامل كريم   تقنية صيانة الاجهزة الالكترونية 2008 - 2007  
16 ديلان محمد صالح   تقنية صيانة الاجهزة الالكترونية 2008 - 2007  
17 روزان امين حاجي فتاح   تقنية صيانة الاجهزة الالكترونية 2008 - 2007  
18 روزكار ئازاد فتاح   تقنية صيانة الاجهزة الالكترونية 2008 - 2007  
19 ريبين سعيد احمد   تقنية صيانة الاجهزة الالكترونية 2008 - 2007  
20 ريز شاهو محمد عبدالرحمن   تقنية صيانة الاجهزة الالكترونية 2008 - 2007  
21 زينو جلال حمة سعيد   تقنية صيانة الاجهزة الالكترونية 2008 - 2007  
22 سازان سالار احمد   تقنية صيانة الاجهزة الالكترونية 2008 - 2007  
23 سامال محمد صالح   تقنية صيانة الاجهزة الالكترونية 2008 - 2007  
24 سنور نصرالدين كريم   تقنية صيانة الاجهزة الالكترونية 2008 - 2007  
25 سهى شاكر محمود كاظم   تقنية صيانة الاجهزة الالكترونية 2008 - 2007  
26 شوان احمد قادر كاكة رةش   تقنية صيانة الاجهزة الالكترونية 2008 - 2007  
27 علي محمد حسين   تقنية صيانة الاجهزة الالكترونية 2008 - 2007  
28 عمر عماد زكي   تقنية صيانة الاجهزة الالكترونية 2008 - 2007  
29 خونجة دلير جلال مصطفى   تقنية صيانة الاجهزة الالكترونية 2008 - 2007  
30 كانياو ستار كريم   تقنية صيانة الاجهزة الالكترونية 2008 - 2007  
31 كةز وةستا حمد غريب   تقنية صيانة الاجهزة الالكترونية 2008 - 2007  
32 كةشاوة حسن عبدالله   تقنية صيانة الاجهزة الالكترونية 2008 - 2007  
33 محمد سلام امين   تقنية صيانة الاجهزة الالكترونية 2008 - 2007  
34 مريوان عبدالله عزيز   تقنية صيانة الاجهزة الالكترونية 2008 - 2007  
35 مصعب حمة عارف   تقنية صيانة الاجهزة الالكترونية 2008 - 2007  
36 نامو عزيز محمد احمد   تقنية صيانة الاجهزة الالكترونية 2008 - 2007  
37 هةزار ابوبكر قادر   تقنية صيانة الاجهزة الالكترونية 2008 - 2007  
38 هيشوو محمد جزا شريف   تقنية صيانة الاجهزة الالكترونية 2008 - 2007  
 
1 ئاوڕنگ احمد رحیم   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی 2008 - 2007  
2 ئه‌ژین رشید شریف   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی 2008 - 2007  
3 ارام عمر جبار   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی 2008 - 2007  
4 امانج محمد نوری   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی 2008 - 2007  
5 به‌رهه‌م محمد مسته‌فا   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی 2008 - 2007  
6 به‌فرین واحید حسین   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی 2008 - 2007  
7 وه‌فا صلاح الدین نائب   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی 2008 - 2007  
8 دابان تۆفیق خدر   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی 2008 - 2007  
9 دلێر عبدالخالق حاجی   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی 2008 - 2007  
10 دونیا کریم زۆراب   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی 2008 - 2007  
11 ساڤان غوڵام احمد   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی 2008 - 2007  
12 یاسین محمد امین   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی 2008 - 2007  
13 غه‌مگین محمد کریم   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی 2008 - 2007  
14 فه‌ریده‌ حوێز ابراهیم   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی 2008 - 2007  
15 کاروان کریم محى الدین   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی 2008 - 2007  
16 کاڵێ انور محمد   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی 2008 - 2007  
17 کاوان جمال مه‌حمود   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی 2008 - 2007  
18 که‌ژان عمر قادر   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی 2008 - 2007  
19 محمد احمد قادر   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی 2008 - 2007  
20 نه‌به‌ز کاکه‌ حه‌مه‌ تۆفیق   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی 2008 - 2007  
21 نسرین حمه‌ سالح حسین   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی 2008 - 2007  
22 نیان کمال حمه‌ عه‌لی   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی 2008 - 2007  
23 نیشتمان محمد جمال   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی 2008 - 2007  
24 هاوڕێ خالید ره‌زا   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی 2008 - 2007  
25 هێرۆ سه‌عید احمد   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی 2008 - 2007  
 
