2019-2020

دەرچووانى ساڵى  2019 - 2020 
ژ ناوى سیانى ڕەگەز پەیمانگە بەش خولی دەرچون
1 عبدالله حسين على رضا نيَر پ.ت.هەڵەبجە پەرستارى-ئێواران خولى يه‌كه‌م
2 مسلم صلاح نضام عیسی* نيَر پ.ت.هەڵەبجە پەرستارى-ئێواران خولى دووه‌م‌
3 بەسۆز منصور صالح زۆراب* مىَ پ.ت.هەڵەبجە پەرستارى-ئێواران خولى دووه‌م‌
4 شارا حسین عابد مىَ پ.ت.هەڵەبجە پەرستارى-ئێواران خولى يه‌كه‌م
5 محمد حسن عبداللە حمەامین* نيَر پ.ت.هەڵەبجە پەرستارى-ئێواران خولى دووه‌م‌
6 دێرین طە محمد حمەخان* مىَ پ.ت.هەڵەبجە پەرستارى-ئێواران خولى دووه‌م‌
7 ڕۆشنا عبدالرحمن حسین احمد* مىَ پ.ت.هەڵەبجە پەرستارى-ئێواران خولى دووه‌م‌
8 جهاد على حمەسعید عزیز* نيَر پ.ت.هەڵەبجە پەرستارى-ئێواران خولى دووه‌م‌
9 ماردین نەوزاد تۆفیق* مىَ پ.ت.هەڵەبجە پەرستارى-ئێواران خولى دووه‌م‌
10 ژیار طە حسین محمد نيَر پ.ت.هەڵەبجە پەرستارى-ئێواران خولى يه‌كه‌م
11 هاودەنگ محمد على عبدالقادر* نيَر پ.ت.هەڵەبجە پەرستارى-ئێواران خولى دووه‌م‌
12 طه عمر عزيز احمد نيَر پ.ت.هەڵەبجە پەرستارى-ئێواران خولى یەکەم
13 بەرهەم حمەصالح رحمان رمضان* نيَر پ.ت.هەڵەبجە پەرستارى-ئێواران خولى دووه‌م‌
14 کەیوان عزت محمد حسن نيَر پ.ت.هەڵەبجە پەرستارى-ئێواران خولى يه‌كه‌م
15 ریبین احمد کریم فتاح* نيَر پ.ت.هەڵەبجە پەرستارى-ئێواران خولى دووه‌م‌
16 نیگا اسعد محمد صالح* مىَ پ.ت.هەڵەبجە پەرستارى-ئێواران خولى دووه‌م‌
17 نها رزگار محمد عبدالغفور* مىَ پ.ت.هەڵەبجە پەرستارى-ئێواران خولى دووه‌م‌
18 محمد احمد رشید رحیم* نيَر پ.ت.هەڵەبجە پەرستارى-ئێواران خولى دووه‌م‌
ژ ناوى سیانى ڕەگەز پەیمانگە بەش خولی دەرچون
1 سامان علی حمەامین نێر خولی یه‌كه‌م  کارگێرى کار/ئێواران میواندارى
2 مژدە جمال احمد محمد نێر خولی یه‌كه‌م  کارگێرى کار/ئێواران میواندارى
3 سه‌رخێڵ محمد حمه‌ڕه‌شید نێر خولی یه‌كه‌م  کارگێرى کار/ئێواران میواندارى
ژ ناوى سیانى ڕەگەز پەیمانگە بەش خولی دەرچون
1 زینب عبدالله احمد عبدالرزاق مێ پ.ت.هەڵەبجە کارگێرى کار/بەیانیان خولى يه‌كه‌م
2 کۆژین اسماعیل ابوبکر مێ پ.ت.هەڵەبجە کارگێرى کار/بەیانیان خولى يه‌كه‌م
3 سۆما محمد علی مێ پ.ت.هەڵەبجە کارگێرى کار/بەیانیان خولى يه‌كه‌م
4 سۆزیار هیوا سعید محمد مێ پ.ت.هەڵەبجە کارگێرى کار/بەیانیان خولى يه‌كه‌م
5 ندى مادح حمەمراد رحمن مێ پ.ت.هەڵەبجە کارگێرى کار/بەیانیان خولى يه‌كه‌م
6 اکرم یوسف محمد عبدالله نێر پ.ت.هەڵەبجە کارگێرى کار/بەیانیان خولى يه‌كه‌م
7 نیگا محمد مصطفى محمد مێ پ.ت.هەڵەبجە کارگێرى کار/بەیانیان خولى يه‌كه‌م
8 رێکان ابوبکر عمر فرج مێ پ.ت.هەڵەبجە کارگێرى کار/بەیانیان خولى يه‌كه‌م
9 سناء رفیق جافر حمەعلی مێ پ.ت.هەڵەبجە کارگێرى کار/بەیانیان خولى يه‌كه‌م
10 مهروبە علی محمود مێ پ.ت.هەڵەبجە کارگێرى کار/بەیانیان خولى يه‌كه‌م
11 دەرون عثمان محمد مێ پ.ت.هەڵەبجە کارگێرى کار/بەیانیان خولى يه‌كه‌م
12 بژوین یادگار رفیق عارف مێ پ.ت.هەڵەبجە کارگێرى کار/بەیانیان خولى يه‌كه‌م
13 شۆخان عبدالله محمد امین مێ پ.ت.هەڵەبجە کارگێرى کار/بەیانیان خولى يه‌كه‌م
14 بەفرین پەروێز حمەرشید علی مێ پ.ت.هەڵەبجە کارگێرى کار/بەیانیان خولى يه‌كه‌م
