2016-2017

ساڵى دەرچوانى 2016-2017
1 زريان رحيم محمد قادر مێ پەرستاری 2017-2016  
2 سميه‌ سيف الدين محمد شريف مێ پەرستاری 2017-2016  
3 شوخان فتح الله‌ محمد رشيد مێ پەرستاری 2017-2016  
4 شادان رمضان احمد محمود مێ پەرستاری 2017-2016  
5 نياز فاتح كريم سعيد مێ پەرستاری 2017-2016  
6 محمد كريم توفيق كريم نێر پەرستاری 2017-2016  
7 شیماء به‌رزان نجم الدین غفور مێ پەرستاری 2017-2016  
8 شاهۆ عمر عبدالرحمن احمد  نێر پەرستاری 2017-2016  
9 گه‌رميان عدنان سعيد قادر نێر پەرستاری 2017-2016  
10 عبدالمنان طاهر سیده‌ محمد نێر پەرستاری 2017-2016  
11 سۆزان نجات فقی محمد مێ پەرستاری 2017-2016  
12 شيلانه‌ رشيد احمد رشيد مێ پەرستاری 2017-2016  
13 سۆزان كمال سعيد يوسف مێ پەرستاری 2017-2016  
14 دڵگه‌ش يوسف طیب سلیمان مێ پەرستاری 2017-2016  
15 ئاڵا عبدالجبار فائق توفيق مێ پەرستاری 2017-2016  
16 دياری رسول حسن بيروت نێر پەرستاری 2017-2016  
17 لاڤين ابراهيم عارف عبدالله‌ امين مێ پەرستاری 2017-2016  
18 بێريڤان رووف محمد حسن مێ پەرستاری 2017-2016  
19 عبدالقادر عبدالرحمن محمود اسماعيل نێر پەرستاری 2017-2016  
20 خومار يوسف عمر حمه‌ مێ پەرستاری 2017-2016  
21 روپاك محمد نامق محمد مێ پەرستاری 2017-2016  
22 ره‌نجه‌ سامان مصطفی حامد نێر پەرستاری 2017-2016  
23 ئاڵا عبدالله‌ رحیم عزیز مێ پەرستاری 2017-2016  
24 دلاوه‌ر لطیف نوری كریم نێر پەرستاری 2017-2016  
25 رێكار خالد ناصح فاتح نێر پەرستاری 2017-2016  
26 اڤين عادل حسن حمه صالح مێ پەرستاری 2017-2016  
27 الهام محمد رحيم محمد مێ پەرستاری 2017-2016  
28 شانيا سۆران كمال على مێ پەرستاری 2017-2016  
29 محمد شهاب محمد ناصح نێر پەرستاری 2017-2016  
30 هه‌ميشه‌ حمه‌كريم قادر حمه‌لاو مێ پەرستاری 2017-2016  
31 ئاكواحمد نوري محمد نێر پەرستاری 2017-2016  
32 سميه‌ حسن عبدالله‌ صالح مێ پەرستاری 2017-2016  
33 توانا محمد قادر عبدالرحمن نێر پەرستاری 2017-2016  
34 به‌فرين حمه‌ حمه‌على كاكه‌سور مێ پەرستاری 2017-2016  
35 تريفه‌ اسماعيل قادر خليفه‌ مێ پەرستاری 2017-2016  
36 گه‌رميان كمال حمه‌ فرج سعيد نێر پەرستاری 2017-2016  
37 ديانا فتح الله‌ حسن صالح مێ پەرستاری 2017-2016  
38 دڵنيا خالد حبيب قاسم مێ پەرستاری 2017-2016  
39 رمزیە فخرالدین فائق رحمن مێ پەرستاری 2017-2016  
40 اسۆ نجم الدين ابراهيم رحيم نێر پەرستاری 2017-2016  
41 به‌رهه‌م غريب فرج عبدالله  نێر پەرستاری 2017-2016  
42 هاژه‌ احمد قادر حمه‌ مێ پەرستاری 2017-2016  
43 بیگەردحسن رضا مێ پەرستاری 2017-2016  
44 عمر اسماعيل حمه‌ حسين نێر پەرستاری 2017-2016  
45 شاناز يوسف على احمد مێ پەرستاری 2017-2016  
46 شاديه‌ مدير على احمد مێ پەرستاری 2017-2016  
47 داليا حسن حسين عبدالكريم مێ پەرستاری 2017-2016  
48 په‌يام إدريس عزيز حمه‌ على مێ پەرستاری 2017-2016  
