2019-2020

دەرچووانى ساڵى  2019 - 2020 
ژ ناوى سیانى ڕەگەز پەیمانگە بەش
1 شەهرام عەدالەت محمد نێر CSI IT  
2 ڕێبین ڕزگار عمر نێر CSI IT  
3 دیاکۆ ڕێبوار محمود نێر CSI IT  
4 بەشدار مقدید مولود نێر CSI IT  
5 محمد ئاراس سلێمان  نێر CSI IT  
6 ئەیوب بهادین عبداللە نێر CSI IT  
7 سیما ئاکۆ محمەد سعید مێ CSI IT  
8 ژیوا رفعت حبیب مێ CSI IT  
9 سۆما یاسین محمد مێ CSI IT  
10 علی یاسین  محمد  نێر CSI IT  
11 میداد جناب غفور نێر CSI IT  
12 هاوکار ئەکرەم آیمام  نێر CSI IT  
13 مەبەست نصرالدین احمد نێر CSI IT  
14 ڕێبەر غەفور احمد  نێر CSI IT  
15 محمد خلیل احمد نێر CSI IT  
16 ڕێناس صابر حەمە امین مێ CSI IT  
17 زێوەر مەمەند حسن  مێ CSI IT  
18 هاودەم علی محمد  آمین نێر CSI IT  
19 یاد محمود ڕەزا  نێر CSI IT  
20 پەیڤین حمید محمود مێ CSI IT  
21 خۆشی عبداللە علی  مێ CSI IT  
22 شنیار علی عبدول محمد مێ CSI IT  
23 توانا فەریق حمە نێر CSI IT  
24 سیڤان جەمال محمد مێ CSI IT  
25 چاوان باقی محمد مێ CSI IT  
26 لاڤان محمد مصطفی مێ CSI IT  
27 پەیوەند بهاالدین عبداللە  نێر CSI IT  
28 ڕێکار ستار مصطفی نێر CSI IT  
29 سوارە سەلام حمە صالح نێر CSI IT  
30 میر بهاالدین حەمە کریم نێر CSI IT  
31 بێستون نژاد محمد  نێر CSI IT  
32 سۆما جەلال عبداللە مێ CSI IT  
33 دیاری صباح عبداللە نێر CSI IT  
34 محمد عوسمان حمە خورشید نێر CSI IT  
35 محمد مەجید یوسف نێر CSI IT  
36 ڕەیان صادق کامیل مێ CSI IT  
37 ئیشک کەمال حسن نێر CSI IT  
38 بێژەن اسماعیل حسن محمد نێر CSI IT  
39 سۆنیا عبداللە تۆفیق مێ CSI IT  
40 بەرێز محمد محمد آمین نێر CSI IT  
41 ئاکار هیوا عبداللە نێر CSI IT  
42 کۆژین دارا احمد  نێر CSI IT  
43 سەرکەڤت هاوار  محمد نێر CSI IT  
44 بیلال فریاد رشید محمد نێر CSI IT  
45 شەوبۆ سعید محمد مێ CSI IT  
46 شێنێ مصطفی محمد مێ CSI IT  
47 چۆڤیان فەریق  محمد مێ CSI IT  
48 ڕێکان شێرکۆ وەهاب نێر CSI IT  
49 احمد عباس کرم نێر CSI IT  
50 دنیا محمد احمد عبدالقادر مێ CSI IT  
51 نیگار کامەران قەهرەمان  مێ CSI IT  
52 زریان عوسمان محمد مێ CSI IT  
53 ئەمەل محمد صالح  مێ CSI IT  
54 میلانۆ قادر عبداللە  مێ CSI IT  
55 شەهێن لقمان محمد ڕضا مێ CSI IT  
56 مؤمین احمد فایق نێر CSI IT  
57 بەسۆز عطا علی مێ CSI IT  
58 ماریا شادمان قەهرەمان مێ CSI IT  
59 سایە حسێن حسن مێ CSI IT  
60 ئاشنا ستار قادر مێ CSI IT  
61 چنار حسن محمود مێ CSI IT  
