2004-2005

 دەرچوانى ساڵی 2004 - 2005
1 ئاره‌زوو محمد سمین   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی 2005 - 2004  
2 ئاکۆ مجید محمد   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی 2005 - 2004  
3 امیره‌ عمر کوین   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی 2005 - 2004  
4 ئاراز عبدالرحمن محمد   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی 2005 - 2004  
5 توفیق علی اسماعیل   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی 2005 - 2004  
6 دانا عبدالله‌ رشید   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی 2005 - 2004  
7 دڵسۆز شێخ کریم عبدالله‌   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی 2005 - 2004  
8 ژینۆ هادی حسن   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی 2005 - 2004  
9 ڕۆزا عمر عبید   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی 2005 - 2004  
10 رێبوار اورحمان وستا صالح   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی 2005 - 2004  
11 رێبوار حمه‌ وه‌یس حمه‌ حسین   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی 2005 - 2004  
12 شارا سلیمان حمه‌ جان   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی 2005 - 2004  
13 شاناز فاروق فقی رشید   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی 2005 - 2004  
14 شێرکۆ عبدالله‌ رؤوف   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی 2005 - 2004  
15 گولخاتر ابراهیم باپیر   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی 2005 - 2004  
16 ڤان رفیق صالح   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی 2005 - 2004  
17 فریدون احمد حمد امین   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی 2005 - 2004  
18 قمریة صدیق صالح   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی 2005 - 2004  
19 کادح سعید احمد   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی 2005 - 2004  
20 کوردۆ علی محمد   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی 2005 - 2004  
21 لانه‌ فاروق عثمان   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی 2005 - 2004  
22 میهربان جلیل کریم   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی 2005 - 2004  
23 ناز صلاح محمد   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی 2005 - 2004  
24 هه‌لوێست عمر قادر   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی 2005 - 2004  
25 هێمن محمد ئالی   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی 2005 - 2004  
26 هێمن رفیق صالح   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی 2005 - 2004  
27 هیوا جمال فارس   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی 2005 - 2004  
28 سه‌ما فریق محمد   راگەیاندن/ رۆژنامەنوسی 2005 - 2004  
 
1 ارام  قادر بیروت   دەرمانسازی 2005 - 2004  
2 ئاریان  علی  مجید   دەرمانسازی 2005 - 2004  
3 باخه‌وان  عبدالرحمان أسکندر   دەرمانسازی 2005 - 2004  
4 بانو سعدون  محمد   دەرمانسازی 2005 - 2004  
5 بێستون  اسماعیل غفور   دەرمانسازی 2005 - 2004  
6 تاڤگه‌ عمر رحیم   دەرمانسازی 2005 - 2004  
7 په‌سه‌ند  جمال  عبدالرحمن    دەرمانسازی 2005 - 2004  
8 پشتیوان  أدریس غالب   دەرمانسازی 2005 - 2004  
9 خه‌نده‌ عزیز محمود   دەرمانسازی 2005 - 2004  
10 دانا  ابراهیم  مجید   دەرمانسازی 2005 - 2004  
11 دانا  عارف  حمه‌ امین    دەرمانسازی 2005 - 2004  
12 رفیق حسن  صالح   دەرمانسازی 2005 - 2004  
13 ریباز یاسین  سلیم    دەرمانسازی 2005 - 2004  
14 ڕێبه‌ر فرج کاکی   دەرمانسازی 2005 - 2004  
15 ڕێبوار بایز کریم    دەرمانسازی 2005 - 2004  
16 ڕێبوار  کریم  شریف   دەرمانسازی 2005 - 2004  
17 زانا جمال  محمد   دەرمانسازی 2005 - 2004  
18 سازان خلیل محمد   دەرمانسازی 2005 - 2004  
19 سامان حامد رحیم   دەرمانسازی 2005 - 2004  
20 سیوان  کریم  أحمد   دەرمانسازی 2005 - 2004  
21 سروه‌ کمال بابکر   دەرمانسازی 2005 - 2004  
22 شاخه‌وان  ممند همزه‌   دەرمانسازی 2005 - 2004  
23 شارا مهدی  محی الدین    دەرمانسازی 2005 - 2004  
24 شونم  عبدالله‌  سعید    دەرمانسازی 2005 - 2004  
25 شیلان  قادر  کریم    دەرمانسازی 2005 - 2004  
26 شینی رحمان ابراهیم    دەرمانسازی 2005 - 2004  
27 گۆران  قادر عمر    دەرمانسازی 2005 - 2004  
28 فخرالدین  عبدالله‌  سعید    دەرمانسازی 2005 - 2004  
29 مصطفی جلال مصطفی   دەرمانسازی 2005 - 2004  
30 مقداد محمد عمر    دەرمانسازی 2005 - 2004  
31 نوشیروان  عبدالرحمن  شکر   دەرمانسازی 2005 - 2004  
32 نیان  رؤوف علی   دەرمانسازی 2005 - 2004  
33 هاوژین  أکرم  قادر   دەرمانسازی 2005 - 2004  
34 هه‌تاو حسن  محمد   دەرمانسازی 2005 - 2004  
35 هیمن  محمد شکور   دەرمانسازی 2005 - 2004  
36 هیمن  بهاءالدین  صالح   دەرمانسازی 2005 - 2004  
37 هیوا علی  محمد   دەرمانسازی 2005 - 2004  
38 یحیا محمد سعید    دەرمانسازی 2005 - 2004  
39 یوسف علی  أحمد   دەرمانسازی 2005 - 2004  
 