1 ئارام حمید احمد   کتـێبخانەو زانیاری 2008 - 2007  
2 ئه‌ڤین ابراهیم عزیز   کتـێبخانەو زانیاری 2008 - 2007  
3 ا‌رسلان غریب حمه‌ علی   کتـێبخانەو زانیاری 2008 - 2007  
4 بنار اوات اسماعیل   کتـێبخانەو زانیاری 2008 - 2007  
5 بنار بکر علی   کتـێبخانەو زانیاری 2008 - 2007  
6 بیستون صباح فاضل   کتـێبخانەو زانیاری 2008 - 2007  
7 بێگرد طاهر مجید   کتـێبخانەو زانیاری 2008 - 2007  
8 پۆڵا لطیف طاهر   کتـێبخانەو زانیاری 2008 - 2007  
9 جیهاد طاهر حمه‌ علی   کتـێبخانەو زانیاری 2008 - 2007  
10 جوان ڕه‌شید حمه‌ سعید   کتـێبخانەو زانیاری 2008 - 2007  
11 جوان عثمان حسین   کتـێبخانەو زانیاری 2008 - 2007  
12 خه‌رمان صدیق علی   کتـێبخانەو زانیاری 2008 - 2007  
13 ده‌شنێ عثمان صالح   کتـێبخانەو زانیاری 2008 - 2007  
14 هێمن عمر حسین   کتـێبخانەو زانیاری 2008 - 2007  
15 دیدار طیب مجید   کتـێبخانەو زانیاری 2008 - 2007  
16 دیدار قادر ابراهیم   کتـێبخانەو زانیاری 2008 - 2007  
17 دێرین صالح سعید   کتـێبخانەو زانیاری 2008 - 2007  
18 ژووان مجید صدیق   کتـێبخانەو زانیاری 2008 - 2007  
19 ڕێژین اومێد حمه‌ فرج   کتـێبخانەو زانیاری 2008 - 2007  
20 زه‌رده‌شت عبدالله‌ مجید   کتـێبخانەو زانیاری 2008 - 2007  
21 سامان عمر علی   کتـێبخانەو زانیاری 2008 - 2007  
22 سروه‌ ڕۆستم فقی   کتـێبخانەو زانیاری 2008 - 2007  
23 شۆخان بهاوالدین سه‌عدون   کتـێبخانەو زانیاری 2008 - 2007  
24 شوخان قادر کریم   کتـێبخانەو زانیاری 2008 - 2007  
25 شاڵاو محمد غریب   کتـێبخانەو زانیاری 2008 - 2007  
26 شیاو محمد حمه‌ صالح   کتـێبخانەو زانیاری 2008 - 2007  
27 شیرین احمد علی   کتـێبخانەو زانیاری 2008 - 2007  
28 گه‌زیزه‌ عزه‌ت مصطفی   کتـێبخانەو زانیاری 2008 - 2007  
29 گزان نجم الدین جبار   کتـێبخانەو زانیاری 2008 - 2007  
30 ڤان ابوبکر علی   کتـێبخانەو زانیاری 2008 - 2007  
31 عباس عمر فرج   کتـێبخانەو زانیاری 2008 - 2007  
32 فه‌رمان ڕۆستم حسن   کتـێبخانەو زانیاری 2008 - 2007  
33 کارزان خلیل ابوبکر   کتـێبخانەو زانیاری 2008 - 2007  
34 محمد علی حمه‌ عزیز   کتـێبخانەو زانیاری 2008 - 2007  
35 مهاباد باقی احمد   کتـێبخانەو زانیاری 2008 - 2007  
36 نزار محمد محمود   کتـێبخانەو زانیاری 2008 - 2007  
37 هێشوو محسن عبدالرحمن   کتـێبخانەو زانیاری 2008 - 2007  
38 هیشوو صدرالدین محمد   کتـێبخانەو زانیاری 2008 - 2007  
39 هیمه‌ت احمد محمود   کتـێبخانەو زانیاری 2008 - 2007  
40 هێمن جمال کریم   کتـێبخانەو زانیاری 2008 - 2007  
 
1 بدیعه‌ محمد نصرالله   پەرستاری/ ژنان و مناڵ بوون 2008 - 2007  
2 بشری محمود حمه‌ کریم   پەرستاری/ ژنان و مناڵ بوون 2008 - 2007  
3 نشمیل  محمد مصطفی   پەرستاری/ ژنان و مناڵ بوون 2008 - 2007  
 
1 ئارةزو جمعة عبدالكريم   دەرمانسازى 2008 - 2007  
2 ئاوات علي محمد رسول   دەرمانسازى 2008 - 2007  
3 ئةلةند ازاد حسن عبدالله   دەرمانسازى 2008 - 2007  
4 احمد عاصي واحد ابراهيم   دەرمانسازى 2008 - 2007  
5 اواد عبدالكريم حمة رشيد   دەرمانسازى 2008 - 2007  
6 بةرزين محمد على معروف   دەرمانسازى 2008 - 2007  
7 بةيان ابوبكر حسين احمد   دەرمانسازى 2008 - 2007  
8 تارا مريوان حسن غولام   دەرمانسازى 2008 - 2007  
9 جنار عمر محمد غفور   دەرمانسازى 2008 - 2007  
10 جوانيتا بكر فرج كريم   دەرمانسازى 2008 - 2007  
11 حسين سليمان اولا احمد   دەرمانسازى 2008 - 2007  
12 خالد ازدين حسين ازدين   دەرمانسازى 2008 - 2007  
13 خيلان عمر قادر   دەرمانسازى 2008 - 2007  
14 دانا حسين محمد عبدالحسين   دەرمانسازى 2008 - 2007  
15 دلباك فائق توَفيق رضا   دەرمانسازى 2008 - 2007  
16 دلكير حميد على مولود   دەرمانسازى 2008 - 2007  
17 دلير قادر احمد قادر   دەرمانسازى 2008 - 2007  
18 سارا مجيد سعيد حسين   دەرمانسازى 2008 - 2007  
19 سارة خليل عبدالباقى محمود   دەرمانسازى 2008 - 2007  
20 سامان عودل على حمة صالح   دەرمانسازى 2008 - 2007  
21 سـبا سليمان عطا عســكر   دەرمانسازى 2008 - 2007  
22 سةربةست احمد حمد خضر   دەرمانسازى 2008 - 2007  
23 سنكر رشيد حسن حسين   دەرمانسازى 2008 - 2007  
24 سوزان انور نامق رشيد   دەرمانسازى 2008 - 2007  
25 سيروان احمد عبدالله بارام   دەرمانسازى 2008 - 2007  
26 شادمان على خوا مراد   دەرمانسازى 2008 - 2007  
27 شوخان توفيق صالح   دەرمانسازى 2008 - 2007  
28 شوَخان صالح خدر همزة   دەرمانسازى 2008 - 2007  
29 شوخان عبدالعزيز صالح عزيز   دەرمانسازى 2008 - 2007  
30 شێر جةنك حسيب خلف   دەرمانسازى 2008 - 2007  
31 عادل محمد سعيد عبدالكريم   دەرمانسازى 2008 - 2007  
32 كازم غريب طالب رشيد   دەرمانسازى 2008 - 2007  
33 لانه نجم الدين حمه امين عبدالقادر   دەرمانسازى 2008 - 2007  
34 محمد جنيد ابراهيم   دەرمانسازى 2008 - 2007  
35 نةوزاد ستار صالح امين   دەرمانسازى 2008 - 2007  
36 نياز كمال جلال   دەرمانسازى 2008 - 2007  
37 هاوار حميد شكر قادر   دەرمانسازى 2008 - 2007  
38 هاوكار عبدالستار تۆفيق قادر   دەرمانسازى 2008 - 2007  
39 هةردى كريم محمود صالح   دەرمانسازى 2008 - 2007  
40 هةلبةست مصطفى محمد عباس   دەرمانسازى 2008 - 2007  
41 هوشيار خالد علي اسماعيل   دەرمانسازى 2008 - 2007  
42 هيرو مصطفى رفيق   دەرمانسازى 2008 - 2007  
43 والى عبدالرحيم علي   دەرمانسازى 2008 - 2007  
44 ياسين احمد صالح شريف   دەرمانسازى 2008 - 2007  
 