62 لەنیا جبار عبداالە مێ CSI IT  
63 شیرین عزیز امین مێ CSI IT  
64 شەهد شەهاب محمود مێ CSI IT  
65 چنار احسان آمین مێ CSI                         IT  
ژ ناوى سیانى ڕەگەز پەیمانگە بەش
1 باوەڕ محمد کریم اسماعیل نێر زانستی کۆمپیوتەر نێتۆرک  
2 لاوین فریق فائق عزیز مێ زانستی کۆمپیوتەر نێتۆرک  
3 سارە محمد حسن کاکە حمە مێ زانستی کۆمپیوتەر نێتۆرک  
4 محمد عثمان فتاح احمد نێر زانستی کۆمپیوتەر نێتۆرک  
5 مەروان حسن محمد صالح نێر زانستی کۆمپیوتەر نێتۆرک  
6 هەورامان امین حەمە رشید نێر زانستی کۆمپیوتەر نێتۆرک  
7 محمد عمر حمە رسول نێر زانستی کۆمپیوتەر نێتۆرک  
8 محمد جلال حەمەلاو نێر زانستی کۆمپیوتەر نێتۆرک  
9 ایاد کمال علی سلیمان نێر زانستی کۆمپیوتەر نێتۆرک  
10 ژیوار خالد حمە علی نێر زانستی کۆمپیوتەر نێتۆرک  
11 دیدار ادریس عارف عبدالرحمن نێر زانستی کۆمپیوتەر نێتۆرک  
12 سۆلین جلال مصطفی مێ زانستی کۆمپیوتەر نێتۆرک  
13 ئیلان سیدگوڵ صالح مێ زانستی کۆمپیوتەر نێتۆرک  
14 نوا احمد حەمە خدر مێ زانستی کۆمپیوتەر نێتۆرک  
15 سەفین محمد حسن نوری نێر زانستی کۆمپیوتەر نێتۆرک  
16 علی حسین کریم محمد نێر زانستی کۆمپیوتەر نێتۆرک  
17 مؤمن قدوس حسن عباس نێر زانستی کۆمپیوتەر نێتۆرک  
18 مەبەست محمد کریم عزیز نێر زانستی کۆمپیوتەر نێتۆرک  
19 ڕاژان بهاالدین رحیم کاکە سور مێ زانستی کۆمپیوتەر نێتۆرک  
20 محمد یاسین عثمان نێر زانستی کۆمپیوتەر نێتۆرک  
21 محمد علی اسماعیل سلمان نێر زانستی کۆمپیوتەر نێتۆرک  
22 شیراز صلاح کریم تۆفیق مێ زانستی کۆمپیوتەر نێتۆرک  
23 سۆزیار صالح مجید کریم مێ زانستی کۆمپیوتەر نێتۆرک  
24 هدی عمر عثمان عبدالرحمن مێ زانستی کۆمپیوتەر نێتۆرک  
25 محمد عماد محمد مجید نێر زانستی کۆمپیوتەر نێتۆرک  
26 سۆلیڤان احمد رشید احمد مێ زانستی کۆمپیوتەر نێتۆرک  
27 سانا کامل صدیق علی مێ زانستی کۆمپیوتەر نێتۆرک  
28 بشری جبار رشید محمد مێ زانستی کۆمپیوتەر نێتۆرک  
29 رویا بێستون سعید حمەوەیس مێ زانستی کۆمپیوتەر نێتۆرک  
30 نیگا جزا کاکە حمە حەمەعلی مێ زانستی کۆمپیوتەر نێتۆرک  
31 هێلین بهمن فرج محمد مێ زانستی کۆمپیوتەر نێتۆرک  
32 احمد محمد احمد نێر زانستی کۆمپیوتەر نێتۆرک  
33 کازیوە عثمان فارس مێ زانستی کۆمپیوتەر نێتۆرک  
34 لانە عمر عثمان عباس مێ زانستی کۆمپیوتەر نێتۆرک  
35 شادمان سوارە حمد حسین نێر زانستی کۆمپیوتەر نێتۆرک  
36 سیداد کاوە علی محمد نێر زانستی کۆمپیوتەر نێتۆرک  