1 بهاءالدين جلال حمة رحيم   پەرستاری 2005 - 2004  
2 محمد احمد حسن   پەرستاری 2005 - 2004  
3 سميرة لطيف عبدالله   پەرستاری 2005 - 2004  
4 شةهين عزيز ابوبكر   پەرستاری 2005 - 2004  
5 سوزان محمد عمر   پەرستاری 2005 - 2004  
6 ئارام حمة غفور سعيد   پەرستاری 2005 - 2004  
7 خوشى محمد رضا   پەرستاری 2005 - 2004  
8 كاروان على رضا   پەرستاری 2005 - 2004  
9 روناك طيب يوسف   پەرستاری 2005 - 2004  
10 كارزان محمد فؤاد   پەرستاری 2005 - 2004  
11 كولالة فارس عبدالله   پەرستاری 2005 - 2004  
12 كامةران عثمان قادر   پەرستاری 2005 - 2004  
13 سيفةر على شريف   پەرستاری 2005 - 2004  
14 ريباز عمر حمة غريب   پەرستاری 2005 - 2004  
15 هةريم محمود فتاح   پەرستاری 2005 - 2004  
16 ريزان صديق صادق   پەرستاری 2005 - 2004  
17 سوزان سليم محمود   پەرستاری 2005 - 2004  
18 دانا على امير   پەرستاری 2005 - 2004  
19 تارا جمال رضا   پەرستاری 2005 - 2004  
20 كاظم على عبدالله   پەرستاری 2005 - 2004  
21 سازكار قادر ابراهيم   پەرستاری 2005 - 2004  
22 ئافان حمة نجيب سعيد   پەرستاری 2005 - 2004  
23 بريفان فاتح امين   پەرستاری 2005 - 2004  
24 ديلمان جمال رشيد   پەرستاری 2005 - 2004  
25 فيان احمد عبدالله   پەرستاری 2005 - 2004  
26 ئاسيا عمر على احمد   پەرستاری 2005 - 2004  
27 خةندة محمود حمة امين   پەرستاری 2005 - 2004  
28 ريحان كريم قادر   پەرستاری 2005 - 2004  
29 روخوش محمود حمة صالح   پەرستاری 2005 - 2004  
30 نياز هادى داود   پەرستاری 2005 - 2004  
31 روناك محمود حمة صالح   پەرستاری 2005 - 2004  
32 فرياد محمود حمة امين   پەرستاری 2005 - 2004  
33 شةهلا حسن سعيد كريم   پەرستاری 2005 - 2004  
34 بيكرد محمد احمد   پەرستاری 2005 - 2004  
35 شيلان عبدالله رسول   پەرستاری 2005 - 2004  
36 نيكار عبدالله همزة   پەرستاری 2005 - 2004  
37 دلير مجنون رشيد   پەرستاری 2005 - 2004  
38 نجيبة عبدالله رحمان   پەرستاری 2005 - 2004  
39 شةهلا رحمن حسين   پەرستاری 2005 - 2004  
40 كونا جبار حمة امين   پەرستاری 2005 - 2004  
41 محمد حمة صالح   پەرستاری 2005 - 2004  
42 شلير قادر احمد   پەرستاری 2005 - 2004  
43 سازكار امين رشيد   پەرستاری 2005 - 2004  
44 لطيفة عثمان عارف   پەرستاری 2005 - 2004  
45 محمد عبدالله رسول   پەرستاری 2005 - 2004  
46 بةيمان رحيم سعيد   پەرستاری 2005 - 2004  
47 شادان قادر ابوبكر   پەرستاری 2005 - 2004  
48 رازاو كريم محمد   پەرستاری 2005 - 2004  
49 مهاباد رسول درويش   پەرستاری 2005 - 2004  
50 اواز على صالح   پەرستاری 2005 - 2004  
51 سردار محمود عبدالقادر   پەرستاری 2005 - 2004  
52 نعيمة على رحيم   پەرستاری 2005 - 2004  
53 الماس جليل احمد   پەرستاری 2005 - 2004  
54 بةيوةند دلشاد عباس   پەرستاری 2005 - 2004  
55 نازةنين رشيد عبدالله   پەرستاری 2005 - 2004  
56 ديمةن جمال احمد   پەرستاری 2005 - 2004  
57 جوان محمد قادر   پەرستاری 2005 - 2004  
58 جلال اورحمان حسين   پەرستاری 2005 - 2004  
59 حسن محمد امين   پەرستاری 2005 - 2004  
60 هيمن كريم احمد   پەرستاری 2005 - 2004  
61 على حسين رحمان   پەرستاری 2005 - 2004  
 
1 ئازاد وسمان عثمان   تەندروستی و کۆمەڵ 2005 - 2004  
2 ئالا رفيق توفيق   تەندروستی و کۆمەڵ 2005 - 2004  
3 ئاواز ناصر احمد   تەندروستی و کۆمەڵ 2005 - 2004  
4 ئةفين مجيد اسماعيل   تەندروستی و کۆمەڵ 2005 - 2004  
5 ئوميد عبدالله صالح   تەندروستی و کۆمەڵ 2005 - 2004  
6 اسماعيل جلال محمد   تەندروستی و کۆمەڵ 2005 - 2004  
7 انور عبدالله حمة صالح   تەندروستی و کۆمەڵ 2005 - 2004  
8 اوميد محمد فتح الله   تەندروستی و کۆمەڵ 2005 - 2004  
9 بةهرة عمر على   تەندروستی و کۆمەڵ 2005 - 2004  
10 بةيمان عبدالله صالح   تەندروستی و کۆمەڵ 2005 - 2004  
11 جاسم حسن حسين   تەندروستی و کۆمەڵ 2005 - 2004  
12 جنار بكر حمة رضا   تەندروستی و کۆمەڵ 2005 - 2004  
13 جنور عصام الدين درويش   تەندروستی و کۆمەڵ 2005 - 2004  
14 جيمةن احمد سمين   تەندروستی و کۆمەڵ 2005 - 2004  
15 خەنده طالب صادق   تەندروستی و کۆمەڵ 2005 - 2004  
16 دانا علاء الدين حسين   تەندروستی و کۆمەڵ 2005 - 2004  
17 دلير ابوبكر محمود   تەندروستی و کۆمەڵ 2005 - 2004  
18 روزة محمد جزا   تەندروستی و کۆمەڵ 2005 - 2004  
19 روزكار حامد رسول   تەندروستی و کۆمەڵ 2005 - 2004  
20 ريباز كريم محمد   تەندروستی و کۆمەڵ 2005 - 2004  
21 ريبوار قادر والى   تەندروستی و کۆمەڵ 2005 - 2004  
22 ريبوار محمد حسن   تەندروستی و کۆمەڵ 2005 - 2004  
23 زيان مصطفى محمد   تەندروستی و کۆمەڵ 2005 - 2004  
24 سةربةست سعيد رشيد   تەندروستی و کۆمەڵ 2005 - 2004  
25 سةردار حسن عزيز   تەندروستی و کۆمەڵ 2005 - 2004  
26 سةيران طاهر محمود   تەندروستی و کۆمەڵ 2005 - 2004  
27 سربست محمد عبدالله   تەندروستی و کۆمەڵ 2005 - 2004  
28 سعدون عبدالله ممند   تەندروستی و کۆمەڵ 2005 - 2004  
29 سوران على بيروت   تەندروستی و کۆمەڵ 2005 - 2004  
30 شاخةوان عثمان عبدالرحمن   تەندروستی و کۆمەڵ 2005 - 2004  
31 على حسين رحمن رحيم   تەندروستی و کۆمەڵ 2005 - 2004  
32 كازاو على حمة بۆر   تەندروستی و کۆمەڵ 2005 - 2004  
33 كامران فريق حاتم   تەندروستی و کۆمەڵ 2005 - 2004  
34 مةريوان سلام عارف   تەندروستی و کۆمەڵ 2005 - 2004  
35 ناسكة عمر سعيد   تەندروستی و کۆمەڵ 2005 - 2004  
 
1 ئاراس مصطفى محمد   تیشک 2005 - 2004  
2 بةختيار عثمان كريم   تیشک 2005 - 2004  
3 توانا بابا على حسين   تیشک 2005 - 2004  
4 رةنجدةر عثمان احمد   تیشک 2005 - 2004  
5 ريباز حسام الدين محمد على   تیشک 2005 - 2004  
6 ريبوار حسن مجيد   تیشک 2005 - 2004  
7 زانا على عبدالرحمن   تیشک 2005 - 2004  
8 ساكار رحيم شريف   تیشک 2005 - 2004  
9 سامان جلال امين سعدون   تیشک 2005 - 2004  
10 شةوبو اسماعيل حمة امين   تیشک 2005 - 2004  
11 شنو على حمة امين    تیشک 2005 - 2004  
12 فرمان بيروت احمد   تیشک 2005 - 2004  
13 كةنار كريم رحيم   تیشک 2005 - 2004  
14 موفق فريق حسن   تیشک 2005 - 2004  
15 ناظمعزيزمصطفى   تیشک 2005 - 2004  
16 نياز عثمان امين   تیشک 2005 - 2004  
17 هاوتا عثمان عبدالقادر   تیشک 2005 - 2004  
18 هيوا نامق توفيق   تیشک 2005 - 2004  
 
