2019-2020

دەرچووانى ساڵى  2019 -2020 
ژ ناوى سیانى ڕەگەز پەیمانگە بەش
1 ئارام رسول محمد  نێر پ.ت.چەمچەمال بەیانیان/IT  
2 هانۆ فاتح محمد حمە سلیم نێر پ.ت.چەمچەمال بەیانیان/IT  
3 محمد عثمان علی محمد نێر پ.ت.چەمچەمال بەیانیان/IT  
4 سەروەر هیوا محمود حمەلاو نێر پ.ت.چەمچەمال بەیانیان/IT  
5 شانیا جمال رسول فتاح مێ پ.ت.چەمچەمال بەیانیان/IT  
6 ئاڵا قاسم امین طه مێ پ.ت.چەمچەمال بەیانیان/IT  
7 هدى کمال عارف عبدالله مێ پ.ت.چەمچەمال بەیانیان/IT  
8 شیماء سیامند عارف عزیز مێ پ.ت.چەمچەمال بەیانیان/IT  
9 اشتى بروز محمد امین مێ پ.ت.چەمچەمال بەیانیان/IT  
10 نەورۆز غالب محمد طالب  مێ پ.ت.چەمچەمال بەیانیان/IT  
11 سروە کمال عارف عبدالله مێ پ.ت.چەمچەمال بەیانیان/IT  
12 اسماء سامان محمد امین مێ پ.ت.چەمچەمال بەیانیان/IT  
13 سارا جعفر حسن حمە غریب مێ پ.ت.چەمچەمال بەیانیان/IT  
14 روژان أمید حمە امین عزیز مێ پ.ت.چەمچەمال بەیانیان/IT  
15 رامان حمید رشید جمیل نێر پ.ت.چەمچەمال بەیانیان/IT  
16 یادوەر عبید محمد محلى نێر پ.ت.چەمچەمال بەیانیان/IT  
17 چرۆ خدر محى الدین خدر  مێ پ.ت.چەمچەمال بەیانیان/IT  
18 شاجوان خالید حمەخورشید مێ پ.ت.چەمچەمال بەیانیان/IT  
19 دەروون دڵشاد محمد محمد مێ پ.ت.چەمچەمال بەیانیان/IT  
20 هەلکەوت نامق رحیم صالح نێر پ.ت.چەمچەمال بەیانیان/IT  
21 شيراز درويش حمەامين سليمان مێ پ.ت.چەمچەمال بەیانیان/IT  
22 خەندە شورش کریم مجید مێ پ.ت.چەمچەمال بەیانیان/IT  
23 هەنسک جلیل کریم حسین مێ پ.ت.چەمچەمال بەیانیان/IT  
24 سۆزان ستار قادر صالح مێ پ.ت.چەمچەمال بەیانیان/IT  
25 سۆما رحیم رشید معروف  مێ پ.ت.چەمچەمال بەیانیان/IT  
26 داليا بكر اسماعيل احمد مێ پ.ت.چەمچەمال بەیانیان/IT  
27 سمیه جلال مهدی احمد  مێ پ.ت.چەمچەمال بەیانیان/IT  
28 سومیە تحسین احمد قادر مێ پ.ت.چەمچەمال بەیانیان/IT  
29 عبداللە بکر رؤوف صالح نێر پ.ت.چەمچەمال بەیانیان/IT  
30 چنار خلیل عبدالخالق یحیى مێ پ.ت.چەمچەمال بەیانیان/IT  
31 پەیوەند رضا محمد سعید احمد نێر پ.ت.چەمچەمال بەیانیان/IT  
32 سناریا ابراهیم فتح الله ابابکر مێ پ.ت.چەمچەمال بەیانیان/IT  
33 سەرهەد جلیل سعدی لطف الله نێر پ.ت.چەمچەمال بەیانیان/IT  
34 لاڤین بهاءالدین محمود صالح  مێ پ.ت.چەمچەمال بەیانیان/IT  
35 چنار اکبر کریم رمضان مێ پ.ت.چەمچەمال بەیانیان/IT  
36 هانا حسین علی رضا مێ پ.ت.چەمچەمال بەیانیان/IT  
37 شاجوان ستار رشید محمد مێ پ.ت.چەمچەمال بەیانیان/IT  
38 تارا عادل عبدالقادر علی مێ پ.ت.چەمچەمال بەیانیان/IT  
39 هدى محمد علی حمە امین نێر پ.ت.چەمچەمال بەیانیان/IT  
40 لەنیا ابراهیم احمد مصطفى مێ پ.ت.چەمچەمال بەیانیان/IT  
41 دیار دارا کمال کیف الدین نێر پ.ت.چەمچەمال بەیانیان/IT  
42 شاناز خلیل کریم احمد مێ پ.ت.چەمچەمال بەیانیان/IT  
43 مهابات عطار عبید محمود مێ پ.ت.چەمچەمال بەیانیان/IT  
44 کۆژار صدیق رضا محمدامین مێ پ.ت.چەمچەمال بەیانیان/IT  
45 شەهلا حسن حمە رضا قادر نێر پ.ت.چەمچەمال بەیانیان/IT  
46 رؤیا اسماعیل محمد صالح فرج مێ پ.ت.چەمچەمال بەیانیان/IT  
47 محمد جواد سمایل احمد نێر پ.ت.چەمچەمال بەیانیان/IT  
48 سارا داود احمد حسین مێ پ.ت.چەمچەمال بەیانیان/IT  
49 لاچین هەژار محمود بیروت مێ پ.ت.چەمچەمال بەیانیان/IT  
50 بەڵین انور محمد رحیم مێ پ.ت.چەمچەمال بەیانیان/IT  
