1996-1997

 دەرچوانى ساڵی 1996 - 1997
1 اری محمد نوری ملا محمود ڕوپێوى 1997 - 1996
2 ئالان عمر عزت ڕوپێوى 1997 - 1996
3 بنار سردار غنی ڕوپێوى 1997 - 1996
4 بورهان عبدالله‌ والی ڕوپێوى 1997 - 1996
5 شیرزاد محمد فرج ڕوپێوى 1997 - 1996
6 صدیق حسین سعید ڕوپێوى 1997 - 1996
7 صالح اسماعیل صالح ڕوپێوى 1997 - 1996
8 عبید داود علی ڕوپێوى 1997 - 1996
9 عماد عمر شریف ڕوپێوى 1997 - 1996
10 فریاد وشیار صالح ڕوپێوى 1997 - 1996
11 گولاله‌ احمد حمه‌ رشید ڕوپێوى 1997 - 1996
12 میدیا احمد علی ڕوپێوى 1997 - 1996
13 مریوان فرید رمزی ڕوپێوى 1997 - 1996
14 هیوا محمد سعید صابر ڕوپێوى 1997 - 1996
15 اکرم احمد سعید ڕوپێوى 1997 - 1996
16 ئاری یاسین محمد ڕوپێوى 1997 - 1996
17 احمد رشید کاکه‌ ویس ڕوپێوى 1997 - 1996
18 امید عبدالله‌ احمد ڕوپێوى 1997 - 1996
19 تارا محمد اسماعیل ڕوپێوى 1997 - 1996
20 جاسم محمود مصطفی ڕوپێوى 1997 - 1996
21 جمال عثمان حسین ڕوپێوى 1997 - 1996
22 چوپی فاتح کریم ڕوپێوى 1997 - 1996
23 چنار احمد محمود ڕوپێوى 1997 - 1996
24 دیاری عبدالقادر سعید ڕوپێوى 1997 - 1996
25 رزگار رحیم لطیف ڕوپێوى 1997 - 1996
26 ریبوار علی سلام ڕوپێوى 1997 - 1996
27 سیروان محمود علی ڕوپێوى 1997 - 1996
28 شورش محمد  رضا ڕوپێوى 1997 - 1996
29 کاوان عمر رحیم ڕوپێوى 1997 - 1996
30 یاوه‌ر احمد محمود ڕوپێوى 1997 - 1996
31 ادریس احمد رحمن ڕوپێوى 1997 - 1996
32 ریزان محمد کریم ڕوپێوى 1997 - 1996
33 نازه‌نین فائق عبدالخالق ڕوپێوى 1997 - 1996
34 نزار محمد فیض الله‌ ڕوپێوى 1997 - 1996
35 نزار غفور رحیم ڕوپێوى 1997 - 1996
36 تارا عمر محی الدین ڕوپێوى 1997 - 1996
37 میدیا محمد صدیق ڕوپێوى 1997 - 1996
38 جبار صالح حمه‌ سور ڕوپێوى 1997 - 1996
 
1 ئاوات خالد اسماعیل میکانیک 1997 - 1996
2 اسکندر قادر عبدالله میکانیک 1997 - 1996
3 ابراهیم حسن احمد میکانیک 1997 - 1996
4 هیوا عبدالکریم عبدالرحمن میکانیک 1997 - 1996
5 یوسف محمود حمه‌صالح میکانیک 1997 - 1996
6 ئومید محمد غفور میکانیک 1997 - 1996
7 ئومید لطیف علی میکانیک 1997 - 1996
8 ابوبکر محمد عبدالکریم میکانیک 1997 - 1996
9 ایوب نورالدین کریم میکانیک 1997 - 1996
10 به‌رزان طه‌ رشید میکانیک 1997 - 1996
11 بێستون توفیق صابر میکانیک 1997 - 1996
12 جزا محمد سعید میکانیک 1997 - 1996
13 حسین قادر صوفی میکانیک 1997 - 1996
14 دانا عبدالرحمن احمد میکانیک 1997 - 1996
15 دڵشاد حمه‌کریم حمه‌سور میکانیک 1997 - 1996
16 رفیق حمه‌سعید رشید میکانیک 1997 - 1996
17 نوزاد حمه‌ حمه‌صالح میکانیک 1997 - 1996
18 سالار امین عبدالله میکانیک 1997 - 1996
19 سه‌لار غازی سالار میکانیک 1997 - 1996
20 سه‌رکه‌وت عثمان احمد میکانیک 1997 - 1996
21 شاخه‌وان سه‌رتیب عزیز میکانیک 1997 - 1996
22 شلێر سالار قادر میکانیک 1997 - 1996
23 عادل محمد علی میکانیک 1997 - 1996