49 اردلان عبدالرحمن احمد محمدامين نێر پەرستاری 2017-2016  
50 سۆما باپير سليمان رشيد مێ پەرستاری 2017-2016  
51 ڕێبوار عمر محمد محمود نێر پەرستاری 2017-2016  
52 ڕازاو طارق صدیق سعید مێ پەرستاری 2017-2016  
53 شێنێ محمد رووف صالح مێ پەرستاری 2017-2016  
54 ساڤێل سلام لطیف رضا نێر پەرستاری 2017-2016  
55 محمد حسن محمدامين حمه‌ نێر پەرستاری 2017-2016  
56 سعيد ياسين سعيد امين نێر پەرستاری 2017-2016  
57 كه‌يوان رمضان عزیز سعید نێر پەرستاری 2017-2016  
58 محمد بابا علی مصطفی محمد نێر پەرستاری 2017-2016  
59 محمد یوسف عابدین محمد نێر پەرستاری 2017-2016  
60 سوران احمد رسول محمد نێر پەرستاری 2017-2016  
61 هوشمه‌ند شيخه‌ سليمان عبدالله‌ نێر پەرستاری 2017-2016  
62 عمر احمد حمه‌ رش نێر پەرستاری 2017-2016  
63 هيشو همزه‌ قادر رسول مێ پەرستاری 2017-2016  
64 ابوبكر كامران حمه‌ رشيد نێر پەرستاری 2017-2016  
65 چرا حمه‌ رشيد توفيق رحمن مێ پەرستاری 2017-2016  
66 سنا خالد حمه‌كريم قهرمان مێ پەرستاری 2017-2016  
67 هێڤى بختيار رضا غفور نێر پەرستاری 2017-2016  
68 محمد احسان حمه‌ معروف نێر پەرستاری 2017-2016  
69 جوانه‌ احمد ابراهيم رسول مێ پەرستاری 2017-2016  
70 لاوين على ابراهيم حمد مێ پەرستاری 2017-2016  
71 ئاری عمر علی رحیم نێر پەرستاری 2017-2016  
72 ژيار احمد توفيق رشيد نێر پەرستاری 2017-2016  
73 باهۆز فتاح محمد حسن نێر پەرستاری 2017-2016  
74 ئاره‌زوو جبار ملا محمد مێ پەرستاری 2017-2016  
75 زانيار فاروق احمد محمد نێر پەرستاری 2017-2016  
76 هارون حسن صابر توفيق نێر پەرستاری 2017-2016  
77 سناريا رحيم كريم عزيز مێ پەرستاری 2017-2016  
78 شاديه‌ رضا امین رضا مێ پەرستاری 2017-2016  
79 شيماء عثمان سعید علی مێ پەرستاری 2017-2016  
80 هاوكار سليم صابر مولود نێر پەرستاری 2017-2016  
81 سوزیار قادر حسن قادر  مێ پەرستاری 2017-2016  
82 هاوكار صلاح نجم الدين حمه‌ امين نێر پەرستاری 2017-2016  
83 افشین عباس محمد صالح محمد نێر پەرستاری 2017-2016  
84 سوميه‌ ولى حسين صالح مێ پەرستاری 2017-2016  
85 امل ظاهر صالح رشید مێ پەرستاری 2017-2016  
86 سه‌روه‌ر انور جعفر بارام نێر پەرستاری 2017-2016  
 
1 زریان احمد سعید کریم مێ کارەبا 2017-2016  
2 بەهیز محمد امین رحیم نێر کارەبا 2017-2016  
3 سەرکەوت فتاح حمه امین احمد نێر کارەبا 2017-2016  
4 بیلان محى الدین علی احمد مێ کارەبا 2017-2016  
5 ریباز جلال رؤوف محمدعلی نێر کارەبا 2017-2016  
6 ایمان محمد صابر رحمن مێ کارەبا 2017-2016  
7 زریوە نوزاد احمد کمر مێ کارەبا 2017-2016  
8 اسراء رشید قوربان عزیز مێ کارەبا 2017-2016  
9 گشاو محمد رشید شریف مێ کارەبا 2017-2016  
10 زارا طاهر محمد رشید مێ کارەبا 2017-2016  
11 پیمان برهان محمد علی کریم مێ کارەبا 2017-2016  
12 رابەر عبدالله کریم درویش نێر کارەبا 2017-2016  