37 احمد عبدالرحمن عبداللە محمود نێر زانستی کۆمپیوتەر نێتۆرک  
38 ڕابەر کمال حمەسور جمشیر نێر زانستی کۆمپیوتەر نێتۆرک  
39 شانیا شریف محمود مێ زانستی کۆمپیوتەر نێتۆرک  
40 ساز لطیف حسن نادر مێ زانستی کۆمپیوتەر نێتۆرک  
41 پەیوەند امید جمال کریم مێ زانستی کۆمپیوتەر نێتۆرک  
42 چاوان غفور محمد مێ زانستی کۆمپیوتەر نێتۆرک  
43 شنیار بهزاد احمد علی مێ زانستی کۆمپیوتەر نێتۆرک  
44 هاوکار کریم محمد سحید نێر زانستی کۆمپیوتەر نێتۆرک  
45 سەرچڵ احمد عولا احمد نێر زانستی کۆمپیوتەر نێتۆرک  
46 ئارام بابکر بایز نێر زانستی کۆمپیوتەر نێتۆرک  
47 ڤیان ناظم کریم مێ زانستی کۆمپیوتەر نێتۆرک  
48 ڕێناس عثمان عبداللە عبدالرحمن مێ زانستی کۆمپیوتەر نێتۆرک  
49 ژیلوان حاصل قاسم مێ زانستی کۆمپیوتەر نێتۆرک  
50 ساری عبداللە نوری حبیب مێ زانستی کۆمپیوتەر نێتۆرک  
51 زەنیرە مقداد محمود کریم مێ زانستی کۆمپیوتەر نێتۆرک  
52 کلثوم عبداللە قطب الدین علی مێ زانستی کۆمپیوتەر نێتۆرک  
53 ندی بێساران رەزا مێ زانستی کۆمپیوتەر نێتۆرک  
54 محمد علی مصطفی محمد نێر زانستی کۆمپیوتەر نێتۆرک  
55 محمد محی الدین عبداللە علی نێر زانستی کۆمپیوتەر نێتۆرک  
56 سیما ئاوات جلال حسن مێ زانستی کۆمپیوتەر نێتۆرک  
57 ژیلا رضا مجید عبداللە مێ زانستی کۆمپیوتەر نێتۆرک  
58 ساوێن برهان احمد مێ زانستی کۆمپیوتەر نێتۆرک  
59 مصطفی حمید خورشید جمعە نێر زانستی کۆمپیوتەر نێتۆرک  
60 احمد محسین عبدالکریم درویش نێر زانستی کۆمپیوتەر نێتۆرک  
61 ئەڤین سەردار حمە امین مێ زانستی کۆمپیوتەر نێتۆرک  
62 ابراهیم ناصر محمد حمە صالح نێر زانستی کۆمپیوتەر نێتۆرک  
63 شادی علی عبدالواحد محمد مێ زانستی کۆمپیوتەر نێتۆرک  
64 پەیوەند قادر محمود نێر زانستی کۆمپیوتەر نێتۆرک  
65 محەمەد ئیبراهیم عبدوڵ فەتاح نێر زانستی کۆمپیوتەر نێتۆرک  
66 ئیلیاس احمد صالح شریف نێر زانستی کۆمپیوتەر نێتۆرک  
67 فەرمان نەژاد سعید محمد نێر زانستی کۆمپیوتەر نێتۆرک  
68 هێمن حسین عیدان نێر زانستی کۆمپیوتەر نێتۆرک  
69 محمد عبدالرحمن حمە خورشید نێر زانستی کۆمپیوتەر نێتۆرک  
70 شاریان عزیز عبداللە مێ زانستی کۆمپیوتەر نێتۆرک  
71 ژیلە صابر احمد مێ زانستی کۆمپیوتەر نێتۆرک  
72 لاڤین حاجی محمد مێ زانستی کۆمپیوتەر نێتۆرک  
73 ڕێبین فاتح معصوم حسن نێر زانستی کۆمپیوتەر نێتۆرک  
74 ڕێزدار حسن وەستا محمود نێر زانستی کۆمپیوتەر نێتۆرک  
75 محمد سعید عبدالرحمن نێر زانستی کۆمپیوتەر نێتۆرک  
76 ئامینە علی احمد مێ زانستی کۆمپیوتەر نێتۆرک  