24 عبدالله طاهر صدر میکانیک 1997 - 1996
25 عبدالسلام احمد محمد میکانیک 1997 - 1996
26 علی نامق حمه‌حسین میکانیک 1997 - 1996
27 فرمان عثمان ولی میکانیک 1997 - 1996
28 فریق صدیق محمود میکانیک 1997 - 1996
29 صائب سلام خورشید میکانیک 1997 - 1996
30 صالح احمد ابراهیم میکانیک 1997 - 1996
31 کریم محمد کریم میکانیک 1997 - 1996
32 ماکوان اسماعیل یوسف میکانیک 1997 - 1996
33 محمدامین علی احمد میکانیک 1997 - 1996
34 محمد عبدالقادر نوری میکانیک 1997 - 1996
35 نشوان نجاة محمد میکانیک 1997 - 1996
36 نسرین حسن محمد میکانیک 1997 - 1996
37 نه‌به‌ز عمر جمال میکانیک 1997 - 1996
38 هه‌ڵکه‌وت حسین سعید میکانیک 1997 - 1996
39 هه‌لگورد مجید احمد میکانیک 1997 - 1996
40 هوشیار بکر شیخ طالب میکانیک 1997 - 1996
41 هۆزان عبدالخالق محمد میکانیک 1997 - 1996
42 یاسین محمد ملامحمد میکانیک 1997 - 1996
43 ئاسۆ حسن احمد میکانیک 1997 - 1996
44 ئاسوس کامل صالح میکانیک 1997 - 1996
45 ئاوات عباس مام فرج میکانیک 1997 - 1996
46 ابراهیم عبدالله حمه‌صالح میکانیک 1997 - 1996
47 ئه‌ڤین جمال وه‌لی میکانیک 1997 - 1996
48 ئالان حسن حسین میکانیک 1997 - 1996
49 أمجد احمد رسول میکانیک 1997 - 1996
50 هه‌ڤاڵ محمد مصطفی میکانیک 1997 - 1996
51 به‌ختیار محمد احمد میکانیک 1997 - 1996
52 به‌ختیار عمر روستم میکانیک 1997 - 1996
53 کامه‌ران حمه‌غریب حمه‌ میکانیک 1997 - 1996
54 عطا محمد احمد میکانیک 1997 - 1996
55 به‌یان عمر محمد میکانیک 1997 - 1996
56 بهجت محمد امین میکانیک 1997 - 1996
57 صدیق عباس علی میکانیک 1997 - 1996
58 چیا حمه‌ عبدالله میکانیک 1997 - 1996
59 خدر محمد جلیل میکانیک 1997 - 1996
60 دانا جلال محمد میکانیک 1997 - 1996
61 زانست ناظم قاسم میکانیک 1997 - 1996
62 رێبوار محمد رشید میکانیک 1997 - 1996
63 رێژین جلال امین میکانیک 1997 - 1996
64 رێبین وهاب احمد میکانیک 1997 - 1996
65 سروه‌ لطیف کاکه‌حمه‌ میکانیک 1997 - 1996
66 سرمد جاسم محمد میکانیک 1997 - 1996
67 سامان جلال مولود میکانیک 1997 - 1996
68 سلام مجید شکرالله میکانیک 1997 - 1996
69 صالح صابر علی میکانیک 1997 - 1996
70 شازاد خالد عبدالله‌ میکانیک 1997 - 1996
 
1 احسان طه‌ محمد تەندروستی و کۆمەڵ 1997 - 1996
2 ازاد خورشید عبدالله‌ تەندروستی و کۆمەڵ 1997 - 1996
3 اسماعیل عبدالحمید محمد تەندروستی و کۆمەڵ 1997 - 1996
4 اشتی فتح الله‌ فرج تەندروستی و کۆمەڵ 1997 - 1996
5 اکو اسماعیل محمد تەندروستی و کۆمەڵ 1997 - 1996
6 اوات خدر محمد تەندروستی و کۆمەڵ 1997 - 1996
7 بختیار توفیق کریم تەندروستی و کۆمەڵ 1997 - 1996
8 سيروان  محسن  محمد تەندروستی و کۆمەڵ 1997 - 1996
9 هانا انور عبدالقادر تەندروستی و کۆمەڵ 1997 - 1996
10 هاوژین عزیز محمد تەندروستی و کۆمەڵ 1997 - 1996
11 هه‌ستیار حمه‌ رشید نجم الدین تەندروستی و کۆمەڵ 1997 - 1996