13 جاهیدە حکیم محمدامین احمد مێ کارەبا 2017-2016  
14 لاڤە هیوا قادر صالح مێ کارەبا 2017-2016  
15 شەنگار نعمان عثمان کاکەخان مێ کارەبا 2017-2016  
16 روشنا صالح نافع رؤوف مێ کارەبا 2017-2016  
17 وینە فاخر رفعت کیف الدین مێ کارەبا 2017-2016  
18 ریبین شیرزاد صابر حمە نێر کارەبا 2017-2016  
19 احمد ابراهیم محمد عارف نێر کارەبا 2017-2016  
20 شرمین جوهر محمد شریف غفور مێ کارەبا 2017-2016  
21 شرمین عبدی محمد کریم مێ کارەبا 2017-2016  
22 کژال لطیف حمە امین کریم مێ کارەبا 2017-2016  
23 اسیا یوسف عبد الرحمن کریم مێ کارەبا 2017-2016  
24 شوان مجید محمد غریب نێر کارەبا 2017-2016  
25 سوزان عباس فاتح عثمان مێ کارەبا 2017-2016  
26 سمیە علی خالد یاسین مێ کارەبا 2017-2016  
27 هیرو عاصی حمە صالح حمەامین مێ کارەبا 2017-2016  
28 جیلان لقمان عبدالله علی مێ کارەبا 2017-2016  
29 محمد جلیل عبد الرحمن کریم نێر کارەبا 2017-2016  
30 چرو خورشید رشید شریف مێ کارەبا 2017-2016  
31 نیشتمان خضر علی احمد مێ کارەبا 2017-2016  
32 زەنور عزیز حسین شریف مێ کارەبا 2017-2016  
33 خالد حسن علی صابر نێر کارەبا 2017-2016  
34 سوما کریم قادر خدر مێ کارەبا 2017-2016  
35 رەوەز رزگار صالح عزیز نێر کارەبا 2017-2016  
36 محمد رجب صابر عبدالقادر نێر کارەبا 2017-2016  
37 لاڤە محمد لاو محمدامین مێ کارەبا 2017-2016  
38 خیلان رؤوف محی الدین محمد مێ کارەبا 2017-2016  
39 پەیام سعدالله حسن علی مێ کارەبا 2017-2016  
40 ئاوات اسماعیل حمە احمد نێر کارەبا 2017-2016  
41 علی ارام محمد احمد نێر کارەبا 2017-2016  
42 تەرزە مارف مصطفى کاکە برا مێ کارەبا 2017-2016  
43 هیلین سفرعزالدین حمە مێ کارەبا 2017-2016  
44 سامان حبیب حمە کاکەرەش نێر کارەبا 2017-2016  
45 پەروا نجات حمە جلال مێ کارەبا 2017-2016  
46 کیژان محمد حمە نجم علی مێ کارەبا 2017-2016  
47 ئالا بکر احمد عبدالله مێ کارەبا 2017-2016  
48 بەسوز رؤوف احمد خلیفەحسین مێ کارەبا 2017-2016  
49 ریژەن عمر حمە امین محمود نێر کارەبا 2017-2016  
50 چۆمان مصطفى خضر محمد نێر کارەبا 2017-2016  
51 رامان مریوان فاتح فتاح نێر کارەبا 2017-2016  
52 سەرکەوت عابد سلیمان خسرو نێر کارەبا 2017-2016  
53 فرهنک فاروق فتاح احمد نێر کارەبا 2017-2016  
54 سازان دلشاد رشید توفیق می کارەبا 2017-2016  
55 جوانە ادریس احمد محمد می کارەبا 2017-2016  
56 دیار عبدالله حیدر قادر نێر کارەبا 2017-2016  
57 دانەر عمر محمود حمە نظام نێر کارەبا 2017-2016  
58 هژار خدر عزیز پیروت نێر کارەبا 2017-2016  
59 نیاز سعید مصطفى حامد می کارەبا 2017-2016  
60 دیدەن رسول صالح عبدالله می کارەبا 2017-2016  
61 رامیار لطیف نجم حسن نێر کارەبا 2017-2016  
62 محمد کریم مصطفى حمەامین نێر کارەبا 2017-2016  
63 یوسف جبار محمدامین حسین نێر کارەبا 2017-2016  
64 بیان ابو بکر محمد قادر می کارەبا 2017-2016  
