2010-2011

ساڵى دەرچوانى 2010-2011
1 ئاڵا رۆوف محمد ميَ كارەبا 2010-2011
2 بێريڤان عمر شریف ميَ كارەبا 2010-2011
3 دەشنێ سلام محی الدین ميَ كارەبا 2010-2011
4 امیرة عثمان محمد ميَ كارەبا 2010-2011
5 هەردی اسماعیل محمود نيَر كارەبا 2010-2011
6 وریا احمد رحیم نيَر كارەبا 2010-2011
7 پێشەوا احمد زیێنڵ نيَر كارەبا 2010-2011
8 کۆردۆنیا محمود احمد نيَر كارەبا 2010-2011
9 شەهین نادر فرج ميَ كارەبا 2010-2011
10 کۆسار محمد حسن نيَر كارەبا 2010-2011
11 مسلم محمد زاهیر نيَر كارەبا 2010-2011
12 کابان احمد عبداللە ميَ كارەبا 2010-2011
13 مژدە توفیق احمد ميَ كارەبا 2010-2011
14 هاوکار قادر محمد نيَر كارەبا 2010-2011
15 بێستون عزیز عبدالرحمن نيَر كارەبا 2010-2011
16 فریاد جمعة علي نيَر كارەبا 2010-2011
17 رەنگین عباس محمد ميَ كارەبا 2010-2011
18 شنۆ محمد صاڵع ميَ كارەبا 2010-2011
19 سربست محمد حاجی نيَر كارەبا 2010-2011
20 خەندە عمر فتاح ميَ كارەبا 2010-2011
21 هارون عبدالعزیز احمد نيَر كارەبا 2010-2011
 
1 هێمن فرهاد عبدالواحید نيَر پەرستاري 2010-2011
2 شادیە حسن کریم ميَ پەرستاري 2010-2011
3 نیان عبداللە رسول ميَ پەرستاري 2010-2011
4 دیاری محمد عبێد نيَر پەرستاري 2010-2011
5 ناهیدە عارف عبداللە ميَ پەرستاري 2010-2011
6 چنار عزیز کرم ميَ پەرستاري 2010-2011
7 نمام جبار رفیق ميَ پەرستاري 2010-2011
8 هێرۆ جلال عبدول ميَ پەرستاري 2010-2011
9 پەریسا غریب حسین ميَ پەرستاري 2010-2011
10 بانە اسماعیل عبدالرحمان ميَ پەرستاري 2010-2011
11 کویستان ابوبکر سلیمان ميَ پەرستاري 2010-2011
12 ئاواز قادر ابراهیم ميَ پەرستاري 2010-2011
13 کنار احمد حسین ميَ پەرستاري 2010-2011
14 ئەڤین فتح اللە فقێ علی ميَ پەرستاري 2010-2011
15 سرکۆ عزیز علی نيَر پەرستاري 2010-2011
16 محمد مجید حمید نيَر پەرستاري 2010-2011
17 بیشوان ابوبکر صالح نيَر پەرستاري 2010-2011
18 شآناز احـمد مصطفی ميَ پەرستاري 2010-2011
19 پێشواز محمد خضر نيَر پەرستاري 2010-2011
20 بیان جونت سلیمان ميَ پەرستاري 2010-2011
21 هێرش عمر حمە نيَر پەرستاري 2010-2011
22 صبریە طاهر عبدالقادر ميَ پەرستاري 2010-2011
23 روبار عزیز امین ميَ پەرستاري 2010-2011
24 کێوان ابراهیم بایز نيَر پەرستاري 2010-2011
25 ژاڵە لقمان رشید ميَ پەرستاري 2010-2011
26 خآنزاد احمد غفور نيَر پەرستاري 2010-2011
27 سرباز حسن عبداللە نيَر پەرستاري 2010-2011
28 بێرێڤان بیلال عبدول ميَ پەرستاري 2010-2011
29 هەڵۆ محمد رشید نيَر پەرستاري 2010-2011
30 دڵسۆز محمد احمد ميَ پەرستاري 2010-2011
31 دلێر کریم سحد نيَر پەرستاري 2010-2011
32 دڵشاد علی احمد نيَر پەرستاري 2010-2011
33 شەیماء عارف مصطفی ميَ پەرستاري 2010-2011
34 جوان محي الدین محمود ميَ پەرستاري 2010-2011
35 ژینۆ اسماعیل رحیم ميَ پەرستاري 2010-2011
36 سنگر حمەفتاح فارس نيَر پەرستاري 2010-2011
37 دڵنیا حسین عمر ميَ پەرستاري 2010-2011
38 شۆخان شامل احمد ميَ پەرستاري 2010-2011
39 ئارام برهان حمەرشید نيَر پەرستاري 2010-2011
40 دانا عثمان احمد نيَر پەرستاري 2010-2011
41 دڵگیر علی صالح ميَ پەرستاري 2010-2011
42 ئاسۆ جاسم محمد نيَر پەرستاري 2010-2011
43 سهام وهاب محمد ميَ پەرستاري 2010-2011
44 سۆران عثمان خلیفە نيَر پەرستاري 2010-2011
45 محمد نریمان نوری نيَر پەرستاري 2010-2011
46 ژینۆ قادر حسن ميَ پەرستاري 2010-2011
47 شنۆ عدنان احمد ميَ پەرستاري 2010-2011
48 یوسف محمد عبداللە نيَر پەرستاري 2010-2011
49 شاناز غریب فریق ميَ پەرستاري 2010-2011
50 ژینۆ محمود کاکە وەیس ميَ پەرستاري 2010-2011
51 شۆرش سیدگول عبداللە نيَر پەرستاري 2010-2011
52 هەوار کریم احمد ميَ پەرستاري 2010-2011
53 ئامانج محمد عثمان نيَر پەرستاري 2010-2011
54 هاورێ خدر احمد نيَر پەرستاري 2010-2011
55 خالد محمد محمود نيَر پەرستاري 2010-2011
56 شاڵاو محمد مصطفی نيَر پەرستاري 2010-2011
57 شاجوان فهمی حسن ميَ پەرستاري 2010-2011
58 پەیام لقمان حسین ميَ پەرستاري 2010-2011
59 ئەژین محمود جواد ميَ پەرستاري 2010-2011
60 ژینۆ صالح کریم ميَ پەرستاري 2010-2011
61 هەرمین عبداللە قەرەنی ميَ پەرستاري 2010-2011
62 شنۆ حسن صابر ميَ پەرستاري 2010-2011
63 دەشنێ برهان حمید ميَ پەرستاري 2010-2011
 
1 سامان عبدالله نوری نيَر سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2010-2011
2 اسۆ حمید فتاح نيَر سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2010-2011
3 سەرکۆ هاوڕێ محمد نيَر سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2010-2011
4 اڤان حسن حمە ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2010-2011
5 چنار طاهر توفیق ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2010-2011