12 بشری عبدالکریم محمود تەندروستی و کۆمەڵ 1997 - 1996
13 بهار حمه‌ صدیق سعید تەندروستی و کۆمەڵ 1997 - 1996
14 به‌هره‌ عثمان رسول تەندروستی و کۆمەڵ 1997 - 1996
15 بیان حسن احمد تەندروستی و کۆمەڵ 1997 - 1996
16 پیمان مصطفی محمد تەندروستی و کۆمەڵ 1997 - 1996
17 تارا احمد مصطفی تەندروستی و کۆمەڵ 1997 - 1996
18 تارا سالار حسین تەندروستی و کۆمەڵ 1997 - 1996
19 تریفه‌ احمد حسن تەندروستی و کۆمەڵ 1997 - 1996
20 جبار جعفر خالد تەندروستی و کۆمەڵ 1997 - 1996
21 جمال محمد قادر تەندروستی و کۆمەڵ 1997 - 1996
22 جوان عمر عبدالرحمن تەندروستی و کۆمەڵ 1997 - 1996
23 حیدر وسین غفور تەندروستی و کۆمەڵ 1997 - 1996
24 خلیل ابوبکر عبدالرحمن تەندروستی و کۆمەڵ 1997 - 1996
25 دارا محمد حمه‌ صالح تەندروستی و کۆمەڵ 1997 - 1996
26 دلسوز وزیر فتاح تەندروستی و کۆمەڵ 1997 - 1996
27 دلیر چالاك نوری تەندروستی و کۆمەڵ 1997 - 1996
28 دلیر دارا احمد تەندروستی و کۆمەڵ 1997 - 1996
29 رازاو محمد سعید تەندروستی و کۆمەڵ 1997 - 1996
30 روشنا حمه‌ یوسف حمه‌ صالح تەندروستی و کۆمەڵ 1997 - 1996
31 رووناك احمد میرزا تەندروستی و کۆمەڵ 1997 - 1996
32 ریبوار صدیق امین تەندروستی و کۆمەڵ 1997 - 1996
33 زیرین محمد کریم تەندروستی و کۆمەڵ 1997 - 1996
34 سامی سلام صالح تەندروستی و کۆمەڵ 1997 - 1996
35 سربست احمد اسماعیل تەندروستی و کۆمەڵ 1997 - 1996
36 سروه‌ ابراهیم مصطفی تەندروستی و کۆمەڵ 1997 - 1996
37 سعاد احمد محمد تەندروستی و کۆمەڵ 1997 - 1996
38 سهند جمیل صدقی تەندروستی و کۆمەڵ 1997 - 1996
39 سید هاشم مجید تەندروستی و کۆمەڵ 1997 - 1996
40 سیران حسن عزیز تەندروستی و کۆمەڵ 1997 - 1996
41 هه‌ڵاڵه‌ رؤوف حسن تەندروستی و کۆمەڵ 1997 - 1996
42 هیرو حمه‌ احمد تەندروستی و کۆمەڵ 1997 - 1996
43 هیمن کمال عبدالله‌ تەندروستی و کۆمەڵ 1997 - 1996
44 شیرزاد عبدالکریم فرج تەندروستی و کۆمەڵ 1997 - 1996
45 شیلان عبدالله‌ سعید تەندروستی و کۆمەڵ 1997 - 1996
46 شیلان عبدالوهاب محمود تەندروستی و کۆمەڵ 1997 - 1996
47 صاحب محمود محمد تەندروستی و کۆمەڵ 1997 - 1996
48 صالح اکبر مراد تەندروستی و کۆمەڵ 1997 - 1996
49 صباح عبدالله‌ کریم تەندروستی و کۆمەڵ 1997 - 1996
50 طه‌ عبدالله‌ طه‌ تەندروستی و کۆمەڵ 1997 - 1996
51 عادل حمه‌ کریم عبدالله‌ تەندروستی و کۆمەڵ 1997 - 1996
52 عالیه‌ علی احمد تەندروستی و کۆمەڵ 1997 - 1996
53 عباس حمه‌ نجم توفیق تەندروستی و کۆمەڵ 1997 - 1996
54 عباس حمید عزیز تەندروستی و کۆمەڵ 1997 - 1996
55 عبدالله‌ محمد صالح تەندروستی و کۆمەڵ 1997 - 1996
56 عثمان علی عبدالقادر تەندروستی و کۆمەڵ 1997 - 1996
57 عثمان نادر رشید تەندروستی و کۆمەڵ 1997 - 1996
58 عثمان حامد فرج تەندروستی و کۆمەڵ 1997 - 1996
59 عثمان باپیر عبدالرحمن تەندروستی و کۆمەڵ 1997 - 1996
60 عدنان فتاح کریم تەندروستی و کۆمەڵ 1997 - 1996
61 فاخر عباس علی تەندروستی و کۆمەڵ 1997 - 1996