51 فینک عزیز احمد مصطفى احمد مێ پ.ت.چەمچەمال بەیانیان/IT  
52 سەیوان خضر رسول عمر مێ پ.ت.چەمچەمال بەیانیان/IT  
53 سۆلین احمد محمد عبداللە مێ پ.ت.چەمچەمال بەیانیان/IT  
54 فرهنگ احمد حمە علی محمد نێر پ.ت.چەمچەمال بەیانیان/IT  
55 شەهلا محمد خالد احمد  مێ پ.ت.چەمچەمال بەیانیان/IT  
56 سۆزان محمد عمر شریف مێ پ.ت.چەمچەمال بەیانیان/IT  
57 رەنگین رؤوف حسین رضا مێ پ.ت.چەمچەمال بەیانیان/IT  
58 بەناز کریم انور کریم مێ پ.ت.چەمچەمال بەیانیان/IT  
59 جوامێر کمال والى عیسا نێر پ.ت.چەمچەمال بەیانیان/IT  
60 ئاشتى محمد فتاح حسن مێ پ.ت.چەمچەمال بەیانیان/IT  
61 دیار رضا احمد صادق نێر پ.ت.چەمچەمال بەیانیان/IT  
62 سارا محمد توفیق نورى مێ پ.ت.چەمچەمال بەیانیان/IT  
63 جلال اکبر کریم رمضان  نێر پ.ت.چەمچەمال بەیانیان/IT  
64 رێدیار سلمان عالى احمد نێر پ.ت.چەمچەمال بەیانیان/IT  
65 یسرا جمال حمەسعید حمەرضا مێ پ.ت.چەمچەمال بەیانیان/IT  
66 اخلاص ادریس محمود محمد مێ پ.ت.چەمچەمال بەیانیان/IT  
67 شوخان حمەعزیزحمەرشیدفرج مێ پ.ت.چەمچەمال بەیانیان/IT  
68 زريان جميل امين رەفيق مێ پ.ت.چەمچەمال بەیانیان/IT  
69 مەروان حسين محمد حسین نێر پ.ت.چەمچەمال بەیانیان/IT  
70 گوڵاڵە بکر ولی علی  مێ پ.ت.چەمچەمال بەیانیان/IT  
71 محمد رؤوف محمد امین نێر پ.ت.چەمچەمال بەیانیان/IT  
72 وردە سلمان عبدالکریم محمد مێ پ.ت.چەمچەمال بەیانیان/IT  
73 شەرمین جلال محمد فاتح مێ پ.ت.چەمچەمال بەیانیان/IT  
74 ئالان انور مصطفى رسول نێر پ.ت.چەمچەمال بەیانیان/IT  
75 چرۆ علی رحیم صالح مێ پ.ت.چەمچەمال بەیانیان/IT  
76 زریان رحیم حمە خورشید عبداللە مێ پ.ت.چەمچەمال بەیانیان/IT  
77 نەبەز سالار مصطفى عزیز نێر پ.ت.چەمچەمال بەیانیان/IT  
78 شێنێ سلام محمد نادر مێ پ.ت.چەمچەمال بەیانیان/IT  
79 مهدی حسن علی خدر نێر پ.ت.چەمچەمال بەیانیان/IT  
80 سميعة كريم عبدالقادر كريم مێ پ.ت.چەمچەمال بەیانیان/IT  
81 هۆشیار محمد ستار جبار نێر پ.ت.چەمچەمال بەیانیان/IT  
82 شرمین عمر عبد الله عزیز مێ پ.ت.چەمچەمال بەیانیان/IT  
83 محمد عبدالخالق فاتح نورى نێر پ.ت.چەمچەمال بەیانیان/IT  
84 پاداشت فریق خوارحیم سمین مێ پ.ت.چەمچەمال بەیانیان/IT  
85 احمد صالح محمود رحمن نێر پ.ت.چەمچەمال بەیانیان/IT  
86 کاڵى سعید حسن احمد  مێ پ.ت.چەمچەمال بەیانیان/IT  
87 نیاز ابراهیم عابد خورشید مێ پ.ت.چەمچەمال بەیانیان/IT  
88 رومان سعدالله‌ حمه‌رضا حسين نێر پ.ت.چەمچەمال بەیانیان/IT  
89 ديكان على شريف حسين مێ پ.ت.چەمچەمال بەیانیان/IT  
90 سوزان قادر محمد عزیز مێ پ.ت.چەمچەمال بەیانیان/IT  
91 هەڵکەوت حمە رشید محمد رشید نێر پ.ت.چەمچەمال بەیانیان/IT  
92 رۆژگار حمە نوری مصطفی رسول مێ پ.ت.چەمچەمال بەیانیان/IT  
93 كۆژین رحمان شریف عزیز نێر پ.ت.چەمچەمال بەیانیان/IT  
94 تەلار نواف عبدالکریم مێ پ.ت.چەمچەمال بەیانیان/IT  
95 أمــنـە ابـراهـیم وســمـان حـمـە مێ پ.ت.چەمچەمال بەیانیان/IT  
96 سۆران علی رضا مێ پ.ت.چەمچەمال بەیانیان/IT  
97 ئاسو صابر حسین کریم نێر پ.ت.چەمچەمال بەیانیان/IT  
98 تاژان طاهر قادر محمد مێ پ.ت.چەمچەمال بەیانیان/IT  
99 بوار حازم عبدالله حمە سلیم نێر پ.ت.چەمچەمال بەیانیان/IT  
100 امیر هادی جواد عزیز نێر پ.ت.چەمچەمال بەیانیان/IT  
101 هاوژین مدحت كاكه‌ره‌ش مێ پ.ت.چەمچەمال بەیانیان/IT  
