2017-2018

 دەرچووانى ساڵى 2017 - 2018 
ژ ناوى سیانى ڕەگەز بەش ساڵى دەرچون تێبینی
1 زانا صالح عولقادر حمه‌ نێر كاره‌با 2017-2018 یه‌كه‌م
2 محمد جلال حمەرشید حمەصالح  نێر كاره‌با 2017-2018 یه‌كه‌م
3 هیلال یونس میرزا عبداللە  نێر كاره‌با 2017-2018 یه‌كه‌م
4 دانا توفیق حسن محمد  نێر كاره‌با 2017-2018 یه‌كه‌م
5 عبدالله ناصح محمود صالح نێر كاره‌با 2017-2018 یه‌كه‌م
6 ژیان حسن روستم محمد مێ كاره‌با 2017-2018 یه‌كه‌م
7 ئاسودە طە امين محمد مێ كاره‌با 2017-2018 یه‌كه‌م
8 شعیب عثمان صابر حمه‌  نێر كاره‌با 2017-2018 یه‌كه‌م
9 جوتیار والى عولكریم قادر نێر كاره‌با 2017-2018 یه‌كه‌م
10 هيوا برهان احمد محمدامين  نێر كاره‌با 2017-2018 یه‌كه‌م
11 به‌هار على نادر كریم مێ كاره‌با 2017-2018 یه‌كه‌م
12 اوات احمد قازی عزیز  نێر كاره‌با 2017-2018 یه‌كه‌م
13 ته‌رزه‌ كریم قادر فتاح  مێ كاره‌با 2017-2018 یه‌كه‌م
14 بروا مجيد عزيز رسول نێر كاره‌با 2017-2018 یه‌كه‌م
15 بڕوا فريدون فرج فتح الله نێر كاره‌با 2017-2018 یه‌كه‌م
16 سه‌ربه‌رز محمد صالح نادر نێر كاره‌با 2017-2018 یه‌كه‌م
17 سۆما قادر محمدامین فتاح مێ كاره‌با 2017-2018 یه‌كه‌م
18 هه‌ودا هیرش ابراهیم محمد مێ كاره‌با 2017-2018 یه‌كه‌م
19 بەرزان محمود عبدالله احمد نێر كاره‌با 2017-2018 یه‌كه‌م
20 میران علی کریم احمد  مێ كاره‌با 2017-2018 دووه‌م
21 راوێژ رێبوار نجیب غریب نێر كاره‌با 2017-2018 دووه‌م
22 ئاوات جعفر طاهر خلیفه‌رشید مێ كاره‌با 2017-2018 دووه‌م
 
1 راوێژ باقی نجم‌الدین عبدالله نێر ژمێریارى/ به‌یانیان 2017-2018 یه‌كه‌م
2 لینا حیدر عمر امین  مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2017-2018 یه‌كه‌م
3 زریان زاهر عبدالمجید محمد مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2017-2018 یه‌كه‌م
4 ئاڵا جمال نائب محمد مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2017-2018 یه‌كه‌م
5 سلیم بابكر اغا ابراهیم  نێر ژمێریارى/ به‌یانیان 2017-2018 یه‌كه‌م
6 شۆخان لطیف عبدالله عمر مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2017-2018 یه‌كه‌م
7 شه‌مو عبدالخالق توفیق سعید  مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2017-2018 یه‌كه‌م
8 ساكار مولود محمود حسن مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2017-2018 یه‌كه‌م
9 زەردەشت حمەعلی محمد مراد  نێر ژمێریارى/ به‌یانیان 2017-2018 یه‌كه‌م
10 شوان حسین شفیق محمود  نێر ژمێریارى/ به‌یانیان 2017-2018 یه‌كه‌م
11 شکار فتاح احمد محمود  نێر ژمێریارى/ به‌یانیان 2017-2018 یه‌كه‌م
12 محمد انور ابراهیم حاجی  نێر ژمێریارى/ به‌یانیان 2017-2018 یه‌كه‌م
13 توانا اراز حمەامین احمد  نێر ژمێریارى/ به‌یانیان 2017-2018 یه‌كه‌م
14 ڕازاو احمد محمدامين فتاح  مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2017-2018 یه‌كه‌م
15 ئاشنا رسول قادر رسول  مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2017-2018 یه‌كه‌م
16 حه‌لیمه‌ رؤوف صالح قادر مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2017-2018 یه‌كه‌م
17 كەنار محمود احمد عثمان  مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2017-2018 یه‌كه‌م
18 به‌نان عمر عبدالقادر عبدالرحمن  مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2017-2018 یه‌كه‌م
19 ڤارین كمال احمد حسن مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2017-2018 یه‌كه‌م
20 لاژه‌ مصطفی بابكر عمر  مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2017-2018 یه‌كه‌م
21 خەرمان خدر ابراهیم علي  مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2017-2018 یه‌كه‌م
22 روژگار کمال سلیمان عولا  مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2017-2018 یه‌كه‌م