1 ئارام بابه‌ رسول محمد   سڕکردن 2005 - 2004  
2 ئامانج فائق رشید   سڕکردن 2005 - 2004  
3 اسماعیل رفیق کریم   سڕکردن 2005 - 2004  
4 باقی حسن محمد   سڕکردن 2005 - 2004  
5 به‌ناز احمد حمه‌ صالح   سڕکردن 2005 - 2004  
6 بێساران حسێن علی   سڕکردن 2005 - 2004  
7 ته‌لار غفور حمه‌ صالح   سڕکردن 2005 - 2004  
8 خه‌نده‌ ئازاد محی الدین   سڕکردن 2005 - 2004  
9 دانا  عبدالواحد عبدالله   سڕکردن 2005 - 2004  
10 ده‌رون أبراهیم قادر   سڕکردن 2005 - 2004  
11 رۆژه‌ محمدجزا محمود   سڕکردن 2005 - 2004  
12 زریان قادر رحمان   سڕکردن 2005 - 2004  
13 ستار سالار توفیق   سڕکردن 2005 - 2004  
14 سیروان حسێن شاسوار   سڕکردن 2005 - 2004  
15 سوسن عبدالله خضر   سڕکردن 2005 - 2004  
16 شنۆ لطیف قادر   سڕکردن 2005 - 2004  
17 شونم سعید صابر   سڕکردن 2005 - 2004  
18 فهمی فاروق حسن   سڕکردن 2005 - 2004  
19 که‌وره‌نگ رؤوف حاجی سعید   سڕکردن 2005 - 2004  
20 کوردو به‌رزان عبدالله   سڕکردن 2005 - 2004  
21 کۆچه‌ر نامق محمود   سڕکردن 2005 - 2004  
22 گۆنا علی محمد   سڕکردن 2005 - 2004  
23 مهاباد حسن فرج   سڕکردن 2005 - 2004  
24 به‌هروز  ده‌رویش علی    سڕکردن 2005 - 2004  
 
1 ئامانج حسێن رضا   چارەسەرى سروشتی 2005 - 2004  
2 ئاواره‌ محمد محمود   چارەسەرى سروشتی 2005 - 2004  
3 ئاواز مصطفی حمه‌ أمین   چارەسەرى سروشتی 2005 - 2004  
4 ازاد سلام محمود   چارەسەرى سروشتی 2005 - 2004  
5 اشتی حمه‌ رشید جمعه‌   چارەسەرى سروشتی 2005 - 2004  
6 الماس حسن قادر   چارەسەرى سروشتی 2005 - 2004  
7 ایریڤان عزالدین محمد   چارەسەرى سروشتی 2005 - 2004  
8 به‌هره‌ محمود احمد   چارەسەرى سروشتی 2005 - 2004  
9 په‌رژین نوری محمد   چارەسەرى سروشتی 2005 - 2004  
10 خلیل سعید محمد   چارەسەرى سروشتی 2005 - 2004  
11 هێمن فتاح حمه‌ خواکرم   چارەسەرى سروشتی 2005 - 2004  
12 ده‌شنی عبدالکریم احمد   چارەسەرى سروشتی 2005 - 2004  
13 رۆشنا محمد قادر   چارەسەرى سروشتی 2005 - 2004  
14 رۆژگار حامد رسول   چارەسەرى سروشتی 2005 - 2004  
15 سه‌ربه‌ست محسن جلال   چارەسەرى سروشتی 2005 - 2004  
16 شه‌وبو محمد فائق   چارەسەرى سروشتی 2005 - 2004  
17 شوخان عمر شریف   چارەسەرى سروشتی 2005 - 2004  
18 چرا عبدالخالق احمد   چارەسەرى سروشتی 2005 - 2004  
19 منیره‌ محمود محمد   چارەسەرى سروشتی 2005 - 2004  
20 مهاباد مصطفی خدر   چارەسەرى سروشتی 2005 - 2004  
21 نیرگز محی الدین محمد   چارەسەرى سروشتی 2005 - 2004  
22 نیاز احمد مصطفی   چارەسەرى سروشتی 2005 - 2004  
23 گوران عثمان أسماعیل   چارەسەرى سروشتی 2005 - 2004  
24 هێرۆ عمر شریف   چارەسەرى سروشتی 2005 - 2004  
 
1 ئه‌ژی نجم الدین حمه‌ امین   شیکاری نەخۆشیەکان 2005 - 2004  
2 باخان عوسمان رشید   شیکاری نەخۆشیەکان 2005 - 2004  
3 رزگار فتاح حمه‌ خوا کرم   شیکاری نەخۆشیەکان 2005 - 2004  
4 رزگار عمر حسن   شیکاری نەخۆشیەکان 2005 - 2004  
5 رێزان مولود احمد   شیکاری نەخۆشیەکان 2005 - 2004  
6 سالار ابوبکر احمه‌ امین   شیکاری نەخۆشیەکان 2005 - 2004  
7 سه‌رکه‌وت عمر نجیب   شیکاری نەخۆشیەکان 2005 - 2004  
8 له‌نجه‌ احمد محمد   شیکاری نەخۆشیەکان 2005 - 2004  
9 شاهۆ علی جلال   شیکاری نەخۆشیەکان 2005 - 2004  
10 شهلا قادر کریم   شیکاری نەخۆشیەکان 2005 - 2004  
11 گۆنا احمد محمود   شیکاری نەخۆشیەکان 2005 - 2004  
12 عادل ابراهیم صالح   شیکاری نەخۆشیەکان 2005 - 2004  
13 علی عبدالله‌ روستم   شیکاری نەخۆشیەکان 2005 - 2004  
14 هاوژین اسماعیل رسول   شیکاری نەخۆشیەکان 2005 - 2004  
15 نه‌شمیل حسن محمد   شیکاری نەخۆشیەکان 2005 - 2004  
16 هانۆ عمر علی   شیکاری نەخۆشیەکان 2005 - 2004  
17 هه‌ڵاڵه‌ سعید رحمان   شیکاری نەخۆشیەکان 2005 - 2004  
18 ایوب حمه‌ غریب کاکه‌ برا   شیکاری نەخۆشیەکان 2005 - 2004  
19 ئاراس احمد عزیز   شیکاری نەخۆشیەکان 2005 - 2004  
20 نزیره‌ محمود ملا ناصر   شیکاری نەخۆشیەکان 2005 - 2004  
21 ئاکۆ عمر علی   شیکاری نەخۆشیەکان 2005 - 2004  
22 ئالان ستار نصرالدین   شیکاری نەخۆشیەکان 2005 - 2004  
23 دلشاد محمد فائق   شیکاری نەخۆشیەکان 2005 - 2004  
24 رازی احمد صالح   شیکاری نەخۆشیەکان 2005 - 2004  
25 رزگار غنی طالب   شیکاری نەخۆشیەکان 2005 - 2004  
26 سۆما جهاد زۆراب   شیکاری نەخۆشیەکان 2005 - 2004  
27 سازگار عبدالجبار محمد   شیکاری نەخۆشیەکان 2005 - 2004  
28 سوسن خالد حمه‌ خورشید   شیکاری نەخۆشیەکان 2005 - 2004  
29 شهلا عباس احمد   شیکاری نەخۆشیەکان 2005 - 2004  
30 عثمان احمد حسین   شیکاری نەخۆشیەکان 2005 - 2004  
31 لانه‌ محمد امین محمد   شیکاری نەخۆشیەکان 2005 - 2004  
 