65 نزار احمد صابر محمد نێر کارەبا 2017-2016  
66 هاوری ملیک لطیف رضا نێر کارەبا 2017-2016  
67 یوسف رمضان حسین علی نێر کارەبا 2017-2016  
68 گولنار خالد احمد محمد می کارەبا 2017-2016  
69 بروا عمر حسن عبد الرحمن نێر کارەبا 2017-2016  
70 هەریم حمد حسین حسن نێر کارەبا 2017-2016  
71 ئاڤان طە خضر عبدالرحمن می کارەبا 2017-2016  
72 هەوراز سالار رفعت کیف الدین نێر کارەبا 2017-2016  
73 زیوەر لقمان محمد صالح نێر کارەبا 2017-2016  
74 اسماء محمد صالح امین می کارەبا 2017-2016  
75 شکار رؤوف علی قادر نێر کارەبا 2017-2016  
76 سارا علی ممند پيروت می کارەبا 2017-2016  
77 خیلان سەردار احمد غفور می کارەبا 2017-2016  
78 چینەر سەرکەوت محمد نسیم نێر کارەبا 2017-2016  
79 تەنیا محمد عبدالله فارس نێر کارەبا 2017-2016  
80 سارا فارس فاضل احمد می کارەبا 2017-2016  
81 هەریم رجب خضر حمد نێر کارەبا 2017-2016  
82 بەهەشت عباس خلیفە رشید ابراهیم می کارەبا 2017-2016  
83 شالاو سامی ابو بکر رشید نێر کارەبا 2017-2016  
84 شورش صدیق فقی احمد شریف نێر کارەبا 2017-2016  
85 سەروەر محمد علی حمەامین نێر کارەبا 2017-2016  
86 وریا محمد کاکل محمد نێر کارەبا 2017-2016  
87 هاوناز اسماعیل حسیب محمد می کارەبا 2017-2016  
88 چومان غفور کریم سعید نێر کارەبا 2017-2016  
89 شڤان سالار فتاح محمد نێر کارەبا 2017-2016  
90 خیال نجم احمد قادر می کارەبا 2017-2016  
91 سوران سلیمان محمد خلیفەکرم نێر کارەبا 2017-2016  
92 شوان رسول صالح قادر نێر کارەبا 2017-2016  
93 احمد لقمان نوری حسین نێر کارەبا 2017-2016  
94 راسیان عبدالرحمن محمد نادر نێر کارەبا 2017-2016  
95 سوما رسول رضا محمد می کارەبا 2017-2016  
96 هیرش خضر احمد عمر نێر کارەبا 2017-2016  
97 ریشوان علی جلال رشید نێر کارەبا 2017-2016  
98 ئاسودە محمد محمود محمد می کارەبا 2017-2016  
99 ئاکام عادل محمد صالح نێر کارەبا 2017-2016  
100 سكاڵا سعيد معروف سعيد می کارەبا 2017-2016  
101 محمد خالید مجید مصطفی نێر کارەبا 2017-2016  
102 شیلان قادر محمد علی می کارەبا 2017-2016  
103 لاڤو طه علی حبیب نێر کارەبا 2017-2016  
104 هانا وریا احمد حمەشریف می کارەبا 2017-2016  
105 هێشو محمد امين علی محمد می کارەبا 2017-2016  
106 محمد رؤوف محمد توفیق نێر کارەبا 2017-2016  
107 سەرهەنگ محمد اسماعیل محمد نێر کارەبا 2017-2016  
108 ئاری غازی حسین احمد نێر کارەبا 2017-2016  
109 هيوا عزت محمد حارس نێر کارەبا 2017-2016  
110 شیڤان کامل یادگار رشید نێر کارەبا 2017-2016  
111 کانیاو ستار عبدالله اسماعیل می کارەبا 2017-2016  
 
1 كوێستان احمد رحيم كريم مێ كارگێڕی کار - بەیانیان 2017-2016  
2 روشنا صلاح عزيز محمد مێ كارگێڕی کار - بەیانیان 2017-2016  
3 ئاڤان سامان حمەرضا فرج مێ كارگێڕی کار - بەیانیان 2017-2016  
4 دەروون نورالدين ناصح امين نێر كارگێڕی کار - بەیانیان 2017-2016  