62 فاروق عبدالله‌ محمد تەندروستی و کۆمەڵ 1997 - 1996
63 فاروق اسماعیل رشید تەندروستی و کۆمەڵ 1997 - 1996
64 فخریه‌ محمد کریم تەندروستی و کۆمەڵ 1997 - 1996
65 ڤینوس عبدالسلام نامق تەندروستی و کۆمەڵ 1997 - 1996
66 کاظم عمر قادر تەندروستی و کۆمەڵ 1997 - 1996
67 کافیه‌ وهاب کریم تەندروستی و کۆمەڵ 1997 - 1996
68 کامران احمد ابراهیم تەندروستی و کۆمەڵ 1997 - 1996
69 کریم جافر مصطفی تەندروستی و کۆمەڵ 1997 - 1996
70 گه‌لاویژ محمد نجیب تەندروستی و کۆمەڵ 1997 - 1996
71 گولاله‌ عبدالرحمن مارف تەندروستی و کۆمەڵ 1997 - 1996
72 لقمان رسول پیروت تەندروستی و کۆمەڵ 1997 - 1996
73 محسن حسین نوری تەندروستی و کۆمەڵ 1997 - 1996
74 محمد ابوبکر قادر تەندروستی و کۆمەڵ 1997 - 1996
75 محمد خالد نادر تەندروستی و کۆمەڵ 1997 - 1996
76 مصطفی قادر محمد تەندروستی و کۆمەڵ 1997 - 1996
77 ملیحه‌ حامد حسن تەندروستی و کۆمەڵ 1997 - 1996
78 مهره‌بان کریم فتاح تەندروستی و کۆمەڵ 1997 - 1996
79 ناصح معصوم حسن تەندروستی و کۆمەڵ 1997 - 1996
80 نزیره‌ عبدالله‌ عبدالرحمن تەندروستی و کۆمەڵ 1997 - 1996
81 نهاد احمد حمه‌ رضا تەندروستی و کۆمەڵ 1997 - 1996
82 نوروز عمر فرج تەندروستی و کۆمەڵ 1997 - 1996
83 نوزاد محمد صالح تەندروستی و کۆمەڵ 1997 - 1996
84 نوزاد طه‌ احمد تەندروستی و کۆمەڵ 1997 - 1996
85 نیاز مصطفی محمود تەندروستی و کۆمەڵ 1997 - 1996
 
1 امینه‌ سعید احمد پەرستاری 1997 - 1996
2 ابوبکر صدیق محمد پەرستاری 1997 - 1996
3 ادیبه‌ حسین محمود پەرستاری 1997 - 1996
4 امید عبدالقادر فرج پەرستاری 1997 - 1996
5 امیره‌ فارس محمد پەرستاری 1997 - 1996
6 انور احمد عبدالکریم پەرستاری 1997 - 1996
7 اسماعیل احمد علی پەرستاری 1997 - 1996
8 اسماعیل محمد حمه‌مراد پەرستاری 1997 - 1996
9 ئاسیا محمود معروف پەرستاری 1997 - 1996
10 ئاکۆ حسن کاظم پەرستاری 1997 - 1996
11 پخشان قادر حاتم پەرستاری 1997 - 1996
12 بدرخان مجباس خلیفه‌ پەرستاری 1997 - 1996
13 په‌روین نجم الدین محمد پەرستاری 1997 - 1996
14 بناز محمد امین پەرستاری 1997 - 1996
15 په‌روین حسین حمه‌مراد پەرستاری 1997 - 1996
16 په‌یمان طاهر قادر پەرستاری 1997 - 1996
17 به‌یان عبدالرحیم ابراهیم پەرستاری 1997 - 1996
18 بهاءالدین نجم الدین رحیم پەرستاری 1997 - 1996
19 بهار قادر علی پەرستاری 1997 - 1996
20 بهار محمد امین پەرستاری 1997 - 1996
21 بهره‌ سعید محمد پەرستاری 1997 - 1996
22 بیان محمد رحیم پەرستاری 1997 - 1996
23 بیان علی نضر پەرستاری 1997 - 1996
24 بیستان رضا رؤوف پەرستاری 1997 - 1996
25 تارا طاهر صابر پەرستاری 1997 - 1996
26 تاڤگه‌ عونی عبدالرحمن پەرستاری 1997 - 1996
27 ثناء مدحت اشرف پەرستاری 1997 - 1996
28 جبار عثمان محمد پەرستاری 1997 - 1996
29 جزا فرج رحیم پەرستاری 1997 - 1996
30 جوان صالح محمد پەرستاری 1997 - 1996