15 شێنە رزگار علی ناوخاس مێ پ.ت.هەڵەبجە کارگێرى کار/بەیانیان خولى يه‌كه‌م
16 ژوان زکریا حسین امین مێ پ.ت.هەڵەبجە کارگێرى کار/بەیانیان خولى يه‌كه‌م
17 یسرى باقی عبدالله محمد مێ پ.ت.هەڵەبجە کارگێرى کار/بەیانیان خولى يه‌كه‌م
18 ایمان عمر حسین مێ پ.ت.هەڵەبجە کارگێرى کار/بەیانیان خولى يه‌كه‌م
19 کوثر محمد امین عبدالرحمن محمد مێ پ.ت.هەڵەبجە کارگێرى کار/بەیانیان خولى يه‌كه‌م
20 دەشنێ عباس شاوەیس مێ پ.ت.هەڵەبجە کارگێرى کار/بەیانیان خولى يه‌كه‌م
21 گۆڤەند جلال جعفر باباعلی مێ پ.ت.هەڵەبجە کارگێرى کار/بەیانیان خولى يه‌كه‌م
22 رێبین احمد محمد نێر پ.ت.هەڵەبجە کارگێرى کار/بەیانیان خولى يه‌كه‌م
23 سۆما صالح محمد مێ پ.ت.هەڵەبجە کارگێرى کار/بەیانیان خولى يه‌كه‌م
24 رازاو ئومێد رشید حمەامین مێ پ.ت.هەڵەبجە کارگێرى کار/بەیانیان خولى يه‌كه‌م
25 بشرى قادر جمال مێ پ.ت.هەڵەبجە کارگێرى کار/بەیانیان خولى يه‌كه‌م
26 ڕۆژان حسین تۆفیق فەرەج مێ پ.ت.هەڵەبجە کارگێرى کار/بەیانیان خولى يه‌كه‌م
27 دونیا عثمان حسین حسن مێ پ.ت.هەڵەبجە کارگێرى کار/بەیانیان خولى يه‌كه‌م
28 سارا عمر محمد سلیمان مێ پ.ت.هەڵەبجە کارگێرى کار/بەیانیان خولى يه‌كه‌م
29 محمد خسرو رحمان محمد نێر پ.ت.هەڵەبجە کارگێرى کار/بەیانیان خولى يه‌كه‌م
30 ڤیان علی حمەامین مێ پ.ت.هەڵەبجە کارگێرى کار/بەیانیان خولى يه‌كه‌م
31 شنیا اولحکیم عبدالکریم عولحسن مێ پ.ت.هەڵەبجە کارگێرى کار/بەیانیان خولى يه‌كه‌م
32 سەناء محمد کریم مێ پ.ت.هەڵەبجە کارگێرى کار/بەیانیان خولى يه‌كه‌م
33 سەیران خلیل محمد شریف مێ پ.ت.هەڵەبجە کارگێرى کار/بەیانیان خولى يه‌كه‌م
34 شیلان سردار حمەامین صالح مێ پ.ت.هەڵەبجە کارگێرى کار/بەیانیان خولى يه‌كه‌م
35 خنساء عثمان مجید محمد مێ پ.ت.هەڵەبجە کارگێرى کار/بەیانیان خولى يه‌كه‌م
36 ڕۆژان نورالدین عبدالمجید احمد مێ پ.ت.هەڵەبجە کارگێرى کار/بەیانیان خولى يه‌كه‌م
37 شاجوان احمد محمد فرج مێ پ.ت.هەڵەبجە کارگێرى کار/بەیانیان خولى يه‌كه‌م
38 تابان نامق رضا اغا مێ پ.ت.هەڵەبجە کارگێرى کار/بەیانیان خولى يه‌كه‌م
39 به‌نان عثمان محمد مێ پ.ت.هەڵەبجە کارگێرى کار/بەیانیان خولى يه‌كه‌م
40 مریم اقباڵ امین کریم  مێ پ.ت.هەڵەبجە کارگێرى کار/بەیانیان خولى يه‌كه‌م
41 ئەوین حیدر قادر عبدالله مێ پ.ت.هەڵەبجە کارگێرى کار/بەیانیان خولى يه‌كه‌م
42 دیدەن سالار صابر فتاح مێ پ.ت.هەڵەبجە کارگێرى کار/بەیانیان خولى يه‌كه‌م
43 ژیناس علاء الدین عمر عبداللە مێ پ.ت.هەڵەبجە کارگێرى کار/بەیانیان خولى يه‌كه‌م
44 نیان حمەفرج شاسوار مێ پ.ت.هەڵەبجە کارگێرى کار/بەیانیان خولى يه‌كه‌م
45 دانیار محمد محمود نێر پ.ت.هەڵەبجە کارگێرى کار/بەیانیان خولى يه‌كه‌م
46 ئاروەند فتح الله احمد نێر پ.ت.هەڵەبجە کارگێرى کار/بەیانیان خولى يه‌كه‌م
47 ماریا قاسم صابر سعید مێ پ.ت.هەڵەبجە کارگێرى کار/بەیانیان خولى يه‌كه‌م
48 ماریا طه احمد مێ پ.ت.هەڵەبجە کارگێرى کار/بەیانیان خولى يه‌كه‌م
49 خندە عثمان رحمان محمد مێ پ.ت.هەڵەبجە کارگێرى کار/بەیانیان خولى يه‌كه‌م
50 تەرزە عثمان عبدالقادر محمد مێ پ.ت.هەڵەبجە کارگێرى کار/بەیانیان خولى يه‌كه‌م