1 ئاراز عبدالرحمن محمد امين   پاراستنی ڕووەک 2005 - 2004  
2 ئاسو ابراهيم عبدالواهاب   پاراستنی ڕووەک 2005 - 2004  
3 ئةزى عبدالرحمن رحيم   پاراستنی ڕووەک 2005 - 2004  
4 الماس قادر طيب   پاراستنی ڕووەک 2005 - 2004  
5 امانج صالح صديق   پاراستنی ڕووەک 2005 - 2004  
6 بةناز عثمان حسين   پاراستنی ڕووەک 2005 - 2004  
7 بةناز فايق محمد   پاراستنی ڕووەک 2005 - 2004  
8 بيكةرد مجيد احمد   پاراستنی ڕووەک 2005 - 2004  
9 تابان حمة سعيد حمة صالح   پاراستنی ڕووەک 2005 - 2004  
10 تابان على كاكى   پاراستنی ڕووەک 2005 - 2004  
11 تريفة حسن سالار   پاراستنی ڕووەک 2005 - 2004  
12 تريفة عبدالكريم رحيم   پاراستنی ڕووەک 2005 - 2004  
13 جةبرةو منصور انور   پاراستنی ڕووەک 2005 - 2004  
14 خةندة على احمد   پاراستنی ڕووەک 2005 - 2004  
15 دانا قادر محمد   پاراستنی ڕووەک 2005 - 2004  
16 ديار حمة حسين حسن   پاراستنی ڕووەک 2005 - 2004  
17 روبار رضا عبدالله   پاراستنی ڕووەک 2005 - 2004  
18 ريباز عبدالغفور رفيق   پاراستنی ڕووەک 2005 - 2004  
19 سازكار توفيق حمة مراد   پاراستنی ڕووەک 2005 - 2004  
20 سةركول صالح محمود   پاراستنی ڕووەک 2005 - 2004  
21 سرشان ابراهيم عزيز   پاراستنی ڕووەک 2005 - 2004  
22 سعدية عبدالقادر احمد   پاراستنی ڕووەک 2005 - 2004  
23 سوزان خليل ابراهيم   پاراستنی ڕووەک 2005 - 2004  
24 شادمان جمال جلال   پاراستنی ڕووەک 2005 - 2004  
25 شادية نامق احمد   پاراستنی ڕووەک 2005 - 2004  
26 شالاو عبدالرحيم احمد   پاراستنی ڕووەک 2005 - 2004  
27 شاناز عزيز محمود   پاراستنی ڕووەک 2005 - 2004  
28 شةهين كريم محمد   پاراستنی ڕووەک 2005 - 2004  
29 شوخ نورى محمد   پاراستنی ڕووەک 2005 - 2004  
30 شوخان سروةت عبدالقادر حمة   پاراستنی ڕووەک 2005 - 2004  
31 شوخان عثمان شريف   پاراستنی ڕووەک 2005 - 2004  
32 شوخان مارف مراد   پاراستنی ڕووەک 2005 - 2004  
33 شيلان احمد عبدالرحمن   پاراستنی ڕووەک 2005 - 2004  
34 شيلان تاهير محمود   پاراستنی ڕووەک 2005 - 2004  
35 شيوة حسين على   پاراستنی ڕووەک 2005 - 2004  
36 غريب سردار صالح   پاراستنی ڕووەک 2005 - 2004  
37 كانياو بابا شيخ   پاراستنی ڕووەک 2005 - 2004  
38 كةزال عثمان صالح   پاراستنی ڕووەک 2005 - 2004  
39 كةشاو عمر احمد   پاراستنی ڕووەک 2005 - 2004  
40 كولالة حسن محمد   پاراستنی ڕووەک 2005 - 2004  
41 كولالة ياسين محمد   پاراستنی ڕووەک 2005 - 2004  
42 لقمان جبار احمد   پاراستنی ڕووەک 2005 - 2004  
43 ميران جلال على   پاراستنی ڕووەک 2005 - 2004  
44 نجم الدين سلام درويش   پاراستنی ڕووەک 2005 - 2004  
45 نزار ناصح محمد   پاراستنی ڕووەک 2005 - 2004  
46 نكين حمة صالح   پاراستنی ڕووەک 2005 - 2004  
47 نياز ابراهيم صالح   پاراستنی ڕووەک 2005 - 2004  
48 هاوناز كمال عبدالله   پاراستنی ڕووەک 2005 - 2004  
49 هةناو حمة جزا عبدالقادر   پاراستنی ڕووەک 2005 - 2004  
50 هةوار حمة امين عثمان   پاراستنی ڕووەک 2005 - 2004  
51 هةوار يحى عبدالله   پاراستنی ڕووەک 2005 - 2004  
52 هةوراز كريم احمد   پاراستنی ڕووەک 2005 - 2004  
53 هيرش رشيد فتاح   پاراستنی ڕووەک 2005 - 2004  
54 يادكار محمد حمة رسول   پاراستنی ڕووەک 2005 - 2004  
 