ژ ناوى سیانى ڕەگەز پەیمانگە بەش
1 ڕەهەند فارس حمە ڕەسوڵ نێر زانستی کۆمپیوتەر داتابەیس  
2 یاد بەختیار یاسین نێر زانستی کۆمپیوتەر داتابەیس  
3 هاوڕێ حسێن احمد نێر زانستی کۆمپیوتەر داتابەیس  
4 گەشت عطا امین نێر زانستی کۆمپیوتەر داتابەیس  
5 احمد یوسف حسێن نێر زانستی کۆمپیوتەر داتابەیس  
6 جیهاد عطا حسێن نێر زانستی کۆمپیوتەر داتابەیس  
7 سارا عیسی صاڵح مێ زانستی کۆمپیوتەر داتابەیس  
8 محمد نجات شکور نێر زانستی کۆمپیوتەر داتابەیس  
9 یحی هیوا رؤوف نێر زانستی کۆمپیوتەر داتابەیس  
10 سیروان طاهر عبداللە نێر زانستی کۆمپیوتەر داتابەیس  
11 هاوناز محمد رضا مێ زانستی کۆمپیوتەر داتابەیس  
12 بەهرە نەوزاد عبدول مێ زانستی کۆمپیوتەر داتابەیس  
13 محمد تیشکۆ محمد نێر زانستی کۆمپیوتەر داتابەیس  
14 ئاسیا محمد کریم مێ زانستی کۆمپیوتەر داتابەیس  
15 ڕێواس احمد امین مێ زانستی کۆمپیوتەر داتابەیس  
16 ئاکام محمد رسوڵ نێر زانستی کۆمپیوتەر داتابەیس  
17 هێڤین حسن عبدالکریم مێ زانستی کۆمپیوتەر داتابەیس  
18 چۆڤین عطا احمد مێ زانستی کۆمپیوتەر داتابەیس  
19 محمد اقبال نوری نێر زانستی کۆمپیوتەر داتابەیس  
20 کازیوە مقداد احمد مێ زانستی کۆمپیوتەر داتابەیس  
21 تەمەن خدر عبداللە نێر زانستی کۆمپیوتەر داتابەیس  
22 ساڤیا یاسین عزیز مێ زانستی کۆمپیوتەر داتابەیس  
23 سۆزیار فاضل حسن مێ زانستی کۆمپیوتەر داتابەیس  
24 هانا عثمان ڕەسوڵ مێ زانستی کۆمپیوتەر داتابەیس  
25 چاوان عثمان محمود مێ زانستی کۆمپیوتەر داتابەیس  
26 هاژە هەڵکەوت قادر مێ زانستی کۆمپیوتەر داتابەیس  
27 دونیا حەیدەر عمر مێ زانستی کۆمپیوتەر داتابەیس  
28 لۆنا نوری قادر مێ زانستی کۆمپیوتەر داتابەیس  
29 رویدا ڕەحمان ڕەشید مێ زانستی کۆمپیوتەر داتابەیس  
30 ئاکار هیوا احمد سعید نێر زانستی کۆمپیوتەر داتابەیس  
31 دیلمان کمال محمود نێر زانستی کۆمپیوتەر داتابەیس  
32 کێوان یەحیا محمد نێر زانستی کۆمپیوتەر داتابەیس  
33 کاڵێ جواد عبداللە مێ زانستی کۆمپیوتەر داتابەیس  
34 شایستە لطیف یونس مێ زانستی کۆمپیوتەر داتابەیس  
35 سێوەنگ صاڵح تۆفیق مێ زانستی کۆمپیوتەر داتابەیس  
36 بینەر انوەر سعید نێر زانستی کۆمپیوتەر داتابەیس  
37 هەریاد دڵشاد حمە امین نێر زانستی کۆمپیوتەر داتابەیس  
38 ڕەوەز جمال محمد نێر زانستی کۆمپیوتەر داتابەیس  
39 فێنک علی کریم مێ زانستی کۆمپیوتەر داتابەیس  
40 ژینۆ ڕزگار محمد مێ زانستی کۆمپیوتەر داتابەیس  
41 سازگار علی محمود مێ زانستی کۆمپیوتەر داتابەیس  