6 سارا جلال فتاح ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2010-2011
7 ڤانیا سعید محمود ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2010-2011
8 گۆران احمد صالح نيَر سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2010-2011
9 شنگار کامل کاکە نيَر سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2010-2011
10 ئاوات عمر علی نيَر سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2010-2011
11 بێخاڵ عبدالعزیز محمد ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2010-2011
12 شارا نەوزاد حمە امین ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2010-2011
13 کانیاو عزیز حمە شریف ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2010-2011
14 هێرۆ خالید محمد ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2010-2011
15 شنۆ خلیل عبدول ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2010-2011
16 هیمن اسماعیل محمد نيَر سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2010-2011
17 بروا یاسین حمە کریم نيَر سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2010-2011
18 دیاری احمد ممند نيَر سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2010-2011
19 شاخەوان حمە عزیز حمە جان نيَر سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2010-2011
20 لانە حسین احمد ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2010-2011
21 محمد اسماعیل حسن نيَر سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2010-2011
22 شیما عثمان حمە صالح ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2010-2011
23 ئارام قادر عبداللە نيَر سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2010-2011
24 باخان عبداللە کریم ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2010-2011
25 شەپۆل نەوزاد حمە امین ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2010-2011
26 نرگس عبداللە حمە امین ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2010-2011
27 شەنگە جعفر سعید ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2010-2011
28 ارام سمایل محمد نيَر سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2010-2011
29 هەردی ابراهیم حمە فرج نيَر سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2010-2011
30 زینب حمە صادق حمە شریف ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2010-2011
31 فریاد محمد شریف نيَر سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2010-2011
32 فریدە وسو عبداللە ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2010-2011
33 گۆنا محمد کریم ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2010-2011
34 هەردی احمد کریم نيَر سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2010-2011
35 هێمن لقمان اسماعیل نيَر سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2010-2011
36 نسرین عبداللە علی ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2010-2011
37 تابلۆ علی حمە علی ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2010-2011
38 بەیان علی صالح ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2010-2011
39 پەیمان سعد اللە حیدر ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2010-2011
40 هۆگر حمە بایز ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2010-2011
41 ژوان عمر رشید ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2010-2011
42 شرمین سلام سالم ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2010-2011
43 کۆچر عرب سعید نيَر سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2010-2011
44 هاوکار حاجی حمد خضر نيَر سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2010-2011
45 شەهێن عبداللە حمە غرب ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2010-2011
46 ڕیباز کاکل رووف نيَر سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2010-2011
47 ڕۆژگار ناصح احمد نيَر سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2010-2011
48 محمد واحد رحیم نيَر سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2010-2011
49 ریاض حمید حسین نيَر سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2010-2011
50 ئەڤین کریم عبداللە ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2010-2011
51 سوارە محمد حمە صالح نيَر سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2010-2011
52 یاسا لقمان علی نيَر سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2010-2011
