2019-2020

دەرچووانى ساڵى  2019 -2020 
ژ ناوى سیانى ڕەگەز پەیمانگە بەش
1 هاوکار علی فقی رسول ابراهیم نێر پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان كاره‌با
2 سه‌یران جمال حمەباقی حـمە مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان كاره‌با
3 بڕیار ناصح حسین سعید نێر پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان كاره‌با
4 زریان علی مصطفی ویس نێر پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان كاره‌با
5 هاوكار رؤوف شربف صالح نێر پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان كاره‌با
6 ڕامیار صالح حسن احمد نێر پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان كاره‌با
7 صمد ئومید احمد فرج نێر پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان كاره‌با
8 دێرین عثمان محمد معروف نێر پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان كاره‌با
9 محمد مصطفى صابر روستم نێر پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان كاره‌با
10 شڤان عبدالجبار حمە امین حمە سعید نێر پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان كاره‌با
11 راستی صدیق عبداللە قادر نێر پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان كاره‌با
12 محمد احمد حمد بابکر نێر پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان كاره‌با
13 برهم فتاح محمد احمد نێر پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان كاره‌با
14 هاوراز خدر خدر عبداللە نێر پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان كاره‌با
15 دەشنێ عمر کریم غەریب مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان كاره‌با
16 سهام عثمان حمە صالح حمه‌كریم مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان كاره‌با
17 ئاودێر جبار محى الدین محمد نێر پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان كاره‌با
18 شهین غریب احمد عزیز مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان كاره‌با
19 سهیب عثمان حمەصالح حمەکریم نێر پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان كاره‌با
20 ڕێژوان هێمن مهدى غفور نێر پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان كاره‌با
21 هناء غفار تۆفیق عبدالمحمد مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان كاره‌با
22 تەرزە جمال عبدالقادر محمد مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان كاره‌با
23 میران جمال ابراهیم صاڵح نێر پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان كاره‌با
24 هۆگر عادل محمود احمد نێر پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان كاره‌با
25 أسو سعيد حسن احمد نێر پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان كاره‌با
26 بینەر جلال حسین علي نێر پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان كاره‌با
27 ئاكار أزاد محمد عبداللە نێر پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان كاره‌با
28 رابەر نجیب محمد كریم نێر پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان كاره‌با
29 احمد عبدالرحمن مامند علی نێر پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان كاره‌با
30 سارا نصرالدین حسن محمود مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان كاره‌با
31 أسامة محمد نظام ابراهیم نێر پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان كاره‌با
32 ریڤین فرید امین عارف نێر پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان كاره‌با
33 زانا تۆفیق مجید حمەامین نێر پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان كاره‌با
34 زێوه‌ر طاهر محمد طه نێر پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان كاره‌با
35 ڕه‌یان حسین محمد عبدالقادر مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان كاره‌با
36 گه‌شبین كمال حمه‌كریم محمود مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان كاره‌با
37 عبدالله عبدالعزیز احمد محمد نێر پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان كاره‌با
38 ده‌ريا عباس حمه رشيد احمد مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان كاره‌با
39 راستى غفار محمدامین حمه سعید نێر پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان كاره‌با
40 شرمین فاروق عبدللە محمود مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان كاره‌با
41 هاشم رؤوف حسن صوفى عبدالقادر نێر پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان كاره‌با
42 خەڵات ابراهیم احمد فتاح مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان كاره‌با
43 شڤان محمد علی فتاح نێر پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان كاره‌با
44 هەرژین یاسین تیفور حسین مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان كاره‌با
45 هەنار احمد عبداللە ابراهیم مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان كاره‌با
46 شایستە دلیر صدیق قادر مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان كاره‌با
47 هێدى حاتم احمد اسماعیل نێر پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان كاره‌با
48 زریان اکرم محمد مارف مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان كاره‌با
49 كوردستان طاهر عبدالله على مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان كاره‌با
50 ژیوار حمەرشید مجید سعید مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان كاره‌با
51 سامان عمر حسين على مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان كاره‌با
52 ساریه‌ رفیق محمد عبدالقادر مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان كاره‌با
53 ئاشنا محمد محمود احمد مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان كاره‌با
54 خوشكان والى عبدالله‌ قادر مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان كاره‌با
55 اكبر فتاح عزبز احمد نێر پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان كاره‌با
56 سازان كریم حمد ابراهیم مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان كاره‌با
57 گه‌شبین جبار على صالح مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان كاره‌با
58 فریاد محمد توفیق  نێر پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان كاره‌با
59 محمد محمود عبدالله‌ عبدالرحیم نێر پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان كاره‌با
60 شەهێن عادل احمد محمد مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان كاره‌با
61 سه‌روەر خالد علی محمد نێر پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان كاره‌با
62 شه‌مام امین سعید كیانی مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان كاره‌با
ژ ناوى سیانى ڕەگەز پەیمانگە بەش
1 فریاد علی عزت مجید نێر پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان ژمێریارى/ به‌یانیان
2 هەرێز حسن محمد عارف مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان ژمێریارى/ به‌یانیان