51 هێمن سالار محمد امین نێر پ.ت.هەڵەبجە کارگێرى کار/بەیانیان خولى يه‌كه‌م
52 شێنێ عارف محمد حمەامین مێ پ.ت.هەڵەبجە کارگێرى کار/بەیانیان خولى يه‌كه‌م
53 ئاشنا مالک عمر ابوبکر مێ پ.ت.هەڵەبجە کارگێرى کار/بەیانیان خولى يه‌كه‌م
54 سارا عبدالله عمر فرەج مێ پ.ت.هەڵەبجە کارگێرى کار/بەیانیان خولى يه‌كه‌م
55 بلال ستار اسماعیل امین نێر پ.ت.هەڵەبجە کارگێرى کار/بەیانیان خولى يه‌كه‌م
56 دەشنێ رؤوف شوکت مێ پ.ت.هەڵەبجە کارگێرى کار/بەیانیان خولى يه‌كه‌م
57 گەشبین ایوب محمد صالح مێ پ.ت.هەڵەبجە کارگێرى کار/بەیانیان خولى يه‌كه‌م
58 بشرى عثمان حمەحسين فتح الله مێ پ.ت.هەڵەبجە کارگێرى کار/بەیانیان خولى يه‌كه‌م
59 دەشنێ عبدالله قادر مێ پ.ت.هەڵەبجە کارگێرى کار/بەیانیان خولى يه‌كه‌م
60 سوهیل کمال محمد حمەحسین مێ پ.ت.هەڵەبجە کارگێرى کار/بەیانیان خولى يه‌كه‌م
61 احمد اسماعیل حسین علی نێر پ.ت.هەڵەبجە کارگێرى کار/بەیانیان خولى يه‌كه‌م
62 سیبور خدر احمد مێ پ.ت.هەڵەبجە کارگێرى کار/بەیانیان خولى يه‌كه‌م
63 ئارزو کامەران علی مولود مێ پ.ت.هەڵەبجە کارگێرى کار/بەیانیان خولى يه‌كه‌م
64 سەلار محمد فایق صالح مێ پ.ت.هەڵەبجە کارگێرى کار/بەیانیان خولى يه‌كه‌م
65 پەرژین محمد حمەفرج مێ پ.ت.هەڵەبجە کارگێرى کار/بەیانیان خولى يه‌كه‌م
66 چرۆ عارف حیدر مێ پ.ت.هەڵەبجە کارگێرى کار/بەیانیان خولى يه‌كه‌م
67 محمد ئەختیار صالح کریم نێر پ.ت.هەڵەبجە کارگێرى کار/بەیانیان خولى يه‌كه‌م
68 ئازاد یار احمد کریم نێر پ.ت.هەڵەبجە کارگێرى کار/بەیانیان خولى يه‌كه‌م
69 نیگا جبار سعید احمد مێ پ.ت.هەڵەبجە کارگێرى کار/بەیانیان خولی یه‌كه‌م
70 ئاکام رزگار عمر فتاح نێر پ.ت.هەڵەبجە کارگێرى کار/بەیانیان خولى يه‌كه‌م
71 شێنێ جزا غریب مێ پ.ت.هەڵەبجە کارگێرى کار/بەیانیان خولى يه‌كه‌م
72 هاوكار شیروان حمه‌كریم نێر پ.ت.هەڵەبجە کارگێرى کار/بەیانیان خولى يه‌كه‌م
73 کەنار جمال سلێمان معروف مێ پ.ت.هەڵەبجە کارگێرى کار/بەیانیان خولى يه‌كه‌م
74 کیژان فرمان صادق فرج مێ پ.ت.هەڵەبجە کارگێرى کار/بەیانیان خولى يه‌كه‌م
75 رێباز محمد رۆستەم حسن نێر پ.ت.هەڵەبجە کارگێرى کار/بەیانیان خولى يه‌كه‌م
76 رابەر فیروز خالد احمد نێر پ.ت.هەڵەبجە کارگێرى کار/بەیانیان خولى يه‌كه‌م
ژ ناوى سیانى ڕەگەز پەیمانگە بەش خولی دەرچون
1 ڕێبين نريمان انور حمه‌ رحيم نێر پ.ت.هەڵەبجە ژمێریارى خولى يه‌كه‌م
2 كۆڤان كامه‌ران جمال والى  نێر پ.ت.هەڵەبجە ژمێریارى خولى يه‌كه‌م
3 ئه‌مه‌ل حمه‌ صالح عبدولمحمد مێ پ.ت.هەڵەبجە ژمێریارى خولى يه‌كه‌م
4 سۆزه‌ محمد ولی علی مێ پ.ت.هەڵەبجە ژمێریارى خولى يه‌كه‌م
5 پەیوەند قادر على نێر پ.ت.هەڵەبجە ژمێریارى خولى يه‌كه‌م
6 چاوان محمد عزيز عبدالمحمد  مێ پ.ت.هەڵەبجە ژمێریارى خولى يه‌كه‌م
7 ژيار لطيف نازدار مير احمد نێر پ.ت.هەڵەبجە ژمێریارى خولى يه‌كه‌م
8 گۆنا جمال احمد رشيد مێ پ.ت.هەڵەبجە ژمێریارى خولى يه‌كه‌م
9 ده‌ريا محمد قادر محمود  مێ پ.ت.هەڵەبجە ژمێریارى خولى يه‌كه‌م
10 فريشته‌ صالح عبدالله حمه‌سور مێ پ.ت.هەڵەبجە ژمێریارى خولى يه‌كه‌م
11 جوانە حسن عمر شریف مێ پ.ت.هەڵەبجە ژمێریارى خولى يه‌كه‌م
