2018-2019

ژ ناوى سیانى ڕەگەز بەش
1 شانیا ڕسول آبراهیم مێ کشتوکاڵی داپۆشراو
2 بێلان وریا رشید مێ کشتوکاڵی داپۆشراو
3 سناء کریم حسین مێ کشتوکاڵی داپۆشراو
4 به‌ناز محمد رۆستم مێ کشتوکاڵی داپۆشراو
5 به‌ناز عثمان محمد مێ کشتوکاڵی داپۆشراو
6 داستان سردار ابراهیم نێر کشتوکاڵی داپۆشراو
7 نیاز عارف فتاح مێ کشتوکاڵی داپۆشراو
8 شێنێ ناصح کریم مێ کشتوکاڵی داپۆشراو
9 لاڤه‌ حامد اسماعیل مێ کشتوکاڵی داپۆشراو
10 بنار فتاح امین مێ کشتوکاڵی داپۆشراو
11 دڵگیر ابوبکر مصطفی مێ کشتوکاڵی داپۆشراو
12 سه‌فین صلاح ابراهیم نێر کشتوکاڵی داپۆشراو
13 شاگوڵ محمد حمه‌امین مێ کشتوکاڵی داپۆشراو
14 دالیا شکور محمد مێ کشتوکاڵی داپۆشراو
15 سواره‌ محمد علی نێر کشتوکاڵی داپۆشراو
16 چۆڤین ڕزگار عثمان  مێ کشتوکاڵی داپۆشراو
17 چاوان صدیق محمد مێ کشتوکاڵی داپۆشراو
18 محمد کریم حسن  نێر کشتوکاڵی داپۆشراو
19 ده‌شنێ کمال حمه‌ مێ کشتوکاڵی داپۆشراو
20 شۆخان حسن رسول مێ کشتوکاڵی داپۆشراو
21 ئه‌روا عزت محمود مێ کشتوکاڵی داپۆشراو
22 کۆیان عمر عارف مێ کشتوکاڵی داپۆشراو
23 تاڤگه‌ محمد بابکر مێ کشتوکاڵی داپۆشراو
24 ڕێژاڵ قادر ابراهیم مێ کشتوکاڵی داپۆشراو
25 دابان صلاح فتاح نێر کشتوکاڵی داپۆشراو
26 چاوان سالار لطیف مێ کشتوکاڵی داپۆشراو
27 ڕۆژان شێرکۆ حسین مێ کشتوکاڵی داپۆشراو
28 ڕه‌نگین علی عزیز مێ کشتوکاڵی داپۆشراو
29 دارۆ محمد فتاح نێر کشتوکاڵی داپۆشراو
30 خالد احمد رسول نێر کشتوکاڵی داپۆشراو
31 شه‌یدا سه‌ردار عبدالکریم مێ کشتوکاڵی داپۆشراو
32 کاڵێ ظاهر عبید مێ کشتوکاڵی داپۆشراو
33 هه‌ردی فتاح احمد نێر کشتوکاڵی داپۆشراو
34 مهناز مسعود محمود مێ کشتوکاڵی داپۆشراو
35 احمد محمد ولی نێر کشتوکاڵی داپۆشراو
36 گه‌شتیار احمد علی    کشتوکاڵی داپۆشراو
37 ته‌رزه‌ ابوبکر محمد مێ کشتوکاڵی داپۆشراو
38 معصومه‌ شێخه‌ وتمان  مێ کشتوکاڵی داپۆشراو
39 هه‌ڤال به‌رزان عبدالرحمن نێر کشتوکاڵی داپۆشراو
40 پۆشکین طه کریم مێ کشتوکاڵی داپۆشراو
41 شێوه‌ احمد حسین مێ کشتوکاڵی داپۆشراو
42 شێنێ شاخه‌وان واحد مێ کشتوکاڵی داپۆشراو
43 هاژه‌ دڵشاد کریم مێ کشتوکاڵی داپۆشراو
44 کیژان کمال حسیب مێ کشتوکاڵی داپۆشراو