1 ئارام مصطفی علی   پەرستاری 2008 - 2007  
2 ئاسۆ احمد عبدالرحمن   پەرستاری 2008 - 2007  
3 ئاکۆ مؤید شریف   پەرستاری 2008 - 2007  
4 ئه‌ڤین طالب عبدالله   پەرستاری 2008 - 2007  
5 ابراهیم حمد ابراهیم   پەرستاری 2008 - 2007  
6 ادریس عبدالله سعید   پەرستاری 2008 - 2007  
7 ئارام علی قادر   پەرستاری 2008 - 2007  
8 ئاری سعید فریق   پەرستاری 2008 - 2007  
9 ئه‌دیبه‌ سردار صالح   پەرستاری 2008 - 2007  
10 ئه‌میره‌ نجیب امین   پەرستاری 2008 - 2007  
11 به‌فرین یونس عبد   پەرستاری 2008 - 2007  
12 خونجه‌ عزیز محمدامین   پەرستاری 2008 - 2007  
13 ده‌شنی حارس سمین   پەرستاری 2008 - 2007  
14 دره‌خشان عباس مجید   پەرستاری 2008 - 2007  
15 دریا مصطفی ئاغاقادر   پەرستاری 2008 - 2007  
16 دڵخواز کریم حسین   پەرستاری 2008 - 2007  
17 دڵسوز علی محمد   پەرستاری 2008 - 2007  
18 دێرین احمد خدر   پەرستاری 2008 - 2007  
19 دیمه‌ن وهاب سعید   پەرستاری 2008 - 2007  
20 ژاڵه‌ طه‌ طه‌   پەرستاری 2008 - 2007  
21 ژاڵه‌ عبدالغفور حسن   پەرستاری 2008 - 2007  
22 رێزان حسین جمیل   پەرستاری 2008 - 2007  
23 زارا عبدالله حسن   پەرستاری 2008 - 2007  
24 سارا علی حیدر   پەرستاری 2008 - 2007  
25 سازگار ستار عبدالله   پەرستاری 2008 - 2007  
26 سمیره‌ حمه‌ سعید حمه‌ صالح   پەرستاری 2008 - 2007  
27 سمکۆ بکر محمدامین   پەرستاری 2008 - 2007  
28 سیروان علی قادر   پەرستاری 2008 - 2007  
29 شادان محمد فقی کریم   پەرستاری 2008 - 2007  
30 شارا فائق مجید   پەرستاری 2008 - 2007  
31 شاناز ابراهیم حمه‌ علی   پەرستاری 2008 - 2007  
32 شاناز عمر حسین   پەرستاری 2008 - 2007  
33 شلێر علی محمد   پەرستاری 2008 - 2007  
34 شنۆ علی محمد   پەرستاری 2008 - 2007  
35 شنۆ عمر محمد   پەرستاری 2008 - 2007  
36 شیلان علی معروف   پەرستاری 2008 - 2007  
37 چاودێر عمر علی   پەرستاری 2008 - 2007  
38 چیمه‌ن عبدالله حسین   پەرستاری 2008 - 2007  
39 طارق عبدالله حمه‌ محمد   پەرستاری 2008 - 2007  
40 گوڵزار حمه‌ علی محمود   پەرستاری 2008 - 2007  
41 گوڵزار رحیم سواره‌   پەرستاری 2008 - 2007  
42 عثمان احمد محمد   پەرستاری 2008 - 2007  
43 عثمان هه‌ینی حسین   پەرستاری 2008 - 2007  
44 علی حسن عزم   پەرستاری 2008 - 2007  
45 فاطمه‌ قادر رسول   پەرستاری 2008 - 2007  
46 کاروان دارا یحیی   پەرستاری 2008 - 2007  
47 محمد عزیز ابراهیم   پەرستاری 2008 - 2007  
48 محمد عمر حمه‌ بی لوت   پەرستاری 2008 - 2007  
49 ملیحه‌ عبدول محمود   پەرستاری 2008 - 2007  
50 مهابات محمود صالح   پەرستاری 2008 - 2007  
51 میدیا قادر عبدالله   پەرستاری 2008 - 2007  
52 نه‌به‌ز نجم الدین محمد تاڵ   پەرستاری 2008 - 2007  
53 نشمیل عزیز احمد   پەرستاری 2008 - 2007  
54 نسیبه‌ جلال احمد   پەرستاری 2008 - 2007  
55 نیگار کریم فتاح   پەرستاری 2008 - 2007  
56 هاڵه‌ عبدالغفور حسن   پەرستاری 2008 - 2007  
57 هه‌ستیار حسن محمد   پەرستاری 2008 - 2007  
58 هدیه‌ مسته‌فا رسول   پەرستاری 2008 - 2007  
59 هناو جلیل مصطفی   پەرستاری 2008 - 2007  
60 هناو عزیز حامد   پەرستاری 2008 - 2007  
61 هێرو سروه‌ر عبدالکریم   پەرستاری 2008 - 2007  
62 هیوا کمال رسول   پەرستاری 2008 - 2007  
 
