2018-2019

ژ ناوى سیانى ڕەگەز بەش
1 عباس محمد عزیز فرج  نيَر كارةبا
2 عمر عبدالله کریم رحمن  نيَر كارةبا
3 تارا کۆچەر رشید محمد  مئ كارةبا
4 حسیبە صالح محمود حسن  مئ كارةبا
5 عائشە رشید مجید کریم  مئ كارةبا
6 کیوان برهان احمد غنی  نيَر كارةبا
7 سنور ابوبکر محمد طیب  مئ كارةبا
8 اژین على شریف محمد  مئ كارةبا
9 تارا نامق حمە غریب على  مئ كارةبا
10 مریم محمود عبدالله على  مئ كارةبا
11 پەروین رزگار حسین عبد  مئ كارةبا
12 اسراء محمد عبدالله سعید  مئ كارةبا
13 ایوب اسماعیل ابراهیم قادر  نيَر كارةبا
14 كاروان رؤوف نصرالدین محمد  نيَر كارةبا
15 محمد برهان محمد قادر   نيَر كارةبا
16 یاسین جمیل صالح مولود  نيَر كارةبا
17 چیناز حبیب محمود محمد نيَر كارةبا
18 عبدالقادر حسیب محمد  نيَر كارةبا
19 رۆشنا محمد محمد امین  مئ كارةبا
20 شرمین فرهاد محمد عزیز  مئ كارةبا
21 په‌یام عبدالله عزیز احمد  مئ كارةبا
22 پەرژین حسن فارس حسن  مئ كارةبا
23 خندە طه عبدالله حمە صالح  مئ كارةبا
24 نەوشیروان قادر احمد  نيَر كارةبا
25 بێخال حسین صالح رحیم  مئ كارةبا
26 شنۆ بهجت رمضان محمد  مئ كارةبا
27 دیار جلال حسن قادر  نيَر كارةبا
28 دیلان لقمان مجید احمد  مئ كارةبا
29 رنج شمال علی حسین نيَر كارةبا
30 دلۆڤان مجید رشید توفیق  نيَر كارةبا
31 بێ خال موفق باقی  ابراهیم  مئ كارةبا
32 بیان جاسم کریم کاکە  مئ كارةبا
33 فریاد هومر محمود عبد  نيَر كارةبا
34 پرژین مهدی على صالح مئ كارةبا
35 ارزو حسن عزیز فتاح  مئ كارةبا
36 محمد حسین عبدالکریم  نيَر كارةبا
37 ڕۆژگار اسماعیل محمد  مئ كارةبا
38 تارا صلاح محمد صالح  مئ كارةبا
39 سنور رێبوار حمید رشید  مئ كارةبا
40 شاناز بکر خلیل احمد   مئ كارةبا
41 ئاراز احمد عزیز ابراهیم   نيَر كارةبا
ژ ناوى سیانى ڕەگەز بەش
1 سۆلاف سعدالله‌ سلیمان سلطان مئ شيكارى نةخؤشيةكان
2 بیشوان برهان عزالدین سعید نيَر شيكارى نةخؤشيةكان
3 نازك محمد شكر الله كرم مئ شيكارى نةخؤشيةكان
4 عباس محمد ملك مراد نيَر شيكارى نةخؤشيةكان
5 الهام نجيب احمد محمود مئ شيكارى نةخؤشيةكان
6 اسما جاسم نادر قادر مئ شيكارى نةخؤشيةكان
7 سارا طارق رضی عارف مئ شيكارى نةخؤشيةكان
8 بیلال محمد احمد نادر نيَر شيكارى نةخؤشيةكان
9 كیوان محمود علی مبروك نيَر شيكارى نةخؤشيةكان
10 شه‌مال عثمان نوری محمد نيَر شيكارى نةخؤشيةكان
11 كه‌ژاڵ حسن محمود احمد مئ شيكارى نةخؤشيةكان
12 په‌روین فتاح عبدالقادر احمد مئ شيكارى نةخؤشيةكان
13 محمد مجید حمید مجید نيَر شيكارى نةخؤشيةكان
14 علی محسن وه‌یس مراد عزیز نيَر شيكارى نةخؤشيةكان
15 زهرە حسن عبدالله قادر مئ شيكارى نةخؤشيةكان
16 دلۆڤان على عباس مجید نيَر شيكارى نةخؤشيةكان
17 فاطمه‌ عباس رضا احمد مئ شيكارى نةخؤشيةكان
18 هیمن سالار احمد فتاح نيَر شيكارى نةخؤشيةكان
19 ئاری عارف علی احمد نيَر شيكارى نةخؤشيةكان
20 سیوان داود جلیل خلیل نيَر شيكارى نةخؤشيةكان
21 انس حسێن محمد رشید نيَر شيكارى نةخؤشيةكان
22 گه‌شاو جعفر نجم حسێن مئ شيكارى نةخؤشيةكان
23 شاهد لطیف فتاح دروێش مئ شيكارى نةخؤشيةكان
24 ريكار فاروق حسن احمد نيَر شيكارى نةخؤشيةكان
25 سعاد محمد عزیز محمد مئ شيكارى نةخؤشيةكان
26 ایڤان طالب جواد عزیز مئ شيكارى نةخؤشيةكان
27 سازان احمد مجید محمد  مئ شيكارى نةخؤشيةكان
28 عثمان جمعە حسین حمید نيَر شيكارى نةخؤشيةكان
29 ئوميد محمد صالح عبدالله نيَر شيكارى نةخؤشيةكان
30 لاڤه‌ كامران حه‌مه ‌سعید حه‌مه‌ امین مئ شيكارى نةخؤشيةكان
31 ئه‌هوه‌ن محمد فه‌قی مصطفی مئ شيكارى نةخؤشيةكان
32 محمد شێركۆ سعدالله‌ عبدالله‌ نيَر شيكارى نةخؤشيةكان
33 ئاشنا هیوا عمر محمود مئ شيكارى نةخؤشيةكان
34 حامد عباس حسن علی نيَر شيكارى نةخؤشيةكان