45 که‌ژان سلیم علی مێ کشتوکاڵی داپۆشراو
46 هیوا عبدالرحمن علی نێر کشتوکاڵی داپۆشراو
47 محمد رحیم جبار نێر کشتوکاڵی داپۆشراو
48 لاڤه‌ سۆران محمد مێ کشتوکاڵی داپۆشراو
49 سازگار رحیم کریم مێ کشتوکاڵی داپۆشراو
50 دڵنیا سلام صابر مێ کشتوکاڵی داپۆشراو
51 به‌ڵێن عبدالعزیز نێر کشتوکاڵی داپۆشراو
52 میران عمر عزیز نێر کشتوکاڵی داپۆشراو
53 کۆزان حسین خضر   کشتوکاڵی داپۆشراو
54 دیاری بکر حمه‌ طالب نێر کشتوکاڵی داپۆشراو
55 ژیلیا صالح ڕۆستم مێ کشتوکاڵی داپۆشراو
56 زریان علی حسین مێ کشتوکاڵی داپۆشراو
57 سارا عارف تؤفیق مێ کشتوکاڵی داپۆشراو
58 سارا مجید حسن مێ کشتوکاڵی داپۆشراو
59 شاجوان محمد عبدالکریم مێ کشتوکاڵی داپۆشراو
60 شه‌نگین جلال امین مێ کشتوکاڵی داپۆشراو
61 شه‌هلا محمد غفور مێ کشتوکاڵی داپۆشراو
62 چۆمان یاسین احمد نێر کشتوکاڵی داپۆشراو
63 میهره‌بان محمد علی مێ کشتوکاڵی داپۆشراو
64 یحیی محمد حسین نێر کشتوکاڵی داپۆشراو
ژ ناوى سیانى ڕەگەز بەش
1 شانۆ عثمان رشید مێ کارگێڕی ئه‌لکترۆنی
2 شارۆ زاهیر شریف  مێ کارگێڕی ئه‌لکترۆنی
3 شاباز برایم حسین نێر کارگێڕی ئه‌لکترۆنی
4 ئیمان علی محمود مێ کارگێڕی ئه‌لکترۆنی
5 شادڵ قادر طاهر مێ کارگێڕی ئه‌لکترۆنی
6 ساوێن سلام حسێن مێ کارگێڕی ئه‌لکترۆنی
7 سۆنیا عمر عثمان کریم مێ کارگێڕی ئه‌لکترۆنی
8 راز عمر حسین مێ کارگێڕی ئه‌لکترۆنی
9 دیدار محی الدین محمد نێر کارگێڕی ئه‌لکترۆنی
10 گۆنا غیدان حسین مێ کارگێڕی ئه‌لکترۆنی
11 زریان غفور سمین مێ کارگێڕی ئه‌لکترۆنی
12 ڕۆژگار عمر فه‌ج رسول مێ کارگێڕی ئه‌لکترۆنی
13 الهام نوری حمه‌ سعید مێ کارگێڕی ئه‌لکترۆنی
14 شێنێ کمال عبدالله‌ مێ کارگێڕی ئه‌لکترۆنی
15 امیره‌ عثمان فارس مێ کارگێڕی ئه‌لکترۆنی
16 ڕۆژگار احمد محمود مێ کارگێڕی ئه‌لکترۆنی
17 شاجوان حسن وه‌یس مێ کارگێڕی ئه‌لکترۆنی
18 دێلان عمر نامق رۆستم مێ کارگێڕی ئه‌لکترۆنی
19 شهلا عادل کریم مێ کارگێڕی ئه‌لکترۆنی
20 شێرکۆ جلال احمد نێر کارگێڕی ئه‌لکترۆنی
21 رێناس سلام عبدالحمید مێ کارگێڕی ئه‌لکترۆنی
22 شادی محمد عبدالله‌ مێ کارگێڕی ئه‌لکترۆنی
23 ئاره‌زوو نه‌وزاد شریف مێ کارگێڕی ئه‌لکترۆنی
24 سارا یاسین عثمان  مێ کارگێڕی ئه‌لکترۆنی
25 هاوژین کامل طاهر مێ کارگێڕی ئه‌لکترۆنی