31 جوان عبدالکریم احمد پەرستاری 1997 - 1996
32 حسیب حسین علی پەرستاری 1997 - 1996
33 حمید رشید احمد پەرستاری 1997 - 1996
34 حیاة احمد محمد پەرستاری 1997 - 1996
35 حیاة محمدامین حسن پەرستاری 1997 - 1996
36 خالد محمود حسن پەرستاری 1997 - 1996
37 خالد مصطفی عبدالله پەرستاری 1997 - 1996
38 خدر صالح محمود پەرستاری 1997 - 1996
39 دانا محمد رسول پەرستاری 1997 - 1996
40 دڵشاد احمد فرج پەرستاری 1997 - 1996
41 دڵشاد کامل احمد پەرستاری 1997 - 1996
42 دلێر حمه‌سعید سلیمان پەرستاری 1997 - 1996
43 رازاو طاهر میرزا پەرستاری 1997 - 1996
44 رازیه‌ محمدامین شابان پەرستاری 1997 - 1996
45 روشن عمر سعید پەرستاری 1997 - 1996
46 رووناك عبدالله فرج پەرستاری 1997 - 1996
47 رووناك محمد احمد پەرستاری 1997 - 1996
48 رێبوار محمد امین پەرستاری 1997 - 1996
49 ریژاو محمد امین پەرستاری 1997 - 1996
50 رزگار عزیز محمد پەرستاری 1997 - 1996
51 زهره‌ عبدالسمیع احمد پەرستاری 1997 - 1996
52 ژوان شریف احمد پەرستاری 1997 - 1996
53 زهراء خالد نوری پەرستاری 1997 - 1996
54 سارا احمد سعید پەرستاری 1997 - 1996
55 سارا جزا حمه‌صالح پەرستاری 1997 - 1996
56 سارا معروف احمد پەرستاری 1997 - 1996
57 سامان رشید قادر پەرستاری 1997 - 1996
58 هیفا احمد رحمان پەرستاری 1997 - 1996
59 سعاد صالح محمود پەرستاری 1997 - 1996
60 سعاد قادر کریم پەرستاری 1997 - 1996
61 سعاد کریم رضا پەرستاری 1997 - 1996
62 سعاده‌ باسام امین پەرستاری 1997 - 1996
63 سعدیه‌ حسن عبدالله پەرستاری 1997 - 1996
64 لارا رشید درویش پەرستاری 1997 - 1996
65 سوران عبدالله حمه‌خان پەرستاری 1997 - 1996
66 سوریه‌ توفیق رشید پەرستاری 1997 - 1996
67 سیروان لطیف رسول پەرستاری 1997 - 1996
68 سلام حسن حمه‌ پەرستاری 1997 - 1996
69 شاخوان کریم محمد پەرستاری 1997 - 1996
70 شادان نادر محمدامین پەرستاری 1997 - 1996
71 شادیه‌ ابوبکر عبدالله‌ پەرستاری 1997 - 1996
72 شرمین حسین محمد پەرستاری 1997 - 1996
73 شکریه‌ عمر حمزه‌ پەرستاری 1997 - 1996
74 شلێر سلیم احمد پەرستاری 1997 - 1996
75 شنۆ صادق محی الدین پەرستاری 1997 - 1996
76 شنۆ علی عبدالرحمن پەرستاری 1997 - 1996
77 شهین عمر علی پەرستاری 1997 - 1996
78 شهلا صالح حسین پەرستاری 1997 - 1996
79 شیرین احمد شیخ اولله‌ پەرستاری 1997 - 1996
80 شیرین محمد علی پەرستاری 1997 - 1996
81 صابیر عبدالله احمد پەرستاری 1997 - 1996
82 صباح حمه‌حسن عزیز پەرستاری 1997 - 1996
83 عبدالرحمن نجم رشید پەرستاری 1997 - 1996
84 عبدالله‌ عثمان همزه‌ پەرستاری 1997 - 1996
85 فاتح احمد محمد پەرستاری 1997 - 1996
86 کاظم احمد محمود پەرستاری 1997 - 1996
87 کژال حمه‌امین اورحمان پەرستاری 1997 - 1996
88 کژال عارف رسول پەرستاری 1997 - 1996
89 کلثوم سلیمان حسین پەرستاری 1997 - 1996
90 لطیف غریب سعید پەرستاری 1997 - 1996
91 یاسین رؤوف رشید پەرستاری 1997 - 1996