53 غریب شکور محمد نيَر سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2010-2011
54 نیاز اسماعیل حمە امین ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2010-2011
55 ئاکۆ ئەکرم عبدالکریم نيَر سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2010-2011
56 کاوان قادر حمە خورشید نيَر سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2010-2011
57 باخان حسن محمود ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2010-2011
58 تاڤگە احمد صادق ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2010-2011
59 شۆخان لطیف رحیم ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2010-2011
60 سردار عمر غفور نيَر سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2010-2011
61 بیستون عزالدین محمد نيَر سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2010-2011
62 درسیم همداد صمد نيَر سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2010-2011
63 هاوژین عمر رشید ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2010-2011
64 سمیە هادی بارام ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2010-2011
65 هەوار محمد مصطفی ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2010-2011
66 هاوژین رمضان رضا ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2010-2011
67 نرمین عبدالکریم حمید ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2010-2011
68 توانا اسماعیل محمد نيَر سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2010-2011
69 پەرژین عمر عزیز ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2010-2011
70 شکریە محمد رسول ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2010-2011
71 رێژین محمود طالب ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2010-2011
72 رزگار سلام رضا نيَر سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2010-2011
73 تەلار محمد امین ميَ سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2010-2011
74 شرام جمال علی نيَر سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2010-2011
75 هیوا ابراهیم مصطفی نيَر سيستمەكانى كۆمپيوتەر 2010-2011
 
1 بناز طیفور نوری ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2010-2011
2 سولین سعید طاهر ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2010-2011
3 سکالا رۆوف محمد ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2010-2011
4 ئەژین عبدالله علی ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2010-2011
5 صبیحە حمەغریب کریم ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2010-2011
6 شڤان ابوبکر حسین نيَر كارگێري كار/ بەيانيان 2010-2011
7 منیرە خضر محمد ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2010-2011
8 دیار جبار محمد نيَر كارگێري كار/ بەيانيان 2010-2011
9 مریوان عمر محمد نيَر كارگێري كار/ بەيانيان 2010-2011
10 هند عبدالسلام مجید ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2010-2011
11 هیرۆ صالح محمود ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2010-2011
12 نهایت قادر احمد ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2010-2011
13 ئاسکە علی حسین ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2010-2011
14 سوزان صابر صالح ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2010-2011
15 ڤیان نجات سیدصادق ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2010-2011
16 چاوەروان اکبر محمد ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2010-2011
17 دلسوز انور محمود ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2010-2011
18 کیوان محمد علی نيَر كارگێري كار/ بەيانيان 2010-2011
19 فریشتە عمر حسن ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2010-2011
20 هیرو احمد بیرداود ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2010-2011
21 هیمت حمید بهاءالدین نيَر كارگێري كار/ بەيانيان 2010-2011
22 یاسین عبدالرحمن محمود نيَر كارگێري كار/ بەيانيان 2010-2011
23 ئەژین علی جلال ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2010-2011
24 هاوکار رمضان صالح نيَر كارگێري كار/ بەيانيان 2010-2011
25 کوردستان سعدالله حیدر ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2010-2011
26 هەڵو یوسف صابر نيَر كارگێري كار/ بەيانيان 2010-2011
27 نیاز سالار عارف ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2010-2011