26 بیلال قادر حمه‌خورشید نێر کارگێڕی ئه‌لکترۆنی
27 ساوێن نامق حسن مێ کارگێڕی ئه‌لکترۆنی
28 دشنێ رؤوف احمد مێ کارگێڕی ئه‌لکترۆنی
29 که‌یوان فلاح صابر نێر کارگێڕی ئه‌لکترۆنی
30 ڕێبین عثمان علی نێر کارگێڕی ئه‌لکترۆنی
31 ژینۆ نه‌ریمان رحمان  مێ کارگێڕی ئه‌لکترۆنی
32 ساڤیا جعفر قادر مێ کارگێڕی ئه‌لکترۆنی
33 ڕێکان سه‌روه‌ر کمال  نێر کارگێڕی ئه‌لکترۆنی
34 هه‌رێم فؤاد محمود نێر کارگێڕی ئه‌لکترۆنی
35 کۆسره‌ت عبدالله‌ قادر نێر کارگێڕی ئه‌لکترۆنی
36 ته‌رزه‌ تۆفیق رضا مێ کارگێڕی ئه‌لکترۆنی
37 سروه‌ عبدالرحمن خسره‌و مێ کارگێڕی ئه‌لکترۆنی
38 نیان حسین محمد حسین مێ کارگێڕی ئه‌لکترۆنی
39 دالیا فریدون بهاالدین مێ کارگێڕی ئه‌لکترۆنی
40 بێژان عزیز برایم مێ کارگێڕی ئه‌لکترۆنی
41  سنور فاضل حسین  مێ کارگێڕی ئه‌لکترۆنی
42 به‌ناز درویش حمه‌امین مێ کارگێڕی ئه‌لکترۆنی
43 ئاشتی عزیز محمد مێ کارگێڕی ئه‌لکترۆنی
44 به‌ڕێز نه‌وزاد محمدامین نێر کارگێڕی ئه‌لکترۆنی
45 جوانه‌ حسێن صالح مێ کارگێڕی ئه‌لکترۆنی
46 نیگار طیب محمود  مێ کارگێڕی ئه‌لکترۆنی
47 هانا جلال نوری امین مێ کارگێڕی ئه‌لکترۆنی
48 هاوژین عبدالله‌ محمد مێ کارگێڕی ئه‌لکترۆنی
ژ ناوى سیانى ڕەگەز بەش
1 سازگار عمر محمود مێ کارگێڕی ته‌ندروستی
2 هۆنیا محمد عبدالله مێ کارگێڕی ته‌ندروستی
3 كوثر حسن حسین مێ کارگێڕی ته‌ندروستی
4 دێرین سلام حسین مێ کارگێڕی ته‌ندروستی
5 ژوان شۆرش محمد مێ کارگێڕی ته‌ندروستی
6 ثریا عارف قادر مێ کارگێڕی ته‌ندروستی
7 دەریا محمد حسین مێ کارگێڕی ته‌ندروستی
8 شنروێ انور صالح مێ کارگێڕی ته‌ندروستی
9 شانیا محمد عبدول مێ کارگێڕی ته‌ندروستی
10 سۆزان عبدالكریم كاكە حمە مێ کارگێڕی ته‌ندروستی
11 بیلال مصطفى خدر نێر کارگێڕی ته‌ندروستی
12 شنیار احمد محمد مێ کارگێڕی ته‌ندروستی
13 ڕۆزا فائق حسین مێ کارگێڕی ته‌ندروستی
14 ڕێژین احمد عمر مێ کارگێڕی ته‌ندروستی
15 شاكار عادل محمود  نێر کارگێڕی ته‌ندروستی
16 گەشاو على احمد مێ کارگێڕی ته‌ندروستی
17 ئاسیا محمد احمد مێ کارگێڕی ته‌ندروستی
18 شنیار سلام غریب مێ کارگێڕی ته‌ندروستی
19 چاوان كامل حسك وسمان مێ کارگێڕی ته‌ندروستی
20 سازگار عارف قادر مێ کارگێڕی ته‌ندروستی