35 نيگاه على حسين محمود مئ شيكارى نةخؤشيةكان
36 سەروا جمال عبدالرحمن محمود مئ شيكارى نةخؤشيةكان
37 خه‌نده ‌عدنان اسماعیل حه‌مه‌ مئ شيكارى نةخؤشيةكان
38 بهره‌ عمر مارف رشيد مئ شيكارى نةخؤشيةكان
39 نیگار صابر کریم رۆستم مئ شيكارى نةخؤشيةكان
40 عبيده شاكر محمود محمد نيَر شيكارى نةخؤشيةكان
41 ريژین عبدالباقی روؤف خالد مئ شيكارى نةخؤشيةكان
42 بيرڤان غریب رحیم شاه مراد مئ شيكارى نةخؤشيةكان
43 شاگول بختیار مصطفی رشید مئ شيكارى نةخؤشيةكان
44 بێخاڵ سلام محمد نریمان مئ شيكارى نةخؤشيةكان
45 سوزی محمد نجم محمد مصطفی مئ شيكارى نةخؤشيةكان
46 سازان کاوە عبدالکریم عبدالرحمن مئ شيكارى نةخؤشيةكان
47 عمر خلیل موسی محمد نعمت نيَر شيكارى نةخؤشيةكان
48 بەهرەوەر على محمد قادر نيَر شيكارى نةخؤشيةكان
49 عبدالستار خالد احمد محمد صالح نيَر شيكارى نةخؤشيةكان
ژ ناوى سیانى ڕەگەز بەش
1 ڤیان ستارعباس خضر مئ شيكارى نةخؤشيةكان/ئيواران
2 مریوان صالح حسن محمد نيَر شيكارى نةخؤشيةكان/ئيواران
3 هیوا محمد فرج زوراب نيَر شيكارى نةخؤشيةكان/ئيواران
4 فاطمە ناظم میران مراد مئ شيكارى نةخؤشيةكان/ئيواران
5 هدى سعید سلمان حسن مئ شيكارى نةخؤشيةكان/ئيواران
6 ئایە شهاب احمد علی مئ شيكارى نةخؤشيةكان/ئيواران
7 پەیمان محممود محمد صالح مئ شيكارى نةخؤشيةكان/ئيواران
8 شوخان شلال على محمود مئ شيكارى نةخؤشيةكان/ئيواران
9 سایە خلیل اسماعیل أغا عزیز مئ شيكارى نةخؤشيةكان/ئيواران
10 هاجر خالد محمد سعید مئ شيكارى نةخؤشيةكان/ئيواران
11 احمد خلیل عباس علی نيَر شيكارى نةخؤشيةكان/ئيواران
12 هەڤال علی عمر شاسوار نيَر شيكارى نةخؤشيةكان/ئيواران
13 حنین فەرمان کریم محمد مئ شيكارى نةخؤشيةكان/ئيواران
14 گەشبین شیرزاد مصطفى عباس مئ شيكارى نةخؤشيةكان/ئيواران
15 محمد عطا عبدالمجید ابوبکر نيَر شيكارى نةخؤشيةكان/ئيواران
16 فاطمە نجم عبداللە اسماعیل مئ شيكارى نةخؤشيةكان/ئيواران
17 أڤین محمد صالح محمد مئ شيكارى نةخؤشيةكان/ئيواران
18 تارا حیدر جمال معروف مئ شيكارى نةخؤشيةكان/ئيواران
19 شهد عباس اکرم غائب مئ شيكارى نةخؤشيةكان/ئيواران
20 زهراء صالح حسین کریم مئ شيكارى نةخؤشيةكان/ئيواران
21 دیانا سامان کریم عبدالرحمن مئ شيكارى نةخؤشيةكان/ئيواران
22 علی شهاب حسن عبدالوهاب نيَر شيكارى نةخؤشيةكان/ئيواران
23 ئەژین هلال عزیز اسماعیل مئ شيكارى نةخؤشيةكان/ئيواران
24 کەنار علی کریم کاکل  مئ شيكارى نةخؤشيةكان/ئيواران
25 عبدالله كمال احمد عباس نيَر شيكارى نةخؤشيةكان/ئيواران
ژ ناوى سیانى ڕەگەز بەش
1 نازدار علی حسن محمود مئ ثةرستاري
2 سەرچل طە حمە محمود نيَر ثةرستاري
3 سامان عبدول احمد عضیم نيَر ثةرستاري
4 نباء هادى حاج على ملک مئ ثةرستاري
5 سازگار محمد محمود نادر مئ ثةرستاري
6 أیمان بکر خورشید شریف مئ ثةرستاري
7 ماجدە جميل عبداللە خسرو نيَر ثةرستاري
8 دلنيا احمد محمود محمد مئ ثةرستاري
9 يوسف حسين حسن احمد نيَر ثةرستاري
10 رەیان هوشیار محمود معروف مئ ثةرستاري
11 يوسف عباس رحيم سارۆ نيَر ثةرستاري
12 بریار محمد محمد طالب محمد نيَر ثةرستاري
13 هیمن عمر احمد ابراهیم نيَر ثةرستاري
14 محمد سيف اللە حمد مصطفى نيَر ثةرستاري
15 چراخان محمد بايز امین مئ ثةرستاري
16 شنیار علی حسین صۆفی حسن مئ ثةرستاري
17 ڤیان جمال على حمە رشید مئ ثةرستاري
18 سوارە رشید مجید ولی نيَر ثةرستاري
19 بەسۆزاحمد عبداللە دەرویش مئ ثةرستاري
20 محمد عمر احمد امین روستم نيَر ثةرستاري
21 نيرگس مجيد محمد پیرۆت مئ ثةرستاري
22 نیگا محمد احمد فتاح مئ ثةرستاري
23 ئەریڤان حسين رحيم عبدالرحمن مئ ثةرستاري
24 زید زکى رستم محمود نيَر ثةرستاري
25 علی محمد عزیزمحمد نيَر ثةرستاري