102 سیوان ناصح ستار احمد مێ پ.ت.چەمچەمال بەیانیان/IT  
103 دیاری محمد حاجى رسول نێر پ.ت.چەمچەمال بەیانیان/IT  
104 سەروەر محمد عزیز رشید نێر پ.ت.چەمچەمال بەیانیان/IT


 
ژ ناوى سیانى ڕەگەز پەیمانگە بەش
1 سازگار غريب علي محمد مێ پ.ت.چەمچەمال پەرستارى/بەیانیان  
2 جێگر جوامير حمە صالح كريم نێر پ.ت.چەمچەمال پەرستارى/بەیانیان  
3 محمد عمر محمد نێر پ.ت.چەمچەمال پەرستارى/بەیانیان  
4 ڤيان ادريس حمد عبداللە مێ پ.ت.چەمچەمال پەرستارى/بەیانیان  
5 ساجدە ڕێبوار محمد جميل مێ پ.ت.چەمچەمال پەرستارى/بەیانیان  
6 وەفا صباح نورى اسماعبل مێ پ.ت.چەمچەمال پەرستارى/بەیانیان  
7 سۆزيار رسول رحيم صالح مێ پ.ت.چەمچەمال پەرستارى/بەیانیان  
8 شيماء جوهر جبار احمد مێ پ.ت.چەمچەمال پەرستارى/بەیانیان  
9 سۆما ياسين حسين رحيم مێ پ.ت.چەمچەمال پەرستارى/بەیانیان  
10 ئاواز  نوزاد غفور على مێ پ.ت.چەمچەمال پەرستارى/بەیانیان  
11 سارا نجم الدين عزالين محمد مێ پ.ت.چەمچەمال پەرستارى/بەیانیان  
12 پەيام سلام محمد حسن  مێ پ.ت.چەمچەمال پەرستارى/بەیانیان  
13 ڕێناس رضا حمە طالب عبدالكريم مێ پ.ت.چەمچەمال پەرستارى/بەیانیان  
14 سۆزان طه قادر احمد مێ پ.ت.چەمچەمال پەرستارى/بەیانیان  
15 زریان مریوان محمد صدیق مێ پ.ت.چەمچەمال پەرستارى/بەیانیان  
16 ئاڤان فاضل على سليمان مێ پ.ت.چەمچەمال پەرستارى/بەیانیان  
17  محمد ناظم كاكە رةش كوێخا نێر پ.ت.چەمچەمال پەرستارى/بەیانیان  
18 سندس أوات سعيد مصطفى مێ پ.ت.چەمچەمال پەرستارى/بەیانیان  
19 هيران كمال عادل نصرالدين نێر پ.ت.چەمچەمال پەرستارى/بەیانیان  
20 احمد عباس خضر خلف نێر پ.ت.چەمچەمال پەرستارى/بەیانیان  
21 سەيوان ابراهيم سعيد شريف نێر پ.ت.چەمچەمال پەرستارى/بەیانیان  
22 ئاكار عثمان نادر رشيد نێر پ.ت.چەمچەمال پەرستارى/بەیانیان  
23 سۆزيار سرور عبداللە امين مێ پ.ت.چەمچەمال پەرستارى/بەیانیان  
24 زانا نهاد محمدشكور محى الدين نێر پ.ت.چەمچەمال پەرستارى/بەیانیان  
25 سۆزيار عزت نوري رحيم  مێ پ.ت.چەمچەمال پەرستارى/بەیانیان  
26 زەيتون نجم احمد فقى نجم مێ پ.ت.چەمچەمال پەرستارى/بەیانیان  
27 رەيان مصطفى عبدللە حسين مێ پ.ت.چەمچەمال پەرستارى/بەیانیان  
28 سۆزى على خضر على مێ پ.ت.چەمچەمال پەرستارى/بەیانیان  
29 شەوبۆ فاتح رحيم رشيد  مێ پ.ت.چەمچەمال پەرستارى/بەیانیان  
30 هێڤين كمال اكرم حمد مێ پ.ت.چەمچەمال پەرستارى/بەیانیان  
31 ئاسودە رمضان نورالدين احمد  مێ پ.ت.چەمچەمال پەرستارى/بەیانیان  
32 شنيار اسماعيل خلف عبدول مێ پ.ت.چەمچەمال پەرستارى/بەیانیان  
33 بەرهەم فرحان نضام سيدە نێر پ.ت.چەمچەمال پەرستارى/بەیانیان  
34 هاوژين محمد كريم فارس مێ پ.ت.چەمچەمال پەرستارى/بەیانیان  
35 رۆنياز علي اسماعيل علی  مێ پ.ت.چەمچەمال پەرستارى/بەیانیان  
36 سميە حمزە سليم رشيد مێ پ.ت.چەمچەمال پەرستارى/بەیانیان  
37 شینی تحسین حسین رسول مێ پ.ت.چەمچەمال پەرستارى/بەیانیان  
38 شێوە طاهر قادر امين مێ پ.ت.چەمچەمال پەرستارى/بەیانیان  
39 ئاسیا دلشاد حمید زیدان مێ پ.ت.چەمچەمال پەرستارى/بەیانیان  
40 سارا محمد حمە فرج عبدالكريم مێ پ.ت.چەمچەمال پەرستارى/بەیانیان  
41 اسيا جمال على اسعد  مێ پ.ت.چەمچەمال پەرستارى/بەیانیان  
42 ڕێژين جلال رووف محمد مێ پ.ت.چەمچەمال پەرستارى/بەیانیان  
43 خەندە عادل عبدالقادر رحيم مێ پ.ت.چەمچەمال پەرستارى/بەیانیان  