21 شاجوان محمد حمە امین مێ کارگێڕی ته‌ندروستی
22 خوناو باپیر خدر مێ کارگێڕی ته‌ندروستی
23 راز نور الدین حسن مێ کارگێڕی ته‌ندروستی
24 شێنێ نامق تۆفیق مێ کارگێڕی ته‌ندروستی
25 ڕێژین محمد رسول مێ کارگێڕی ته‌ندروستی
26 ئاڤێستا بورهان رسول مێ کارگێڕی ته‌ندروستی
27 عیسى عبدالرحمن احمد نێر کارگێڕی ته‌ندروستی
28 میلانۆ بەختیار رؤوف مێ کارگێڕی ته‌ندروستی
29 شاز نژاد قادر سعید مێ کارگێڕی ته‌ندروستی
30 خەندە على عزەت مێ کارگێڕی ته‌ندروستی
31 شایستە كمال عمر مێ کارگێڕی ته‌ندروستی
32 سۆما طه محمد امین مێ کارگێڕی ته‌ندروستی
33 شەیما عمر سلیم مێ کارگێڕی ته‌ندروستی
34 شنۆ سعید محمد مێ کارگێڕی ته‌ندروستی
35 چۆڤین سەرحد كریم مێ کارگێڕی ته‌ندروستی
36 بیلان قادر حمە صالح مێ کارگێڕی ته‌ندروستی
37 هەوار عبدالرحمن قادر  مێ کارگێڕی ته‌ندروستی
38 چاودێر على رحیم نێر کارگێڕی ته‌ندروستی
39 پۆشیا دارا یحی مێ کارگێڕی ته‌ندروستی
40 فریشتە غفور قادر مێ کارگێڕی ته‌ندروستی
41 چرا قانع صالح مێ کارگێڕی ته‌ندروستی
42 ریان احمد مصطفى مێ کارگێڕی ته‌ندروستی
43 سكاڵا جلال كاكە محمد مێ کارگێڕی ته‌ندروستی
44 هۆزان هیوا احمد مێ کارگێڕی ته‌ندروستی
45 سروشت رشید فرج نێر  کارگێڕی ته‌ندروستی
46 شێنێ نامق تۆفیق مێ  کارگێڕی ته‌ندروستی
47 شنیار عثمان محمود مێ  کارگێڕی ته‌ندروستی
48 جوانیتا سالار حسین مێ  کارگێڕی ته‌ندروستی
49 شلێر حسین مصطفى مێ  کارگێڕی ته‌ندروستی
50 ڕاوێژ تۆفیق عثمان نێر  کارگێڕی ته‌ندروستی
51 ڕێبین احمد حمە غریب نێر  کارگێڕی ته‌ندروستی
52 ڕاژان سەردار على مێ  کارگێڕی ته‌ندروستی
53 انور حمە صالح حمە رشید نێر  کارگێڕی ته‌ندروستی
54 شیلان حسن محمد مێ  کارگێڕی ته‌ندروستی
55 شاڵاو انور احمد نێر  کارگێڕی ته‌ندروستی
56 گەرمیان شەوكەت حمە نێر  کارگێڕی ته‌ندروستی
ژ ناوى سیانى ڕەگەز بەش
1 شانیا بكر محمد مێ کارگێڕی ته‌ندروستی
2 سیڤەر بورهان حسن مێ کارگێڕی ته‌ندروستی
3 لۆڤەر اسماعیل محمد مێ کارگێڕی ته‌ندروستی
4 چرا احمد نریمان مێ کارگێڕی ته‌ندروستی
5 سماح یاسین خضير مێ کارگێڕی ته‌ندروستی
6 شانۆ طه بلال مێ کارگێڕی ته‌ندروستی
7 ڕازاو بكر حمە مێ کارگێڕی ته‌ندروستی