1 ئارام عبدالعزيز كاكة عبدالله   کارگێڕی کار 2005 - 2004  
2 ئارام فؤاد رسول   کارگێڕی کار 2005 - 2004  
3 ئاوان عمر محمد   کارگێڕی کار 2005 - 2004  
4 بةناز عبدالله شريف   کارگێڕی کار 2005 - 2004  
5 بريسكة سيروان رؤوف   کارگێڕی کار 2005 - 2004  
6 بشتيوان جمال حسن   کارگێڕی کار 2005 - 2004  
7 بيمان عودل عزيز محى الدين   کارگێڕی کار 2005 - 2004  
8 تةلار صديق محمد امين   کارگێڕی کار 2005 - 2004  
9 تروسكة عبدالله اسماعيل   کارگێڕی کار 2005 - 2004  
10 تريفة نورى حمة لاو مصطفى   کارگێڕی کار 2005 - 2004  
11 جراخان احمد محمد   کارگێڕی کار 2005 - 2004  
12 جوان عبدالله نورى   کارگێڕی کار 2005 - 2004  
13 جيا سعيد محمد امين   کارگێڕی کار 2005 - 2004  
14 خلور حميد رشيد   کارگێڕی کار 2005 - 2004  
15 داليام حمد احمد   کارگێڕی کار 2005 - 2004  
16 دةرون حمة امين حمة رحيم   کارگێڕی کار 2005 - 2004  
17 دةرون صابر صالح   کارگێڕی کار 2005 - 2004  
18 دلشاد برايم محمود   کارگێڕی کار 2005 - 2004  
19 دلنيا لطيف عبدالحمن   کارگێڕی کار 2005 - 2004  
20 دلير ابراهيم احمد   کارگێڕی کار 2005 - 2004  
21 رزكار عثمان حسين   کارگێڕی کار 2005 - 2004  
22 روزا عبدول محمود   کارگێڕی کار 2005 - 2004  
23 روشنا على محمد امين   کارگێڕی کار 2005 - 2004  
24 ريناز على توفيق   کارگێڕی کار 2005 - 2004  
25 زانا على صالح   کارگێڕی کار 2005 - 2004  
26 زوان صديق نجم سعيد   کارگێڕی کار 2005 - 2004  
27 زيان عباس توفيق   کارگێڕی کار 2005 - 2004  
28 سارا حسن فتاح   کارگێڕی کار 2005 - 2004  
29 سارةوان محمد صالح   کارگێڕی کار 2005 - 2004  
30 سازان عبدالله فرج   کارگێڕی کار 2005 - 2004  
31 ساسان وهبى محمود   کارگێڕی کار 2005 - 2004  
32 ساكار على رةزا امين   کارگێڕی کار 2005 - 2004  
33 سةرجل علاء الدين طه عبدالله   کارگێڕی کار 2005 - 2004  
34 سوران مهدى محمد   کارگێڕی کار 2005 - 2004  
35 سوزان جبار محمد   کارگێڕی کار 2005 - 2004  
36 سيروان رضا محمود   کارگێڕی کار 2005 - 2004  
37 شادان حسين حسن   کارگێڕی کار 2005 - 2004  
38 شاراو صابر حسن   کارگێڕی کار 2005 - 2004  
39 شاز عبدالرحمن مصطفى   کارگێڕی کار 2005 - 2004  
40 شانو حسين حسن   کارگێڕی کار 2005 - 2004  
41 شةمال محمد جزا   کارگێڕی کار 2005 - 2004  
42 شةهين عثمان رشيد   کارگێڕی کار 2005 - 2004  
43 شةوبو صالح محمد امين   کارگێڕی کار 2005 - 2004  
44 شهين غريب صالح   کارگێڕی کار 2005 - 2004  
45 شوخان اكرم قادر   کارگێڕی کار 2005 - 2004  
46 شوخان انور كورون   کارگێڕی کار 2005 - 2004  
47 شوخان رحمان احمد   کارگێڕی کار 2005 - 2004  
48 شوخان فائق عبدالرحمن   کارگێڕی کار 2005 - 2004  
49 شيلان حمة رشيد   کارگێڕی کار 2005 - 2004  
50 عباس عبدالله رشيد   کارگێڕی کار 2005 - 2004  
51 عثمان كريم سليم   کارگێڕی کار 2005 - 2004  
52 عرفان عزيز على   کارگێڕی کار 2005 - 2004  
53 على حسين محمد امين   کارگێڕی کار 2005 - 2004  
54 فرمان محمد فارس   کارگێڕی کار 2005 - 2004  
55 فرميسك محى الدين كريم   کارگێڕی کار 2005 - 2004  
56 فرهاد عبدالقادر احمد   کارگێڕی کار 2005 - 2004  
57 فريدون عبدالقادر احمد   کارگێڕی کار 2005 - 2004  
58 قهرمان مجيد حميد   کارگێڕی کار 2005 - 2004  
59 كانياو احمد حميد   کارگێڕی کار 2005 - 2004  
60 كةشاو ارسلان قادر   کارگێڕی کار 2005 - 2004  
61 كريم خليل كريم   کارگێڕی کار 2005 - 2004  
62 كولان نورى قادر   کارگێڕی کار 2005 - 2004  
63 كويستان سعيد روستم   کارگێڕی کار 2005 - 2004  
64 كويستان نامق عزيز   کارگێڕی کار 2005 - 2004  
65 لانة بهزاد داود حمة رحيم   کارگێڕی کار 2005 - 2004  
66 لانة حمة سعيد كريم   کارگێڕی کار 2005 - 2004  
67 لةنجة محمد سعيد   کارگێڕی کار 2005 - 2004  
68 محسين احمد محمد   کارگێڕی کار 2005 - 2004  
69 محمد حمة على عبدالقادر   کارگێڕی کار 2005 - 2004  
70 محمد سعيد فرج   کارگێڕی کار 2005 - 2004  
71 مهدى حمة صالح حسين   کارگێڕی کار 2005 - 2004  
72 ناز سةربةست عبدالله محمد   کارگێڕی کار 2005 - 2004  
73 نزار حمة حمة لاو   کارگێڕی کار 2005 - 2004  
74 نيان كريم حمة شيخ كريم   کارگێڕی کار 2005 - 2004  
75 نيان محمود رحيم   کارگێڕی کار 2005 - 2004  
76 نيشتمان عثمان محمود   کارگێڕی کار 2005 - 2004  
77 نيشتمان على عبدالله   کارگێڕی کار 2005 - 2004  
78 هةردة لطيف مصطفى   کارگێڕی کار 2005 - 2004  
79 هةزار بابا رسول نورى   کارگێڕی کار 2005 - 2004  
80 هةزار عزيز مجيد   کارگێڕی کار 2005 - 2004  
81 هونةر جوهر محمد   کارگێڕی کار 2005 - 2004  
82 هيشو صلاح الدين رشيد   کارگێڕی کار 2005 - 2004  
83 هيشو مصطفى محمد احمد   کارگێڕی کار 2005 - 2004  
84 هيمن احمد حمة رسول   کارگێڕی کار 2005 - 2004  
85 وةنةوشة اسماعيل طاهر   کارگێڕی کار 2005 - 2004  
 
1 ئاسو حمة رشيد   ژمێریاری 2005 - 2004  
2 ئاشنا سالار حسين   ژمێریاری 2005 - 2004  
3 ئاشنا نوزاد عبدالعزيز   ژمێریاری 2005 - 2004  
4 ئاكار محمدل او رضا   ژمێریاری 2005 - 2004  
5 احمد حسين فتاح   ژمێریاری 2005 - 2004  
6 بافى نورى مصطفى   ژمێریاری 2005 - 2004  
7 بةفرين محمود على   ژمێریاری 2005 - 2004  
8 بةناز كريم محمود   ژمێریاری 2005 - 2004  
9 بةيان احمد محمد   ژمێریاری 2005 - 2004  
10 بةيمان كريم رضا   ژمێریاری 2005 - 2004  
11 بةيمان كمال حمة على   ژمێریاری 2005 - 2004  
12 بيستان محمد توفيق   ژمێریاری 2005 - 2004  
13 تارا مولود محمد   ژمێریاری 2005 - 2004  
14 تةرزة جمال محمد   ژمێریاری 2005 - 2004  
15 جلال على امين   ژمێریاری 2005 - 2004  
16 خيرية محمود صالح   ژمێریاری 2005 - 2004  
17 دارا عبدالكريم عبدالله   ژمێریاری 2005 - 2004  
18 داسوز عمر محمد   ژمێریاری 2005 - 2004  
19 دةشنى عبدالله امين   ژمێریاری 2005 - 2004  
20 دلخواز محمود حمة سور   ژمێریاری 2005 - 2004  
21 دلير محمد صالح   ژمێریاری 2005 - 2004  
22 ديار صديق محمود   ژمێریاری 2005 - 2004  
23 ديلمان جمال جلال   ژمێریاری 2005 - 2004  
24 روزان محمود كريم   ژمێریاری 2005 - 2004  
25 ريباز سعيد محمود   ژمێریاری 2005 - 2004  
26 ريباز محمد حسين   ژمێریاری 2005 - 2004  
27 ريزين جلال عبدالله   ژمێریاری 2005 - 2004  
28 ريزين نجات عراف   ژمێریاری 2005 - 2004  
29 زيوار احمد عبدالرحيم   ژمێریاری 2005 - 2004  
30 سابات ناصح مصطفى   ژمێریاری 2005 - 2004  
31 سازان جمال غفور   ژمێریاری 2005 - 2004  
32 ساوين انور عمر   ژمێریاری 2005 - 2004  
33 سميرة احمد محمد   ژمێریاری 2005 - 2004  
34 سوران احمد عبدالرحمن   ژمێریاری 2005 - 2004  
35 سوزان احمد بيروت   ژمێریاری 2005 - 2004  
36 سوزان رفعت احمد   ژمێریاری 2005 - 2004  
37 شاراعمراحمد   ژمێریاری 2005 - 2004  
38 شانوفيقمحمود   ژمێریاری 2005 - 2004  
39 شورشسليمانمحمد   ژمێریاری 2005 - 2004  
40 شيلان احمد توفيق   ژمێریاری 2005 - 2004  
41 شيلان صديق حسن   ژمێریاری 2005 - 2004  
42 على رشيد محمد   ژمێریاری 2005 - 2004  
43 قاسم حسن حسين   ژمێریاری 2005 - 2004  
44 كامل ظاهر حمة كريم   ژمێریاری 2005 - 2004  
45 كانياو عبداللها حمد   ژمێریاری 2005 - 2004  
46 كولان عثمان عبدالله   ژمێریاری 2005 - 2004  
47 كويستان سلام محمد   ژمێریاری 2005 - 2004  
48 لةرى فرج على   ژمێریاری 2005 - 2004  
49 مريم محمد احمد   ژمێریاری 2005 - 2004  
50 مهاباد عبدالله سعيد   ژمێریاری 2005 - 2004  
51 ميران محمد على   ژمێریاری 2005 - 2004  
52 مينو فريد رشيد   ژمێریاری 2005 - 2004  
53 ناديةعمرصابر   ژمێریاری 2005 - 2004  
54 نارين حميد احمد   ژمێریاری 2005 - 2004  
55 ناز وشيار عزيز   ژمێریاری 2005 - 2004  
56 نيان جلال سليمان   ژمێریاری 2005 - 2004  
57 هاوزين احمد حسين   ژمێریاری 2005 - 2004  
58 هةكار ازمير حسن   ژمێریاری 2005 - 2004  
59 هةوار محسن عبدالرحمن   ژمێریاری 2005 - 2004  
60 وفاء جلال محمود   ژمێریاری 2005 - 2004  
61 يادكار اسماعيل احمد   ژمێریاری 2005 - 2004  
62 يعقوب احمد حمة سعيد   ژمێریاری 2005 - 2004  
 