44 ڕۆشنا عبدالباسط احمد مصطفى مێ پ.ت.چەمچەمال پەرستارى/بەیانیان  
45 ساكار عبداللە برزۆ حمە امين مێ پ.ت.چەمچەمال پەرستارى/بەیانیان  
46 سۆنيا يوسف ابراهيم عبدل مێ پ.ت.چەمچەمال پەرستارى/بەیانیان  
47 راشيد جمال غفار عبدالرحمن نێر پ.ت.چەمچەمال پەرستارى/بەیانیان  
48 ديار سالار محمد احمد نێر پ.ت.چەمچەمال پەرستارى/بەیانیان  
49 ڕۆشنا لقمان كاكە ڕەش قادر مێ پ.ت.چەمچەمال پەرستارى/بەیانیان  
50 بەختيار محمد رشيد نێر پ.ت.چەمچەمال پەرستارى/بەیانیان  
51 بێگەرد رشيد حمە رشيد كاكى مێ پ.ت.چەمچەمال پەرستارى/بەیانیان  
52 ئاورنگ محمد رحمان عمر مێ پ.ت.چەمچەمال پەرستارى/بەیانیان  
53 ڕەيان ابوبكر صديق فرج مێ پ.ت.چەمچەمال پەرستارى/بەیانیان  
54 شاديە هيوا حميد محمد مێ پ.ت.چەمچەمال پەرستارى/بەیانیان  
55 درود ادهم عبدالحامد حمەليطف  نێر پ.ت.چەمچەمال پەرستارى/بەیانیان  
56 ئيڤار حسين محمود مێ پ.ت.چەمچەمال پەرستارى/بەیانیان  
57 راستى عبدالخالق شكر فتح للە نێر پ.ت.چەمچەمال پەرستارى/بەیانیان  
58 محمد سور کیو حمە کول نێر پ.ت.چەمچەمال پەرستارى/بەیانیان  
59 كۆژين بەختيار عمر كريم نێر پ.ت.چەمچەمال پەرستارى/بەیانیان  
60 دیار قادر محمود نێر پ.ت.چەمچەمال پەرستارى/بەیانیان  
61 شيما محمود محمد ابراهيم مێ پ.ت.چەمچەمال پەرستارى/بەیانیان  
62 ئامانج حسن احمد رشید نێر پ.ت.چەمچەمال پەرستارى/بەیانیان  
63 هوشمند طاهر حمەغريب حمە نێر پ.ت.چەمچەمال پەرستارى/بەیانیان  
64 ڕێکەوت ناظم على نادر نێر پ.ت.چەمچەمال پەرستارى/بەیانیان


 
ژ ناوى سیانى ڕەگەز پەیمانگە بەش
1 حمزە سركوت ابراهيم محمود نێر پ.ت.چەمچەمال تأسیساتى کارەبا  
2 تەرزە فاروق نامق توفيق مێ پ.ت.چەمچەمال تأسیساتى کارەبا  
3 هەڤاڵ كاوە محمدامين نێر پ.ت.چەمچەمال تأسیساتى کارەبا  
4 هاوژين عارف محمد عزيز مێ پ.ت.چەمچەمال تأسیساتى کارەبا  
5 شفاء هيوا عبدالله قادر مێ پ.ت.چەمچەمال تأسیساتى کارەبا  
6 ئاڵا خدر محمود خدر مێ پ.ت.چەمچەمال تأسیساتى کارەبا  
7 ديار ايوب حسن فقي صالح نێر پ.ت.چەمچەمال تأسیساتى کارەبا  
8 صونيا جمال عبدالله مێ پ.ت.چەمچەمال تأسیساتى کارەبا  
9 شالَاو عدنان عبدالقادرمحمد نێر پ.ت.چەمچەمال تأسیساتى کارەبا  
10 ئارێز ابراهيم اسماعيل عبدالكريم نێر پ.ت.چەمچەمال تأسیساتى کارەبا  
11 رۆشنا حميد بهاءالدين بكر مێ پ.ت.چەمچەمال تأسیساتى کارەبا  
12 كۆسار بەختيار مصطفى قادر نێر پ.ت.چەمچەمال تأسیساتى کارەبا  
13 محمد صباح نورى اسماعيل نێر پ.ت.چەمچەمال تأسیساتى کارەبا  
14 شادي خالد احمد وتمان مێ پ.ت.چەمچەمال تأسیساتى کارەبا  
15 ئەرمان نصرالدين محمد مێ پ.ت.چەمچەمال تأسیساتى کارەبا  
16 محمد عبدالرحمن حمە قادر نێر پ.ت.چەمچەمال تأسیساتى کارەبا  
17 عمر ابوبكر قادر عبدالله نێر پ.ت.چەمچەمال تأسیساتى کارەبا  
18 چاوان عبدالله عباس عبدالرحمن مێ پ.ت.چەمچەمال تأسیساتى کارەبا  
19 خديجة فؤاد احمد علي مێ پ.ت.چەمچەمال تأسیساتى کارەبا  
20 روبار حسين كامل نجم مێ پ.ت.چەمچەمال تأسیساتى کارەبا  
21 چۆفيان نورى احمد فقي مێ پ.ت.چەمچەمال تأسیساتى کارەبا  
22 رێبەند خسرو عبدالله مێ پ.ت.چەمچەمال تأسیساتى کارەبا  
23 محمد حسين محمدعزيز نێر پ.ت.چەمچەمال تأسیساتى کارەبا  
24 ئەڤين علي امين خوامراد مێ پ.ت.چەمچەمال تأسیساتى کارەبا  
25 بەفرين جليل كريم حسين مێ پ.ت.چەمچەمال تأسیساتى کارەبا  
26 كارزان ابراهيم كاكەبرا نێر پ.ت.چەمچەمال تأسیساتى کارەبا  