12 سۆما فاروق عبدالله حسين  مێ پ.ت.هەڵەبجە ژمێریارى خولى يه‌كه‌م
13 نێوژین سردار سان أحمد مێ پ.ت.هەڵەبجە ژمێریارى خولى يه‌كه‌م
14 شه‌نگين احمد عبدو ل محمد مێ پ.ت.هەڵەبجە ژمێریارى خولى يه‌كه‌م
15 هناء اشرف محمد عزيز  مێ پ.ت.هەڵەبجە ژمێریارى خولى يه‌كه‌م
16 ديدار غه‌فار حمه‌خان عثمان مێ پ.ت.هەڵەبجە ژمێریارى خولى يه‌كه‌م
17 زريان عزه‌ت محمود كريم  مێ پ.ت.هەڵەبجە ژمێریارى خولى يه‌كه‌م
18 شهین برزان عبدالرحمن مێ پ.ت.هەڵەبجە ژمێریارى خولى يه‌كه‌م
19 شه‌هێن سعيد عبد العزيز حمه‌ سعيد مێ پ.ت.هەڵەبجە ژمێریارى خولى يه‌كه‌م
20 شاگوڵ رزگار عمررشيد  مێ پ.ت.هەڵەبجە ژمێریارى خولى يه‌كه‌م
21 سۆز ابراهيم حسن محمد مێ پ.ت.هەڵەبجە ژمێریارى خولى يه‌كه‌م
22 هاوكار فائق امين عبداللة نێر پ.ت.هەڵەبجە ژمێریارى خولى يه‌كه‌م
23 باخان محمد جبار مێ پ.ت.هەڵەبجە ژمێریارى خولى يه‌كه‌م
24 يحيى باير علی روستم نێر پ.ت.هەڵەبجە ژمێریارى خولى يه‌كه‌م
25 شاناز ره‌فيق حمه‌ كريم حمە مێ پ.ت.هەڵەبجە ژمێریارى خولى يه‌كه‌م
26 ئاكام  سعدى محمد اغاوه‌يس نێر پ.ت.هەڵەبجە ژمێریارى خولى يه‌كه‌م
27 ماریا کامەران رؤف مێ پ.ت.هەڵەبجە ژمێریارى خولى يه‌كه‌م
28 سازان محمد صالح محمد مێ پ.ت.هەڵەبجە ژمێریارى خولى يه‌كه‌م
29 ژيان على صالح رحيم  مێ پ.ت.هەڵەبجە ژمێریارى خولى يه‌كه‌م
30 سنور على صالح رحيم  مێ پ.ت.هەڵەبجە ژمێریارى خولى يه‌كه‌م
31 ماریا کمال على مێ پ.ت.هەڵەبجە ژمێریارى خولى يه‌كه‌م
32 سايه‌ انور صديق علی مێ پ.ت.هەڵەبجە ژمێریارى خولى يه‌كه‌م
33 احمد علی قادر محمد نێر پ.ت.هەڵەبجە ژمێریارى خولى يه‌كه‌م
34 برِيار محمد شكر سعيد نێر پ.ت.هەڵەبجە ژمێریارى خولى يه‌كه‌م
35 په‌يام سيروان عبد المحمد فرج مێ پ.ت.هەڵەبجە ژمێریارى خولى يه‌كه‌م
36 ڕاستگۆ محمد حسين رسول نێر پ.ت.هەڵەبجە ژمێریارى خولى يه‌كه‌م
37 برِوا كمال علي محمد نێر پ.ت.هەڵەبجە ژمێریارى خولى دووه‌م‌
38 لانه‌ احمد حمه‌عزيز اورحيم  مێ پ.ت.هەڵەبجە ژمێریارى خولى يه‌كه‌م
39 شيلان عطا حمه‌ عارف محمد مێ پ.ت.هەڵەبجە ژمێریارى خولى يه‌كه‌م
40 حنان  هادی حمه‌ صالح فتاح مێ پ.ت.هەڵەبجە ژمێریارى خولى يه‌كه‌م
41 داستان نور الدين محمد قادر مێ پ.ت.هەڵەبجە ژمێریارى خولى يه‌كه‌م
42 گه‌شبين حسين صابر كريم مێ پ.ت.هەڵەبجە ژمێریارى خولى يه‌كه‌م
43 سۆما عادل عبدالله مێ پ.ت.هەڵەبجە ژمێریارى خولى دووه‌م‌
44 ديارى محمود محمود حمد نێر پ.ت.هەڵەبجە ژمێریارى خولى يه‌كه‌م
45 دلنيا عمر غفور محمد  مێ پ.ت.هەڵەبجە ژمێریارى خولى دووه‌م‌
46 محمد جزا احمد حيد ر نێر پ.ت.هەڵەبجە ژمێریارى خولى يه‌كه‌م
47 شه‌نگه‌ صباح علی حمه‌صالح مێ پ.ت.هەڵەبجە ژمێریارى خولى يه‌كه‌م
48 يسرى لطيف عبد الرحيم عبدالله‌ مێ پ.ت.هەڵەبجە ژمێریارى خولى يه‌كه‌م
49 هيران عبدالرحيم حمه‌امين كريم  مێ پ.ت.هەڵەبجە ژمێریارى خولى يه‌كه‌م
50 پێشه‌نگ اوسامه‌ سعيد عبدالكريم  نێر پ.ت.هەڵەبجە ژمێریارى خولى يه‌كه‌م
51 ئه‌ژى انوه‌ر غفور كه‌ريم مێ پ.ت.هەڵەبجە ژمێریارى خولى يه‌كه‌م
52 گه‌شبين محمد مارف محمد  مێ پ.ت.هەڵەبجە ژمێریارى خولى يه‌كه‌م
53 سناء سلمان كاكا ويس يارويس مێ پ.ت.هەڵەبجە ژمێریارى خولى يه‌كه‌م