1 ئاسو عبدالله رسول بيروت   تەندروستی و کۆمەڵ 2008 - 2007  
2 اميرة مجيد عبدالرحمن خليفة   تەندروستی و کۆمەڵ 2008 - 2007  
3 بيستون ضرار بيروت   تەندروستی و کۆمەڵ 2008 - 2007  
4 جاوان عثمان علي مصطفى   تەندروستی و کۆمەڵ 2008 - 2007  
5 جرو سالار عبدالله صالح   تەندروستی و کۆمەڵ 2008 - 2007  
6 جليل حمة رفيق محمد حمة امين   تەندروستی و کۆمەڵ 2008 - 2007  
7 جنور علي خدر قادر   تەندروستی و کۆمەڵ 2008 - 2007  
8 حسين حسن وسو   تەندروستی و کۆمەڵ 2008 - 2007  
9 خةلات ئازاد محمد درويَش   تەندروستی و کۆمەڵ 2008 - 2007  
10 خةندة جعفر رحمان محمد   تەندروستی و کۆمەڵ 2008 - 2007  
11 خةندة جعفر رحمن   تەندروستی و کۆمەڵ 2008 - 2007  
12 دةرونجمالمصطفىمحمد   تەندروستی و کۆمەڵ 2008 - 2007  
13 دةرون ناصح سليمان   تەندروستی و کۆمەڵ 2008 - 2007  
14 دلباك قادر محمد فرج   تەندروستی و کۆمەڵ 2008 - 2007  
15 دلكير محمد امين حمة شريف   تەندروستی و کۆمەڵ 2008 - 2007  
16 روزان علي احمد عزيز   تەندروستی و کۆمەڵ 2008 - 2007  
17 ريبوار كريم سعيد   تەندروستی و کۆمەڵ 2008 - 2007  
18 ريزان نامق محمد سليمان   تەندروستی و کۆمەڵ 2008 - 2007  
19 ريزنة عبدالرحمن محمد   تەندروستی و کۆمەڵ 2008 - 2007  
20 زمان عمر علي احمد   تەندروستی و کۆمەڵ 2008 - 2007  
21 سوسن كمال حمة صالح كريم   تەندروستی و کۆمەڵ 2008 - 2007  
22 شابور عزيز فاتح   تەندروستی و کۆمەڵ 2008 - 2007  
23 شةهين هادي عبدالله   تەندروستی و کۆمەڵ 2008 - 2007  
24 صلاح عمر سعيد   تەندروستی و کۆمەڵ 2008 - 2007  
25 عادل حسن معروف   تەندروستی و کۆمەڵ 2008 - 2007  
26 عمر حسين حمة   تەندروستی و کۆمەڵ 2008 - 2007  
27 كاروان عثمان صالح   تەندروستی و کۆمەڵ 2008 - 2007  
28 كةزال ياسين احمد   تەندروستی و کۆمەڵ 2008 - 2007  
29 كريم احمد زوراب حسن   تەندروستی و کۆمەڵ 2008 - 2007  
30 لاوين جمال حمة صالح   تەندروستی و کۆمەڵ 2008 - 2007  
31 محسن حسن احمد   تەندروستی و کۆمەڵ 2008 - 2007  
32 نيشتيمان محمود صالح   تەندروستی و کۆمەڵ 2008 - 2007  
33 هةردى سالار تؤفيق   تەندروستی و کۆمەڵ 2008 - 2007  
34 هيمن احمد حمد احمد   تەندروستی و کۆمەڵ 2008 - 2007  
35 وشيار محمد عبدالكريم رشيد   تەندروستی و کۆمەڵ 2008 - 2007  
 
1 ئاران رسول حسين ابراهيم   تیشک 2008 - 2007  
2 ئافان رحيم علي سعيد   تیشک 2008 - 2007  
3 بارزان محمد حسين ابراهيم   تیشک 2008 - 2007  
4 بةرزين محمد عزيز اسماعيل   تیشک 2008 - 2007  
5 بةهرة طه عبدالله محمد   تیشک 2008 - 2007  
6 بشتيوان مظفر عزيز بهاءالدين   تیشک 2008 - 2007  
7 بيلال احمد محمود   تیشک 2008 - 2007  
8 جرا محمد صالح عبدالله   تیشک 2008 - 2007  
9 دارا علي فلامرزامان الله   تیشک 2008 - 2007  
10 ساكار خدر محمد ناصر   تیشک 2008 - 2007  
11 شاخةوان ابوبكر اسماعيل بكر   تیشک 2008 - 2007  
12 شالاو سعيد عبدالله محمد   تیشک 2008 - 2007  
13 شريهان حكيم جعفر رسول   تیشک 2008 - 2007  
14 شهلا بهاءالدين غريب احمد   تیشک 2008 - 2007  
15 شوخان خالد علي شريف   تیشک 2008 - 2007  
16 شيلان جمال رشيد حمد   تیشک 2008 - 2007  
17 عمر اسماعيل اورحمان احمد   تیشک 2008 - 2007  
18 ماردين عبدالله كريم   تیشک 2008 - 2007  
19 ناسكة عبدالله علي   تیشک 2008 - 2007  
20 نةبةز نادر قادر محمد امين   تیشک 2008 - 2007  
21 نياز امين عبدالله عزيز   تیشک 2008 - 2007  
22 نياز سعيد حسن   تیشک 2008 - 2007  
23 نيشتمان كريم قادر سلطاني   تیشک 2008 - 2007  
24 هاوزين سوارة عبدالله   تیشک 2008 - 2007  
25 هاوزين عزيز لشكري   تیشک 2008 - 2007  
26 هاوكار بةختيار رحمن    تیشک 2008 - 2007  
27 هةفال قادر عزيز   تیشک 2008 - 2007  
28 هيمن عزيز عبدالله   تیشک 2008 - 2007  
 
1 ئاوات علي حسين محمود   سڕکردن 2008 - 2007  
2 ئةزين محمد احمد فقي احمد   سڕکردن 2008 - 2007  
3 بةهمةن جلال صالح قادر   سڕکردن 2008 - 2007  
4 بيوار صبحي ابراهيم   سڕکردن 2008 - 2007  
5 جيا كريم شريف كريم   سڕکردن 2008 - 2007  
6 جينةر هادى عمر صالح   سڕکردن 2008 - 2007  
7 ديمةن كمال عمر حسن   سڕکردن 2008 - 2007  
8 رزكار قادر بابكر قادر   سڕکردن 2008 - 2007  
9 سوران عمر حسن معروف   سڕکردن 2008 - 2007  
10 شؤخان محمد خالد قادر   سڕکردن 2008 - 2007  
11 شوخان احمد اسعد احمد   سڕکردن 2008 - 2007  
12 شوخان حسن حسين محمد   سڕکردن 2008 - 2007  
13 شيني محمد حمة غریب معروف   سڕکردن 2008 - 2007  
14 طارق احمد عبدالكريم امين   سڕکردن 2008 - 2007  
15 عادل فتاح كريم رشيد   سڕکردن 2008 - 2007  
16 كاروان محمد محمد علي عبدالله   سڕکردن 2008 - 2007  
17 كاروان مصطفى حمة عبدالله   سڕکردن 2008 - 2007  
18 نيكار جمال فتاح حسن   سڕکردن 2008 - 2007  
19 هيمن صدرالدين محمد رضا   سڕکردن 2008 - 2007  
 