26 اشتى امين كريم اسماعیل مئ ثةرستاري
27 کارسۆ رشید توفیق محمود نيَر ثةرستاري
28 یوسف مجید عبدالقادر ملا محمود نيَر ثةرستاري
29 هارون رحیم محمد امین محمد نيَر ثةرستاري
30 سامان محمد محمد عزیز فتاح نيَر ثةرستاري
31 شهلا امین ابراهیم عيسى مئ ثةرستاري
32 نیان احمد مصطفى جبار مئ ثةرستاري
33 روژبین احمد علی محمود مئ ثةرستاري
34 چرۆ سيامن اكبر حمد مئ ثةرستاري
35 سەرهەنگ صلاح عمر عبدالرحمن نيَر ثةرستاري
36 محمد جمال حمە صالح احمد نيَر ثةرستاري
37 حسین یوسف کریم سرتیب نيَر ثةرستاري
38 ارسلان حیدر یاور سفر نيَر ثةرستاري
39 چنور عثمان على حمه امين  مئ ثةرستاري
40 وریا صحبت سایخان عزیز نيَر ثةرستاري
41 يسرى حبيب سعيد حمه رضا مئ ثةرستاري
42 محمد عمر حمە صالح احمد نيَر ثةرستاري
43 هبە طارق عزیز محمود مئ ثةرستاري
44 عبداللە عمر على محمد نيَر ثةرستاري
45 شێواز انوەر محمد امین  مئ ثةرستاري
46 هاوژین ابوبکر حمە امین محمد مئ ثةرستاري
47 دارکۆ محمد احمد محمد نيَر ثةرستاري
48 شاجوان رؤوف حسین صۆفی قادر مئ ثةرستاري
49 محمد عبداللە رمضان حسین نيَر ثةرستاري
50 عبداللە دلشاد احمد محمد نيَر ثةرستاري
51 حسن فتاح محمد زۆراب نيَر ثةرستاري
52 سميە حميد عزيم على مراد مئ ثةرستاري
53 على موسى محمد محمود نيَر ثةرستاري
54 شڤان مهدی محمد حسین  نيَر ثةرستاري
55 محمد فتاح حمە خدر رضا نيَر ثةرستاري
56 تابان خورشید محمد مئ ثةرستاري
57 زانا احمد رضا كريم نيَر ثةرستاري
58 هیمن عطا امین احمد نيَر ثةرستاري
59 أرى عزیز رشید مصطفى نيَر ثةرستاري
60 محمد محمد صاڵح عبدالرضا احمد نيَر ثةرستاري
61 سازان محمود جهان گیر سيف الله  مئ ثةرستاري
62 زانیار عزیز حمە مارف  نيَر ثةرستاري
63 شانیا حیدر یاور سفر مئ ثةرستاري
64 ماریا محمد وهاب شهاب مئ ثةرستاري
65 ديرين فاضل احمد عبداقادر مئ ثةرستاري
66 سۆما جبرائیل کریم فتاح مئ ثةرستاري
67 دلیر حمید مصطفى محمد نيَر ثةرستاري
68 محمد عبدالواحد محمد ابراهیم نيَر ثةرستاري
69 ذكرى محمود عبدالرحمن عبدالقادر  مئ ثةرستاري
70 حکیم کریم احمد درويش نيَر ثةرستاري
71 جوان صباح كريم نجیب مئ ثةرستاري
72 سرکوت محمد محمد صالح سمین نيَر ثةرستاري
73 شينى بكر محمد قادر مئ ثةرستاري
74 هاوژین نصرالدین محمدامین عبدالرحمان مئ ثةرستاري
75 لەنيا كمال محمدرشيد احمد مئ ثةرستاري
76 سوارە ابراهیم عبدالکریم رشید  نيَر ثةرستاري
77 دیلان صالح حمە کرم احمد مئ ثةرستاري
78 لاڤان خاليد حسين مارف مئ ثةرستاري
79 حسن فخرالدین قادر سلیم نيَر ثةرستاري
80 روبار حسیب جبار خلیفە نيَر ثةرستاري
81 هاوکار برزان سمین کریم نيَر ثةرستاري
ژ ناوى سیانى ڕەگەز بەش
1 اسۆ كامران عزيز مصطفى نيَر ثةرستاري/ئيواران
2 محمد حسین محمود امین نيَر ثةرستاري/ئيواران
3 ديار محمد سركوت عبدالحكیم محمد نيَر ثةرستاري/ئيواران
4 احمد محمد رؤوف محمد على نيَر ثةرستاري/ئيواران
5 بيلال اسعد محمد علي نيَر ثةرستاري/ئيواران
6 هيوا هلال حميد عبدالله نيَر ثةرستاري/ئيواران
7 هاورى حسين احمد يوسف نيَر ثةرستاري/ئيواران
8 فاطمه حمزه عبدالرحمن عارف مئ ثةرستاري/ئيواران
9 گيلان مصطفى صوفى صالح احمد نيَر ثةرستاري/ئيواران
10 هيوا احمد محمد عبدالقادر نيَر ثةرستاري/ئيواران
11 محمد رؤوف محمد قادر نيَر ثةرستاري/ئيواران
12 احمد شهاب احمد محمود نيَر ثةرستاري/ئيواران
13 چرۆ ابراهيم  عبدالكريم مئ ثةرستاري/ئيواران
14 شاباز طە على محمد نيَر ثةرستاري/ئيواران
15 ئالان نعمه محمد بگە نيَر ثةرستاري/ئيواران
16 دەريا عبدالكريم احمد محمد مئ ثةرستاري/ئيواران
17 اودير حميد عبداللە سبحان نيَر ثةرستاري/ئيواران
18 دلنيا ابراهيم عزيز قادر مئ ثةرستاري/ئيواران
19 عثمان رحيم فرج محمد امين نيَر ثةرستاري/ئيواران