28 ژیان رسول احمد ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2010-2011
29 بیستون حتم حمەرەش نيَر كارگێري كار/ بەيانيان 2010-2011
30 هیرو حسن افندی ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2010-2011
31 چیمن حمە باباعلی ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2010-2011
32 هیوا بختیار رحیم نيَر كارگێري كار/ بەيانيان 2010-2011
33 چرۆ نوری عباس ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2010-2011
34 گولاڵە فائق حمەصالح ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2010-2011
35 سنوبر اسماعیل رضا ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2010-2011
36 سرکوت احمد صابر نيَر كارگێري كار/ بەيانيان 2010-2011
37 بناز شیرزاد یونس ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2010-2011
38 شاناو عثمان حسن ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2010-2011
39 شیلانە ممند عبدالله ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2010-2011
40 پری حسن محمد ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2010-2011
41 ریزان عزیز حمەشریف ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2010-2011
42 ریباز عزیز کاکەامین نيَر كارگێري كار/ بەيانيان 2010-2011
43 شرمین جوامیر حیدر ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2010-2011
44 پیمان اسماعیل حمەامین ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2010-2011
45 نیگار فاتح مجید ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2010-2011
46 گیلاس عزیز حسین ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2010-2011
47 هەوراز صباح فاضل نيَر كارگێري كار/ بەيانيان 2010-2011
48 هەردی ابوبکر علی نيَر كارگێري كار/ بەيانيان 2010-2011
49 دیار نصرالدین کمال نيَر كارگێري كار/ بەيانيان 2010-2011
50 لەنجە صباح وهاب ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2010-2011
51 لیلی عبدالجبار مصطفی ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2010-2011
52 محمد رشید مجید نيَر كارگێري كار/ بەيانيان 2010-2011
53 مرواری عبید شریف ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2010-2011
54 چیمن حمد رسول ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2010-2011
55 نمام جمیل احمد ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2010-2011
56 زانا مظهر شفیق نيَر كارگێري كار/ بەيانيان 2010-2011
57 پری سالار حمەامین ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2010-2011
58 ڤیان عبدالخالق غریب ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2010-2011
59 اڤان صلاح الدین رفیق ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2010-2011
60 تاڤگە بهمن برزو ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2010-2011
61 کەنار احمد علی ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2010-2011
62 هاوژین رشید اسماعیل ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2010-2011
63 پیمان احمد صالح ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2010-2011
64 هەلمەت فائق نوری نيَر كارگێري كار/ بەيانيان 2010-2011
65 هیوا  هدایت محمدامین نيَر كارگێري كار/ بەيانيان 2010-2011
66 شاخەوان حسین حمە نيَر كارگێري كار/ بەيانيان 2010-2011
67 ریزان احمد محمد ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2010-2011
68 شادان عادل علی ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2010-2011
69 چیمن مجید محمدامین ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2010-2011
70 خلات خالد سلام ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2010-2011
71 صبیحە صالح کریم ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2010-2011
72 محمد صدیق احمد نيَر كارگێري كار/ بەيانيان 2010-2011
73 اڤان عباس عبدالله ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2010-2011
74 سحر طآهر محمدجان ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2010-2011
75 سیروان جمال کریم نيَر كارگێري كار/ بەيانيان 2010-2011
76 تاڤان سردار محمود ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2010-2011
77 بیریڤان فاتح صالح ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2010-2011
78 سمکو عارف امین ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2010-2011
79 هژار علی مصطفی نيَر كارگێري كار/ بەيانيان 2010-2011
80 رزاو نزیر رحمان ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2010-2011
81 کویستان قادر محمد ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2010-2011