23 بێرون عزيز سعيد كانه‌بی  نێر ژمێریارى/ به‌یانیان 2017-2018 یه‌كه‌م
24 كوثر یوسف احمد محمد  مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2017-2018 یه‌كه‌م
25 تانیا صباح عزیز درویش‌محمد مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2017-2018 یه‌كه‌م
26 شێنێ ياسين توفيق فتاح مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2017-2018 یه‌كه‌م
27 رێکار عادل حمه‌عزیز حمه‌امین  نێر ژمێریارى/ به‌یانیان 2017-2018 یه‌كه‌م
28 رێژوان محمد فتاح امین  نێر ژمێریارى/ به‌یانیان 2017-2018 یه‌كه‌م
29 دلستان برهان عبداللە احمد  مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2017-2018 یه‌كه‌م
30 كنعان على عارف محمد نێر ژمێریارى/ به‌یانیان 2017-2018 یه‌كه‌م
31 شاگول فهمی حمه‌رحیم عبدالله  مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2017-2018 یه‌كه‌م
32 خنساء اسماعیل انور حمەکریم  مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2017-2018 یه‌كه‌م
33 محمد سعید صالح محمد  نێر ژمێریارى/ به‌یانیان 2017-2018 یه‌كه‌م
34 سه‌رباز نوزاد صالح فتاح نێر ژمێریارى/ به‌یانیان 2017-2018 یه‌كه‌م
35 لاڤه مولود حيدر عبدالله  مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2017-2018 یه‌كه‌م
36 ئوسكار صلاح على حمه‌صالح نێر ژمێریارى/ به‌یانیان 2017-2018 یه‌كه‌م
37 نیان محمود عزیز محمود مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2017-2018 یه‌كه‌م
38 پیروزه‌ عبدالله رسول محمود  مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2017-2018 یه‌كه‌م
39 پەریز خالد پیروت رسول  مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2017-2018 یه‌كه‌م
40 جهاد كامل حمه ‌فرج نێر ژمێریارى/ به‌یانیان 2017-2018 یه‌كه‌م
41 سروه‌ كمال حمه‌ شریف مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2017-2018 یه‌كه‌م
42 هاوناز رؤوف محمود حسن مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2017-2018 یه‌كه‌م
43 ریباز ریبوار ا‌حمه‌د حمه‌امین  نێر ژمێریارى/ به‌یانیان 2017-2018 یه‌كه‌م
44 یوسرا عبدالرحمن علی سعید  مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2017-2018 یه‌كه‌م
45 هەڵدێر‌ محمد ‌محمود ‌محمد نێر ژمێریارى/ به‌یانیان 2017-2018 یه‌كه‌م
46 زارا محمود قادر عزیز مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2017-2018 یه‌كه‌م
47 ئایندە احمد محمد حسین مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2017-2018 یه‌كه‌م
48 ئاسودە خالد احمد رشید  مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2017-2018 یه‌كه‌م
49 شه‌نيار اكبر محمدحسن على مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2017-2018 یه‌كه‌م
50 كیژێ عبدالستار حمه‌ رحیم مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2017-2018 یه‌كه‌م
51 زانا مهدی محمد عثمان نێر ژمێریارى/ به‌یانیان 2017-2018 یه‌كه‌م
52 دیكان صباح صالح مصطفی  مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2017-2018 دووه‌م
53 بیریڤان كامل عبدالله اسماعیل مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2017-2018 دووه‌م
54 دەشتی اسماعیل اکرم محمود  مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2017-2018 دووه‌م
55 ڕازاو انور محمود علی‌محمد  مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2017-2018 دووه‌م
56 محمد عبدالله محمد سعيد  نێر ژمێریارى/ به‌یانیان 2017-2018 دووه‌م
57 سۆنیا محمد خلیل ابراهیم مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2017-2018 دووه‌م
58 سەرکان عمر عبدالکریم محمد مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2017-2018 دووه‌م