20 احمد عباس محمد امين نيَر ثةرستاري/ئيواران
21 مهربان عزيز محمد مراد مئ ثةرستاري/ئيواران
22 ئارام خليل محمد ملا محمود نيَر ثةرستاري/ئيواران
23 شارا حسن على سعید مئ ثةرستاري/ئيواران
24 سارا جبار محمد فرج مئ ثةرستاري/ئيواران
25 ارمن توفيق سليمان عبدالرحمن مئ ثةرستاري/ئيواران
26 محمد حسن رشيد محمود نيَر ثةرستاري/ئيواران
27 قحطان ولی علی حسین نيَر ثةرستاري/ئيواران
28 شيرين عباس انور حسن مئ ثةرستاري/ئيواران
29 یونس اکبر علی جان عرب نيَر ثةرستاري/ئيواران
30 سارا احمد عبدالرحمن احمد مئ ثةرستاري/ئيواران
31 داریان داود جعفر نجف نيَر ثةرستاري/ئيواران
32 سياكۆ منصور شكر الياس نيَر ثةرستاري/ئيواران
33 علی رؤوف محمد قادر نيَر ثةرستاري/ئيواران
34 شهاب احمد محمد مولود نيَر ثةرستاري/ئيواران
35 كويان فائق حمەصالح عزيز نيَر ثةرستاري/ئيواران
ژ ناوى سیانى ڕەگەز بەش
1 سومان اسعد خالد معروف مئ ذميَريارى 
2 سنور سامان احمد محمد مئ ذميَريارى 
3 اسراء قاسم شكر علي مئ ذميَريارى 
4 شيماء عثمان محمود امين مئ ذميَريارى 
5 اره‌زو نجم عول كريم محمد مئ ذميَريارى 
6 جمعه‌ رحمن محمد صالح نيَر ذميَريارى 
7 ژينو عزالدين عبدالله مراد مئ ذميَريارى 
8 ميديا نضير كاكه‌ عبدالله مئ ذميَريارى 
9 هه‌رمي محمود عزيز مراد مئ ذميَريارى 
10 زريان نوري حسن قادر مئ ذميَريارى 
11 محمد مانج علي نصرالله نيَر ذميَريارى 
12 كوسرت محمود حمه‌ كرم  نيَر ذميَريارى 
13 ريناس جمال جبار حسين مئ ذميَريارى 
14 هيرۆ اسماعيل ابراهيم محمد مئ ذميَريارى 
15 جوانه‌ سامي جوامير امين مئ ذميَريارى 
16 بشرى محمد محمود حمه‌جان مئ ذميَريارى 
17 اسراء برهان محمد وسين مئ ذميَريارى 
18 مصطفى دلشاد نوري علي نيَر ذميَريارى 
19 سازگار عادل صالح محمد مئ ذميَريارى 
20 و‌ليد جمعه‌ توفيق حميد نيَر ذميَريارى 
21 نيان رحيم رشيد محمد مئ ذميَريارى 
22 كۆيان احمد محمد مجيد مئ ذميَريارى 
23 غفران فاروق محمد باقي مئ ذميَريارى 
24 عمر لقمان خليل محمد نيَر ذميَريارى 
25 سنور عباس جبرائيل اسماعيل مئ ذميَريارى 
26 كه‌ژين علي عبدالله احمد مئ ذميَريارى 
27 ريباز لطيف سعيد علي مئ ذميَريارى 
28 نيان كامران عزيز رشيد مئ ذميَريارى 
29 كوژين عمر عزيز قادر مئ ذميَريارى 
30 بيريڤان رشيد محمد علي مئ ذميَريارى 
31 محمد عماد عبدالكريم فارس نيَر ذميَريارى 
32 سندس حسن عباس محمد مئ ذميَريارى 
33 محمد عزیز حسن کاکە وەیس نيَر ذميَريارى 
34 احمد محمد ابراهيم عبدالقادر نيَر ذميَريارى 
35 ئالا صالح عبدالكريم محمد مئ ذميَريارى 
36 ده‌رون نجيب علي عبدالكريم مئ ذميَريارى 
37 ئالتون حسن جبار كاكي مئ ذميَريارى 
38 نيگار حمه‌صالح عبدالله حسين مئ ذميَريارى 
39 سارا سردار رؤوف رضا مئ ذميَريارى 
40 مژده‌ بهمن محمود سليمان  مئ ذميَريارى 
41 زريان نامق توفيق محمد مئ ذميَريارى 
42 محمد ابراهيم حمه‌صالح قادر نيَر ذميَريارى 
43 هدى صلاح ابراهيم كريم مئ ذميَريارى 
44 نسرين مولود احمد محمود مئ ذميَريارى 
45 كاني حمه‌امين احمد روستم مئ ذميَريارى 
46 سارا فظل الدين محمود احمد مئ ذميَريارى 
47 پشتيوان برهان صالح احمد نيَر ذميَريارى 
48 كويان محمد رحيم صالح مئ ذميَريارى 
49 سازان علي سعيد علي مئ ذميَريارى 
50 امانج حسن عزیز کریم نيَر ذميَريارى 
51 دانا خليل محمد علي نيَر ذميَريارى 
52 چرۆ حسين علي رۆستم مئ ذميَريارى 
53 خيال برزان عبدالرحمن على مئ ذميَريارى 
54 مژده‌ حسين رشيد كريم مئ ذميَريارى 
55 دلۆڤان محمود هوشيار گل محمد نيَر ذميَريارى 
56 سوزان حمه‌ عبدالقادر يوسف مئ ذميَريارى 
57 ريكوت جلال مجيد احمد نيَر ذميَريارى 
58 عمر سعيد بكر محمود نيَر ذميَريارى 
59 توانا كامران علي ولي مئ ذميَريارى 