1 ئاشنا  احمد عزیز   چارەسەرى سروشتى 2008 - 2007  
2 هێژان عثمان علی   چارەسەرى سروشتى 2008 - 2007  
3 ایوب عبدالواحذ حمه‌ امین   چارەسەرى سروشتى 2008 - 2007  
4 به‌لێن فائق حمه‌ امین   چارەسەرى سروشتى 2008 - 2007  
5 به‌یان أنور فائق   چارەسەرى سروشتى 2008 - 2007  
6 هێشو ابوبکر محمد   چارەسەرى سروشتى 2008 - 2007  
7 بیریڤان مصطفی عمر   چارەسەرى سروشتى 2008 - 2007  
8 په‌ری محمد فتح الله   چارەسەرى سروشتى 2008 - 2007  
9 دڵشاد علی محمد   چارەسەرى سروشتى 2008 - 2007  
10 رێبوار کمال حمه‌   چارەسەرى سروشتى 2008 - 2007  
11 رێزان کاظم علی   چارەسەرى سروشتى 2008 - 2007  
12 سه‌فین نوری محمد   چارەسەرى سروشتى 2008 - 2007  
13 شکریه‌ رشید مارف   چارەسەرى سروشتى 2008 - 2007  
14 شمال عباس صالح   چارەسەرى سروشتى 2008 - 2007  
15 چنار فتاح محمد   چارەسەرى سروشتى 2008 - 2007  
16 هه‌ردی بورهان عبدالله   چارەسەرى سروشتى 2008 - 2007  
 
1 ئاواز محمد شریف   شیکاری نەخۆشیەکان 2008 - 2007  
2 اکرم علی صالح   شیکاری نەخۆشیەکان 2008 - 2007  
3 یاد عثمان صالح   شیکاری نەخۆشیەکان 2008 - 2007  
4 بنار جعفر سعید   شیکاری نەخۆشیەکان 2008 - 2007  
5 توانا علی عبدول   شیکاری نەخۆشیەکان 2008 - 2007  
6 حسێن علی خواکرم   شیکاری نەخۆشیەکان 2008 - 2007  
7 رێباز محمد حسن   شیکاری نەخۆشیەکان 2008 - 2007  
8 سه‌رباز رسول حمد   شیکاری نەخۆشیەکان 2008 - 2007  
9 سه‌رده‌شت لطیف علی   شیکاری نەخۆشیەکان 2008 - 2007  
10 سۆران رسول فرج   شیکاری نەخۆشیەکان 2008 - 2007  
11 سوسن جبار احمد   شیکاری نەخۆشیەکان 2008 - 2007  
12 شارستان نجم عبدالله‌   شیکاری نەخۆشیەکان 2008 - 2007  
13 شیرزاد قادر عبدالله‌   شیکاری نەخۆشیەکان 2008 - 2007  
14 شیلان حمه‌ احمد   شیکاری نەخۆشیەکان 2008 - 2007  
15 شۆخان اکرم محمود   شیکاری نەخۆشیەکان 2008 - 2007  
16 علی عماد زکی   شیکاری نەخۆشیەکان 2008 - 2007  
17 علی کریم رحیم   شیکاری نەخۆشیەکان 2008 - 2007  
18 عمر خضر عبدالله‌   شیکاری نەخۆشیەکان 2008 - 2007  
19 فاطمه رسول وسو   شیکاری نەخۆشیەکان 2008 - 2007  
20 فریدون ابوبکر محمد   شیکاری نەخۆشیەکان 2008 - 2007  
21 ناسکه‌ محمد حمه‌   شیکاری نەخۆشیەکان 2008 - 2007  
22 هاوژین سعدالله‌ فیض الله‌   شیکاری نەخۆشیەکان 2008 - 2007  
23 هێرش عبدالله‌ مناف   شیکاری نەخۆشیەکان 2008 - 2007  
24 هێمن حسن مصطفی   شیکاری نەخۆشیەکان 2008 - 2007  
25 هێمن حمه‌ سعید عبدالله‌   شیکاری نەخۆشیەکان 2008 - 2007  
26 هیوا محمد عزیز   شیکاری نەخۆشیەکان 2008 - 2007  
 