59 ئه‌ڤین جلال محمد محمدامین مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2017-2018 دووه‌م
60 بڕوا رضا على محمدامین نێر ژمێریارى/ به‌یانیان 2017-2018 دووه‌م
61 مختار محمد على فتاح نێر ژمێریارى/ به‌یانیان 2017-2018 دووه‌م
62 گولاله‌‌ رحیم عمر خضر مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2017-2018 دووه‌م
63 لاڤه‌ رسول عبدالله محمد مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2017-2018 دووه‌م
64 شلیر ابوبكر خضر باپیر مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2017-2018 دووه‌م
65 شوخان عثمان قادر محمد مێ ژمێریارى/ به‌یانیان 2017-2018 دووه‌م
66 جميل غفور قادر كاكەويس  نێر ژمێریارى/ به‌یانیان 2017-2018 دووه‌م
67 میران جمال عثمان احمد نێر ژمێریارى/ به‌یانیان 2017-2018 دووه‌م
 
1 کاروان حسین صالح امین  نێر كارگێڕى كار/ به‌یانیان 2017-2018 یه‌كه‌م
2 ده‌شنێ عادل كریم اولا مێ كارگێڕى كار/ به‌یانیان 2017-2018 یه‌كه‌م
3 ژیار هیدایت صدیق نامق نێر كارگێڕى كار/ به‌یانیان 2017-2018 یه‌كه‌م
4 نیان عمر على احمد مێ كارگێڕى كار/ به‌یانیان 2017-2018 یه‌كه‌م
5 ده‌شتى برايم كريم پیروز مێ كارگێڕى كار/ به‌یانیان 2017-2018 یه‌كه‌م
6 لاوێن دلشاد حسین على مێ كارگێڕى كار/ به‌یانیان 2017-2018 یه‌كه‌م
7 مه‌رزیه‌ عمر محمدعلى فرج مێ كارگێڕى كار/ به‌یانیان 2017-2018 یه‌كه‌م
8 دنیا محمدامین صدیق محمد مێ كارگێڕى كار/ به‌یانیان 2017-2018 یه‌كه‌م
9 نهایت محمد محمدامین كریم مێ كارگێڕى كار/ به‌یانیان 2017-2018 یه‌كه‌م
10 عباس صدیق مصطفی مولود  نێر كارگێڕى كار/ به‌یانیان 2017-2018 یه‌كه‌م
11 ایمان طارق محمود قادر مێ كارگێڕى كار/ به‌یانیان 2017-2018 یه‌كه‌م
12 دیاری عزت رضا سعید  نێر كارگێڕى كار/ به‌یانیان 2017-2018 یه‌كه‌م
13 فرمان عمر حسین عبدالقادر نێر كارگێڕى كار/ به‌یانیان 2017-2018 یه‌كه‌م
14 سەرکەوت حمد قادر حمد  نێر كارگێڕى كار/ به‌یانیان 2017-2018 یه‌كه‌م
15 فێنك حسن محمد قادر مێ كارگێڕى كار/ به‌یانیان 2017-2018 یه‌كه‌م
16 هاوكار نجم الدین عبدالكریم محمد نێر كارگێڕى كار/ به‌یانیان 2017-2018 یه‌كه‌م
17 ره‌زوان مصطفی حسن قادر  نێر كارگێڕى كار/ به‌یانیان 2017-2018 یه‌كه‌م
18 حیدر والى حمه‌رؤوف محى الدین نێر كارگێڕى كار/ به‌یانیان 2017-2018 یه‌كه‌م
19 نوشیروان نامق حاجى كریم زوراب نێر كارگێڕى كار/ به‌یانیان 2017-2018 یه‌كه‌م
20 هژار محمد امين محمد نێر كارگێڕى كار/ به‌یانیان 2017-2018 یه‌كه‌م
21 گه‌شبین عطا عبدالكریم حمه‌على مێ كارگێڕى كار/ به‌یانیان 2017-2018 یه‌كه‌م
22 سةركةوت صالح حسن على نێر كارگێڕى كار/ به‌یانیان 2017-2018 یه‌كه‌م
23 شارا فایق نامق عبدالمحمد مێ كارگێڕى كار/ به‌یانیان 2017-2018 یه‌كه‌م
24 اشرەف امین قادر محمد نێر كارگێڕى كار/ به‌یانیان 2017-2018 یه‌كه‌م
25 سارا سلام احمد روستم مێ كارگێڕى كار/ به‌یانیان 2017-2018 دووه‌م
26 ایار امین سلیمان محمود نێر كارگێڕى كار/ به‌یانیان 2017-2018 دووه‌م
27 ئاسیا هادى احمد عبدالرحمن نێر كارگێڕى كار/ به‌یانیان 2017-2018 دووه‌م
28 كانیاو حمه‌ محمود احمد مێ كارگێڕى كار/ به‌یانیان 2017-2018 دووه‌م
29 شاگوڵ حمه‌نورى حامد صالح مێ كارگێڕى كار/ به‌یانیان 2017-2018 دووه‌م
30 جه‌نه‌ت كامل محمود على مێ كارگێڕى كار/ به‌یانیان 2017-2018 دووه‌م
31 محمد توفیق رشید قادر  نێر كارگێڕى كار/ به‌یانیان 2017-2018 دووه‌م
32 ریكه‌وت محمد صابر محمد نێر كارگێڕى كار/ به‌یانیان 2017-2018 دووه‌م
33 كوردۆ احمد عبدالقادر سعید  نێر كارگێڕى كار/ به‌یانیان 2017-2018 دووه‌م
34 سناء دارا رشید محمد مێ كارگێڕى كار/ به‌یانیان 2017-2018 دووه‌م
35 سوره‌ت حمه‌رشید عبدالله اسماعیل مێ كارگێڕى كار/ به‌یانیان 2017-2018 دووه‌م
36 سەربەست نجاة مجید احمد نێر كارگێڕى كار/ به‌یانیان 2017-2018 دووه‌م
