2018-2019

ژ ناوى سیانى ڕەگەز بەش
1 پێشين اسماعيل فتاح كريم نێر نێتۆرک
2 شيراز عبدالرحمن عبدالة فرج مێ نێتۆرک
3 شادى محمد حمة طالب مارف مێ نێتۆرک
4 ڕەنجە حسين مجید محمد امین نێر نێتۆرک
5 دانيال سوران عثمان محمد نێر نێتۆرک
6 هيران محمود كريم حمة سليمان مێ نێتۆرک
7 هيوا حسين سعيد قادر نێر نێتۆرک
8 محمد سيروان ياسين نێر نێتۆرک
9 ژيار جمال على صالح نێر نێتۆرک
10 ميرشاد ناصح فتاح كريم نێر نێتۆرک
11 تەرزە بەختيارحمە حسێن مێ نێتۆرک
12 ڕابەر محمد أحمد نێر نێتۆرک
13 سۆزيار جلال كريم على مێ نێتۆرک
14 شيما  محمد عبداللة بكر مێ نێتۆرک
15 ئەژين بەختيار باقر محمد مێ نێتۆرک
16 الماس على ابابكر مێ نێتۆرک
17 سيڤان ابراهيم احمد محمد مێ نێتۆرک
18 محمد ياسين عبدالرحمن   نێر نێتۆرک
19 ڕاستگؤ صديق صالح مصطفى نێر نێتۆرک
20 تيشكؤ سالار عمر نێر نێتۆرک
21 سانيا صالح غريب رسول مێ نێتۆرک
22 سەفين قادر حسن عبداللة نێر نێتۆرک
23 شێركۆ خالد محمد على نێر نێتۆرک
24 بەڕێز انوەر محمد مێ نێتۆرک
25 چرۆ فريق قادر احمد مێ نێتۆرک
26 علي خليل نور غلام نێر نێتۆرک
27 نيگا دارا حمە غريب صوفى مێ نێتۆرک
28 رويدا جوهر احمد محمد مێ نێتۆرک
29 هونەر بدرخان احمد بدر خان نێر نێتۆرک
30 صالح عاصى حسين على نێر نێتۆرک
31 سميە عمر احمد محمود مێ نێتۆرک
32 رِاژان رجب على فتاح مێ نێتۆرک
33 ئەژى كمال جلال امين نێر نێتۆرک
34 پەيڤين عبدالقادر عبداللة نێر نێتۆرک
35 شڤان لوقمان نادر عبداللة نێر نێتۆرک
36 ڕەهێڵ حسين عبداللة حسن نێر نێتۆرک
37 ڕاميار صديق صالح  مصطفى نێر نێتۆرک
38 چرا صديق محمد احمد مێ نێتۆرک
39 ڕەوەند جمال حسين احمد نێر نێتۆرک
40 محمد عزيز عبداللە محمد نێر نێتۆرک
41 ديیە اميد داود على مێ نێتۆرک
42 شادمان لطيف عبداللة رِشيد نێر نێتۆرک
43 يزن رعد الياس نێر نێتۆرک
44 هەستيار بكر صديق عبداللة نێر نێتۆرک
45 سميە بهاالدين صابر حسين مێ نێتۆرک
46 ئارى طالب حمەرضا عبداللە نێر نێتۆرک
47 ئومێد كرم محمد کریم نێر نێتۆرک
48 شڤان ناصر امين محمد نێر نێتۆرک
49 رِييان عثمان على عبداللة مێ نێتۆرک
50 ئاوايى كاوانى اسعد اسماعيل مێ نێتۆرک
51 سۆزان نصرالدين عبدالكيم مێ نێتۆرک
52 ڕێكان اسماعيل ڕشيد فقي نێر نێتۆرک
53 ساوين بەختيار عثمان مێ نێتۆرک
54 رِزگار دارا حمةرِشيد نێر نێتۆرک
55 سۆز هوشمند محمد فتاح مێ نێتۆرک
56 شارۆ ناصح حبيب كريم نێر نێتۆرک
57 سنور زاهر توفيق عبداللە مێ نێتۆرک
58 سوميا اكرم حمە فرج قادر مێ نێتۆرک