92 لمیعه‌ احمد خضر پەرستاری 1997 - 1996
93 پیرومللك مظفر رؤوف پەرستاری 1997 - 1996
94 محمد مبارك احمد پەرستاری 1997 - 1996
95 مختار عبدالرحمن رسول پەرستاری 1997 - 1996
96 مریمه‌ لطیف عبدالله پەرستاری 1997 - 1996
97 مهابات ابراهیم شاهین پەرستاری 1997 - 1996
98 مهاباد عبدالله قادر پەرستاری 1997 - 1996
99 مهدی کریم صالح پەرستاری 1997 - 1996
100 میدیا احمد محمد پەرستاری 1997 - 1996
101 نیهایت محمود صالح پەرستاری 1997 - 1996
102 نهلا عبدالرحمن حسین پەرستاری 1997 - 1996
103 نوزاد عزیز خدر پەرستاری 1997 - 1996
104 نیگار محمود عبدالله‌ پەرستاری 1997 - 1996
 
1 اسماعیل محمد سعید ژمێریاری 1997 - 1996
2 اشتی حمه‌خورشید قادر ژمێریاری 1997 - 1996
3 امینه‌ عثمان احمد ژمێریاری 1997 - 1996
4 آسۆ حمه‌امین سعید ژمێریاری 1997 - 1996
5 به‌ناز علی حمه‌صالح ژمێریاری 1997 - 1996
6 ئاوات شوکت اسماعیل ژمێریاری 1997 - 1996
7 به‌یان کریم حسن ژمێریاری 1997 - 1996
8 بیان عبدالکریم محمود ژمێریاری 1997 - 1996
9 بیخاڵ غفور رشید ژمێریاری 1997 - 1996
10 بیخاڵ سلام مصطفی ژمێریاری 1997 - 1996
11 بیستون جمال حمه‌رحیم ژمێریاری 1997 - 1996
12 پروین محمود قادر ژمێریاری 1997 - 1996
13 تارا جلال حمه‌غریب ژمێریاری 1997 - 1996
14 تارا حمه‌رحیم اورحمان ژمێریاری 1997 - 1996
15 توانا حسین محمدامین ژمێریاری 1997 - 1996
16 جبار محمود سعید ژمێریاری 1997 - 1996
17 جمعه‌ محمد احمد ژمێریاری 1997 - 1996
18 جوان مصطفی محمود ژمێریاری 1997 - 1996
19 چرۆ ستار سمین ژمێریاری 1997 - 1996
20 چیا محمود حمه‌صالح ژمێریاری 1997 - 1996
21 حامد خدر اسماعیل ژمێریاری 1997 - 1996
22 خه‌نده‌ جمیل بویا ژمێریاری 1997 - 1996
23 خوشه‌ویست نامق حسن ژمێریاری 1997 - 1996
24 دالیا اسعد محمد ژمێریاری 1997 - 1996
25 دالیا ابراهیم قادر ژمێریاری 1997 - 1996
26 دالیا عثمان فتاح ژمێریاری 1997 - 1996
27 ئاڤان کریم حمه‌سعید ژمێریاری 1997 - 1996
28 دلێر عبدالله شریف ژمێریاری 1997 - 1996
29 دیلان رمزی مصطفی ژمێریاری 1997 - 1996
30 دیلمان یاسین عبدالوهاب ژمێریاری 1997 - 1996
31 دیمه‌ن کریم حمه‌جان ژمێریاری 1997 - 1996
32 رزگار عبدالله صالح ژمێریاری 1997 - 1996
33 رزگار قادر احمد ژمێریاری 1997 - 1996
34 ره‌نج احمد محمد ژمێریاری 1997 - 1996
35 رواء حسین امین ژمێریاری 1997 - 1996
36 روژگار محمدعلی سیدمحمد ژمێریاری 1997 - 1996
37 روشنا محمود محی الدین ژمێریاری 1997 - 1996
38 رێکه‌وت عبدالکریم حسن ژمێریاری 1997 - 1996
39 زانیار یاسین محمود ژمێریاری 1997 - 1996
40 زینب کریم اسماعیل ژمێریاری 1997 - 1996
41 ژوان هوشیار خالد ژمێریاری 1997 - 1996
42 ژیان محمد فیضة ژمێریاری 1997 - 1996
43 سارا عمر شریف ژمێریاری 1997 - 1996
44 سرو ستار حسین ژمێریاری 1997 - 1996
45 سمیعه‌ عمر محمد ژمێریاری 1997 - 1996
46 سه‌رچڵ عمر گول ژمێریاری 1997 - 1996