60 ازيز محمد حسن جبار مئ ذميَريارى 
61 امل حميد محمد غريب مئ ذميَريارى 
62 ديانا احمد بابامراد حق مراد مئ ذميَريارى 
63 سامي محمد حسين فتح الله  نيَر ذميَريارى 
64 كالي غريب جبار اسد مئ ذميَريارى 
65 ديانا ريبوار علي محمد مئ ذميَريارى 
ژ ناوى سیانى ڕەگەز بەش
1 توانا حمه‌امين عبدالقادر حسين  نيَر ذميَريارى /ئيَواران
2 خنده‌ طه‌ نجم صالح  مئ ذميَريارى /ئيَواران
3 آناء ابراهيم حنتوش خلف  مئ ذميَريارى /ئيَواران
4 عذراء جاسم محمد علي  مئ ذميَريارى /ئيَواران
5 سورين ياسين دارا عبدالقادر  مئ ذميَريارى /ئيَواران
6 نسرين قهرمان معروف محمد  مئ ذميَريارى /ئيَواران
7 ژوان حسين حمه حسن قادر  مئ ذميَريارى /ئيَواران
8 محمد حسين محمد فرج  نيَر ذميَريارى /ئيَواران
9 باخان ارسلان صابر حارس  مئ ذميَريارى /ئيَواران
10 ميديا ناظم احمد مجيد  مئ ذميَريارى /ئيَواران
11 آسان اسماعيل طه حسن  مئ ذميَريارى /ئيَواران
12 ديانا عزيز محمود بيرك  مئ ذميَريارى /ئيَواران
13 آري كامل محمد خضر  نيَر ذميَريارى /ئيَواران
14  ساره خليل ابراهيم محمد  مئ ذميَريارى /ئيَواران
15 أمينه محمد على قادر  مئ ذميَريارى /ئيَواران
16 شعله محمد حسين كرم  مئ ذميَريارى /ئيَواران
17 باخان مظفر نامق امين   مئ ذميَريارى /ئيَواران
18 تارا محمد سعيد احمد  مئ ذميَريارى /ئيَواران
19 سركوت احمد رشيد محمد  نيَر ذميَريارى /ئيَواران
20 محمد قاسم محمد عزيز نيَر ذميَريارى /ئيَواران
21 لطيف عبدالله حسين محمد نيَر ذميَريارى /ئيَواران
22 محمد سرتيب عبدالكريم محمدرضا   نيَر ذميَريارى /ئيَواران
23 چيمن عبدالكريم حسن جاسم  مئ ذميَريارى /ئيَواران
24 ئەرمه‌ن مروان حسين جمعە  مئ ذميَريارى /ئيَواران
25 فيان انور ولي محمد  مئ ذميَريارى /ئيَواران
26 هاوار محمد حمە سعید عبدالقادر مئ ذميَريارى /ئيَواران
27 بريسكه‌ صباح محمد على  مئ ذميَريارى /ئيَواران
28 نسرين علي صالح روستم  مئ ذميَريارى /ئيَواران
29 گولشن حسين محمد حسن  مئ ذميَريارى /ئيَواران
30 شادان رزگار عمر محمد  مئ ذميَريارى /ئيَواران
31 داستان جاسم محمد صالح  مئ ذميَريارى /ئيَواران
32 شوخان سالار حمه خان محمدعلي  مئ ذميَريارى /ئيَواران
33 سهام صالح حسين قادر  مئ ذميَريارى /ئيَواران
34 شيراز محمود صالح فرج  مئ ذميَريارى /ئيَواران
35 شيراز صباح محمود محمد  مئ ذميَريارى /ئيَواران
36 ماريا علي حسن محمد  مئ ذميَريارى /ئيَواران
37 په‌روه‌ صلاح محمد بارام  مئ ذميَريارى /ئيَواران
ژ ناوى سیانى ڕەگەز بەش
1 هاوژین غنی محمد حسین مئ كارطيرى كار
2 ژیلا عزیزمحمود احمد مئ كارطيرى كار
3 شیماء احسان حسیب صابر مئ كارطيرى كار
4 لیوار علی لطیف سلیمان مئ كارطيرى كار
5 دیمن قادر مدحت قادر مئ كارطيرى كار
6 شاجوان ابراهیم محمد فتاح مئ كارطيرى كار
7 شوخان عدنان عباس میرزا مئ كارطيرى كار
8 محمد ابراهیم قادر خوارحم نيَر كارطيرى كار
9 زیلان نجاة حمید إسماعیل مئ كارطيرى كار
10 علی والی رشید قادر نيَر كارطيرى كار
11 هۆزان حسیب حسن رشید نيَر كارطيرى كار
12 چیمن كریم قادر محمد مئ كارطيرى كار
13 شه‌ونم علی حسین محمد مئ كارطيرى كار
14 رۆژگار عبدالله علی محمد مئ كارطيرى كار
15 بیگرد غالی محمد علی معروف مئ كارطيرى كار
16 زانا احمد محمد كریم نيَر كارطيرى كار
17 نیان رحیم عبدالكریم فرج مئ كارطيرى كار
18 زریان محمد احمد محی الدین مئ كارطيرى كار
19 نرمین عامر حسن حسین مئ كارطيرى كار
20 هاوژین خلیل نجم الدین احمد مئ كارطيرى كار
21 ژیوار محمود ابراهیم احمد مئ كارطيرى كار
22 عباس غالب حسین عبدالرحمن نيَر كارطيرى كار
23 نیگار مصطفی احمد میرزا مئ كارطيرى كار
24 بختیار جمهور رستم محمد نيَر كارطيرى كار
25 تارا ابراهیم عمر رضا مئ كارطيرى كار