59 شادى عمر عبداللة اسماعيل مێ نێتۆرک
60 هاوبەند حسين حمە قادر مێ نێتۆرک
61 ئارێز بورهان توفيق محمود نێر نێتۆرک
62 شيراز عمر فقى مێ نێتۆرک
ژ ناوى سیانى ڕەگەز بەش
1 سەرکاو سالار محمدسعید کریم نێر IT
2 سۆزیار اسماعیل حمزە مێ IT
3 سەربەست عطا مجید کریم نێر IT
4 دیدەن ادریس توفیق حسن مێ IT
5 به‌یاد رفیق حسن رحیم مێ IT
6 په‌یام عثمان حمه‌طالب فرج مێ IT
7 سەرکەش سالار محمدسعید کریم نێر IT
8 سندس اومیدعلی محمد مێ IT
9 زاگرۆس ابراهیم حه‌مه‌صالح محمد نێر IT
10 شارا اسماعیل احمد مێ IT
11 لاڤین شوان غفور محمد مێ IT
12 محمد عبدالرحمن فتاح سعيد نێر IT
13 ئەوین طارق عبدالقادر جمیل مێ IT
14 هدى على محمد صالح مێ IT
15 بابان محمود علی فتاح مێ IT
16 کانی نامیق محمد  مێ IT
17 زانکۆ امین کریم عبداللە نێر IT
18 ڕێدوان ڕزگار حسین نێر IT
19 ڕاوێژ محمود حاجی نێر IT
20 شنۆ محمد حمە رشید مێ IT
21 بێریڤان بکر محمد سعید مێ IT
22 چينەر فرهاد فاتح محمد نێر IT
23 شنیار عوثمان حسن صالح مێ IT
24 محمد غریب درویش فتاح احمد نێر IT
25 به‌ناز حسن عبداللەعزیز مێ IT
26 شێخه‌ رضا على احمد نێر IT
27 ڕه‌وا رفیق محمد‌ عبدالله نێر IT
28 بڵند لطیف فتاح رضا نێر IT
29 محمد شوكت عبدالله محمد نێر IT
30 شە ونم محمود احمدشریف مێ IT
31 ره‌یان کامل صلاح الدین عبدالرحمن مێ IT
32 شینی جمال محمد مصطفی مێ IT
33 دلشاد عزیز حمه‌ نجم رسول نێر IT
34 نشوان عبدالقادر حیدر نێر IT
35 شكۆ كمال مصطفی مصطفی نێر IT
36 شنیار مهدی محمد مێ IT
37 لاڤین  سلیمان  قادر  حسین مێ IT
38 شه‌یدا حمه‌ سعید حمه‌ صاڵح حمه‌ أحمد مێ IT
39 رەوەند عثمان حسین نێر IT
40 ڕؤژگار فاتح رشید احمد مێ IT
41 سەلمان ابوبكر كریم رشید نێر IT
42 محمد ابراهیم قادر محمود نێر IT
43 به‌رهه‌م فارس محمد شریف مێ IT
44 موجاهید رزگار عارف كریم نێر IT
45 ژیار لوقمان احمد محمود نێر IT
46 ایمان جمال عبدالله مێ IT
47 محمد قادر احمد صالح نێر IT
48 ره‌وه‌ند کریم فتاح رشید نێر IT
49 ‌هۆبەند عبدالرحمن رحیم نێر IT
50 لاڤە ئارام حمە امین  مێ IT
51 هەناو کمال صدیق قادر مێ IT
52 ژیار عمر قادر محمد نێر IT
53 ئەزهەر عمر محمود رحمان مێ IT
54 سارا رٶوف حمە امین حسین مێ IT
55 شكار فاتح عبدالكریم عبدالله نێر IT
56 دەشنێ حسین فتاح مارف مێ IT
57 سۆزی محمد امین مێ IT
58 هاوبیر صدیق عزیز صالح نێر IT
59 شوان محمد حسین نێر IT
60 دیمەن حمەصالح حمە فرج فتالی مێ IT