1 ئارى جمال احمد   میکانیک 2005 - 2004  
2 ئارى محمد طاهر   میکانیک 2005 - 2004  
3 ئةزين كويزة محمود   میکانیک 2005 - 2004  
4 ابوبكر صديق حمة نجم   میکانیک 2005 - 2004  
5 ادريس قادر توفيق   میکانیک 2005 - 2004  
6 بالا جمال عزيز   میکانیک 2005 - 2004  
7 بةرواز وريا محمد   میکانیک 2005 - 2004  
8 بةفرين ابوبكر اسماعيل   میکانیک 2005 - 2004  
9 بةهار احمد على   میکانیک 2005 - 2004  
10 بةياد حسام الدين صالح   میکانیک 2005 - 2004  
11 برهان احمد مصطفى   میکانیک 2005 - 2004  
12 بلال حسن محمود   میکانیک 2005 - 2004  
13 بنار سامى على   میکانیک 2005 - 2004  
14 بهار جلال حسين   میکانیک 2005 - 2004  
15 تارا ابراهيم سعيد   میکانیک 2005 - 2004  
16 تافان حسين فقى محمد   میکانیک 2005 - 2004  
17 جبار عثمان رسول    میکانیک 2005 - 2004  
18 جرو عبدالرحمن محمد امين   میکانیک 2005 - 2004  
19 جنور عمر محمد   میکانیک 2005 - 2004  
20 جومان عثمان صالح   میکانیک 2005 - 2004  
21 حمة عزيز مير عبدالله   میکانیک 2005 - 2004  
22 حمدية محمد سليم   میکانیک 2005 - 2004  
23 حميد عمر كريم   میکانیک 2005 - 2004  
24 خيلان عبدالكريم على   میکانیک 2005 - 2004  
25 دابان عبدالله مولود   میکانیک 2005 - 2004  
26 دانا خسرو محمد   میکانیک 2005 - 2004  
27 دانا عمر رشيد   میکانیک 2005 - 2004  
28 دلشاد طه حسين   میکانیک 2005 - 2004  
29 ديار توفيق محمد   میکانیک 2005 - 2004  
30 ديدار على حمة امين   میکانیک 2005 - 2004  
31 ديمةن عمر عبدالله   میکانیک 2005 - 2004  
32 رةنج عبدالكريم   میکانیک 2005 - 2004  
33 رزكار احمد محمد   میکانیک 2005 - 2004  
34 روشنا احمد محمود   میکانیک 2005 - 2004  
35 ريباز حمة شريف   میکانیک 2005 - 2004  
36 ريزنة حسن على   میکانیک 2005 - 2004  
37 زيان على فرج   میکانیک 2005 - 2004  
38 زير فرج صالح   میکانیک 2005 - 2004  
39 سارا حمة فرج مجيد   میکانیک 2005 - 2004  
40 ساكار صدقي محمد امين   میکانیک 2005 - 2004  
41 سامان محمد مصطفى   میکانیک 2005 - 2004  
42 سةروةر جمال حارس   میکانیک 2005 - 2004  
43 سردار مصطفى محمود   میکانیک 2005 - 2004  
44 سناء عمر نجيب   میکانیک 2005 - 2004  
45 سوبا سالار عبدالقادر   میکانیک 2005 - 2004  
46 سوزان حمة امين معروف   میکانیک 2005 - 2004  
47 سوزان فلاح احمد   میکانیک 2005 - 2004  
48 سوما عزيز حسين   میکانیک 2005 - 2004  
49 سيروان على حمة رشيد   میکانیک 2005 - 2004  
50 شادة عثمان  حسن   میکانیک 2005 - 2004  
51 شةهين محمود احمد   میکانیک 2005 - 2004  
52 شلير كريم عبدالعزيز   میکانیک 2005 - 2004  
53 شنو طه محمد امين   میکانیک 2005 - 2004  
54 شيلان اسماعيل حمة رشيد   میکانیک 2005 - 2004  
55 شيلان عثمان قادر   میکانیک 2005 - 2004  
56 فاضل شريف حمة كريم   میکانیک 2005 - 2004  
57 فرمان كريم فتاح   میکانیک 2005 - 2004  
58 فيان غريب بير وةيس   میکانیک 2005 - 2004  
59 كاروان انور على   میکانیک 2005 - 2004  
60 كاروان انور على   میکانیک 2005 - 2004  
61 كاروان توفيق احمد   میکانیک 2005 - 2004  
62 كاروان توفيق احمد فتح الله   میکانیک 2005 - 2004  
63 كاشما جيهان بةخش   میکانیک 2005 - 2004  
64 كانياو عبدالله حمة شريف   میکانیک 2005 - 2004  
65 كانياو عمر عبدالله   میکانیک 2005 - 2004  
66 كةرميان حامد قادر   میکانیک 2005 - 2004  
67 كةزان جبار احمد   میکانیک 2005 - 2004  
70 كوران فريدون حبيب   میکانیک 2005 - 2004  
71 كولان ابوبكر احمد   میکانیک 2005 - 2004  
72 لانة محمد فتاح   میکانیک 2005 - 2004  
73 لاوين نوري دةشتي   میکانیک 2005 - 2004  
74 لةرين لطيف حسين   میکانیک 2005 - 2004  
75 ليلى رفيق رحمان   میکانیک 2005 - 2004  
76 ليلى كامل حسين   میکانیک 2005 - 2004  
77 مثنى محمد محمد   میکانیک 2005 - 2004  
78 مهربان كريم قادر   میکانیک 2005 - 2004  
79 نةبةز قادر عثمان   میکانیک 2005 - 2004  
80 نجات فتاح حمة كريم   میکانیک 2005 - 2004  
81 هاورى محمد امين كريم   میکانیک 2005 - 2004  
82 هوشيار فائق مجيد   میکانیک 2005 - 2004  
83 هونةر محمد عبدالرحمن   میکانیک 2005 - 2004  
84 هيشو فايق رسول   میکانیک 2005 - 2004  
85 هيما فرهاد احمد   میکانیک 2005 - 2004  
86 هيمن عبدالله رسول   میکانیک 2005 - 2004  
87 هيوا رضا صالح   میکانیک 2005 - 2004  
 
