2007-2008

ساڵى دەرچوانى 2007-2008
1 زەردەشت محمدوهبی محمد علی گەشت وگوزار 2007-2008
2 ریڤان على سعید گەشت وگوزار 2007-2008
3 هیمن غازى رشید گەشت وگوزار 2007-2008
4 سامان انور عبدالرحمن گەشت وگوزار 2007-2008
5 ئاوارە رحمان قادر گەشت وگوزار 2007-2008
6 عمر حسن نورى گەشت وگوزار 2007-2008
7 سەرکەوت فائیق عبدالکریم گەشت وگوزار 2007-2008
8 زانا حویز ابراهیم گەشت وگوزار 2007-2008
9 ئەردەلان رفیق غریب گەشت وگوزار 2007-2008
10 محمد یوسف احمد گەشت وگوزار 2007-2008
11 بەختیار حمە رسول گەشت وگوزار 2007-2008
12 خیلان حسین محمود گەشت وگوزار 2007-2008
13 ئارى عثمان محمد گەشت وگوزار 2007-2008
14 شاخەوان نجات محمد گەشت وگوزار 2007-2008
15 یەریڤان لطیف عبدالقادر گەشت وگوزار 2007-2008
16 دیار محمد محمد امین گەشت وگوزار 2007-2008
17 ادریس نجم الدین کاک احمد گەشت وگوزار 2007-2008
 
1 نیاز عفان عثمان كارگێڕى بانكەكان 2007-2008
2 داستان محمود مراسل كارگێڕى بانكەكان 2007-2008
3 زانیار نجم الدین مصطفى كارگێڕى بانكەكان 2007-2008
4 سامان محمد طاهر كارگێڕى بانكەكان 2007-2008
5 هاژە غفور امین كارگێڕى بانكەكان 2007-2008
6 ڕۆشنا ناصح عزیز كارگێڕى بانكەكان 2007-2008
7 هێشوو لطیف احمد كارگێڕى بانكەكان 2007-2008
8 سوە مجید محمد كارگێڕى بانكەكان 2007-2008
9 ئاڤان یونس فرج كارگێڕى بانكەكان 2007-2008
10 سارا عمر صاڵح كارگێڕى بانكەكان 2007-2008
11 شۆخان محمد رحیم كارگێڕى بانكەكان 2007-2008
12 هەڤاڵ حسێن سعید كارگێڕى بانكەكان 2007-2008
13 دیدەن محمد رووف كارگێڕى بانكەكان 2007-2008
14 خەبات حاجى احمد كارگێڕى بانكەكان 2007-2008
15 تەلار بهاالدین نصرالدین كارگێڕى بانكەكان 2007-2008
16 شادان نصرالدین محمد كارگێڕى بانكەكان 2007-2008
17 کارزان رمضان عبدالرحمن كارگێڕى بانكەكان 2007-2008
18 مەریوان خدر جمعە كارگێڕى بانكەكان 2007-2008
19 محمد رسول رووف كارگێڕى بانكەكان 2007-2008
20 بڕوا کمال مجید كارگێڕى بانكەكان 2007-2008
21 شهلا ابراهیم رشید كارگێڕى بانكەكان 2007-2008
22 هەرێم حمە صالح سەلمان كارگێڕى بانكەكان 2007-2008
23 دالیا اسماعیل صدیق كارگێڕى بانكەكان 2007-2008
24 ئەڤین کمال سوڵتان كارگێڕى بانكەكان 2007-2008
Comments