3 ژینٶ عبدللە محمود محمد مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان ژمێریارى/ به‌یانیان
4 زريان ابوبكر محمد محمود مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان ژمێریارى/ به‌یانیان
5 شنیار هادى حمه على محمود مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان ژمێریارى/ به‌یانیان
6 شاگوڵ احمد حسن علی مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان ژمێریارى/ به‌یانیان
7 شنو میران عزیز كریم مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان ژمێریارى/ به‌یانیان
8 گەوهەر دلشاد محمد عزیز مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان ژمێریارى/ به‌یانیان
9 شێواز ابوبكر صدیق محمد مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان ژمێریارى/ به‌یانیان
10 ژیرۆ حمه‌فرج حمه‌خان كریم مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان ژمێریارى/ به‌یانیان
11 افنان یاسین على‌مراد محمد مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان ژمێریارى/ به‌یانیان
12 پاراو جبار حسين احمد نێر پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان ژمێریارى/ به‌یانیان
13 باخان عبداللە حسین أمین مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان ژمێریارى/ به‌یانیان
14 سراب احمد حجى داهر مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان ژمێریارى/ به‌یانیان
15 خۆشناو احمد علی حسن نێر پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان ژمێریارى/ به‌یانیان
16 یسرى عدنان مصطفى حمه شریف مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان ژمێریارى/ به‌یانیان
17 درستان امین احمد صۆفى مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان ژمێریارى/ به‌یانیان
18 ئاریان یوسف محمدامین عزیز نێر پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان ژمێریارى/ به‌یانیان
19 كانياوعمر عزت ولى مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان ژمێریارى/ به‌یانیان
20 پری خدر رسو  پیروت مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان ژمێریارى/ به‌یانیان
21 هەدیە  خالد محمود صالح مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان ژمێریارى/ به‌یانیان
22 ڕۆژین کریم محـمد کریم مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان ژمێریارى/ به‌یانیان
23 لانیا غفار احمد محمد مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان ژمێریارى/ به‌یانیان
24 فردوس ادریس شکر رحیم مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان ژمێریارى/ به‌یانیان
25 بەهرۆز ابراهیم محمدصاڵح اسماعیل نێر پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان ژمێریارى/ به‌یانیان
26 مريوان عثمان رشيد صالح نێر پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان ژمێریارى/ به‌یانیان
27 كوژان عبدالرحمن محمد حسن مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان ژمێریارى/ به‌یانیان
28 چیا جمال محمد توفیق مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان ژمێریارى/ به‌یانیان
29 هارون ازاد عبدالكریم محمد نێر پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان ژمێریارى/ به‌یانیان
30 خه‌بات عطا كریم حمه‌على نێر پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان ژمێریارى/ به‌یانیان
31 سویلە  علی عبداللە فتح الله مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان ژمێریارى/ به‌یانیان
32 گؤنا  محمد حمەأمین  حسین مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان ژمێریارى/ به‌یانیان
33 ژیر شیروان سلیمان والی مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان ژمێریارى/ به‌یانیان
34 سەهەند محمد احمد خضر مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان ژمێریارى/ به‌یانیان
35 هه‌نار فريدون حمه أغال مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان ژمێریارى/ به‌یانیان
36 جوتیار مجید حسین قادر نێر پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان ژمێریارى/ به‌یانیان
37 بشرا رسول سعید نادر مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان ژمێریارى/ به‌یانیان
38 لەشکر جلال محمدصالح حامد نێر پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان ژمێریارى/ به‌یانیان
39 رویدا حمه‌لاو احمد حبیب مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان ژمێریارى/ به‌یانیان
40 ئادەم محمد طیفور نوری نێر پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان ژمێریارى/ به‌یانیان
41 شه‌یدا على حسین محمد مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان ژمێریارى/ به‌یانیان
42 گە شبین عطار محمدأمین أمین مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان ژمێریارى/ به‌یانیان
43 سۆزیار کمال علی تۆفیق مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان ژمێریارى/ به‌یانیان
44 زمزم حمید صحبت حبیب مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان ژمێریارى/ به‌یانیان
45 ڕێناس ڕەفیق علی کرم مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان ژمێریارى/ به‌یانیان
46 طارق صابر عبدلله زوراب نێر پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان ژمێریارى/ به‌یانیان
47 سارا جمال جلال صالح مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان ژمێریارى/ به‌یانیان
48 فرهنگ عزالدین حسین حسن نێر پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان ژمێریارى/ به‌یانیان
49 شیراز طارق محمد عبداللە مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان ژمێریارى/ به‌یانیان
50 هەوار مسلیم جلال عبدالحکیم مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان ژمێریارى/ به‌یانیان
51 ساوێن اسماعبل حسن نبى مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان ژمێریارى/ به‌یانیان
52 هەلات فائق عزیز احمد مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان ژمێریارى/ به‌یانیان
53 په‌یمان باقى محمود محمد مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان ژمێریارى/ به‌یانیان
54 شنۆ محمد عبدالرحمن عبداللە مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان ژمێریارى/ به‌یانیان
55 نهایه‌ رؤوف محمد حسین مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان ژمێریارى/ به‌یانیان
56 سازان سه‌ركه‌وت نصرالدین كوخه‌محمد مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان ژمێریارى/ به‌یانیان
57 دێرين عمر صديق حمه مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان ژمێریارى/ به‌یانیان
58 ئاودێر علی محمد غلام علی نێر پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان ژمێریارى/ به‌یانیان
59 لاوێن علی كاك احمد مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان ژمێریارى/ به‌یانیان
60 دنیا زهیر مصطفى عزالدین مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان ژمێریارى/ به‌یانیان
61 ژیلوان انور رضا خضر نێر پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان ژمێریارى/ به‌یانیان
62 خالد خطاب محمد عمر نێر پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان ژمێریارى/ به‌یانیان