47 سه‌رگول مصطفی محمد ژمێریاری 1997 - 1996
48 سوران مصطفی صالح ژمێریاری 1997 - 1996
49 سۆزان رسول حمید ژمێریاری 1997 - 1996
50 سیران علی حسین ژمێریاری 1997 - 1996
51 سیروان محمد حسین ژمێریاری 1997 - 1996
52 شارا حمه‌خورشید قادر ژمێریاری 1997 - 1996
53 شارا سعید علی ژمێریاری 1997 - 1996
54 شاسوار شوکت قادر ژمێریاری 1997 - 1996
55 شکریه‌ احمد عزیز ژمێریاری 1997 - 1996
56 شهلا طه‌ حسن ژمێریاری 1997 - 1996
57 شه‌ونم محمد سعید ژمێریاری 1997 - 1996
58 شوبۆ محمود محمد ژمێریاری 1997 - 1996
59 شیلان روستم فتاح ژمێریاری 1997 - 1996
60 شیلان مصطفی محمد ژمێریاری 1997 - 1996
61 شیلان عزیز رسول ژمێریاری 1997 - 1996
62 صبریه‌ عزیز محمد ژمێریاری 1997 - 1996
63 صدریه‌ صدیق محمد ژمێریاری 1997 - 1996
64 عادل فاتح فرج ژمێریاری 1997 - 1996
65 عدنان قادر سعید ژمێریاری 1997 - 1996
66 فاروق رضا عبدالله ژمێریاری 1997 - 1996
67 فاضل فتاح حسین ژمێریاری 1997 - 1996
68 فریدون عثمان صوفی هومر ژمێریاری 1997 - 1996
69 هێرو صالح احمد ژمێریاری 1997 - 1996
70 وریا کمال علی ژمێریاری 1997 - 1996
71 ئازاد کریم حسن ژمێریاری 1997 - 1996
72 کوێستان عبدالله ولی ژمێریاری 1997 - 1996
73 گوران عثمان عزیز ژمێریاری 1997 - 1996
74 گوڵاڵه‌ بهاءالدین عبدالله ژمێریاری 1997 - 1996
75 لانه‌ اکرم احمد ژمێریاری 1997 - 1996
76 نیان حسین احمد ژمێریاری 1997 - 1996
77 هه‌لمه‌ت جلیل کریم ژمێریاری 1997 - 1996
78 محمد رحیم رحمان ژمێریاری 1997 - 1996
79 مریوان عثمان سعدون ژمێریاری 1997 - 1996
80 مریوان محمد قادر ژمێریاری 1997 - 1996
81 مژده‌ کامل امین ژمێریاری 1997 - 1996
82 میدیا شاکر امین ژمێریاری 1997 - 1996
83 ناسك نزار رشید ژمێریاری 1997 - 1996
84 نرمین عمر شریف ژمێریاری 1997 - 1996
85 نزار هیوا محمد ژمێریاری 1997 - 1996
86 نسرین خورشید احمد ژمێریاری 1997 - 1996
87 کەژاڵ احمد حسين ژمێریاری 1997 - 1996
88 ئازاد كريم  حسن ژمێریاری 1997 - 1996
 
1 امیر احمد کریم کارگێڕی نوسینگە 1997 - 1996
2 اریڤان محی الدین غفور کارگێڕی نوسینگە 1997 - 1996
3 ارده‌لان مصطفی کانبی کارگێڕی نوسینگە 1997 - 1996
4 امانج کمال محمد کارگێڕی نوسینگە 1997 - 1996
5 ازاد جمال بایز کارگێڕی نوسینگە 1997 - 1996
6 اکرم رحمن محمد کارگێڕی نوسینگە 1997 - 1996
7 الوه‌ن اسد رحمن کارگێڕی نوسینگە 1997 - 1996
8 پروین محمد علی شکری کارگێڕی نوسینگە 1997 - 1996
9 به‌ڵین احمد رسول کارگێڕی نوسینگە 1997 - 1996
10 بهمن وهاب صالح کارگێڕی نوسینگە 1997 - 1996
11 بیخاڵ عبدالله‌ حمه‌ سعید کارگێڕی نوسینگە 1997 - 1996
12 پیشره‌و فایق خوارحم کارگێڕی نوسینگە 1997 - 1996
13 تاڤان احمد محمد کارگێڕی نوسینگە 1997 - 1996
14 تاڤگه‌ توفیق سعید کارگێڕی نوسینگە 1997 - 1996
15 تریفه‌ عبدالرحمن کریم کارگێڕی نوسینگە 1997 - 1996
16 جوان احمد رشید کارگێڕی نوسینگە 1997 - 1996