82 چۆڤیان سردار رحیم ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2010-2011
83 هیمن عبدالله محمد نيَر كارگێري كار/ بەيانيان 2010-2011
84 نهایت غفور عبدالله ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2010-2011
85 سمیرە رسول محمد ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2010-2011
86 اوات احمد غفور نيَر كارگێري كار/ بەيانيان 2010-2011
87 سیڤان حسن حمەکریم ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2010-2011
88 چآوان مولود شفیق ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2010-2011
89 ناز توفیق عبدل ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2010-2011
90 بختیار عبدالرحیم محمد نيَر كارگێري كار/ بەيانيان 2010-2011
91 نەبەز یاسین نامق نيَر كارگێري كار/ بەيانيان 2010-2011
92 سازگار صالح علی ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2010-2011
93 رازاو فاتح حمەخان ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2010-2011
94 سارا رحمان عبدالله ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2010-2011
95 امیرە مدحت محمدامین ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2010-2011
96 محمد عبدالمجید حمید نيَر كارگێري كار/ بەيانيان 2010-2011
97 ارام یاسین رمضان نيَر كارگێري كار/ بەيانيان 2010-2011
98 لاڤە سالار محمد ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2010-2011
99 اکۆ عبدالمجید علی نيَر كارگێري كار/ بەيانيان 2010-2011
100 لیمو  ازاد حمەامین ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2010-2011
101 شوخان محمد نامق ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2010-2011
102 هیمن عبدالرزاق رشید نيَر كارگێري كار/ بەيانيان 2010-2011
103 نازنین عبدالکریم محمد ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2010-2011
104 سرباز حسین ولی نيَر كارگێري كار/ بەيانيان 2010-2011
105 شادیە کمال عزیز ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2010-2011
106 هاوژین والی احمد ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2010-2011
107 هیمن حمەصالح حمەشریف نيَر كارگێري كار/ بەيانيان 2010-2011
108 هیمن محمد محی الدین نيَر كارگێري كار/ بەيانيان 2010-2011
109 ژیان محمد نوری ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2010-2011
110 ژینو احمد فرج ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2010-2011
111 سربست کاکەجوان رضا نيَر كارگێري كار/ بەيانيان 2010-2011
112 هیرو علی محمد ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2010-2011
113 شوخان مصطفی اسماعیل ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2010-2011
114 چاوان عمر علی ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2010-2011
115 چینەر عبدالقادر احمد نيَر كارگێري كار/ بەيانيان 2010-2011
116 هاوژین عمر علی ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2010-2011
117 اسۆ فتاح عثمان نيَر كارگێري كار/ بەيانيان 2010-2011
118 چرۆ توفیق کریم ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2010-2011
119 نشمیل جلال علی ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2010-2011
120 کۆناس فرحان توفیق ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2010-2011
121 فاطمە جبار عبدالله ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2010-2011
122 هەلدیر طآهر عبدالقادر نيَر كارگێري كار/ بەيانيان 2010-2011
123 ریباز کریم رحیم نيَر كارگێري كار/ بەيانيان 2010-2011
124 خدر علی رضا نيَر كارگێري كار/ بەيانيان 2010-2011
125 روخوش حیدر حسن ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2010-2011
126 هوگر جعفر محمد نيَر كارگێري كار/ بەيانيان 2010-2011
127 ساکار حسن حمەعلی ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2010-2011
128 نەبەز نوزاد کاکەرەش نيَر كارگێري كار/ بەيانيان 2010-2011
129 گولەباغ محمدامین محمد ميَ كارگێري كار/ بەيانيان 2010-2011
130 رێبین محمد طالب نيَر كارگێري كار/ بەيانيان 2010-2011
 
1 صنوبر شریف محمد ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2010-2011
2 نیگار انور قادر ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2010-2011
3 نسرین جمیل جمال ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2010-2011
4 سناریا کریم حسن ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2010-2011
5 سروە خالد کاکەخان ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2010-2011
6 بهروز محمد طاهر نيَر كارگێري كار/ ئێواران 2010-2011