37 رمضان انور محمد فرج نێر كارگێڕى كار/ به‌یانیان 2017-2018 دووه‌م
38 ئه‌كار باهر حمه‌سعید حسین  نێر كارگێڕى كار/ به‌یانیان 2017-2018 دووه‌م
39 خەندە اسعد توفیق حسن مێ كارگێڕى كار/ به‌یانیان 2017-2018 دووه‌م
40 كوردستان محمد فاروق عبد الله محمد مێ كارگێڕى كار/ به‌یانیان 2017-2018 دووه‌م
 
1 چیا خضر عبدالرحمن ملااحمد  نێر رووپێوى 2017-2018 یه‌كه‌م
2 محمد صلاح عزیز ابراهیم  نێر رووپێوى 2017-2018 یه‌كه‌م
3 ئاران ابراهیم طاهر قادر  نێر رووپێوى 2017-2018 یه‌كه‌م
4 پەیام محمد عبدالقادر احمد  مێ رووپێوى 2017-2018 یه‌كه‌م
5 خدر مصطفی خدر قادر  نێر رووپێوى 2017-2018 یه‌كه‌م
6 دیار بكر حمه‌امین مجید نێر رووپێوى 2017-2018 یه‌كه‌م
7 راستى حسن فتاح محمدسعید نێر رووپێوى 2017-2018 یه‌كه‌م
8 كه‌یوان على محمد عبدالرحمن نێر رووپێوى 2017-2018 یه‌كه‌م
9 پەیوەند حسن امین امین  نێر رووپێوى 2017-2018 یه‌كه‌م
10 الهام سمیع حمەعلی رسول مێ رووپێوى 2017-2018 یه‌كه‌م
11 محمد عبدالله حمه‌صالح رشید نێر رووپێوى 2017-2018 یه‌كه‌م
12 محمد مجید حمه‌شریف علی  نێر رووپێوى 2017-2018 یه‌كه‌م
13 محمد عمر محمد علی  نێر رووپێوى 2017-2018 یه‌كه‌م
14 ديار فريق احمد محمد  نێر رووپێوى 2017-2018 یه‌كه‌م
15 سرهد سردار عبدالله‌ ملاشیخ‌حسین نێر رووپێوى 2017-2018 یه‌كه‌م
16 محمد احمد محمد توفیق  نێر رووپێوى 2017-2018 یه‌كه‌م
17 به‌ خشنده‌ رزگار سعید حبیب مێ رووپێوى 2017-2018 یه‌كه‌م
18 ئاری علی فهمی عبدالقادر  نێر رووپێوى 2017-2018 یه‌كه‌م
19 اوسامە عطا محمود محمد  نێر رووپێوى 2017-2018 یه‌كه‌م
20 ئامێز علی حمە احمد  مێ رووپێوى 2017-2018 یه‌كه‌م
21 ئارى على عارف على نێر رووپێوى 2017-2018 یه‌كه‌م
22 نوشیروان رمضان عبدالله‌ امين  نێر رووپێوى 2017-2018 یه‌كه‌م
23 ریناس قادر بابكر احمد  مێ رووپێوى 2017-2018 یه‌كه‌م
24 حوسنا توفیق محمدعلی مارف مێ رووپێوى 2017-2018 یه‌كه‌م
25 منار فریدون عزیز احمد  مێ رووپێوى 2017-2018 یه‌كه‌م
26 هاوسەر محمدعلی محمود صالح نێر رووپێوى 2017-2018 یه‌كه‌م
27 هیوا زاهر رحیم عبدالكریم  نێر رووپێوى 2017-2018 یه‌كه‌م
28 محمد احمد حسین صالح  نێر رووپێوى 2017-2018 یه‌كه‌م
29 شاسوار حسن عبدالله عبدالله  نێر رووپێوى 2017-2018 یه‌كه‌م
30 دلشاد فائق محمد عزیز نێر رووپێوى 2017-2018 یه‌كه‌م
31 رەنجبەر حسین علی ابراهیم  نێر رووپێوى 2017-2018 یه‌كه‌م
32 الهام مصطفی علی مولود  مێ رووپێوى 2017-2018 یه‌كه‌م
33 پەیمان علی عبدالرحمن شریف  مێ رووپێوى 2017-2018 یه‌كه‌م
34 چیا محمد نهاد نامق  نێر رووپێوى 2017-2018 یه‌كه‌م
35 عمر حسين محمود على  نێر رووپێوى 2017-2018 یه‌كه‌م
36 محمد كریم عارف فرج  نێر رووپێوى 2017-2018 دووه‌م
37 کاشان فاتح توفیق حمه‌رضا  مێ رووپێوى 2017-2018 دووه‌م
38 محمد جميل صالح احمد  نێر رووپێوى 2017-2018 دووه‌م
39 بێساران فؤاد توفیق صالح  نێر رووپێوى 2017-2018 دووه‌م
40 رەوا مصطفی صالح سعید  نێر رووپێوى 2017-2018 دووه‌م
41 بلال عزیز احمد محمد  نێر رووپێوى 2017-2018 دووه‌م
42 محمد بیستون رحمان حامد  نێر رووپێوى 2017-2018 دووه‌م
43 شانیا جزا صالح امین مێ رووپێوى 2017-2018 دووه‌م
44 هاوژین فائق قادر شریف مێ رووپێوى 2017-2018 دووه‌م
45 طارق حبیب احمد عزیز  نێر رووپێوى 2017-2018 دووه‌م
 
1 رۆزا حمه‌رشيد احمد حمه‌ مێ په‌رستارى/ به‌یانیان 2017-2018 یه‌كه‌م
2 زریان عثمان محمد قادر  مێ په‌رستارى/ به‌یانیان 2017-2018 یه‌كه‌م
3 سۆزان همزه‌ عبدالله احمد  مێ په‌رستارى/ به‌یانیان 2017-2018 یه‌كه‌م
4 خیریه‌ مجید محمدعزیز محمدامین مێ په‌رستارى/ به‌یانیان 2017-2018 یه‌كه‌م
5 کۆسار علی محمد فرج  نێر په‌رستارى/ به‌یانیان 2017-2018 یه‌كه‌م
6 رزگار کریم صالح احمد  نێر په‌رستارى/ به‌یانیان 2017-2018 یه‌كه‌م
7 لاوێن حسن محمد عبدالمحمد مێ په‌رستارى/ به‌یانیان 2017-2018 یه‌كه‌م