63 خنساء قادر احمد قادر مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان ژمێریارى/ به‌یانیان
64 محمد صابر محمد عبداللە  نێر پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان ژمێریارى/ به‌یانیان
65 ئەژین على احمد محمد مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان ژمێریارى/ به‌یانیان
66 شارا حمید حمه‌على صالح نێر پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان ژمێریارى/ به‌یانیان
67 محمد علی عبدالقادر احمد نێر پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان ژمێریارى/ به‌یانیان
68 توانا باقى احمد على نێر پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان ژمێریارى/ به‌یانیان
69 ئارێز انوەر حمە سعید وەسمان مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان ژمێریارى/ به‌یانیان
70 ثریا عثمان نورالدین مصطفى مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان ژمێریارى/ به‌یانیان
71 رۆكان برهان حسن حمه‌ نێر پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان ژمێریارى/ به‌یانیان
72 كه‌نار محمد عبدالله احمد مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان ژمێریارى/ به‌یانیان
73 بشری محمد محمود محمد مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان ژمێریارى/ به‌یانیان
74 مرزیه‌ عبدالله رشید سلیمان مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان ژمێریارى/ به‌یانیان
75 بهجت ابراهیم حمەصاڵح فرج نێر پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان ژمێریارى/ به‌یانیان
76 شاناز محمد احمد مراد مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان ژمێریارى/ به‌یانیان
77 سومیه‌ على قادر محمد مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان ژمێریارى/ به‌یانیان
78 حمزە عثمان عبدالرحمن ولى نێر پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان ژمێریارى/ به‌یانیان
79 رێبه‌ر اسعد حسن محمد نێر پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان ژمێریارى/ به‌یانیان
80 به‌خشه‌ر یاسین محمد علی نێر پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان ژمێریارى/ به‌یانیان
81 شڤان عمر حسین محمدامین نێر پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان ژمێریارى/ به‌یانیان
82 شەنگە علی سعدون كاكه‌مند مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان ژمێریارى/ به‌یانیان
83 زریان توفیق عبدالرحمن عبدالله‌ نێر پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان ژمێریارى/ به‌یانیان
84 سیڤانا نەوزاد عبداللە  حسن  مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان ژمێریارى/ به‌یانیان
85 روژگار عثمان عبدالرحمن ولى مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان ژمێریارى/ به‌یانیان
86 كوژین محمد محمدامين قادر مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان ژمێریارى/ به‌یانیان
87 به‌مۆ صالح حمه‌امين رضا نێر پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان ژمێریارى/ به‌یانیان
88 بریار طاهر رؤوف صالح مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان ژمێریارى/ به‌یانیان
89 سۆنیا حسن على قادر مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان ژمێریارى/ به‌یانیان
90 ئاريز اكرم عبدالكريم احمد نێر پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان ژمێریارى/ به‌یانیان
91 خەبیر عمر محمد صاڵح نێر پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان ژمێریارى/ به‌یانیان
92 كه‌یوان حمه‌باقى احمد محمد نێر پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان ژمێریارى/ به‌یانیان
ژ ناوى سیانى ڕەگەز پەیمانگە بەش
1 سه‌روه‌ن قادر محمود عزیز نێر پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان كارگێڕى كار/ به‌یانیان
2 دیارى فتاح محمود احمد نێر پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان كارگێڕى كار/ به‌یانیان
3 ایمان اکرم حمە صالح مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان كارگێڕى كار/ به‌یانیان
4 هدیه دلیر حمه امین حسین مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان كارگێڕى كار/ به‌یانیان
5 تریفە عمر حمە مصطفی مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان كارگێڕى كار/ به‌یانیان
6 بیریڤان فائق محمدسعید توفیق مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان كارگێڕى كار/ به‌یانیان
7 شاناز محمد حمه‌صالح زوراب مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان كارگێڕى كار/ به‌یانیان
8 گەشتیار اركان مصطفى على مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان كارگێڕى كار/ به‌یانیان
9 هێلین عمر حسن محمد مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان كارگێڕى كار/ به‌یانیان
10 نیشتمان محمد مدحت رشید مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان كارگێڕى كار/ به‌یانیان
11 بیلال نورى محمدصالح رشید نێر پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان كارگێڕى كار/ به‌یانیان
12 محمد هیدایت محمد سعید نێر پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان كارگێڕى كار/ به‌یانیان
13 گونا محمد سليمان احمد مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان كارگێڕى كار/ به‌یانیان
14 شەنگەر علی حسین روستم مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان كارگێڕى كار/ به‌یانیان
15 لاوێن فائق حسین محمد مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان كارگێڕى كار/ به‌یانیان
16 ئه‌ژین جلال احمد درویش محمد مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان كارگێڕى كار/ به‌یانیان
17 ارمن حسن‌ویس مراد  مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان كارگێڕى كار/ به‌یانیان
18 عطا رؤوف عبدالله احمد نێر پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان كارگێڕى كار/ به‌یانیان
19 ژيليا سامان مهدى محمد مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان كارگێڕى كار/ به‌یانیان
20 كيوان اسماعيل شكور رفيق نێر پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان كارگێڕى كار/ به‌یانیان
21 شنیار على عبدالكریم محمد مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان كارگێڕى كار/ به‌یانیان
22 كه‌ژاڵ حمه امين محمد مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان كارگێڕى كار/ به‌یانیان
23 ایمان عزیز محمد ابراهیم مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان كارگێڕى كار/ به‌یانیان
24 هه‌نار جمال محمد قادر مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان كارگێڕى كار/ به‌یانیان
25 الهام جمال عبدالرحمن احمد مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان كارگێڕى كار/ به‌یانیان
26 به‌شار احمد رستم محمد نێر پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان كارگێڕى كار/ به‌یانیان
27 ئاواز شخصه‌ اسعد حسین مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان كارگێڕى كار/ به‌یانیان