17 چناران قادر عثمان کارگێڕی نوسینگە 1997 - 1996
18 دیاری حسن حسین کارگێڕی نوسینگە 1997 - 1996
19 دینار محمد رحیم کارگێڕی نوسینگە 1997 - 1996
20 سازگار رحیم کریم کارگێڕی نوسینگە 1997 - 1996
21 سیروان زاهد عزالدین کارگێڕی نوسینگە 1997 - 1996
22 سیران محمود محمد کارگێڕی نوسینگە 1997 - 1996
23 سعاد غریب قادر کارگێڕی نوسینگە 1997 - 1996
24 شیرین نایب محمد کارگێڕی نوسینگە 1997 - 1996
25 شیلان بابکر عبدالله‌ کارگێڕی نوسینگە 1997 - 1996
26 شاجوان نصرالدین رشید کارگێڕی نوسینگە 1997 - 1996
27 طه‌ محمد مصطفی کارگێڕی نوسینگە 1997 - 1996
28 میدیا نافع علی کارگێڕی نوسینگە 1997 - 1996
29 فریدون عرفان صالح کارگێڕی نوسینگە 1997 - 1996
30 کاوه‌ فتاح عبدالله‌ کارگێڕی نوسینگە 1997 - 1996
31 کویستان خالد عبدول کارگێڕی نوسینگە 1997 - 1996
32 کریم عمر محمد کارگێڕی نوسینگە 1997 - 1996
33 لمیعه‌ محمد نجم مجید کارگێڕی نوسینگە 1997 - 1996
34 لیلی عزیز مولود کارگێڕی نوسینگە 1997 - 1996
35 ماهر عبدالله‌ علی کارگێڕی نوسینگە 1997 - 1996
36 نشوه‌ اراس حمه‌ سعید کارگێڕی نوسینگە 1997 - 1996
37 نازدار اسماعیل رشید کارگێڕی نوسینگە 1997 - 1996
38 ناز عمر علی کارگێڕی نوسینگە 1997 - 1996
39 امانج محمود محمد صالح کارگێڕی نوسینگە 1997 - 1996
40 به‌ناز عثمان محمد کارگێڕی نوسینگە 1997 - 1996
41 بێگرد حمه‌ رشید حمه‌ رحیم کارگێڕی نوسینگە 1997 - 1996
42 تاڤگه‌ نوری بلال کارگێڕی نوسینگە 1997 - 1996
43 چومان عمر محمد کارگێڕی نوسینگە 1997 - 1996
44 جیهان همزه‌ همزه‌ کارگێڕی نوسینگە 1997 - 1996
45 نیگار غفور رحیم کارگێڕی نوسینگە 1997 - 1996
46 خالد محمد حسن کارگێڕی نوسینگە 1997 - 1996
47 هیرۆ نوری عبدالله‌ کارگێڕی نوسینگە 1997 - 1996
48 واحد فاتح کریم کارگێڕی نوسینگە 1997 - 1996
49 ژینو محمد نجم مصطفی کارگێڕی نوسینگە 1997 - 1996
50 زه‌رده‌شت کمال محمد کارگێڕی نوسینگە 1997 - 1996
51 سروه‌ کریم محمد کارگێڕی نوسینگە 1997 - 1996
52 سروه‌ عثمان محمد کارگێڕی نوسینگە 1997 - 1996
53 سعدیه‌ عبدالله‌ اورحمان کارگێڕی نوسینگە 1997 - 1996
54 ساز حسین علی کارگێڕی نوسینگە 1997 - 1996
55 شیلان محمد ولی کارگێڕی نوسینگە 1997 - 1996
56 عادل عبدالمناف عبوله‌ کارگێڕی نوسینگە 1997 - 1996
57 ڤیان عبدالله‌ سلیمان کارگێڕی نوسینگە 1997 - 1996
58 فرح عبدالواحد محمد کارگێڕی نوسینگە 1997 - 1996
59 قدری جمعه‌ قادر کارگێڕی نوسینگە 1997 - 1996
60 کویستان علی عارف کارگێڕی نوسینگە 1997 - 1996
61 کارڤان ابراهیم امین کارگێڕی نوسینگە 1997 - 1996
62 کژال سعید صالح کارگێڕی نوسینگە 1997 - 1996
63 کژال محمدامین عبدالله‌ کارگێڕی نوسینگە 1997 - 1996
64 لیندا عبدالطیف اسکنده‌ر کارگێڕی نوسینگە 1997 - 1996
65 لقمان احمد محمد کارگێڕی نوسینگە 1997 - 1996
66 نیاز علی محمد رشید کارگێڕی نوسینگە 1997 - 1996
Comments