61 هاژە فیصل علی مێ IT
62 محمد حسن محمود حمه‌ كریم مێ IT
63 محمد جبار صالح عبدللە  نێر IT
64 هۆشمەند احمد حسین حسن نێر IT
65 الند کاروان جمال نێر IT
66 دابان عزیز احمد امین نێر IT
67 کەیوان عبداللە سعید نێر IT
68 ئاری محمد عبدللرحمن نێر IT
69 شنیا صاحب رووف حمە امین مێ IT
70 گەرمیان محمد محمود نێر IT
71 کاڵێ گۆران علی اسماعیل مێ IT
72 كه‌نار  على قادر معروف مێ IT
ژ ناوى سیانى ڕەگەز بەش
١ دیدار آدریس تۆفیق مێ داتابەیس 
٢ بەستە سۆران خەسرەو مێ داتابەیس 
٣ ژیار آسعد محمد نێر داتابەیس 
٤ هیوا عبداللە محمد نێر داتابەیس 
٥ عبدالله رضا فائق نێر داتابەیس 
٦ هۆنا آحمد کریم مێ داتابەیس 
٧ ڤانیا آبوبکر حمەفرج مێ داتابەیس 
٨ خۆشبین نەوزاد عبدول مێ داتابەیس 
٩ شەنیار مختار محمدآمین نێر
داتابەیس 
١٠ بەفرین خالد آحمد مێ داتابەیس 
١١ بانهۆز حسێن حمەآمین مێ داتابەیس 
١٢ آسامە کمال آحمد نێر داتابەیس 
١٣ میرکۆ جزا آمین نێر داتابەیس 
١٤ سمیە آحمد آمین مێ داتابەیس 
١٥ سۆنیا نەوزاد جمال مێ داتابەیس 
١٦ زانا خدر بابکر نێر داتابەیس 
١٧ هەڵۆ محمد عبدالله نێر داتابەیس 
١٨ بیتا محمد غەریب مێ داتابەیس 
١٩ داستان عمر محمود مێ داتابەیس 
٢٠ ڕێباز عبدالله حمەسور نێر داتابەیس 
٢١ سایە عمر حبیب مێ داتابەیس 
٢٢ سازگار سۆران آبراهیم مێ داتابەیس 
٢٣ کلثوم جلال رشید مێ داتابەیس 
٢٤ دابان صدیق عزیز نێر داتابەیس 
٢٥ هێمن فائق تۆفیق نێر داتابەیس 
٢٦ محمد ڕزگار محمد نێر داتابەیس 
٢٧ سارا باقی مجید مێ داتابەیس 
٢٨ سۆزیار ئاوات محمد مێ داتابەیس 
٢٩ دییە عبداللە محمد مێ داتابەیس 
٣٠ هێمن عمر عبدالله نێر داتابەیس 
٣١ هاوکار سالار صابر نێر داتابەیس 
٣٢ محسن آبوبکر علی نێر داتابەیس 
٣٣ کوثر مجید صالح مێ داتابەیس 
٣٤ کاروان محمد معروف نێر داتابەیس 
٣٥ ڕوبار حمە خوامراد مێ داتابەیس 
٣٦ لاڤین آشرف بکر مێ داتابەیس 
٣٧ بەهرە نورالدین صلاح مێ داتابەیس 
٣٨ ساوێن بەختیار عزیز مێ داتابەیس 
٣٩ سعدیە وریا حمەصالح مێ داتابەیس 
٤٠ ڕێژین علی صالح مێ داتابەیس 
٤١ لەنیا هیوا عمر مێ داتابەیس 
٤٢ ریان آبراهیم حسن مێ داتابەیس 
٤٣ آيوب آحمد إبراهيم نێر داتابەیس 
٤٤ ڕێگر آسماعیل جاسم نێر داتابەیس 
٤٥ کاڵێ شۆڕش عمر مێ داتابەیس 
٤٦ شەنگە عبدالله رشید مێ داتابەیس 
٤٧ بيار دلێر علی نێر داتابەیس 
٤٨ سۆزیار جزا ڕۆستەم مێ داتابەیس 
٤٩ سۆنیا روف مجید مێ داتابەیس 
٥٠ شادان کریم محمد مێ داتابەیس 
٥١ ڕێژین رسول رضا مێ داتابەیس 