7 شازان ستار قادر ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2010-2011
8 رازاو بکر حمەکریم ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2010-2011
9 باخان عبدالرزاق عبدالرحمن ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2010-2011
10 سەندریا یاسین علی ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2010-2011
11 بیگەرد کریم حمە ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2010-2011
12 سروە عمر محمد ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2010-2011
13 بهرە محمد حامد ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2010-2011
14 نهلە جبار احمد ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2010-2011
15 شیلان عبدالله محمد ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2010-2011
16 بیخاڵ حمید امین ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2010-2011
17 باخان غازی جلال ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2010-2011
18 هاوارە لطیف محمدامین ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2010-2011
19 شهین دەولیتار حمەشریف ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2010-2011
20 سەنگەر نامق عزیز نيَر كارگێري كار/ ئێواران 2010-2011
21 اکرم خورشید فرج نيَر كارگێري كار/ ئێواران 2010-2011
22 پەریهان احمد محمد ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2010-2011
23 پەرژین محمد جمیل ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2010-2011
24 فرمان جواد عبدالعزیز نيَر كارگێري كار/ ئێواران 2010-2011
25 لاولاو صدیق رفیق ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2010-2011
26 شوان رحیم حمەرشید نيَر كارگێري كار/ ئێواران 2010-2011
27 ژاکاو رۆوف فتاح ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2010-2011
28 دڵنیا طالب حمەطاهر ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2010-2011
29 سیران محمود رسول ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2010-2011
30 شیرین سلمان حمە ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2010-2011
31 دەشنێ غریب فاتح ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2010-2011
32 ئاورنگ احمد محمود ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2010-2011
33 بیستان طارق محمد ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2010-2011
34 دلشاد فاتح محمد نيَر كارگێري كار/ ئێواران 2010-2011
35 سوزان حسیب احمد ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2010-2011
36 ئارزوو علی زینل ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2010-2011
37 سهام جمال علی ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2010-2011
38 ناسکە توفیق امین ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2010-2011
39 نیاز فایق رۆوف ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2010-2011
40 ڤیان نجم الدین محمود ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2010-2011
41 دەروون عثمان حمەفرج ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2010-2011
42 عبدالرحمن طه احمد نيَر كارگێري كار/ ئێواران 2010-2011
43 ریباز شهاب فتاح نيَر كارگێري كار/ ئێواران 2010-2011
44 شوان احمد خورشید نيَر كارگێري كار/ ئێواران 2010-2011
45 نشتمان رسول بابکر ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2010-2011
46 سامدار جبار جلال نيَر كارگێري كار/ ئێواران 2010-2011
47 عطار ستار حمەرش نيَر كارگێري كار/ ئێواران 2010-2011
48 رۆوف احمد محمد نيَر كارگێري كار/ ئێواران 2010-2011
49 حمید محمود احمد نيَر كارگێري كار/ ئێواران 2010-2011
50 وریا صابر حمەصالح نيَر كارگێري كار/ ئێواران 2010-2011
51 دڵپاک محمود احمد ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2010-2011
52 جوان طاهر حمید ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2010-2011
53 کژال وهاب محمد ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2010-2011
54 چنار جبار جلال ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2010-2011
55 خوشی جلال حمەکریم ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2010-2011
56 خەندە سلام علی ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2010-2011
57 فۆاد حمەیوسف زۆراب نيَر كارگێري كار/ ئێواران 2010-2011
58 دانا عبدالله حسین نيَر كارگێري كار/ ئێواران 2010-2011
59 نجات محمد فارس نيَر كارگێري كار/ ئێواران 2010-2011
60 فەریدە ابراهیم وەیس ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2010-2011
