2017-2018

 دەرچووانى ساڵى 2017-2018
ژ ناوى سیانى ڕەگەز بەش ساڵى دەرچون تێبینی
1 احمد صالح احمد نێر کشتوکاڵی داپۆشراو  2017-2018  
2 ارام محمود صالح نێر کشتوکاڵی داپۆشراو  2017-2018   
3 اسما جعفر محمد مێ کشتوکاڵی داپۆشراو  2017-2018  
4 اڤین حکیم عزیز مێ کشتوکاڵی داپۆشراو  2017-2018  
5 اڤین محمد حسن مێ کشتوکاڵی داپۆشراو  2017-2018  
6 ایمان عثمان محمد مێ کشتوکاڵی داپۆشراو  2017-2018  
7 بێستون شهاب جمال الدین نێر  کشتوکاڵی داپۆشراو  2017-2018  
8 په‌یام سرحد محمد مێ کشتوکاڵی داپۆشراو  2017-2018  
9 جوانه‌ به‌رزان صالح مێ کشتوکاڵی داپۆشراو  2017-2018  
10 جوانه‌ محمد حمه‌ فرج مێ کشتوکاڵی داپۆشراو  2017-2018  
11 حكيم رحيم صالح نێر کشتوکاڵی داپۆشراو  2017-2018  
12 خوناو سعدى محمد مێ کشتوکاڵی داپۆشراو  2017-2018  
13 ده‌روون دڵشاد شوکر مێ کشتوکاڵی داپۆشراو  2017-2018  
14 دونیا عزالدین محمد مێ کشتوکاڵی داپۆشراو  2017-2018  
15 ڕه‌وا سالار صمد نێر کشتوکاڵی داپۆشراو  2017-2018  
16 ڕێدار فریدون نوری نێر کشتوکاڵی داپۆشراو  2017-2018  
17 ڕێناس جلال حمه‌ سعید مێ   کشتوکاڵی داپۆشراو  2017-2018  
18 زریان عبدالکریم علی مێ کشتوکاڵی داپۆشراو  2017-2018  
19 زریان عطا عبداللە مێ کشتوکاڵی داپۆشراو  2017-2018  
20 ژیکاڵ حسین مصطفى مێ کشتوکاڵی داپۆشراو  2017-2018  
21 ساڤیا سه‌روه‌ر خوله‌ حمه‌ مێ کشتوکاڵی داپۆشراو  2017-2018  
22 سه‌ربه‌ست انوه‌ر صديق نێر کشتوکاڵی داپۆشراو  2017-2018  
23 سه‌نگه‌ر عمر حسین نێر کشتوکاڵی داپۆشراو  2017-2018  
24 سۆزیار طە صابر مێ کشتوکاڵی داپۆشراو  2017-2018  
25 شڤان ابراهیم سلیمان نێر کشتوکاڵی داپۆشراو  2017-2018  
26 شه‌ماڵ هاشم عبدالصمد نێر کشتوکاڵی داپۆشراو  2017-2018  
27 شێنێ محمد اسماعیل مێ کشتوکاڵی داپۆشراو  2017-2018  
28 علی احمد جبار نێر  کشتوکاڵی داپۆشراو  2017-2018  
29 علی احمد جبار نێر کشتوکاڵی داپۆشراو  2017-2018  
30 فرمێسک سعد حمه‌ صالح مێ کشتوکاڵی داپۆشراو  2017-2018  
31 كانياو ابراهيم سمين مێ کشتوکاڵی داپۆشراو  2017-2018  
32 که‌یوان صلاح رحمن نێر کشتوکاڵی داپۆشراو  2017-2018  
33 گه‌شاو حسین عزیز مێ کشتوکاڵی داپۆشراو  2017-2018  
34 لاڤه‌ حمید حمه‌ شریف مێ کشتوکاڵی داپۆشراو  2017-2018  
35 له‌نجه‌ شیرزاد محمد مێ کشتوکاڵی داپۆشراو  2017-2018  
36 محمد انوه‌ر حسن نێر کشتوکاڵی داپۆشراو  2017-2018  
37 محمد انوه‌ر رشيد نێر کشتوکاڵی داپۆشراو  2017-2018  
38 مه‌ریوان رفعت مدحت نێر کشتوکاڵی داپۆشراو  2017-2018  
39 ميهره‌بان توفیق حمه‌ جمیل مێ کشتوکاڵی داپۆشراو  2017-2018  
40 ناز فاروق مجيد مێ کشتوکاڵی داپۆشراو  2017-2018  
41 هاوبه‌ش هه‌ورامان حمه‌ سعید نێر کشتوکاڵی داپۆشراو  2017-2018  
42 هاوكار محى الدين الله‌ كرم نێر کشتوکاڵی داپۆشراو  2017-2018  
43 هدیه‌ عثمان على مێ کشتوکاڵی داپۆشراو  2017-2018  
44 هه‌ڵاڵه‌ حسن صاڵح مێ کشتوکاڵی داپۆشراو  2017-2018  
45 هۆزان حمید فارس مێ کشتوکاڵی داپۆشراو  2017-2018  
46 هۆشه‌نگ فایق محمد مێ کشتوکاڵی داپۆشراو  2017-2018  
47 یوسف علی سعید نێر کشتوکاڵی داپۆشراو  2017-2018  
Comments