42 مسلم ادەم جعفر نێر زانستی کۆمپیوتەر داتابەیس  
43 محمد کریم دەروێش نێر زانستی کۆمپیوتەر داتابەیس  
44 گۆڤار جبار احمد مێ زانستی کۆمپیوتەر داتابەیس  
45 دیدەن ڕەسوڵ اسماعیل مێ زانستی کۆمپیوتەر داتابەیس  
46 ئالاء عطا محمد  مێ زانستی کۆمپیوتەر داتابەیس  
47 حسێن عبدالرحمن رمضان نێر زانستی کۆمپیوتەر داتابەیس  
48 لاوێن محسین حوسام الدین مێ زانستی کۆمپیوتەر داتابەیس  
49 ئەستێرە محمد ڕۆستەم مێ زانستی کۆمپیوتەر داتابەیس  
50 شاجوان صالح محمود مێ زانستی کۆمپیوتەر داتابەیس  
51 ساڤۆ سۆران قادر مێ زانستی کۆمپیوتەر داتابەیس  
52 بڕیار عثمان محمد نێر زانستی کۆمپیوتەر داتابەیس  
53 سومەییە ئەسعەد شریف مێ زانستی کۆمپیوتەر داتابەیس  
54 شانیا عثمان حمە امین مێ زانستی کۆمپیوتەر داتابەیس  
55 سۆکار عمر صاڵح مێ زانستی کۆمپیوتەر داتابەیس  
56 هەناو نعمان عبداللە مێ زانستی کۆمپیوتەر داتابەیس  
57 محمد جمال ابو بکر نێر زانستی کۆمپیوتەر داتابەیس  
58 هۆشمەند بەکر علی نێر زانستی کۆمپیوتەر داتابەیس  
59 بڕوا عبدل محمود نێر زانستی کۆمپیوتەر داتابەیس  
60 گۆنا جمال حسێن مێ زانستی کۆمپیوتەر داتابەیس  
61 ئاوات عثمان محمد نێر زانستی کۆمپیوتەر داتابەیس  
62 ڕێکان حمە ڕەشید امین نێر زانستی کۆمپیوتەر داتابەیس  
63 شادان طە محمد مێ  زانستی کۆمپیوتەر داتابەیس  
64 بیار عدنان انوەر مێ زانستی کۆمپیوتەر داتابەیس  
65 بیلال حسین احمد نێر زانستی کۆمپیوتەر داتابەیس  
66 کاندێش شەفەق حسن نێر زانستی کۆمپیوتەر داتابەیس  
67 پەیوەند احمد حسین نێر زانستی کۆمپیوتەر داتابەیس  
68 شاهۆ عبداللە فتح اللە نێر زانستی کۆمپیوتەر داتابەیس  
69 یسری عزیز عبداللە مێ زانستی کۆمپیوتەر داتابەیس  
70 عمر حمد سڵێمان نێر زانستی کۆمپیوتەر داتابەیس  
71 تابان اکرم فقێ مێ زانستی کۆمپیوتەر داتابەیس  
72 شاهین شێرکۆ طاهر نێر زانستی کۆمپیوتەر داتابەیس  
73 شەهرام ابوبکر صاڵح نێر زانستی کۆمپیوتەر داتابەیس  
74 پەیوەند عطا حسن نێر زانستی کۆمپیوتەر داتابەیس  
75 سارا خطیب احمد مێ زانستی کۆمپیوتەر داتابەیس  
76 زانیار حمە امین محمود نێر زانستی کۆمپیوتەر داتابەیس  
77 کارمەند کاوە عمر نێر زانستی کۆمپیوتەر داتابەیس  
78 زانیار مصطفی علی نێر زانستی کۆمپیوتەر داتابەیس  
79 بەهەست طاهر علی نێر زانستی کۆمپیوتەر داتابەیس  
80 ژیان علی حمە صاڵح مێ زانستی کۆمپیوتەر داتابەیس  
81 ناصر فرج محمود نێر زانستی کۆمپیوتەر داتابەیس  
82 دڵسۆز بورهان محمد مێ زانستی کۆمپیوتەر داتابەیس  
Comments