27 سۆزان صلاح محمدامين مێ پ.ت.چەمچەمال تأسیساتى کارەبا  
28 عصام كريم عمر كريم نێر پ.ت.چەمچەمال تأسیساتى کارەبا  
29 معاذ طالب احمد قادر نێر پ.ت.چەمچەمال تأسیساتى کارەبا  
30 شێنێ مصطفى رحمن علي مێ پ.ت.چەمچەمال تأسیساتى کارەبا  
31 هێدى عمر كريم محمد امين مێ پ.ت.چەمچەمال تأسیساتى کارەبا  
32 سيما سيامند مارف عزيز مێ پ.ت.چەمچەمال تأسیساتى کارەبا  
33 شەنگە سعيد حمەرشيد مێ پ.ت.چەمچەمال تأسیساتى کارەبا  
34 چۆپى جعفر فتاح رشيد مێ پ.ت.چەمچەمال تأسیساتى کارەبا  
35 ميران برهان عمر محمد مێ پ.ت.چەمچەمال تأسیساتى کارەبا  
36 چاوان نورالدين علي قادر مێ پ.ت.چەمچەمال تأسیساتى کارەبا  
37 ئاوێستا قوربانى صالح مێ پ.ت.چەمچەمال تأسیساتى کارەبا  
38 نياز نظام رمضان قادر مێ پ.ت.چەمچەمال تأسیساتى کارەبا  
39 امير صباح طيب محمد مێ پ.ت.چەمچەمال تأسیساتى کارەبا  
40 راستگۆ سالار صابرعزيز مێ پ.ت.چەمچەمال تأسیساتى کارەبا  
41 شێنێ حسين صابرسعيد مێ پ.ت.چەمچەمال تأسیساتى کارەبا  
42 رازاو ارسلان غازي قادر مێ پ.ت.چەمچەمال تأسیساتى کارەبا  
43 ئارى حبيب اسماعيل علي نێر پ.ت.چەمچەمال تأسیساتى کارەبا  
44 اراس حسيب رحمن لطيف نێر پ.ت.چەمچەمال تأسیساتى کارەبا  
45 كاڵى محمد مصطفى مێ پ.ت.چەمچەمال تأسیساتى کارەبا  
46 اسيا سردار طه احمد مێ پ.ت.چەمچەمال تأسیساتى کارەبا  
47 سيما قانع كاكەرەش محمد مێ پ.ت.چەمچەمال تأسیساتى کارەبا  
48 نزار جمال نادرمحمد نێر پ.ت.چەمچەمال تأسیساتى کارەبا  
49 رەوا عبدالعزيز عمر نێر پ.ت.چەمچەمال تأسیساتى کارەبا  
50 نازەنين رسول جبار مێ پ.ت.چەمچەمال تأسیساتى کارەبا  
51 كاشان غريب احمدعزيز مێ پ.ت.چەمچەمال تأسیساتى کارەبا  
52 محمد دارا عودل مجيد نێر پ.ت.چەمچەمال تأسیساتى کارەبا  
53 ئاڤان عثمان على معروف مێ پ.ت.چەمچەمال تأسیساتى کارەبا  
54 بريار حسن محمد سعيد نێر پ.ت.چەمچەمال تأسیساتى کارەبا  
55 لەنيا دارا احمد عزيز مێ پ.ت.چەمچەمال تأسیساتى کارەبا  
56 پشتيوان قادر محمود قادر نێر پ.ت.چەمچەمال تأسیساتى کارەبا  
57 دابان سيروان مصطفى عبدالجبار نێر پ.ت.چەمچەمال تأسیساتى کارەبا  
58 احمد عبدالكريم حكيم عبدالقادر نێر پ.ت.چەمچەمال تأسیساتى کارەبا  
59 علي عمر حسين علي نێر پ.ت.چەمچەمال تأسیساتى کارەبا  
60 رزگار جمعه رشيد سعيد نێر پ.ت.چەمچەمال تأسیساتى کارەبا  
61 ئاژوان محمد على محمود رحیم نێر پ.ت.چەمچەمال تأسیساتى کارەبا  
62 كوێستان جبار عبدالله احمد مێ پ.ت.چەمچەمال تأسیساتى کارەبا  
63 شيلانە مجيد محمدغريب مێ پ.ت.چەمچەمال تأسیساتى کارەبا  
64 هۆزان اسماعيل كمال مێ پ.ت.چەمچەمال تأسیساتى کارەبا  
65 بەیان عبدالرحمن صابر محمد مێ پ.ت.چەمچەمال تأسیساتى کارەبا  
66 رۆژگار محمد رشيد عزيز مێ پ.ت.چەمچەمال تأسیساتى کارەبا  
67 سۆزان عبدالله رسول امين مێ پ.ت.چەمچەمال تأسیساتى کارەبا  
68 محمد عثمان محمدفرج نێر پ.ت.چەمچەمال تأسیساتى کارەبا  
69 كوردۆ كاظم عزيز فقي قادر نێر پ.ت.چەمچەمال تأسیساتى کارەبا  
70 فرهاد كاكە برا محمد رمضان نێر پ.ت.چەمچەمال تأسیساتى کارەبا  
71 محمد سعيد مصطفى حامد نێر پ.ت.چەمچەمال تأسیساتى کارەبا  
72 بروا عثمان علي کریم نێر پ.ت.چەمچەمال تأسیساتى کارەبا  
73 محمد احمد مهدي علي نێر پ.ت.چەمچەمال تأسیساتى کارەبا  
74 احمد سركوت كاكەوەيس نێر پ.ت.چەمچەمال تأسیساتى کارەبا  