٥٢ سیروان حسن خوارحم نێر داتابەیس 
٥٣ علی عبدالکریم عبدالقادر نێر داتابەیس 
٥٤ سەرکۆ سەردار بکر نێر داتابەیس 
٥٥ هۆنیا محمد محمدآمین مێ داتابەیس 
٥٦ داستان محمد آحمد مێ داتابەیس 
٥٧ ساوێن عبدالستار عبدالله مێ داتابەیس 
٥٨ دانیار مهدی عزت نێر داتابەیس 
٥٩ یوسف طاهر حمە جان نێر داتابەیس 
٦٠ بێستون عمر جبار نێر داتابەیس 
٦١ محمد محمود محمد نێر داتابەیس 
٦٢ خێڵان خالید محمود مێ داتابەیس 
٦٣ ڕاستگۆ جمال رحیم نێر داتابەیس 
٦٤ گوڵان حسن خدر مێ داتابەیس 
٦٥ خەڵات مهدی حمەرشید مێ داتابەیس 
٦٦ إحسان لوقمان علی نێر داتابەیس 
٦٧ گەشیان فتاح محمود مێ داتابەیس 
٦٨ دیدەن جمال کریم مێ داتابەیس 
٦٩ دارا ابراهیم محمد نێر داتابەیس 
٧٠ دیدار عزیز صالح مێ داتابەیس 
٧١ هۆنیا هاشم محمد مێ داتابەیس 
٧٢ سمیە عارف مجید مێ داتابەیس 
٧٣ باوان نەوزاد محمد نێر داتابەیس 
٧٤ محمد علی محمود نێر داتابەیس 
٧٥ شاگوڵ طالب محمد مێ داتابەیس 
٧٦ شەمیان آمین آحمد نێر داتابەیس 
٧٧ سەروەت نجیب محمد نێر داتابەیس 
٧٨ زریان عمر محمد مێ داتابەیس 
٧٩ سەنا سۆران عبدالله مێ داتابەیس 
٨٠ سەروەت کمال محمد نێر داتابەیس 
٨١ چاوان مەریوان علی مێ داتابەیس 
٨٢ محمد غفور باقی نێر داتابەیس 
٨٣ لاوێن ڕێبوار جمال مێ داتابەیس 
٨٤ شنیار آبوبکر علی مێ داتابەیس 
٨٥ ساڤیا سۆران صابر مێ داتابەیس 
٨٦ گەشبین حامد حسن مێ داتابەیس 
ژ ناوى سیانى ڕەگەز بەش
1 پێشين اسماعيل فتاح كريم نێر نێتۆرک/ئێواران
2 شيراز عبدالرحمن عبدالة فرج مێ نێتۆرک/ئێواران
3 شادى محمد حمة طالب مارف مێ نێتۆرک/ئێواران
4 ڕەنجە حسين مجید محمد امین نێر نێتۆرک/ئێواران
5 دانيال سوران عثمان محمد نێر نێتۆرک/ئێواران
6 هيران محمود كريم حمة سليمان مێ نێتۆرک/ئێواران
7 هيوا حسين سعيد قادر نێر نێتۆرک/ئێواران
8 محمد سيروان ياسين نێر نێتۆرک/ئێواران
9 ژيار جمال على صالح نێر نێتۆرک/ئێواران
10 ميرشاد ناصح فتاح كريم نێر نێتۆرک/ئێواران
11 تەرزە بەختيارحمە حسێن مێ نێتۆرک/ئێواران
12 ڕابەر محمد أحمد نێر نێتۆرک/ئێواران
13 سۆزيار جلال كريم على مێ نێتۆرک/ئێواران
14 شيما  محمد عبداللة بكر مێ نێتۆرک/ئێواران
15 ئەژين بەختيار باقر محمد مێ نێتۆرک/ئێواران
16 الماس على ابابكر مێ نێتۆرک/ئێواران
17 سيڤان ابراهيم احمد محمد مێ نێتۆرک/ئێواران
18 محمد ياسين عبدالرحمن   نێر نێتۆرک/ئێواران
19 ڕاستگؤ صديق صالح مصطفى نێر نێتۆرک/ئێواران
20 تيشكؤ سالار عمر نێر نێتۆرک/ئێواران