8 دێلاڤ بێستون محمد مێ کارگێڕی ته‌ندروستی
9 اسماء كریم محمد مێ کارگێڕی ته‌ندروستی
10 شازە كامەران عبدالرحمن مێ کارگێڕی ته‌ندروستی
11 ایمان عثمان على مێ کارگێڕی ته‌ندروستی
12 لەنجە هیدایەت قادر مێ کارگێڕی ته‌ندروستی
13 بەسۆز بختیار عثمان مێ کارگێڕی ته‌ندروستی
14 هێشوو عمر عبداللە مێ کارگێڕی ته‌ندروستی
15 دیلمان سعید روستم مێ کارگێڕی ته‌ندروستی
16 نیان عمر عبدالرحمن مێ کارگێڕی ته‌ندروستی
17 شیماء بهاء الدین ابراهیم مێ کارگێڕی ته‌ندروستی
18 دیدار یاسین محمد مێ کارگێڕی ته‌ندروستی
19 دەشنێ كمال حمید مێ کارگێڕی ته‌ندروستی
20 أرسین محمد جعفر نێر کارگێڕی ته‌ندروستی
21 ڕێژین اسماعیل عبدالله مێ کارگێڕی ته‌ندروستی
22 لاڤە فەرەیدون كریم مێ کارگێڕی ته‌ندروستی
23 بشرى عثمان على مێ کارگێڕی ته‌ندروستی
24 هدى نظيف سید رشید مێ کارگێڕی ته‌ندروستی
25 جوان حمید عارف مێ کارگێڕی ته‌ندروستی
26 ڕێباز انور قادر نێر کارگێڕی ته‌ندروستی
27 شنروێ فاضل احمد مێ کارگێڕی ته‌ندروستی
28 سۆران سالار جلال نێر کارگێڕی ته‌ندروستی
29 شێنێ ڕێبوار جمال مێ کارگێڕی ته‌ندروستی
30 سازگار عثمان وادى مێ کارگێڕی ته‌ندروستی
31 باخان عباس حمە خورشید مێ کارگێڕی ته‌ندروستی
32 سۆزان على عبدول مێ کارگێڕی ته‌ندروستی
33 چێنەر سامان طيب نێر کارگێڕی ته‌ندروستی
34 سروە خدرمحمود مێ کارگێڕی ته‌ندروستی
35 سۆزیار محمد محمود مێ کارگێڕی ته‌ندروستی
36 كانیاو امین  یوسف مێ کارگێڕی ته‌ندروستی
37 بیناى صالح خضر مێ کارگێڕی ته‌ندروستی
38 ڤیان شریف معروف مێ کارگێڕی ته‌ندروستی
39 شەهێن اسماعیل حمە خلیفە مێ کارگێڕی ته‌ندروستی
40 هێرۆ خالید محمود مێ کارگێڕی ته‌ندروستی
41 پەیام عثمان حمە صالح مێ کارگێڕی ته‌ندروستی
42 ڕۆژبین جمال محمد مێ کارگێڕی ته‌ندروستی
43 ئاهەنگ مصطفى حمد مێ کارگێڕی ته‌ندروستی
44 تاڤگە فائق شریف مێ کارگێڕی ته‌ندروستی
45 كاشان ڕزگار عمر مێ کارگێڕی ته‌ندروستی
46 سێبەر محسن سید گل مێ کارگێڕی ته‌ندروستی
47 دێرین عمر محمود مێ کارگێڕی ته‌ندروستی
48 سروشت حسین احمد مێ کارگێڕی ته‌ندروستی
49 ئەژین حسین على مێ کارگێڕی ته‌ندروستی
50 حیدر عثمان محمود نێر کارگێڕی ته‌ندروستی
51 پەیمان صابرمحمد مێ کارگێڕی ته‌ندروستی
Comments