5 خەلات مشير عبداللە محمد مێ كارگێڕی کار - بەیانیان 2017-2016  
6 رێناس جبار كاكى شاسوار مێ كارگێڕی کار - بەیانیان 2017-2016  
7 شاجوان اكرم كريم حسين مێ كارگێڕی کار - بەیانیان 2017-2016  
8 ئاهەنگ بلال فتاح حسين مێ كارگێڕی کار - بەیانیان 2017-2016  
9 ڕاژان رزگار احمد محمد مێ كارگێڕی کار - بەیانیان 2017-2016  
10 شنگە هوشيار كريم محمد مێ كارگێڕی کار - بەیانیان 2017-2016  
11 سلمى احمد محمدصالح فرج مێ كارگێڕی کار - بەیانیان 2017-2016  
12 امنه محمد محمدامين رحمان مێ كارگێڕی کار - بەیانیان 2017-2016  
13 پەيام صالح محمد سليمان مێ كارگێڕی کار - بەیانیان 2017-2016  
14 چراخان جلال حمەغريب احمد مێ كارگێڕی کار - بەیانیان 2017-2016  
15 بەهرە نجم الدين بابا علی مێ كارگێڕی کار - بەیانیان 2017-2016  
16 خولە فتاح نامق قارەمان مێ كارگێڕی کار - بەیانیان 2017-2016  
17 هەلالە محمود علی حمەرضا مێ كارگێڕی کار - بەیانیان 2017-2016  
18 باخان عمر حمەعلی عثمان مێ كارگێڕی کار - بەیانیان 2017-2016  
19 بەفرين فيض اللە محمود عمر مێ كارگێڕی کار - بەیانیان 2017-2016  
20 خەندە زامن محمد خدر مێ كارگێڕی کار - بەیانیان 2017-2016  
21 هاوسەر تيفور غفور كريم مێ كارگێڕی کار - بەیانیان 2017-2016  
22 شاجوان صمد عزيز احمد مێ كارگێڕی کار - بەیانیان 2017-2016  
23 ئاواز غفور علی خدر مێ كارگێڕی کار - بەیانیان 2017-2016  
24 هەريز دلشاد رشيد حسين مێ كارگێڕی کار - بەیانیان 2017-2016  
25 ميلانۆ سيروان عثمان عبداللە نێر كارگێڕی کار - بەیانیان 2017-2016  
26 هەنار لطيف محمد محمدامين مێ كارگێڕی کار - بەیانیان 2017-2016  
27 گوڵزار عمر كريم رشيد مێ كارگێڕی کار - بەیانیان 2017-2016  
28 دنيا احمد فتاح احمد مێ كارگێڕی کار - بەیانیان 2017-2016  
29 ڤيان جهاد نامق عبداللە مێ كارگێڕی کار - بەیانیان 2017-2016  
30 شاناز عثمان حمەعلی علی مێ كارگێڕی کار - بەیانیان 2017-2016  
31 گونا محمود محمد احمد مێ كارگێڕی کار - بەیانیان 2017-2016  
32 سروە طيب غفور كريم مێ كارگێڕی کار - بەیانیان 2017-2016  
33 ساهرە رؤوف محمد امين مێ كارگێڕی کار - بەیانیان 2017-2016  
34 بختيار جزا جلال حمد نێر كارگێڕی کار - بەیانیان 2017-2016  
35 دلشاد اكرم حسين حمەخورشيد نێر كارگێڕی کار - بەیانیان 2017-2016  
36 جابر جمال قادر محمد نێر كارگێڕی کار - بەیانیان 2017-2016  
37 روشنا جبار كريم مصطفى مێ كارگێڕی کار - بەیانیان 2017-2016  
38 چيا شمال احمد محمد مێ كارگێڕی کار - بەیانیان 2017-2016  
39 باوان ناصح محمود حمەامين نێر كارگێڕی کار - بەیانیان 2017-2016  
40 هەرێم حسين شريف قادر نێر كارگێڕی کار - بەیانیان 2017-2016  
41 بابان محمد عبدالرحمن رشيد نێر كارگێڕی کار - بەیانیان 2017-2016  
42 ژيار واحد سعيد محمود مێ كارگێڕی کار - بەیانیان 2017-2016  
43 لانە علی جلال عزيز مێ كارگێڕی کار - بەیانیان 2017-2016  