28 دیار ابوبكر حسن عبدالرحمن نێر پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان كارگێڕى كار/ به‌یانیان
29 غزال فائق عزیز احمد مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان كارگێڕى كار/ به‌یانیان
30 ديارى رحمان حسن اسماعيل نێر پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان كارگێڕى كار/ به‌یانیان
31 محمد مهدى كاكه‌برا رضا نێر پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان كارگێڕى كار/ به‌یانیان
32 شنیار محمد محمود على مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان كارگێڕى كار/ به‌یانیان
33 دالیا باقی حسن قادر مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان كارگێڕى كار/ به‌یانیان
34 راز صلاح حسن حسین مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان كارگێڕى كار/ به‌یانیان
35 ئادێستا فائق حسین محمد مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان كارگێڕى كار/ به‌یانیان
36 شنيار صالح احمد محمد مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان كارگێڕى كار/ به‌یانیان
37 محمد حسین صاڵح امین نێر پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان كارگێڕى كار/ به‌یانیان
38 زریان كریم حسن قاضى مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان كارگێڕى كار/ به‌یانیان
39 ماریا عسكر على خان باباخان مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان كارگێڕى كار/ به‌یانیان
40 بڕوا صديق داود محمد نێر پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان كارگێڕى كار/ به‌یانیان
41 ریاض محمد احمد قادر نێر پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان كارگێڕى كار/ به‌یانیان
42 ئه‌رمه‌ن ناجى احمد میرزا مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان كارگێڕى كار/ به‌یانیان
43 خه‌رمان فتاح محمد عبدالله‌ مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان كارگێڕى كار/ به‌یانیان
44 هەلكەوت محمد حسن تۆفیق نێر پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان كارگێڕى كار/ به‌یانیان
45 ڤانيا نسيم عدبالله‌ كاكه احمد مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان كارگێڕى كار/ به‌یانیان
46 تروسكە احمد رسول  مصطفى مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان كارگێڕى كار/ به‌یانیان
47 دانا محمد محمدامین احمد نێر پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان كارگێڕى كار/ به‌یانیان
48 لاڤه غنى احمد فقى محمود مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان كارگێڕى كار/ به‌یانیان
49 تەرزە قادر فرج امین مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان كارگێڕى كار/ به‌یانیان
50 شێنێ عبدالکریم محمود عزیز مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان كارگێڕى كار/ به‌یانیان
51 ماریا نوزاد محمود احمد مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان كارگێڕى كار/ به‌یانیان
52 شنیار حمید محمد فرج مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان كارگێڕى كار/ به‌یانیان
53 اسۆ حمه‌ عبدالقادر حسین نێر پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان كارگێڕى كار/ به‌یانیان
54 ماريا سیف الدين محمدرشيد رمضان مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان كارگێڕى كار/ به‌یانیان
55 محمد امين احمد حمه‌عزيز نێر پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان كارگێڕى كار/ به‌یانیان
56 کۆژین عبدالعزیز محمد احمد مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان كارگێڕى كار/ به‌یانیان
57 سرچل حمه‌حسین حمه‌كریم حمه‌رشید نێر پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان كارگێڕى كار/ به‌یانیان
58 ژوان عین‌الدین فتاح بابەشیخ مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان كارگێڕى كار/ به‌یانیان
59 هه‌ڵۆ حسین رفعت حمه‌على نێر پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان كارگێڕى كار/ به‌یانیان
60 سه‌نگه‌ر ناصح احمد سلیمان نێر پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان كارگێڕى كار/ به‌یانیان
61 دیارى كریم محمدفرج محمد نێر پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان كارگێڕى كار/ به‌یانیان
62 سۆزیار عابد محمدصالح فتاح مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان كارگێڕى كار/ به‌یانیان
63 رمضان ابراهیم كاكه‌برا محمد نێر پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان كارگێڕى كار/ به‌یانیان
64 ره‌نجه‌ انس عوالكریم قادر نێر پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان كارگێڕى كار/ به‌یانیان
65 جوتیار یوسف محمد كویخاقادر نێر پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان كارگێڕى كار/ به‌یانیان
66 كۆژین شهاب عبدالمحمد عبدالله/ئێواران نێر پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان كارگێڕى كار/ ئێواران
67 چاوان رحیم صالح محمد/ئێواران مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان كارگێڕى كار/ ئێواران
68 هه‌نار حمه‌كریم سلیم رحمان/ئێواران مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان كارگێڕى كار/ ئێواران
69 سارێژ كریم محمد عبدالله/ئێواران نێر پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان كارگێڕى كار/ ئێواران
ژ ناوى سیانى ڕەگەز پەیمانگە بەش
1 رامیار صالح عبدول محمد نێر پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان رووپێوى
2 ئاكۆ معتصم ظاهر قادر نێر پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان رووپێوى
3 سه‌ربه‌ست سردار محمداحمد نێر پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان رووپێوى
4 ئارۆس عطا محمد احمد نێر پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان رووپێوى
5 شادی رشید حارس عزیز مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان رووپێوى
6 اسماعیل ابراهیم عبدالرحمن محمد نێر پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان رووپێوى
7 رعد اسماعیل جافر محمود نێر پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان رووپێوى
8 ئاسۆس مجید محمود معروف مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان رووپێوى
9 اسراء عمر محمد مجید مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان رووپێوى
10 راویژ سورکان اسماعیل سورکان نێر پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان رووپێوى
11 نیگار نزهت عزت حمه‌صادق مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان رووپێوى
12 هاودین عابد عبدالرحمن حمە رحیم نێر پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان رووپێوى
13 هاوبیر عبدالرحمن حسن محمد نێر پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان رووپێوى
14 اوسامه‌ حمید احمد عول محمد نێر پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان رووپێوى
15 هناء جلال محمود احمد مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان رووپێوى
16 شینه اسماعیل ناصر حمه‌رشید مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان رووپێوى
17 سندس نامق محمدامین حمه‌سعید مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان رووپێوى