8 خەندە نجم الدین عبدالکریم محمدامین مێ په‌رستارى/ به‌یانیان 2017-2018 یه‌كه‌م
9 شنیار فرهاد عبدالله عزیز مێ په‌رستارى/ به‌یانیان 2017-2018 یه‌كه‌م
10 جوانە رزگار على احمد  مێ په‌رستارى/ به‌یانیان 2017-2018 یه‌كه‌م
11 ئەڤین عدنان صابر حمید  مێ په‌رستارى/ به‌یانیان 2017-2018 یه‌كه‌م
12 ئامانج محمد عزیز فرج  نێر په‌رستارى/ به‌یانیان 2017-2018 یه‌كه‌م
13 گەشبین علی محمود شریف  مێ په‌رستارى/ به‌یانیان 2017-2018 یه‌كه‌م
14 به‌هره‌ فاتح صوفى‌محمدامین محمد مێ په‌رستارى/ به‌یانیان 2017-2018 یه‌كه‌م
15 ڕازاو عادل محمد احمد  مێ په‌رستارى/ به‌یانیان 2017-2018 یه‌كه‌م
16 چاوان احمد علی قادر  مێ په‌رستارى/ به‌یانیان 2017-2018 یه‌كه‌م
17 تابان محمد حاجی عزیز  مێ په‌رستارى/ به‌یانیان 2017-2018 یه‌كه‌م
18 سه‌رهنگ حسین حسن محمد نێر په‌رستارى/ به‌یانیان 2017-2018 یه‌كه‌م
19 محمد عمر علی کریم  نێر په‌رستارى/ به‌یانیان 2017-2018 یه‌كه‌م
20 گۆنا محمد سلیم احمد  مێ په‌رستارى/ به‌یانیان 2017-2018 یه‌كه‌م
21 محمد ناصح حسن عبدالله نێر په‌رستارى/ به‌یانیان 2017-2018 یه‌كه‌م
22 ابوبکر عبداللە مصطفی فارس  نێر په‌رستارى/ به‌یانیان 2017-2018 یه‌كه‌م
23 دیانە حمەامین مصطفى عبدالله‌ مێ په‌رستارى/ به‌یانیان 2017-2018 یه‌كه‌م
24 لەنیا رزگار حاتم محمدصالح مێ په‌رستارى/ به‌یانیان 2017-2018 یه‌كه‌م
25 احمد سه‌رباز علی حمدامین  نێر په‌رستارى/ به‌یانیان 2017-2018 یه‌كه‌م
26 ئاکار امین رشید سلام  نێر په‌رستارى/ به‌یانیان 2017-2018 یه‌كه‌م
27 ئازاد عزیز اورحمان محمود نێر په‌رستارى/ به‌یانیان 2017-2018 یه‌كه‌م
28 تانیا بهاءالدین ابراهیم طه  مێ په‌رستارى/ به‌یانیان 2017-2018 یه‌كه‌م
29 تاڤان عبدالرحمن توفیق محمد مێ په‌رستارى/ به‌یانیان 2017-2018 یه‌كه‌م
30 هوشنگ عبدالله ابراهیم مامه‌ نێر په‌رستارى/ به‌یانیان 2017-2018 یه‌كه‌م
31 هەردی عمر حسن فتاح نێر په‌رستارى/ به‌یانیان 2017-2018 یه‌كه‌م
32 سناريا هادى محمود على مێ په‌رستارى/ به‌یانیان 2017-2018 یه‌كه‌م
33 نيان جمال حمه رحيم  مێ په‌رستارى/ به‌یانیان 2017-2018 یه‌كه‌م
34 زریان طه‌ محمود مصطفی  مێ په‌رستارى/ به‌یانیان 2017-2018 یه‌كه‌م
35 مه‌روان محمود نه‌زه‌ر عبدالله نێر په‌رستارى/ به‌یانیان 2017-2018 یه‌كه‌م
36 رێژوان عثمان عبدالله عبدالرحیم مێ په‌رستارى/ به‌یانیان 2017-2018 یه‌كه‌م
37 ریژین صدیق عبدالکریم عبدالله مێ په‌رستارى/ به‌یانیان 2017-2018 یه‌كه‌م
38 احمد خلیل اورحیم درویش نێر په‌رستارى/ به‌یانیان 2017-2018 یه‌كه‌م
39 هێمن بكر عبدالله علی  نێر په‌رستارى/ به‌یانیان 2017-2018 یه‌كه‌م
40 بابان ابوبكر ابراهیم صالح نێر په‌رستارى/ به‌یانیان 2017-2018 یه‌كه‌م
41 سردار محمد اسماعيل احمد  نێر په‌رستارى/ به‌یانیان 2017-2018 دووه‌م
42 به‌مۆ طالب عبدالكریم محمد نێر په‌رستارى/ به‌یانیان 2017-2018 دووه‌م
43 هاوناز عبداللە حمەصالح سلیمان مێ په‌رستارى/ به‌یانیان 2017-2018 دووه‌م
44 ئاسوده‌ ابوبكر محمد حسن مێ په‌رستارى/ به‌یانیان 2017-2018 دووه‌م
45 سيڤه‌ر حسن توفيق محمد مێ په‌رستارى/ به‌یانیان 2017-2018 دووه‌م
46 عبدالله محمود عبدالرحمن حمد  نێر په‌رستارى/ به‌یانیان 2017-2018 دووه‌م
47 فه‌رزاد خالد محمد عزیز نێر په‌رستارى/ به‌یانیان 2017-2018 دووه‌م
48 رزگار عبدالله داود احمد نێر په‌رستارى/ به‌یانیان 2017-2018 دووه‌م
49 کویستان عبدالرحمن عبداللە عبدالرحیم مێ په‌رستارى/ به‌یانیان 2017-2018 دووه‌م
 
1 هه‌ورى جه‌مال على محمود مێ كارگێڕى كار/ ئێواران 2017-2018 یه‌كه‌م
2 هیرو هادى محمود محمد مێ كارگێڕى كار/ ئێواران 2017-2018 یه‌كه‌م
3 سۆزیار حسین محمد عبدالمحمد مێ كارگێڕى كار/ ئێواران 2017-2018 یه‌كه‌م
4 سه‌لام اسماعیل على عبدالله نێر كارگێڕى كار/ ئێواران 2017-2018 یه‌كه‌م