1 ئارى جمال قادر   کارەبا 2008 - 2007  
2 ئازاد نورى كريم   کارەبا 2008 - 2007  
3 ئاسو ئازاد حمةلاو   کارەبا 2008 - 2007  
4 ئاكو ابراهيم قادر   کارەبا 2008 - 2007  
5 ئاوات احمد محمد   کارەبا 2008 - 2007  
6 ئاودير حكمت حمة عزيز   کارەبا 2008 - 2007  
7 ئةفين محمد قادر   کارەبا 2008 - 2007  
8 اراز على سعيد   کارەبا 2008 - 2007  
9 اسان قيس فتح الله   کارەبا 2008 - 2007  
10 بةفرين نظام محمود   کارەبا 2008 - 2007  
11 بةهزاد عمرعلى   کارەبا 2008 - 2007  
12 بشتيوان جلال احمد   کارەبا 2008 - 2007  
13 بشتيوان كريم على   کارەبا 2008 - 2007  
14 بيستون والى على   کارەبا 2008 - 2007  
15 تانيا جمال رؤوف   کارەبا 2008 - 2007  
16 جبار رفيق عزيز   کارەبا 2008 - 2007  
17 جنار جمال عبدالله   کارەبا 2008 - 2007  
18 جيا عمر على   کارەبا 2008 - 2007  
19 خةندة زريان جرجيس   کارەبا 2008 - 2007  
20 دانا اكرم حمة امين   کارەبا 2008 - 2007  
21 روزان عمر عزيز   کارەبا 2008 - 2007  
22 ريبين على حسين   کارەبا 2008 - 2007  
23 زيتون عمر محمد امين   کارەبا 2008 - 2007  
24 شكار كمال محمد   کارەبا 2008 - 2007  
25 شينة رؤوف محمود   کارەبا 2008 - 2007  
26 عثمان صالح محمد امين   کارەبا 2008 - 2007  
27 كاردو عمر حمة صالح   کارەبا 2008 - 2007  
28 كويستان جلال حمة غريب   کارەبا 2008 - 2007  
29 كويستان حمة لاو حمة سور   کارەبا 2008 - 2007  
30 ليلى فيض الله صابر   کارەبا 2008 - 2007  
31 مةزن عوسمان صابر   کارەبا 2008 - 2007  
32 محمد ابراهيم مصطفى   کارەبا 2008 - 2007  
33 محمد عبدالله على   کارەبا 2008 - 2007  
34 ناز جةلال حمة على   کارەبا 2008 - 2007  
35 هاوبير كمال رةزا على   کارەبا 2008 - 2007  
36 هةزار ظاهر محمد   کارەبا 2008 - 2007  
37 هةلو على اسماعيل   کارەبا 2008 - 2007  
38 وفاء طاهر محمد   کارەبا 2008 - 2007  
 
1 ئاريان فريدون حبيب   میکانیک 2008 - 2007  
2 ئالان جلال مجيد   میکانیک 2008 - 2007  
3 احسان جبار خماس   میکانیک 2008 - 2007  
4 بةرهةم بةختيار عمر   میکانیک 2008 - 2007  
5 بيشرو طالب علي   میکانیک 2008 - 2007  
6 تريفة عمر احمد   میکانیک 2008 - 2007  
7 جرا مولود بابير   میکانیک 2008 - 2007  
8 دةريا محمد محمد مراد   میکانیک 2008 - 2007  
9 دةشتي عبدالله محمد   میکانیک 2008 - 2007  
10 دةشتى كاكة جوان ملا توفيق   میکانیک 2008 - 2007  
11 دلنيا علي جوهر   میکانیک 2008 - 2007  
12 رةوا سعيد وةلى   میکانیک 2008 - 2007  
13 رنجدر سرور محمد صالح   میکانیک 2008 - 2007  
14 ريبةر ستار عبدالرحمن   میکانیک 2008 - 2007  
15 ريبين علي علي محمد   میکانیک 2008 - 2007  
16 زانا احمد مصطفى   میکانیک 2008 - 2007  
17 زيان حسن فارس   میکانیک 2008 - 2007  
18 زيلوان ابوبكر عمر   میکانیک 2008 - 2007  
19 زينو عمر حمة صالح كريم   میکانیک 2008 - 2007  
20 سةنكةر عبدالهادي حمة رشيد   میکانیک 2008 - 2007  
21 فةريدون هابيل حمة فقي   میکانیک 2008 - 2007  
22 فلاح رحمن حمة كريم رحمن   میکانیک 2008 - 2007  
23 كاربين فائق مصطفى   میکانیک 2008 - 2007  
24 مير صلاح دين محمد فرج   میکانیک 2008 - 2007  
25 هانا محمد سعيد   میکانیک 2008 - 2007  
26 هاوكار نزار عثمان حمةرةش   میکانیک 2008 - 2007  
27 هةريم حمة نجم حمة   میکانیک 2008 - 2007  
 
1 ئارام احمد بيروت   رووپێوى 2008 - 2007  
2 ئاسوس خدر غفور   رووپێوى 2008 - 2007  
3 ئاوات جمال رحمان   رووپێوى 2008 - 2007  
4 ابوبكر احمد رضا قادر   رووپێوى 2008 - 2007  
5 اوميد مجيد فتاح   رووپێوى 2008 - 2007  
6 ايفان عبدالله كريم   رووپێوى 2008 - 2007  
7 باخان محى الدين ابراهيم   رووپێوى 2008 - 2007  
8 بةسوز احمد قادر   رووپێوى 2008 - 2007  
9 جنور محمد رحمن   رووپێوى 2008 - 2007  
10 خالد عثمان على   رووپێوى 2008 - 2007  
11 خانزاد مجيد خورشيد   رووپێوى 2008 - 2007  
12 ديارى سوارة عبدالله   رووپێوى 2008 - 2007  
13 رةهةند عمر حسن   رووپێوى 2008 - 2007  
14 ريباز كريم درويش   رووپێوى 2008 - 2007  
15 ريبوار حاجى صالح   رووپێوى 2008 - 2007  
16 ريبوار معروف محمد   رووپێوى 2008 - 2007  
17 ريناس عمر عبدالله   رووپێوى 2008 - 2007  
18 زةيتون عمر كريم   رووپێوى 2008 - 2007  
19 ساكار عمر فتاح   رووپێوى 2008 - 2007  
20 سامان اسماعيل احمد   رووپێوى 2008 - 2007  
21 سامان سعد عبدالرحمن   رووپێوى 2008 - 2007  
22 سامان سعيد حسين   رووپێوى 2008 - 2007  
23 سورانمحمدعبدالله   رووپێوى 2008 - 2007  
24 سوزان حمة زيدان سعيد   رووپێوى 2008 - 2007  
25 شاباز مصطفى عمر   رووپێوى 2008 - 2007  
26 شاباز مصطفى عمر   رووپێوى 2008 - 2007  
27 شةهين محمد رؤوف   رووپێوى 2008 - 2007  
28 شيرين سليم حارس   رووپێوى 2008 - 2007  
29 شيلان عثمان فرج   رووپێوى 2008 - 2007  
30 عمر ابراهيم حمة محمد   رووپێوى 2008 - 2007  
31 فائزة امين حمة عزيز   رووپێوى 2008 - 2007  
32 فرميسك فائق محمد   رووپێوى 2008 - 2007  
33 فرهاد حسن حمة احمد   رووپێوى 2008 - 2007  
34 فريدون محمد عارف   رووپێوى 2008 - 2007  
35 قادر ابراهيم مصطفى   رووپێوى 2008 - 2007  
36 كامةران احمد وسو   رووپێوى 2008 - 2007  
37 كوران عثمان محمد امين   رووپێوى 2008 - 2007  
38 كوسار انور عمر   رووپێوى 2008 - 2007  
39 كونار محمد فرج   رووپێوى 2008 - 2007  
40 محمد رسول على   رووپێوى 2008 - 2007  
41 محمد طالب عولكريم   رووپێوى 2008 - 2007  
42 ناسك عثمان كريم   رووپێوى 2008 - 2007  
43 نيان احمد محمد   رووپێوى 2008 - 2007  
44 هاوري محمد عبدالكريم   رووپێوى 2008 - 2007  
45 هةردى عمر عبداقادر   رووپێوى 2008 - 2007  
46 هةوار دلشاد كريم   رووپێوى 2008 - 2007  
47 هةورامان حمة رشيد   رووپێوى 2008 - 2007  
48 هيمن محمود مصطفى   رووپێوى 2008 - 2007  
49 يوسف فرج حاجى محمد   رووپێوى 2008 - 2007  
 