61 رۆشنا شکر محمدامین ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2010-2011
62 دریا احمد قادر ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2010-2011
63 صمد عبدالله عولا نيَر كارگێري كار/ ئێواران 2010-2011
64 هریم صابر رشید نيَر كارگێري كار/ ئێواران 2010-2011
65 محمد ستار محمد نيَر كارگێري كار/ ئێواران 2010-2011
66 هاوناز عمر احمد ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2010-2011
67 گوڵاڵە محمود عبدالرحمن ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2010-2011
68 شمال علی رسول نيَر كارگێري كار/ ئێواران 2010-2011
69 مسعود محمد نوری نيَر كارگێري كار/ ئێواران 2010-2011
70 کاروان احمد عبدالرحمن نيَر كارگێري كار/ ئێواران 2010-2011
71 جمیلە جوهر غفور ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2010-2011
72 ژیان رمضان احمد ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2010-2011
73 هیرو صلاح قادر ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2010-2011
74 ژوان خدر حسن ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2010-2011
75 کلثوم شکور محمدامین ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2010-2011
76 کاروان رشید عبدالقادر نيَر كارگێري كار/ ئێواران 2010-2011
77 هاوژین حسن حمەرەش ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2010-2011
78 نەبەز عبدالله کریم نيَر كارگێري كار/ ئێواران 2010-2011
79 برژین عثمان رشید ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2010-2011
80 هیرۆ سەرۆک احمد ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2010-2011
81 ژالە جمال محمد ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2010-2011
82 یوسف محمد قادر نيَر كارگێري كار/ ئێواران 2010-2011
83 پیمان فخرالدین حسن ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2010-2011
84 تاڤگە فاتح سعید ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2010-2011
85 مهاباد حمید محمد ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2010-2011
86 لیمۆ غفور کویخا ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2010-2011
87 سالار احمد حمەصالح نيَر كارگێري كار/ ئێواران 2010-2011
88 هاوژین نوزاد عزیز ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2010-2011
89 فاطمە حمەامین شریف ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2010-2011
90 هیشوو صدیق عبدالله ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2010-2011
91 هیوا غفور احمد نيَر كارگێري كار/ ئێواران 2010-2011
92 هونەر سەردار عبدالله نيَر كارگێري كار/ ئێواران 2010-2011
93 هیمن کریم صمد نيَر كارگێري كار/ ئێواران 2010-2011
94 دیاریە خلف سعید ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2010-2011
95 هەریم محمود محمد نيَر كارگێري كار/ ئێواران 2010-2011
96 فرمان هیدایت محمدامین نيَر كارگێري كار/ ئێواران 2010-2011
97 سنور اسماعیل عبدالله ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2010-2011
98 شاهۆ فایق علی نيَر كارگێري كار/ ئێواران 2010-2011
99 کارزان خوارحم علی نيَر كارگێري كار/ ئێواران 2010-2011
100 فریاد محمد صالح نيَر كارگێري كار/ ئێواران 2010-2011
101 هەڵات قادر علی نيَر كارگێري كار/ ئێواران 2010-2011
102 پشتیوان اسعد حمەشریف نيَر كارگێري كار/ ئێواران 2010-2011
103 ژوان کریم مصطفی ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2010-2011
104 نمام احمد محمد ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2010-2011
105 کوردستان جبار عبدالرزاق ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2010-2011
106 سازگار هۆشیار عثمان ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2010-2011
107 صباح صالح کریم نيَر كارگێري كار/ ئێواران 2010-2011
108 رۆشنا قادر رشید ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2010-2011
109 کرمانج قاسم محمد نيَر كارگێري كار/ ئێواران 2010-2011
110 سامان لطیف مجید نيَر كارگێري كار/ ئێواران 2010-2011
111 شاخوان محمدامین عثمان نيَر كارگێري كار/ ئێواران 2010-2011
112 شیرزاد محمد سعید نيَر كارگێري كار/ ئێواران 2010-2011
113 ارام هادی محمد نيَر كارگێري كار/ ئێواران 2010-2011
114 بیستون عبدالجبار سعید نيَر كارگێري كار/ ئێواران 2010-2011
115 جبار نادر حمەرەش نيَر كارگێري كار/ ئێواران 2010-2011
116 علی رۆوف محی الدین نيَر كارگێري كار/ ئێواران 2010-2011
117 شۆرش صالح رضا نيَر كارگێري كار/ ئێواران 2010-2011
118 هاوژین جلیل قادر ميَ كارگێري كار/ ئێواران 2010-2011
Comments