26 خرامان محمد کریم صالح مئ كارطيرى كار
27 محمد ابراهیم احمد محمد نيَر كارطيرى كار
28 سەفین كامل رشید مجید مئ كارطيرى كار
29 به‌خشان بكر صالح محمد مئ كارطيرى كار
30 سویل سلام احمد عبدالله مئ كارطيرى كار
31 به‌ژاره‌ خلیل احمد حسن مئ كارطيرى كار
32 نارین حسن قادر سالم مئ كارطيرى كار
33 هێرۆ محمد اسماعیل عباس مئ كارطيرى كار
34 ریناز معروف حسین حمە مئ كارطيرى كار
35 لاوین عباس ولي احمد مئ كارطيرى كار
36 شادان ناظم احمد مجید مئ كارطيرى كار
37 كه‌نار احمد حاجی محمد فارس مئ كارطيرى كار
38 یونس حسین علی كریم نيَر كارطيرى كار
39 ساره‌ سعد هدایت مراد خان مئ كارطيرى كار
40 كاڵی خالد محمود عبدالرحمن مئ كارطيرى كار
41 په‌یام جمال كریم محمد مئ كارطيرى كار
42 هوراس سرتیب خورشید رشید مئ كارطيرى كار
43 تاڤان ستار احمد محمد مئ كارطيرى كار
44 كۆیان وهاب محمود حمە صالح مئ كارطيرى كار
45 دانا لطیف فرج خورشید نيَر كارطيرى كار
46 أژین عمر روستم حسن مئ كارطيرى كار
47 بیریڤان جلال مجید احمد مئ كارطيرى كار
48 باخان محمود سمین امین مئ كارطيرى كار
49 تحسین صباح محمد احمد نيَر كارطيرى كار
50 رۆژگار جمال حسین محمد مئ كارطيرى كار
51 تابان علی توفیق حسن مئ كارطيرى كار
52 نرمین علي جوامیر امین مئ كارطيرى كار
53 ارام علی سیف الله عزیز نيَر كارطيرى كار
54 سالار نوری محمود گول محمد نيَر كارطيرى كار
55 محمود بورك میکائیل امین نيَر كارطيرى كار
56 اژین محمد احمد نادر مئ كارطيرى كار
57 اركان رسول حمه‌رشید عبدالكریم نيَر كارطيرى كار
58 هیوا ناصح عبدالله رضا مئ كارطيرى كار
59 ئالان مصطفی رحیم محمد نيَر كارطيرى كار
60 محمد عزیز احمد محمد نيَر كارطيرى كار
61 ساكار رمضان علي شیرزاد مئ كارطيرى كار
62 شوخان حسن علی محمود مئ كارطيرى كار
63 گۆران كریم ابراهیم امین نيَر كارطيرى كار
64 دیمن حسین حمید روستم مئ كارطيرى كار
65 په‌یام فائق كاكه‌ عبدالله عزیز مئ كارطيرى كار
66 محمد یدالله عبدالكریم فتح الله نيَر كارطيرى كار
67 هێرۆ حمید عبدالله محمد مئ كارطيرى كار
68 صباح صابر حمید محمد نيَر كارطيرى كار
69 ریباز صباح اسماعیل عزیز نيَر كارطيرى كار
ژ ناوى سیانى ڕەگەز بەش
1 نسرین احمد محمد امین مصطفی مئ كارطيرى كار/ئيَواران
2 یسری ماجد نعمت علي مئ كارطيرى كار/ئيَواران
3 شوین رمضان محمد علي مئ كارطيرى كار/ئيَواران
4 چیمن علي ولي مراد مئ كارطيرى كار/ئيَواران
5 میعاد عبدالله احمد حسین  مئ كارطيرى كار/ئيَواران
6 سیڤانه‌ احمد محمد كریم مئ كارطيرى كار/ئيَواران
7 تحسین محمد عزیز محمود مؤمن نيَر كارطيرى كار/ئيَواران
8 پروین محمد جلال جبار مئ كارطيرى كار/ئيَواران
9 شیرین حسن مجید عبدالله  مئ كارطيرى كار/ئيَواران
10 شرین محمد ولي رمضان مئ كارطيرى كار/ئيَواران
11 پشتیوان حسن عبدالرحمن احمد نيَر كارطيرى كار/ئيَواران
12 كورده‌ احمد حسین عزیز مئ كارطيرى كار/ئيَواران
13 سۆزان یاسین حمید جمعه مئ كارطيرى كار/ئيَواران
14 ولید عباس فیض الله علي نيَر كارطيرى كار/ئيَواران
15 كاژان غازي محمد عزیز مئ كارطيرى كار/ئيَواران
16 علي جبار رحیم محمد امین نيَر كارطيرى كار/ئيَواران
17 أمینه‌ احمد مجید شیخه‌ مئ كارطيرى كار/ئيَواران
18 دلنیا محمد رشید رضا مئ كارطيرى كار/ئيَواران
19 بتول ولید محمد حسن مئ كارطيرى كار/ئيَواران
20 گەشاو جلال كریم احمد مئ كارطيرى كار/ئيَواران
21 فاطمه‌ محمد رشید محی الدین مئ كارطيرى كار/ئيَواران
22 سازان فاضل علي فرج مئ كارطيرى كار/ئيَواران
23 شورش محمد محمود گول نيَر كارطيرى كار/ئيَواران
24 نەرمین محمد نوري محمد طالب حسن مئ كارطيرى كار/ئيَواران
25 كارزان ابراهیم محمود فتاح نيَر كارطيرى كار/ئيَواران