18 كۆمار عمر صالح محمود نێر پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان رووپێوى
19 سیڤان اسعد على مولود مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان رووپێوى
20 ئاسودە نجم الدین احمد محمود مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان رووپێوى
21 یونس حاجى حمدامین  خلیل نێر پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان رووپێوى
22 دڵنیا مصطفی عبداللە اسماعیل مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان رووپێوى
23 هێرۆ عطا على حمه‌ مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان رووپێوى
24 هە ریم عمرعبداللە احمد نێر پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان رووپێوى
25 نارین عمر عبداللە عمر مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان رووپێوى
26 شەنیا محمد ڕشید سعید مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان رووپێوى
27 به‌فرین عثمان حمه‌رشید محمد مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان رووپێوى
28 محمد عباس امین محمد نێر پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان رووپێوى
29 اسیا محمدصالح محمود محمد مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان رووپێوى
30 ساكار محمود حسین على مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان رووپێوى
31 ئایندە عثمان علی قادر مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان رووپێوى
32 خولیا سمکو محمدصالح نجم الدین مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان رووپێوى
33 دیار توفیق محى الدین محمد نێر پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان رووپێوى
34 شیروان جبار حسن محمد نێر پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان رووپێوى
35 دەریا کریم علی عبدللە مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان رووپێوى
36 سوما خالد فائق مجید مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان رووپێوى
37 شانیا ریبوار حمه‌رؤوف حسین مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان رووپێوى
38 دانە ر حسن محمد محمدسلیمان نێر پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان رووپێوى
39 ده‌رون عباس حمەرشید احمد مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان رووپێوى
40 شادان ابوبکر عمر مارف مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان رووپێوى
41 هدیە صاحب کریم حمەامین مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان رووپێوى
42 دلۆڤان شفیق احمد محمود مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان رووپێوى
43 شەنگین محمد سردار حسن مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان رووپێوى
44 سەرکەش حسن حسین ڕحیم نێر پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان رووپێوى
45 سمیە عمر علی عبداللە  مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان رووپێوى
46 محمد لقمان اسماعیل خورشید نێر پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان رووپێوى
47 رێكان حامد حسن سعید نێر پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان رووپێوى
48 نوار صباح محمد حمه‌امین مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان رووپێوى
49 دەروون بهاالدین محمود احمد مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان رووپێوى
50 سۆما مصطفى كریم مجید مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان رووپێوى
51 بڕوا صابر رشید قادر نێر پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان رووپێوى
52 شیوه عادل على حمه مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان رووپێوى
53 لاڤه‌ مجید حمه‌خان كریم مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان رووپێوى
54 شوناس قادر محمد قادر مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان رووپێوى
55 هه‌لۆ رحمان ملا كاك احمد نێر پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان رووپێوى
56 ده‌رون عارف امین على مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان رووپێوى
57 ئەڤین شیرکو عبدالکریم حسین مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان رووپێوى
58 سارا خالد عزیز حمەصالح مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان رووپێوى
59 سیڤان على محمد عباس مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان رووپێوى
60 سیوان جواد نادر صالح نێر پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان رووپێوى
61 زوبیر حسن محمد فرج نێر پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان رووپێوى
62 رابه‌ر خالد حمه صالح رضا نێر پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان رووپێوى
63 شانو عثمان محمد سعید مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان رووپێوى
64 كاظم سالار علی حمه‌ نێر پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان رووپێوى
65 بوار ریبوار حمە طاهر کاکەخان نێر پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان رووپێوى
66 دانا عزیز احمد محمد نێر پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان رووپێوى
67 سارا جعفر عمر محمود مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان رووپێوى
68 مالیك ابراهیم جلال صالح نێر پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان رووپێوى
69 هۆگر صابر قادر مولود نێر پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان رووپێوى
70 سۆزی فارس رشید سلام مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان رووپێوى
71 ئاسودە حمەفرج علی قادر مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان رووپێوى
72 عبدالله‌ حبیب توفیق محمد نێر پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان رووپێوى
73 محمد عثمان حسن حمەامین نێر پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان رووپێوى
74 انور نورى مصطفى محمد نێر پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان رووپێوى
75 کوثر مصطفی قادر عزم مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان رووپێوى
76 زانا محمد على عمر نێر پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان رووپێوى
77 هیشوو أزاد على احمد مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان رووپێوى
78 دیاری شیروان علی کریم نێر پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان رووپێوى
79 ئه‌ژوان حسین على حمه‌خان نێر پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان رووپێوى
80 لاڤه‌ طه‌ احمد صالح مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان رووپێوى
81 محمد حسین عولا حسین نێر پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان رووپێوى
82 ئاوات حسن محمدكریم على نێر پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان رووپێوى
83 هەوار کاظم صالح کیانی مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان رووپێوى