5 هه‌نار محمد فرج محمد مێ كارگێڕى كار/ ئێواران 2017-2018 یه‌كه‌م
6 خالد محمدسعید محمدصوفى فتاح نێر كارگێڕى كار/ ئێواران 2017-2018 یه‌كه‌م
7 ژینۆ خلیل صالح محمد مێ كارگێڕى كار/ ئێواران 2017-2018 یه‌كه‌م
8 گونا فتاح محمود عبدالقادر مێ كارگێڕى كار/ ئێواران 2017-2018 یه‌كه‌م
9 هاوڕێ محى الدین حمه‌صالح احمد نێر كارگێڕى كار/ ئێواران 2017-2018 یه‌كه‌م
10 جوانڕۆ مولود عبدالكریم فتاح نێر كارگێڕى كار/ ئێواران 2017-2018 یه‌كه‌م
11 داود محمود ابراهیم فرج نێر كارگێڕى كار/ ئێواران 2017-2018 یه‌كه‌م
12 شادان حمه‌صالح على قادر مێ كارگێڕى كار/ ئێواران 2017-2018 یه‌كه‌م
13 به‌هار حسین محمود حمه‌سعید مێ كارگێڕى كار/ ئێواران 2017-2018 یه‌كه‌م
14 شێواز على عارف قادر مێ كارگێڕى كار/ ئێواران 2017-2018 یه‌كه‌م
15 پێشه‌وا عمر حمه‌ مصطفى  نێر كارگێڕى كار/ ئێواران 2017-2018 یه‌كه‌م
16 بكر قادر صالح على نێر كارگێڕى كار/ ئێواران 2017-2018 یه‌كه‌م
17 نهایت محمد عظیم محمد مێ كارگێڕى كار/ ئێواران 2017-2018 یه‌كه‌م
18 گه‌شاو جبار نصرالدین مێ كارگێڕى كار/ ئێواران 2017-2018 یه‌كه‌م
19 سیڤان حمید محمد رسول مێ كارگێڕى كار/ ئێواران 2017-2018 یه‌كه‌م
20 فرمێسك حسن رسول على مێ كارگێڕى كار/ ئێواران 2017-2018 یه‌كه‌م
21 هاوكار احمد حمه‌سور محمود نێر كارگێڕى كار/ ئێواران 2017-2018 یه‌كه‌م
22 هه‌ردان هادى كریم محمود نێر كارگێڕى كار/ ئێواران 2017-2018 یه‌كه‌م
23 ریژاو مارف محمود احمد مێ كارگێڕى كار/ ئێواران 2017-2018 یه‌كه‌م
24 ڕه‌یان حسن فتاح محمد مێ كارگێڕى كار/ ئێواران 2017-2018 یه‌كه‌م
25 گۆران باقر صالح احمد نێر كارگێڕى كار/ ئێواران 2017-2018 یه‌كه‌م
26 هیوا حمه‌ حمه‌سعید صالح نێر كارگێڕى كار/ ئێواران 2017-2018 یه‌كه‌م
27 هیران سلام كریم حسین مێ كارگێڕى كار/ ئێواران 2017-2018 یه‌كه‌م
28 ژیان محمد فقی قادر مێ كارگێڕى كار/ ئێواران 2017-2018 یه‌كه‌م
29 هه‌لكه‌وت احمد محمد حمه‌ على نێر كارگێڕى كار/ ئێواران 2017-2018 یه‌كه‌م
30 دونیا محمد قادر مێ كارگێڕى كار/ ئێواران 2017-2018 یه‌كه‌م
31 سلار صباح محمد امین مێ كارگێڕى كار/ ئێواران 2017-2018 یه‌كه‌م
32 محمد ناجى حسین على نێر كارگێڕى كار/ ئێواران 2017-2018 یه‌كه‌م
33 نوات نامیق محمودسلیم مێ كارگێڕى كار/ ئێواران 2017-2018 یه‌كه‌م
34 دڵنیا محمد احمد حمه‌ مێ كارگێڕى كار/ ئێواران 2017-2018 یه‌كه‌م
35 شیماء طاهر جلال رسول مێ كارگێڕى كار/ ئێواران 2017-2018 یه‌كه‌م
36 صبیحه‌ احمد محمود الله مراد مێ كارگێڕى كار/ ئێواران 2017-2018 یه‌كه‌م
37 سۆما وریا محمدفرج فتاح مێ كارگێڕى كار/ ئێواران 2017-2018 یه‌كه‌م
38 به‌ختیار مصطفى محمد عبدالله نێر كارگێڕى كار/ ئێواران 2017-2018 یه‌كه‌م
39 ناز عمر محمد عزیز عبدالله مێ كارگێڕى كار/ ئێواران 2017-2018 یه‌كه‌م
40 شه‌پول محمود محمد میروه‌یس مێ كارگێڕى كار/ ئێواران 2017-2018 یه‌كه‌م
41 أرسلان ابراهیم كاك اولا نێر كارگێڕى كار/ ئێواران 2017-2018 یه‌كه‌م
42 سیروان حسین تۆفیق محمد صالح نێر كارگێڕى كار/ ئێواران 2017-2018 یه‌كه‌م
43 هێمن حسین عبدالله مارف نێر كارگێڕى كار/ ئێواران 2017-2018 یه‌كه‌م
44 شیركو جلال قادر محمد نێر كارگێڕى كار/ ئێواران 2017-2018 یه‌كه‌م
45 هه‌رێم برایم عوالقادر عزیز نێر كارگێڕى كار/ ئێواران 2017-2018 یه‌كه‌م
46 خه‌رمان خالد محمد قادر مێ كارگێڕى كار/ ئێواران 2017-2018 یه‌كه‌م
47 اسماعیل حمه‌ امین كریم محمود نێر كارگێڕى كار/ ئێواران 2017-2018 یه‌كه‌م
48 بڕیار عبدالله حمه‌ فرج  نێر كارگێڕى كار/ ئێواران 2017-2018 یه‌كه‌م
49 پێشه‌وا محمد عطا امین نێر كارگێڕى كار/ ئێواران 2017-2018 یه‌كه‌م
50 سیروان ابراهیم محمد محمد نێر كارگێڕى كار/ ئێواران 2017-2018 یه‌كه‌م
51 دیكان حسین حسن شریف مێ كارگێڕى كار/ ئێواران 2017-2018 یه‌كه‌م
52 نهایت حمید عبدالله محمد مێ كارگێڕى كار/ ئێواران 2017-2018 یه‌كه‌م