21 سانيا صالح غريب رسول مێ نێتۆرک/ئێواران
22 سەفين قادر حسن عبداللة نێر نێتۆرک/ئێواران
23 شێركۆ خالد محمد على نێر نێتۆرک/ئێواران
24 بەڕێز انوەر محمد مێ نێتۆرک/ئێواران
25 چرۆ فريق قادر احمد مێ نێتۆرک/ئێواران
26 علي خليل نور غلام نێر نێتۆرک/ئێواران
27 نيگا دارا حمە غريب صوفى مێ نێتۆرک/ئێواران
28 رويدا جوهر احمد محمد مێ نێتۆرک/ئێواران
29 هونەر بدرخان احمد بدر خان نێر نێتۆرک/ئێواران
30 صالح عاصى حسين على نێر نێتۆرک/ئێواران
31 سميە عمر احمد محمود مێ نێتۆرک/ئێواران
32 رِاژان رجب على فتاح مێ نێتۆرک/ئێواران
33 ئەژى كمال جلال امين نێر نێتۆرک/ئێواران
34 پەيڤين عبدالقادر عبداللة نێر نێتۆرک/ئێواران
35 شڤان لوقمان نادر عبداللة نێر نێتۆرک/ئێواران
36 ڕەهێڵ حسين عبداللة حسن نێر نێتۆرک/ئێواران
37 ڕاميار صديق صالح  مصطفى نێر نێتۆرک/ئێواران
38 چرا صديق محمد احمد مێ نێتۆرک/ئێواران
39 ڕەوەند جمال حسين احمد نێر نێتۆرک/ئێواران
40 محمد عزيز عبداللە محمد نێر نێتۆرک/ئێواران
41 ديیە اميد داود على مێ نێتۆرک/ئێواران
42 شادمان لطيف عبداللة رِشيد نێر نێتۆرک/ئێواران
43 يزن رعد الياس نێر نێتۆرک/ئێواران
44 هەستيار بكر صديق عبداللة نێر نێتۆرک/ئێواران
45 سميە بهاالدين صابر حسين مێ نێتۆرک/ئێواران
46 ئارى طالب حمەرضا عبداللە نێر نێتۆرک/ئێواران
47 ئومێد كرم محمد کریم نێر نێتۆرک/ئێواران
48 شڤان ناصر امين محمد نێر نێتۆرک/ئێواران
49 رِييان عثمان على عبداللة مێ نێتۆرک/ئێواران
50 ئاوايى كاوانى اسعد اسماعيل مێ نێتۆرک/ئێواران
51 سۆزان نصرالدين عبدالكيم مێ نێتۆرک/ئێواران
52 ڕێكان اسماعيل ڕشيد فقي نێر نێتۆرک/ئێواران
53 ساوين بەختيار عثمان مێ نێتۆرک/ئێواران
54 رِزگار دارا حمةرِشيد نێر نێتۆرک/ئێواران
55 سۆز هوشمند محمد فتاح مێ نێتۆرک/ئێواران
56 شارۆ ناصح حبيب كريم نێر نێتۆرک/ئێواران
57 سنور زاهر توفيق عبداللە مێ نێتۆرک/ئێواران
58 سوميا اكرم حمە فرج قادر مێ نێتۆرک/ئێواران
59 شادى عمر عبداللة اسماعيل مێ نێتۆرک/ئێواران
60 هاوبەند حسين حمە قادر مێ نێتۆرک/ئێواران
61 ئارێز بورهان توفيق محمود نێر نێتۆرک/ئێواران
62 شيراز عمر فقى مێ نێتۆرک/ئێواران
ژ ناوى سیانى ڕەگەز بەش
1 ئارام عمر صالح عبدالرحمن نێر evening/IT
2 هەژیر حسين مجيد نێر evening/IT
3 ماريا عمر حمە مێ evening/IT
4 حاكم محمود محمد عبدالرحمن نێر evening/IT
5 چۆڤین رحيم محمد ر‌ضا مێ evening/IT
6 ئیڤار ئازاد محمد صالح    نێر evening/IT