1 ئارام صلاح محمد   ڕوپێوی 2005 - 2004  
2 ئةديب محمد سعيد   ڕوپێوی 2005 - 2004  
3 اركان محمود عزيز   ڕوپێوی 2005 - 2004  
4 بافى على احمد   ڕوپێوی 2005 - 2004  
5 بةخشان جمال محمد   ڕوپێوی 2005 - 2004  
6 بةرزى زاهر احمد   ڕوپێوی 2005 - 2004  
7 بةهرة صلاح كريم   ڕوپێوی 2005 - 2004  
8 تافان محمد نورى   ڕوپێوی 2005 - 2004  
9 تريفة بةختيار على   ڕوپێوی 2005 - 2004  
10 حيدر ظاهر نورى   ڕوپێوی 2005 - 2004  
11 خةندة جمال كريم   ڕوپێوی 2005 - 2004  
12 دلسوز حسين فتاح   ڕوپێوی 2005 - 2004  
13 روشنا عمر حمة مير احمد   ڕوپێوی 2005 - 2004  
14 ريبةر فايق مصطفى   ڕوپێوی 2005 - 2004  
15 ريزان نامق عبدالله   ڕوپێوی 2005 - 2004  
16 ريزنة ابوبكر على   ڕوپێوی 2005 - 2004  
17 زارا غفور حمة سليمان   ڕوپێوی 2005 - 2004  
18 زانا حسن محمد   ڕوپێوی 2005 - 2004  
19 زينوار حسن محمود   ڕوپێوی 2005 - 2004  
20 سازان مصطفى عبدالله   ڕوپێوی 2005 - 2004  
21 سازكار محمد رشيد   ڕوپێوی 2005 - 2004  
22 ساكار محمد احمد   ڕوپێوی 2005 - 2004  
23 ساوين ئاوات محمد   ڕوپێوی 2005 - 2004  
24 ساوين على بابكر   ڕوپێوی 2005 - 2004  
25 سنور صالح محمد   ڕوپێوی 2005 - 2004  
26 سوزان سيروان اسعد   ڕوپێوی 2005 - 2004  
27 سوزان محمد رضا   ڕوپێوی 2005 - 2004  
28 سيوان محمد مراد   ڕوپێوی 2005 - 2004  
29 شلير احمد محمود   ڕوپێوی 2005 - 2004  
30 شوخان عمر كاكة اولا   ڕوپێوی 2005 - 2004  
31 شوخان كمال فايق   ڕوپێوی 2005 - 2004  
32 شوخان محمد عبدالقادر   ڕوپێوی 2005 - 2004  
33 شيروان كريم حمة على   ڕوپێوی 2005 - 2004  
34 شيروان محمد سعيد   ڕوپێوی 2005 - 2004  
35 شيرين على حمة صالح   ڕوپێوی 2005 - 2004  
36 على صالح محمود   ڕوپێوی 2005 - 2004  
37 فرهاد سوارة ملا فقى رسول   ڕوپێوی 2005 - 2004  
38 فيان رفيق كروش   ڕوپێوی 2005 - 2004  
39 كاروان مجيد محمود   ڕوپێوی 2005 - 2004  
40 كانياو طه محمد خان   ڕوپێوی 2005 - 2004  
41 كةنار نجم الدين كريم   ڕوپێوی 2005 - 2004  
42 كوران طيب محمود   ڕوپێوی 2005 - 2004  
43 ماليا كريم رسول   ڕوپێوی 2005 - 2004  
44 مهاباد خالد محمد   ڕوپێوی 2005 - 2004  
45 هةريم محمد حمه   ڕوپێوی 2005 - 2004  
46 هەفال خليل محمود   ڕوپێوی 2005 - 2004  
47 هندرين فاروق حسين   ڕوپێوی 2005 - 2004  
48 هونةر فتاح حمة رسول   ڕوپێوی 2005 - 2004  
49 هيرو برهان فرج   ڕوپێوی 2005 - 2004  
50 هيرو حسين عبدالرحمن   ڕوپێوی 2005 - 2004  
51 هيرو حمه صالح   ڕوپێوی 2005 - 2004  
52 هيمن محمود كريم   ڕوپێوی 2005 - 2004  
 