84 سۆما محمدامین حسن خضر مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان رووپێوى
85 كارزان كریم عبدالقادر خە لیفەعلی نێر پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان رووپێوى
86 فریشتە کریم عبدالقادر حسن مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان رووپێوى
87 محمد عبدالله حسن مرادخان نێر پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان رووپێوى
88 سنور بهجت فرج مارف مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان رووپێوى
89 سرچڵ عمر محمود كاكى نێر پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان رووپێوى
90 لیلى عمر شریف محمدعلى مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان رووپێوى
91 یوسف رضا صابر كاكه‌على نێر پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان رووپێوى
92 كۆسره‌ت عمر محمد غریب نێر پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان رووپێوى
93 رێباز برهان احمد فقی نێر پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان رووپێوى
94 هێڤار ابوبكر رسول محمود نێر پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان رووپێوى
95 سوما اسماعیل محمود خدر مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان رووپێوى
96 ڕێژوان عبدالوهاب صالح خورشید مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان رووپێوى
ژ ناوى سیانى ڕەگەز پەیمانگە بەش
1 نزار احمد محمد عزیز نێر پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان په‌رستارى/ به‌یانیان
2 ڕێدین نجیب حمە كریم محمود نێر پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان په‌رستارى/ به‌یانیان
3 فیردۆس نامیق محمد امین  مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان په‌رستارى/ به‌یانیان
4 له‌نیا خسرو محمدعزيز فتاح مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان په‌رستارى/ به‌یانیان
5 سۆما سۆران حسن عبدالله مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان په‌رستارى/ به‌یانیان
6 ديار عبدالله‌ روستم رضا نێر پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان په‌رستارى/ به‌یانیان
7 محمد عبداللە حمە صالح سلیمان نێر پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان په‌رستارى/ به‌یانیان
8 شیواز احمد محمد حسن مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان په‌رستارى/ به‌یانیان
9 چيا امجد عبدالله‌ محمد مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان په‌رستارى/ به‌یانیان
10 مهره‌بان مجید محمدعزیز محمدامین مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان په‌رستارى/ به‌یانیان
11 ئه‌شكان كمال رسول عزيز مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان په‌رستارى/ به‌یانیان
12 شنيار كامل حمه‌صالح محمد مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان په‌رستارى/ به‌یانیان
13 ده‌روو احمد محمود فرج  مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان په‌رستارى/ به‌یانیان
14 عبدالرحمن ناصح عمر على نێر پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان په‌رستارى/ به‌یانیان
15 گوڵزار صباح على شیخ مارف مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان په‌رستارى/ به‌یانیان
16 چاوان محسوم حمه شریف حمه‌حسین مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان په‌رستارى/ به‌یانیان
17 سنا والى احمد رشيد مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان په‌رستارى/ به‌یانیان
18 كۆژین جلال حمه‌ عبدالقادر مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان په‌رستارى/ به‌یانیان
19 ناسكه حسن حمه محمود مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان په‌رستارى/ به‌یانیان
20 نگين خالد محمد عزيز مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان په‌رستارى/ به‌یانیان
21 شانیا كریم حسین معروف مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان په‌رستارى/ به‌یانیان
22 سوزى كمال محمد حسن مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان په‌رستارى/ به‌یانیان
23 هانە عمر محمدسعید عبداالله مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان په‌رستارى/ به‌یانیان
24 شاڵاو عزیز احمد عزیز نێر پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان په‌رستارى/ به‌یانیان
25 سه‌روه‌ر رزگار مارف حمه‌كریم نێر پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان په‌رستارى/ به‌یانیان
26 الاء حسين عبدالله‌ محمود مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان په‌رستارى/ به‌یانیان
27 مظهر حامد محمد على  نێر پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان په‌رستارى/ به‌یانیان
28 سنور صادق محمود حمه‌امین مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان په‌رستارى/ به‌یانیان
29 احسان فائق صادق حسین نێر پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان په‌رستارى/ به‌یانیان
30 هیلال ابراهیم احمد محمد نێر پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان په‌رستارى/ به‌یانیان
31 دالیا عبدالله‌ على سلیمان مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان په‌رستارى/ به‌یانیان
32 تەیمور صابر محمد محمدامین نێر پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان په‌رستارى/ به‌یانیان
33 هيوا حمه احمد ميران نێر پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان په‌رستارى/ به‌یانیان
34 سه‌ربه‌ست رفيق طاليم فارس نێر پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان په‌رستارى/ به‌یانیان
35 ريان غفار نصرالله‌ حبيب مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان په‌رستارى/ به‌یانیان
36 رێژوان رجب عبدالرحمان على مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان په‌رستارى/ به‌یانیان
37 محمد احمد محمد قادر نێر پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان په‌رستارى/ به‌یانیان
38 ئاڤان شوان محمد محمود مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان په‌رستارى/ به‌یانیان
39 نه‌ورۆز جلال نادر محمد امین مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان په‌رستارى/ به‌یانیان
40 ڕه وا علی احمد فتاح نێر پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان په‌رستارى/ به‌یانیان
41 ايمان عدنان عبدالقادر فتاح مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان په‌رستارى/ به‌یانیان
42 شه‌نگه‌ توفيق رحيم محمود مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان په‌رستارى/ به‌یانیان
43 سناء رفیق تۆفیق فرج مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان په‌رستارى/ به‌یانیان
44 سوزيار كمال احمد امين مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان په‌رستارى/ به‌یانیان
45 ئاریز مصطفى احمد محمود مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان په‌رستارى/ به‌یانیان
46 ئاسۆ خلیل عبدالله خانه‌ نێر پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان په‌رستارى/ به‌یانیان