7 سەناریا رحيم نادر صاڵح مێ evening/IT
8 ڕیڤان  جبار عمر نێر evening/IT
9 شنيار محمود حمە صالح مێ evening/IT
10 هدى حمزە عبدالمنعم جبر مێ evening/IT
11 ئاڤێستا محمد عبداللە حسین مێ evening/IT
12 شنيار حسين كريم مێ evening/IT
13 شاهید طه حامید فرج نێر evening/IT
14 محمد سردار أنور نێر evening/IT
15 ئاكام علي صالح نێر evening/IT
16 شێنێ بەختیار عبدالرحمن حمە أمين مێ evening/IT
17 سیڤان  محمد رحيم تۆفیق مێ evening/IT
18 سەرکەوت أكرم قادر محمود نێر evening/IT
19 سەوزە أنور کاکە برا عبدللکریم مێ evening/IT
20 کۆژین صابر أحمد محمد  نێر evening/IT
21 ألهام صديق علي محمود مێ evening/IT
22 علي اسماعيل محمد ڕشید نێر evening/IT
23 دیمەن أحمد مجيد حميد مێ evening/IT
24 باساک سۆران فتاح نێر evening/IT
25 چاوان فلاح فاتح مێ evening/IT
26 لانە علي فتاح قادر مێ evening/IT
27 شوانە سەردار حسن محمد نێر evening/IT
28 زريان بارام محمود قادر مێ evening/IT
29 هەڵکەوت عطا عبدللە محمد نێر evening/IT
30 محمد أنور عبدالله محمد نێر evening/IT
31 ڕێژوان عبدالله صديق نێر evening/IT
32 شانيا رحمن محمد مارف مێ evening/IT
33 ديار رێبوار عارف أحمد نێر evening/IT
34 بيلال فتاح سعيد صاڵح نێر evening/IT
35 نيان فائق عبدالله سعيد مێ evening/IT
36 محمد عثمان عبدللکریم نێر evening/IT
37 ڕێباز  يوسف توفيق قادر نێر evening/IT
38 بریار عبدالهادی احمد نێر evening/IT
39 هاوبەش أسماعيل قادر نێر evening/IT
40 دابان عباس فاضل مصطفی نێر evening/IT
41 دڵنیا أيوب حسين حمەڕحیم مێ evening/IT
42 پاڤێڵ دڵشاد قادر مولود نێر evening/IT
43 شەنگار نصرالدين عزيز مێ evening/IT
44 لاڤە  أبوبكر عبدالله دەروێش مێ evening/IT
45 سەربەن صديق لطیف نێر evening/IT
46 ساوان مصطفی حمەکریم عبدلوهاب نێر evening/IT
47 شڤان انور كريم نێر evening/IT
48 پەیوەن نظيف سيد رشید مێ evening/IT
49 دانيار محمد  أمين عزیز نێر evening/IT
50 رێناس كمال حمەغريب محمد مێ evening/IT
ژ ناوى سیانى ڕەگەز بەش
١ خۆشی طە رضا مێ داتابەیس / ئێواران
٢ محمود احمد علی نێر داتابەیس / ئێواران
٣ ڕۆزا ‌طە مصطفی مێ داتابەیس / ئێواران
٤ کامیل محمد مشیر نێر داتابەیس / ئێواران
٥ دلۆڤان حمە صابر احمد  نێر داتابەیس / ئێواران
٦ هاولان عمرغفور  مێ داتابەیس / ئێواران
٧ شانۆ محمد حسێن مێ داتابەیس / ئێواران
٨ چاوان عمر عبدالقادر مێ داتابەیس / ئێواران