1 ئاودير عثمان محمد   کارگێڕی کار 2008 - 2007  
2 ئةفين جمال قادر   کارگێڕی کار 2008 - 2007  
3 ئوميد جلال شريف   کارگێڕی کار 2008 - 2007  
4 بةختيار حبيب رحيم   کارگێڕی کار 2008 - 2007  
5 بةرهةم طالب عبدالقادر   کارگێڕی کار 2008 - 2007  
6 بةهار احمد سعيد   کارگێڕی کار 2008 - 2007  
7 بةهار محمود احمد   کارگێڕی کار 2008 - 2007  
8 برهان فرج سعيد   کارگێڕی کار 2008 - 2007  
9 بفرين عباس حسين   کارگێڕی کار 2008 - 2007  
10 بيشةوا تحسين حميد   کارگێڕی کار 2008 - 2007  
11 تافان حسين محمد   کارگێڕی کار 2008 - 2007  
12 تريفة رسول غريب   کارگێڕی کار 2008 - 2007  
13 جمال مجيد احمد   کارگێڕی کار 2008 - 2007  
14 جنور محسن قادر   کارگێڕی کار 2008 - 2007  
15 جوان رؤوف محمد   کارگێڕی کار 2008 - 2007  
16 جوان عبدالله محمود   کارگێڕی کار 2008 - 2007  
17 جيا حمة محمود مارف   کارگێڕی کار 2008 - 2007  
18 خوشكان جليل حمة قادر   کارگێڕی کار 2008 - 2007  
19 داليا بابان محمد   کارگێڕی کار 2008 - 2007  
20 دةريا يحيى مصطفى   کارگێڕی کار 2008 - 2007  
21 دةشنى محمد طال اسماعيل   کارگێڕی کار 2008 - 2007  
22 ديرين كمال معروف   کارگێڕی کار 2008 - 2007  
23 روخوش كريم احمد   کارگێڕی کار 2008 - 2007  
24 روزان عبدالله فيض الله   کارگێڕی کار 2008 - 2007  
25 روناك امين كريم   کارگێڕی کار 2008 - 2007  
26 ريزان حسين عزيز   کارگێڕی کار 2008 - 2007  
27 زانا محمود حسين   کارگێڕی کار 2008 - 2007  
28 زيان كامل حمة حسن   کارگێڕی کار 2008 - 2007  
29 سازان صالح محمود   کارگێڕی کار 2008 - 2007  
30 ساكار احمد مولود   کارگێڕی کار 2008 - 2007  
31 سةركو صديق رؤوف   کارگێڕی کار 2008 - 2007  
32 سةروةر سوارة حسن   کارگێڕی کار 2008 - 2007  
33 سةيران محمد اسماعيل   کارگێڕی کار 2008 - 2007  
34 سهير باسم هاشم   کارگێڕی کار 2008 - 2007  
35 سوزان عزت رسيد   کارگێڕی کار 2008 - 2007  
36 سونيا جةلال عزيز   کارگێڕی کار 2008 - 2007  
37 شارا اكرم عارف   کارگێڕی کار 2008 - 2007  
38 شةيدا عمر صالح   کارگێڕی کار 2008 - 2007  
39 شةيدا كريم احمد   کارگێڕی کار 2008 - 2007  
40 شناس بورهان عمر   کارگێڕی کار 2008 - 2007  
41 شوخان محمد خان حسين   کارگێڕی کار 2008 - 2007  
42 شيرين عمر خواكرم   کارگێڕی کار 2008 - 2007  
43 صبيحة كريم احمد   کارگێڕی کار 2008 - 2007  
44 فاطمة رشيد خدر كريم   کارگێڕی کار 2008 - 2007  
45 فاطمة عبدالرحمان كاكة مةند   کارگێڕی کار 2008 - 2007  
46 فينوس احمد يونس   کارگێڕی کار 2008 - 2007  
47 قصى فائق مهدى   کارگێڕی کار 2008 - 2007  
48 كانى عمر حسن   کارگێڕی کار 2008 - 2007  
49 كةردن جمال عبدالله   کارگێڕی کار 2008 - 2007  
50 كزال احمد صالح   کارگێڕی کار 2008 - 2007  
51 كلثوم علي عبدالله سعيد   کارگێڕی کار 2008 - 2007  
52 ليلى عباس على   کارگێڕی کار 2008 - 2007  
53 نينا جعفر محمد   کارگێڕی کار 2008 - 2007  
54 هازة اسماعيل عزيز   کارگێڕی کار 2008 - 2007  
55 هاوزين بايز سوار   کارگێڕی کار 2008 - 2007  
56 هاوكار جةزا مصطفى   کارگێڕی کار 2008 - 2007  
57 هاوناز على صديق   کارگێڕی کار 2008 - 2007  
58 هةلكورد عبدالله عثمان   کارگێڕی کار 2008 - 2007  
59 هةوار ظاهر كاكة رةش   کارگێڕی کار 2008 - 2007  
60 هيرو احمد رشيد   کارگێڕی کار 2008 - 2007  
61 هيرو احمد محمد   کارگێڕی کار 2008 - 2007  
62 هيزو كومةل مصطفى   کارگێڕی کار 2008 - 2007  
63 هيمن عباس احمد   کارگێڕی کار 2008 - 2007  
 