1 ئارام مصطفى رحيم   کارەبا 2005 - 2004  
2 ئارةزوو جمال حسين   کارەبا 2005 - 2004  
3 ئاريان عزيز امين   کارەبا 2005 - 2004  
4 ئازاد عثمان محمد   کارەبا 2005 - 2004  
5 ئاسو محمد حمة على   کارەبا 2005 - 2004  
6 ئاسو محمد مدحت   کارەبا 2005 - 2004  
7 ئافان حسين ابراهيم   کارەبا 2005 - 2004  
8 ئالان عمر كريم   کارەبا 2005 - 2004  
9 ئامانج عزيز عبدالله   کارەبا 2005 - 2004  
10 ئامانج عمر كريم   کارەبا 2005 - 2004  
11 ئاواز حسين جاسم   کارەبا 2005 - 2004  
12 ئةفين صديق حسن   کارەبا 2005 - 2004  
13 ئةفين فريدون عمر   کارەبا 2005 - 2004  
14 ئوميد صالح سعيد   کارەبا 2005 - 2004  
15 احمد محمد فاتح   کارەبا 2005 - 2004  
16 احمد نجاة نورى   کارەبا 2005 - 2004  
17 بابان محمد صالح   کارەبا 2005 - 2004  
18 باوةر فؤاد لطيف   کارەبا 2005 - 2004  
19 بةختيار على كريم   کارەبا 2005 - 2004  
20 بةنازعلىحمةجان   کارەبا 2005 - 2004  
21 بةهرة عمر احمد   کارەبا 2005 - 2004  
22 بةيمان قادر احمد   کارەبا 2005 - 2004  
23 بةيوةست عثمان محمد   کارەبا 2005 - 2004  
24 بختيار عبدالكريم محمد   کارەبا 2005 - 2004  
25 بوكان ارسلان قادر   کارەبا 2005 - 2004  
26 تةرزة حامد عبدالله   کارەبا 2005 - 2004  
27 تةلار توفيق محمود   کارەبا 2005 - 2004  
28 تريفة احمد محمد   کارەبا 2005 - 2004  
29 تيشك ابراهيم ظاهر   کارەبا 2005 - 2004  
30 جرو حمة صالح شاسوار   کارەبا 2005 - 2004  
31 جوانة صالح عزيز   کارەبا 2005 - 2004  
32 جوتيار عبدالله رسول   کارەبا 2005 - 2004  
33 جيا سةروةر عبدالله   کارەبا 2005 - 2004  
34 خةرمان خسرةو غفور   کارەبا 2005 - 2004  
35 داليا نوزاد عبدالله   کارەبا 2005 - 2004  
36 دانا عمر رشيد   کارەبا 2005 - 2004  
37 دةشتى محمد محى الدين   کارەبا 2005 - 2004  
38 دەشنێ عثمان فقى محمد   کارەبا 2005 - 2004  
39 دلفين محمد ئاوات   کارەبا 2005 - 2004  
40 دنيا كمال محمد امين   کارەبا 2005 - 2004  
41 ديار توفيق رضا   کارەبا 2005 - 2004  
42 ديدةن بهمن احمد   کارەبا 2005 - 2004  
43 ديدةن عزت عزيز   کارەبا 2005 - 2004  
44 ديمةن عبدالكريم سليم   کارەبا 2005 - 2004  
45 ديمةن ممند مصطفى   کارەبا 2005 - 2004  
46 رةوةند طارق صابر   کارەبا 2005 - 2004  
47 رهيل ئازاد فرج   کارەبا 2005 - 2004  
48 روبةند رسول برايم   کارەبا 2005 - 2004  
49 روزى مصطفى سيد احمد   کارەبا 2005 - 2004  
50 ريباز انور عبدالله   کارەبا 2005 - 2004  
51 ريباز سلام محمد   کارەبا 2005 - 2004  
52 ريباز طاهر حمة خان   کارەبا 2005 - 2004  
53 ريبين حمة جزا مصطفى   کارەبا 2005 - 2004  
54 ريزان فيصل كريم   کارەبا 2005 - 2004  
55 ريناز عمر عبدالرحمن   کارەبا 2005 - 2004  
56 ريناس محمد احمد   کارەبا 2005 - 2004  
57 زانا عثمان حمة صالح   کارەبا 2005 - 2004  
58 زوزك على عبدالله   کارەبا 2005 - 2004  
59 زيان على حمة عبدالله   کارەبا 2005 - 2004  
60 زينو عثمان محمد   کارەبا 2005 - 2004  
61 زينو قادر سعيد   کارەبا 2005 - 2004  
62 ساجدة فريدون على   کارەبا 2005 - 2004  
63 سارا على حمة يار   کارەبا 2005 - 2004  
64 سارا عمر حمة حسن   کارەبا 2005 - 2004  
65 سةردار فتاح حمة صالح   کارەبا 2005 - 2004  
66 سةناريا عبدالقادر محمد امين   کارەبا 2005 - 2004  
67 سفين صلاح عبدالله   کارەبا 2005 - 2004  
68 سلام قاسم عبدالحميد   کارەبا 2005 - 2004  
69 سناريا ابراهيم مصطفى   کارەبا 2005 - 2004  
70 سوران حسين عزيز   کارەبا 2005 - 2004  
71 سيروان عمر محمود   کارەبا 2005 - 2004  
72 شادان رحمن احمد   کارەبا 2005 - 2004  
73 شادمان عبدالرحمن رشيد   کارەبا 2005 - 2004  
74 شارا محمود عبدالله   کارەبا 2005 - 2004  
75 شنو جزاء عثمان   کارەبا 2005 - 2004  
76 شوخان عثمان فارس   کارەبا 2005 - 2004  
77 شيلان صابر عزيز   کارەبا 2005 - 2004  
78 صباح جلال قادر   کارەبا 2005 - 2004  
79 صلاح احمد محمود   کارەبا 2005 - 2004  
80 طاهر جعفر خورشيد   کارەبا 2005 - 2004  
81 طه ياسين حمه   کارەبا 2005 - 2004  
82 فريق احمد حمة صالح   کارەبا 2005 - 2004  
83 فيان ابوبكر توفيق   کارەبا 2005 - 2004  
84 كارزان محمد احمد   کارەبا 2005 - 2004  
85 كاروان محمود محمد   کارەبا 2005 - 2004  
86 كاظم كمال احمد   کارەبا 2005 - 2004  
87 كانى كمال سلمان   کارەبا 2005 - 2004  
88 كةيوان كمال حمة صادق   کارەبا 2005 - 2004  
89 كريستا احمد جمال   کارەبا 2005 - 2004  
90 كوران حسن مصطفى   کارەبا 2005 - 2004  
91 كوران رحيم عظيم   کارەبا 2005 - 2004  
92 كوردة حسين صابر   کارەبا 2005 - 2004  
93 كوردستان حسام الدين   کارەبا 2005 - 2004  
94 كولالة فارس محمد   کارەبا 2005 - 2004  
95 كولان نجم الدين اسماعيل   کارەبا 2005 - 2004  
96 كونا صابر على   کارەبا 2005 - 2004  
97 كونا كمال حسن   کارەبا 2005 - 2004  
98 لانة حمة على محمد   کارەبا 2005 - 2004  
99 لوزان فريد كريم   کارەبا 2005 - 2004  
## مةستورة عبدالله محمد   کارەبا 2005 - 2004  
## محمد عارف معروف   کارەبا 2005 - 2004  
## محمد عبدالله على   کارەبا 2005 - 2004  
## مهاباد محمد احمد   کارەبا 2005 - 2004  
## مهدى احمد محمد   کارەبا 2005 - 2004  
## ميران عثمان محمد   کارەبا 2005 - 2004  
## ناز عمر محمد   کارەبا 2005 - 2004  
## نيان حمة رشيد عمر   کارەبا 2005 - 2004  
## نيان قادر احمد   کارەبا 2005 - 2004  
## نيشتمان حمد امين احمد   کارەبا 2005 - 2004  
## نيكا محمد روؤف   کارەبا 2005 - 2004  
## هازة حمة جزا غفور   کارەبا 2005 - 2004  
## هانا قةرةنى سليمان   کارەبا 2005 - 2004  
## هةريز كمال عبدالله   کارەبا 2005 - 2004  
## هةلمةت بابا رسول احمد   کارەبا 2005 - 2004  
## هةورامان محمد عبدالله   کارەبا 2005 - 2004  
## هوشمةند جعفر جعفر   کارەبا 2005 - 2004  
## هوشيار نورى قادر   کارەبا 2005 - 2004  
## هيمن احمد على   کارەبا 2005 - 2004  
## هيمن رحمان كريم   کارەبا 2005 - 2004  
## هيمن لطيف كريم   کارەبا 2005 - 2004  
## هيوا كريم حسن   کارەبا 2005 - 2004  
## ياد نديم شوكت   کارەبا 2005 - 2004  
 
1 ئاشتی احمد محمد    ژنان و مناڵ بوون 2005 - 2004  
2 أواره‌ کمال محمد    ژنان و مناڵ بوون 2005 - 2004  
3 به‌ناز کریم حمه‌ صالح    ژنان و مناڵ بوون 2005 - 2004  
4 به‌یان عمر  شریف    ژنان و مناڵ بوون 2005 - 2004  
5 بدریه‌ محمد احمد    ژنان و مناڵ بوون 2005 - 2004  
6 سعاد نوری فارس    ژنان و مناڵ بوون 2005 - 2004  
7 شادان  عمر  محی الدین    ژنان و مناڵ بوون 2005 - 2004  
8 شیدا ناصر سلیم    ژنان و مناڵ بوون 2005 - 2004  
9 شرمن لطیف فتاح    ژنان و مناڵ بوون 2005 - 2004  
10 شونم صالح محمد    ژنان و مناڵ بوون 2005 - 2004  
11 شیلان عزیز صالح    ژنان و مناڵ بوون 2005 - 2004  
12 چنور صالح حمه‌ أمین    ژنان و مناڵ بوون 2005 - 2004  
13 ڤیان حمه‌ سعید حسن    ژنان و مناڵ بوون 2005 - 2004  
14 کوێستان رحیم عبدالله‌    ژنان و مناڵ بوون 2005 - 2004  
15 محسومه‌ حسن احمد    ژنان و مناڵ بوون 2005 - 2004  
16 نیان مصطفی علی    ژنان و مناڵ بوون 2005 - 2004  
17 ألوند رفیق محمد    ژنان و مناڵ بوون 2005 - 2004  
Comments