53 رۆژان فاخر محمد امین محمود مێ كارگێڕى كار/ ئێواران 2017-2018 یه‌كه‌م
54 شه‌ماڵ حسن محمد ابراهیم نێر كارگێڕى كار/ ئێواران 2017-2018 یه‌كه‌م
55 سه‌ردار عمر حسین عبدالقادر نێر كارگێڕى كار/ ئێواران 2017-2018 یه‌كه‌م
56 لینا دڵشاد فتاح محمد مێ كارگێڕى كار/ ئێواران 2017-2018 یه‌كه‌م
57 گۆڵبه‌ند ازاد محمد كریم نێر كارگێڕى كار/ ئێواران 2017-2018 یه‌كه‌م
58 ولید بهجت فرج مارف نێر كارگێڕى كار/ ئێواران 2017-2018 یه‌كه‌م
59 بنار نجم محمد ناصر مێ كارگێڕى كار/ ئێواران 2017-2018 یه‌كه‌م
60 ته‌نیا حسین شریف صالح نێر كارگێڕى كار/ ئێواران 2017-2018 یه‌كه‌م
61 زانا محمد على كریم حمه‌ عزیز نێر كارگێڕى كار/ ئێواران 2017-2018 یه‌كه‌م
62 سیروان محمد صالح محمد نێر كارگێڕى كار/ ئێواران 2017-2018 یه‌كه‌م
63 ده‌ریا محمد سعید على مێ كارگێڕى كار/ ئێواران 2017-2018 دووه‌م
64 نه‌به‌ز محمد احمد محمود نێر كارگێڕى كار/ ئێواران 2017-2018 دووه‌م
65 سه‌رته‌ك محمد صالح احمد نێر كارگێڕى كار/ ئێواران 2017-2018 دووه‌م
66 نیشتیمان طالب عبدالقادر فقى محمد مێ كارگێڕى كار/ ئێواران 2017-2018 دووه‌م
67 شاخه‌وان حمید محمود محمد نێر كارگێڕى كار/ ئێواران 2017-2018 دووه‌م
68 شه‌ماڵ جه‌مال احمد درویش محمد نێر كارگێڕى كار/ ئێواران 2017-2018 دووه‌م
69 نیگار محمد محمود حامد مێ كارگێڕى كار/ ئێواران 2017-2018 دووه‌م
70 كویستان كریم محمود سلیم مێ كارگێڕى كار/ ئێواران 2017-2018 دووه‌م
71 سۆزیار هادى محمدخان عوسمان مێ كارگێڕى كار/ ئێواران 2017-2018 دووه‌م
72 سارا حمید اولا محمد مێ كارگێڕى كار/ ئێواران 2017-2018 دووه‌م
73 هه‌نار عبدالكریم محمود عزیز مێ كارگێڕى كار/ ئێواران 2017-2018 دووه‌م
74 یادگار احمد حمه‌ فرج محمد مێ كارگێڕى كار/ ئێواران 2017-2018 دووه‌م
75 پاكیزه‌ محمد امین عبدالرحمن رضا مێ كارگێڕى كار/ ئێواران 2017-2018 دووه‌م
76 ده‌ریا عمر كاكه‌ رش عول مێ كارگێڕى كار/ ئێواران 2017-2018 دووه‌م
77 شه‌نگین ابراهیم حمه‌ عول محمد مێ كارگێڕى كار/ ئێواران 2017-2018 دووه‌م
78 ئاڤان ئازاد توفیق محمد مێ كارگێڕى كار/ ئێواران 2017-2018 دووه‌م
79 سه‌نگه‌ر على حمه‌ امین حمه‌ صالح نێر كارگێڕى كار/ ئێواران 2017-2018 دووه‌م
80 هانا محمد فقى قادر احمد نێر كارگێڕى كار/ ئێواران 2017-2018 دووه‌م
81 گۆنا احمد حمه‌ سعید حسین مێ كارگێڕى كار/ ئێواران 2017-2018 دووه‌م
82 خه‌نده‌ محمود وسمان حمه‌ مێ كارگێڕى كار/ ئێواران 2017-2018 دووه‌م
83 شكار نه‌وزاد رسوڵ عبدالله نێر كارگێڕى كار/ ئێواران 2017-2018 دووه‌م
84 شادان حمه‌ صالح عبدالله عبدالرحمن مێ كارگێڕى كار/ ئێواران 2017-2018 دووه‌م
85 رێكان عمر عبدالكریم معروف مێ كارگێڕى كار/ ئێواران 2017-2018 دووه‌م
86 میهره‌بان حمدى احمد مێ كارگێڕى كار/ ئێواران 2017-2018 دووه‌م
87 خه‌رمان نوزاد على محمد مێ كارگێڕى كار/ ئێواران 2017-2018 دووه‌م
88 سه‌روه‌ر عثمان احمد عبدالقادر نێر كارگێڕى كار/ ئێواران 2017-2018 دووه‌م
89 هێمن مجید امین نێر كارگێڕى كار/ ئێواران 2017-2018 دووه‌م
90 سۆران وسین حسین احمد نێر كارگێڕى كار/ ئێواران 2017-2018 دووه‌م
91 نه‌به‌رد محمد سعید احمد نێر كارگێڕى كار/ ئێواران 2017-2018 دووه‌م
92 كیژان حسن حسین عبدالكریم مێ كارگێڕى كار/ ئێواران 2017-2018 دووه‌م
93 رائد احمد فرج مارف نێر كارگێڕى كار/ ئێواران 2017-2018 دووه‌م
94 داستان جمیل على محمد مێ كارگێڕى كار/ ئێواران 2017-2018 دووه‌م
 
1 پشده‌ر حسین محمود نادر نێر په‌رستارى/ ئێواران 2017-2018 یه‌كه‌م
2 گوڤار على عبدالقادر عبدالكریم مێ په‌رستارى/ ئێواران 2017-2018 یه‌كه‌م
3 ایوب محمد صالح مجید نێر په‌رستارى/ ئێواران 2017-2018 یه‌كه‌م
4 دانیال عبدالقادر محمد حسن نێر په‌رستارى/ ئێواران 2017-2018 یه‌كه‌م
5 هه‌ردى محمد محمود احمد نێر په‌رستارى/ ئێواران 2017-2018 یه‌كه‌م