44 كاشان توفيق محمود صالح مێ كارگێڕی کار - بەیانیان 2017-2016  
45 ئاكو محمد عبدالرحمن عمر نێر كارگێڕی کار - بەیانیان 2017-2016  
46 هاوبەش رضا كريم قادر نێر كارگێڕی کار - بەیانیان 2017-2016  
47 نادر سردار سعدون قادر نێر كارگێڕی کار - بەیانیان 2017-2016  
48 أيوب علي احمد محمد نێر كارگێڕی کار - بەیانیان 2017-2016  
49 زانيار رفيق حمە فرج نێر كارگێڕی کار - بەیانیان 2017-2016  
50 شاهو سامی توفيق عبدالوهاب نێر كارگێڕی کار - بەیانیان 2017-2016  
51 هەستيار كمال مصطفى حمەامين نێر كارگێڕی کار - بەیانیان 2017-2016  
52 دەريا احمد قادر رحمان مێ كارگێڕی کار - بەیانیان 2017-2016  
53 هەڤال حسين احمد علی نێر كارگێڕی کار - بەیانیان 2017-2016  
54 فهمی عثمان صدرالدين كريم نێر كارگێڕی کار - بەیانیان 2017-2016  
55 سۆزيار انور نجم كريم مێ كارگێڕی کار - بەیانیان 2017-2016  
56 هاوكار ادهم مجيد امين نێر كارگێڕی کار - بەیانیان 2017-2016  
57 گوهر فتاح عزيز احمد مێ كارگێڕی کار - بەیانیان 2017-2016  
58 چاوان نزار صالح علی مێ كارگێڕی کار - بەیانیان 2017-2016  
59 ژيان جزا كريم صالح مێ كارگێڕی کار - بەیانیان 2017-2016  
60 ريژوان نامق سعيد علی نێر كارگێڕی کار - بەیانیان 2017-2016  
61 بریار محمد صدیق حسن نێر كارگێڕی کار - بەیانیان 2017-2016  
62 محمد توفيق صادق عبداللە نێر كارگێڕی کار - بەیانیان 2017-2016  
63 وريا فريق برزو كريم نێر كارگێڕی کار - بەیانیان 2017-2016  
64 زینب رؤوف محمدامین محمد مێ كارگێڕی کار - بەیانیان 2017-2016  
65 خوشی طلعت محمد صالح مێ كارگێڕی کار - بەیانیان 2017-2016  
66 سيما جوهر معروف جلال مێ كارگێڕی کار - بەیانیان 2017-2016  
67 كيژان روستم رضا احمد مێ كارگێڕی کار - بەیانیان 2017-2016  
68 ڕێباز کامل داود امین نێر كارگێڕی کار - بەیانیان 2017-2016  
69 کۆژین مولود عبدالرحمن عبداللە نێر كارگێڕی کار - بەیانیان 2017-2016  
70 هەردی اكرم محمد محمود نێر كارگێڕی کار - بەیانیان 2017-2016  
71 گوڵان عبدالحميد مجيد امين مێ كارگێڕی کار - بەیانیان 2017-2016  
72 پرژين عمر محمود احمد مێ كارگێڕی کار - بەیانیان 2017-2016  
73 سوما كمال جبار محمد مێ كارگێڕی کار - بەیانیان 2017-2016  
74 ئاريان حسين كريم شريف نێر كارگێڕی کار - بەیانیان 2017-2016  
75 هەڤال شهاب حمەامين ابراهيم نێر كارگێڕی کار - بەیانیان 2017-2016  
76 مەبەست فریق حمە سعید نێر كارگێڕی کار - بەیانیان 2017-2016  
77 أڤین روؤف محمدامین عبدالرحمن مێ كارگێڕی کار - بەیانیان 2017-2016  
78 ئاشنا حسين علی احمد مێ كارگێڕی کار - بەیانیان 2017-2016  
79 رەيان برهان عزيز محمد مێ كارگێڕی کار - بەیانیان 2017-2016  
80 دلشاد علی سليمان يوسف نێر كارگێڕی کار - بەیانیان 2017-2016  
81 سامان قادر اسماعيل مصطفى نێر كارگێڕی کار - بەیانیان 2017-2016  
82 رەوەز عمر شريف قادر نێر كارگێڕی کار - بەیانیان 2017-2016  