26 شادیه‌ احمد كریم علي مئ كارطيرى كار/ئيَواران
27 كوثر كریم عبدالقادر محمود مئ كارطيرى كار/ئيَواران
28 بیریڤان علي فتاح محمد مئ كارطيرى كار/ئيَواران
29 ئاریان عدنان احمد قادر نيَر كارطيرى كار/ئيَواران
30 حازم ولي رشید علي  نيَر كارطيرى كار/ئيَواران
31 صالح حميد باشا بهرام نيَر كارطيرى كار/ئيَواران
32 هیرۆ باقي سمین احمد مئ كارطيرى كار/ئيَواران
33 جوانه‌ عبدالستار عبدالكریم حسن مئ كارطيرى كار/ئيَواران
34 لانه عبدالوهاب مصطفى جبار مئ كارطيرى كار/ئيَواران
35 نازك علي عبدالله حسین مئ كارطيرى كار/ئيَواران
36 ئارام حسن سایه‌ خان آغا ويس نيَر كارطيرى كار/ئيَواران
37 آیه‌ هادي فرحان خلف مئ كارطيرى كار/ئيَواران
38 كاڵی فؤاد ابراهیم سعید مئ كارطيرى كار/ئيَواران
39 ده‌ریا دسكو عثمان عارف  مئ كارطيرى كار/ئيَواران
40 هیرۆغفور مجید محمد مئ كارطيرى كار/ئيَواران
41 سۆراخ جمعه‌ عبدالرحمن عزیز مئ كارطيرى كار/ئيَواران
42 اشتی علي عزیزفتاح مئ كارطيرى كار/ئيَواران
43 كبری كریم فرحان امین  مئ كارطيرى كار/ئيَواران
44 نهایت محمد كریم عبدالرحیم  مئ كارطيرى كار/ئيَواران
45 خه‌لات كمال محمد رؤوف حميد مئ كارطيرى كار/ئيَواران
46 ئالان سلیم عبدالباقی حسن نيَر كارطيرى كار/ئيَواران
47 چرا انور محمد علي مئ كارطيرى كار/ئيَواران
48 چرۆ علي احمد محمد امین  مئ كارطيرى كار/ئيَواران
49 خه‌نده‌ ابراهیم كاكه‌ عبدالله  سمین  مئ كارطيرى كار/ئيَواران
50 بیستون محمود مجید عزیز نيَر كارطيرى كار/ئيَواران
51 لقمان احمد عزیز محمد نيَر كارطيرى كار/ئيَواران
52 صباح محمد احمد مصطفى نيَر كارطيرى كار/ئيَواران
53 دیكان قانع احمد اسماعیل  مئ كارطيرى كار/ئيَواران
54 راڤیار ناظم علي بك علي   نيَر كارطيرى كار/ئيَواران
55 چروه‌ دارا محمد سعید علی  مئ كارطيرى كار/ئيَواران
56 مكرم سالم اسعد احمد نيَر كارطيرى كار/ئيَواران
57 سیڤان خلیل رشید محمد  مئ كارطيرى كار/ئيَواران
58 هاڤین امین محمد عبدالرحمن مئ كارطيرى كار/ئيَواران
59 هناره‌ شریف محمد رحیم  مئ كارطيرى كار/ئيَواران
60 جوتیار علي احمد رحمان نيَر كارطيرى كار/ئيَواران
61 الاء هاشم سمین اسماعیل مئ كارطيرى كار/ئيَواران
62 رویدە خلیل رشید محمد مئ كارطيرى كار/ئيَواران
63 الهام حمید شاه مراد مراد مئ كارطيرى كار/ئيَواران
64 چناره طه عزیز مجید  مئ كارطيرى كار/ئيَواران
65 هامیار نجم الدین  احمد عزیز نيَر كارطيرى كار/ئيَواران
66 محمد حسین احمد  عبدالرحمن  نيَر كارطيرى كار/ئيَواران
67 خوزگه‌ عباس محمد ابراهیم مئ كارطيرى كار/ئيَواران
68 محمد جواد عبدالله حسن  نيَر كارطيرى كار/ئيَواران
ژ ناوى سیانى ڕەگەز بەش
1 محمد جمعه‌ كریم غائب نيَر رِوثيَوي
2 ئالان عبدالسلام احمد علی نيَر رِوثيَوي
3 اراز فاضل عبدالكریم نيَر رِوثيَوي
4 محمد صابر حمید حسن نيَر رِوثيَوي
5 محمد كامران ابراهیم شكر نيَر رِوثيَوي
6 شیماء هیدایت احمد محمد مئ رِوثيَوي
7 شنیار احمد حمه‌ صالح عبدالله مئ رِوثيَوي
8 برزان عثمان حمه‌ شریف نيَر رِوثيَوي
9 دارا عمر حسین معروف نيَر رِوثيَوي
10 هورامان حمه‌ شریف سعید نيَر رِوثيَوي
11 ژیار جمعه‌ كریم محمد مئ رِوثيَوي
12 جلال صابر كریم جلبی نيَر رِوثيَوي
13 الاء سیروان محمد حسن مئ رِوثيَوي
14 شنو عمر رشید فرج مئ رِوثيَوي
15 محمد اشرف جمال عبدالله‌ نيَر رِوثيَوي
16 فرمان عثمان محمد صالح حسن نيَر رِوثيَوي
17 محمد عبدالله‌ عزیز عبدالقادر مئ رِوثيَوي
18 هه‌ڵاله‌ لطیف احمد حسین مئ رِوثيَوي
19 حمید عدنان صالح حسن نيَر رِوثيَوي
20 سوران حمید محمد رسول نيَر رِوثيَوي
21 كانی عسكر احمد حسن مئ رِوثيَوي
22 سه‌رهیز لقمان محمد صالح نيَر رِوثيَوي
23 یوسف عبدالخالق كریم روستم نيَر رِوثيَوي