54 ريان كيهان احمد محمد مێ پ.ت.هەڵەبجە ژمێریارى خولى يه‌كه‌م
55 ثريا جمال حمەمحمود مێ پ.ت.هەڵەبجە ژمێریارى خولى يه‌كه‌م
56 اکرام غالب یونس نێر پ.ت.هەڵەبجە ژمێریارى خولى يه‌كه‌م
57 سناء ئازاد عمر رشيد مێ پ.ت.هەڵەبجە ژمێریارى خولى يه‌كه‌م
58 سارا جزا احمد مولود  مێ پ.ت.هەڵەبجە ژمێریارى خولى يه‌كه‌م
59 ئيمان حمه‌خان رحيم عزيز مێ پ.ت.هەڵەبجە ژمێریارى خولى يه‌كه‌م
60 خنساء ابوبكر حمه‌ علی قوربانى  مێ پ.ت.هەڵەبجە ژمێریارى خولى يه‌كه‌م
61 محمد اميد عمر محمد نێر پ.ت.هەڵەبجە ژمێریارى خولى يه‌كه‌م
62 بشرى روستم  سعيد صوفی قادر مێ پ.ت.هەڵەبجە ژمێریارى خولى يه‌كه‌م
63 بهره‌ بهاالدين صالح كرم وه‌يس  مێ پ.ت.هەڵەبجە ژمێریارى خولى يه‌كه‌م
64 شه‌وبۆ حسين حمه‌ كريم احمد مێ پ.ت.هەڵەبجە ژمێریارى خولى يه‌كه‌م
65 لۆنا ياسين حسێن احمد مێ پ.ت.هەڵەبجە ژمێریارى خولى يه‌كه‌م
66 سازگارحسن  مولود احمد مێ پ.ت.هەڵەبجە ژمێریارى خولى يه‌كه‌م
67 دنيا گۆرا ن محمد مصطفى  مێ پ.ت.هەڵەبجە ژمێریارى خولى يه‌كه‌م
68 ئه‌ڤين كمال حمه‌ احمد مێ پ.ت.هەڵەبجە ژمێریارى خولى يه‌كه‌م
69 ده‌شنێ شاهوعمر ابوبكر مێ پ.ت.هەڵەبجە ژمێریارى خولى يه‌كه‌م
70 نيان أزوه‌ر نريمان حسين مێ پ.ت.هەڵەبجە ژمێریارى خولى يه‌كه‌م
71 بشری مولود عثمان عمر  مێ پ.ت.هەڵەبجە ژمێریارى خولى يه‌كه‌م
72 رازاو عزيز صابر حمه‌امين  مێ پ.ت.هەڵەبجە ژمێریارى خولى يه‌كه‌م
73 سۆزيار علی محمد امين محمد مێ پ.ت.هەڵەبجە ژمێریارى خولى يه‌كه‌م
74 ره‌وه‌ز سه‌نگه‌ر عبد القادر معروف مێ پ.ت.هەڵەبجە ژمێریارى خولى يه‌كه‌م
75 گه‌شبين صباح حمه‌خان عثمان مێ پ.ت.هەڵەبجە ژمێریارى خولى يه‌كه‌م
76 سه‌رمه‌ند ابوبكر مامه‌ند على نێر پ.ت.هەڵەبجە ژمێریارى خولى يه‌كه‌م
77 عماد عثمان علی محمد نێر پ.ت.هەڵەبجە ژمێریارى خولى يه‌كه‌م
78 خنساء ارسلان عمر حمه‌صالح  مێ پ.ت.هەڵەبجە ژمێریارى خولى يه‌كه‌م
79 موژده‌ فواد عمر احمد مێ پ.ت.هەڵەبجە ژمێریارى خولى يه‌كه‌م
80 ته‌رزه‌ محمود قادر احمد مێ پ.ت.هەڵەبجە ژمێریارى خولى يه‌كه‌م
81 ئوميد سه‌رحه‌د حسن رمضان نێر پ.ت.هەڵەبجە ژمێریارى خولى يه‌كه‌م
82 ئه‌ڤين مريوان رشيد فتح الله‌ مێ پ.ت.هەڵەبجە ژمێریارى خولى يه‌كه‌م
83 شه‌هرۆ محمد طاليم شامحمد  مێ پ.ت.هەڵەبجە ژمێریارى خولى يه‌كه‌م
84 گوڵاڵه‌ سعيد مصطفى حسين  مێ پ.ت.هەڵەبجە ژمێریارى خولى يه‌كه‌م
85 روه‌يدا ئاوات احمد براخاس مێ پ.ت.هەڵەبجە ژمێریارى خولى يه‌كه‌م
86 راستی احمد عبدالکریم نێر پ.ت.هەڵەبجە ژمێریارى خولى يه‌كه‌م
87 ژوان عطاء صابر حسين  مێ پ.ت.هەڵەبجە ژمێریارى خولى يه‌كه‌م
88 ژيلا صباح محمد سعيد مێ پ.ت.هەڵەبجە ژمێریارى خولى يه‌كه‌م
89 شهلا حامد صالح رحمن  مێ پ.ت.هەڵەبجە ژمێریارى خولى دووه‌م‌
90 ڕێژين احمد صادق حمه‌ مێ پ.ت.هەڵەبجە ژمێریارى خولى يه‌كه‌م
91 هێرۆ جلال طالیم لولە حمە رحیم مێ پ.ت.هەڵەبجە ژمێریارى خولى يه‌كه‌م
92 پێشڕه‌و ابراهيم احمد محمد نێر پ.ت.هەڵەبجە ژمێریارى خولى يه‌كه‌م
93 ده‌ريا طاهر رشيد احمد مێ پ.ت.هەڵەبجە ژمێریارى خولى دووه‌م‌
94 ئومێد عبدالله‌ محمد علي نێر پ.ت.هەڵەبجە ژمێریارى خولى يه‌كه‌م
95 رِازاو رةفيق احمد عزيز مێ پ.ت.هەڵەبجە ژمێریارى خولى يه‌كه‌م