75 شەيدا ظاهر احمدرمضان مێ پ.ت.چەمچەمال تأسیساتى کارەبا  
76 ئاڤان طاهر مجيد جوامير مێ پ.ت.چەمچەمال تأسیساتى کارەبا  
77 دانا قادر حسن فقی احمد نێر پ.ت.چەمچەمال تأسیساتى کارەبا  
78 ديار عادل كاك عبداللە عزیز نێر پ.ت.چەمچەمال تأسیساتى کارەبا  
79 شيروان كمال كريم محمد نێر پ.ت.چەمچەمال تأسیساتى کارەبا  
80 محمد اكرم عبدالله اسماعيل نێر پ.ت.چەمچەمال تأسیساتى کارەبا


 
ژ ناوى سیانى ڕەگەز پەیمانگە بەش
1 شاجوان حسن محمد احمد مێ پ.ت.چەمچەمال کارگێڕى کار/ بەیانیان  
2 شینی احمد فائق مجید مێ پ.ت.چەمچەمال کارگێڕى کار/ بەیانیان  
3 ئاڤان عبدالصمد امین رمضان مێ پ.ت.چەمچەمال کارگێڕى کار/ بەیانیان  
4 زریان نوری حسین کریم مێ پ.ت.چەمچەمال کارگێڕى کار/ بەیانیان  
5 شیماء ادریس محمد کریم مێ پ.ت.چەمچەمال کارگێڕى کار/ بەیانیان  
6 هیشو یوسف رسول احمد مێ پ.ت.چەمچەمال کارگێڕى کار/ بەیانیان  
7 ئاران برهان سالار عارف نێر پ.ت.چەمچەمال کارگێڕى کار/ بەیانیان  
8 ریان احمد شریف احمد نێر پ.ت.چەمچەمال کارگێڕى کار/ بەیانیان  
9 شیلان ظاهر مجید صالح مێ پ.ت.چەمچەمال کارگێڕى کار/ بەیانیان  
10 مەریوان صدرالدین فخرالدین نجم الدین نێر پ.ت.چەمچەمال کارگێڕى کار/ بەیانیان  
11 توانا فارس سعید احمد نێر پ.ت.چەمچەمال کارگێڕى کار/ بەیانیان  
12 ایمان جبار عثمان علی مێ پ.ت.چەمچەمال کارگێڕى کار/ بەیانیان  
13 کلثوم احمد شریف احمد مێ پ.ت.چەمچەمال کارگێڕى کار/ بەیانیان  
14 چیمەن رحمان رمضان نامیق مێ پ.ت.چەمچەمال کارگێڕى کار/ بەیانیان  
15 ناسکە عادل مجید رشید مێ پ.ت.چەمچەمال کارگێڕى کار/ بەیانیان  
16 عائشە عبدالله محمد معروف مێ پ.ت.چەمچەمال کارگێڕى کار/ بەیانیان  
17 نیگار ابراهیم نریمان کویخا رمضان مێ پ.ت.چەمچەمال کارگێڕى کار/ بەیانیان  
18 تارا خالد خضر محمدامین مێ پ.ت.چەمچەمال کارگێڕى کار/ بەیانیان  
19 سازگار ابراهیم عبداللە فتاح مێ پ.ت.چەمچەمال کارگێڕى کار/ بەیانیان  
20 یوسف جعفر جوهر احمد ن پ.ت.چەمچەمال کارگێڕى کار/ بەیانیان  
21 شنیار ظاهر مجید صالح مێ پ.ت.چەمچەمال کارگێڕى کار/ بەیانیان  
22 مهاباد عمر علی رضا مێ پ.ت.چەمچەمال کارگێڕى کار/ بەیانیان  
23 شێنی سامان محمد قادر مێ پ.ت.چەمچەمال کارگێڕى کار/ بەیانیان  
24 یاسین نصرالدین سعید علی نێر پ.ت.چەمچەمال کارگێڕى کار/ بەیانیان  
25 عبدالله امید علی مجید نێر پ.ت.چەمچەمال کارگێڕى کار/ بەیانیان  
26 گیلاس خلیل برویز محمدامین مێ پ.ت.چەمچەمال کارگێڕى کار/ بەیانیان  
27 سارا سعدالله خوابخش محمدعلی مێ پ.ت.چەمچەمال کارگێڕى کار/ بەیانیان  
28 اسماء عبدالخالق عبدالرحمن مصطفی مێ پ.ت.چەمچەمال کارگێڕى کار/ بەیانیان  
29 رۆژگار رؤوف عبدالله شریف مێ پ.ت.چەمچەمال کارگێڕى کار/ بەیانیان  
30 شەنگین سالار قادر محمد مێ پ.ت.چەمچەمال کارگێڕى کار/ بەیانیان  
31 زریان مهدی محمد عبدالله مێ پ.ت.چەمچەمال کارگێڕى کار/ بەیانیان  
32 سارا عادل محمد محمد مێ پ.ت.چەمچەمال کارگێڕى کار/ بەیانیان  
33 بیخال سیروان احمد حسین مێ پ.ت.چەمچەمال کارگێڕى کار/ بەیانیان  
34 شەوبۆ لطیف غفور روستم مێ پ.ت.چەمچەمال کارگێڕى کار/ بەیانیان  
35 نهرۆ برهان رؤوف قادر نێر پ.ت.چەمچەمال کارگێڕى کار/ بەیانیان  
36 ئاڤان حاجی محمدامین رشید مێ پ.ت.چەمچەمال کارگێڕى کار/ بەیانیان  
37 سازان نورالدین کاکەحمە کریم مێ پ.ت.چەمچەمال کارگێڕى کار/ بەیانیان  
38 دەریا انور علی درویش مێ پ.ت.چەمچەمال کارگێڕى کار/ بەیانیان  