47 خیریە سعید ابوبکر حسین مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان په‌رستارى/ به‌یانیان
48 شفاء جمال مصطفى بابارسول  مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان په‌رستارى/ به‌یانیان
49 هاوناز عیسی عزەت حسن مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان په‌رستارى/ به‌یانیان
50 زریان جبار احمد عبدالقادر مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان په‌رستارى/ به‌یانیان
51 دانيار احمد عمر محمد نێر پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان په‌رستارى/ به‌یانیان
52 راژان ناصح احمد جوهر مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان په‌رستارى/ به‌یانیان
53 هدى عزيز احمد یوسف مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان په‌رستارى/ به‌یانیان
54 ئه‌ژین حسین محمدصالح عبدالكریم مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان په‌رستارى/ به‌یانیان
55 أیاد نورى محمود محمدعلى/ئێواران نێر پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان په‌رستارى/ ئێواران
56 دالیا حمه‌ رحیم احمد/ئێواران مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان په‌رستارى/ ئێواران
57 ريزان رفيق عولقادر محمود/ئێواران مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان په‌رستارى/ ئێواران
58 سلام عبدالله محمود محمد/ئێواران نێر پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان په‌رستارى/ ئێواران
59 مولانا محمد رستم كاكل/ئێواران نێر پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان په‌رستارى/ ئێواران
ژ ناوى سیانى ڕەگەز پەیمانگە بەش
1 ماریا عمر رەشید حسین مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان زانستى كۆمپیوته‌ر/ به‌یانیان
2 حمزه‌ حبیب محمد احمد نێر پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان زانستى كۆمپیوته‌ر/ به‌یانیان
3 بە رزان مسعود محمدعلی محمد نێر پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان زانستى كۆمپیوته‌ر/ به‌یانیان
4 صالح عباس قادر حمد نێر پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان زانستى كۆمپیوته‌ر/ به‌یانیان
5 هۆزان محمود سعید حمە رشید مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان زانستى كۆمپیوته‌ر/ به‌یانیان
6 سومەیا علی احمد عبدالرحمان مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان زانستى كۆمپیوته‌ر/ به‌یانیان
7 ره‌يان محمود احمد شریف مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان زانستى كۆمپیوته‌ر/ به‌یانیان
8 ئه‌ڤین عزت محمد على  مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان زانستى كۆمپیوته‌ر/ به‌یانیان
9 ده‌رون على عبدالقادرفتاح مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان زانستى كۆمپیوته‌ر/ به‌یانیان
10 شاڵاو محمد محمود حسن  نێر پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان زانستى كۆمپیوته‌ر/ به‌یانیان
11 كیژان جمال فتاح رحمان مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان زانستى كۆمپیوته‌ر/ به‌یانیان
12 على جلال اسماعيل ابراهيم نێر پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان زانستى كۆمپیوته‌ر/ به‌یانیان
13 ثریا طاهر احمد فتاح مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان زانستى كۆمپیوته‌ر/ به‌یانیان
14 رەیان طارق محمود قادر مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان زانستى كۆمپیوته‌ر/ به‌یانیان
15 حمزه شریف یونس احمد نێر پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان زانستى كۆمپیوته‌ر/ به‌یانیان
16 گه‌شبین ئازاد محمود صالح مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان زانستى كۆمپیوته‌ر/ به‌یانیان
17 گەشبین آکرم محمود سلێمان مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان زانستى كۆمپیوته‌ر/ به‌یانیان
18 سیما خالد عمر عبداللە مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان زانستى كۆمپیوته‌ر/ به‌یانیان
19 ئامیار ابوبكر محمد حسن نێر پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان زانستى كۆمپیوته‌ر/ به‌یانیان
20 شیراز محمد احمد ویس مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان زانستى كۆمپیوته‌ر/ به‌یانیان
21 نيگار واحد حمد محمود مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان زانستى كۆمپیوته‌ر/ به‌یانیان
22 هێڤی محمد ڕوستم عبدالقادر مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان زانستى كۆمپیوته‌ر/ به‌یانیان
23 حمزە هوشیار عزیز احمد نێر پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان زانستى كۆمپیوته‌ر/ به‌یانیان
24 چاوان حسام صالح على مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان زانستى كۆمپیوته‌ر/ به‌یانیان
25 هیرو قازی مصطفی احمد  مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان زانستى كۆمپیوته‌ر/ به‌یانیان
26 ديدار ريبوار على امين مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان زانستى كۆمپیوته‌ر/ به‌یانیان
27 روزان وەهبی رؤوف  جعفر مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان زانستى كۆمپیوته‌ر/ به‌یانیان
28 شكار صالح صادق درویش نێر پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان زانستى كۆمپیوته‌ر/ به‌یانیان
29 قەشەنگ شەماڵ عمر قادر مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان زانستى كۆمپیوته‌ر/ به‌یانیان
30 اكرم بكر ابراهيم كاكه‌خان نێر پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان زانستى كۆمپیوته‌ر/ به‌یانیان
31 احسان كريم نجم محمد نێر پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان زانستى كۆمپیوته‌ر/ به‌یانیان
32 بەڵێن علی صالح محمود نێر پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان زانستى كۆمپیوته‌ر/ به‌یانیان
33 پەری عبداللە علی صاڵح مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان زانستى كۆمپیوته‌ر/ به‌یانیان
34 یادگار ناصر صالح عبدالله‌ نێر پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان زانستى كۆمپیوته‌ر/ به‌یانیان
35 چیناس جمال عبدالرحمان حسن مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان زانستى كۆمپیوته‌ر/ به‌یانیان
36 روخۆش محمد احمد محمود مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان زانستى كۆمپیوته‌ر/ به‌یانیان
37 محمد فلاح حسن صالح نێر پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان زانستى كۆمپیوته‌ر/ به‌یانیان
38 هە ڤاڵ بختیار جلال احمد نێر پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان زانستى كۆمپیوته‌ر/ به‌یانیان
39 سومیە  كمال حسین علی مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان زانستى كۆمپیوته‌ر/ به‌یانیان
40 هاوکار خالد محمد احمد نێر پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان زانستى كۆمپیوته‌ر/ به‌یانیان
41 سناء خلیل نوری محی الدین مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان زانستى كۆمپیوته‌ر/ به‌یانیان
42 ئاريان كمال محمود كريم نێر پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان زانستى كۆمپیوته‌ر/ به‌یانیان