24 نیگار صابر حمید محمد مئ رِوثيَوي
25 عبدالله امید رشید مجید نيَر رِوثيَوي
26 سروشت عبدالله علی رسول مئ رِوثيَوي
27 حسن محمود یوسف عبدالرحیم نيَر رِوثيَوي
28 ایوب جلال علی محمد نيَر رِوثيَوي
29 سیوان جلال كاكه خان فرج مئ رِوثيَوي
30 احمد رمضان علی حسین نيَر رِوثيَوي
31 علی حسن علی احمد نيَر رِوثيَوي
32 سرچل آزاد عطا حمه‌ جان نيَر رِوثيَوي
33 چاوان حسن علی احمد مئ رِوثيَوي
34 روكان حبیب حمید كاكه‌ نيَر رِوثيَوي
35 محمد اسماعیل علی كاكه‌ برا نيَر رِوثيَوي
36 ارام محمد كریم عبدالرحمن نيَر رِوثيَوي
37 خیال عمر احمد محمود مئ رِوثيَوي
38 شیلان محمد حسن حمید مئ رِوثيَوي
39 ناسك علی محمود حسن مئ رِوثيَوي
40 شنۆ حمه‌ عبدالقادر یوسف مئ رِوثيَوي
41 مصطفی حسن محمد عیسی نيَر رِوثيَوي
42 عدالت بشارات مصطفی رستم نيَر رِوثيَوي
43 محمد حسن محی الدین خطاب نيَر رِوثيَوي
44 اریوان ابراهیم خلیل كرم نيَر رِوثيَوي
45 ایلاف قحطان شیرزاد یار مراد مئ رِوثيَوي
46 هێرش همزه‌ بیروت ابراهیم نيَر رِوثيَوي
47 احسان علی محمود حسن نيَر رِوثيَوي
48 ئامێزه فؤاد صابر توفیق مئ رِوثيَوي
49 گەرمیان احمد محمد محمود نيَر رِوثيَوي
ژ ناوى سیانى ڕەگەز بەش
1 زینب قمر بکر احمد مئ رِوثيَوي/ئيَواران
2 سەرکیو عثمان احمد امین نيَر رِوثيَوي/ئيَواران
3 عمر حسین کمر عزیز نيَر رِوثيَوي/ئيَواران
4 سەرتیب احمد مصطفی عبدالقادر نيَر رِوثيَوي/ئيَواران
5 بشتیوان شکور علی قاسم نيَر رِوثيَوي/ئيَواران
6 چومان برهان عبداللە احمد نيَر رِوثيَوي/ئيَواران
7 امیر عزت مجید رحیم مئ رِوثيَوي/ئيَواران
8 اودیر عمر حلی قادر نيَر رِوثيَوي/ئيَواران
9 شیوی عمر محمد حسن مئ رِوثيَوي/ئيَواران
10 شهین محمد زیدان غیدان مئ رِوثيَوي/ئيَواران
11 هارون حمید مجید علی نيَر رِوثيَوي/ئيَواران
12 شنیار هدایت عبداللە امین مئ رِوثيَوي/ئيَواران
13 خەندە یحیی عبداللە محمد مئ رِوثيَوي/ئيَواران
14 قاسم امین کریم علی نيَر رِوثيَوي/ئيَواران
15 دانا لقمان رشید محمد نيَر رِوثيَوي/ئيَواران
16 امل غالب حسین عبدالرحمن مئ رِوثيَوي/ئيَواران
ژ ناوى سیانى ڕەگەز بەش
1 احمد عاصی محمد سليمان نيَر IT
2 زهراء خالد سی مراد حسن مئ IT
3 سولاف حامد اسماعيل سايه خان مئ IT
4 محمد خالد محمد مجيد نيَر IT
5 نيشتمان حسين امين شاه‌ مراد مئ IT
6 عبد الله ابراهيم محمد محمود نيَر IT
7 رقيه‌ مجيد كاظم فليح مئ IT
8 بلال عبد الله محمد عباس نيَر IT
9 ساره‌ عبد الكريم علی محمد مئ IT
10 احمد علی عيسى علی نيَر IT
11 جرؤ محمد شريف محمد امین مئ IT
12 سجى رعد ستار عسكر مئ IT
13 اريان اكرم نصر الدين د‌رويش نيَر IT
14 دانا محمد حبيب صالح نيَر IT
15 خوشناو محمد مامه‌ خان نيَر ئيواران/IT
16 ژيار ئه‌نوه‌ر مجيد حسن مئ IT
17 شيفان عدنان عباس شمس الله نيَر ئيواران/IT
18 علوان قادر خليفه‌ فرج نيَر IT
19 جرۆ حسن قادر سالم مئ IT
20 بختيار حسن عبد الله فرج نيَر IT
21 رانيا عبد الرحمن اغامير بختيار نيَر IT
22 هاله‌ ازاد عزيز ولی نيَر IT
23 سفين جواد حسن محمد نيَر IT
24 سامان فيض الله عزم محمود نيَر IT
25 حسن يد الله عبد الله شمس الله نيَر IT
26 دابان محمد امين مجيد حميد مئ IT
27 نيگار علی عبد الله علی مئ IT
28 كوثر حسين فاضل محمد مئ IT
29 احمد برهان محمد حسن نيَر ئيواران/IT
30 جهاد حسين احمد محمد نيَر IT
31 ازاد خدا مراد قادر كريم نيَر IT
32 شاهو احمد حميد كاكا نيَر ئيواران/IT
33 سجى كمال مصطفى خورشيد مئ IT
34 سامان رمضان محمد حسن نيَر IT
35 امير عدنان احمد بابير مئ ئيواران/IT
36 هاوڕێ سه‌ربه‌ست احمد امين نيَر IT
37 محمد سواره‌ قادر حمه‌ امين نيَر IT
38 هيرو خليل احمد محمود مئ ئيواران/IT
39 أيوب صابر سعيد احمد نيَر IT
Comments