83 امينە عثمان رحيم محمد مێ كارگێڕی کار - بەیانیان 2017-2016  
84 سيڤەر صلاح عبداللە محمد مێ كارگێڕی کار - بەیانیان 2017-2016  
85 كۆژين ستار رشيد رحيم نێر كارگێڕی کار - بەیانیان 2017-2016  
86 شێنێ عبدالخالق قادر رشيد مێ كارگێڕی کار - بەیانیان 2017-2016  
87 دانيار عثمان علی محمد نێر كارگێڕی کار - بەیانیان 2017-2016  
88 گونا لطيف سليم محمود مێ كارگێڕی کار - بەیانیان 2017-2016  
89 شەمال محمد مصطفى ابراهيم نێر كارگێڕی کار - بەیانیان 2017-2016  
90 سمكو حبيب عبدالكريم سعيد نێر كارگێڕی کار - بەیانیان 2017-2016  
91 سوارە نوزاد امين عبداللە نێر كارگێڕی کار - بەیانیان 2017-2016  
92 هەردی نجاة شفیق احمد نێر كارگێڕی کار - بەیانیان 2017-2016  
93 عبداللە محمد على رحمان نێر كارگێڕی کار - بەیانیان 2017-2016  
94 هاوكار عبدالهادی خضر امين نێر كارگێڕی کار - بەیانیان 2017-2016  
95 زريان رفيق علی محمد مێ كارگێڕی کار - بەیانیان 2017-2016  
96 رشوان محمد علی اسماعیل نێر كارگێڕی کار - بەیانیان 2017-2016  
97 هێدی عمر كاكەعبداللە عزيز نێر كارگێڕی کار - بەیانیان 2017-2016  
98 هێڤار كل الدين عزالدين كريم مێ كارگێڕی کار - بەیانیان 2017-2016  
99 هەنار لطيف عبداللە رسول مێ كارگێڕی کار - بەیانیان 2017-2016  
 
1 ژير خالد عمر حسن نێر IT 2017-2016  
2 سوما نوزاد حمە رشيد حمە لاو مێ IT 2017-2016  
3 ريكان توفيق محمد قادر نێر IT 2017-2016  
4 سروە طاهر مصطفى شریف مێ IT 2017-2016  
5 لاولاو عمر على حمە قادر مێ IT 2017-2016  
6 گەشبين يونس عبدالله على مێ IT 2017-2016  
7 احمد كامران عزيز رشيد نێر IT 2017-2016  
8 مرواء يادگار عبداللە محمد نێر IT 2017-2016  
9 بەناز عزيز نادر قادر مێ IT 2017-2016  
10 جوانە خالد كاكە عبداللە كاكە برا مێ IT 2017-2016  
11 شاژين فخرالدين عبدالكريم مصطفى  مێ IT 2017-2016  
12 شێنێ على روستم محمد مێ IT 2017-2016  
13 سازان خليل محمد حسن مێ IT 2017-2016  
14 ڤينوس عبدالسلام احمد محمد مێ IT 2017-2016  
15 توانا صلاح حمە عبداللە نێر IT 2017-2016  
16 شاجوان رزگار قادر محمد مێ IT 2017-2016  
17 اسماء سعداللە محمد رشيد مێ IT 2017-2016  
18 شوان عثمان رشيد حارس نێر IT 2017-2016  
19 سوهام طارق محمد امین مێ IT 2017-2016  
20 فينك عمر على کریم مێ IT 2017-2016  
21 فرمێسك فتح الله عبدالله عمر مێ IT 2017-2016  
22 عثمان ابراهيم رسول نبى خدر نێر IT 2017-2016  
23 ئەڤين كمال عزيز سعید مێ IT 2017-2016  
24 هاوناز حسن عبداللە محمد امين  مێ IT 2017-2016  
25 دابان على ابوبكر امين نێر IT 2017-2016  
26 سۆنيا ممند ابراهيم قوربانى مێ IT 2017-2016  
27 سونيا سوران معروف قادر مێ IT 2017-2016  
28 هەلويست محمد روستم محمد نێر IT 2017-2016  
29 بەهرە هادى طاهر حمە سعيد مێ IT 2017-2016  
30 هەڵاڵە عمر محمد معروف مێ IT 2017-2016  
31 شەنگار حسن حمە على خضر مێ IT 2017-2016  