39 سیما صدیق ابراهیم عبدالرحمن مێ پ.ت.چەمچەمال کارگێڕى کار/ بەیانیان  
40 ئەڤین رمضان عزیز کاکەامین مێ پ.ت.چەمچەمال کارگێڕى کار/ بەیانیان  
41 نیاز هابیل فتاح چەتۆ مێ پ.ت.چەمچەمال کارگێڕى کار/ بەیانیان  
42 هیوا ازاد کاکەحمە خورشید نێر پ.ت.چەمچەمال کارگێڕى کار/ بەیانیان  
43 کەنار حمەسعید رؤوف سعید مێ پ.ت.چەمچەمال کارگێڕى کار/ بەیانیان  
44 ئاشتی عمر محمدامین احمد مێ پ.ت.چەمچەمال کارگێڕى کار/ بەیانیان  
45 سوما یاسین عرب اورحمان مێ پ.ت.چەمچەمال کارگێڕى کار/ بەیانیان  
46 رەوەز ایوب صابر ایوب نێر پ.ت.چەمچەمال کارگێڕى کار/ بەیانیان  
47 بەهمەن علی عثمان احمد نێر پ.ت.چەمچەمال کارگێڕى کار/ بەیانیان  
48 چیمەن نورالدین کاکەحمە کریم مێ پ.ت.چەمچەمال کارگێڕى کار/ بەیانیان  
49 هیدایت ستار جبار فرج نێر پ.ت.چەمچەمال کارگێڕى کار/ بەیانیان  
50 کۆسار امین عارف رسول نێر پ.ت.چەمچەمال کارگێڕى کار/ بەیانیان  
51 نیچروان حسین مرزا مراد نێر پ.ت.چەمچەمال کارگێڕى کار/ بەیانیان  
52 ایڤان رزگار قهرمان حمەعلی مێ پ.ت.چەمچەمال کارگێڕى کار/ بەیانیان  
53 اسماعیل محمد اسماعیل محمود نێر پ.ت.چەمچەمال کارگێڕى کار/ بەیانیان  
54 هیوا عمر حمەصالح حمەامین نێر پ.ت.چەمچەمال کارگێڕى کار/ بەیانیان  
55 کەژال داود رحیم شریف مێ پ.ت.چەمچەمال کارگێڕى کار/ بەیانیان  
56 محمد واحد نوری حسن نێر پ.ت.چەمچەمال کارگێڕى کار/ بەیانیان  
57 ساکار حسن علی شریف مێ پ.ت.چەمچەمال کارگێڕى کار/ بەیانیان  
58 شاجوان لطیف جلال مجید مێ پ.ت.چەمچەمال کارگێڕى کار/ بەیانیان  
59 هەڵۆ علی شاسوار احمد نێر پ.ت.چەمچەمال کارگێڕى کار/ بەیانیان  
60 تارا عمر رسول رحیم مێ پ.ت.چەمچەمال کارگێڕى کار/ بەیانیان  
61 گوڵان بلال رضا محمد مێ پ.ت.چەمچەمال کارگێڕى کار/ بەیانیان  
62 بژوین باهر شیخ صدیق مارف نێر پ.ت.چەمچەمال کارگێڕى کار/ بەیانیان  
63 رۆکان صلاح عبدالکریم محمد امین نێر پ.ت.چەمچەمال کارگێڕى کار/ بەیانیان  
64 دونیا صالح کاکەبرا احمد مێ پ.ت.چەمچەمال کارگێڕى کار/ بەیانیان  
65 گۆنا علی  صالح سلیم مێ پ.ت.چەمچەمال کارگێڕى کار/ بەیانیان  
66 ساکار عادل احمد فقی مێ پ.ت.چەمچەمال کارگێڕى کار/ بەیانیان  
67 نورالدین عارف احمد قادر نێر پ.ت.چەمچەمال کارگێڕى کار/ بەیانیان  
68 زیتون صبور شکور حسین مێ پ.ت.چەمچەمال کارگێڕى کار/ بەیانیان  
69 فینک دڵشاد احمد ستار مێ پ.ت.چەمچەمال کارگێڕى کار/ بەیانیان  
70 روپاک محمد احمد محمود مێ پ.ت.چەمچەمال کارگێڕى کار/ بەیانیان  
71 سۆران مصطفی سعید محمدامین نێر پ.ت.چەمچەمال کارگێڕى کار/ بەیانیان  
72 سازگار لقمان صدیق شریف مێ پ.ت.چەمچەمال کارگێڕى کار/ بەیانیان  
73 محمد حسن عبدالکریم جبار نێر پ.ت.چەمچەمال کارگێڕى کار/ بەیانیان  
74 خولە فرهاد عثمان بابلان مێ پ.ت.چەمچەمال کارگێڕى کار/ بەیانیان  
75 نزار حسن حمە علی بارام نێر پ.ت.چەمچەمال کارگێڕى کار/ بەیانیان  
76 سوزان عبید محمد سلیمان مێ پ.ت.چەمچەمال کارگێڕى کار/ بەیانیان  
77 شیماء عثمان عبدالله فتاح مێ پ.ت.چەمچەمال کارگێڕى کار/ بەیانیان  
78 سومیە برهان علی محمدامین مێ پ.ت.چەمچەمال کارگێڕى کار/ بەیانیان  
79 ئاریان هادی حسن عزیز نێر پ.ت.چەمچەمال کارگێڕى کار/ بەیانیان  
80 خەندان باباعلی فتاح فرج مێ پ.ت.چەمچەمال کارگێڕى کار/ بەیانیان  
81 ژینو عمر علی قادر مێ پ.ت.چەمچەمال کارگێڕى کار/ بەیانیان  