٩ محمد شاسوار محمد نێر داتابەیس / ئێواران
١٠ ئەستێرە ئاوات محمد عبدللە  مێ داتابەیس / ئێواران
١١ لەنیا محمد مصطفی مێ داتابەیس / ئێواران
١٢ دیاکۆ طە کمال نێر داتابەیس / ئێواران
١٣ شاهیناز سەیوان عبدالخالق مێ داتابەیس / ئێواران
١٤ شیما یاسین عبدللە مێ داتابەیس / ئێواران
١٥ کاڵێ جلال محمد امین مێ داتابەیس / ئێواران
١٦ هدی ئاری والد  مێ داتابەیس / ئێواران
١٧ ماریا عمر حامد مێ داتابەیس / ئێواران
١٨ ژیان شێرزاد عسمان مێ داتابەیس / ئێواران
١٩ پەیمان قادر علی مێ داتابەیس / ئێواران
٢٠ بابان جلیل سعید نێر داتابەیس / ئێواران
٢١ شێنێ عزیز حمە رحیم مێ داتابەیس / ئێواران
٢٢ عمر محمد عبدالقادر نێر داتابەیس / ئێواران
٢٣ محمد ئاشتی حمە سعید نێر داتابەیس / ئێواران
٢٤ سەروین مٶید محمد مێ داتابەیس / ئێواران
٢٥ شانۆ عثمان عبدللە مێ داتابەیس / ئێواران
٢٦ شادان خلیل صابر مێ داتابەیس / ئێواران
٢٧ عوسمان محمد امین نێر داتابەیس / ئێواران
٢٨ کاڵێ قادر غریب مێ داتابەیس / ئێواران
٢٩ بەشیر یحیی قادر نێر داتابەیس / ئێواران
٣٠ گەرمیان عثمان علی نێر داتابەیس / ئێواران
٣١ شازاد بورهان عطا نێر داتابەیس / ئێواران
٣٢ دەرون حسن حمە امین مێ داتابەیس / ئێواران
٣٣ شەیدا عبداللە حسێن مێ داتابەیس / ئێواران
٣٤ بنار رٶوف تۆفیق مێ داتابەیس / ئێواران
٣٥ ئیمان انوەر احمد مێ داتابەیس / ئێواران
٣٦ شادیە عبدللە حمە مێ داتابەیس / ئێواران
٣٧ شەیما علی عزیز مێ داتابەیس / ئێواران
٣٨ لارڤین ڕێبوار حمە مصطفی مێ داتابەیس / ئێواران
٣٩ سەرهەنگ ئەمین کریم نێر داتابەیس / ئێواران
٤٠ میرکۆ پیرۆت محمد نێر داتابەیس / ئێواران
٤١ گەشبین ر‌ضا امین مێ داتابەیس / ئێواران
٤٢ شۆخان شەهاب باقر مێ داتابەیس / ئێواران
٤٣ سانا سامان عثمان علی مێ داتابەیس / ئێواران
٤٤ شاناز عزیز کریم مێ داتابەیس / ئێواران
٤٥ بەڵێن محمد علی نێر داتابەیس / ئێواران
٤٦ ئەفسانە سمیر ستار مێ داتابەیس / ئێواران
٤٧ هەنار محمد طاهر مێ داتابەیس / ئێواران
٤٨ کازیوە جلال محمد مێ داتابەیس / ئێواران
٤٩ دیمەن عبداللە حسێن مێ داتابەیس / ئێواران
٥٠ هیران جمال رووف مێ داتابەیس / ئێواران
٥١ زامۆ طە علی نێر داتابەیس / ئێواران
٥٢ دنیا یوسف عمر مێ داتابەیس / ئێواران
٥٣ میران مەریوان عطا اللە نێر داتابەیس / ئێواران
٥٤ توانا عطا محمود نێر داتابەیس / ئێواران
٥٥ هێشو لطیف احمد مێ داتابەیس / ئێواران
٥٦ هێڤی طاڵب عبدالرحمن مێ داتابەیس / ئێواران
Comments