6 سوپا سالار محمد على فرج نێر په‌رستارى/ ئێواران 2017-2018 یه‌كه‌م
7 نیهایه‌ محمد كاكه‌ عبدالله مێ په‌رستارى/ ئێواران 2017-2018 یه‌كه‌م
8 عدنان لطیف شریف نادر نێر په‌رستارى/ ئێواران 2017-2018 یه‌كه‌م
9 سلیمان احمد محمد سلیمان نێر په‌رستارى/ ئێواران 2017-2018 یه‌كه‌م
10 هاوڕێ طه حسن محمد نێر په‌رستارى/ ئێواران 2017-2018 یه‌كه‌م
11 ژیان یحی على عبدالله مێ په‌رستارى/ ئێواران 2017-2018 یه‌كه‌م
12 زریان رشید سعید اسماعیل مێ په‌رستارى/ ئێواران 2017-2018 یه‌كه‌م
13 ستار جمال عبدالقادر عبدالله نێر په‌رستارى/ ئێواران 2017-2018 یه‌كه‌م
14 دڵخواز خلیل اورحیم درویش مێ په‌رستارى/ ئێواران 2017-2018 یه‌كه‌م
15 به‌همه‌ن طه على  نێر په‌رستارى/ ئێواران 2017-2018 یه‌كه‌م
16 سناء سلێمان امین محمد مێ په‌رستارى/ ئێواران 2017-2018 یه‌كه‌م
17 قانع دڵشاد محمد خورشید نێر په‌رستارى/ ئێواران 2017-2018 یه‌كه‌م
18 نێرگس احمد محمد على مێ په‌رستارى/ ئێواران 2017-2018 یه‌كه‌م
19 هیشوو عمر صالح حاجى معروف مێ په‌رستارى/ ئێواران 2017-2018 یه‌كه‌م
20 كیوان نسیم عبدالله كاكةاحمد مێ په‌رستارى/ ئێواران 2017-2018 یه‌كه‌م
21 ئارا عبید احمد على مێ په‌رستارى/ ئێواران 2017-2018 یه‌كه‌م
22 چۆمان عبدالرحمن محمد عزیز  نێر په‌رستارى/ ئێواران 2017-2018 یه‌كه‌م
23 بوشرا هیدایت محمد مراد مێ په‌رستارى/ ئێواران 2017-2018 یه‌كه‌م
24 دیار جه‌مال نامق احمد نێر په‌رستارى/ ئێواران 2017-2018 یه‌كه‌م
25 شیروان محمد عبدالقادر احمد نێر په‌رستارى/ ئێواران 2017-2018 یه‌كه‌م
26 دیار ماجد مجید محمود نێر په‌رستارى/ ئێواران 2017-2018 یه‌كه‌م
27 سفر طاهر عزیز ابراهیم نێر په‌رستارى/ ئێواران 2017-2018 یه‌كه‌م
28 ئيدريس ملكؤ محمد حسن نێر په‌رستارى/ ئێواران 2017-2018 یه‌كه‌م
29 حلاوه‌ مجید حبیب مێ په‌رستارى/ ئێواران 2017-2018 یه‌كه‌م
30 ڕزگار مصطفى محمد عبدالل نێر په‌رستارى/ ئێواران 2017-2018 یه‌كه‌م
31 په‌یوه‌ند اكرم حسین عزیز نێر په‌رستارى/ ئێواران 2017-2018 دووه‌م
32 حكیم حمه‌ فتاح صوفى نێر په‌رستارى/ ئێواران 2017-2018 دووه‌م
33 شيلان فه‌رهاد حسن یاروه‌یس مێ په‌رستارى/ ئێواران 2017-2018 دووه‌م
34 دیلان دارا كریم محمد مێ په‌رستارى/ ئێواران 2017-2018 دووه‌م
35 دانه‌ر ابوبكر تۆفیق محمود نێر په‌رستارى/ ئێواران 2017-2018 دووه‌م
36 سه‌رهه‌نگ عمر قادر امین نێر په‌رستارى/ ئێواران 2017-2018 دووه‌م
37 كارزان صالح سلێمان حسین مێ په‌رستارى/ ئێواران 2017-2018 دووه‌م
38 ره‌وشت غفور عبدالله حمه‌ صالح نێر په‌رستارى/ ئێواران 2017-2018 دووه‌م
39 سه‌نگه‌ر على محمد امین نێر په‌رستارى/ ئێواران 2017-2018 دووه‌م
40 سه‌یران محمد على صالح مێ په‌رستارى/ ئێواران 2017-2018 دووه‌م
41 مسلم فتاح قادر مصطفى نێر په‌رستارى/ ئێواران 2017-2018 دووه‌م
42 هاوكار ادریس سعید احمد نێر په‌رستارى/ ئێواران 2017-2018 دووه‌م
43 نیگا على محمد امین مێ په‌رستارى/ ئێواران 2017-2018 دووه‌م
44 ئه‌ڵوه‌ن فایق محمد عزیز مێ په‌رستارى/ ئێواران 2017-2018 دووه‌م
45 به‌هار قادر حمه‌ امین عزیز مێ په‌رستارى/ ئێواران 2017-2018 دووه‌م
46 ماریا حسن حسین كریم مێ په‌رستارى/ ئێواران 2017-2018 دووه‌م
47 ئاواز كمال عبدالقادر محمد مێ په‌رستارى/ ئێواران 2017-2018 دووه‌م
48 هه‌ژار عبدالمحمد مجید درویش نێر په‌رستارى/ ئێواران 2017-2018 دووه‌م
49 لاوان عيسي محمد سليمان نێر په‌رستارى/ ئێواران 2017-2018 دووه‌م
50 ڕێبین صالح على كریم نێر په‌رستارى/ ئێواران 2017-2018 دووه‌م
51 چۆمان احمد حمه‌ عزیز  نێر په‌رستارى/ ئێواران 2017-2018 دووه‌م
52 دالیا محمد عبدالله سمین مێ په‌رستارى/ ئێواران 2017-2018 دووه‌م
53 به‌ناز عمر على فرج مێ په‌رستارى/ ئێواران 2017-2018 دووه‌م
54 سه‌رهۆز سلام فتاح عزیز نێر په‌رستارى/ ئێواران 2017-2018 دووه‌م
Comments