96 ڕابه‌ر خواكرم ابراهيم  قادر نێر پ.ت.هەڵەبجە ژمێریارى خولى يه‌كه‌م
97 ویژدان قادر صالح أمین مێ پ.ت.هەڵەبجە ژمێریارى خولى يه‌كه‌م
98 سارا عبدالكريم اورحمان حمه‌ يوسف مێ پ.ت.هەڵەبجە ژمێریارى خولى يه‌كه‌م
99 ئاكار جبار عبدالله‌ فرج نێر پ.ت.هەڵەبجە ژمێریارى خولى يه‌كه‌م
100 په‌روێز كمال حمه‌ حسين غفور نێر پ.ت.هەڵەبجە ژمێریارى خولى يه‌كه‌م
101 هيڤا معروف احمد صالح  مێ پ.ت.هەڵەبجە ژمێریارى خولى دووه‌م‌
102 نيگا محمد تۆفيق فقێ احمد مێ پ.ت.هەڵەبجە ژمێریارى خولى يه‌كه‌م
103 شێنا هومايون صاحب كريم  مێ پ.ت.هەڵەبجە ژمێریارى خولى يه‌كه‌م
104 ڕۆژگار بورهان محمد كريم  مێ پ.ت.هەڵەبجە ژمێریارى خولى يه‌كه‌م
105 گه‌شبين ستار محمد صالح مێ پ.ت.هەڵەبجە ژمێریارى خولى يه‌كه‌م
106 محمد اومرحميد حمد نێر پ.ت.هەڵەبجە ژمێریارى خولى دووه‌م‌
107 توانا دانيال  سعدالله‌ يادگار نێر پ.ت.هەڵەبجە ژمێریارى خولى يه‌كه‌م
108 هێڤى لطيف عمر محمد مێ پ.ت.هەڵەبجە ژمێریارى خولى دووه‌م‌
109 أمير احمد حمه‌على حمه‌ سعيد نێر پ.ت.هەڵەبجە ژمێریارى خولى دووه‌م‌
110 شنيار دلشاد فاضل عارف مێ پ.ت.هەڵەبجە ژمێریارى خولى يه‌كه‌م
111 ڕۆژگار حمه‌ توفيق كريم محمود مێ پ.ت.هەڵەبجە ژمێریارى خولى يه‌كه‌م
112 الان والی محمد رشيد نێر پ.ت.هەڵەبجە ژمێریارى خولى دووه‌م‌
113 كوژين شيروان حمه‌ صالح كريم مێ پ.ت.هەڵەبجە ژمێریارى خولى دووه‌م‌
114 هيمن نجيم سعيد حمه‌امين  نێر پ.ت.هەڵەبجە ژمێریارى خولى يه‌كه‌م
115 ڕێدين عابد عثمان مصطفى نێر پ.ت.هەڵەبجە ژمێریارى خولى يه‌كه‌م
116 ئاكار اشرف محمود مصطفى نێر پ.ت.هەڵەبجە ژمێریارى خولى يه‌كه‌م
117 برِيار نوزاد علی قادر نێر پ.ت.هەڵەبجە ژمێریارى خولى دووه‌م‌
118 فرمان بهاالدين حمه‌ميرزا حمه‌شفيق نێر پ.ت.هەڵەبجە ژمێریارى خولى دووه‌م‌
119 كاشما كريم فتاح امين مێ پ.ت.هەڵەبجە ژمێریارى خولى دووه‌م‌
120 ياسرنجم الدين لطيف  فرج نێر پ.ت.هەڵەبجە ژمێریارى خولى دووه‌م‌
121 شاهده‌ لطيف مصطفى عارف مێ پ.ت.هەڵەبجە ژمێریارى خولى دووه‌م‌
122 ديدار مختار حمه‌لاو قادر مێ پ.ت.هەڵەبجە ژمێریارى خولى دووه‌م‌
123 نيگا والى محمد عزيز عبدالله  مێ پ.ت.هەڵەبجە ژمێریارى خولى دووه‌م‌
124 هاوبه‌ش يوسف محمد فرج نێر پ.ت.هەڵەبجە ژمێریارى خولى يه‌كه‌م
125 زانيار قاسم مجيد صالح نێر پ.ت.هەڵەبجە ژمێریارى خولى يه‌كه‌م
126 گه‌شبين رشيد حمه‌ علی عبدالرحمن مێ پ.ت.هەڵەبجە ژمێریارى خولى يه‌كه‌م
127 سوما زوراب غفور حمه‌صالح مێ پ.ت.هەڵەبجە ژمێریارى خولى دووه‌م‌
128 شيماء حامد محمود فائق مێ پ.ت.هەڵەبجە ژمێریارى خولى يه‌كه‌م
129 مصعب عدنان حمه‌سعيد فرج نێر پ.ت.هەڵەبجە ژمێریارى خولى دووه‌م‌
130 محمد نجم الدين عبدالله‌ احمد نێر پ.ت.هەڵەبجە ژمێریارى خولى يه‌كه‌م
ژ ناوى سیانى ڕەگەز پەیمانگە بەش خولی دەرچون
1 سه‌رده‌شت صابر حمه‌سعید عزیز نيَر پ.ت.هەڵەبجە شیکارى نخۆشییەکان/ئێواران  
2 پێشه‌وا قادر محمد صالح مجید نيَر پ.ت.هەڵەبجە شیکارى نخۆشییەکان/ئێواران  
3 محمد اسماعيل حسين على نيَر پ.ت.هەڵەبجە شیکارى نخۆشییەکان/ئێواران  
4 ئه‌یوب عبدالله‌ عزیز حمه‌صالح نيَر پ.ت.هەڵەبجە شیکارى نخۆشییەکان/ئێواران  