82 ژینو شیرکۆ رضا رشید مێ پ.ت.چەمچەمال کارگێڕى کار/ بەیانیان  
83 دنیا حسن عاصی حسین مێ پ.ت.چەمچەمال کارگێڕى کار/ بەیانیان  
84 یونس نجم الدین حسن صادق نێر پ.ت.چەمچەمال کارگێڕى کار/ بەیانیان  
85 دێرین فتح اللە عبداللە عمر مێ پ.ت.چەمچەمال کارگێڕى کار/ بەیانیان  
86 رێبوار رحمان حمەستار حمەشریف نێر پ.ت.چەمچەمال کارگێڕى کار/ بەیانیان  
87 محمدفؤاد احمد عبدالکریم نێر پ.ت.چەمچەمال کارگێڕى کار/ بەیانیان  
88 هونەر ازاد نصرالدین قادر نێر پ.ت.چەمچەمال کارگێڕى کار/ بەیانیان  
89 مریوان فقی کریم خدر نێر پ.ت.چەمچەمال کارگێڕى کار/ بەیانیان  
90 شینی کریم عمر علی مێ پ.ت.چەمچەمال کارگێڕى کار/ بەیانیان  
91 شوخان سردار حمەصالح قادر مێ پ.ت.چەمچەمال کارگێڕى کار/ بەیانیان  
92 سیروان احمد حمەصالح شریف نێر پ.ت.چەمچەمال کارگێڕى کار/ بەیانیان  
93 محمد یوسف طیب سلیمان نێر پ.ت.چەمچەمال کارگێڕى کار/ بەیانیان  
94 سەرۆک بهاءالدین لطیف شریف نێر پ.ت.چەمچەمال کارگێڕى کار/ بەیانیان  
95 هونر عبدالله سیدە محمد نێر پ.ت.چەمچەمال کارگێڕى کار/ بەیانیان  
96 هیوا احمد رمضان محی الدین نێر پ.ت.چەمچەمال کارگێڕى کار/ بەیانیان  
97 گوڤار عابد  بچکول محمد نێر پ.ت.چەمچەمال کارگێڕى کار/ بەیانیان  
98 گەشبین حمەعلی سلیمان احمد مێ پ.ت.چەمچەمال کارگێڕى کار/ بەیانیان  
99 زریان اسماعیل رشید فرج مێ پ.ت.چەمچەمال کارگێڕى کار/ بەیانیان  
100 سەردەشت هیوا رؤوف قادر نێر پ.ت.چەمچەمال کارگێڕى کار/ بەیانیان  
101 رابەر طاهر محمد سلیم نێر پ.ت.چەمچەمال کارگێڕى کار/ بەیانیان  
102 ایوب محمود معروف سعدون نێر پ.ت.چەمچەمال کارگێڕى کار/ بەیانیان  
103 لاڤان نصرالدین احمد عبدالرحمن مێ پ.ت.چەمچەمال کارگێڕى کار/ بەیانیان  
104 سەیران عمر محمد رضا مێ پ.ت.چەمچەمال کارگێڕى کار/ بەیانیان  
105 هاورێ رمضان رضا علی نێر پ.ت.چەمچەمال کارگێڕى کار/ بەیانیان  
106 ئاسو کاوە عبدالرحمن لشکری نێر پ.ت.چەمچەمال کارگێڕى کار/ بەیانیان  
107 هیرۆ لطیف نریمان محمد مێ پ.ت.چەمچەمال کارگێڕى کار/ بەیانیان  
108 کارزان جمعە نصرالدین محمدامین نێر پ.ت.چەمچەمال کارگێڕى کار/ بەیانیان  
109 ئاسۆ خالد حبیب قاسم نێر پ.ت.چەمچەمال کارگێڕى کار/ بەیانیان  
110 پاوەن ياسين حمە قادر مێ پ.ت.چەمچەمال کارگێڕى کار/ بەیانیان  
111 شهین عادل جلال حمەامین مێ پ.ت.چەمچەمال کارگێڕى کار/ بەیانیان  
112 هەردین صابر حسین محمد نێر پ.ت.چەمچەمال کارگێڕى کار/ بەیانیان  
113 یونس ماهر رضا فتاح نێر پ.ت.چەمچەمال کارگێڕى کار/ بەیانیان  
114 کاڵی عبدالخالق علی کوخامحمد مێ پ.ت.چەمچەمال کارگێڕى کار/ بەیانیان  
115 پەیام حسن سعید حکیم مێ پ.ت.چەمچەمال کارگێڕى کار/ بەیانیان  
116 لنیا رزگار دولیتار حمەشریف مێ پ.ت.چەمچەمال کارگێڕى کار/ بەیانیان  
117 رێبەر لطیف رشید عبدالقادر نێر پ.ت.چەمچەمال کارگێڕى کار/ بەیانیان  
118 قانع فاضل عزیز فتاح نێر پ.ت.چەمچەمال کارگێڕى کار/ بەیانیان  
119 شاڵاو طالب علی حسین نێر پ.ت.چەمچەمال کارگێڕى کار/ بەیانیان  
120 پەیام عبدالله جلیل حمەشریف مێ پ.ت.چەمچەمال کارگێڕى کار/ بەیانیان  
121 شیرکۆ ستار حمید کریم نێر پ.ت.چەمچەمال کارگێڕى کار/ بەیانیان  
122 ئامانج اسود عبداللە ابراهیم نێر پ.ت.چەمچەمال کارگێڕى کار/ بەیانیان  
123 بەرزان واحد حمە شاسوار نێر پ.ت.چەمچەمال کارگێڕى کار/ بەیانیان  
Comments