1 ئارام عمر على   ژمێریاری 2008 - 2007  
2 ئارةزو محمود سليم   ژمێریاری 2008 - 2007  
3 ئارى غفور رشيد   ژمێریاری 2008 - 2007  
4 ئاسو عزيز شاسوار   ژمێریاری 2008 - 2007  
5 ئاشتى احمد محمد   ژمێریاری 2008 - 2007  
6 ئاشنا ابوبكر احمد   ژمێریاری 2008 - 2007  
7 ئالان سلام محمود   ژمێریاری 2008 - 2007  
8 ئاواز حسين احمد   ژمێریاری 2008 - 2007  
9 ئاواز محمد امين   ژمێریاری 2008 - 2007  
10 ئةزين محمد حسن   ژمێریاری 2008 - 2007  
11 ئةزين محمد عبدالرحمن   ژمێریاری 2008 - 2007  
12 ئةفين رفيق حمة كريم   ژمێریاری 2008 - 2007  
13 اوميد حسين عمر   ژمێریاری 2008 - 2007  
14 باخان محمد عزيز   ژمێریاری 2008 - 2007  
15 باخان مولود شفيق   ژمێریاری 2008 - 2007  
16 بان عثمان محمد امين   ژمێریاری 2008 - 2007  
17 بةسوز سعيد محمد   ژمێریاری 2008 - 2007  
18 بةناز محمد عبدالله   ژمێریاری 2008 - 2007  
19 تازان محمد عبدول   ژمێریاری 2008 - 2007  
20 تةرو طيب جبار امين   ژمێریاری 2008 - 2007  
21 خةندة محمد فهمى   ژمێریاری 2008 - 2007  
22 خيلان احمد عبدالرحمن   ژمێریاری 2008 - 2007  
23 خيلان انور على   ژمێریاری 2008 - 2007  
24 داليا حمة خورشيد مولود   ژمێریاری 2008 - 2007  
25 درخشان عبدالرحمن صادق   ژمێریاری 2008 - 2007  
26 دلخوش قادر احمد   ژمێریاری 2008 - 2007  
27 ديرين كمال حسن   ژمێریاری 2008 - 2007  
28 رنا عبدالحسين جويد   ژمێریاری 2008 - 2007  
29 ريزان عبدالله احمد   ژمێریاری 2008 - 2007  
30 ريزين محمد على محمود   ژمێریاری 2008 - 2007  
31 ريكا حكمت رشيد   ژمێریاری 2008 - 2007  
32 زانا عمر ابراهيم رشيد   ژمێریاری 2008 - 2007  
33 زينب عبدالله على   ژمێریاری 2008 - 2007  
34 زينو مجيد كريم   ژمێریاری 2008 - 2007  
35 سامان عمر حمة رحيم   ژمێریاری 2008 - 2007  
36 سةردار صديق محمود   ژمێریاری 2008 - 2007  
37 سةناريا كمال محمد   ژمێریاری 2008 - 2007  
38 سرود كمال محمد   ژمێریاری 2008 - 2007  
39 سلام حمة على حمة صالح   ژمێریاری 2008 - 2007  
40 سمير غفور لطيف   ژمێریاری 2008 - 2007  
41 سميرة حمة سعيد احمد   ژمێریاری 2008 - 2007  
42 سوران يوسف حمة صالح   ژمێریاری 2008 - 2007  
43 سيامةند صابر كريم   ژمێریاری 2008 - 2007  
44 سيف الدين احمد جاسم   ژمێریاری 2008 - 2007  
45 شاخةوان طاهر عبدالله   ژمێریاری 2008 - 2007  
46 شارا يوسف بابة رسول   ژمێریاری 2008 - 2007  
47 شوخان حسين عزيز   ژمێریاری 2008 - 2007  
48 شورش عبدالله حسين   ژمێریاری 2008 - 2007  
49 شوشة غفور كريم   ژمێریاری 2008 - 2007  
50 شيروان على برزو كاكة   ژمێریاری 2008 - 2007  
51 شيماء احمد محمد   ژمێریاری 2008 - 2007  
52 شينى طارق محمد   ژمێریاری 2008 - 2007  
53 فيان ابراهيم محمد رشيد   ژمێریاری 2008 - 2007  
54 كارزان جعفر حمة صالح   ژمێریاری 2008 - 2007  
55 كارزان كمال حمة سليمان   ژمێریاری 2008 - 2007  
56 كوجةر محمد سعيد   ژمێریاری 2008 - 2007  
57 كوردة عبدالله فيح الله   ژمێریاری 2008 - 2007  
58 كولان عبدالخالق محمد امين   ژمێریاری 2008 - 2007  
59 كونا بابا رسول كريم   ژمێریاری 2008 - 2007  
60 ليزان سيروان عبدالله   ژمێریاری 2008 - 2007  
61 مةريوان عثمان محمد محمد امين   ژمێریاری 2008 - 2007  
62 محمد سربست توفيق   ژمێریاری 2008 - 2007  
63 محمد عثمان فقى محمد   ژمێریاری 2008 - 2007  
64 محمود محمد احمد   ژمێریاری 2008 - 2007  
65 نةريمان مولود بارام   ژمێریاری 2008 - 2007  
66 هازة طيب محمد   ژمێریاری 2008 - 2007  
67 هاوكار على محمد   ژمێریاری 2008 - 2007  
68 هيرش على رضا   ژمێریاری 2008 - 2007  
69 هيرو عثمان حسين   ژمێریاری 2008 - 2007  
70 هيشو حسين كريم   ژمێریاری 2008 - 2007  
71 هيشو خسرةو رؤوف   ژمێریاری 2008 - 2007  
72 هيشو ريبوار على   ژمێریاری 2008 - 2007  
73 هيمن عزيز فرج   ژمێریاری 2008 - 2007  
Comments