5 رينوار نجاة صابر كاكه‌برا نيَر پ.ت.هەڵەبجە شیکارى نخۆشییەکان/ئێواران  
6 شادمان جلال محمد سعید نيَر پ.ت.هەڵەبجە شیکارى نخۆشییەکان/ئێواران  
7 محمد عابد محمد عبدالله‌ نيَر پ.ت.هەڵەبجە شیکارى نخۆشییەکان/ئێواران  
8 كيژان حمه‌ جزا امين مصطفى ميَ پ.ت.هەڵەبجە شیکارى نخۆشییەکان/ئێواران  
9 سه‌فين شيرزاد حسين حميد نيَر پ.ت.هەڵەبجە شیکارى نخۆشییەکان/ئێواران  
10 سوران نامق توفيق حسين  نيَر پ.ت.هەڵەبجە شیکارى نخۆشییەکان/ئێواران  
11 ئاوات علاءالدین حامد حسین نيَر پ.ت.هەڵەبجە شیکارى نخۆشییەکان/ئێواران  
ژ ناوى سیانى ڕەگەز پەیمانگە بەش خولی دەرچون
1 گلێنه‌ عزيز محى الدين عزيز ميَ پ.ت.هەڵەبجە شیکارى نخۆشییەکان/بەیانیان  
2 شادمان أزاد رحمان قادر نيَر پ.ت.هەڵەبجە شیکارى نخۆشییەکان/بەیانیان  
3 سيما جوهر احمد عبدالله‌ ميَ پ.ت.هەڵەبجە شیکارى نخۆشییەکان/بەیانیان  
4 لانه‌ صابر رحيم كريم ميَ پ.ت.هەڵەبجە شیکارى نخۆشییەکان/بەیانیان  
5 سايه‌ مادح حمه‌غريب حمه‌صالح ميَ پ.ت.هەڵەبجە شیکارى نخۆشییەکان/بەیانیان  
6 شاجوان حمه‌رؤوف احمد حمه‌صالح ميَ پ.ت.هەڵەبجە شیکارى نخۆشییەکان/بەیانیان  
7 ڤيان عبدالله‌ علي كرم ويس ميَ پ.ت.هەڵەبجە شیکارى نخۆشییەکان/بەیانیان  
8 محمد شريف عزيز مجيد  نيَر پ.ت.هەڵەبجە شیکارى نخۆشییەکان/بەیانیان  
9 ليندا به‌ختيار فتاح محمد غريب ميَ پ.ت.هەڵەبجە شیکارى نخۆشییەکان/بەیانیان  
10 شاجوان طاهر صابر احمد  ميَ پ.ت.هەڵەبجە شیکارى نخۆشییەکان/بەیانیان  
11 اسماء أمين رؤوف احمد ميَ پ.ت.هەڵەبجە شیکارى نخۆشییەکان/بەیانیان  
12 فيرده‌وس نوزاد خالد طاهر ميَ پ.ت.هەڵەبجە شیکارى نخۆشییەکان/بەیانیان  
13 عدنان عادل كريم مصطفى نيَر پ.ت.هەڵەبجە شیکارى نخۆشییەکان/بەیانیان  
14 لاڤه‌ مصطفى كريم حمه‌على ميَ پ.ت.هەڵەبجە شیکارى نخۆشییەکان/بەیانیان  
15 جێ ژوان واحد كريم فرج ميَ پ.ت.هەڵەبجە شیکارى نخۆشییەکان/بەیانیان  
16 بشرى على عبدالله‌ محمد ميَ پ.ت.هەڵەبجە شیکارى نخۆشییەکان/بەیانیان  
17 بخشين طه‌ اورحمن خسرو ميَ پ.ت.هەڵەبجە شیکارى نخۆشییەکان/بەیانیان  
18 اسماء فاتح مجيد محمد امين  ميَ پ.ت.هەڵەبجە شیکارى نخۆشییەکان/بەیانیان  
19 ژينۆ حكيم حامد مجيد ميَ پ.ت.هەڵەبجە شیکارى نخۆشییەکان/بەیانیان  
20 شكار ضاهر طاهر حمه‌ نيَر پ.ت.هەڵەبجە شیکارى نخۆشییەکان/بەیانیان  
21 شنروێ بي باك فاتح احمد ميَ پ.ت.هەڵەبجە شیکارى نخۆشییەکان/بەیانیان  
22 ساوين ابوبكر صديق كريم ميَ پ.ت.هەڵەبجە شیکارى نخۆشییەکان/بەیانیان  
23 شێوه‌ كمال صابر سعيد ميَ پ.ت.هەڵەبجە شیکارى نخۆشییەکان/بەیانیان  
24 شه‌م لطيف حمه‌كريم روستم ميَ پ.ت.هەڵەبجە شیکارى نخۆشییەکان/بەیانیان  
25 شيماء سلام مصطفى محمد ميَ پ.ت.هەڵەبجە شیکارى نخۆشییەکان/بەیانیان  
26 لينا طارق فريق حسن ميَ پ.ت.هەڵەبجە شیکارى نخۆشییەکان/بەیانیان  
27 هاوكار محمود اسماعيل محمود نيَر پ.ت.هەڵەبجە شیکارى نخۆشییەکان/بەیانیان  
28 دیمه‌ن رؤوف كامه‌ران فرحان ميَ پ.ت.هەڵەبجە شیکارى نخۆشییەکان/بەیانیان  
29 محمد عدنان مدحد علی نيَر پ.ت.هەڵەبجە شیکارى نخۆشییەکان/بەیانیان  
30 ئاشنا عبيد حمه‌سور بيروت ميَ پ.ت.هەڵەبجە شیکارى نخۆشییەکان/بەیانیان  