32 مهاباد مريوان محمد مصطفى مێ IT 2017-2016  
33 زليخا فاخر حسين كريم مێ IT 2017-2016  
34 ساري حميد حمە على مصطفى نێر IT 2017-2016  
35 احمد انور احمد رشید نێر IT 2017-2016  
36 ماريا ياسين محمد على مێ IT 2017-2016  
37 محمد جلال كريم رحیم نێر IT 2017-2016  
38 ئەڤين مسعود محمود حامد مێ IT 2017-2016  
39 شاجوان كريم دارا تيفور مێ IT 2017-2016  
40 محمد حمە طالب عبدالكريم سمین نێر IT 2017-2016  
41 شاديە محمد احمد محمود مێ IT 2017-2016  
42 صلاح صايق صديق محمد نێر IT 2017-2016  
43 شيدا رمضان كريم فارس مێ IT 2017-2016  
44 چيا محمد رضا احمد نێر IT 2017-2016  
45 شاڵاو عثمان خدر صالح نێر IT 2017-2016  
46 ئەڤين رەمزى حمە غيدان مێ IT 2017-2016  
47 رغدە عمر احمد عزیز مێ IT 2017-2016  
48 ژيلوان عثمان قادر محمد نێر IT 2017-2016  
49 الاء نوزاد فتاح احمد مێ IT 2017-2016  
50 توانا جعفر حسن محمد نێر IT 2017-2016  
51 درود محمد حمە سعيد مێ IT 2017-2016  
52 شيلانە جوهر احمد كريم مێ IT 2017-2016  
53 خەندە عرفان محمد امين حسن  مێ IT 2017-2016  
54 سوران انور ياسين احمد نێر IT 2017-2016  
55 دڵشاد خالد محمد رشيد نێر IT 2017-2016  
56 ئاراز حسين احمد صالح نێر IT 2017-2016  
57 نوسيبە حمەلاو احمد حبيب مێ IT 2017-2016  
58 پەرى عمر حمە على مراد خان مێ IT 2017-2016  
59 روژان فاخر حمە محمد مێ IT 2017-2016  
60 احمد على محمد صابر نێر IT 2017-2016  
61 دابان كمال محمود حمة امين نێر IT 2017-2016  
62 محمد حسين محمد عبدالرحمن نێر IT 2017-2016  
63 عطا محمد فتاح على نێر IT 2017-2016  
64 بيريڤان ظاهر عبدالله محمود مێ IT 2017-2016  
65 ئاسودة عثمان كاكە حسين مێ IT 2017-2016  
66 زينب كريم محمد حسين مێ IT 2017-2016  
67 كويستان يونس فرج أیمام مێ IT 2017-2016  
68 تابین احمد صدیق مێ IT 2017-2016  
69 باخان ئازاد شريف فتح اللە مێ IT 2017-2016  
70 عبداللە ابراهيم محمد ابراهيم نێر IT 2017-2016  
71 شوانە حمە عزيز فرج عبداللە نێر IT 2017-2016  
72 سۆنيا أشرف حمەخان محي الدين مێ IT 2017-2016  
73 ڤانيست عارف احمد محمد مێ IT 2017-2016  
74 جیهاد جمال نجم الدین اورحیم نێر IT 2017-2016  
75 شاخوان عبداللە ويسى اولا نێر IT 2017-2016  
76 پێشەوا جليل معروف فرج نێر IT 2017-2016  
77 بروا بشير عبدالكريم توفيق نێر IT 2017-2016  
78 سالار صالح حمە مراد فرەج نێر IT 2017-2016  
79 بڵیسە صباح وهاب فتح اللە مێ IT 2017-2016  
80 تانيا نەوزاد حسين توفيق مێ IT 2017-2016  
81 شۆخان اسماعيل انور أحمد مێ IT 2017-2016  
82 شالاو  زاهير  مجيد امين نێر IT 2017-2016  
83 دلپاك فضل الدين رؤوف على مێ IT 2017-2016  
84 بەلێن عوبيد محمد کریم نێر IT 2017-2016  
85  كەژاڵ نصرالدين عزالدين  حسن مێ IT 2017-2016  
86 سعديە مجيد ابراهيم عزيز مێ IT 2017-2016  
87 هێرۆ عثمان حسين فتاح مێ IT 2017-2016  
Comments