43 سمیه ایاد محمود  ابراهیم  مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان زانستى كۆمپیوته‌ر/ به‌یانیان
44 شه‌مال حمه عزيز فرج عبدالله‌ نێر پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان زانستى كۆمپیوته‌ر/ به‌یانیان
45 سناء صباح محمدفرج محمدرۆستم مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان زانستى كۆمپیوته‌ر/ به‌یانیان
46 هاودين صديق محمود احمد نێر پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان زانستى كۆمپیوته‌ر/ به‌یانیان
47 دێلین شریف كریم حسن مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان زانستى كۆمپیوته‌ر/ به‌یانیان
48 گه‌شيبن على رسول عبدالرحمن مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان زانستى كۆمپیوته‌ر/ به‌یانیان
49 رێژین عثمان على احمد مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان زانستى كۆمپیوته‌ر/ به‌یانیان
50 باوان عمر حمه‌غريب رشید نێر پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان زانستى كۆمپیوته‌ر/ به‌یانیان
51 محمد والى عبدالقادر عبدالرحمن نێر پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان زانستى كۆمپیوته‌ر/ به‌یانیان
52 هەرمێ رؤوف محمد حسن مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان زانستى كۆمپیوته‌ر/ به‌یانیان
53 ڤینۆس انور محمدامبن مصطفى مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان زانستى كۆمپیوته‌ر/ به‌یانیان
54 پێشبین حمید مجید عبدالرحمن نێر پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان زانستى كۆمپیوته‌ر/ به‌یانیان
55 شیماء ابوبکر غریب اسماعیل مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان زانستى كۆمپیوته‌ر/ به‌یانیان
56 پەیام مصطفی محمد عبدالرحمن مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان زانستى كۆمپیوته‌ر/ به‌یانیان
57 سه‌حه‌ر کمال علی مارف مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان زانستى كۆمپیوته‌ر/ به‌یانیان
58 ریان حمەامین حمەکریم محمد مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان زانستى كۆمپیوته‌ر/ به‌یانیان
59 يسرى رسول محمد قادر مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان زانستى كۆمپیوته‌ر/ به‌یانیان
60 هەڵکەوت حمەصالح حمەامین سعید نێر پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان زانستى كۆمپیوته‌ر/ به‌یانیان
61 سلمان یوسف محمد عبدالرحمن نێر پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان زانستى كۆمپیوته‌ر/ به‌یانیان
62 سومیا ئارام قادرعمر مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان زانستى كۆمپیوته‌ر/ به‌یانیان
63 احمد رحيم قادر احمد نێر پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان زانستى كۆمپیوته‌ر/ به‌یانیان
64 نێرگس عثمان احمد عبدالله مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان زانستى كۆمپیوته‌ر/ به‌یانیان
65 ديدار اسعد محمود عبدالله مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان زانستى كۆمپیوته‌ر/ به‌یانیان
66 لۆنا عثمان شریف عبدالله مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان زانستى كۆمپیوته‌ر/ به‌یانیان
67 روشنا انور على باباخان مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان زانستى كۆمپیوته‌ر/ به‌یانیان
68 عبداللە سعید صابر محمد نێر پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان زانستى كۆمپیوته‌ر/ به‌یانیان
69 شهین عزيز احمد سمین مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان زانستى كۆمپیوته‌ر/ به‌یانیان
70 ساكار مظفر حمه‌كریم حمه‌سعید مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان زانستى كۆمپیوته‌ر/ به‌یانیان
71 توانا مارف عبدالقادر عبداللە نێر پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان زانستى كۆمپیوته‌ر/ به‌یانیان
72 هونه‌ر باقى محمود محمد نێر پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان زانستى كۆمپیوته‌ر/ به‌یانیان
73 ابراهیم غفور توفیق كریم نێر پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان زانستى كۆمپیوته‌ر/ به‌یانیان
74 زینب ابراهیم جاسم محمد مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان زانستى كۆمپیوته‌ر/ به‌یانیان
75 زیاد طارق محمود قادر نێر پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان زانستى كۆمپیوته‌ر/ به‌یانیان
76 په‌رى عمر عزیز على مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان زانستى كۆمپیوته‌ر/ به‌یانیان
77 زانیار شاكر ابوبكر حسن نێر پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان زانستى كۆمپیوته‌ر/ به‌یانیان
78 چنار كامل حمه‌نورى محمد مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان زانستى كۆمپیوته‌ر/ به‌یانیان
79 هۆزان احسان حمه‌ معروف مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان زانستى كۆمپیوته‌ر/ به‌یانیان
80 زریان صالح حمه‌ امین  مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان زانستى كۆمپیوته‌ر/ به‌یانیان
81 بڕوا رؤوف محمدامین احمد نێر پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان زانستى كۆمپیوته‌ر/ به‌یانیان
82 سه‌لام محمد رحمان امین نێر پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان زانستى كۆمپیوته‌ر/ به‌یانیان
83 محمد عثمان على عبدالله نێر پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان زانستى كۆمپیوته‌ر/ به‌یانیان
84 گه‌شبین مهدى یوسف عزیز مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان زانستى كۆمپیوته‌ر/ به‌یانیان
85 رێبین كریم صالح عنایه‌ نێر پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان زانستى كۆمپیوته‌ر/ به‌یانیان
86 میلانۆ محمدامین حمه‌رشید مینه‌ مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان زانستى كۆمپیوته‌ر/ به‌یانیان
87 محمد طه‌ عبدالله‌ احمد نێر پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان زانستى كۆمپیوته‌ر/ به‌یانیان
88 فه‌رمان عمر مولود قادر نێر پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان زانستى كۆمپیوته‌ر/ به‌یانیان
89 محمد حمید امین على نێر پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان زانستى كۆمپیوته‌ر/ به‌یانیان
90 لانه‌ لقمان برهان لطیف مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان زانستى كۆمپیوته‌ر/ به‌یانیان
91 شارۆ كریم مولود عزیز مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان زانستى كۆمپیوته‌ر/ به‌یانیان
92 خلیل شورش عبدالقادر محمد نێر پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان زانستى كۆمپیوته‌ر/ به‌یانیان
93 چنور محمود رحمن بهرام مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان زانستى كۆمپیوته‌ر/ به‌یانیان
94 ڕویدا جزا محمد احمد مێ پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان زانستى كۆمپیوته‌ر/ به‌یانیان
95 شكار محمد جبار شریف صالح/ ئێواران نێر پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان زانستى كۆمپیوته‌ر/ ئێواران
96 عدنان شكور محمد حسن/ ئێواران نێر پ.ت. ده‌ربه‌ندیخان زانستى كۆمپیوته‌ر/ ئێواران
Comments