31 هاوناز خالد مصطفى بيروت  ميَ پ.ت.هەڵەبجە شیکارى نخۆشییەکان/بەیانیان  
32 كاژين بهاءالدين فتاح احمد ميَ پ.ت.هەڵەبجە شیکارى نخۆشییەکان/بەیانیان  
33 بيلال عثمان حسين محمد  نيَر پ.ت.هەڵەبجە شیکارى نخۆشییەکان/بەیانیان  
34 كيژان قادر محمد امين عزيز ميَ پ.ت.هەڵەبجە شیکارى نخۆشییەکان/بەیانیان  
35 ئاريان حمه‌خان محمود حمه‌امين نيَر پ.ت.هەڵەبجە شیکارى نخۆشییەکان/بەیانیان  
36 چاوان أميد على كاكه‌حمه‌ ميَ پ.ت.هەڵەبجە شیکارى نخۆشییەکان/بەیانیان  
37 محمد هيوا احمد على نيَر پ.ت.هەڵەبجە شیکارى نخۆشییەکان/بەیانیان  
38 ئه‌ڤين لقمان رشيد كريم ميَ پ.ت.هەڵەبجە شیکارى نخۆشییەکان/بەیانیان  
39 مصطفى حمه‌امين سعيد نورى نيَر پ.ت.هەڵەبجە شیکارى نخۆشییەکان/بەیانیان  
40 بشرى محمد حمه‌فرج عبدالكريم ميَ پ.ت.هەڵەبجە شیکارى نخۆشییەکان/بەیانیان  
41 احمد ياسين محمد شريف نيَر پ.ت.هەڵەبجە شیکارى نخۆشییەکان/بەیانیان  
42 ئه‌ڤین عثمان صوفی صالح ميَ پ.ت.هەڵەبجە شیکارى نخۆشییەکان/بەیانیان  
43 ژينۆ فاروق حمه‌رةش شوكت ميَ پ.ت.هەڵەبجە شیکارى نخۆشییەکان/بەیانیان  
44 سوزان صالح حسن كريم ميَ پ.ت.هەڵەبجە شیکارى نخۆشییەکان/بەیانیان  
45 هێمن فؤاد برزو حمه‌امين نيَر پ.ت.هەڵەبجە شیکارى نخۆشییەکان/بەیانیان  
46 شه‌هێن طاهر صابر احمد ميَ پ.ت.هەڵەبجە شیکارى نخۆشییەکان/بەیانیان  
47 ره‌ييان حمه‌شكور حامد كوفه‌مجيد ميَ پ.ت.هەڵەبجە شیکارى نخۆشییەکان/بەیانیان  
48 شێنێ دلێر محمدرشيد عبدالله‌ ميَ پ.ت.هەڵەبجە شیکارى نخۆشییەکان/بەیانیان  
49 ايمان ابوبكر كريم كاكه‌برا ميَ پ.ت.هەڵەبجە شیکارى نخۆشییەکان/بەیانیان  
50 گونا كريم حسن روستم ميَ پ.ت.هەڵەبجە شیکارى نخۆشییەکان/بەیانیان  
51 دانیار خدر محمود خضر نيَر پ.ت.هەڵەبجە شیکارى نخۆشییەکان/بەیانیان  
52 شيماء نجم الدين محمد على محمد ميَ پ.ت.هەڵەبجە شیکارى نخۆشییەکان/بەیانیان  
53 عبدالله‌ طه‌ لطيف محمد رؤوف نيَر پ.ت.هەڵەبجە شیکارى نخۆشییەکان/بەیانیان  
54 شهرام محمد عبدالقادر عبدالرحمن نيَر پ.ت.هەڵەبجە شیکارى نخۆشییەکان/بەیانیان  
55 أسماء عطا محمد احمد  ميَ پ.ت.هەڵەبجە شیکارى نخۆشییەکان/بەیانیان  
56 سامان عبدالرحمن احمد محمد نيَر پ.ت.هەڵەبجە شیکارى نخۆشییەکان/بەیانیان  
57 ريان عمر محمد عبدالكريم  ميَ پ.ت.هەڵەبجە شیکارى نخۆشییەکان/بەیانیان  
58 ژوان محمد حمه‌صديق ابوبكر ميَ پ.ت.هەڵەبجە شیکارى نخۆشییەکان/بەیانیان  
59 ڕازى صاڵح قادر محمد نيَر پ.ت.هەڵەبجە شیکارى نخۆشییەکان/بەیانیان  
60 اسراء نجم الدين ابوبكر حمه‌صالح ميَ پ.ت.هەڵەبجە شیکارى نخۆشییەکان/بەیانیان  
61 توانا ادريس رشيد عبدالله‌ نيَر پ.ت.هەڵەبجە شیکارى نخۆشییەکان/بەیانیان  
62 نسار دارا كريم فرج ميَ پ.ت.هەڵەبجە شیکارى نخۆشییەکان/بەیانیان  
63 احمد صلاح صالح محمود  نيَر پ.ت.هەڵەبجە شیکارى نخۆشییەکان/بەیانیان  
64 ڕه‌نۆ رشيد احمد بارام ميَ پ.ت.هەڵەبجە شیکارى نخۆشییەکان/بەیانیان  
65 خه‌ڵات قادر احمد أسعد ميَ پ.ت.هەڵەبجە شیکارى نخۆشییەکان/بەیانیان  
66 بلال عبدالله‌ احمد عبدالله‌ نيَر پ.ت.هەڵەبجە شیکارى نخۆشییەکان/بەیانیان  
Comments